Amnesty anser inte att Julian Assange är en politisk fånge! Är Amnesty språkrör för USA – visselblåsares fiende?

6
1743

Nyp dig i armén! Det är inte jag som hittat på titeln som kommer från Amnestys hemsida. Amnesty: Svenska sektionen av Amnesty International anser inte att Julian Assange är en politisk fånge. Även Amnesty i bl.a. Storbritannien gör denna bedömning.

En gång i tiden var nog Amnesty en seriös organisation som arbetade för politiska fångar, och mot olika missförhållanden de utsätts för. Så är det knappast längre, även om det går att finns exempel på bra insatser av Amnesty.

* Varför anser Amnesty att det nedlagda åtalet mot Assange för sexuellt ofredande (ej våldtäkt som Amnesty skriver) ska tas upp? Det är vanligt att åklagare avskriver ärenden då de anser att kända fakta inte är tillräckliga för förundersökning. Har skett två gånger för Assange? Är knappast ett ämne för Amnesty att uttala sig om.

* Bra att Amnesty men. ar att Assange inte ska utlämnas till USA. Men sådana uttalanden gör Amnesty just för politiska fångar…


Några rapporter om Amnestys rapporter från Syrien till stöd för motståndare till FN-stadga och internationell rätt.
Hemlig SÄPO-agent bestämmer Sveriges och Amnestys inställning i Assange-fallet. Varning för infiltration!
Amnesty: Osakliga, dåliga rapporter om Syrien. Förintande kritik.
Storbritanniens Syriensambassadör anser att är Amnesty-rapporten ohållbar.
Kan vi lita på Amnestys nya rapport om Syrien
Fler konstigheter i Amnestys otillförlitliga Syrienrapport
Amnesty: Mycket tveksam organisation med dåliga rapporter om Syrien 5/11 2016
Syriens regering tillbakavisar helt Amnestys rapport
Tillförlitlig Amnesty-rapport om Syriens fängelser?22/5 2016
Amnesty:Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien 22/12 2015 och 1/1 2017
Åtta problem med Amnestys rapport om Syrien22/7 2015
Amnesty om Syrien 9/12 2012
Amnesty:Propagandaorgan för USA,UD och storfinansen 6/9 2012

* Uppmanar vänner av demokrati och yttrandefrihet i Amnesty att göra uppror och välja en styrelse som arbetar för Amnestys program och målsättningar:


SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL OM JULIAN ASSANGE

Svenska sektionen av Amnesty om Julian Assange.

 

Vi får med en viss regelbundenhet frågor kring Julian Assange. Punkterna nedan är svar på de mest frekvent återkommande.

Uppdatering 13/5 2019:

Amnesty International välkomnar vice överåklagare Eva-Marie Perssons beslut att återuppta förundersökningen om våldtäkt.

Julian Assange sökte inte skydd (asyl) i Sverige. Han sökte däremot uppehållstillstånd på grund av att han ville arbeta och bo här, en ansökan som avslogs eftersom han inte uppfyllde de formella kriterierna i utlänningslagen.

Svenska sektionen av Amnesty International anser inte att Julian Assange är en politisk fånge.

För det fall Julian Assange skulle komma till Sverige, och för det fall USA skulle begära honom utlämnad, finns en särskild process i enlighet med lag om utlämning för brott (1957:668). För mer information om själva processen, rätten till offentlig försvarare, Högsta domstolens prövning och folkrättsliga regler kring förbud att utlämna vid risk för bland annat kroppsstraff, dödsstraff och tortyr liksom vid politiska brott (såsom högmålsbrott) samt regeringens skyldighet att följa Högsta domstolens prövning i den delen, se: regeringen.se

Svenska sektionen av Amnesty International skulle följa en sådan process noga och vi anser att Assange inte bör utlämnas till USA, eftersom han där riskerar att dömas för spioneri och då riskerar dödsstraff. Amnestys arbete utgår från folkrätten och ingen får återsändas/utlämnas till ett land där hen riskerar dödsstraff eller tortyr eller andra allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Det kan också ifrågasättas huruvida Assange skulle få tillgång till en rättssäker rättegång.

