Behandlar Ukraina en journalist lika illa som Sverige/Storbritannien/USA behandlar Assange? Brev till FN.

2
1235

Jag publicerar här ett brev av professor Marcello Ferrade de Noli, ordförande för Svenska Läkare för Mänskliga Rättigheter (SWEDHR) (www.swedhr.org) till ansvarigt FN-organ gällande behandling av en journalist, Kirill Vyshinsky, som framfört vissa åsikter som inte är desamma som myndigheterna i Ukraina. Jag har försökt översätta brevet på engelska, vilket också publiceras. Urdupoint. I brevet finner man likheter mellan Vyshinskys och Assanges situation. Detta gäller ett ärende som jag tror av oss ännu är bekanta med. Jag får inga träffar på hans namn vid sökning på hemsidor för DN, SvD, Aftonbladet, Expressen och Göteborgsposten. Kirill Vyshinsky är anklagad för högförräderi enligt media. Mintpress


Det översatta brevet.

Enligt Svenska Läkare för Mänskliga Rättigheter (SWEDHR) har arresteringen av Kirill Vyshinsky (på portalen RIA Novosti Ukraine) av ukrainska myndigheter 2018 oförenligt med det man i Europa anser vara ett oberoende rättssystem. Det har istället använts av Poroshenko-administrationen mer som en gisslan, som syftar till att utöva påtryckningar på Ryssland om överenskommelser i den olösta situationen i Donbass. Fallet med Kirill Vyshinsky, som hållits arresterad utan rättegång av Ukraina, är helt annorlunda än fallet med fångar i den väpnade konflikten i Donbass, eller de som fängslas av underrättelsetjänst eller av militära och paramilitära insatser.

Påståenden mot RIA Novosti Ukraina portalen består i påståenden att Kirill Vyshinsky skulle vara en anhängare till de självutnämnda Donbassrepublikerna. Eftersom inga konkreta anklagelser för kriminalitet har fastställts under rättegången antar vi att hans ”stöd” skulle bestå i den rent intellektuella verksamheten av skrivning, distribution eller publicering av material som bestrider uppgifter från den tidigare regeringens berättelse i Donbass-speciellt runt insatser av den så kallade ATO (”antiterrorist operation”). Även om dessa rapporter skulle återge versioner från Donbassrepublikernas invånare eller ledare, är de fortfarande otvetydigt skyddade av principer för yttrandefrihet och frihet för medier.

Låt oss granska vad FN: s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna anger: ”Alla har rätt till yttrande- och åsiktsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att ha åsikter utan störningar och att söka, ta emot och ge information och idéer genom alla media och oavsett gränser.”

Ingen rättegång har skett i Kirill Vyshinsky-fallet. Tvärtom har en rättegång blivit uppskjuten gång på gång. Nu har den tillkännagivna rättegången av Kirill Vyshinsky skjutits upp till den 19 juli.Om åklagarna skulle ha någon grund för att målet skulle tas till domstol skulle en rättegång redan ha inletts mot Vyshinsky.

Marcello Ferrada de Nolis bok om Assange.

På så sätt liknar situationen väldigt mycket Assange-fallet i Sverige. Ett politiskt ärende där journalisters faktabaserade rapporter har utmanat myndigheternas berättelse. Och där, eftersom det inte fanns några rättsliga skäl att väcka talan, har fallet skjutits upp, utredningar har varit utdragna och ingen rättegång har fastställts. Ärendet har uppskjutits och förlängts så de svenska myndigheterna behöver uppenbarligen bara vänta tills ärendet automatiskt preskriberas. Ergo, medan ingen rättegång skett kan anklagelserna förbli utan prövning.Med tanke på ovanstående frågar Svenska Läkare för Mänskliga Rättigheter (SWEDHR) härmed FN: s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden (UNGWAD) för att undersöka förhållanden gällande arresteringen av Kirill Vyshinsky av de ukrainska myndigheterna. Enligt vår uppfattning borde han omedelbart släppas.


The request for investigation to the UNGWAD:

Sir,

In the opinion of Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR), the arrest of Kirill Vyshinsky (RIA Novosti Ukraine portal) by the Ukrainian authorities in 2018, has nothing to do with what we know in Europe as a case administrated by a legal system of independent justice.

It has instead been used by the Poroshenko administration more as a hostage-case, aimed to exercise pressure on Russia in bargains pursued by Ukraine around the unsolved situation in Donbass.

The case of Kirill Vyshinsky, kept arrested without trial by Ukraine, is totally different to the case of detainees during the armed conflict in Donbass, or captured in the course of intelligence-gathering or military and paramilitary actions.

The allegations against the RIA Novosti Ukraine portal consist that he would be a supporter of the self-proclaimed Donbass republics’ cause. As no concrete criminal charges have been defined in the course of a trial, we would assume that his “support” would consist in the purely intellectual activity of writing, cabling or publishing materials which contradict the narrative of the former government in Donbass –particularly around actions of the so-called ATO (“antiterrorist operation”). Even if those reports would reproduce versions of the Donbass republics’ folks or leaders, still they are unmistakably protected by the freedom of expression and freedom of media principles. Let us review what the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights, specifies:

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

No trial has been set for the Kirill Vyshinsky case; at the contrary, trials announcements have been postpend one after the other. E.g., the announced trial of Kirill Vyshinsky has again been postponed, now to the 19 of July.

If the prosecutors would have any base for the case to be taken to court, Vyshinsky would have already been on trial. In this sense, that situation resembles very much the Assange case in Sweden. Also a political case where journalist fact-based reports have challenged the authorities’ narrative. And where because no legal grounds would exist to prosecute, the case has been postponed, investigations have been protracted on and on, and no trial has been set. The case is prolonged in time without any resolution, so the Swedish authorities apparently just need to wait until statute of limitations would made the case automatically dismissed. Ergo, while no justice has been done, the accusations may remain unchallenged.

