Obekväm information i coronatider. Vad vet vi och vad tror vi egentligen?

36
2463


Redaktörens inledning: På den norska bloggen Midt i fleisen har detta publicerats med titeln ”Covid-19 Fakta” som första delen av en lång bloggartikel. Artikeln har snabbt översatts av Catarina. Den ursprungliga artikeln har ännu fler referenser. Sedan kan det finns motargument eller studier som inte kommit till samma resultat. Information är mycket tankeväckande. Och den urspungliga artikeln innehåller mycket mer information efter de tjugo punkterna.
Naturligtvis finns andra artiklar och bedömningar än dessa.

OBS! Artikeln ”I Coronatider: Miljoner kastas ut i arbetslöshet och fattigdom, men miljardärerna blir rikare än någonsin” som publicerades tidigt i morse återkommer senare.


Covid-19 Fakta

Ingress: Swiss Propaganda Research har skapat denna översikt -med uteslutande kritisk, och grundlig information som styrks tungt i källor från experter på området, för att hjälpa våra läsare att bilda sig en realistisk uppfattning om riskerna. (Uppdaterad).

”Det enda sättet att bekämpa pesten är ärlighet.” Albert Camus, Pesten (1947)

ÖVERSIKT

1. Enligt uppgifter från de bäst studerade länderna som Sydkorea, Island, Tyskland och Danmark ligger den totala dödligheten i covid-19 i det lägre promille-intervallet och är därmed upp till tjugo gånger lägre än vad WHO ursprungligen trodde. (Fyra referenser finns i artikeln på den norska bloggen).
2. En studie iNature Medicine kommer också fram till en liknande slutsats för den kinesiska staden Wuhan. De initialt betydligt högre siffrorna för Wuhan uppnåddes eftersom många människor med lätta eller inga symtom inte alls registrerades.
3. 50% till 80% av de individer som testar positivt förblir symptomfria. Även bland dem i åldern 70 till 79 år, är cirka 60 % symptomfria, och många visar bara milda symtom.

4. Medianåldern för den avlidna i de flesta länder(inklusive Italien) är över 80 år, och endast cirka 1% av de avlidna hade inga allvarliga underliggande sjukdomar. Åldern och riskprofilen för dödsfall motsvarar i huvudsak den normala dödligheten..
5. Många rapporter i media om unga och friska människor som har dött av covid-19 har visat sig vara osanna vid närmare granskning. Många av dessa människor dog antingen inte av covid-19, eller så hade de faktiskt allvarliga underliggande sjukdomar (såsom odiagnostiserad leukemi).
6. Den totala dödligheten i USA är är normalt cirka 8.000 personer per dag, i Tyskland cirka 2.600 personer och i Italien cirka 1.800 personer per dag. Influensadödligheten i USA är uppemot 80.000, i Tyskland och Italien uppemot 25.000, och i Schweiz uppemot 1.500 personer per vinter.

7. Kraftigt ökade dödstal, såsom i norra Italien, kan påverkas av ytterligare riskfaktorer såsom mycket höga luftföroreningar och andra mikrobiella infektioner samt en kollaps i äldreomsorgen och sjukvården på grund av panik och lockdown-åtgärder.
8. I länder som Italien och Spanien, och i viss mån Storbritannien och USA, är en allvarlig överbelastning av sjukhusen, särskilt vid influensa, inte ovanligt. Dessutom måste upp till 15 procent av läkarna och sjuksköterskorna själva för närvarande vara i karantän, även om de inte uppvisar några symtom.
9. En viktig skillnad gäller frågan om människor dör med eller faktiskt av coronavirus. Obduktioner visar att redan existerande underliggande sjukdomar i många fall var en viktig eller avgörande faktor, men de officiella siffrorna återspeglar vanligtvis inte detta.

