Är USA en andra rangens makt? 

10
1302
Bild: Global Times.

 

Skyll på avindustrialiseringen. 

 Källa: https://herecomeschina.substack.com/p/is-america-a-second-rank-power?utm_source=post-email-title&publication_id=247534&post_id=125186281&isFreemail=true&utm_medium=email 

 Författare: Goodfree Roberts

Efter examen från University of Queensland tog Godfree Roberts sin doktorsexamen vid UMass, Amherst. Hans nyhetsbrev, ”Here Comes China”, speglar hans femtioåriga studier av den kinesiska civilisationen. Hans bok ”Why China Leads the World: Talent at the Top, Data in the Middle, Democracy at the Bottom”, granskar allt vi tror oss veta om Kina – dess regering, ekonomi, mänskliga rättigheter och dess mjuka och hårda makt – och visar att vår ”kunskap” mest är nonsens, något som snappades upp under 1950-talet och förstärktes under generationer.

Jag har gärna sett lämpliga länkar till olika påståenden i artikeln. Är urvalet alltför selektivt?

________________________

Sedan andra världskriget har de flesta britter utan att ifrågasätta accepterat premissen att Storbritannien bör fortsätta att rankas som en världsmakt av första ordningen, medan de å andra sidan insisterar på att levnadsstandarden bör fortsätta att stiga och sociala tjänster skyddas från skatter för att finansiera utrikespolitiska åtaganden. Frågan är inte om Storbritannien kan fortsätta att tänka och bete sig som en stormakt, utan om landet har råd med det. – F. S. Northedge, 1970. 

 Den goda nyheten är att det inte kommer att bli något krig. 

 Den tråkiga nyheten är att USA inte har råd med ett krig. 

 1980-talets neokonservativa politik – att minska statens storlek och privatisera allt – har gjort USA till en andra klassens makt, som inte är konkurrenskraftig ekonomiskt, industriellt, vetenskapligt och inte ens militärt, vilket denna STEM-ranking tyder på: 

Graf STEM-ranking 

Varför vi misslyckas 

 Det finns minst sju skäl till att USA misslyckades i Ukraina. Correlli Barnett säger: ”En nationalstats makt består inte bara av dess väpnade styrkor, utan också av dess ekonomiska och tekniska resurser, av den skicklighet, framsynthet och beslutsamhet med vilken dess utrikespolitik bedrivs, och av effektiviteten i dess sociala och politiska organisation. Den består framför allt av nationen själv: folket; dess färdigheter, energi, ambition, disciplin, initiativ; dess trosföreställningar, myter och illusioner. Och den består vidare av det sätt på vilket alla dessa faktorer är relaterade till varandra. Dessutom måste den nationella makten betraktas inte bara i sig själv, i sin absoluta omfattning, utan i förhållande till statens utländska eller imperialistiska förpliktelser; den måste betraktas i förhållande till andra staters makt”. Låt oss bryta ner detta. 

 Andra staters makt 

 1. Väpnade styrkor. Ingen seriös militärforskare tror att den amerikanska armén skulle kunna utmana den ryska armén i Europa, eller PLA (Peoples Liberation Army, den kinesiska krigsmakten, ö.a.) i Asien – efter att ha förödmjukats i Korea 1951. Nästa år kommer PLAN (Kinas marin, ö.a.) att ha 400 nya krigsfartyg beväpnade med hypersoniska missiler – som den amerikanska flottans 293 äldre fartyg varken har eller kan försvara sig mot.[Text Wrapping Break]  

2. Ekonomiska och tekniska resurser. Rysslands ekonomi är världens fjärde största (Köpkraftsjusterad), dess militära sektor är 800% mer produktiv än USA:s, dess militärteknik ligger en generation före och dess generaler är världens bästa. Kinas produktiva ekonomi är 300 procent större och leder USA inom nästan alla vetenskaper och tekniker.[Text Wrapping Break]  

3. Den skicklighet, framsynthet och beslutsamhet med vilken landets utrikespolitik bedrivs. Nittio procent av världens befolkning gör affärer och sympatiserar med Ryssland eller Kina, och deras ledare är rockstjärnor vart de än går. Tio procent av världens folk stöder Amerika, vars ledare man tycker synd om och till och med öppet förolämpar.[Text Wrapping Break] 

