Är Kina verkligen den ”gula faran”?

41
2802
Fu Manchu

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är beklagligtvis lika aktuell idag.

Den här artikeln ”Kina: den ”gula faran”, verkligen?” av välkände geopolitiske kommentatorn Thierry Meyssan har upphittats och översatts senast av Rolf Nilsson. https://www.voltairenet.org/article214981.html

Thierry Meyssan är politisk konsult, ordförande och grundare av Réseau Voltaire (Voltaire Network). Senaste arbetet på engelska – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: Från 9/11 till Donald Trump, Progressive Press, 2019.

________________________________________________________________________

Är Kina verkligen den ”gula faran”?

President Biden spelar åter upp den ”gula faran”: Kina skulle stjäla våra patent, främja korruption och förstöra miljön, innan det införde sin totalitära regim med våld. Lyckligtvis skulle USA och Nato skydda demokratier och fred. Men hur ska man då förklara alliansen mellan Peking och Moskva, som vi borde känna samma rädsla för? Det skulle helt enkelt vara ”diktaturernas allians”.

För alla som levde genom det kalla kriget klingar denna berättelse ihålig.

Det kinesiska Sidenvägsprojektet är en global framgång. Trots all kritik (korruption av lokala eliter, skuldsättning av partnerländer, intrång i miljörättigheter) upplever de länder som deltar i den en stark tillväxt.

Hur kan vi undgå att bli förvånade över att västerländska biståndsprogram, alltsedan avkoloniseringen, har misslyckats med att uppnå detta,?

Och framför allt, hur kan vi undgå att bli förvånade över att västvärlden, efter att ha hyllat internationell handel i decennier, nu fördömer denna framgång?

Relationerna mellan väst och Kina under 2000-talet är inte en följd av qui-pro-quo (latin: ”något för något”, ung. tjänster och gentjänster, ö.a.), utan av enkelriktade missförstånd. USA vägrar att förstå det kinesiska sättet att tänka och fortsätter att projicera sina egna brister på Peking.

Tävlar med silkesvägarna. 

”Den gula faran” var en bästsäljare på 1910-talet. Ryssar och kineser kommer att förenas mot den kristna civilisationen (men ryssar är ortodoxa kristna)

President Joe Biden, som bröt mot sin föregångare Donald Trumps politik, meddelade att USA skulle ”konkurrera” med Kina, vilket väckte upprördhet i Peking. Han övertygade G7 att gå med i kampen för att hålla ”demokratierna före” det ”totalitära” kinesiska systemet. Detta är projektet ”Build Back Better World”. Genom att lyda hans föreläggande börjar Europeiska unionen rulla ut sitt Global Gateway-motprojekt. I morgon kommer president Biden att leda ett världstoppmöte om demokrati, med deltagande av Taiwan (Chiang Kai-sheks tidigare diktatur), för att ge ideologiskt innehåll åt denna konfrontation.

Som vi fått lära oss så utkämpades det kalla kriget mellan det ateistiska Sovjetunionen och det religiösa västerlandet, eller mellan kommunism och kapitalism. I verkligheten handlade det om att hindra ett block med en enad kultur från att utöva ekonomiskt inflytande i det block som kontrollerades av anglosaxarna med en individualistisk kultur. Den här gången kommer det inte längre att handla om att göra anspråk på att försvara rätten att utöva religion och fritt företagande, utan om att försvara demokratin. I slutändan handlar det fortfarande om att karikera en makt som kan konkurrera ekonomiskt med anglosaxarna, i går Sovjetunionen, i dag Kina.

”Thucydides-fällan”

Lothrop Stoddard, journalisten som myntade ordet ”subhuman” (untermenchen) som användes av nazisterna, fördömde kinesernas och japanernas allians mot den vite mannen.

Anglosaxare definierar detta politiska ögonblick som Thukydidesfällan, med hänvisning till den antika historikern som skrev historien om de Peloponnesiska krigen. 2017 förklarade en berömd amerikansk statsvetare, professor Graham Allison, att ”Det som gjorde kriget oundvikligt var tillväxten av atensk makt och den resulterande rädslan i Sparta”. På samma sätt orsakar Kinas utveckling det ”amerikanska imperiet” att drabbas av panik och förbereda sig för krig [1]. Det spelar ingen roll att detta resonemang ignorerar kulturella skillnader och tillämpar ett grekiskt begrepp på Kina. Washington är övertygat om detta. Det vet att det är hotat av Peking.

Thukydidesfällan är ett säkerhetspolitiskt begrepp, som är uppkallat efter den grekiske historikern Thukydides.

Redaktör Romelsjö: Thukydidesfällan handlar om det troliga i att en aspirerande stormakt hamnar i konflikt med den dominerande stormakten, och härrör från ett citat av Thukydides: ”Det var Atens uppgång, och den fruktan denna ledde till i Sparta, som gjorde krig [mellan dessa stater] oundvikligt.”. Detta var en slutsats i hans Kriget mellan Sparta och Aten (eller Historia om det peloponnesiska kriget), som han skrev under den pågående krigsperioden, som började år 431 före Kristus. 

Thukydides verk beskriver hur hybris, fruktan och ära riskerar att dra in stater i krig om hegemoni, och hur känslor av det slaget rör till bedömningarna vid tillfällen att uppnå fred. Den grundläggande bakgrundsfaktorn till stridigheterna var enligt Thukydides att det pågick en strukturell förändring av maktbalansen mellan hegemonen Sparta och uppstickaren Aten. Thukydides identifierade två huvudsakliga drivkrafter till händelseutvecklingen: å ena sidan den aspirerande maktens växande rättighetsanspråk, dess uppfattning av sin betydelse och dess krav på mer att säga till om och större handlingsutrymme, å andra sidan den dominerande maktens fruktan, dess känsla av osäkerhet och dess beslutsamhet att försvara Thukydidesfällan 

Thukydides tog inte med ryktesspridning och hänvisningar till myter och gudar i sitt historievetenskapliga arbete, utan använde skrivna dokument och intervjuer med vittnen och inblandade. Han framstår därför som den förste historiker med objektivitet som målsättning. Genom att iakttaga historisk kausalitet, skapade han det första vetenskapliga förhållningssättet till historieberättandet.

