Alla vägar (och järnvägar) leder till Kina… och västvärlden är inte nöjd

10
1331

Denna artikel av Finian Cunningham publicerades 6 oktober på https://strategic-culture.org/news/2022/10/06/all-roads-and-railways-leading-to-china-and-west-aint-happy/. Översatt av Rolf Nilsson.

Rolf Nilsson
Finian Cunningham

Alla vägar (och järnvägar) leder till Kina… och västvärlden är inte nöjd

Kinas uppåtgående globala makt visar på USA:s och dess västliga allierades alltmer bankrutta tillstånd.

Kina lyckas där de brittiska, franska och japanska imperialistiska makterna misslyckades. I år togs järnvägen Kina-Laos i full drift, den första länken i ett ambitiöst pan-asiatiskt järnvägsnät, som kommer att integrera åtta sydostasiatiska nationer och som är avsett att transportera gods och miljontals passagerare.

Map Graphic

 

Bild

Staden Kunming i Kinas sydvästra provins Yunnan är den järnvägs- och vägknutpunkt som förbinder världens näst största ekonomi med sina grannar i söder. Det panasiatiska järnvägsnätet omfattar Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand och Kambodja och sammanstrålar med hamnstäderna Kuala Lumpur och Singapore (se kartan).

Kunming – Wikipedia

Bild i Wikipedia: Kunming.

Kunming, som redan är ansluten till Peking, Shanghai, Guangzhou och andra kinesiska metropoler, utgör därmed en port för hela den sydostasiatiska regionen till de globala handelsvägarna. Det är ett exempel på Kinas världsomspännande Bälte- och väginitiativ (Den nya Silkesvägen eller BRI, ö.a.) i praktiken.

Segmentet Kina-Laos av detta transkontinentala nätverk färdigställdes i december 2021 – enligt tidtabellen efter fem års byggande – med en budget på 6 miljarder dollar. De andra regionala segmenten är fortfarande under uppbyggnad. Ett nätverk av nya motorvägar ”expressvägar” kompletterar järnvägsförbindelserna, konfigurationen liknar en kinesisk solfjäder som breder ut sig.

Det panasiatiska järnvägsnätet planeras vara färdigställt 2030, till en total kostnad av 112 miljarder dollar. Omkring 30 000 km spår kommer att läggas ut, med både höghastighetståg och konventionella tåg. Peking finansierar upp till 70 procent av byggkostnaderna, medan resten kapitaliseras genom bilaterala lån. Den övergripande utformningen stöds av det mellanstatliga handelsblocket Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Det är ett häftigt megaprojekt som syftar till att öka den ekonomiska tillväxten i regionen. Inre landområden ska öppnas upp för jordbruk, turism och varutransport.

The author boarding the new high-speed China-Laos Railway via the Golden Triangle and Mekong River. China is building commercial links where the U.S. previously destroyed during the Vietnam War.

Bild Författaren går ombord på den nya höghastighetsjärnvägen Kina-Laos via den gyllene triangeln och Mekongfloden. Kina bygger kommersiella förbindelser där USA tidigare förstörde under Vietnamkriget.

För över hundra år sedan försökte de brittiska och franska kolonialmakterna bygga järnvägar i Sydostasien – och misslyckades. En kombination av världskrig och ekonomisk belastning fick de tidigare projekten att spåra ur. De japanska imperialisterna försökte förbinda Thailand och Myanmar (Burma) med en ökänd järnväg som byggdes av krigsfångar – och misslyckades. Nu lägger Kina ut infrastruktur som bygger på ett helt annat koncept för partnerskap och gemensam utveckling. Allt tyder på att Kina lyckas.

Enbart resultatet av järnvägsförbindelsen mellan Kina och Laos är imponerande. Den täcker över 1 000 kilometer från Kunming till Vientiane, Laos huvudstad. Det krävdes att hundratals tunnlar och broar byggdes genom bergsområden som spänner över två gånger den slingrande Mekongfloden.