4.  Effektiviteten i dess sociala och politiska organisation. 80 procent av ryssarna stöder sin regerings politik och 96 procent av kineserna stöder deras. Knappt 34% av amerikanerna litar på sin regering eller stöder dess politik.[Text Wrapping Break] 

5.  Folkets färdigheter, energi, ambition, disciplin, initiativ, övertygelser, myter och föreställningar. Kinas och Rysslands återhämtning återspeglar deras folks motståndskraft, kompetens, energi, ambition, disciplin, initiativförmåga och kollektiva självförtroende. USA har ännu inte återhämtat sig från den globala finanskrisen, kämpar för att bemanna en chipfabrik och har inte gett sina anställda någon löneförhöjning sedan 1974.[Text Wrapping Break]  

6.  Utländska eller imperialistiska förpliktelser. Ukraina, som följer i hälarna på den afghanska imbroglio (ett pinsamt misslyckande, ö.a.), tyder på att USA är oförmöget att upprätthålla sina åtaganden gentemot sina allierade. USA:s tillbakadragande från kärnvapenavtalet med Iran tyder på att landet är oförmöget att ingå avtal.[Text Wrapping Break] .

7. Nationell makt i förhållande till andra staters makt. Om USA vill kunna matcha Ryssland eller Kina militärt måste Washington rdubbla sina försvarsutgifter fram till 2034 bara för att kunna matcha kapaciteten 2023 hos någon av dem, inte båda. 

 USA har för stora åtaganden utomlands, är arrogant uppblåst på hemmaplan och dess statliga kompetens försämras på nästan alla sätt – från styrning till rättvisa till militär till spädbarnsdödlighet – medan det ignorerar sin nedgång. 

 Nästa anhalt: En misslyckad stat? 

 En misslyckad stats institutioner är svaga och bristfälliga. Ofta fungerar den verkställande makten knappt medan den lagstiftande makten, rättsväsendet, byråkratin och de väpnade styrkorna har förlorat sin kapacitet och sitt yrkesmässiga oberoende. En misslyckad stat lider av sönderfallande infrastruktur, vacklande försörjningssystem, utbildnings- och hälsovårdsinrättningar samt försämrade indikatorer för mänsklig utveckling som spädbarnsdödlighet och läs- och skrivkunnighet. Misslyckade stater skapar en miljö med blomstrande korruption och negativ tillväxt, där ärlig ekonomisk verksamhet inte kan blomstra. [Text Wrapping Break]Encyclopedia Britannica. 

 Redan före Covid fanns det fler hungriga barn, drogmissbrukare, självmord och avrättningar, analfabeter, fängslade, fattiga och hemlösa människor i Amerika än i Kina. Hur länge kan Amerika efter Covid, som är splittrat av fraktionalism och misstro, försvagat av sjukdomar och dödsfall bland yngre varje år, konkurrera med dussintals initiativ som detta? 

 Det enda verkliga hindret för Kinas försök att erövra Eurasiens enorma utrymme var USA:s ockupation av Afghanistan. Rörledningen Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien, TAPI, som ska förbinda Centralasiens gasfält med Sydasien, tillkännagavs 2018 men framstegen genom den kritiska afghanska sektorn bromsades av kriget. Sedan dess har projektet återupplivats, vilket öppnar vägen för kinesiska investeringar som skulle kunna fullborda Kinas erövring av Centralasien. Alfred McCoy 

