Har jag och andra underskattat coronavirusepidemin?

7
1746
Coronavirus. En modell.

Jag har i tre bloggartiklar informerat om att mångdubbelt flera årligen dör av influenza än av COVID-19 – hittils. Här den senaste.

Det finns uppgifter om att hundratusentals dör varje år av influensa från WHO och från aktade Center of Disease Control i Atlanta, USA. 100 gånger fler än av COVID-19.

Jag skrev exempelvis för en månad sedan ”Aktade Center of Disease Control (CDC) i Atlanta skriver på hemsidan ”CDC estimates that influenza has resulted in between 9 million – 45 million illnesses, between 140,000 – 810,000 hospitalizations and between 12,000 – 61,000 deaths annually since 2010.” CDC.
Influensaepidemin beräknas ha orsakat 61 000 dödsfall i USA 2017/2018 och 810 000 sjukhusinläggningar.” 4/2. Corona-viruset: Alltför mycket väsen?

Upp till 650 000 människor dör årligen av influensa enligt WHO. här.

Men vi är kanske bara i början av en en kanske mycket större epidemi. Inget vet.

Jag återger nu ur en artikel av Sven Britton, under många år professor och chef för Karolinska sjukhusets infektionsklinik.

Han skriver i Expressen att ”Vi behöver förbereda oss på det värsta”.

Han skriver bland annat:

* Coronavirusets globala utbredning, med nya härdar på långt åtskilda platser, är ett mönster som vi inte sett tidigare.
Vår beredskap och förmåga att inom sjukvården klara en allmänt utbredd Cov19-infektion är dålig.

* Smittsamheten som helhet är en sammanvägning av hur smittsam en infektion är, hur många en smittsam person möter under en viss tid och hur länge smittsamheten varar. Den anges i ett R-tal. Inledningsvis angav forskare i Kina R=2,2 för Cov19, dvs en smittad person kan i genomsnitt smitta 2,2 personer. Vanlig säsonginfluensa har R=1,7. Genomgången infektion med livet i behåll ger med all sannolikhet livslång immunitet. Ju fler människor som blir immuna och därmed inte längre är mottagliga för smitta ju lägre blir R-värdet.

När det blir mindre än 1, R<1, så dör infektionen ut, varje smittad kan inte smitta en ny mottaglig person. Det här är alltså en infektion som är mer smittsam än influensa men inte alls lika smittsam som mässling som har R=15 i början av en epidemi. * En ännu oklar fråga är hur länge en person som infekterats är smittsam. Den perioden är mycket kort, bara några dagar, vid både mässling och influensa men kan troligen vara betydligt längre vid en coronainfektion. Tiden från smitta till symtom, inkubationstiden, är också osäker. Nuvarande riktmärke på 14 dagar kan nog vara betydligt längre, åtminstone i undantagsfall. Vissa patienter verkar också kunna smitta även innan symtomen (hosta och feber) brutit ut på allvar. * Dödligheten är hittills är den 3 procent, men troligen betydligt högre hos oss äldre. Personer över 65 utgör ca 20 procent av befolkningen och bland oss skulle i så fall dödligheten kunna ligga kring 10 procent och vi skall ju också omfattas av det nationella välfärdskontraktet. * Sven Britton avslutar ”Förbered för det värsta – hoppas på det bästa”

Dödligheten varierar med olika tillstånd. Den ligger på ungefär 10 % för dem med hjärtkärlsjukdom, och på 6-7 % för människor med lungsjukdomar, diabetes, högt blodtryck (sannolikt beroende på associerade sjukdomar) och cancer medan den uppges vara under 1 % för friska människor.

Coronavirus. En modell.

Relaterat.
Hur farlig är coronavirusepidemin jämfört med influensa? Tjänar någon på masshysteri?
Hög dödlighet i Coronavirusinfektion? Hur mycket skrivs om hundratusentals dödsfall i influensa varje år?
4/2. Corona-viruset: Alltför mycket väsen?

Föregående artikelHur farlig är coronavirusepidemin jämfört med influensa? Tjänar någon på masshysteri?
Nästa artikelCoronaviruset riskerar att avslöja en sjuk världsekonomi.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

7 KOMMENTARER

 1. Negligera riskerna med Covid-19 viruset är att börja i fel ände menar jag.
  Jag skulle hellre vilja se myndigheter börjar med kraftfulla åtgärder och högsta beredskap tills bilden av riskerna klarnat. Därefter kan göras anpassning till verkligheten.
  Hittills verkar det mer som politiker och myndigheter tagit en chans att Corona viruset inte ska vara så farligt liksom redaktören här hittills pläderat.
  Tyvärr misstänker jag politiker och makthavare sätter samhällsekonomin före folkhälsan.
  Politiker är helt enkelt mest rädda för ekonomin ska gå i stå med börsfall, recension och minskade skatteintäkter som slår mot politikernas utlovade välfärd som redan före virusutbrottet lider av kraftiga brister i finansiering då stora resurser lagts och läggs på en migrationspolitik som bygger på tillfälliga känsloyttringar utan någon som helst planering.