Svenska sektionen av Amnesty International “censurerar” inte fallet Julian Assange. Det finns tusentals olika fall och personer att agera för och att skriva om, liksom en stor mängd olika uppfattningar från människor om vad och vilka Amnesty ska fokusera på. Vi “censurerar” inte något av de fall eller individer som vi inte skriver om på sociala medier eller på andra sätt.

Vad gäller att åklagaren beslutade att lägga ner förundersökningen om misstänkt våldtäkt, kommenterar vi inte åklagarens beslut som sådant. Utifrån målsägarnas/brottsoffrens perspektiv är det dock mycket beklagligt att en utredning inte har kunnat genomföras. Det är alltid, ur ett straffrihetsperspektiv, beklagligt när brottmålsanklagelser inte kan utredas. Svenska sektionen av Amnesty International anser att Julian Assange bör inställa sig i Sverige vilket skulle ge åklagaren en möjlighet att åter öppna en förundersökning och förhöra honom.

Under 2016 cirkulerade uppgifter i sociala medier om att Svenska sektionen av Amnesty International skulle varit påverkade av en “Säpoagent” när det gäller vårt ställningstagande kring Assange. I korthet går att säga att artikeln är rent nonsens. Självklart har inte den här personen påverkat Svenska sektionen av Amnesty Internationals beslut. Personen som nämns i artikeln mejlade oss och frågade om Svenska sektionen av Amnesty International inställning – och fick precis samma svar som alla andra som kontaktade oss med samma fråga.

När det gäller FN-gruppen som kom fram till att Assange är godtyckligt frihetsberövad (FN:s expertgrupp för godtyckliga frihetsberövanden) anser Svenska sektionen av Amnesty International att både Sverige och Storbritannien bör göra det de kan för att se till att länderna rättar sig efter det FN kommit fram till – men att brottsanklagelserna om våldtäkt måste få utredas.

Svenska sektionen av Amnesty International anser att Sverige är en rättsstat som respekterar sina internationella förpliktelser samt att Assange i Sverige skulle få tillgång till en rättssäker brottmålsprocess för det fall han skulle åtalas för brott.

För mer information kontakta Madelaine Seidlitz på e-post .

Föregående artikelHur (o)-tillfredsställande fungerar FN:s OPCW? Gasattacker i Douma – och eftertankens kranka blekhet.
Nästa artikelLåt oss bojkotta eländet! (EU-valet)
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

  1. Amnesty International borde byta namn till Travesti International – vilket efter alla dessa uttalanden som organisationen gjort till stöd för imperiets övertramp på mänskliga rättigheter stämmer ganska så väl. För de som vet varför Amnesty skapades och av vilka så är detta inte något att förvånas över

  2. Om att kvalificera som ”Samvetsfånge”

    Två månader efter fängslandet av medlemmar ut Punkgruppen Pussy Riot (feb 2012) för ”huliganism” utsåg Amnesty gruppens medlemmar till samvetsfångar – POC (”prisoners of conscience”.)
    Varför skänker inte Amnesty Chelsea Manning och Julian Assange ett liknande stöd (Se nedan)?
    https://zcomm.org/zblogs/after-two-years-amnesty-explains-why-bradley-manning-has-not-been-named-a-prisoner-of-conscience-by-joe-emersberger/

    • Varför. Enkelt, därför att Amnesty, tillsammans med Human Rights, m.fl, det mesta av USA media och numera det mesta av Svenska MSM, helt enkelt är informations och propagandakanaler för just kärnan i de grupperingar och krafter som har enorma finansiella intressen i att främst USA’s enorma krigs och rustnings industri inte påverkas negativt. Kärnan i den grupperingen är samma personer som styr och profiterar på krigsindustrin, bankindustrin, och styr medieindustrin, och finansierar organisationer som Amnesty, i USA, Sverige och andra länder, och det gäller alltså att skrämma alla till tystnad som vågar kritisera systemet och därmed kan störa och påverka dess makt och vinster.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here