Hur farlig är coronavirusepidemin jämfört med influensa? Tjänar någon på masshysteri?

8
2756

Jag har tidigare publicerat två artiklar om Coronavirusepidemin, med liknande inriktning. Men här tillkommer annat som jag tycker är viktigt.

Fick kött på benen då jag lyssnade på diskussionen i Agenda i förgår kväll med experter som tonade ned riskerna. Men nu synes riskerna högre än då.

Men är medveten om att risknivån höjts i Sverige. Är beredd att ändra min bedömning då nya fakta framkommer. Riskbedömningarna är verkligen olika. Medan chefen för svenska Folkhälsomyndigheten uppger att man väntar sig att högst 1-1,5 promille kan bli infekterade räknar Norge med 25 %, dvs. upp till en 250 gånger högre siffra. Ger intryck att man verkligen famlar sig fram. Ewa Stenberg: Myndigheternas information om coronaviruset är förvirrande.
Det uppges att barn inte alls smittas lika lätt. Folkhälsomyndigheten: ”Barn smittar inte i samma utsträckning som vuxna”

* Sedan flera månader har man talat om en väntad tillbakagång i tillväxten. Att ange om och hur mycket just den hittills lilla Coronavirusepidemin kommer att bidra till detta förefaller mycket oskäkert, ja rentav spekulativt. Ekonomen Klas Eklund skriver ”Ett skäl är att Kinas ekonomi nu är mycket större och mer integrerad i världsekonomin. Det medför allvarliga ekonomiska avbräck, samtidigt som både sjukdom och ekonomiska problem snabbt kan sprida sig till andra länder. Ett annat skäl är att det nya coronaviruset slagit till vid en känslig tidpunkt, då globaliseringen redan befinner sig på reträtt och ekonomierna är sårbara.” DN Debatt. ”Coronaviruset kan få globaliseringen att backa”

* Apropå samhällskostnaderna för ”Coronavirusepidemin” (16 fall i Sverige): Jämför gärna med kostnaderna för alkoholkonsumtionen som uppgick till 103 miljarder i Sverige 2017. (Bulletin nr 1 2020, sid 5. Svensk förening för beroendemedicin). Vi har några hundratusen människor i Sverige som dricker för mycket och många har hälsomässiga och sociala problem pga detta – liksom deras anhöriga.

* Jag påminner dock att under 0,01% av Kinas befolkning uppges ha blivit smittade, 80 % lindrigt, och att en stor minoritet uppges ha tillfrisknat.

* Men en rikig epidemi skulle drabba Sverige värre än en del i-länder, eftersom vårt sjukhussystem är extremt och livsfarligt nedbantat. I början av 1970-talet låg Sverige i topp bland i-länder då det gäller antal sjukhussängar per invånare. Nu ligger Sverige i botten, trots åldrad befolkning och fler behandlingsmöjligheter på sjukhus.
Vid en epidemi skulle personer med allvarligare sjukdomar risker att sättas åt sidan och dö i onödan om Coronavirusinfekterade skall vårdas på sjukhus. Kan andra större byggnader användas??

* Varför sker nästan inga jämförelser med influensan som drabbar mångdubbelt fler och orsakar många fler dödsfall? Åtminstone hittills.

Ha förståelse för att jag inledningsvis något citerar ur mina tidigare artiklar.


I artikeln Corona-viruset: Alltför mycket väsen? 4/2 skrev jag

Influensa av varierande svårighetsgrad drabbar miljoner människor varje år och hundratusentals dör. Med vanligt språkbruk menar man med influensa en sjukdom orsakad a en av de tre influensavarianterna A,B och C där A ger de allvarligaste symtomen och C de klart lindrigaste. Med några års mellanrum sker större mutationer, ändringar av arvsmassan, som medför att smittssamheten blir större.

Aktade Center of Disease Control (CDC) i Atlanta skriver på hemsidan ”CDC estimates that influenza has resulted in between 9 million – 45 million illnesses, between 140,000 – 810,000 hospitalizations and between 12,000 – 61,000 deaths annually since 2010.” CDC.

Influensaepidemin beräknas ha orsakat 61 000 dödsfall i USA 2017/2018 och 810 000 sjukhusinläggningar.

Detta är inget som media brukar rapportera.

Nu har vi en sjukdom med influensasymptom orsakat av en variant av coronavirus i främst Kina med över 20 000 insjuknade och över 600 dödsfall fram till 4 februari. Virus uppdatering inifrån Kina 4 februari 2020.