  Jag hävdade visst flyende människor från Syrien för någon dag sedan men det var mest just för att utmana de här känsloyttringarna för att få fram någon reaktion. Och visst kom den från en kvinnlig kommentator här. Inte helt oväntat kanske.
  Klasskampen dog med flyktingmigrationen och ur det föddes identitetspolitiken.
  Det är bara och gratulera kapitalägarna.
  En sargad fackföreningsrörelse tillsammans ett importerad låglöneproletariat är de väl inte helt motståndare till?

 2. WHO-experten Bruce Aylward har gett en intervju till New York Times om Covid-epidemin i Kina. Enligt erfarenheterna därifrån behöver ca. 20% av de insjuknade syrgas, respirator eller ECMO. Man kan fundera över hur många samtidigt Covid-sjuka som den svenska sjukvården kan ta hand om med befintliga resurser, innan vi kommer till en punkt där människor dör i brist på adekvat vård.

  • Dom har sagt till mig tidigare att i Sverige behöver ingen dö ensam.
   Om det nu skulle kunna vara till någon tröst.

 3. Enligt den här artikeln i SCIENCE ALERT så har Coronaviruset kommit för att stanna.
  Viruset kommer förmodligen att avta under sommaren för att åter bli aktivt när den kallare årstiden närmar sig,precis som de årligen återkommande säsongsinfluenserna.
  Kruxet är att norra och södra halvklotet inte har samma årstider. när det är sommar på det norra halvklotet är det vinter på det södra och vice versa.
  Dessutom är det inte alla länder som har lika dramatiska växlingar i årstiderna som vi har. Det skulle betyda att där kommer Coronaviruset att vara aktivt året om.
  https://www.sciencealert.com/the-new-coronavirus-could-circulate-forever-says-experts?utm_source=ScienceAlert+-+Daily+Email+Updates&utm_campaign=074a8fd8e9-MAILCHIMP_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_fe5632fb09-074a8fd8e9-365915977

 4. Philip Geraldi ger en intressant vinkling om Corona-viruset här.

  https://www.strategic-culture.org/news/2020/03/05/who-made-coronavirus-was-it-us-israel-or-china-itself/

  Och nu Corona i USA och sprider sig snabbt. USAs sjukvård kan inte hantera detta effektivt – det är tämligen många överens om. Som bekant bygger USAS sjukvård på principen pengar=vård. Inga pengar=dö. Med ca 50 miljoner fattiga eller på gränsen så bär konsekvensen given. I Kina fick man vård oavsett. Det är kvitto på att ”marknadsekonomin” inte fungerar. En lärdom som vartenda neokonservativ ekonom nolla av Anders Åslund snitt borde ta till sig …

  Det ska bli intressant att läsa om hur västmedier kommer att spinna om detta särskilt nu då effekterna visar sig tydlig i ekonomin.

  https://sputniknews.com/business/202003051078487035-us-stocks-dive-900-plus-points-as-coronavirus-anxieties-rage/

  Blir det några spinn om att ”USA visste men dolde det”. Sniff historier om ”läkaren som varnade men som blev tystad”

 5. Ser man till folkmängd är inte USA så hårt drabbat av Corona viruset. I varje fall inte än så länge.
  Landet Kanada norr om USA är ännu mindre drabbat. Endast 45 smittade läste jag.
  Utvecklingen i vårt land Sverige ser oroväckande ut. 61 smittade nu och det ser ut att öka.
  Det här med öppna gränser och stora gemenskaper ser jag som ett fördärv. Men inte bara nu med epedemier som kan bli pandemier. Jag tror inte på den idén överhuvudtaget.
  Hemkänslan förtvinar och risken för kaosliknande samhällen uppstår på grund av andra skillnader och delade meningar.
  Jag tror på lokalsamhällen. Den idén är långt ifrån ny. För länge sedan var städerna så gott som alltid lokalsamhällen. Ibland med ringmur men kanske oftare ett jättestaket av träpålar.
  Den offentliga verksamheten finansierades genom tullar på köpmännens handel. Skattebörda på arbetare var inte ens påtänkt.

  Socialister menar ofta att skillnader i samhället endast existerar på något det kallar ”klass”.
  Men idag läser jag grannlandet Danmark tänker genomföra Melodifestivalen utan publik. Det är för att skydda landet mot Corona viruset spridning. Vårt land Sverige gör motsatsen och ser ut att mena hotet är överdrivet.
  Jag tror det finns fler skillnader än klass. Det verkar finnas kulturskillnader. Och det bara mellan grannländerna Danmark och Sverige.
  Danska socialdemokrater framstår närmast som Sverigedemokrater i jämförelse med svenska socialdemokrater.
  Men båda partierna kommer från en tradition med inställningen om klasskillnader i samhället som huvudsaklig grund.
  Med det menar jag det måste finnas fler skillnader i samhället än de som grundas på en klassmässig analys.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here