Vem i Irak stödjer svensk militär? Avslå regeringens proposition om stöd till USA-Irak!

11
1785

Föreningen Iraksolidaritet som bildades efter USA:s folkrättsvidriga angrepp på Irak 2003, har mycket stor kunskap om Irak-kriget.

Ett krig som medfört över 2 miljoner dödade, fler skadade och flera på flykt och som lagt grunden för ISIS enligt president Obama med flera.

Nedan pressmeddelande 29 oktober av föreningen Iraksolidaritet med dess titel. Vid besök på regeringens hemsida finner jag inte information om huruvida propositionen antagits eller inte.

Regeringens proposition om Irak bör avslås

I proposition 2019/20:28, publicerad 17 oktober 2019, begär regeringen riksdagens medgivande för att fram till den 31 december 2020 hålla en svensk väpnad styrka i Irak. Det är en förlängning av nuvarande stationering. Regeringen bör uppmanas analysera situationen i Irak och dra slutsatser av att USA och Storbritannien olagligt angrep Irak och skapade det nuvarande kaoset. Det är dags att tänka om. Riksdagen bör avslå propositionen. Propositionen.

Styrkan ska bestå av 70 personer, men under vissa betingelser kunna uppgå till 220. Den svenska styrkan ska ingå i vad som kallas ”den globala koalitionen mot Daesh”. Koalitionen, som är verksam i både Irak och Syrien, sägs befinna sig i landet ”på irakisk inbjudan”, ett brev från Iraks regering 20 september 2014 till FN med begäran om hjälp att bekämpa Daesh. Det är folkrättsligt vagt. Iraks regering hade inte full kontroll över irakiskt område och regeringens representativitet kan i högsta grad ifrågasättas.

I Syrien agerar koalitionen utan officiellt godkännande, det vill säga folkrättsligt illegalt.

Traditionellt har Sverige deltagit i av FN sanktionerade fredsbevarande uppdrag, men detta är inget FN-uppdrag. Sverige deltar i den USA-ledda koalitionen mot Daesh, i dess ”kärngrupp”, bestående av ett 30-tal USA närstående stater av totalt 81 deltagande länder i OIR (Operation Inherent Resolve). Sverige deltar i den ”militära arbetsgruppen” och ”gruppen för stabilisering”. Uppdraget sägs vara ”skydd och bevakning vid koalitionens samtliga baser” samt ”utbildning och rådgivning till de irakiska försvarsstyrkorna för att kunna motstå Daesh”.

Vad detta närmare innebär, är hemligt. Inga oberoende, ordentliga utvärderingar kommer allmänheten till del. Propositionen anser cyniskt att Sverige dessutom får tillfälle att träna våra nationella krigsförband i krig, något som är svårt att uppnå ”i enbart nationell kontext” och Sverige tillåts delta i koalitionsangrepp mot Syrien från irakiskt område.

Situationen i Irak är komplicerad, motsägelsefull och föränderlig. USA och Iran konkurrerar om inflytandet. Landets regering, djupt korrupt och dysfunktionell, lutar sig mot och är beroende av såväl USA som Iran. I denna situation blir det oklart vilka krafter i Irak som insatsen egentligen stöder.

Sverige ställer sig i Irak liksom i Afghanistan under USA/Nato-befäl, ett mycket olyckligt förhållande om Sverige har någon som helst vilja att kunna föra en oberoende och alliansfri utrikespolitik.

USA slog sönder den irakiska staten och krossade alla institutioner. Att Sveriges regering enligt propositionen anser att deltagande i den tidigare ockupationsmaktens fortsatta militära operationer i Irak ger svensk militär god träning och erfarenhet är en cynisk ståndpunkt.

USA införde ett kvotsystem i Irak och lät skriva en sekteristisk konstitution, en politik som avsiktligt medförde etnisk och religiös splittring, vilket präglar politiken i Irak.

Irak hade Mellanösterns bästa familjelagstiftning, en stor och bildad medelklass, som deltog i den välutvecklade undervisningen och sjukvården i landet. Idag föreslår regeringspartier att 9-åriga flickor ska kunna giftas bort. Tillfälliga äktenskap förekommer. Det är ren prostitution och tidigare otänkbart och förbjudet.