10. För att bedöma hur farlig sjukdomen är, är den viktigaste indikatorn inte det nämnda antalet som testat positivt och som har avlidit, utan antalet människor som faktiskt och oväntat utvecklat eller dör av lunginflammation.
11. De ofta visade brant stigande kurvorna för ”corona fall” är vilseledande, eftersom antalet tester också ökar exponentiellt. I de flesta länder är förhållandet mellan positiva tester och det totala antalet tester konstant mellan 5 % och 25 procent, eller ökar ganska långsamt.
12. Länder utan nedstängningar och kontaktförbud, som Japan, Sydkorea och Sverige, har inte upplevt ett mer negativt förlopp än andra länder. Detta kan ifrågasätta effektiviteten i sådana omfattande åtgärder.

13. Enligt ledande lungspecialister, verkar invasiv användning av respiratorer på Covid-19 patienter ofta agera mot dess syfte och orsakar ytterligare skador på lungorna. Den invasiva användningen av respiratorer på Covid-19 patienter görs delvis av rädsla för att sprida viruset genom aerosoler.
14. I motsättning till de ursprungliga antagandena beslutade WHO dock i slutet av mars att det inte finns några bevis för aerosolspridning av viruset. I en pilotstudie fann en ledande tysk virolog inte heller någon aerosolinfektion och ingen infektion genom beröring av ytor.
15. Många kliniker i Europa och USA har få patienter, och vissa har varit tvungna att införa kortare arbetstid. Flera kliniska operationer och terapier har ställts in, även akuta patienter stannar ibland hemma av rädsla för viruset.

16. flera medier har överdramatiserat situationer på kliniker, ibland även med manipulativa bilder och videor. Många medier som inte ifrågasätter eller tvivlar på officiella uttalanden och siffror.
17. De virustester som används internationellt har en stor felmarginal. Flera studier har visat att även normala coronavirus kan ge ett falskt positivt resultat. Dessutom valideras inte de virustest som används kliniskt på grund av tidspress.
18. Många internationellt erkända experter på virologi, immunologi och epidemiologi anser att de åtgärder som vidtagits är kontraproduktiva och rekommenderar en snabb naturlig immunisering av befolkningen samtidigt som riskgrupper skyddas.

19. Antalet människor som lider av arbetslöshet, psykisk ohälsa och våld i hemmet till följd av de åtgärder som vidtagits, har exploderat i Förenta staterna och runt om i världen. Flera experter tror att åtgärderna kan kräva fler liv än själva viruset.
20. NSA-visselblåsaren Edward Snowden varnade för att koronakrisen används för en massiv och permanent utvidgning av den globala övervakningen. Den kände virologen Pablo Goldschmidt talade om en ”global medieterror” och ” ett totalitärt tilltag”. Den ledande brittiske virologen professor John Orford John Oxford talade om en ”media epidemi.”

Se också: Öppet brev från professor Bhakdi till kansler Merk

Föregående artikelLibyen – Från Gaddafi till Haftar. Och vem stödjer Haftar förutom Israel?
Nästa artikelAllt häftigare debatt från forskare om svenska corona-policyn. Anders Tegnell hyllas av en professor men vill avsättas av en annan. Vad gäller?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

36 KOMMENTARER

 1. Det värsta är förnekelsen tycker jag. Ingen vill ju ha den här pandemin. Allra minst regeringar i väst som mest verkar oroliga över de samhällsekonomiska konsekvenserna.
  Jag märkte i inledningsskedet hur faran viftades bort. Även här på Global Politics.
  Risken med förnekelsen är att konsekvenserna blir så mycket större när ansvariga försöker fly undan.
  Ett exempel är den förödande döden på våra äldreboenden som har satt skräck i både boende och personal. Ansvariga svarar med ”vi vet inte riktigt varför”. Men har de verkligen tagit sitt ansvar?

  Jag har svårt att ställa mig bakom något ensidigt hyllande av Kina där pandemin fick sitt utbrott.
  Jag läste på Samnytt myndigheterna där hade information om utbrottet en längre tid men gjorde inga insatser förrän smittspridningen eskalerat.
  Nu idag läser jag på SVT Public Service att myndigheter skriver upp dödssiffrorna i Wuhan med 50 procent.
  Tyvärr är jag orolig för vi kommer se sådant förfarande här i väst också.
  Man vill inte se, man vill inte veta för det kan störa konsumtionen och den ekonomiska tillväxten som inte minst regeringar av alla dess färger är så beroende av.