Laos president Thongloun Sisoulith hyllade järnvägen som ”en ny era av utveckling och välstånd” för hans relativt fattiga land med 7 miljoner invånare. Järnvägsförbindelsen, som till stor del finansieras av Kina, kommer att öppna Laos för handel med sin jättelika granne i norr och med andra länder. För Kina ger förbindelserna till Laos och de andra sydostasiatiska länderna ytterligare tillgång till land- och sjövägar till de globala marknaderna. Det är ett lysande exempel på den filosofi om att alla vinner (Kinas filosofi med win-win, ö.a.) på samma sak som styr den omfattande BRI-vision som Kinas president Xi Jinping förespråkar.

Bältet och vägen-initiativet (BRI) lanserades av president Xi 2013. BRI är redan nio år gammalt och 146 länder har anslutit sig till det globala partnerskapet som uttryckligen bygger på multipolär gemensam utveckling. Det panasiatiska järnvägsnätet är ett uttryck för denna vision.

Man skulle kunna tro att en sådan vision om ömsesidigt välstånd och fredligt partnerskap skulle välkomnas av alla. Så är det inte bland de USA-ledda västmakterna och deras allierade.

Amerikanska och allierades nyhetsmedier har inlett en obeveklig kampanj för att förringa och demonisera Kina och dess BRI-projekt.

Den australiska Financial Review publicerade nyligen en artikel med den tvivelaktiga rubriken: ”Kan västvärlden avveckla Kinas panasiatiska järnvägsdröm?” Artikeln fortsatte med följande: ”Snabbtågsplanerna är ett bekymmer för västerländska nationer som är oroliga för Kinas växande inflytande i regionen.”

Financial Review förklarar inte hur man ”avvecklar” dessa projekt eller hur det är juridiskt möjligt att göra det. Den förklarar inte heller varför man är ”oroad” över Kinas växande inflytande. Det tysta antagandet bygger på en föreställning om sinofobi och en självbestämd rätt för västvärlden att förstöra Kinas investeringar och infrastrukturprojekt. Det självutnämnda väst känner sig uppenbarligen berättigat att döma och agera ensidigt – till och med kriminellt – ostraffat och utan att rådfråga åsikterna hos de länder som har ingått ömsesidiga partnerskap med Kina.

 

Det amerikanska regeringsägda Radio Free Asia hävdar ständigt att Kina försöker dominera sina regionala grannar genom ”skuldfällor”. Om den nyöppnade järnvägsförbindelsen rapporterade RFA: ”Jättelika Kina och lilla Laos kopplas samman med lanseringen av ett höghastighetståg”, och fortsatte med att hävda att Pekings finansiering av projektet var ett sätt att dominera genom skuldsättning.

 

Denna anklagelse om ”skuldfällan” är en återkommande insinuation från västerländska medier för att undergräva Kinas bilaterala förbindelser. Det finns ett arrogant antagande från västmakterna att de vet bättre än Laos och andra länder som deltar i BRI. Det finns också ett tvivelaktigt påstående om att Förenta staterna och dess allierade på något sätt är de enda välgörarna för andra nationer och att de på ett unikt sätt ser till deras nationella välbefinnande. Fakta motsäger sådana förespeglingar. Det är de västerländska kapitalistiska staterna som historiskt sett har använt finansiella skulder (genom IMF och Världsbanken, ö.a.) för att underkuva och kontrollera utvecklingsländer för att exploatera deras naturresurser.

 

Borde inte västmakterna kanske samråda med Kinas BRI-partners om hur de faktiskt bedömer sina utsikter? I all den omfattande negativa rapporteringen rapporterar västerländska medier sällan eller aldrig om det villiga partnerskapet med Kina i länder som Laos. Det är som om deras åsikter inte räknas. Förenta staterna och dess västliga allierade antar helt enkelt att de vet bättre.