Om professor Alllison inte hade varit en av Caspar Weinbergers rådgivare vid Pentagon på 1980-talet och om han hade varit mer bildad, skulle han ha förstått att kineserna inte alls resonerar som amerikanerna. Han skulle ha lyssnat på Peking, som protesterade mot alla projekt som handlade om konkurrens och som förespråkade ”win-win”-avtal. Han skulle inte ha tolkat denna formel i anglosaxisk mening, det vill säga att säkerställa framgången för den ena utan att skada den andra, utan i kinesisk mening. Tidigare, när kejsaren fattade ett beslut, kunde han bara verkställa det i sina provinser om han såg till att varje provins var nöjd. Eftersom några av hans dekret inte hade någon inverkan i en viss provins, var han tvungen att skapa något för att intressera provinsen. Kejsarens makt kunde bara upprätthållas om han inte lämnade någon utanför, inklusive den minsta.

Idag, närhelst Washington pratar om ”konkurrens” med Peking, svarar Kina att det inte är fråga om det, att det inte accepterar någon rivalitet eller krig, utan syftar till harmoni mellan alla genom vinn-vinn-relationer.

Kinesisk ”track”.

Fu Manchu

På 1900-talet skrev den brittiske journalisten Sax Rohmer om den ”gula faran”-intrigen i en serie deckare, baserade på den onda karaktären Fu Manchu.

Man kan tro att västerlänningar greps av panik över Kinas plötsliga ekonomiska utveckling. Avtalet mellan Deng Xiao ping och de amerikanska multinationella företagen har dragit nytta av de lägsta lönerna och lett till en stor flytt av västerländska fabriker till Kina. Medelklassen försvinner i väst medan den har vuxit i Kina, och nu i större delen av Asien. Europeiska kommissionen, som för tjugo år sedan välkomnade detta fenomen, började 2009 att kritisera den kinesiska ekonomins organisation. Faktum är att denna kritik fanns tidigare, men vad som förändrades 2009 var, att den blev stadfäst av Bryssel enligt Lissabonfördraget. Beroende på fallet handlar det om patentstöld, bristande efterlevnad av miljöstandarder eller kinesisk ekonomisk nationalism.

Deng Xiaoping,

Förvärvet av västerländskt kunnande är helt acceptabelt för Peking. Patent är en relativt ny praxis i världen. Det uppfanns för två århundraden sedan i Europa. Fram till dess ansågs det att ingen var ägare till en uppfinning; att det ska gynna alla. Kineserna anser fortfarande detta. De har inte för avsikt att stjäla från någon, så de tecknar kommersiella avtal med tekniköverföring. Sedan behåller de dem och utvecklar dem.

Tidigare år flyttade västerlänningar sin förorenande industri till Kina. Nu är de kränkta över att Kina har lägre miljöstandarder än de själva har, men har ingen avsikt att ta hem förorenande industrier. Det kulturella missförståndet nådde en topp vid den senaste COP26 i Glasgow. Väst kräver dekarbonisering av den globala ekonomin, medan kineserna vill bekämpa föroreningar. Peking undertecknade därför en gemensam deklaration [2] med Washington, för att visa att de inte ville förolämpa USA. Deklarationen försäkrar att de två länderna ligger på samma linje, men utan att förtydliga något och utan att göra några konkreta åtaganden. Ingen kinesisk diplomat har någonsin sagt nej till någon, och ordet finns inte på deras språk. Ur kinesisk synvinkel är denna gemensamma förklaring ett diplomatiskt ”nej”, ur amerikansk synvinkel är det ett bevis på att hela världen tror på den antropiska (människoskapade, ö.a.) orsaken till den globala uppvärmningen.

När det gäller anklagelserna om ekonomisk nationalism har kineserna aldrig dolt att de är nationalister och har fortfarande inte smält den kolonialism som de utsattes för. Medan de har konverterat till kapitalism i internationell handel, förblir de nationalistiska i sin produktion.

Det fanns aldrig något bedrägeri, eller ens en önskan att lura, från kinesernas sida; bara helt enkelt USA:s och dess partners självbelåtenhet, att tro att alla andra tänker som dem, genom att ignorera Pekings diskreta varningar till dem.

Kinesisk imperialism

Den viktigaste missuppfattningen rör Kinas militära utveckling. För mindre än ett decennium sedan började Peking masstillverka mycket sofistikerade vapen. Folkets befrielsearmé, som tidigare i första hand utgjorde en arbetskraft för samhället, är nu en elitkår. Militärtjänst är obligatorisk för alla, men bara de bästa av de bästa kan hoppas på att få göra den och njuta av de fördelar det ger. För några år sedan, ur militär synvinkel, var Kina bara så bra som sina antal trupper; idag har man den den största flottan i världen och kan  pulvrisera Natos satelliter.

Men till vad kan man använda denna utsvävning i män och vapen? Kina har satsat astronomiska summor på att bygga sidenvägar utomlands. Det måste säkerställa säkerheten för sin personal och investeringar i avlägsna länder. Dessutom, som i antiken och under medeltiden, måste det alltid säkerställa säkerheten på dessa rutter. Dess militärbaser utomlands är endast avsedda för dessa två syften och inte för att konkurrera med USA eller för att invadera världen. Till exempel har dess flottbas i Djibouti tillåtit det att säkra sina maritima förnödenheter mot somaliska pirater. I förbigående är det värt att notera, att Peking och Moskva snabbt lyckades göra detta, medan Nato, som hade tagit på sig samma uppdrag, misslyckades totalt [3].

Peking vill inte återuppleva sin period av förfall och nedgång, genom de ojämlika fördrag som ledde till dess ockupation och plundring, av åtta främmande makter (Österrike-Ungern, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Ryssland, Storbritannien och USA). Det är därför helt legitimt att det beväpnar sig för att matcha vad dessa makter har blivit. Det betyder inte att det har för avsikt att agera som dem, utan att det har för avsikt att skydda sig från dem.