Föregående artikelVärldsberömd USA-ekonom ”Väst håller Afrika fattigt”
Nästa artikelArbetar Sveriges Radio med Propaganda?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Jag litar på mkt som Roberts har plockat fram över tid.
  Men det fattas väsentlig info i den historiska analysen.
  USA förnedrades i Korea står det.
  Men det var medvetet för britternas nätverk såg till att USA inte tilläts hota med att använda kärnvapen.
  Och britterna meddelade genom sina spionnätverk Kina om att USA inte ämnade anfalla Kinas moderland med kärnvapen.
  Det gjorde att Kina vågade skicka 2 miljoner soldater
  Macarthur ville inte avstå från möjligheten att använda det hotet men han hindrades.
  Det är osannolikt att Kina skulle ha ingripit som de gjorde om deras moderland hade stått inför att bombas med kärnvapen.
  För Korea var ju inte en del av deras territorium.
  Följden hade sannolikt blivit att hela Korea blev som syd – en relativt framgångsrik marknadsekonomisk aktör.
  I stället blev det som britterna ville ha det.
  Maktbalans mellan USA och öst.
  Varför agerade imperiet så?
  Jo därför att britterna inte ville ha en amerikansk dominans.
  Lilla Storbritannien (som genom Kanada och Australien mfl stater nominellt äger mark stor som Kina och Ryssland tillsammans) eftersträvade världsregering inte amerikansk nationell dominans, där andra skulle följa USAs exempel och bygga upp en välmående medelklass. Åtminstone i form av uttalanden var Roosevelt tydligt för utveckling av de koloniserade staterna med kunskapsöverföring dit. Och Stalin sa till Roosevelts son senare att det var Churchills gäng som lät mörda Roosevelt och som då när Stalin berättade det även försökte mörda Stalin.
  Nikolai Starikov pekar på omtändigheter som tyder på att Churchill låg bakom Stalins död.
  Britterna ville behålla de fattiga länderna i underutveckling.
  Bakom alltsammans var det Storbritannien’s övergripande agenda som bestämde utvecklingen.
  I den agendan ingick att USAs befolkning skulle vara dåligt utbildad.
  Något britterna gav direktiv om via Pilgrim Society vilket avslöjades av en amerikansk journalist 1912
  Avslöjandet har emellertid aldrig fått stora konsekvenser.
  USAs befolkning desinformeras regelmässigt och i deras universitet har kvaliteten sänkts.
  Ron Unz som driver en blogg med stort utrymme för anglosaxerna att kritisera allt, har berättat att judiska studenter (som han själv i yngre år) var mkt flitigare förr men har nu anammat en korrupt kultur där de matchas fram till lukrativa karriärer utan att behöva prestera som var fallet när deras tidigare generationer såg studierna som enda chansen att hävda sig.
  Han skrev också att vita amerikanska kristna inte längre har en mer förmånlig behandling utan att de har tryckts tillbaka genom politiska åtgärder.
  Nå men utbildningen är alltså ett problem och brittiskt inflytande har ställt det så.
  Men initierade amerikaner vill inte dra fram den brittiska länken.
  Troligen därför att de tror att det skulle stärka en mer genuin nationellt folkligt lojal opposition som är ett hot mot oligarkin.
  Inte för att såna initierade gillar oligarkin men de fruktar nån sorts kollektivistisk utveckling om en stark privat motkraft försvinner.
  Emellertid spelar den brittiska länken stor roll.
  Men om man inte vill följa Larouche-kretsens dokument är det svårare att få insyn angående dubbelspelet där Britternas till synes ’röda’ spioner i själva verket underblåste det kalla kriget genom att förstärka fiendskapen mellan USA och Sovjet.
  Britternas Grand Strategy vilken döljs när man tolkar skeendena som en kamp mellan kapitalism och socialism.
  Exempel på texter från Larouche-kretsen som berör en del av den problematiken
  The British Empire’s Cold War Vs. the U.S.-Russia Alliance
  https://larouchepub.com/eiw/public/2014/eirv41n30-20140801/45-54_4130.pdf

 2. USA är egentligen a failed state. Den kan inte ens ta hand om sin egna medborgare (Hawaii, East Palestine, mm, mm). Lill-Britannien gick i sank, så kommer USA också att göra. Just like the Brutish, the USA will not be missed either …

  • 25.08.2023 (17:00)
   Eventet ”Strength in Truth” fortsätter ombord på det stora landningsfartyget Ivan Gren i Baltiysk.
   Agitations- och propagandakampanjen ”Strength in Truth” har hållits för fjärde dagen ombord på det stora landstigningsfartyget ”Ivan Gren” i den militära hamnen i Baltiysk. Evenemanget i Kaliningrad-regionen startade den 22 augusti.

