Allt häftigare debatt från forskare om svenska corona-policyn. Anders Tegnell hyllas av en professor men vill avsättas av en annan. Vad gäller?

19
1960
Anders Tergnell, Folkhälsomyndigheten

Denna debatt är viktig, och jag återger utdrag då alla inte har DN.

En artikel i DN Debatt 14/4 med skarp kritik av statsepidemiologen Anders Tegnell från 15 professorer och sju andra disputerade forskare fick snabbt stor uppmärksamhet, med snabbt över 1000 kommentarer.

Jag återger utdrag ur artikeln DN Debatt. ”Folkhälsomyndigheten har misslyckats – nu måste politikerna gripa in” samt kommentarer av tre andra professorer.

* Med tjänstemän utan talang att förutspå eller begränsa epidemin måste de folkvalda gripa in med snabba och radikala åtgärder.
I Sverige stiger dödstalen mot Italiens höjder, till skillnad från i våra grannländer. De folkvalda, de som har det övergripande ansvaret, måste gripa in, det finns inget annat val.

* Den 7 till 9 april, de senaste tre helgfria dagarna, dog varje dag i Sverige 10,2 personer per miljon invånare i covid-19. I Italien var siffran 9,7. I Danmark var den 2,9, i Norge 2,0 och i Finland 0,9 (enligt data redovisade på Worldometer i söndags). I Sverige dör nu alltså mer än tio gånger så många människor av coronaviruset som i vårt grannland Finland. I Finland är alla kaféer och restauranger stängda.

* Vid minst fyra tillfällen har man från Folkhälsomyndighetens sida hävdat att smittspridningen har planat ut eller kommer att avta. Det har den inte gjort.

* I konsekvens med detta hände mycket lite under den följande månaden. Det skedde ingen större utbyggnad av testningsmöjligheterna. Det gjordes inga stora ansträngningar att bygga upp lagren av skyddsutrustning. Och det har fortsatt enligt samma linje.

* Vi har med nuvarande förhållningssätt inte lyckats skydda våra gamla.

* Här råder det också krig i familjer, där många vill hålla sina barn hemma, men myndigheterna säger att de måste gå i skolan. Där vissa tonåringar lever i karantän, medan andra har grillfester och går på kaféer.

* Förhållningssättet måste ändras radikalt och snabbt.

En av kritikerna professor och virusforskare Cecilia Söderberg-Nauclér – vill att statsepidemiolog Anders Tegnell avgår.

Statsepidemiolog Anders Tegnell replikerar ”Statsepidemiolog Anders Tegnell försvarade sig på Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens och sa bland annat att debattörernas siffror inte stämmer.
För det första vill jag förneka att vi inte har en genomarbetad strategi. Det har vi visst. Det får stå för dem. Dödstalen de refererar till är felaktiga. I Italien registreras nu bara dödsfallen på sjukhus. Det finns tyvärr ett antal grundläggande felaktigheter i den här artikeln, sa han.sa han.”


De 22 forskarnas resonemang är ovetenskapligt.

Kommentar av professor emeritus i ekologi Göran Bengtsson (GB). DN Debatt Repliker. ”De 22 forskarnas resonemang är ovetenskapligt” Professor Bengtssn kommenterar vissa punkter i artikeln.

* Kommentar till påståendet i artikeln ”I Sverige stiger dödstalen mot Italiens höjder…”:
GB: Hur kan ni dra slutsatser av en jämförelse mellan spridningsförloppet och dess konsekvenser på samhället i de nordiska länderna från tre dagars observationer någonstans i förloppet, när ni vet att den här pandemin kan pågå under åtminstone det här året, gissningsvis i återkommande utbrott?

• Artikeln: ”I Finland är alla kaféer och restauranger stängda. I Finland är alla skolor stängda…”
GB: Hur vet ni att just dessa åtgärder förklarar att det under tre dagar före påsk dog tio gånger fler personer i covid-19 i Sverige än i Finland? Var finner ni stöd för att stängning av kaféer och restauranger skulle vara en effektiv social distansering? Även WHO:s försiktiga rapportörer om pandemier finner att stängning av skolor har marginell betydelse för spridning av virus.