Referenser

[1] Destined for War: Can America and China Escape Thucydides Trap?, Graham T. Allison, Houghton Mifflin Harcourt (2017).

[2] ”U.S.S.-Kina Joint Glasgow Declaration on Enhancing Climate Action in the 2020s”, Voltaire Network, 10 november 2021.

[3] ”21st century Pirates, Privateers and Filibusters”, av Thierry Meyssan, Translation Anoosha Boralessa, Оdnako (Ryssland), Voltaire Network, 25 juni 2010.

 

 

 

 

 

 

Föregående artikelJemens och Gazas kollektiva självförsvar: när hyckleriet blir alltför svindlande
Nästa artikelGaza görs medvetet obeboeligt
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

41 KOMMENTARER

 1. Korus: Kinesiska århundradet , Kinesiska århundradet , Kinesiska århundradet

  Sångtxt: ”För mindre än ett decennium sedan började Peking masstillverka mycket sofistikerade vapen. Folkets befrielsearmé, som tidigare i första hand utgjorde en arbetskraft för samhället, är nu en elitkår. Militärtjänst är obligatorisk för alla, men bara de bästa av de bästa kan hoppas på att få göra den och njuta av de fördelar det ger. För några år sedan, ur militär synvinkel, var Kina bara så bra som sina antal trupper; idag har man den den största flottan i världen och kan pulvrisera Natos satelliter.”

  Korus: Kinesiska århundradet , Kinesiska århundradet , Kinesiska århundradet
  Kinesiska århundradet, Korus: Kinesiska århundradet , Kinesiska århundradet
  Korus: Kinesiska århundradet , Kinesiska århundradet , Kinesiska århundradet

 2. Jaha då har den vanliga vidriga kampanj maskineriet från världens största och värsta krigsförbrytarnas land Usa startat nu. Var vaksamma hädanefter från och med nästa år. EU kommer som vanligt gå i hundkoppel när det gäller all utrikespolitik och medierna på samma sätt som man gjort mot Ryssland alla senaste åren. Kina är en supermakt som aldrig kommer böja sej för Washington i nån fråga. Att Kina nu dessutom fått sej bästa möjliga vännen Ryssland som allians är skrämmande och fått alla styrande i Usa att pissa på sej och med rätta. Det är omöjligt att hantera detta för krigshökarna i Washington vilket redan syns. Snart kommer den vanliga kampanj maskineriet med dom vanliga hoten och sanktionerna igång, ihop med dom vidriga bolagsmedierna igång,där EU som vanligt kommer gå i hundkoppel efter allt Washington säger och gör. Va vaksamma på detta,men det kommer inte hjälpa och det är bäst att acceptera nya läget,ju tidigare ju bättre. Att Kina skaffat sej bästa möjliga vännen Ryssland också som allians är verkligen helt otroligt att se senaste åren. Det är OS i Kina om bara 2mån och gissa bara vem Kinas president bjudit in dit som hedersgästen? Rysslands president Putin är hedersgästen och jag skojar inte! Detta varit klart i många månader från tidigare i höstas. Ingen av väst varit bjuden ALLS nånsin. Därför fick detta Usa ledningen att gå i taket och hur svarar man då för bara någon vecka sedan. Genom diplomatisk bojkott,ni hörde rätt DIPLOMATISK bojkott 😭 Vad spelar detta för MINSTA roll för OS där ALLT kommer att pågå helt som vanligt med alla länderna, spelarna och sporten utan att det kommer märkas på NÅGON punkt 😁 Det är bäst somsagt att acceptera detta nya läget 👍 Krigshökarna i Washington är maktlösa men dom kommer att försöka med sina vanliga vidriga tricks ändå,där vi EU tyvärr som vanligt kommer gå i hundkoppel,men det kommer EJ hjälpa! Tack för mej🙂

  • Alltså, invigs Olympiska spelen av Xi och Putin. Att inte bjuda någon skitledare från väst är Kinas sätt att örfila, offentligt. LärdOmen ( om det går igenom skitelitens tröga hjärnor) är MAN KAN INTE BOJKOTTA NÅGOT SOM MAN INTE BLVIT BJUDEN TILL. Självfallet har alla objudna valmöjlighet att klaga hos den nya myndigheten ”Myndigheten för de objudnas klagomål”, med säte i Drottning Kristinas väg 4.

   Till sist ett exempel på kompetensnivån hos skitexperterna i väst som babblar om ”Kinesiska hot”, nämligen en viss Fareed Zakaria.

   ”Fareed Zakaria is a CNN serial plagiarizer. Like another CNN offender, online onanist Jeffrey Toobin, Zakaria is forever forgiven and brought back from literary purgatory, to inflict mediocre, user-friendly, neoliberal/neoconservative statecraft and foreign policy on viewers who’re none the wiser.

   Zakaria recently broadcast a television special, “China’s Iron Fist.” He called China “The most serious competition the United States has ever faced. The Chinese are doing AI, biotech, hi-speed rail – the industries of the future.” As if competition were a crime.

   Zakaria also joined others of a neolib/neocon meddler mindset in ragging the Chinese for “repression at home”—does he know China’s not his home?”

   https://www.unz.com/imercer/cnns-sinophobic-expert-is-clueless-china-is-reactionary-returning-to-confucianism-not-communism/

   • Ja, här har vi alltså orsaken till varför skurkarna i USA gapar och skriker…De kan inte hänga med i Kinas tempo och anser därför att Kina är kriminellt som vågar utmana gangsterregimen i Washington. Och som sagt, det är deras eget fel med sin huvudlösa utrikespolitik som skapat läget! Och man undrar ju varför det är så viktigt för USA att vara ”världsledare”, sådant kostar bara pengar och människoliv. Dessutom är USA bara ”världsledare” på krig, mord, desinformation och övervakning, inget annat!