   Som en del av kampanjen anordnades en utställning av militära troféer som förvärvats av ryska militärer under den speciella militära operationen på fartygets däck. Skadade pansarfordon från Ukrainas väpnade styrkor, inklusive två patrullbåtar, samt nazistisk litteratur och tillbehör som hittats bland militanterna, presenteras för allmän uppvisning.

   Under de senaste tre dagarna har över 9 000 personer besökt utställningarna ombord på fartyget.
   Varje dag från klockan 11 till 19 fram till den 27 augusti är utställningen öppen för invånare och gäster i Kaliningrad-regionen. Baltic Fleet Song and Dance Ensemble, Black Berets Marine Corps sång- och instrumentalgrupp, Baltic Garrison Orchestra, samt kreativa grupper från Kaliningradregionen kommer att uppträda inför besökarna.
   https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12477120@egNews

  • Biden och Deep State i USA pumpar in miljarder i Ukraina för att förhindra det oundvikliga! När Ukraina efter att ha förlorat blivit av med sina nazister i ledningen kommer alla för Biden och USA obehagliga sanningar att dyka upp som svårsänkta bajskorvar till ytan. Samtidigt förfaller USA och kaoset tilltar på hemmaplan, den statsbärande medelklassen håller på att försvinna medan oligarkerna har glada dagar. Ett recept för en katastrof…

 3. Nato-länderna har sänt våg efter våg av allt mer dödliga vapen till Ukraina, vart och ett utpekat av Ukro-riket som nästa ”Wunderwaffe” (det tyska för ”undervapen”, en term som kommer från Nazityskland) som skulle sopa bort ryska styrkor.

  Hittills är det enda som dessa Nato-vapen användes till terroristattacker på den civila infrastrukturen och bostadsområdena i Donbass – med över 300 HIMARS-raketer som avfyrats bara mot Kahovskaja HPP-dammen .
  Den militära betydelsen av dessa «Wunderwaffe» har varit nära 0, och för varje ny våg drar sig NATO mer och mer in i en direkt konfrontation med Ryssland, och därmed sin egen undergång.
  Bilden nedan illustrerar det riktigt bra, även om det utelämnar några av vapnen.
  https://stanislavs.org/ukraine-is-where-natos-wunderwaffe-goes-to-die/

 4. (26 augusti 2023)……
  https://eng.mil.ru/en/news_page/country.htm
  Det ryska försvarsministeriets rapport om framstegen i den särskilda militära operationen (26 augusti 2023)
  Ryska federationens väpnade styrkor fortsätter den speciella militära operationen.

  I Kupyansk riktning, under aktiva operationer, har enheterna i Zapad Group of Forces, med stöd av flyg och artilleri, förbättrat situationen längs frontlinjen.

  Fem attacker från attackavdelningar av 115:e mekaniserade, 25:e luftburna och 68:e jeagerbrigaderna av AFU har avvärjts nära Sinkovka (Kharkov-regionen), Novosyolovskoye, Raigorodka och Novoegorovka (Lugansk folkrepublik).

  Fiendens förluster var upp till 50 ukrainska militärer, fyra bepansrade stridsfordon, två motorfordon, ett polskt tillverkat Krab självgående artillerisystem och två D-20 haubitser.

  En fältammunitionsdepå av AFU 103:e territoriella försvarsbrigaden har förstörts nära Kislovka (Kharkovregionen).

  I Zaporozhye-riktning avvärjde enheter från den ryska truppgruppen, med stöd av flyg och artilleri, tre attacker från enheter från 82:a Airborne Assault Brigaden i AFU Strategic Reserve nära Rabotino (Zaporozhye-regionen).

  Fiendens förluster var upp till 115 ukrainska militärer, sju bepansrade stridsfordon, fyra motorfordon, ett M777 artillerisystem och en USA-tillverkad M119 bogserad haubits, Storbritannien-tillverkad FH-70-pistol, en D-30 haubits, samt en USA-tillverkad AN/TPQ-36 radarstation för motbatterikrigföring.

  I Donetsk-riktning har enheter från Yug Group of Forces, i samarbete med flyg och artilleri, framgångsrikt avvärjt sex attacker från AFU-anfallsgrupper nära Minkovka, Kleshcheevka och Krasnogorovka (Folkrepubliken Donetsk).