• Artikeln ”…inte lyckats skydda våra gamla – därför att skyddsutrustning inte fanns tillgänglig…”
GB: Enligt hälso- och sjukvårdslagen är vården på äldreboenden ett kommunalt ansvar snarare än Folkhälsomyndighetens. Kommunen är skyldig att sårbarhetsanalysera sin verksamhet som underlag för beredskapsplaner. I beredskapsplanen ska behovet av personal, skyddsutrustning, med mera redovisas och lämpligen kvantifieras för olika scenarier. Planerna ska granskas av MSB. Det är den myndigheten som ska uppmanas att redovisa vad man krävt av kommuners beredskap för en pandemi.

• Artikeln: ”Här råder det också krig i familjer, där många vill hålla sina barn hemma, men myndigheterna säger att de måste gå i skolan.”
GB: Detta belyser en klassisk konflikt mellan vad man faktiskt vet om en fara och hur den enskilde uppfattar den samt förvirras av detaljer i beskrivningen. Vad har författarna för stöd för att det skulle vara lättare att ”vinna kampen mot coronaviruset” med åtgärder som styrs mer av den enskildes uppfattning av faran än av vetenskapliga belägg för åtgärders effektivitet?

• Artikeln: ”De folkvalda… måste gripa in, det finns inget annat val.”
GB: Hur vet ni det? Ni är väl forskare och inte bara tyckare?


Ett skolboksexempel på modellers tillkortakommande

Professor Jonas F Ludvigssons i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutets kommentar är mycket tankeväckande och manar till ödmjukhet. DN Debatt Repliker. ”Ett skolboksexempel på modellers tillkortakommande”Han skriver:

* Debattörerna menar att Folkhälsomyndigheten borde ha förstått tidigare, och som grund för detta citerar de en vetenskaplig artikel ”Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study” av Wu och medarbetare (tidskriften the Lancet 31 januari, 2020).
Men trots omfattande modelleringar i en av världens finaste tidskrifter, fick vi ett epicentrum i norra Italien!
Studiens slutsats återges korrekt av debattörerna, men studien är lärorik på fler sätt. Det är en modellering, och mycket av kritiken mot Folkhälsomyndigheten har under våren handlat om att myndigheten inte tagit till sig modeller, inte kunnat se in i framtiden. Så vad förutsåg Lancet-artikeln om den framtida spridningen av covid-19?

* Forskarnas modell visade att spridningen till andra stora kinesiska städer (de räknade upp fem städer utöver Wuhan) redan i slutet av januari var så pass omfattande att stora utbrott i övriga Kina inte kunde undvikas. Men vart tog utbrotten i Beijing, Shanghai, Shenzen etcetera vägen? De var ju oundvikliga?

* Forskarna analyserade också flygtrafiken från Wuhan till internationella flygplatser och fann att den stad som tagit emot i särklass flest Wuhan-bor utanför fastlandskina var Bangkok, därefter kom HongKong, Seoul, Singapore, Tokyo,och några steg ner Phuket, och som första icke-asiatiska stad: Sydney. Dessa städer borde ha utsatts för ett stort antal smittade Wuhan-bor.
Efter att ha läst artikeln i början av februari uppmanade jag vänner och kollegor att omedelbart boka av sina sportlovsresor till Thailand eftersom forskarnas data så tydligt talade för ett omfattande utbrott i Thailand. Jag bad vännerna att om möjligt också undvika Sydney….

Men trots omfattande modelleringar i en av världens finaste tidskrifter, fick vi ett epicentrum i norra Italien! Och Thailand har trots frekventa flyg till både Bangkok och Phuket blott 41 dödsfall i covid-19 (Johns Hopkins, 14 april).

Den vetenskapliga artikel 22 forskarna tar till intäkt för att Folkhälsomyndigheten borde ha agerat är, trots sin slutsats, till innehållet ett skolboksexempel på modellers tillkortakommande, och kanske en anledning till att Folkhälsomyndigheten inte baserat sitt agerande på enstaka rapporter?


Ett ovederhäftigt och direkt oanständigt angrepp

skriver Anders Björkman, infektionsläkare, professor i infektionsmedicin, Karolinska institutet i en mycket frän replik.
DN Debatt Repliker. ”Ett ovederhäftigt och direkt oanständigt angrepp”

* Artikeln är skandalöst ovederhäftig och därmed direkt oanständig. Författarna hävdar att FHM har misslyckats (på grund av talanglösa tjänstemän). Det är emellertid inte de duktiga tjänstemännen utan författarna som är talanglösa.