 

Ett annat återkommande ogrundat påstående från västerländska medier är att Kinas kolossala infrastrukturplaner orsakar storskaliga ekologiska skador och förskjuter lokala jordbrukssamhällen. På något sätt citerade Radio Free Asia just att ”totalt 4 411” jordbrukarfamiljer blev jordlösa av järnvägen mellan Kina och Laos. Publikationen sa inte hur denna till synes exakta siffra hade erhållits. Den medgav dock att ”de flesta av dem har kompenserats”.

 

Typiskt nog presenterar västerländska medier inga trovärdiga bevis för påståenden om skadliga effekter. Den här författaren reste på järnvägsförbindelsen mellan Kina och Laos i slutet av september och såg oändliga, böljande gröna landskap som visade minimal ekologisk störning utöver utläggningen av spåren. Samma sak kan sägas om en ny vägbro som håller på att byggas över Mekongfloden mellan Kina och Laos. De grönskande djunglerna som omger bron och motorvägsbyggplatserna verkade orörda.

 

Förenta staternas negativa påståenden om Kinas BRI i Sydostasien och i synnerhet i Laos är bittert ironiska. Under Vietnamkriget släppte USA över 260 miljoner bomber över Laos mellan 1964-73 i en hemlig operation kallad Rolling Barrel (läs här, ö.a.), som syftade till att besegra den nordvietnamesiska armén och Vietcong-gerillan. Denna kriminella amerikanska aggression gjorde Laos till det ”mest bombade landet i historien” – och överträffade den mängd sprängämnen som släpptes under andra världskriget. Över 50 000 laotier dödades av den amerikanska mattbombningen, som än i dag har lämnat ett avskyvärt arv av dödliga klusterbomber utspridda över de bergiga djunglerna. En stor del av Kinas järnvägsbygge innebar faktiskt omfattande minröjning och röjning av amerikansk oexploderad ammunition i avlägsen terräng.

 

Trots västvärldens försök att smutskasta Kinas BRI går den oförminskat framåt. Sydostasien visar vältaligt att alla vägar och järnvägar leder till Kina, som är på väg att ersätta Förenta staterna som världens största ekonomi. Och västvärlden är uppenbarligen inte glad över detta eftersom det hotar den USA-ledda hegemonin och dess ambitioner om unipolär dominans.

 

Kinas uppåtgående globala makt, som bygger på partnerskap och ömsesidig utveckling, visar på USA:s och dess västliga allierades alltmer bankrutta tillstånd. Dessa kapitalistiska makter, håller på att spåra ur, för att inte säga att de är innehavare av katastrofalt urspårade ekonomier.

Föregående artikelAnvänds svenska vapen mot kurderna? Sverige har tiodubblat vapenexporten till Turkiet på 5 år.
Nästa artikelFörra presidentkandidaten Tulsi Gabbard lämnar Demokraterna. På grund av krigshets och elitism
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Laos blev det mest bombade landet i historien inte bara för att USA där hittade ”fiender” att bomba. Det blev det mest bombade landet för att de amerikanska bombflygen dumpade alla sina överskottsbomber i Laos på sin väg tillbaka till baserna i Thailand. De ville inte landa med bomber i bagaget och sedan var det även bättre för redovisningen att visa att man öst allt över fienden som man skulle.

  Kina är med marginal den största ekonomin i världen, ett litet sakfel som envist verkar hänga med är att USA:s skuggekonomi skulle vara det. USA kan inte ens underhålla sitt eget vägnät och kör omkring med dieseltåg där järnväg råkar finnas. Och AFRICOM:s aktioner syftar inte till att bygga infrastruktur åt Afrika.

  Kinas win-win skulle vara ett angeläget tema att studera för Europa som har fastnat i lose-lose scenariot. Sura sa räven om rönnbären, och gärna fler sådana artiklar, tack till Rolf Nilsson.

