Genom att sabotera Irans kärnkraftsprogram saboterade Israel världsfreden

2
1305
Bild: https://cdni.rt.com/files/2021.04/article/6074abf2203027506e6d00f3.jpg

Denna artikel Genom att sabotera Irans kärnkraftsprogram saboterade Israel världsfreden har föreslagits och översatts av Rolf Nilsson. Den är skriven av Scott Ritter, är en före detta US Marine Corps underrättelseofficer och författare till ’SCORPION KING: America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump.’ Han tjänstgjorde i Sovjetunionen som en inspektör som genomför INF-fördraget, i general Schwarzkopfs personal under Gulfkriget, och från 1991-1998 som FN: s vapeninspektör. Följ honom på Twitter @RealScottRitter.


Genom att sabotera Irans kärnkraftsprogram saboterade Israel världsfreden

General Lloyd Austtin. Bild från artikel av Caitline Johnstone..

Pentagons chef, försvarsminister Austins besök i Israel, fungerar som en stark påminnelse om att Israel, oavsett de uttalade amerikanska politiska målen, nästan alltid får som de vill.

Efter en vecka med givande diskussioner mellan parterna i det gemensamma omfattande handlingsprogrammet – JCPOA, bättre känt som det iranska kärnkraftsavtalet – och Förenta staterna (som sedan maj 2018 inte längre är part och som sådan insatt som observatör) såg det ut som om USA och Iran hade kommit överens om ett ömsesidigt accepterat resultat: upphävandet av alla kärnkraftsrelaterade sanktioner som införts av USA, i utbyte mot att Iran återvände till fullo iakttagande av sina skyldigheter enligt JCPOA. Djävulen finns dock i detaljerna. Och i slutet av veckan fanns det ingen överenskommen formel angående sekvensen av händelser som rör de åtgärder som båda parter måste vidta för att uppfylla sina respektive krav. Det fanns inte ens en tidsram.

Medan diplomaterna arbetade för att komma fram till en lösning som var acceptabel för alla parter, firade Iran på lördag vad det kallar ”National Nuclear Technology Day”, vilket markerade elva års arbete med att bemästra kärnbränslecykeln. Irans president, Hassan Rouhani, besökte anläggningen för anrikning av uran i Natanz, där han invigde en serie av 164 IR-6-centrifuger för framställning av anrikat uran, samt två testserier innehållande 30 IR-5 respektive 30 IR-6S-centrifuger. Rouhani övervakade också inledningen av tester av den senaste generationens IR-9-centrifuger och deltog i en ceremoni som markerade öppnandet av en ny underjordisk monteringsanläggning för centrifuger, avsedd att ersätta en som förstördes i juli 2020 av en explosion som tillskrivits Israel.

Alla åtgärder vid Natanz urananrikningsanläggning innebar tekniska kränkningar av JCPOA. Iran hävdar emellertid att dess handlingar överensstämmer med artikel 26 i avtalet, vilken säger att om USA inför nya kärnkraftsrelaterade sanktioner mot Iran, skulle denna handling utgöra ”skäl (för Iran) att upphöra med sina åtaganden enligt denna JCPOA, helt eller delvis. ”

Lördagens händelser var bara de senaste i en serie åtgärder som vidtagits av Iran, för att sluta följa de restriktioner som infördes enligt villkoren i JCPOA, som alla – enligt Iran – skulle vara ”omedelbart reversibla” om USA skulle komma tillbaka i enlighet med sina skyldigheter enligt avtalet.

Teherans drag var avsett att skicka en signal till amerikanska förhandlare att tiden inte var på deras sida. Enligt Internationella atomenergiorganet, drev Iran 5 060 första generationens IR-1-centrifuger och 348 andra generationens IR-2-centrifuger i Natanz. IR-2-centrifugen är ungefär fyra gånger så effektiv som den äldre IR-1, medan de nyligen installerade IR-6-centrifugerna är tio gånger effektivare.

Lämnat utan begränsningar skulle Iran kunna blåsa förbi det så kallade ”ettåriga genombrotts-fönstret som till att börja med driver hela logiken i JCPOA-begränsningarna – nämligen den tid det skulle ta för Iran, när det slutade följa de i avtalet införda begränsningarna i att skaffa tillräcklig mängd av klyvbart material för att producera ett enda kärnvapen.

Irans ”National Nuclear Technology Day” -aktiviteter sammanföll med USA:s försvarsminister Lloyd Austins besök i Israel, där Irans kärnkraftsprogram och de pågående förhandlingarna om JCPOA stod överst på listan över frågor som skulle diskuteras.