* Trots att 3 dagar bara ger en ögonblicksbild av en epidemi som kommer att pågå i månader och att Sverige och Italien är i helt olika faser av epidemin, blir den diffusa och osakliga slutsatsen att ”I Sverige stiger dödstalen mot Italiens höjder”. Varför nämner man inte i stället de tre västeuropeiska länder som haft ungefär samtidiga epidemier som Sverige (Belgien, Holland och Storbritannien) samt Frankrike och Spanien, alla med högre dödstal än Sverige – mellan 10 (Holland) och 26 (Storbritannien). Dessa 5 länder har vidtagit de rigorösa åtgärder författarna efterlyser (stängda skolor, restauranger med mera).

* Hur heltäckande är diagnostiken och rapporteringen? I Norge rapporteras dödsfallen av läkare per telefon – detta kan vara en orsak till lägre frekvens. I vad mån har covid-19 penetrerat äldreboenden? I Sverige representerar dessa upp emot hälften av dödsfallen, i Norge mer sällsynt.

* Jag uppfattar att FHM visat på en mycket sund (”lagom är bäst”) ansats mot corona epidemin. En mer omfattande och radikal ”lockdown” som förordas i debattartikeln tillför sannolikt inte någonting alls påtagligt avseende epidemin och kan skada samhällets funktioner ytterligare. Sverige verkar dessutom ha anammat FHM:s råd väl. Sjukvården har mobiliserat alla sina krafter på ett fantastiskt sätt. Däremot hade jag önskat ett mer resolut agerande avseende äldreomsorgen av region- och kommunpolitiker, till exempel i Stockholm.

* Jag hoppas att flera av författarna i debattartikeln gör avbön och att vi sedan kan lyfta debatten i denna för Sverige viktiga fråga från nuvarande osakliga pajkastning. FHM, våra duktiga smittskyddsvårdare uti landet och svenska folket förtjänar det.


Kort egen kommentar: En huvudfråga är icke desto mindre varför dödligheten är så pass mycket högre i Sverige än i de nordiska grannländerna. En klar svaghet av kritikerna att bara dra fram och redovisa tre dagar. Men dödligheten i Sverige ligger på samma nivå efter de tre observerade dagarna. Eventuella skillnader i dödsorsakscertifiering är sannolikt av liten betydelse.
En annan grundläggande, stor fråga är varför några länder med sträng isoleringspolicy toppar dödlighetstalen, medan andra med ungefär samma policy har mycket låg dödlighet.
Skillnader i fas av smittspridningen? I åtlydnad av bestämmelserna? I dödsorsaksregistrering? I spridning till äldreboenden och certifering av dödsorsaker därifrån?

Föregående artikelObekväm information i coronatider. Vad vet vi och vad tror vi egentligen?
Nästa artikelI Coronatider: Miljoner kastas ut i arbetslöshet och fattigdom, men miljardärerna blir rikare än någonsin
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

19 KOMMENTARER

 1. Vad finns det för skillnad inom äldrevården i våra nordiska länder? Vi har ju väldigt många dödsfall där i Sverige.

  • Äldrevården är bättre i de andra länderna och de har skydd på sig när de är hos de gamla! I Sverige gjorde man sig av med all typ av skyddsutrustning efter år 2000 och de skyldiga politikerna är Person, Reinfeldt. Löfven och sista spiken i kistan blev Ynkeman (Ygeman) som 2017 såg till att avskaffa det sista vi hade av beredskapslager! Den här Ynkeman har mycket att stå till svars för och hans inkompetens är bara aningen värre än hans ekonomiska bedräglighet! Att en snubbe som bara har tvåor och treor i sitt betyg från social linje på gymnasiet har nått andra positionen i Sverige säger väl en del om urvalsprocessen. En bana som politruk inom S-partiet räcker tydligen.

  • Orsaken är främst att personalen i Sverige är från ”speciellt utsatta grupper” alltså invandrare som är betydligt mer utsatta för spridningen av smittan än befolkningen i allmänhet. Att dom är mer utsatta beror på en rad faktorer om sociala faktorer, dålig information, språkkunskaper och avsaknad av utbildning.

   • Ja, säkert också en bidragande orsak! Men avsaknaden av skydd är den största skandalen som inget parti vill ta ansvar för utan man säger som Löfven att inte peka finger på något speciellt parti…En ansvarslös svammelman den här Löfven som ju också saknar all form av bildning vilket märks!

    Kommentar 2: Exakt..Men media i Sverige styrs ju av regimen i Stockholm och bankmaffian så att lita på vad de basunerar ut ska man inte…Det mesta är bara propaganda för NWO!