  • Exakt! När ska folk fatta att USA:s ”ekonomi” i verkligheten är ca en tredjedel så stor i verkligheten om man räknar på det riktiga sättet med real ekonomi? Fråga Michael Hudson t ex om ni inte tror mig! Resten är bara luftpengar och spekulation och i övriga västvärlden är nästan lika illa och det är detta som vi ser symptomen på nu med inflation och ekonomisk kris! Tyvärr finns det gott om idioter som inte har den minsta koll utan lever i en låtsasvärld skapad av Hollywood och fulmedias propaganda. Ju fortare allmänheten blir på det klara med hur det egentligen ligger till desto fortare kan åtgärder vidtagas för att fixa problemen. Det hjälper ju inget att skylla på Putin eller andra externa faktorer det är globalisternas och miljödårarnas framfart som är skulden till den ekonomiska katastrof som väntar västvärlden!

  • @Åke Holm 12 oktober, 2022 At 10:03
   Hej ”Åke Holm”. Kina kommer inte att anfalla Indien. Så dumma är inte världen intelligentaste folk. Tvärt om, om du läst nyheterna så har Indien och Kina begravt stridsyxan och dragit tillbaka sina trupper från de omtvistade områdena. Att USA beslutar att föröka göra Indien till ett nytt Ukraina, Vietnam eller Afghanistan är en betydligt större fara.

   Hur tvisten uppkom är intressant. När Britterna skulle dra sig tillbaka och avsluta sin kolonisation av Indien 1949, då krävde indiska radikala krafter britterna att flytta gränsen in i Kinas traditionella område innan dom lämnade. Man ansåg att vissa områden rätteligen borda bli indiska. Kina blev varken tillfrågad eller fick veta. Kina var fullt sysselsatt med att etablera Folkrepubliken. Det var först när Kina skulle bygga en väg som indiska trupper anföll och Indien hävdade att detta var ju nu indiskt territorium. Man grälade efter 1959, och det utvecklades till kriget oktober – november 1962, där Indien fick stryka på foten och förlorade stort. Sedan har det varit mängder med aktioner, inklusive rena knytnävsslagsmål, där Indien försökt köra bort Kina. Nu har båda parter dragit bort sina trupper.

   Dessutom ”Åke Holm”, uppfriskande med en kopp kaffe på morgonen och en ny identitet på alla nya kommentarer. Det gör inget, men all bör veta. Det vore dock kul om du valde en identitet och pseudonym och använde samma på alla kommentarer. Det känns trevligare så.

   • Tyskland förlorade sin självständighet i och med Angela Merkels avgång.
    Varför har EU blivit en amerikansk marionettdocka? USA har fostrat en ny generation av europeiska politiker till nickedockor åt USA. Varför finns det så många amerikanska baser i Europa?
    Ankara kommer nu att kunna överta ta Berlins plats i Europa.
    Hur sabotaget mot den turkiska strömmen påskyndade närmandet mellan Ryssland och Turkiet i frågan om att bygga en ny gasledning.

    Det informella OSS-toppmötet i Kazakstan har blivit en attraktionsplats för representanter från 50 länder och en mötesplats för 11 statschefer.
    Plattformens kontinentala format låter dig förhandla och hitta kompromisser för att lösa komplexa problem, till skillnad från händelser under FN:s överinseende, där inget annat än teser från Washingtons manualer proklameras.
    På sidan av toppmötet tillkännagav pressekreteraren för Rysslands president Dmitrij Peskov Vladimir Putins kommunikation med journalister i Kazakstan. Han tillkännagav också Putins och Erdogans instruktioner att i detalj och mycket snabbt utarbeta frågan om att skapa ett gasnav i Turkiet.
    Byggandet av en ny gasledning längs Svarta havets botten, som Putin tillkännagav dagen innan, när han talade vid ett plenarmöte under den ryska energiveckan, kommer att göra det möjligt för Turkiet, som mycket snabbt stoppade det förestående sabotaget mot den turkiska strömmen, att lösa många ekonomiska frågor, säger experter.

    Kom ihåg att Dmitry Peskov tillkännagav fångsten och arresteringen av sabotörer som hade för avsikt att undergräva den turkiska strömmen. Vad Rysslands president talade om vid ett operativt möte med medlemmar av säkerhetsrådet på måndagen. Arrangören av sabotaget är Kiev.