Den får mycket större uppmärksamhet. Varför det?

Man beräknar att mellan 3 och 5 miljoner människor insjuknar i allvarlig influensa varje år och att 250 000 – 500 000 dör.”

Artikeln Hög dödlighet i Coronavirusinfektion? Hur mycket skrivs om hundratusentals dödsfall i influensa varje år? 8/2 har liknande inriktning och avslutas med ett kort resonemang ”Det finns goda skäl att behandla Coronavirus-infektionen seriöst och det verkar verkligen myndigheterna i Kina göra, och myndigheterna göra även i andra länder. Själv känner jag behov av större kunskap främst om hur man beräknar antalet insjuknade. Med stor sannolikhet efter positiva blodprovssvar. Man missar då infekterade med inga eller lättare symptom där blodprov inte tas. Dödsorsaksklassificeringen ger tydliga regler om vilken sjukdom som ska bedömas vara underliggande dödsorsak.”


Pål Steigan ger liknande information och nämner att 650 000 människor dör varje år i vanlig influensa.WHO-rapport. Han menar på goda grunder att det pågår en osaklig masshysteri. Coronavirus och masshysteri. Han skriver ”Detta visar hur lätt det är att skapa panik och använda situationen för åtgärder som närmar sig undantagstillstånd (Italien) och masskontroll som folk annars inte accepterar.


Har WHO betydelsefull koppling till stora läkemedelsbolag?.

Professor Michel Chossudovsky, ledare för den välbesökta siten Globalresearch (som inte har någon relation till min blogg), är inne på liknande tankegångar och vill peka ut de som kan tjäna på situationen.
COVID-19 Coronavirus: A Fake Pandemic? Who’s Behind It? Global Economic, Social and Geopolitical Destabilization

Han inleder med en beskrivning av epidemins omfattning som påminner om min egen och Steigan och tar sedan upp andra viktiga aspekter som jag återger i ett längre utdrag ut hans artikel före egna slutord:

* ”Rapporterna i media om spridningen av det nya coronaviruset COVID-19 har skapat en världsomspännande atmosfär av rädsla och osäkerhet efter WHO: s förklaring av globalt nödläge den 30 januari.
”Cirka 84 000 människor i minst 56 länder har smittats och cirka 2 900 har dött”, säger New York Times. Vad de inte nämna är att 98% av dessa fall av infektion finns i Kina. Det finns mindre än 5000 bekräftade fall utanför Kina. (WHO, 28 februari 2020). För närvarande finns det ingen riktig pandemi utanför Kina.

I skrivande stund var antalet ”bekräftade fall” i USA 64. Ett lågt antal och media sprider panik. Samtidigt finns det 15 miljoner fall av influensa i USA.Den senaste FluView-övervakningen från högt ansedda US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapporterar att från och med den 18 januari 2020 har det registretas 15 miljoner fall av influensa, 140 000 sjukhusinläggningar och 8200 dödsfall i USA denna influensasäsong.

Uppgifter från Kina 28 februari 2020.

Befolkningen i världen uppgår till 7,8 miljarder, i Kina till 1,4 miljarder och alltså till 6,4 miljarder utanför Kina. 4691 bekräftade fall på en befolkning på 6,4 miljarder – 4691 / 6,400 000000 = 0.00000073 = 0.000073%- utanför Kina utgör inte en pandemi lika litet som 64 fall i USA med en befolkning på cirka 330 miljoner är inte en pandemi. (28/2): 64/330 000 000=0,00019 %.

* Varför propagandan? Finns här rasism riktad mot etniska kineser?
En kampanj mot Kina pågår sedan tidigare, med inslag av rasism känsla mot etniska kineser i västerländska medier men också av myndigheter. USA: s strategier består i att använda COVID-19 för att isolera Kina, trots att den amerikanska ekonomin är starkt beroende av kinesisk import. Den kortsiktiga störningen av den kinesiska ekonomin beror till stor del på den (tillfälliga) stängningen av kanalerna för handel och transport. WHO: s globala folkhälsovarning kombineras med mediedisinformation och frysning av flygresor till Kina.

* Sedan menar han att den uppkomna situationen med stora kursfall inneburit stora förluster för många sparare påp aktiemarknaden ger stora vinster för en del spekulanter, vilket säkert är riktigt. Men direkta belägg saknas för att dessa påverkat rapporteringen efter vad jag vet. nedgång i aktiekursen i USA på 15 % med 64 bekräftade fall.