 3. Det står i artikeln ”President Joe Biden, som bröt mot sin föregångare Donald Trumps politik, meddelade att USA skulle ”konkurrera” med Kina, vilket väckte upprördhet i Peking.”
  Igår när jag lyssnade på en diskussion på CGTN, förstod jag att upprördheten i Beijing till del har att göra med själva ordet konkurrera. Vi översättning till kinesiska blir det mer negativt än vad det är till exempel för oss svenskar. Ungefär som när jag en gång som ung i samtal med en kamrats mamma använde ordet skit som man i Skåne ofta använder det. Då betyder det bara strunt; ”Å skit!” t.ex. Kompisens mamma blev mycket upprörd.

 4. Fareed Zakaria måste jag ändå delvis ta i försvar. Han ställer inte sällan ytterst obekväma frågor och för fram obekväma sanningar och jämförelser för just det amerikanska systemet självt. Har han alltid rätt eller inte? Det är naturligtvis fråga om politiska ståndpunkter.

  Den stora utmaningen för det amerikanska systemet är just Euroasiens framtida relationer och samordning av samarbete och diplomatiska och ekonomiska relationer.

  De anglo-amerikanska krafterna har länge varit vana att kunna sätta agenda, problembeskrivningar och motaktioner. Detta började ta snabbt slut våren 2003 med det illegala anfallskriget mot Irak, och när vi ser tillbaka i kommande framtid, kommer säkert detta vara ett av det avgörande skeendena och momenten i fallet för den amerikanska makten på världsscenen.

  För det är dess sönderfallsfas vi nu är inne i.

  Frågan är hur länge t.ex. Europa, Japan och Korea skall hålla en sönderfallande och ineffektiv stormakt under armarna.

  Det blir den stora filosofiska tankeutmaningen hos europeiska politiker som inte förstått sig på geopolitik sedan 1945.

  Än kommer tyvärr många europeiska politiker låta sig hypnotiseras av de amerikanska våldsetablissemangen. Men det är och förblir kontraproduktivt för Europa.

  Att länder som Kina, eller Ryssland för den delen, ser om sitt eget hus och sköter sin egen ekonomi i egen världsdel är det ju ytterst märkligt att det skall kallas för ”aggression”.

  Aggression i det 21:a århundradet är det anglo-amerikanska maktutövandet på den Euroasiatiska kontinenten. Och sanden i det timglaset är på väg att rinna ut. Förmodligen för sista gången.

 5. Har hört den där fareed zakeeria, snacka om okunnig fjant.Därför har också CNN tittarsiffror helt kollapsat detta året. Hela året har varit rena katastrofen för CNN men även fler”syster kanalerna”Amerikanska folket har nog tröttnat på alla skitlögner som jämt förmedlas och börjat titta på andra mer trovärdig korrekt media främst genom nätet.Hela året nu har dessa största kanalerna faktiskt på allvar helt KOLLAPSAT och dom har inte lyckats vinna nåt förtroende tillbaka dessa månader efter månader trots alla desperata försök.Så kan det gå när man beter sej så vidrigt som dom gjort

  • Idag uppkommer nyhetskanaler i Amerika till och med till höger om höger: nya Newsmax drar lans för trumpismen och är så konservativ att den är anti-neokonservativ, och till höger om de vildaste knasarna på Fox News.

   Har man tappat den objektiva analysförmågan, blir ju också, som vi ser och sett ganska länge i det politiska makt-Amerika, verkligheten densamma till slut själva chocken.

 6. Det irriterar Usa detta ordentligt och många av politikerna på båda partierna just pga detta,att Kina har världens överlägset största flotta nu och hur man ligger efter där. Detta har många politiker och militära befälhavare/ledare påpekat sistone. Fox News har på sistone haft flera gäster både militärer,och kända republikaner som Lindsay Graham och Ted Cruz som irriterar sej rejält på detta att Kina har världens största flotta. Att Kina också har en flottbas på Djibouti är något som på allvar stör och irriterar Usa,då Djibouti har en sån otroligt viktigt geografisk läge, både mot kusten och viken så är Djibouti geografiskt viktigt ur militärt synvinkel. Man resonerar helt militärt här,och man är på allvar irriterade över detta och hur man kunnat missa detta.Enligt dom så måste man snabbt nu möta detta”kinesiska hotet” och trappa upp sin flotta både på hemmaplan och på Östafrikas kust Djibouti,för att hinna ikapp och möta detta”kinesiska hotet”Men det finns inget kinesisk hot alls och det är påhittat detta.Man stör sej bara så otroligt mycket på att man hamnat långt efter Kina när det gäller flottan,och sen att Kina har en flottbas på ett av Afrikas allra viktigaste länder, Djibouti. Kina är,och har varit där fredligt.Men det är såhär alla Usa politiker JÄMT tänker oavsett vilket parti. INGEN får utmana militärt, det kvittar att det är fredligt och att landet Djibouti inte haft någon minsta lilla klagomål.Det är såhär krigssjuka Usa JÄMT opererat och opererar. Och Europa är det värsta exemplet på hur krigssjuka Usa JÄMT beter sej,men nu handlar det om Östafrikas viktigaste flottbas i Djibouti,där Kinas närvaro irriterar Washington rejält, samtidigt som Kina har världens största flotta idag

  • Kinesiska flottan är störst räknat i ANTALET fartyg, men inte i samlad eldkraft. Men den dagen kommer väl snart också… Däremot har den snabba flottillväxten i Kina medfört att man har väldigt moderna fartyg med
   modern beväpning varav många är bara några fåtal år gamla. Däremot -på negativa sidan- hör bristen på erfarenhet i sjö- och luftstrid (från såväl ubåtsjakt respektive hangarfartyg).

   Den amerikanska flottan är ju till för ingrepp i och angrepp mot andra länder, och knappast försvar av det egna amerikanska territoriet (vilket vi såg pinsamt väl vid terrordåden 11 september 2001 då amerikanarna inte ens hade lokalt jaktflyg i nordöstra Amerika för att övervaka det egna flygrummet…), den kinesiska flottan är till för att stå emot angrepp från den före detta supermaktens då största flotta.

   Så ännu råder viss skillnad i amerikansk teknisk flottfavör. Å andra sidan misslyckas som välbekant Amerika med i princip all militär och politisk uppföljning efter första militärangrepp (Somalia, Afghanistan, Libyen, Syrien liksom Ukraina -och i Georgien där man inte alls tordes att ingripa, och det under en aggressiv neokonservativ militärorienterad regim i Washington).