  SVT Direktrapport:
  ”Wuhan skriver upp det officiella dödstalet med 50 procent
  Den kinesiska staden Wuhan – epicenter för coronavirusutbrottet – skriver upp det officiella dödstalet med hela 50 procent: från 2 579 till 3 869.

  Wuhans arbetsgrupp för förebyggande och kontroll uppger att anledningen till de uppskrivna talen bland annat är att man tidigare missat patienter som avlidit innan de lyckats ta sig till sjukhus, sena eller felaktiga inrapporteringar samt problem att hantera statistik från privata sjukhus och andra tillfälliga vårdinrättningar, rapporterar The Guardian.
  SVT · Erik Wikén”

  • Dina uppgifter är ett exempel på att Kina visst kan visa fram misstag. Ange gärna länken.

   Jag lyfte inledningsvis fram det stora antalet dödsfall årligen i influensa. Ofta flera hundra tusen enligt officiell statistik. I mycket tidigt skede, 8/2, publicerade jag Hög dödlighet i Coronavirusinfektion? Hur mycket skrivs om hundratusentals dödsfall i influensa varje år? Jag skrev ”Man beräknar att mellan 3 och 5 miljoner människor insjuknar i allvarlig influensa varje år och att 250 000 – 500 000 dör. Wikipedia. Detta innebär en betydligt högre letalitet (minst 5 %) bland dem som insjuknar i “allvarlig inflensa” än 2 %, men inte generellt i influensa.

   Aktade Center of Disease Control (CDC) i Atlanta skriver på hemsidan “CDC estimates that influenza has resulted in between 9 million – 45 million illnesses, between 140,000 – 810,000 hospitalizations and between 12,000 – 61,000 deaths annually since 2010.” CDC.

   En månad senare, 4/3, publicerade jag artikeln Har jag och andra underskattat coronavirusepidemin? där jag återgav en viktig artikel av Sven Britton, under många år professorn i infektionssjukdomar på Karolinska Institutet.
   Influensaepidemin beräknas ha orsakat 61 000 dödsfall i USA 2017/2018 och 810 000 sjukhusinläggningar.

   Ungefär tre gånger per sekel inträffar större variationen av viruset och pandemier. En av dessa var Spanska sjukan 1918-19, med 20-100 miljoner döda av 500 miljoner insjuknade.Dödligheten anges till 2-3 % i Wikipedia men torde ligga på minst 4 %.I Sverige dog 37 000 människor Första världskrigets influensapandemi (“Spanska sjukan”) kan ha skördat 100 miljoner offer

   Dödligheten i Corona-virusinfektionen bedöms vara klart lägre än i SARS The coronavirus is less deadly than SARS so far: Here’s why the fatality rate could rise.” Inget talar för att dessa uppgifter är oriktiga.

   • Om vi samtidigt tar hänsyn till att troligen mellan två till tio gånger så många smittade av viruset aldrig hamnat i statistiken därför att symptomen varit obefintliga eller små, då blir letaliteten betydligt mindre än en vanlig mild influensaepidemi.

  • Rekommenderad källa om Corona viruset framfart, särskilt för imperiets anhängare. Det går åt helsike i the exceptional shit nation US of A. Corona skördar över 33,000 liv. Det lär blir mångt fler snart. Ska vi starta en insamling som skickas till endera köttberget eller peruken? Men då är risken att hjälpen hamnar i israel Så vad göra?
   .
   https://coronavirus.jhu.edu/map.html