  Fiendens förluster var upp till 225 ukrainska militärer, tre bepansrade stridsfordon, två motorfordon, två Msta-B-haubitsar samt D-20 och D-30 haubitser.

  En fältammunitionsdepå av 54:e mekaniserade brigaden av AFU har förstörts nära Netailovo (Folkrepubliken Donetsk).

  I Krasny Liman-riktningen, som ett resultat av samordnade aktioner av enheter från Tsentr Group of Forces, Army Aviation, artilleri och tunga eldkastarsystem, har två attacker av attackgrupper av 63:e och 67:e mekaniserade brigader av Ukrainas väpnade styrkor avvärjts nära. till Chervonaya Dibrova (Folkrepubliken Lugansk).

  Fiendens förluster var upp till 60 ukrainska militärer, två bepansrade stridsfordon, en pickup och två D-30 haubitser.

  I riktning mot södra Donetsk har enheter från Vostok-styrkorna, i samarbete med Army Aviation och artilleri, slagit tillbaka två attacker från 31:a marinbrigaden nära Staromayorskoye (Folkrepubliken Donetsk).

  En ukrainsk sabotage- och spaningsgrupps agerande har undertryckts nära Urozhaynoye (Folkrepubliken Donetsk).

  Fiendens förluster var upp till 200 ukrainska militärer, en stridsvagn, fyra bepansrade stridsfordon, tre motorfordon, USA-tillverkade M109 Paladin och polsktillverkade Krab självgående artillerisystem och två D-30 haubitsar.

  I Kherson-riktningen var fiendens förluster upp till 40 ukrainska militärer, fem motorfordon, ett USA-tillverkat M777-artillerisystem, samt Msta-B och D-30 haubitser.

  Operationell-taktisk och arméflyg, missiltrupper och artilleri från Ryska federationens väpnade styrkor har neutraliserat arbetskraft och militär hårdvara i 139 områden.

  En kommandopost från 100:e territoriella försvarsbrigaden har träffats nära Torskoye (Folkrepubliken Donetsk).

  En P-18 radarstation för att upptäcka och spåra flygmål har förstörts nära Chuguevo (Dnepropetrovsk-regionen).

  Luftförsvarsanläggningar har skjutit ner 12 projektiler som skjutits upp av HIMARS MLRS.
  Dessutom har 37 ukrainska obemannade flygfarkoster förstörts nära Olshana (Kharkov-regionen), Volcheyarovka, Privolye, Zhitlovka (Folkrepubliken Lugansk), Vasilyevka, Kirillovka, Yakovlevka (Folkrepubliken Donetsk), Ilchenkovo ​​och Tarasovka (Zaporozhye-regionen).

  Totalt 464 flygplan, 246 helikoptrar, 6 122 obemannade flygfarkoster, 433 luftvärnsmissilsystem, 11 513 stridsvagnar och andra pansarfordon, 1 144 stridsfordon utrustade med MLRS, 6 062 fältartillerikanoner, samt 12 motorfordon har förstörts under den särskilda militära operationen.

  Avdelningen för mediefrågor och information

 5. President Vladimir Zelensky borde komma ihåg hur andra världskriget slutade för Japan, säger den tidigare amerikanska underrättelseofficeren

  Av Scott Ritter
  Global Research, 25 augusti 2023
  Region: Europa , Ryssland och FSU
  Tema: Intelligens
  Fördjupad: UKRAINA RAPPORT
  Konflikten mellan Ryssland och Ukraina kommer att sluta med Kievs villkorslösa kapitulation, enligt Scott Ritter, en tidigare amerikansk underrättelseofficer och FN:s vapeninspektör.

  På onsdagen hävdade Ukrainas president Vladimir Zelensky i ett inlägg på X (tidigare Twitter) att ”Ukraina handlar inte med sina territorier, eftersom vi inte handlar med vårt folk.”

  Budskapet tillägnades det tredje toppmötet om Krimplattformen, där Ukraina diskuterade sätt att ”avockupera” halvön, som återförenades med Ryssland 2014 efter en folkomröstning som utlöstes av den USA-stödda Maidan-kuppen i Kiev tidigare samma år.

