Arbetar Sveriges Radio med Propaganda?

9
1328

Den här betraktelsen med fick jag via mail och jag publicerar den nu tacksamt med skribentens tillåtelse under signaturen ”Lyssnare”. Hen skriver ”

”Vad anser ni om det radio program Studio 1 tisdag den 17 augusti 2021 på eftermiddagen. Det börjar 1 tim, 11min och 45 sek in i programmet och håller på lite mindre än 9 minuter. Det väcker associationer till närhistorien. Vad ska man säga om Public Service verksamhet, saklighet, opartiskhet. Dessutom ska den enskilde journalisten ta hänsyn till ”rikets säkerhet”. Men själva programinslaget är ju uppenbart avsett att smäda Kina! De 12 punkterna framgår inte i sak i programmet utan nämns bara rapsodiskt. Har du någon resonerande kommentar. ”

Ja bäste läsare vad tycker Du?


Arbetar Sveriges Radio med Propaganda?

I programmet i Sveriges radio Studio 1 den 17 augusti 2021 ca 17.20, annonserades en programpunkt om Kina. Annonsering av programmet upplästes av 2 SR anställda:

I enpartistaten Kina så är propagandan ett vanligt inslag i vardagen när partiet uppmärksammar sin 100 årsdag. Då har politiska budskap varit särskilt framträdande. Vår korrespondent Björn Djurberg gjorde ett försök att skaffa sig en bild av (kinesernas) synen på propagandan.”

De ”12 socialistiska kinesiska kärnvärderingarna” som Björn Djurberg /SR korrespondent i Kina kallar dem följer nedan. Han har dess 12 punkter som en bas, då han ytligt talar med två kinesiska 15 åringar, en student och några äldre kvinnor.

1)     Prosperity           Välstånd

2)     Democracy         Demokrati

3)     Civility                 Hövlighet, artighet

4)     Harmony             Samförstånd/ harmoni

6)     Equality               Jämlikhet, likställdhet

7)     Justice                  Rättvisa

8)     Rule of law         Rättsstatsprincipen

9)     Patriotism          Fosterlandskärlek/ patriotism

10)   Dedication         Engagemang

11)   Integrity              Ärlighet

12)   Friendship          Vänskap

Dessa värden borde väl vi i Sverige också ha med som vår värdegrund? Dessa värden borde finnas med då vi försöker ta itu med all brottslighet, bedrägerier inom välfärds-systemet, skjutningar, mord, drogförsäljning m.m. Inte bara i Kina utan också i Sverige och Väst behöver den extrema materialism som drivs av den superstarka reklamen i media (propaganda?) Detta uppmuntrar människor till att positionera sig i sociala hierarkier genom sin konsumtion. SUVAR –bilar- säljs som aldrig förr och tjänstevikten kan ligga på 2.3 ton, som mindre lastbilar.

Dessutom kanske man på allvar borde ifrågasätta denna väldiga materialism- håller världen på att brinna upp, dö av värmeslag eller översvämmas, artutdöende an masse och plast i haven, matjordar utarmas och överutnyttjas och skogar och regnskogar bränns upp eller huggs ned, tål jorden 8 miljarder till att börja med?

Begreppet propaganda definierat på engelska:

Enligt Wikipedia: ”Propaganda is communication that is primarily used to influence an audience and further an agenda, which may not be objective and may be selectively presenting facts to encourage a particular synthesis or perception, or using loaded language to produce an emotional rather than a rational response to the information that is being presented Propaganda is often associated with material which is prepared by governments as part of war efforts, political campaigns, revolutionaries, corporates, ultra-religious organizations, the media, and certain individuals such as soapboxers etc. In the 20th century, the term propaganda was often associated with a manipulative approach, but historically, propaganda has been a neutral descriptive term.”

Enligt Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/propaganda är propaganda: information, ideas, opinions, or images, often only giving one part of an argument, that are broadcast, published, or in some other way spread with the intention of influencing people’s opinions.

Enligt Merriam Websters Dictionary https://www.merriam-webster.com/dictionary/propaganda  definieras propaganda som: 1: the spreading of ideas, information, or rumor for the purpose of helping or injuring an institution, a cause, or a person 2: ideas, facts, or allegations spread deliberately to further one’s cause or to damage an opposing cause 3: a public action having such an effect.

Enligt Brittanica https://www.britannica.com/topic/propaganda Propaganda is the dissemination of information—facts, arguments, rumours, half-truths, or lies—to influence public opinion. Deliberateness and a relatively heavy emphasis on manipulation distinguish propaganda from casual conversation or the free and easy exchange of ideas.

På svenska Wikipedia och i svenska ordböcker framställs propaganda på samma sätt som i den engelska versionen. Det är minst sagt negativa laddningar till detta ord/ begrepp både i engelska och svenska samhällena.