  • Samnytt, som vi vet har svåra finansiella problem att överleva, får idag uppenbart finansiellt stöd från CIA och USA för att skriva kvinnofientligt. Köpta bloggare. Dom har idag publicerat en hel kavalkad av bilder dom påstår är från Kina, men det stämmer inte. Bilderna är bevisligen flera decennier gamla och inte från Kina. Vi vet vad problemet med äldreboenden är. Vårdpersonalen kommer från särskilt utsatta grupper och tar med sig smittan. Det är dokumenterat att viruset kom från USA och de första utbrotten var där 2019, men man visste inte vad det var. Därifrån kom det till Kina. Myndigheterna i Kina reagerade efter ett par dagar efter att smittan upptäckts, och informerade både WHO och USA, det är väl dokumenterat och offentlig information. Siffrorna i Wuhan gäller antalet avlidna som burit på smittan, inte dödsorsaken, alltså inte bara de som dött av just viruset. Det inkluderar även avlidna personer som avlidit av orsaker som hjärtattacker, stroke, cancer, ålder, osv. Den verkliga siffran av personer som avlidit av viruset ligger nu på omkring 1%, men förmodligen mycket mindre efter som antalet smittade tros var flera gånger större än registrerat. Som illustration. Om någon som bär på viruset och omkommer i en trafikolycka så är ju dödsorsaken inte viruset. Journalisterna är folkets största fiender.

  • Tack, det finns ännu fler länkar i den ursprungliga artikel, som också är längre. Man kan försöka hinna kolla ursprungssiten för ev. uppdateringar.

 2. Bill Gates PR-kupp, och hans modell av välgörenhet, inflytande och absolution inspirerar till en ny era av kontroversiella teknikmilliardärer, som Mark Zuckerberg och Jeff Bezos, som har börjat ge bort sina miljarder, som ibland arbetar direkt med Gates”, skriver The Nation.
  Bill & Melinda Gates Foundation, som har en anslag på 52 miljarder dollar, har gett över 2,4 miljarder dollar till Världshälsoorganisationen (WHO) sedan 2000, enligt en artikel från Politico 2017
  ”Med miljarder tillgängliga är det lätt att få vänner och påverka. Bill och Melinda Gates Foundation donerade hundratals miljoner dollar till företag där Gates Foundation innehar aktier och obligationer.
  Utan utbildning inom området skjuter vår ”filantropren Gates nu expertmikrobiologer åt sidan, köper sina egna hälsoinstitut, köper sin egen medicinska personal och betalar miljarder till Världshälsoorganisationen (WHO).

  Våra statliga ledare är angelägna om att behaga miljardärer och spendera miljarder av skattebetalarnas pengar när de är i tjänst, och som post-premiärminister erbjuds de många jobb i exakt samma icke-statliga organisationer som de, medan de var i det politiska kontoret, pressade dagordningen för. Det här är vad vi brukade kalla korruption när det gjordes av afrikanska ledare.

  Även om WHO utan tvekan har gjort ett värdefullt arbete för att samordna och genomföra ansträngningar för att ta itu med allvarliga sjukdomar – som polio, smittkoppor och tuberkulos – har den också till viss del blivit lek för sina stora givare – västerländska regeringar och miljardärsfilantroper.
  Kontanterna kommer ändå inte att återspegla besattheten av påstådda klimatförändringar och regleringar av livsstilar. De mest angelägna problem i mycket fattiga länder är bristen på mat, anständig sanitet och el, som är mycket större frågor.

 3. https://www.rt.com/shows/sophieco-visionaries/485444-healthcare-vaccine-race-coronavirus/

  Sophie Shevardnadzhe intervjuar en amerikansk virolog, balanserat och informativt. Virologen underskattar inte den pågående krisen men noterar samtidigt att hade man satsat mer på forskning efter tidigare epidemier hade bekämpningen varit betydligt lättare och effektivare. Ligger i linje med vad den svenskättade Minnesota-virologen Michael Osterholm anser.

  Vi lever i ett alarmistiskt tidevarv där media hetsar upp stämningarna och folk följer efter. Detta leder tyvärr ofta till att de regeringskritiska å sin sida överreagerar och låtsas som att allt är bluff och båg. Vilket det inte verkar vara denna gång.