 2. Jag har skrivit ett inlägg över detta. https://mychinaway.wordpress.com/2020/04/18/vetenskapens-kompost/

  Problemet är debatten. Det skapar en ändlös malström av tyckande och åsikter och till slut vet inte allmänheten var som är upp eller ner. I Kina går information direkt från de ansvariga till innevånarnas mobiler, inga mellanhänder som debattörer eller journalister och informationen drunknar inte i flodvågen. Debatterna blir separerade från informationen.

  I Sverige prioriterades ekonomin, alltså statens inkomster, värdet på elitens aktier, Östermalmsvåningar, Sörmländska slott och sommarstugor på Storholmen. Priset blir människoliv.

  I Kina prioriterades människoliv, och priset blev en tillfällig nedgång i ekonomin, som man nu jagar ikapp.

  Teknologin i samhället spelade stor roll i Kina, samhället bara fortsatte, nu elektroniskt på WeChat. Lika lätt som att tända en lampa, folk var redan vana att fungera så. I Sverige existerar inget motsvarande. Stannar det så stannar det.

 3. Stanford-studien finner Covid-19-infektionsgraden troligen 50-85 gånger högre än rapporterat, vilket kan betyda att dödligheten är mycket lägre än man trott.
  Man använde 3 300 invånare i Santa Clara County för att utföra sina tester, som fann att coronavirus kunde ha infekterat mycket fler människor än har rapporterats. Studien skiljer sig från tidigare Covid-19-forskning med hjälp av seroprevalensdata, vilket betyder nivån på en patogen uppmätt i blodströmmarna i en specifik population.
  Under titeln ”COVID-19 Antibody Seroprevalence i Santa Clara County, Kalifornien”, publicerades studien på fredag ​​på MedRxiv, en tjänst som skriver ut hälsostudier innan de officiellt har granskats.
  Testerna hittade endast ensiffriga procentsatser när man testade för Covid-19 fall, men dessa ”uppskattningar representerar ett intervall mellan 48 000 och 81.000 personer smittade i Santa Clara County i början av april, 50-85 gånger mer än antalet bekräftade fall. ”
  Även om det kan tyckas vara dåliga nyheter att viruset kan vara så mycket mer utbrett på global nivå – vilket är vad studien avslutar – presenterar det flera positiva faktorer som inte har lyfts fram av tidigare studier, inklusive det faktum att dödligheten skulle vara mycket lägre än det nu tros, och att många människor har symtom så milda att de inte behöver söka medicinsk behandling och återhämta sig ganska snabbt.
  Det finns ingen officiellt fastställd dödlighet för Covid-19, men generaldirektören för Världshälsoorganisationen Tedros Adhanom Ghebreyesus har tidigare nämnt 3,4 procent. Detta skulle innebära över 300 dödsfall per var 10 000 smittade personer. Stanfords studie skulle sänka dödligheten till 0,14 procent eller mindre, vilket innebär 14 dödsfall eller mindre per 10 000 personer smittade.”Dessa nya uppgifter bör möjliggöra bättre modellering av denna pandemi och dess utveckling under olika scenarier av icke-farmaceutiska interventioner,” sade studien.
  Studien drar slutsatsen att Covid-19:s dödlighet bland smittade skulle vara i nivå med, eller till och med mindre, än säsongsinfluensan.
  Michael Mina, en immunolog och biträdande professor i epidemiologi vid Harvard, tweetade överenskommelse med studien på fredag ​​och teoretiserade 30 miljoner människor eller mer kan smittas med Covid-19 i USA, men ytterligare ”konsekventa studier” kunde visa att ”befolkningsimmunitet håller redan på att byggas upp ”.
  https://www.rt.com/usa/486183-stanford-coronavirus-infection-rate-higher/