* WHO:s roll
Michel Chossudovsky reser frågan: Vad fick WHO: s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus att förklara koronaviruset nCoV-2019 som ett ”nödläge för den globala folkhälsan? (“Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)” den 30 januari när epidemin till stor del var begränsad till Kina? Uppgifter tyder på att WHO: s generaldirektör tjänade intressena för mäktiga företagssponsorer. Enligt F. William Engdahl har Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus en långvarig relation med Clintons och Clinton Foundation. Han har också nära band till Bill och Melinda GatesFoundation som tillsammans med World Economic Forum (WEF) var sponsorerna för ett möte om Cornonaviruset nCoV-2019 i oktober på Johns Hopkins universitet.

WHO: s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus har beställt en massiv vaccinkampanj och många läkemedelsföretag arbetar redan med att utveckla ett vaccin.

Vad är nästa fas av ”COVID-19-pandemin”? 

Propagandakampanjen mot Kina är inte över. Inte heller är ”rädselpandemin” utanför Kina öven och finanskrisen pågår. Om de normala förbindelserna mellan USA och Kina inte kommer att återställas kommer frakten av produkter av ”Made in China” konsumtionsvaror som exporteras till Amerika äventyras.Detta i sin tur kan potentiellt utlösa en stor kris inom detaljhandeln i USA, då ”Made in China” utgör en stor andel av den månatliga hushållskonsumtionen. Den massiva WHO-vaccinationskampanjen medför att mer än 20 vacciner utvecklas globalt, och flera terapeutiska ämnen är i kliniska prövningar. Naturligtvis är detta WHO-beslut bra för de fem stora tillverkarna av vacciner GlaxoSmithKline, Novartis, Merck & Co., Sanofi, Pfizer, som kontrollerar 85% av vaccinmarknaden.

Chossudovsky avslutar ”Medan COVID-19 (alias nCoV-2019) utgör en multi-miljardersprojekt för Big Pharma, har det också bidragit till att medfört en farlig och utvecklande global process av ekonomisk, social och geopolitisk destabilisering.”


Slutord:
Först, det förhållandet att det finns risk för coronavarusinfektion – och mycket vanligare influenserar motiverar åtgärder för att minska smittspridning, och där är den egna hygienen viktigt – som bekant.

Jag har sett uppgifter om att virus kommer från USA, men inga belägg för detta.

Visst har rapporteringen inslag av sinofobi. I förgår på SvT:s ”Agenda” visades en kort videosnutt som visade att personal använde visst våld för att tvinga någon motsträvig i karantän, som fick programledare tala om Kina som enpolisstat som använder metoder som man inte har i Sverige. Av diskussionen framkom dock att liknande åtgärder kan bli aktuella i Sverige.

Att situationen på aktiemarknaden utnyttjas av ekonomiska aktörer är självklart – annat vore tjänstefel.

Men bedömningen av WHO om folkhälsomässigt nödläge synes överdriven, och ger näring åt funderingar över betydelsen av bidningen mellan WHO-chefen och vaccinationsindustrin.
Och kommer det att finns vaccin innan epidemin är över?
För övrigt tycker jag att Folkhälsomyndigheten smiter från sitt ansvar genom att lägga över ansvaret för eventuella åtgärder på enskilda skolor som saknar nödvändig kompetens.

Föregående artikelNato, terrorister och USA hyllar Turkiets brutala angrepp på Syrien. Vad säger Sverige?
Nästa artikelHar jag och andra underskattat coronavirusepidemin?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

 1. Tack för denna rapport. Jag och hustrun åker nog till Prag i mitten på maj. Senast vi var där var veckan innan sovjetisk militär gick in, augusti 1968. Vi skall bland annat bese barkborreangripna skogar. Totalt sett har nog Europas granar större bekymmer med granbarkborren än vad vi européer har med COVID-19.

 2. Urban bourgeoisie?

  När vänsterregeringen inte förmådde hålla Covid-19 viruset från Sverige pga otillräckliga skyddsåtgärder så håller jag mig hemma så mycket som möjligt nu. Måste jag jag vara borta någonstans så tvättar jag händerna noga när jag kommit hem.
  I det här läget litar jag numera mer till mitt eget förnuft och förstånd än till politiker, myndigheter och div ”experter”. Men så klart jag lyssnar till vad de har att säga.
  Av svininfluensa utbrottet 2010 har jag dragit erfarenheten att staten inte är någon trofast vän att lita till.
  Varje död pensionär är en ekonomisk vinst för politikers budgetarbete.