In view of the above, Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) is asking hereby the United Nations Working Group for Arbitrary detentions (UNGWAD) to investigate the whereabouts ref. the arrest of Kirill Vyshinsky by the Ukrainian authorities. In our opinion he should be immediately released.

Sincerely

Professor Marcello Ferrada de Noli, SWEDHR chair

Professor Emeritus Marcello Ferrada de Noli, Ph.D.
Med. dr. i psykiatri, professor em. epidemiologi.
Chair, Swedish Professors & Doctors for Human Rights – SWEDHR.org
Editor-in-chief, The Indicter Magazine – TheIndicter.com

Föregående artikelDemonstrationerna i Hongkong: Polisen agerar som svensk polis. Eller mildare?
Nästa artikelNu startar nyhögern sin egen tankesmedia

2 KOMMENTARER

 1. Läste i blaskan idag att någon i Ukraina dömts för nedskjutningen av MH17!!?? Dock vägrar Ukraina tala om vem eller varför denne någon blivit dömd! Någon som vet mer? Det hela verkar underligt men så är det ju Ukraina så allt är väl möjligt…

 2. Visst i Ukraina är allt möjligt. Jag kan ge fler exempel.Här är ett.
  Kiev fick väst att experimentera på ukrainare.
  http://www.politonline.ru/interpretation/22887322.html

  I Ukraina fortsätter experiment på människor. I ordets ordalydelse. Ukrainas hälsovårdsministerium har utfärdat en order, enligt vilken experimentella läkemedel testas massivt i landet. Totalt innehåller listan 96 poster. Det var ursprungligen planerat att testa 98 ​​typer av droger, men två av dem avvisades.
  Tidigare utfördes sådan testning i fyra steg, först på djur, sedan på olika grupper av friska människor, och endast i sista skedet redan på de sjuka. Men nu har västerländska läkemedelsföretag beslutat att överge experiment på djur och omedelbart testa allt i ukrainare. Karaktäristiskt är det lätt att bedriva till dessa test, även om hälsoriskerna hos sådana ej testade läkemedel är ganska stora. I det här fallet är pengar allt. Och den experimentella belöningen är upp till tusen dollar. För ukrainare är detta en av de få källorna till allvarlig inkomst.
  Den här gången kommer drogerna att testas på sjukhus i Kharkiv, Kyiv och Zaporizhia, i Poltava, i Kherson och Vinnitsy och i många andra delar av landet. Testet kommer att genomföras av det amerikanska företaget Pfizer.
  Dessutom kommer testen att genomföras av franska AB Science och det svenska läkemedelsbolaget AstraZeneca AB. Preparat för testning påverkar det bredaste spektret av sjukdomar, från schizofreni och depression till lunginflammation och onkologi.
  I allmänhet blev denna ordning av hälsovårdsministeriet i Ukraina officiellt basen för ”ukrainska experimentfält”. I princip är det möjligt att förstå amerikaner och européer, i Ukraina kan alla dessa erfarenheter bli billiga och ansvaret är minimalt.

  Dessutom, om de ukrainska myndigheterna inte har mycket att göra med sina medborgare, varför ska hälsan hos medborgarna i detta land stör Europa eller USA?
  I det här sammanhanget är det värt att komma ihåg hur, efter Maidan, den nya ukrainska regeringen förklarade att nu Ukraina är den viktigaste delen av det västerländska samhället. Vad kommer nu att vara ekonomiskt samarbete, gemensamma projekt, mjuka lån och i allmänhet, investeringar kommer att flöda in i landet.
  Ingen varnade supportrar av Maidan för att gemensamma projekt skulle vara mer som vetenskaplig forskning om Dr Mengele’s onda minne. Samtidigt har Ukraina förlorat mer eller mindre säkra ekonomiska initiativ. Till exempel, sedan 2014 har en rättegång lämnats in till Kina över en tre miljarder dollar straff för leveranser av spannmål från Ukraina till Celestial Empire.
  Och det antas att alla dessa medicinska experiment bara är en början. Det finns trots allt gott om möjligheter att använda Ukraina. Till exempel, som ett förvar för kärnavfall. Om vi ​​pratar om människor, då är detta land och dess folk ett lagerhus för transplantologer. Det verkar som om massorna av ukrainare är redo att sälja sin njure. Och vi är inte oroade över ämnet ”svarta transplantologer”.

  Förresten, förutom kärnavfall, finns det kemiskt och biologiskt avfall, och jag tror att Europa också kommer att vara villigt att betala för att begrava detta ”bra” till de ukrainska myndigheterna.
  Förresten har korruptionsfaktorn vid hantering av medicinska experiment redan uppenbarats. Enligt en av de ukrainska läkarna ”fanns det fall då företrädare för tillverkaren kom till läkaren och föreslog att han istället för en dyr importerad medicin skulle utse en billig motsvarighet till den ukrainska produktionen. Vissa läkare syndar med detta och erbjuder sådana droger till patienter som uppenbarligen kommer att vara problematiska att betala för dyra droger. De introduceras inhemska, titta på resultaten och rapportera till kunden. ”
  Detta exempel är dock mycket användbart för oss. Han illustrerar fullt ut vad ett ”fullfjädrad partnerskap med väst” är. Vi konstaterar förresten att trots alla dessa gemensamma projekt med Europa och USA är Ukrainas medlemskap i EU helt enkelt inte en fråga.
  Det vill säga att Ukraina i väst är lämpligt, först och främst som en testplats, att inte riskera sina medborgare, att inte medföra juridiska kostnader vid misslyckade resultat av experiment och att spara på betalningar och försök på djur.

  Det här är resultat av Euromaidan.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here