  Vad de sammantagna dödstalen i slutändan än landar på kan inte överskugga det faktum att sjukvården i många regioner i världen överbelastats och inte fullt ut klarat den inledande anstormningen. Sällan brukar väl vårdpersonalen under influensaepidemier själva utsättas för dödlig fara som under denna epidemi varit fallet. I Italien sades antalet avlidna läkare ligga på över sextio redan för en tid sedan. Samtidigt har bl.a. Sydkorea rapporterat att ingen inom vårdpersonalen har omkommit.

  Och denna jämförelse mellan Asien, Europa och USA säger en hel del om vad som gäller. Sjukdomen är aggressivare än influensan och en snabb spridning leder till att vården går på knockout. Men mycket handlar om beredskap. I Asien och Nya Zealand har beredskapen och kunskapen varit betydligt bättre och därför har bekämpningen varit så mycket effektivare. Där har man även genast fattat att vårdpersonalen behöver maximalt skydd för att inte själva drabbas. I Frankrike har sjuksköterskor i protest visat sig spritt nakna för att understryka hur illa utrustade de är.

  I nuläget ser det ut som att vissa regioner drabbats mycket hårdare än andra. Vad detta kan bero på är än så länge oklart. Fattiga länder är vårdmässigt illa förberedda men hittills verkar de ha förskonats från det värsta. Är det en tillfällig eller permanent variation är för tidigt att säga. De har färre åldringar om det är avgörande. Men Boris Johnson och många andra, liksom vårdpersonalen, är ju inga åldringar direkt. Bland utvecklade ekonomier förekommer även oförklarliga skillnader men den goda beredskapen har åtminstone visat sin styrka.
  Och vi har fått en ytterligare påminnelse om att de sanslösa satsningarna på militär aggression och upprustning mot inbillade fiender åter har lett till att den verkliga fienden kunnat överrumpla totalt.

 4. SVT har på sin sajt https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/ ett diagram jag inte är säker på att alla förstår. Jag tror de flesta tittar efter hur högt de olika kurvorna ligger. SVT förklarar i en ruta att man visar en logaritmisk skala för att vi tydligare ska upptäcka förändringar i utvecklingstakten och kunna jämföra dem mellan länderna.

  Vad de (möjligen) menar är att man ska titta på hur de olika länderna ligger mellan de spretiga linjer som går nerifrån till vänster och upp till höger, angivande FÖRDUBBLINGSTAKTEN.

  Där ligger Finland på en fördubbling över en vecka, Storbritannien på tre dagar. Det verkar inte vara så stor skillnad. Men antar vi att bägger länderna startar med EN sjuk person. Då har Finland efter en månad (fyra veckor) omkring 8 sjuka, medan Storbritannien har över 300 – och här spelar folkmängden ingen som helst roll.

  Som H G Wells sade för 100 år sedan: i framtiden blir det lika viktigt att förstå statistisk som att kunna läsa och skriva. Och det som var ”framtiden” då är ”nutiden” idag.

 5. När jag tittar på SVT:s kurva, som är baserad på internationell statistik, så lägger jag märke till att kurvorna för Tyskland, Sverige och Finland är lite ”buckliga” vilket avspeglar eftersläpningen i rapporteringen över veckosluten. Men Danmarks och Norges kurvor är väldigt släta, vilket får mig att misstänka något mystiskt i insamlandet.

 6. När jag tittar på SVT:s kurva, som är baserad på internationell statistik, så lägger jag märke till att kurvorna för Tyskland, Sverige och Finland är lite ”buckliga” vilket avspeglar eftersläpningen i rapporteringen över veckosluten. Men Danmarks och Norges kurvor är väldigt släta, vilket får mig att misstänka något egendomligt i insamlandet.

 7. Den självutnämnda makteliten har en djävulsk agenda med corona och låter mainstreammedia bara leverera skrämselpropaganda, inga lösningar. Kunskap om hur man förebygger och botar corona och dess potentiella följdverkningar släpps inte fram till allmänheten genom till exempel Public Service.