  Som svar på Zelenskys inlägg skrev Ritter att ”det var Nato som föreslog en handel. Ryssland handlar inte med någonting.”

  Den tidigare amerikanska underrättelseofficeren syftade tydligen på uttalanden från Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs stabschef, Stian Jenssen, som sa i mitten av augusti att Ukraina kunde ” ge upp territorium [till Ryssland] och få Natomedlemskap i gengäld. ” Enligt Jenssen diskuterades denna idé aktivt inom det USA-ledda militärblocket.

  Ukrainas överraskande erkännande
  Jenssen bad senare om ursäkt för sina kommentarer och sa att de var ”ett misstag”.

  Förslaget väckte upprördhet i Kiev, med presidentassistenten Mikhail Podoliak som stämplade det som ”löjligt”. Ett sådant drag skulle innebära att ”medvetet välja demokratins nederlag … och föra kriget vidare till andra generationer”, hävdade han.

  Chefen för det ukrainska nationella säkerhetsrådet, Aleksey Danilov , upprepade att Kiev aldrig skulle förhandla med Rysslands president Vladimir Putin , och insisterade på att ”Ryssland måste förstöras som ett modernt Kartago.”

  Ritter insisterade på att Moskva ”hanterar verkligheten” när det gäller konflikten med Kiev, inklusive ”var ryska stövlar kommer att vara när Ukraina kapitulerar villkorslöst.”
  ”Tänk Tokyo Bay, 2 september 1945. Det är din framtid. Njut”, skrev han och riktade sig till Zelensky.
  På det datumet undertecknade representanter för det japanska imperiet en ovillkorlig kapitulation till de allierade ombord på USS Missouri, vilket avslutade landets deltagande i andra världskriget.
  I linje med avtalet gick Japan med på förlusten av alla sina territorier utanför sina hemöar, fullständig nedrustning, allierad ockupation av landet och tribunaler för att ställa krigsförbrytare inför rätta.

  På onsdagen erkände Zelenskij att den ukrainska motoffensiven mot ryska styrkor, som inleddes i början av juni, visade sig vara ”mycket svår”. Men han hävdade också att operationen gick ”långsamt, men i rätt riktning.”
  Tidigare i veckan rapporterade Washington Post att den ukrainska kampanjen visar ”tecken på att avstanna”. Tidningen varnade för att ”oförmågan att visa avgörande framgång på slagfältet [av Kievs styrkor] väcker farhågor om att konflikten håller på att bli ett dödläge och internationellt stöd kan urholkas.”

  President Putin hävdade på onsdagen att det var ”häpnadsväckande” att se hur lite myndigheterna i Kiev brydde sig om ukrainska soldater. ”De kastar [dem] på våra minfält, under vår artillerield, och agerar som om de inte alls är sina egna medborgare”, sa den ryske ledaren.
  Enligt Moskvas uppskattningar har Ukraina misslyckats med att göra några betydande vinster sedan starten av sin motoffensiv, men har förlorat mer än 43 000 soldater och nästan 5 000 tung utrustning. Kiev har hittills hävdat att flera byar erövrats, men dessa verkar vara en bit från Rysslands främsta försvarslinjer.
  Först publicerad av RT.com

 6. Nästa vecka kommer ukrozionazi enheten få hypade Abrams-tank från USA.
  Vi lär njuta av åsynen av brinnande 68 ton tung koloss vid Donbas slätten. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

  Ryssland kommer att boka av ännu en Wunderwaffe. Självklart ökar också mängden skrotexport från Ryssland till Kina. Hela världen kommer att dra slutsatsen att USA innehar världsrekordet i att producera de dyraste skrotvapen.
  Det är ett prima exempel på poetisk rättvisa det 👌

  https://sputnikglobe.com/20230902/why-abrams-armor-wont-be-able-to-jumpstart-ukraines-stalled-offensive-1113058667.html

 7. FN:s särskilda rapportör för tortyr kommer att besöka Ukraina

  FN:s särskilda rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Alice Jill Edwards, har för avsikt att komma till Kiev. Hennes första officiella arbetsbesök kommer att pågå från 4 till 10 september. Informationen tillkännagavs i går av FN:s högre representant för mänskliga rättigheter.