   • Enligt de uppgifter som kommer från USA är Kinas flotta totalt överlägsen den amerikanska. Det gäller inte bara antal. USAs flotta har föråldrad teknologi, nedkörd, illa underhållen, och det påstås att så mycket som 40% av den inte ens är sjöduglig, och olämplig att ens gå till sjöss. Sedan har vi besättningarna och motivation. USA har hunnit pensionera stora delar av sina besättningar och neofyterna är mindre erfarna än de kinesiska besättningarna. erfarenhet i sjö- och luftstrid finns inte heller i USA flottan.

    • Nja, det där låter som lite självpeppande uppmuntringspropaganda för kinesiska läsare… Som jag skrev i mitt tidigare inlägg ovan så saknar den kinesiska flottan erfarenhet av sjöstrider och luftstrider från hangarfartyg.

     Visserligen är hangarfartygen överskattade som andra världskrigets kryssare som ”Yamato” och ”Bismark” – men inte ens kineserna själva vet vad de egna ubåtarna går i skarpt läge då man aldrig tränat upp sina unga, oerfarna besättningar i t.ex. Nordatlanten och Barents hav; och man saknar i princip högstaklassens hangarfartyg där man inte alls är tränade att möta t.ex. komplexa amerikanska hangarfartygsgrupper.

     Det amerikanska klassiska problemet är numera att man kan använda sin militär för primära slag, men allt som militärt och politiskt kommer efter det misslyckas Washington med.

     När det gäller Kina vet vi inte praktiskt och taktiskt vad landets väpnade styrkor går för, och som sagt vet inte Kina det själva heller.

     Men visst rör sig detta ämne avgjort i Kinas favör, men starkare slagkraft än amerikanska flottan ligger mer än ett decennium in i framtiden.

     • ”sjöstrider och luftstrider från hangarfartyg” utkämpas inte längre på individernas personliga erfarenhet, utan med avancerad AI, och där vinner Kina med ljusår. Kinas besättningar är i det avseende mycket vältränade och erfarna, USA inte alls. Exempel, att köra på ett berg med en ubåt, och sedan säga, ”var kom den ifrån”. Så komplexa är USA. På segelfartygens tid gällde individuell sjömanskap och erfarenhet, och USA ligger kvar på den nivån med de flesta av de erfarna besättningarna nu pensionerade.

     • Sun Zi. ”Krigskonsten”. Gammal, kunnig och läsbar bok. Ännu.

      Om kineserna resonerar som Karl W. precis som amerikanarna: vi har världens mesta bästa utrustning och vi kan vinna alla krig samtidigt – då är det illa. Det vet inte minst -åtminstone de mest kritiskt tänkande i Washington- att det inte har fungerat.

      Ingen stormaktskonflikt har utkämpats sedan 1945: och ingen vet hur det skulle gå, om det ens finns hemliga, okända system.

      Men Karl W. kan ha indirekt rätt: amerikanarna har inte psyke nog att ro iland de ens enklaste krig vare sig i Somalia (1992/93) eller efter den militär-politiska kollapsen i Afghanistan. De har leksakerna, men inte framgångarna. Jag tror de amerikanska Förenta staterna är precis som Mao en gång uttalade: en papperstiger. De senaste 30 åren tyder åtminstone att det är militärt korrekt.

      Det kan i och för sig också finnas hos andra stormakter i framtiden.

     • @Johan de Naucler 20 december, 2021 At 12:00
      Kina är inte ute efter att vinna några krig, utan att försvara sig mot ett allt aggressivare främst USA.

    • Kina räknas inte ens som en ”blue water” navy utan som en ”green water”.

     D.v.s man har bara en begränsad förmåga utanför sin ekonomiska zon och verkligen inte bort till ”9-dash”. Antalet fartyg är ointressant mot en flotta motsvarande USAs eller de andra ’”blue water” ländernas vid ett sjöslag på öppet vatten.

     Ett decennium räcker inte för att bygga upp förmåga och skaffa erfarenhet. Kanske 2 eller 3 och då har de länderna flyttat fram sina positioner. Glöm inte att USA och Sovjet hade en kapplöpning i flera decennier vad det gäller ubåtar och det är ett försprång som man inte bara jobbar ikapp så där på några år.

     Propagandan kanske vi kan stoppa i papperskorgen?

     /ex. flottist

     • Instämmer till största del.

      En annan faktor, dock, som få känner till -och det uppmärksammas i princip bara i fackkretsen- är att de kinesiska skeppsvarven idag sedan några år övertagit den sydkoreanska positionen som världens främsta varvs- och fartygsbyggande nation. Det facksegmentet går i rasande hastighet, men man bygger dock inte fartygen lika fort som Sydkorea ännu.

      Gotlandsbolagets senaste fyra nya passagerarfartyg (de två sista med LNG-drift) är ju byggda i Guangzhou (förr känt som Kanton) och Viking Lines kommande nybygge är också med LNG(flytande naturgasdrift) och kommer från Xiamen.

     • Det är riktigt. Kina har aldrig byggt någon ”blue water” navy som USA, alltså en flotta byggd för globala klassiska erövringskrig och sjöslag. Man har byggt en flotta fokuserad på att försvara sina hemmavatten. Inklusive Sydkinesiska Havet, vilket bevisligen har varit en del av Kina i tusentals år. Så sent som på 1800-talet hade Kina en flotta där på 400 skepp med omkring 50,000 man. Hela Kinas flotta består idag av omkring 355 fartyg. Om man klarade det på tidigt 1800-tal, ska man då inte klara det idag. Sedan är det inte en fråga om gammaldags sjömanskap i sjöslag utan teknologi. Kinas höghastighetsvapen sägs kunna träffa med 30 meters noggrannhet och det finns inget försvar. USAs hangarfartyg är omkring 70 meter breda. Vilket sjöslag.