    Idag, under mötet mellan Rysslands och Turkiets chefer, diskuterades ämnet för en pålitlig rutt som Putin föreslog att skapa vid den turkiska gränsen – att skapa ett separat nav för Europa, som skulle göra det möjligt att säkra flödet av ryska bränsle. Detta beslut kommer att påverka både Europa och Mellanöstern.
    Erdogan tog detta med stort intresse. Instruktioner har redan getts av båda presidenterna att arbeta med denna fråga.

    Platsen för Berlin, som kunde bli världens största energinav, kommer nu att intas av Ankara. Turkiet kommer att få den allvarligaste pressen på Europa sedan det osmanska riket. Dessutom kommer billig rysk gas att göra det möjligt för de tyska producenterna i konkurs att fly till Turkiet. Vilket innebär tillgång för både turkar och ryssar till västerländsk teknologi och kommer automatiskt att driva Europa och Tyskland in i ett recessivt hörn av historien.
    Samtidigt är detta för Ryssland också nyckeln till en mer flexibel turkisk politik i Mellanöstern och dispyter med Moskva, till exempel i Idlib-frågan. Genom att omdirigera flödet avsett för Europa till Turkiet kommer Ryssland att stärka sin egen valuta och öka sin popularitet vid byte till rubel inte bara i Turkiet utan i hela makroregionen.
    Experter noterar att sabotaget av Kievs underrättelsetjänster driver inte bara Ryssland och Turkiet, utan även andra icke-västliga länder till ett oönskat närmande till USA, vilket gör att du kan bygga en annan multipolär värld, där presidenternas ord har allvarlig vikt, återuppliva internationellt samarbete och projekt.
    De tyska eliterna överlämnade sin suveränitet till USA, gick med på att frysa Nord Streams och inte svarade på explosionerna av gasledningarna som arrangerades av Amerika. För första gången i historien gick Tyskland under den amerikanska hegemonens kniv och gick med på en energikris och en lågkonjunktur i sin egen ekonomi.
    Den tyska industriproduktionen lämnar redan sitt hemland tillsammans med alla stora världsföretag – någon är redo att bosätta sig i Europa eller Kina, men majoriteten väljer USA. Detta underlättas av den nya lag som Biden antog – om förmåner och skatter för utländska företag.
    Den amerikanska underrättelsetjänsten och Nato är oroade över att accelerera takten i Europas kollaps, framkalla en upptrappning av den ukrainska konflikten och skrämma världen med en kärnvapenprovokation på Nezalezhnajas territorium.

 2. Oerhört glädjande läsning! Senast jag var i Laos, våren 2020, såg jag delar av detta järnvägsbygge i trakterna kring Luang Prabang vid Mekongfloden. Självklart innebär vägar och järnvägar påverkan på natur m.m. och den utveckling de medför kommer att förändra Laos som är ett mycket fattigt land. Men även Laos behöver utvecklas; idag tar det mycket lång tid för t.ex. sjuktransporter. Vill vi gå tillbaka till ett Sverige utan moderna vägar och järnvägar? Dock bör Laos, liksom alla mindre länder hålla ett öga på alla stormakter, även Kina, och deras agerande och slå vakt om det nationella oberoende Laos uppnådde 1975 när USA besegrats i Indokinakriget.

 3. En otroligt bra artikel och välformulerad artikel. Jag känner lite speciellt för den för Kunming är min valda hemstad. Vad som är rent ut farligt, och artikeln klart nämner det, är hur västvärlden och ni som bor i Sverige systematiskt, mycket grovt och konstant desinformeras och missleds om både Kina och utvecklingen i främst Asien, men även hela världen. Kina systematiskt och ihärdigt konstant svartmålas, förtalas och bilden förfalskas så grovt med lögner att nazipropagandan under Tredje Riket bleknar, även om propaganda metoderna i Sverige är desamma. Det mest intressanta om Kina är att ett helt nytt samhällssystem håller på att växa fram. Både internet och internationellt, som artikel beskriver.