  Bertil Wosk: Förebygg och skydda dig mot coronaviruset https://www.tv-helse.se/bertil-wosk-coronaviruset/

  Ozonterapi hjälper mot corona, inte bara ebola:

  Ozone Therapy for Coronavirus https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/05/ozone-therapy.aspx

  Dr. Mercola and Dr. Rowen on Ozone Therapy (Full Interview) https://www.youtube.com/watch?v=ndPEied0cd8

 8. Håller inte med att ” För att bedöma hur farlig sjukdomen är, är den viktigaste indikatorn inte det nämnda antalet som testat positivt och som har avlidit, utan antalet människor som faktiskt och oväntat utvecklat eller dör av lunginflammation.” Finns ICU läkare i New York som ifrågasätter ifall Covid-19 ens orsakar ARDS!

  Se bland annat ”FROM NYC ICU: DOES COVID-19 REALLY CAUSE ARDS??!!
  https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o&fbclid=IwAR0wZyEeGreSLwczOtweVMxpL2F8_m3gNnQ3p_VgMDe8ZHLO7Py1_iBjYho

  Se också ”COVID-19 attacks hemoglobin causing hypoxia in the lungs.”
  https://chemrxiv.org/articles/COVID-19_Disease_ORF8_and_Surface_Glycoprotein_Inhibit_Heme_Metabolism_by_Binding_to_Porphyrin/11938173?fbclid=IwAR3jLWOCPaan2KgUd49HV_YQn-p82nwczUCNbo83LdmyytmdA5BLgRMxscM

 9. En analys av den tragedin som håller på att utspela sig i ”exceptional shit nation, US of A”

  Ett smakprov ”In America, we are offered instructions on how to sew a (probably useless) mask out of discarded T-shirts. MAGA!! Hospital directors fire nurses who buy their own equipment out of concern that they will be upstaged and exposed as the callous, profit obsessed bozos they are. ” Och det precis detta USA som Allians anhangen vill att Sverige ska efterapa!
  Läs vidare om failed state USA här: https://www.moonofalabama.org/2020/04/ranting-in-a-time-of-plague.html#more

 10. A propos att kommenteraren arbetarklass är kritisk mot Kina
  Enligt Veterans Today beställde Usa ett fladdermus virus från av Usa finansierad forskning i Wuhan och använde viruset i Usa för att framställa biovapen. Att Wuhan figurerar var därför enligt VT för att kunna kasta beskyllningar mot Kina.
  Senare har en del av MSM i Usa för ovanlighetens skull bett om ursäkt för såna beskyllningar.

  • Det kanske är därför de här vidriga djurmarknaderna i Kina är igång igen därför vetskapen finns att människor själva framställt det pandemiska viruset i ett laboratorium?

   Sedan undrar jag varför Sveriges regering och myndigheter så envist tror på en ”flockimmunitet” när det inte finns några belägg att en sådan uppstår. Tillräckligt säkert och tillräckligt fort.
   Världshälsoorganisationen har ju gått ut med en varning att antikroppar som bildas hos smittade av Covid-19 inte måste vara verkningsfulla eller tillräckligt verkningsfulla för att flockimmuniteten ska uppstå inom rimlig tid och rimligt antal döda.
   Det är ju så iskallt regeringen räknar. Ett antal döda för flockimmuniteten ska bildas.
   Nu är ju läget så det hela tiden dör folk i Covid-19 men bara vi väntar så minskar dödandet?
   Idag läste jag någon toppdiplomat i Sverige som fallit offer för Covid-19.
   Mannen var i sjuttioårsåldern.

   • Jag undrar vad du tycker dig veta om ”de här vidriga djurmarknaderna i Kina”? Källor? Egna observationer?

    • Det lär finnas dokumenterat. Den som söker finner.
     Varför inte bildsöka på ”wuhan animal market”?
     Men är du kvackmagad så undvik göra det i samband med en måltid.
     Vill du inte veta eller få någon inblick så sök inte alls.
     Var och en får ju leva i sin tro….