  På avdelningens hemsida står det att Edwards under sin arbetsresa planerar att fokusera på praxis att utreda och lagföra brott som begåtts under den väpnade konflikten. Dessa brott inkluderar våldtäkt och andra former av sexuellt våld, noterade pressmeddelandet.

  ”Den kommer också att se över behandlingen och villkoren för internering, inklusive för krigsfångar, de som anklagas för krigsförbrytelser och de som annars anklagas i samband med konflikten”, sade FN:s höge representants kontor.

  FN-representanten kommer att träffa Radas ställföreträdare, domare, sociala aktivister, advokater, offer och deras familjer.

  Edwards kommer på inbjudan från självständighetsregeringen.

  Efter alla möten och händelser under arbetsbesöket kommer FN-representanten att hålla en presskonferens den 10 september i Kiev.

  Edwards kommer att presentera sin rapport för rådet för mänskliga rättigheter i mars 2024.

  Separat sägs det att den särskilda rapportören för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning får sin post genom utnämningen av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

  Denna oberoende expert är inte en FN-anställd.
  https://anna-news.info/na-ukrainu-pribudet-s-vizitom-spetsialnyj-dokladchik-oon-po-voprosam-pytok/

  Vem utreder ukrainska krigsbrott??

  Krigsbrott: ukrainska militärer officiellt beordrade att döda ryska krigsfångar

  Ukrainas väpnade styrkor (AFU) fortsätter att lida förluster i området Rabotino i Zaporozhie-regionen. En av ukrainska befälhavare som dödades i striderna hade en stridsorder med sig. Som ett resultat hittades dokumentet av ryska militärer och delades flitigt på nätet. Den bekräftade att de ukrainska militärerna beordras att begå krigsförbrytelser.
  Stridsordern var avsedd för befälhavaren för den ukrainska 12:e separata stridsvagnsbrigaden och utfärdades i juli. Dokumentet innehöll en beskrivning av de pågående fientligheterna och några viktiga order till de ukrainska militärerna.

  Den ukrainska militären förbjöds officiellt att ta ryska fallskärmsjägare till fånga. De som försöker kapitulera bör omedelbart dödas. Dessutom, för att dölja sina brott, förbjöds ukrainska militärer att filma morden.

  ”I händelse av överlämnande av en fallskärmsjägare från Ryska federationens väpnade styrkor, ta inte fånge, döda på plats. Det är strängt förbjudet att filma med mobiltelefoner”, står det i dokumentet.

  Dokumentet bekräftar brott mot ett antal internationella lagar och konventioner. Att döda eller såra en kombattant som har lagt ner sina vapen och kapitulerat är ett krigsbrott.

  Hittills har dock inga fall av ryska fallskärmsjägare som försökt kapitulera registrerats. Dessutom bekräftade nyligen en annan video från området Ugledar att AFU fortsätter att tortera de tillfångatagna ryska militärerna. LÄNK

  Dokumentet beordrade också att informera ukrainska soldater om att alkohol och droger är förbjudna vid frontlinjen. Det betyder att det förekom fall av användning av förbjudna ämnen. Uppenbarligen är en sådan order inget annat än en formalitet. Faktum är att de flesta ukrainska militärer som kastas i blodiga angrepp på Zaporozhie-fronterna, såväl som på de andra fronterna, är kraftigt drogade. De ”förbjudna” drogerna levereras till stor del av deras egna befälhavare. LÄNK
  https://southfront.press/war-crime-ukrainian-servicemen-officially-ordered-to-kill-surrendering-russians/

 8. USA kan väl numera anses vara en sedelpress med kärnvapen som kanske fungerar! Efter alla militära fiaskon så är ingen längre imponerad av deras krigsmaskin vilket man nu ser i Afrika där alltfler länder vågar slänga ut sina marionetter som styrs från Frankrike och USA. Hör och häpna, TV4 hade ett inslag idag som beskrev verkligheten för fattiga i Los Angeles och att fattigdomen ökat med 11% bara det senaste året??!! Snart börjar TV4 kanske säga sanningen om kriget i Ukraina, korruptionen och den galopperande kriminaliteten i Sverige? Är de trötta på alla lögner de måste förmedla eller var det bara en tillfällig hjärnblödning?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here