I början av ockupationen 2003 upplöste USA Iraks nationella armé, byggd på allmän värnplikt. Det var ett beslut av ockupationsmaktens enväldige förvaltare Paul Bremer. Arméns personal, liksom Iraks statsanställda, skickades ut i arbetslöshet. USA skapade ett kaos, som landets befolkning ihållande protesterat mot i demonstrationsvåg efter demonstrationsvåg.

Inför invasionen och ockupationen samarbetade USA med de mest efterblivna, konservativa shiamuslimska grupperna i Irak. De nya irakiska militära styrkor, som USA tränade och utrustade, för 25 miljarder dollar till slutet av 2011, består övervägande av olika miliser. Denna träning fortsätter ända in till denna dag. Det hjälpte inte Mosul när IS /Daesh intog staden sommaren 2014.
Militären slängde alla vapen och flydde inför en liten styrka IS-krigare.

2017 deklarerade Iraks regering att Mosul befriats av de väpnade styrkorna, peshmerga och miliser. Det talas mindre om att den så kallade befrielsen skedde till priset av oerhörd förstörelse och ett mycket stort antal civila dödade, till stor del en följd av USA-koalitionens massbombningar av Falluja, Ramadi, Mosul och andra städer.

USA började bomba Mosul i augusti 2014 till juli 2017. All viktig infrastruktur förstördes systematiskt. Detta har av utländska specialister kommit att kallas USA:s ”rubble policy” (spillror-politik). Mosuls gamla stad är fortfarande en ruinhög där döda grävs fram. Daeshs grymhet och brottslighet framhävs med all rätt, men att detta används för att dölja USA-koalitionens krigsbrott, är inte rätt.

Miliserna spelade också en viktig roll och fick flygunderstöd av USA innan de trängde in i städer som sedan plundrades. Delar av miliserna, Hashd al Shaabi, styrs från Iran där många även tränats. Iraks regering har vid två tillfällen försökt ställa miliserna under premiärministerns och överbefälhavarens ledning. Miliserna får lön av staten, men många av dem inlemmar sig inte, utan fortsätter att styras från Iran och skaffar sig stor makt och inflytande i Irak. De har makt i både regering och parlament. Även idag är det svårt att hävda att Iraks regering idag har full kontroll över landet.

Sveriges regering säger i propositionen att ”situationen gradvis har stabiliserats”. Samtidigt är man djupt medveten om att det inte står rätt till i Irak och påpekar att reformer behövs. Man vill till och med lösa grundorsakerna till problemen och ställa dem som begått svåra brott mot befolkningen till ansvar, men framhåller enbart IS.
Inte ett ord om USA/NATO:s och koalitionens krigsbrott.

I de senaste veckornas stora demonstrationer i Irak har krav rests på att regeringen ska avgå. De unga generationerna, utan kopplingar till de gamla korrupta partierna och politikerna, vill se en ny icke-sekteristisk, nationell regering, de vill ha en ny konstitution och bort med det förhatliga kvotsystemet. De vill ha sina rättigheter som irakier, inte som en sekt eller etnisk grupp. De reagerar starkt mot många mullors stora inflytande.
Den ”politiska processen”, instiftad av USA, är ett enda misslyckande, men har ändå stöd och erkännande av FN och många länder i världen.
Irakierna, som förväntar sig stöd och känner sig övergivna, ställer ständigt frågan: ”Var är världen?”
USA/NATO:s politik gynnar snarare framväxten av terrorister.

I propåer som cirkulerar i Irak nämns följande orsaker till Iraks problem:

att Irak inte har en fungerande nationell regering i alla irakiers intresse
att främmande politisk och militär intervention välkomnats av regeringen
att miliser blandar sig i statens arbete, statliga institutioners arbete, främst på säkerhetsområdet och det rättsliga området.
att dussintals tidningar och TV-kanaler (ofta ägda av partier och miliser) sprider sekteristiskt tal och lögner
att ”politiska och religiösa eliter” försöker hindra förändring och demonisera dem som kämpar för förändring.