     • Jag har besökt Kina 11 gånger och är gift med en kinesisk kvinna som bor i södra kina, Guangdong provinsen. Guangdong är känt för att det är dit du ska åka för att äta ”konstig” mat. Jag har besökt åtminstone 50 ”wet markets” i södra Kina, och min fru handlar på en sådan varje dag. ”Vidriga djurmarknader” finns säkert runt om i världen, men de är oerhört sällsynta, jag har inte funnit nån i Kina i alla fall, trivs själv mycket bra med att handla på marknaderna.

     • Sverigedemokraternas f.d. gruppledare Mattias Karlsson som numera startat en konservativ tankesmedja har skrivit en debattartikel om Kinas ”wet markets” i en amerikansk tidning.
      Tyvärr är språket engelska så det blir lite krångligare för mig men bara själva handlingen är ett offensivt grepp. De kan bli problem för de övriga (usa-vänliga) partierna om Sverigedemokraterna börjar bygga på ett samarbete över Atlanten.

      https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/closing-wet-markets-is-a-matter-of-public-health

 11. För fem år sedan varnade miljardären Bill Gates för en möjlig viral pandemi och insisterade på att det var nödvändigt att kombinera hela världens ansträngningar för att bekämpa den, skriver Le Figaro.
  Microsofts grundare och välkända miljardärfilantrop Bill Gates har investerat 250 miljoner dollar för att bekämpa coronaviruspandemin, som han varnade tillbaka 2015.
  Gates geniala intuition visade sig i hans unga år, konstaterar tidningen. Hans rikedom dök upp tack vare förutsägelsen att framtiden ligger i utvecklingen av persondatorer. Efter skapandet av det berömda Windows-systemet 1985 steg Gates högt till stjärnorna i amerikansk informationsteknologi och blev en miljardär på bara två år. Gates Foundation har blivit ett verkligt ralet för deras ekonomiska utveckling och hälsovård – två sammanhängande områden.
  I början av pandemin hade således Bill Gates all anledning att delta i kampen mot coronavirus. Grundaren av Microsoft förutspådde den oundvikliga utvecklingen av pandemin under konferenserna runt om i världen. Så nu, i sociala nätverk, får hans TED-föreläsning 2015 alltmer popularitet, där Gates sa att den nya ”världskatastrofen” inte kommer att vara kopplad till atombomben, som tidigare, men med virus, ett virus som liknar patogenen COVID-19. Om något dödar mer än 10 miljoner människor under det kommande decenniet kommer det förmodligen att vara ett extremt smittsamt virus snarare än ett krig”, sa Gates då och varnade för att världen inte är redo för denna utmaning.
  Ändå var han optimistisk när det gäller det internationella samhällets förmåga att klara denna uppgift och pekade på informationsverktyg och upptäckter inom biologi som kunde möjliggöra utveckling av läkemedel och ett vaccin. ”Men en global inställning till hälso- och sjukvård behövs”, betonade miljardären.

  Fem år senare var Bill Gates bedövad av vad scenariot som utvecklas innan våra ögon kunde förutsäga. Han återvänder främst till idén om ett ”globalt svar” och påminner det internationella samfundet (särskilt under G20-regi) om behovet av en enhetlig front för att samordna gemensamma insatser, som kommer att vara ”avgörande ” för att besegra viruset.
  På onsdagen betonade Gates Foundation-vd Mark Suzman att även om åtgärder vidtas huvudsakligen på statlig nivå, men “viktigt. ”Så att alla länder arbetar tillsammans. Chefen för välgörenhetsstiftelsen sa att han skulle avsätta flera miljarder för att bygga fabriker för produktion av vacciner, men statligt stöd behövdes för att lösa detta problem: nu finns det inte tillräckligt med kapacitet att producera 7 miljarder vacciner för hela jordens befolkning.
  Den franska tidningen betonar att i en värld där skyddande reflexer och konkurrens mellan nationstater om medicinskt material åter träder i kraft, gillar Bill Gates inte alla tillvägagångssätt: i Washington betraktas han utan tvekan naivitet eller förblindande. Samtidigt bör idén om att skapa en global teknisk kommitté (till exempel i regi av G20) som Gates Foundation främjar för att distribuera vem som ska få vaccinet först bli föremål för hård diskussion.
  Оригинал новости ИноТВ:
  https://russian.rt.com/inotv/2020-04-19/Le-Figaro-predskazavshij-pandemiyu-Bill