     • ”d) Russia will supply China with earlier versions of 3M22 (possibly Kinzhal) and will ensure that China has a decisive advantage over US and Royal Navies in her First Island Chain, while simultaneously providing China with latest AD/AM defense. S-500 may appear there even earlier than in India.”

      https://smoothiex12.blogspot.com/2021/12/people-asked-i-respond-on-run.html

      Aj aj aj … vad ska USA super duper blåa (skrot)flotta göra då?
      Skryta självfallet om att den är ”de baddest ass in the galaxy” coh sedan dra tillbaka till hanarna i Hawaii och Kalifornien 😂🤣😂

     • Blue water-navy är ändå ett förlegat begrepp.

      Inte sedan brittiska och franska imperiens landområden upphörde strax efter 1945 har det funnits några ens objektiva behov för sådana. Där har Karl W. helt rätt.

      Amerika är ännu i många politiska former ett ungt, våldsamt och aggressivt 1800-talsland bärande på missionsbehov och den vite mannens börda.

      Frågan är hur länge till? Washington vinner inga krig trots sin blue-water-navy.

 7. Finns ingen ”gula faran”.
  Kina är ett fredligt land.
  Det räcker att möta en kines så förstår man det.
  USA är däremot inget fredligt land.
  USA är en historia av krig ungefär som Romarriket.
  Men det var längesedan USA hade krig i sitt eget land.

  • Av 248 stora krigskonflikter räknade och uppståndna efter år 1945, har de amerikanska Förenta staterna deltagit aktivt eller med inhyrd legotrupp (via CIA och andra) i över 90% av dem, och initierat 81% av dessa, meddelades i början av veckan i flera internationella media.

   Det är sannerligen ett mycket farligt, dödligt och våldsamt system vi har att göra med: världens sista kolonialimperium.

   Även vi européer är ännu under dess stövelklack.

   Europa kan bli fritt och självständigt, vi springer dessvärre ännu i Washington imperiala hundkoppel.

  • Det finns på sätt en ”gula faran”. Att Kinas moderna samhällssystem kommer att uppsluka USAs och Europas föråldrade samhällssystem som stöptes i betong för hundratals år sedan och inte tillåter utveckling och förändring, och som egentligen bara är ett litet steg framåt, eller bakåt, från tiderna med envåldshärskare och despoter, bara att nu får folket välja envåldshärskarna och despoterna från ett litet urval av ”partier” inom vad man kallar ”demokrati”. En gång valet är över får väljarna hålla käften, bara tillåts gny lite, och göra som dom blir tillsagda. Notera vaccinpass och lockdowns. Kinas samhällssystem är inte bara dynamisk när det gäller besluten, utan hela systemet som tillåts förändras och utvecklas enligt folkviljan. Dagens envåldshärskare och despoter i väst är i full panik och försöker fanatiskt stoppa och begränsa Kinas utveckling.

   • Varje stat och samhälle får välja sin väg och sitt system, utifrån sina filosofiska, politiska och historiska erfarenheter.

    • Det är det USA fanatiskt försöker förhindra. Alla, inklusive Sverige, skall enligt USA tvingas till att välja USAs systemet med partier och allmänna val, vilket öppnar för att härska och söndra och styra. Anledningen är främst att med ett ”demokrati system” som det svenska kan det styras med de metoder som Nazisterna en gång förfinade, propagandan och påverkan. Kina har inga allmänna val, utan valen sker vid olika tidpunkter i olika distrikt, och på väldigt olika grunder. Man väljer personer, inte partier, kan sedan styra deras beslut, och avlägsna dom vid behov. Kinas system för demokrati är idag de mest avancerade i världen, med ett fungerande verkligt folkstyre. Sverige har behållit den klassiska mycket föråldrade och dysfunktionella sovjetiska systemet som i praktiken mycket effektivt blockerar innevånarna från att påverka beslut. Kina ligger minst 70 år före i demokrati-utvecklingen. Svenskarna tycks sakna mental kapacitet för att förstå hur långt Kina verkligen har utvecklat demokratin.

     • Jag håller primärt med: det nya totalitaristiska synen på att ett samhällssystem måste innehålla specifika värderingar kommer idag från väst och framför allt Washington.

      Däremot delar jag inte på något vis Karl W:s åsikt att Kina skulle leda den demokratiska utvecklingen. Kinas väg idag motsvarar inte det som de gamla grekerna benämnde som demokrati, d.v.s. Kina saknar den offentliga kritik-mekanism mot det styrande systemet och hur ett vid ett tillfälle styrande partiet/partierna kan försättas i opposition i flerpartival.

      Men det är KINAS eget val och väg som får sköta det på egen hand efter egna principer och erfarenheter, jag lägger mig inte i det för egen del.

     • Och hur mycket vet du egentligen om Kinas demokratisystem. Mycket tydligt från ditt inlägg, absolut ingenting. Kina saknar inte alls en kritikmekanism, Kina har förmodligen världens bäst utvecklad kritikmekanism för det är ingen kritikmekanism alls utan har evolverat till en styrmekanism, vilket eliminerar behovet av en kritikmekanism. Kina har inte ens ett västerländskt partisystem med opposition. Du sitter fast i denna västerländska uråldriga förlegade, primitiva tankemodellen med fixerade ideologiska partier vars ståndpunkt är gjuten i stål, som styr fån toppen och kan kritiseras. Det finns inget styrande ”parti” i Kina, det finns ingen opposition, för om 90% är eniga om riktningen, då viker sig de 10% och samarbetar med de 90% så 100% arbetar mot målet, så vad skall man med en opposition till. Detta skär tvärs igenom alla de 9 partierna. Det finns inga flerpartival och inte ens partier i svensk mening. Man röstar inte på partier, man blir medlem i partier, man röstar på personer, sedan kan man styra deras agerande, och om dom inte är följsamma mot folkviljan kan man avlägsna dom. Jag undviker helst ordet ”demokrati” för det förknippas med det primitiva primat systemet med grupper som slåss med varandra om herravälde i grupper (partier), som primaterna gör i trätopparna, den starkaste gruppen vinner. Jag talar helst om folkviljan och folkstyre. Istället för att slåss som ap-skocken gör, söker man samarbete och samverkan mot gemensamma mål. Det är ett helt annat koncept som har lämnat primat hjärnorna i kölvattnet, men mer IQ kraft behövs för att förstå.