I USA kallas dessa pågående krig ”perpetual wars” (”eviga krig”). De ska inte upphöra. De håller vapenindustrin igång, även den svenska. De irakiska styrkorna blir aldrig ”färdigtränade”. Krigssituationen ska fortgå. Till priset av 32 miljoner dollar i timmen. Somliga blir rikare medan andra blir fattigare i snabb takt. USA behöver terrorister för att kunna fortsätta dessa ”eviga krig”.
De kommer att finns så länge USA/Nato/Väst inte gör upp med sin livsfarliga kolonialpolitik.

USA och Storbritannien har med Nato och andra länder begått alla upptänkliga krigsbrott: ”brottet mot freden, det värsta av alla brott”, som i sig inkluderar tortyr, massbombningar, utomrättsliga avrättningar, användning av kemiska vapen som utarmat uran och vit fosfor med mera.
Ska någon trovärdighet råda, måste de ansvariga för dessa brott ställas till ansvar!

Sverige måste stå upp för folkrätten i Irak!

27 oktober 2019
IrakSolidaritet

Sigyn Meder, ordförande

Föregående artikelTrump talar sanning!!! om USA:s förstörelse av Irak, medan Pompeo skryter över hur han ljög som CIA-chef
Nästa artikelTulsi Gabbard hos Jimmy Dore!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Vem skrev propositionen? Det är väl inte de som förordar det utan det finns krafter bakom, precis som i USA men också mer och mer i övriga Europa. En viss förening med anknytning till MÖ spökar förbi …

 2. Fö väck Hultqvist och åberopa jäv för samtliga Riksdagsledamoter med Kurdisk bakgrund. i Roksdagens omröstning i frågan

  • Håller med, men vad du berör är mer allvarligt än så. Genom massimmigrationen och att många av dessa immigranter tar sig in in i svensk (???) politik börjar dom även missbruka svenska riksdagen och det svenska politiska samhällssystemet som en plattform för att driva politik i andra länder. Något jävssystem finns inte, men jag tror vi behöver ett.

 3. Jag är ingen expert på Irak, men några gamla visa ord flyter upp i minnet.”För att förstå något komplicerat måste det göras så enkelt som möjligt, men inte enklare” (Albert Einstein). Vad jag ser är att USA/UK invaderad Irak och stationerade en ockupationsstyrka, på samma sätt som i Japan, Filippinerna, Tyskland, Sydkorea, osv. Sverige bör inte deltaga i USAs ockupationer.

 4. Väl skrivet, Sigyn Meder. Det ständiga kriget, lokalt och avlägset från USA betraktat men totalt för dem som drabbas. En outsinlig kassako för militär-, medie-, finans-, tankesmedje osv. -komplexet.

  Syrien var tänkt att bli en likadan arena och stor förstörelse har även ägt rum. Men staten står upprätt och börjar bli starkare för var dag som kommer. I Syrien har Ryssland lyckats med det som både dess fiender och vänner betraktade som en omöjlig uppgift 2015, att rädda den syriska staten från att rasa samman och i fallet dra med sig hela samhället som skedde i Irak.

  Nobels fredspris 2020 går således till V… nähä, det gör det inte, det är ju trots allt inte Nobels utan NATO:s pris.
  Sedan länge bortglömt är att Rysslands föregångare Sovjetunionen 1991 hade ett rimligt förhandlingsutkast redo för att avstyra första Irakkriget. Men fred ger inget klirr i kassan och utkastet förkastades av USA.

 5. USA är det land som har mördat allra flest människor efter 2:a världskriget och kanske är det så att USA indirekt hotar länder med ex. sanktioner om de inte är medgörliga.Länder som Sverige och andra mindre västländer vill nog visa att de hellre stödjer USA-sidan än den rysk-kinesiska.Jag kommer att tänka på George W Bushs enfaldiga ”aforism”,antingen är du med oss eller mot oss.Västländerna har ingen rättighet att befinna sig i dessa länder så vida vi inte har blivit inbjudna.

 6. Mycket bra initiativ av Irak-Solidaritet. Stort tack, Sigyn.

  För övrigt bästa läsare av Global Politics, får jag föreslå att ni skickar in 100 kr till Irak-Solidaritet,
  pg 409 692-1.

 7. Det kan ställa till problem för Sverige. Iraks försvarsminister har svenskt medborgarskap (bekräftat av Hultqvist)
  AB, Lena Melin:
  Nu har vi varit enfaldiga – igen
  Socialfall här, hög militär där – hur kunde det hända?