I kommentarer som gavs gällande besöket av Austin på söndagen, förklarade Israels försvarsminister, Benny Gantz, att USA:s och Israels relation ”bygger på förtroende, som har utvecklats under årtionden av samarbete”, och noterade att Israel kommer att arbeta nära ”amerikanska allierade för att säkerställa att varje nytt avtal med Iran kommer att säkra världens och Förenta staternas vitala intressen, förhindra en farlig vapenkapplöpning i vår region och skydda staten Israel. ”

För sin del upprepade försvarsminister Austin den långvariga amerikanska ståndpunkten att Israel var en ”viktig strategisk partner” vars förhållande till USA ”är central för regional stabilitet och säkerhet i Mellanöstern och slutsatsen att USA:s ”engagemang för Israel varar och det är hugget i sten.”

Till och med när dessa två tjänstemän och ledande poliiker gav uttryck för sina ömsesidiga försäkringar om tillit och förtroende, konspirerade Israel, som det påstås, bakom ryggen på sina tidigare amerikanska allierade och genomförde en hemlig attack mot Irans Natanz-anläggning.

Medan den israeliska regeringen inte officiellt har tagit på sig attacken, har israeliska medier, med hänvisning till officiella regeringskällor, rapporterat att den israeliska underrättelsetjänsten, Mossad, stod bakom en cyberattack som gav upphov till en stor explosion som förstörde det interna kraftsystem som levererade kraft till Natanz-anläggningen, vilket fick ett tak att kollapsa på ett av de viktigaste kontrollrummen som ansvarar för övervakningen och driften av Irans centrifuger. Ingen rapporterades dödad eller skadad som ett direkt resultat av attacken, och det rapporterades inte om några strålningsläckage eller andra miljöskador.

Attacken förstörde enligt uppgift ett stort antal IR-1-centrifuger, tillsammans med många ”avancerade” centrifuger, sannolikt IR-2 och IR-6-modellerna. Iranska källor uppskattade att det iranska anrikningsprogrammet skulle sättas tillbaka i tid med upp till nio månader, till följd av skadan.

Enligt iranska mediekällor nära landets säkerhetsföretag, har en förövare ”som orsakat avstängning av elen” identifierats och iranska myndigheter har fastställt hur och varför explosionen inträffade och åtgärder har vidtagits för att återställa anläggningen till full kapacitet. .”

Häri ligger problemet – Iran har angett att man kommer att ersätta de förstörda IR-1-centrifugerna med ”avancerade” modeller, vilket är oförenligt med dess skyldigheter enligt JCPOA. Iran har också signalerat att man kommer att flytta sin avancerade anrikningsförmåga från Natanz och in i den motståndskraftiga underjordiska anläggningen i Fordow.

Sådana åtgärder speglar en mer permanent hållning och är motsatt mot Irans tidigare försäkringar om att varje åtgärd som den skulle vidta enligt artikel 26 skulle vara omedelbart reversibel när USA återförenades med JCPOA.

Detta är sannolikt det resultat som Israel önskar – att skapa villkor som får Iran att agera på ett sätt som är oförenligt med dess skyldigheter enligt avtalet och gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att följa sitt tidigare åtagande, att varje åtgärd man företog enligt artikel 26, skulle vara ”omedelbart reversibel.”

Israels påstådda attack mot Natanz är klandervärd på ett antal nivåer. Hade den ägt rum en dag tidigare, kunde den ha dödat ett stort antal seniora tekniker, kärnkraftsforskare och politiker, vilka var på plats för att fira ”National Nuclear Technology Day”. Även om Israel medvetet planerade sin attack för att undvika ett sådant scenario, är blotta faktum att Israel hade kapacitet att genomföra en sådan attack tankeväckande.

Om vilken som helst annan nation i världen skulle angripa en fungerande urananrikningsanläggning, vilken arbetar under IAEA-skyddsåtgärder, skulle den med rätta fördömas och hårda åtgärder vidtas som vedergällning. Israel verkar emellertid under ett paraply av diplomatisk immunitet, som tillhandahålls av USA. Som sådan är Israel oåtkomligt, oavsett hur allvarliga dess handlingar är – också när de, som är fallet här, bryter mot de diplomatiska och nationella säkerhetsmässiga kraven och prioriteringarna i USA.

Som ett tecken på att attacken mot Natanz-anläggningen kanske inte har lyckats sabotera de USA-iranska förhandlingarna om JCPOA, har både USA och Iran angett att samtalen i Wien kommer att återupptas denna vecka.

 

 

Föregående artikelKöldknäpp i Texas – Rika blir rikare, arbetare lider
Nästa artikelAktuella ”sanningar” om kemgasattacker i Syrien?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Bara en liten upplysning om Scott Ritter – ifall ni har glömt – han var en av FNs vapeninspektörer som hade i uppdrag att hitta Saddams gömda massförstörelsevapen och efter genomfört uppdrag intygade att inga gömda massförstörelsevapen existerade. Vilket USA struntade i, som bekant.
    Tydligen är Scott Ritter fortfarande en obstinat oerson med självständiga åsikter som han står för.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here