 12. Jag tror en medicinare, alternativ virolog bör förklara hur A-virus typen återfanns i smittade amerikaner som ska ha bott i Wuhan och kineser som bodde i andra provinser, men inte i Wuhan. Det kan betyda att kineser i Wuhan kan rimligtvis INTE vara den första källan till utbrottet:

  https://www.cam.ac.uk/research/news/covid-19-genetic-network-analysis-provides-snapshot-of-pandemic-origins?fbclid=IwAR0GJMFHS4LgpyXhQQhRL8InbtUNwB7b00cVlpAib1vULzzQDW6osruD_uU

  Kineserna som hade A virus typ kom från ett annat provins, som inte är nära Wuhan: ”There are two subclusters of A which are distinguished by the synonymous mutation T29095C. In the T-allele subcluster, four Chinese individuals (from the southern coastal Chinese province of Guangdong) carry the ancestral genome”.

  https://dx.doi.org/10.1073/pnas.2004999117?fbclid=IwAR19ym0R0PFD_II7ZpViqPsofa7h_If-uPLqrh6UB6fOYzcGEgt6P5W0Ubo

 13. @arbetarklass 21 april, 2020 At 19:35

  Det varit mer av intresse om MK hade skrivit om USA biolab i hela världen och varifrån dom fått inspiration för dessa
  The Nazi Origins of US Biolaboratories
  ”The United States openly uses the COVID-19 pandemic to address its geopolitical and geo-economic challenges. Therefore, without waiting for an investigation to be carried out by the World Health Organisation, other countries are accused of spreading coronavirus.

  At the same time, the US itself does not want to say anything about their 400 biological laboratories? These bio-laboratories are scattered across the planet and their activities are not regulated by any international agreements. What are they engaged in? What experiments are carried out?”
  https://www.stalkerzone.org/the-nazi-origins-of-us-biolaboratories/

 14. Det trillar in allt mer info som leder tankarna till en massiv desinformations- /manipulationskampanj, fast syftet/syften förblir – för mig – oklara, för att inte säga obskyra.

  Skulle jag skriva manus till ett studentspex skulle jag skylla eländet på Donald Trumps motståndare, som har misslyckats med alla sina försök att få honom avsatt. (En fransk version skulle skylla på ett spratt av Coluche.)
  Att POTUS inte har avrättats ännu tyder på att han är bara frontfiguren för en annan maktkonstellation än den som har stött de föregående regeringar. Det råder alltså inbördeskrig i Washington, fast hela världen är indragen på ett eller annat – för det mesta ofrivilligt – sätt.
  Covid-cirkusen är bara en – dödlig – akt i den pågående blodiga farsen, som för övrigt för tankarna till den koreanska filmen ”Parasiter”. (Inom parentes vann den sydkoreanska vänstern stort i valet för en vecka sen.)

  https://www.globalresearch.ca/video-montana-physician-dr-annie-bukacek-discusses-how-covid-19-death-certificates-manipulated/5709062
  Video: How COVID-19 Death Certificates Are Being Manipulated. Montana Physician Dr. Annie Bukacek
  Transcript
  Global Research, April 18, 2020 Liberty Fellowship MT 6 April 2020

  https://www.globalresearch.ca/coronavirus-false-flag/5710403
  Coronavirus False Flag
  By Mark Taliano Global Research, April 22, 2020

  Intellectual Fraud
  https://www.voltairenet.org/article209749.html
  Covid-19: Neil Ferguson, the Liberal Lyssenko
  by Thierry Meyssan 20 April 2020 Translation by Roger Lagassé (French original April 18th)

  https://www.globalresearch.ca/covid-19-us-anti-china-plot/5710176
  COVID-19: A Diabolical US Anti-China Plot?
  By Stephen Lendman
  Global Research, April 20, 2020

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here