Edward Bernie, den amerikanske påverkansexperten skrev i sin bok: Propaganda, 1928, hur det var nödvändigt att påverka väljarna/ massan i en demokrati (”mould their minds”) så att de röstade ”rätt”. När Edward Bernie av en journalistvän, som intervjuat Goebbels i mitten av 1930 talet, fick veta att Goebbels hade alla Bernies böcker blev Bernie förskräckt. Efter andra världskriget kom begreppet propaganda att uppfattas väldigt negativt och ersattes med public relation, PR eller reklam.

Ordet/begreppet propaganda står för något väldigt negativt i engelskan och i svenskan. Så är det.

De negativa associationerna till detta ord kopplar Björn Djurberg till Kina genom att i ett kör upprepa ordet propaganda. Det är ett simpelt knep som används igen och igen av Public Service till exempel. Det är aldrig någon propaganda i Sverige eller USA eller England exempelvis?

 Under det knappt 9 minuter långa inslaget där det frågas om de intervjuade kommer ihåg några av de 12 ovan nämnda ”kinesiska” värderingarna, (de 12 punkterna är uppenbarligen själva ”propagandan” som avses?), lyckas Björn Djurberg upprepa detta väldigt negativa ord/begrepp propaganda minst 17 gånger kopplat till Kina och kommunistpartiet! Stats och partipropaganda omnämns också, samt i samtal med några engelska ”experter” påpekas att propagandan i Kina utövas omväxlande med censur. Är det inte just så Public Service i Sverige ofta arbetar, man underlåter att ta upp de fakta och perspektiv som stör ”narrativet”. Vems narrativ?

I USA’s ”Strategic competition act 2021”, den tillgängliga versionen på 101 sidor kan man få reda på en hel del. Det lagstiftas om en väldig apparat för att motverka Kina. Bland annat står det om ”The United States Agency for global media” (USAGM). Denna organisation skall bland annat stödja journalister och träna journalister (Section 136) för väldiga belopp, vad det verkar till 170 miljoner dollar/år samt support for local media mm med 100 miljoner/ år de kommande 6 åren!

 Även Sverige är med i ” Nato Strategic Communication Center” sedan 2017 och betalar för detta 150 miljoner kronor/år, som jag förstår med våra skattepengar.

Summa kardemumma:

I ingressen fastslås att i enpartistaten Kina är propaganda ett vanligt inslag. Därefter kommer Björn Djurberg i programmet att upprepa ordet propaganda 17 gånger, ett extremt negativt begrepp- ihop med Kina (”fienden”). Och så tar man in två engelska ”experter” som säger samma sak: i Kina växlas propaganda med censur.

Hela programmet i public service den 17 augusti 2021 är ju ett solklart exempel på just propaganda-utövad av Public Service, skattefinansierad och statskontrollerad. Statskontrollerad blir den genom att regeringen tillsätter personerna i granskningsnämnden. Dessa kan avslå en inlaga utan motivering. Avslaget, istället för undertecknad med namn, är undertecknat med ”en av ledamöterna!” Det är bara att läsa definitionen!

 Men i Väst förekommer ingen propaganda?-Det är ”de andra” som håller på med sådant? Läs ”Falsehood in wartime ” av Arthur Ponsonby, också 1928, och begrunda inledningen till första världskriget! Det kan bli hett om öronen av andra skäl än klimatförändringar. Men lyckas SR att ”mould the mind” på konsumenterna? Propaganda brukar fungera, i kombination med människans flockmentalitet och irrationalitet, det visar historien, betraktad både i nutid och dåtid.

Föregående artikelGoogles politiska censur och styrning.
Nästa artikelNegativ nationalism: Utvecklas Ukraina till ”Anti-Ryssland”?
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Inte en fråga, utan ett konstaterande. Sverige radio arbetar med propaganda. Klart den gör – allt annat vore konstigt.

 2. Nu är inte Kina en enpartistat utan har även 8 demokratiska partier som är lagligt verksamma utöver Kommunistpartiet. Dessa partier har representation i Folkkongressen med yttrande och förslagsrätt. Även de partilösa har representation i Folkkongressen. Till och med har ministrar i den Kinesiska regeringen kommit från dessa demokratiska partierna.

  Kinas ledning arbetar intensivt med att utveckla landet till ett välståndsland som skall komma alla medborgare till del. Man har under några decennier lyft 800 miljoner människor ur fattigdom och dåliga levnadsvillkor och man fortsätter med att även göra det globalt med Belt and Road initiativet.

  Kinas så kallade hot mot västvärlden är en falsk anklagelse, det enda de hotar är USA:s hegemoni i världen.
  Kina utgör inget hot mot någon annan stat eller kultur någonstans utan lägger sig vinn om att ha bra relationer med alla världens länder. Kina har inte hundratals militärbaser runt om i världen och man seglar inte med sin militära flotta regelbundet i västvärldens farvatten för att visa sina militära muskler.