     • Bara att tillägga ”det nya totalitaristiska synen på att ett samhällssystem måste innehålla specifika värderingar” I Kinas nya snabbt framskridande samhällssystem kan olika personer och olika grupper ha sina egna värderingar, vilket dom normalt har, så länge dom inte praktiskt inkräktar på andras frihet att ha egna värderingar. Det är inte bara en fråga om att styra besluten, det går att styra om och utveckla hela systemet. Västliga samhällssystem är gjutna i betong med värderingar, grundlagar och konstitutioner och hela djungler av förbud och påbud, och är nästan omöjliga att anpassa och utveckla. Teknologi och utveckling förändrar förutsättningarna för hur människan och ett samhälle kan eller bäst borde fungera. I västsystemen skapar det mycket tydliga problem, i Kina kan samhället anpassa sig till de nya förutsättningarna och förändras, teknologin en tydlig faktor, och utvecklas, vilket är just vad som händer medan vi skriver detta.

 8. Kina är underbara 👍 Det är bara propaganda gentemot Kina. Det är ju OS snart i februari i Peking,och pga hur Kina örfilade väst så kör man dessa propagandan. Detta kommer fortsätta i högre takt kommande veckor fram till OS. Väst med Usa i spetsen är ju bara så svartsjuka och irriterade över hur Kina agerade tidigare i höstas när man hårt örfilade Usa och övriga väst genom att inte bjuda nån av dom till det fina bordet i OS. Kinas ledare valde att bjuda in Rysslands president Putin till det vackra bordet i OS,och samtidigt fullständigt sket i övriga västvärlden! Ni kan tänka er hur väst med Usa i spetsen började böla direkt såhär 😭😭😭Så därför har man från förra veckan nu satt igång sina propaganda kanaler där vi kommande veckor nu kommer få höra det ena och det andra mot Kina. Men det är bara att ta det med nypa salt 😇😇😇 Ser fram emot kommande veckor tills OS börjar hur informations propagandan kommer se ut.Det första steget man tog var så kallad DIPLOMATISK bojkott nu förra veckan 😂😂😂 Var vaksamma på detta 🤣🤣🤣

 9. —En kommentar om ”konkurrera”. I väst betyder ordet att slå ut, ”döda”, och eliminera en opponent. Det är ju så ”demokrati” fungerar. Partierna och politikerna tar varenda liten chans att smutsa ner och förtala någon annan. Inte betalt skatten, finns hos kronofogden, har tagit en öl med oppositionen, kört berusad, kört mot rött ljus, smuts, smuts, smuts, smuts, även om det inte har med någon sakfråga att göra. ”Konkurrera” i Kina har med att excellera att göra. Att vara bäst och att samarbeta och tävla mot gemensamma mål.

  —”demokratierna före” det ”totalitära” kinesiska systemet. Kinas samhällssystem är totalitärt för det är folkviljan som är totalitär, och 100 Metoo extremister ska inte tillåtas topprida resten av befolkningen på 1.4 miljarder. Först debatterar man, finner gemensamma målsättningar, sedan sedan når man de målsättningarna, folkligt totalitärt.

  —”kineserna inte alls resonerar som amerikanerna.” Nej. USA anser att allt förvärvande av västerländskt kunnande av Kina är immateriell och teknologi stöld, medan USA skall fritt få förvärva och stjäla kinesiskt kunnande. Kina anser att det ligger en enorm styrka i att dela kunnande, vilket även Kinas historia bevisar. Han dynastin (202 f.Kr. – 220 e.Kr.) var Kinas första blomstringstid. All kunskap var allmän egendom. Under Ming dynastin (1368 – 1644) stängdes Kina, kunskap om världen utanför Kina ansågs onödig. Kina förföll. Idag är man tillbaka till Han dynastin. Kina styrs underifrån idag, det är därför regeringen nu har 98% stöd.

  —”Chiang Kai-sheks tidigare diktatur”. Chiang och USA var ett och samma. Chiang’s högkvarter i Chongqing finns kvar i Södra Bergen, även huset där amerikanarna bodde och arbetade. Det går att besöka idag. Det var inte en kinesisk diktatur, det var, och är så till denna dag, en amerikansk diktatur, styrd, beväpnad, övervakad och kontrollerad av USA. Personlig erfarenhet. Jag bodde där. Idag maskerad bakom en demokratisk potemkinkuliss. Ni skall bara inte få veta.

  • @Bertil Carlman 19 december, 2022 At 18:17
   En verkligt bra beskrivning av hur Kina framskrider, utvecklas och leder världen. Inte att förglömma, vi är bara i början på den verkliga utvecklingen ännu. Kina lyckas verkligen, vilket vilket långsamt bryter ner den gamla USA ledda diktaturen.

   ”att vägen dit är krokig och mödosam” och det var den verkligen för Kina. Det tog över 100 år att ta sig från den dysfunktionella ”demokratin” till dagens fungerade folkstyre, som verkligen fungerar, och det kostade 100 miljoner människoliv. Detta är Kinas egen lösning och plattform för framtiden, andra länder, precis som artikeln säger, kommer inte att kunna rätt av kopiera den, men däremot lära av den och alla misstagen. Fundamentalt är är principen om folkstyre, jag undviker avsiktligt ordet ”demokrati”. Detta måste kopplas med ansvar, något som är nästan okänt i västs demokratier.

   Kinas form av folkstyre vilar mycket på Kinas mycket höga nationella intelligens, något som inte har en motsvarighet i Sverige där den nationella intelligensnivån är i starkt sjunkande.

   Som ett mindre påpekande. Det finns en av Kina och FN fastställd standard att skriva kinesiska och det är alltid att rekommendera att följa den för att undvika missförstånd. Det skall skrivas DengXiaoPing 邓小平, inte Deng Hsiaoping. ”Hsiao” kan betyda ömklig, eländig och olycklig.