 3. Några iakttagelser.
  United States Patent Patent No. US 7,220,852 B1
  May 22, 2007
  Title CORONAVIRUS ISOLATED FROM HUMANS
  https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/c3/21/a62eb55a0e678c/US7220852.pdf
  Sök på:
  ”USA biological weapons and bio warfare” Ni får hundratals träffar, inklusive Wiki.
  ”China biological weapons and bio warfare” Inga träffar. (utom media skvaller)
  USA har sedan länge arbetat på på att utveckla bio-vapen, vilket är välkänt. Man har även arbetat på att utveckla DNA specifika bio-vapen, alltså bio-vapen som endast drabbar vissa folk och inte andra.
  Kina har ingen anledning till att arbeta med bio-vapen för Kina har inga ambitioner som USA att erövra eller kontrollera andra länder.
  Japanska och Taiwanesiska forskare har spårat viruset till USA. Jag har inte sett några detaljer.
  Personer har smittats i USA, men det finns ingen koppling till Kina, så varifrån kom smittan.
  Mängder av frågor återstår. Är det ett biovapen, uppstod viruset på flera platser, har det legat latent vilande någonstans, i så fall var.
  https://www.lewrockwell.com/2020/02/gary-d-barnett/the-u-s-is-the-world-leader-of-bio-weaponsresearch-production-and-use-against-mankind/
  https://www.globalresearch.ca/the-bush-administration-s-secret-biowarfare-agenda/9685

  Andra länkar.
  https://www.zerohedge.com/health/creator-bioweapons-act-says-coronavirus-biological-warfare-weapon
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/coronavirus-contains-hiv-insertions-stoking-fears-over-artificially-created-bioweapon
  https://www.counterpunch.org/1999/06/15/germ-war-the-us-record/
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._biological_weapons_topics
  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_biological_weapons_program
  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Biological_Warfare_Laboratories
  https://fromthetrenchesworldreport.com/the-father-of-the-coronavirus-virus-is-the-cdc-planted-in-china-by-the-c-i-a/261119
  https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/29/experts-debunk-fringe-theory-linking-chinas-coronavirus-weapons-research/
  https://www.theguardian.com/science/2020/jan/28/coronavirus-in-the-us-risk-cdc-health
  https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_Wuhan_coronavirus_outbreak_in_the_United_States

  När det gäller att begränsa spridningen är det svårare i Kina på grund av befolkningstätheten, men lättare för att befolkning och ledning samarbetar i harmoni, ledningen rekommenderar och förklarar och befolkningen följer. I Sverige är befolkningstätheten mindre, men ledning och befolkning fungerar i konflikt och motsättning. Ledningen utfärdar order, förordningar och påbud, massövervakar att dom följs, hotar och bestraffar för avvikelser. Det blir inte effektivt.

 4. Förminska Covid-19 viruset till något harmlöst tycker jag är fel.
  Det måste ligga politiska syften bakom det.
  Jag litar till mitt förnuft och verkar inte ensam om det.

  Ungern har hittills sluppit Corona virus smittan.
  Landet Ungern håller hårt på sina nationsgränser.
  Det börjar stå klart för mig nu han verkar pålitlig den där Victor Orban trots han tvingas löpa gatlopp i media från all kritik och smutskastning.
  Men jag måste säga mitt förtroende minskar för det man kallar MSN media.
  Jag ser dem mer som kejsarens (välbetalda) undersåtar som bär upp den nakne kejsarens nya fina kläder.
  I verkligheten Europas politiker och elit som förverkligar det samhälle som dem och deras visionärer designat.

  • Corona smyger inte in landvägen, den flyger in med pomp och ståt, med första klass biljett …

   • Det är i huvudsak den urbana borgerligheten som sprider smittan.
    Fattigare arbetare som jag håller mig i hemtrakterna.
    Så har det alltid varit.
    Borgerligheten är för mig inte enbart blå.
    Borgerligheten kan lika gärna vara röd eller ”vänster”

    En urban journalist på SVT blev beordrad av polis att lämna platsen när han och några fler var på ett torg för att äta lunch. Vad jag förstår av berättelsen blev reportern vädligt överraskad.
    Det för honom alldeles självklara var helt plötsligt inte självklart.
    Så kan det bli för dem som tagit öppna gränser och fri rörlighet som givet av Gud.

    https://www.svt.se/nyheter/spaniens-karantan-polisen-avbrot-oss-mitt-i-lunchen

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here