  Sverige har intagit rollen att vara USA:s megafoner i världen och vi ser tydligt hur USA behandlar sina ”vänner”. Man attackerar militärt i andra suveräna välfungerande stater som Irak, Libyen, Syrien, Ukraina och Afghanistan och lämnar efter sig död och förstörelse. Land efter land har fått smakat på västvärldens demokrati med förödande konsekvenser. Kina har aldrig och kommer aldrig att försöka implementera sitt statsskick någon annanstans. Man respekterar varje lands val av ledare och statsskick. Sverige lever farligt med att inte ta avstånd från USA:s inflytande, vi kan påräkna lika uselt skydd som folken i de ovan uppräknade länderna om en allvarlig militär konflikt uppstår i vårt närområde.

  Så ja, Sveriges Radio arbetar definitivt med USA propaganda som skadar vår integritet och neutralitet.

  • Alltså, fler demokratiska partier i Kina än i Sverige!
   Tack Kjell för den fakta grundade redogörelsen om hur det ligger till vad gäller demokrati i Kina. Kinas enda fel är att den vägrar av underkasta sig den stameliten som styr Väst.

 3. SVT/SR utgör som det står i sändningstillståndet (§ 25)”SVT ”en del av totalförsvaret enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Företaget är därmed skyldigt att fortsätta sin verksamhet i krig.”
  ”Om högsta beredskap råder i landet ska SVT utgöra en självständig organisation med totalförsvarsuppgifter och lyda direkt under regeringen.”

  Många frågor kan då ställas som exempelvis den om hur urvalet och godkännandet av chefer, redaktion och journalister sker under så väl fredstid som krig och vilka underrättelse- och försvarsenheter som deltar i urvalet. Tidningen Journalisten avslöjade år 2003 hur personer från underrättelse- och säkerhetstjänster fanns bland SVT:s anställda och att chefer och journalister hade angivit sina arbetskollegor.

  En annan intressant del i tillståndet är § 8 Nyhetsverksamhet.
  Där står att nyhetsverksamheten ska ” ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.” Hur och vem avgör detta?
  Några ytterligare synpunkter utgör sändningstillståndets begrepp som ”opartiskhet och oberoende och
  fakta” och där SVT:s ”vidsträckta yttrandefrihet” ofta kliver in som ersättare. SVT talar även om ”Folkbildningsambitioner” och är ett annat av SVT:s nyckelord. SVT talar även om att ”granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna..”

  Jag har själv alltid frågat mig hur det kan komma sig att bland de över 2000 anställda (SVT/SR) inte finns en enda avvikande uppfattning när det gäller synen på exempelvis Sveriges utrikespolitik. Detsamma gäller den överstatliga utrikespolitik som bedrivs i EU och de mediala politiska, finansiella påtryckningar som USA/Nato bedriver.
  SVT:s honnörsord är sålunda yttrandefrihet, oberoende, opartiskhet, folkbildningsambitioner och att ”ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och kunna ta ställning”.

  Shortly, the public will be unable to reason or think for themselves. They’ll only be able to parrot the information they’ve been given on the previous night’s news.
  (USA:s presidentrådgivare Zbigniew Brzezinsky)

 4. Ja, Sveriges Radio och Sveriges Television sprider regeringsvänliga mantran omkring sig dagligen, och trycker undan nyheter som inte gynnar regeringen. Rapport tjatar om helt naturliga fluktuationer runt medeltal som om de oundvikligen skulle leda till katastrof, de tar varje möjlighet att påminna om ”klimatfrågan”, för att hålla den aktuell som regeringens underlag i kamp mot upplysning och förnuft.

  Sverige är redan koldioxidneutralt, vår skog binder årligen mint 83% av våra årliga utsläpp. Sveriges co2utsläpp utgör 0,2% av de globala, och de är redan framgångsrikt tagna om hand.

  Sverige är också ett miniland med en klimatanpassad totalbefolkning som inte ens utgör hälften av EN av världens stora städer. De teknikfientliga partiernas tjat om att vi måste gå före är redan utfört, på lokal skala. Det kommer nu an på stora länder som Kina och Indien att inte bygga ut kolkraften.

  • Jona, hur ska man få det ”sovande folket” att förstå de här sammanhangen? Problemet är nog att svensken fortfarande konstigt nog litar på att regimen och dess hantlangare på de s k ”myndigheterna” och numera också statsmedia är att lita på. Det verkar finnas en inbodd hybris hos Sveriges politiker om att utlandet beundrar den ”svenska modellen” och att vi måste gå före i den av regimen påbjudna ”klimatarbetet” som egentligen är en täckmantel för att kunna höja skatter i tid och otid för att finansiera den oundvikliga kraschen för svensk ekonomi. Magdalena Andersson påstår med jämna mellanrum att Sveriges ekonomi är god för att i nästa andetag avisera nya skatter och pålagor för att finansiera underskotten…De flesta av Sveriges kommuner går på knäna rent ekonomiskt och det värsta slukhålet Malmö får ca 6 miljarder av andras skattepengar för att hålla sig flytande. Helt ohållbart i längden men få tycks begripa allvaret i situationen. Utjämningspengarna vara tänkta att gå till avfolkningskommuner i Norrland men går i stället till invandrartäta kommuner i södra Sverige där det skjuts och pangas i snart sagt varenda gathörn.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here