   • Tackar varmast för kommentar Karl W.
    Jag är inte bekant med det kinesiska språket, men jag vet naturligtvis som erfaren lärare att det är viktigt att behandla namn korrekt, så tack för upplysningen om 邓小平.

    I tankarna har jag en plan på en artikel ”Var hittar vi fredens kraftcentrum?”. Den kommer, om den blir till, naturligtvis att koncentrera sig på den nya multipolära världsordning som i snabb takt växer fram. Ett sådant kraftcentrum är inte främst geografiskt definierat, utan är en process. Och i den processen är en av de viktigare ingredienserna just den kinesiska statens förda politik; främst utrikespolitik. Det är väldigt spännande att följa processen, för samtidigt som den bygger upp något nytt, så bryter den ner något gammalt. Det gamla är naturligtvis det som främst USA/Eu/NATO står för.

    新年快乐 eller skall det vara 新年快樂?

    • @Bertil Carlman 20 december, 2022 At 08:56
     “新年快乐 eller skall det vara 新年快樂”
     Vilken som. Det vänstra är ny-kinesiska eller förenklad kinesiska som används över det mesta av Kina. Det högra är traditionell kinesiska (sista skrivtecknet 樂) som används i Hong Kong och på Taiwan. Tecknen betyder bokstavligen nytt 新–år 年- glädje, lycklig eller belåten 快乐.

     Kinesiska skrivtecken ger intet som helst ledtråd till något uttal. Dom måste tolkas. Problemet med dom är att det är massor att lära sig och komma ihåg från början. En gång man kan något går det att läsa på vilket språk som helst, även svenska. Det finns en logik. Om du tittar på skrivtecknet 新 så är det en kombination av flera tecken. Längst ner till vänster hittar man tecknet för träd. 木. Träd växer. Ovanför det finns tecknet för etablera och växa 立, och till höger vad kallas en så kallad radikal som förbinds med att odla och växa. Logiken finns. Alla tecknen används inte längre, en man under ett tak betyder lycka, en kvinna under ett tak frid, två kvinnor under ett tak gräl, och tre kvinnor under ett tak krig. Kanske har det betydelsen av att det skall bara finnas en fru, inga älskarinnor tillåtna.

 10. ”Chiang Kai-sheks tidigare diktatur” Chiang Kai-Shek och USA var ett och samma. Den diktaturen på Taiwan pågår till denna dag, bara gömd bakom en potemkinkuliss som USA kallar demokrati. Glöm inte att jag bodde på Taiwan när USA satte upp den ”demokrati”. Taiwan är bakom kulisserna en hänsynslös diktatur. Den som uttrycker åsikter om en återförening kan räkna med att förlora jobbet, att bli kallade till dygnslånga intensiva förhör, eller till och med fängslas på obestämd tid. Det är USA som regerar på Taiwan, gör er inga falska föreställningar om verkligheten.

 11. Det är inte bara det kinesiska Sidenvägsprojektet är en global framgång. Tänk även projekt som SCO – Shanghai Cooperation Organization
  BRICS – Brasilia, Russia, India, China, South Africa
  RCEP – The Regional Comprehensive Economic Partnership, China-backed, USA excluded.

  Det mesta av framgångarna i öst mörkas ivrigt av svenska media, tillika USAs propaganda avdelning. Kina har kastat av sig det västliga oket av kolonisation, kontroll, överhöghet, plundring och utsugning. USA med drabanten EU arbetar frenetiskt på att återinföra det.

  USA skulle inte vilja något hellre än att kasta Kina tillbaka till att vara ett land av billig arbetskraft vilket USA kunde hunsa, diktera och plundra och dit man kunde skicka sitt avskräde och föroreningar som EU och USA en gång gjorde. Nu bygger Kina rymdstationer, hangarfartyg, elflygplan, trafikflygplan, jetmotorer och militärflygplan, tåg som går nästan lika fort som trafikflygplan, 600 km/t mot 800 km/t. Idag leder Kina världen, inte bara i teknologi utan även samhällssystem. På gatorna i länder som Sverige och Tyskland skjuter folk varandra och knivskär varandra. Kina är fredligt och harmoniskt, lett by högt kompetenta ledare med ett fungerade folkstyre.
  https://www.unz.com/lromanoff/democracy-the-most-dangerous-religion-part-3-choosing-government-leaders/

 12. USA och KINA står i en konflikt situation, framför allt styrd av USA, som ser Kina som ett hot mot USAs intressen.

  USAs kultur präglas av egoism och girighet, med noll känsla för respekt eller förstå att motparten har egna intressen.
  USA ska vara ”herre på täppan” helt enkelt, på global nivå.
  En mycket naiv och intolerant inställning. Detta är inget nytt, utan har pågått mycket länge.
  Se gärna artikel om USA domedagsplaner hösten 1945.
  https://www.nyhetsbanken.se/2023/09/domedagsplan-1945-utplana-sovjet.html#more

  Kinas kultur är mycket gammal och mogen. Där respekt och förståelse för andras intressen är naturlig. En anda av utveckling och win-win samarbete, även om parterna inte är överens i alla frågor. Ett synsätt av gemensam nytta för alla parter. Politik bedrivs pragmatiskt och med det egna folkets bästa som mål. Kina är ett framgångs koncept och förebild.

  Svenska folket behöver tänka till, ska vi liera oss med USA eller med Kina?

  • Rolf, Europa liksom Sverige behöver Kina alla dagar i veckan om vi ser det ekonomiskt och framtidsmässigt. Handeln med USA klarar sig Europa däremot sig utan om vi måste välja på strikt ekonomiska skäl. Faktiskt, den är långt mindre. Det är det inte många som vet.

   När Volvo sköttes av amerikanska företagsstrukturer höll det på att gå mycket (rejält!) illa. Med kinesiska är läget nu det motsatta. Kineserna förstår sig numera bättre på ekonomi, handel och industri. Amerika däremot är post-modernt och har halkat ner i woke och identitetsdiket.

   Det får bli mina ord-bidrag i denna sak. Kina och Asien är vår gemensamma framtid. Rent ekonomiskt alltså. Det går säkert att utveckla vidare…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here