 4. I Norge finns Norwegian Emergency Team (NOREMT), de läkare och sjuksköterskor som är anslutna har förbundit sig att vara resklara på 48 timmar och resa dit staten bestämmer att man skall vara behjälplig med sjukdomsbekämpning. 19 sjuksköterskor och läkare reste till Lombardiet. Det här teamet har tidigare varit i Kongo under ebolautbrottet och Samoa under mässlingsutbrottet.
  En sjuksköterska i teamet intervjuades i Aftenposten om vad som påverkade henne då hon kom till Italien, hon sa: Det var rörande att se sjukvårdspersonalen som arbetade under de mest förfärliga situationer och mist både kolleger och patienter, ändå göra sitt allra yttersta för att ta vara på varje person. Det var en medmänsklighet där varje människa hade ett värde.
  De hade ju räddat livet på en 90-årig kvinna vilket förmodligen inte skulle ske i Sverige.
  När man talar om Italien och jämför dem med andra länder så hör man ofta kommentaren som: Titta vad hjälper det med deras stränga isoleringspolicy och se deras höga dödstal.
  Då tänker man inte på att viruset fick härja helt fritt i Lombardiet, för att man inte gjorde kopplingen med alla som kom till sjukhus med lunginflammation och Covid-19. Det tog lång tid innan de förstod sambandet och då hade redan andra patienter och sjukvårdspersonal blivit smittade.
  De tänkte som Tegnell också menade när utbrottet kom i Kina, att det kommer inte hit vi behöver inte förbereda oss. Det var helt osannolikt menade Tegnell att det skulle komma till Sverige.
  Medan Vestra vikens sjukhusområde som drabbats hårdast i Norge efter Oslo, tänkte tvärtom, att det kommer säkert hit och började redan i januari-20 att bygga om sjukhuset och skapa 3 olika ingångar till akutmottagningen och säkra inuti sjukhus för att det skall vara skarpa skiljelinjer mellan ev. Covid-19 patienter och övriga på sjukhuset, anställda som patienter. Det skulle nog varit mycket värre i Norge i dag om de inte redan påbörjat den processen.
  Alla talar bara om hur många som dör mot vanlig influensa, men det har väl aldrig hänt tidigare att sjukhuspersonalen har drabbats så hårt som i dag. Att busschaufförer omskolas till ambulansförare, att andra nödvändiga men inte livsavgörande operationer ställs in i den utsträckning som sker i dag.
  Diskussionen borde istället gälla hur sjukvårdspersonalen skall orka arbeta, under gällande förhållande.

 5. Dödligheten är väldigt låg och ”flockimmuniteten” kommer i morgon?
  Den hämmade konsumtionen är det större problemet?
  Är det ens värt att kalla Coronaviruset och virusinfektionen Covid-19 långt ner i luftvägarna pandemi?
  Jag kan inte glömma exemplet Spanien där personalen flydde från äldreboenden och de gamla övergavs för att dö.
  Högst märkligt det inte fick större uppmärksamhet. Känns ju lite som ww2 och Tysklands koncentrationsläger. Världen vill inte veta….
  Det pratas så mycket om utveckling och välfärd men frågan är om människan reagerar så värst mycket olika idag än under 1300-talets Digerdöd?

 6. Allt eftersom tiden går kommer allt fler uppgifter som antyder att viruset spred sig incognito över världen mycket tidigare än någon anade.
  Om de israeliska uppgifterna stämmer larmades NATO redan i mitten av november att någonting var på gång i Kina. Det torde betyda att spridningen började senast i september, och inte nödvändigtvis i Kina (japaner smittades på Hawaii under sommaren, vilket torde betyda att spridningen torde ha börjat tidigare någon annanstans, och kommit med turister eller folk på tjänsteärende, senast under juli om man betänker inkubationstiden).

  Danmark och Norge är medlemmar av NATO, Sverige – formellt – är det inte. Kan det vara så att Anders Tegnell inte informerades medan hans kolleger tipsades?

  Att MSB är mer eller mindre nedlagt i Sverige (en skog befläckad med några städer, sjöar och enstaka åkrar, en stat som äger noll vattenbombare att sätta in vid brand) medan Hultqvist köper värdelösa Patriot-robotar för astronomiska belopp kan inte anat än att inverka på krisberedskapen.

 7. Ska man tro Värdshälsoorganisationen finns inga bevis för ”flockimmunitetens” effektivitet.

  https://www.friatider.se/who-inga-bevis-immunitet-mot-covid-19

  Det måste alltså finnas en rejäl portion chanstagande i den rödgröna regeringens strategi mot pandemin Coronaviruset. Men inte bara det.
  Den rödgröna regeringen måste också med berått mod döma ett större antal främst äldre människor till döden för att försöket ska gå att genomföra.
  Jag tror inge på någon ”olyckshändelse” från regeringens sida. Det skulle i så fall fordra att personal i äldreboenden (som rör sig i samhället som alla andra) hade skyddats bättre och haft vidare restriktioner.
  Den strategi jag ser nu från den svenska regeringen är att de skjuter problemen framför sig.
  Jag vet inte vart det här ska sluta men själv är jag väldigt försiktig och undviker träffa människor överhuvudtaget. I så fall utomhus på några meters avstånd.
  Även öppenvården är drabbad. Privat eller offentlig regi sak samma. Men jag har högt förtroende för min privatägda vårdcentral. De visade största respekt för viruset åtminstone sedan över en månad tillbaka. Nu gäller 1177 eller 112 om det skulle vara riktigt illa.