  Tänk er tillbaka till tiden innan internet. Det fanns bara tre sätt för folket att yttra sig, kommunicera och påverka makthavarna. Att kasta sin röst i val av ett parti var fjärde år, att övertyga journalister att skriva, att gatudemonstrera. Det har som bekant ändrats, men det ”demokratiska” systemet i väst har inte hängt med. Det har förblivit på samma nivå som för över 30 år sedan och i ”väst” har oligarkerna och yrkespolitikerna helt tagit kontrollen över det. Vad Kina nu utvecklar är ett helt nytt samhällssystem. XiJinping styra inte längre av Kina, folket styr XiJinping. Samma gäller på alla nivåer i landet. Internet möjliggör det.

  Det gamla ”demokrati” systemet är som en järnväg. Tåget kan bara köra i endera riktningen, endast en godkänd person tillåts köra, och en som har makten att lägga ut rälsen bestämmer riktningen.

  Det nya folkstyre systemet är mer som bilar på en oändlig fotbollsplan. När folkvilja vrider på raten ändrar bilarna riktning. Sedan har Kina fasta och hårda regler mot missbruk, något som inte finns i Sverige. Journalister och media har inte till uppgift att övervaka varken makthavare eller folket, utan att kommunicera. Övervakningen sköter folket själva alldeles utmärkt. Både politiker och tjänstemän har blivit arbetslösa övernatt om dom inte lyssnat och varit följsamma. Det är en synnerligen intressant utveckling som ni i ”väst” helt undanhålles.

  • 13 oktober 2022 09:25
   Toppmöte för konferensen om interaktion och förtoendeskapande åtgärder i Asien (CICA)
   Vladimir Putin deltog i det sjätte toppmötet av konferensen om interaktion och förtroendeskapande åtgärder i Asien (CICA). Ledarmötet äger rum i Astana, Kazakstans huvudstad. Tal av Rysslands president vid det sjätte CICA-toppmötet.
   http://www.kremlin.ru/events/president/news/69587

   Vladimir Putin: Käre herr president i [Kazakstan] Kassym-Jomart Kemelevich! Kära kollegor!

   I 30 år har konferensen om interaktion och förtroendeskapande åtgärder i Asien diskuterat angelägna frågor relaterade till att stärka säkerhet och stabilitet i hela den stora asiatiska regionen.

   Dagens möte äger rum mot bakgrund av stora förändringar i global politik och ekonomi. Världen håller på att bli verkligt multipolär, och Asien spelar en mycket märkbar, om inte nyckelrollen i detta, där nya maktcentra vinner styrka.

   Länderna i den asiatiska regionen är lokomotivet för den ekonomiska tillväxten i världen. Här verkar integrationsföreningar som Shanghai Cooperation Organization, Association of Southeast Asian Nations och Eurasian Economic Union dynamiskt och med goda resultat.

   Ryssland är också aktivt involverat i alla dessa processer. Vi står för utvecklingen och välståndet i Asien och skapandet i detta syfte av ett brett öppet utrymme för ömsesidigt fördelaktigt handels- och investeringssamarbete, för utvidgning och fördjupning av samarbetsbanden inom olika sektorer av ekonomin.

   Låt mig påminna er om att det var Ryssland som stod bakom skapandet av företagsrådet vid konferensen, genom vilken många framgångsrika konferenser och seminarier har hållits under de senaste åren om hela spektrumet av ekonomiska ämnen.

   Och naturligtvis, tillsammans med andra asiatiska stater, gör vi allt för att bilda ett system med jämlik och odelbar säkerhet baserat på de universellt erkända folkrättens principer i FN-stadgan.

   Vårt möte och andra regionala föreningar måste ta itu med många akuta problem, inklusive den ökade volatiliteten i världspriserna på energiresurser, livsmedel, konstgödsel, råvaror och andra viktiga varor. Detta leder till en försämring av livskvaliteten i utvecklade länder och utvecklingsländer. Dessutom finns det ett verkligt hot om svält och storskaliga sociala omvälvningar, särskilt i de fattigaste länderna.