  Historien om Najah al-Shammari har många bottnar, för att uttrycka sig milt, och ännu är mycket höljt i dunkel.
  Men en sak man direkt kan fråga sig är hur den nu 52-årige mannen kunde bli ett socialfall i Sverige trots att han inte verkar sakna utförsgåvor.
  Najah al-Shammari var generalmajor i den irakiska försvarsmakten, där han var verksam bland annat under Saddam Husseins tid vid makten.
  Han kom till Sverige 2009 och blev svensk medborgare sex år senare. I juni i år återvände han till Irak som försvarsminister. Under mellantiden tycks han tidvis ha uppehållit sig i hemlandet.
  Det handlar alltså om en man som uppenbarligen klarar av jobb i utsatta positioner.
  Men i Sverige blev han ett socialfall som åtskilliga gånger ansöker om försörjningsstöd för sig och sin familj, hustru och sex barn.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/VbrzbV/nu-har-vi-varit-enfaldiga–igen

  En förundersökning mot honom pågår i Sverige, delvis misstanke om krigsbrott i Irak, delvis bidragsbedrägerier.

  • Att bli ett ”socialfall” i Sverige är tydligen hur lätt som helst, bara att anmäla sig, säger att man ar ”flykting”, förföljd och har behov, så rullar bidragen in. Min gissning, men kanske det var så att Najah al-Shammari presenterade sig som politiskt förföljd flykting, och då fick statens omedelbara och obegränsade skydd, och pengar. Najah al-Shammari är bara toppen på ett gigantiskt isberg eller värre. Sverige har ju blivit ett välkänt gömställe för allsköns terrorister, deras sympatisörer, organisatörer och finansiärer, ekonomiska brottslingar och allmänt kriminella som presenterar sig som ”flyktingar”. Flyktingar är dom förstås, på flykt undan rättvisan. Regimtrogna statliga och Bonniermedia stöder systemet nitiskt. Sverige har ju hela kadrer av sådana ”flyktingar” från Kina som fritt får sprida sina uppdiktade lögner i svenska regimtrogna media, och uppbackad av en välvald kör av förmenta ”experter”. Kontaktar man folk på plats där dom flytt ifrån får man en helt annan verklighet framförd.

 8. Det pågår formliga massakrer i Irak!
  Igår hände detta i Naseriya och det är bara ett av många exempel!
  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/iraq-eyewitness-describes-street-filled-with-blood-as-at-least-25-protesters-killed-in-security-force-onslaught/
  Idag kan man se begravningståget med över 40 kistor.
  Det görs ju ingen ”body count” enligt känt mönster, men demonstranterna vill inte ge upp. De har inget att förlora.
  Jag hoppas att ni som har partikontakter med socialdemokrater, miljöpartister, V-partister och andra diskuterar frågeställningen med dem.
  År det rimligt att Sverige fortsätter att ha militärer i Irak, är det rimligt att vi stöder USA-koalitionen.
  Jag har sänt brev till många och försökt uppmuntra till debatt.

  Läs IrakSolidaritets FB-sida:
  https://www.facebook.com/groups/IrakSolidaritet/

 9. Innan USA gjorde Irak till en amerikansk vasall förekom inget sådant. Överallt där USA eller deras axelmakt UK försöker implementera sin totalitära ”demokrati” får vi detta resultat, Irak, Mellan Amerika, Sydamerika, Mellanöstern, Ukraina, Afrika eller Hong Kong. Glöm inte Sverige. Det finns all anledning att bekämpa denna totalitära militärdiktatur med säte i den djupa staten som dom kallar ”demokrati”, för vilken Löfven och andra Kowtow.

  För dom som inte visste, Kowtow kommer från Kantonesiskan ”kau tau” i Kina och bokstavligen betyder ”att knacka pannan [i golvet]”. Det är en handling som visar djup respekt, det vill säga att knäa och böja sig så lågt att huvudet vidrör marken. I östasiatisk kultur är Kowtow det högsta tecknet på vördnad. Det användes allmänt för att visa vördnad för äldste, överordnade och särskilt kejsare, såväl som för religiösa och kulturella föremål och personer för tillbedjan. Detta är vad Löfven och Co ägnar sig åt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here