  • Regimen i Sverige har väl räknat ut att dör en massa äldre så frigörs pengar för fortsatt import av valboskap till sossarna! Och det är väl därför som man släppte in ca 9000 migranter i mars trots att man påstod att gränserna till Sverige för folk utanför EU var stängda. Ännu en lögn som sossarna alltså torgfört och med berått mod utsatt folket för kanske tusentals coronasmittade från länder utanför EU. Så agerar en hänsynslös regim som bara tänker på den egna makten och möjligheten att sko sig på folket.

 8. Nu är du nog lite fel på det. S har sitt största stöd i den äldre delen av befolkningen, den som var med om skapandet av välfärdssamhället och folkhemmet. De röstar troget på S trots att de övergivit den politik de hade på 70-talet och bakåt i tiden. För varje år minskar den delen av S väljarstöd.

 9. Benny antyder att regeringen (S) gärna ser en överdödlighet i äldre människor för att den skulle skapa behov av utökad invandring av människor som då skulle bli (S)-sympatisörer. ”Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer, och partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda.” (https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-psu-i-november—partisympatier/).
  Jag sympatiserar inte med hans inlägg.

  • Och ändå är det vad som sker i Sverige Rolf! Titta gärna på valanalysen från förra valet så ser du att S har stort stöd bland bidragstagande muslimer som ofta klanröstar! Men verkligheten är väl alltför skrämmande för gamla sossar så man slår ifrån sig och vägrar se sanningen! S har fört de gamla bakom ljuset och Sverige har flest fattigpensionärer i EU. Det är frågan om självbedrägeri i många fall! SCB är för övrigt regimens förfalskande statistikcentral som numera är helt politiserad…

 10. En berömd 98-årig sociolog har en kommentar till alla som är bergsäkra på sin sak:
  « Attends-toi à l’inattendu. »
  https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-nous-devons-vivre-avec-lincertitude
  Edgar Morin: «Nous devons vivre avec l’incertitude»
  6.4.2020, par Francis Lecompte
  …/…
  L’épisode que nous vivons aujourd’hui peut donc être le bon moment pour faire prendre conscience, aux citoyens comme aux chercheurs eux-mêmes, de la nécessité de comprendre que les théories scientifiques ne sont pas absolues, comme les dogmes des religions, mais biodégradables…
  …/…
  L’arrivée de ce virus doit nous rappeler que l’incertitude reste un élément inexpugnable de la condition humaine.

  ”Förvänta dig det oväntat.”
  https://news.cnrs.fr/articles/uncertainty-is-intrinsic-to-the-human-condition
  ”Uncertainty is Intrinsic to the Human Condition”
  4.9.2020, by Francis Lecompte

  Den vetenskapliga ”sanningen” är förgänglig och är alltid provisorisk.

  @Benny, m.fl.
  ”Öppna era hjärtan” var det Reinfeldt som sa, men det var hans efterträdare som fick greja situationen.
  Annars är nuvarande regering en minoritetsregering stöd av flera partier, vilket betyder att inget parti kan bestämma någonting som de andra är emot; ansvaret är därmed kollektivt.
  För övrigt är Sverige medskyldig till flyktingvågen genom sitt långvarigt deltagande i NATOs brottslig verksamhet.
  Att kalla flyktingvågen för karma är därför berättigat.

  Medlemskap i FN och deltagande i FN-systemet är en mycket gammal konsensusfråga i Sverige. Har väl ratificerat ett antal avtal under årens lopp kan man inte smitta från följderna när det inte längre passar en del av befolkningen/väljarna.

  • Guy Coste, andra länder har också skrivit på dessa avtal men struntar i att följa dem efter eget behag! Men Sverige ska alltid vara bror Duktig som den ”humanitära stormakten” och sprätta iväg skattebetalarnas pengar till kreti och pleti! Sanna mina ord, notan efter corona kommer att visa hur illa ställt det är med svensk ekonomi och sprickorna i fasaden är redan alltför tydliga. Det kommer inte att finnas pengar för politikernas lättsinne mera och ryggdunkningarna från FN-skojarna lär väl upphöra i takt med att penningflödet från Sverige minskar!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here