   Ryssland, å sin sida, gör allt för att tillhandahålla kritiska produkter till länder i nöd. Vi kräver att alla konstgjorda, olagliga hinder för att återställa den normala funktionen hos globala försörjningskedjor tas bort för att ta itu med brådskande utmaningar med livsmedelssäkerhet.

   Liksom många av våra partners i Asien anser vi att det är nödvändigt att lansera en revidering av principerna för det globala finansiella systemet, som i decennier möjliggjorde den självutnämnda så kallade gyllene miljarden, som stängde alla flöden av kapital och teknologi. till sig själv, till stor del att leva på andras bekostnad.

   Som ett första steg ser vi en mer aktiv användning av nationella valutor i ömsesidiga uppgörelser. Sådana åtgärder skulle utan tvekan bidra till att stärka den finansiella suveräniteten i våra stater, utveckla inhemska kapitalmarknader och fördjupa den regionala ekonomiska integrationen.

   Det är oerhört viktigt att tillsammans med andra regionala forum och organisationer fortsätta att arbeta aktivt för att lösa krissituationer och konflikter som uppstår i Asien, att stärka samarbetet mellan våra stater för att motverka terrorhotet, identifiera och neutralisera extremistgrupper, blockera deras ekonomiska stöd, bekämpning av narkotikahandel och undertryckande av propaganda för radikala idéer.

   Tyvärr är Afghanistan fortfarande en av de mest akuta säkerhetsutmaningarna för vår region. Kollegor har redan talat om detta idag.

   Detta land, efter mer än 20 år av USA:s och Natos militära närvaro, misslyckandet med deras politik, kunde inte självständigt lösa problemen i samband med terroristhot, vilket också bekräftas av den pågående serien av blodiga terroristattacker, inklusive explosionen nära den ryska ambassaden i Kabul den 5 september.

   För att normalisera situationen på Afghanistans territorium är det naturligtvis nödvändigt att gemensamt främja dess ekonomiska återhämtning. Men först och främst uppmanar vi att kompensera för de skador som orsakats afghanerna under ockupationsåren och att frigöra de illegalt blockerade afghanska medlen.

   I samband med en uppgörelse i Afghanistan skulle det vara användbart att använda kapaciteten hos Shanghai Cooperation Organization och dess regionala antiterroriststruktur.

   Vi inbjuder också alla asiatiska länder till närmare samarbete med den internationella databanken som inrättats på initiativ av Ryssland för att bekämpa terrorism.

   Jag skulle vilja uppmärksamma det faktum att Ryssland tillsammans med Kina utvecklade ett utkast till gemensamt uttalande från det pågående toppmötet om samarbete för att garantera säkerheten inom informations- och kommunikationsteknik. Vi förväntar oss att det godkänns.

   Avslutningsvis kommer jag också att nämna vikten av att stärka det multilaterala samarbetet mellan de stater som deltar i konferensen på det sociala, kulturella och humanitära området, för att främja intercivilisatorisk dialog och kontakter mellan människor.

   Särskilt frivilliga rörelser kräver också stöd. Den akuta fasen av coronavirus-pandemin, som vi har passerat, har visat den otvivelaktigt användbara roll som volontär- och ungdomsstrukturer spelar för att ge stöd och hjälp till befolkningen. Ryssland har samlat på sig god och rik erfarenhet i dessa frågor, som vi är redo att dela med intresserade länder.

   Sammantaget vill jag med tillfredsställelse notera att det gemensamma arbetet inom ramen för konferensen om interaktion och förtroendeskapande åtgärder fortskrider på ett positivt sätt. Ryssland kommer att fortsätta att utveckla ett mångfacetterat samarbete med alla parter som representeras vid detta möte.

   Vi stöder initiativ från det kazakiska ordförandeskapet.
   Tack så mycket för din uppmärksamhet
   http://www.kremlin.ru/events/president/news/69587

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here