BlackRock – världens största kapitalägare och störste ägare på Stockholmsbörsen: Hur de och andra nya kapitalistiska aktörerna agerar mot arbets-, miljö- och internationell rätt och hur de använder Corona-pandemin.

2
3583

 

Denna artikel BlackRock, Vanguard & Co – Hur de nya kapitalistiska aktörerna agerar mot arbets-, miljö- och internationell rätt och hur de använder Corona-pandemin av Werner Rügemer 23 april har vänligen översatts av Rolf Nilsson.

BlackRock är Stockholmsbörsens störste ägare. Blackrock riskerar att skada bolagens värden. Det finns kritik mot BlackRock skriver DI ””Vi kommer att hålla svenska företag ansvariga”. Det säger Amra Balic, Europachef för Blackrocks ägarstyrning, i en intervju med Di 18/1. Det handlar om att världens största kapitalförvaltare nu ökar kraven på etnisk och könsmässig mångfald i svenska (och andra länders) bolagsstyrelser. Det har fått en del svenska kapitalförvaltare att gå i taket. På tisdagen skrev AMF:s ägaransvariga Anders Oscarsson och Lannebos ordförande Göran Espelund på Di debatt under rubriken ”Blackrocks okunskap skadar svenska börsbolag”. De framhåller bland annat att stockholmsbörsens största ägare inte verkar förstå hur svensk bolagsstyrning fungerar, i bemärkelsen att det inte är sittande styrelser som föreslår nya ledamöter utan en valberedning där ägarna är representerade.”


BlackRock, Vanguard & Co – Hur de nya kapitalistiska aktörerna agerar mot arbets-, miljö- och internationell rätt och hur de använder Corona-pandemin

De oreglerade skuggbankerna är nu till och med ägare till de reglerade stora bankerna, men också till exempel till alla de stora digitala företagen. Samtidigt har BlackRock & Co lyckats förbli nästan okända för allmänheten.

BlackRock Corporation är för närvarande delägare eller aktieägare i 18 000 banker, företag och finansiella tjänsteleverantörer, främst i USA och Kanada, i Europeiska unionen och i västorienterade länder. En i så många bolag samtidig närvaro av en enda ägare har aldrig tidigare setts i kapitalismens historia.

Ändå är BlackRock bara toppen av det nuvarande, nyligen bildade kapitalistiska isberget. De näst största kapitalförvaltarna av denna nya sort är Vanguard, State Street, Capital Group, Amundi, Wellington, Fidelity, T Rowe Price, Pimco, Norges oljefond.

BlackRock är en förebild för dessa, just nu inflytelserika aktörer i USA-ledd västerländsk kapitalism. Mindre, nya kapitalaktörer med relaterade, också knappt reglerade affärsmodeller, som private equity-investerare (”gräshoppor”), hedgefonder, investmentbanker och riskkapitalister, är också en del av den nuvarande fasen av den nybildade kapitalismen, senast sedan bankkrisen. 2007 – de refereras här bara i korthet. (1)

BlackRock – framväxten av den ledande skuggbanken

BlackRock är resultatet av en lång rad avregleringar i USA, men dessa spiller  också över på hela det västerländska ekonomiska, finansiella, skattemässiga och statliga systemet, i Europa mestadels genom dotterbolag i City of London.

Huvudkontor i det största amerikanska finansparadiset, Delaware

BlackRock har sitt operativa huvudkontor i New York och har filialer i några dussin stater. Men företagets juridiska huvudkontor som företag, ligger i USA: s finansiella oas, Delaware.
Redaktören: Behandlas även här Bidens ihärdiga stöd till skatteparadis i USA.

Denna lilla amerikanska stat byggde upp sin position som ett ledande västerländskt finansparadis under 1900-talet, initialt för amerikanska företag: Särskilt låga skatter på vinster, låga upplysningskrav, upprättande och ledning av brevlådeföretag som ett affärssegment och extremt ”liberal” bolagsrätt: ansvar och öppenhet är särskilt begränsade, till exempel jämfört med ett klassiskt aktiebolag.

Sedan 1920-talet har det amerikanska företaget DuPont (läkemedel, vapen, biltillverkning) stått i spetsen för denna utveckling: Det hade och har fortfarande sin lagliga hemvist där och undvek alltså offentlig kontroll och skatteinbetalningar, även under sin världsomspännande expansion; det samarbetade till exempel med den tyska läkemedelskartellen IG Farben under nazitiden. Dessa kapitalistiska friheter har också använts i årtionden av de flesta multinationella företag och banker, inte bara i USA utan också från EU, Asien (särskilt Hongkong), Latinamerika, också för hundratals dotterbolag vardera.

EU har inom sitt territorium erkänt lagenligheten i denna bolagsrätt. Förbundsrepubliken Tyskland, som grundades efter andra världskriget på initiativ av USA, erkände redan i det tysk-amerikanska vänskapsfördraget 1954, under grundarkanslern Konrad Adenauer, att amerikanska företag kunde verka i Förbundsrepubliken enligt lagarna i Delawares finansiella skatteparadis. (2)

Avreglering sedan USA:s president Bill Clinton

Friheter enligt Delaware-lag har utvidgats kontinuerligt och har blivit betydande bortom USA, i stor skala globalt sedan början av 2000-talet.

På 1980-talet började Wall Street-bankirer lansera nya finansiella produkter och praxis, som sedan legaliserades under ordförandeskap av ”demokraten” William Clinton. Till exempel gjorde Laurence Fink, på Bank First Boston under 1980-talet, och som senare grundade BlackRock, en affärsmodell av att samla och sälja enskilda hypotekslån (för köp av bostadsrätter och bostäder) till banker och sedan förvandla dem till omsättbara värdepapper. Fink praktiserade först detta i en av de lika avreglerade nya finansiella aktörerna, riskkapitalföretaget Blackstone. 1988 blev han oberoende av Blackstone genom Blackrock (skrivet mycket senare som BlackRock): Den lilla svarta stenen blev den stora svarta klippan. (3)

Blackrock & Co omfattas, varken nu eller tidigare, av de gamla bankreglerna, som förnyades efter finanskrisen 2008. USA:s president Obama gjorde till och med BlackRock till rådgivare för att lösa finanskrisen: som rådgivare till den amerikanska Federal Reserve hjälpte Blackrock till att avgöra ödet för insolventa banker, försäkringsbolag och företag: Vem skulle räddas, vem skulle inte? Under processen ökade BlackRocks egen affärsverksamhet stort.

EU följde efter och BlackRock har också varit rådgivare för ECB, eftersom chefen för Europeiska centralbanken, Mario Draghi (fram till 2020), kom från Goldman Sachs. År 2020 fick BlackRock också ett konsultavtal med EU-kommissionen för ESG (miljö, social, styrning). (4)

BlackRock: Största “skuggbanken”

BlackRock & Co anses inte vara banker enligt bolagsrätten, trots många bankliknande verksamheter. Världsbanken, centralbankerna och G7-länderna betraktar fortfarande officiellt BlackRock och Co som ”skuggbanker”. Fram till denna dag förblir de oreglerade, ”under observation” i centralbanken för centralbankerna, Bank for International Settlements (BIS, med huvudkontor i Basel / Schweiz), som domineras av Federal Reserve Bank. (5) Genom sin lobbyverksamhet har BlackRock & Co uppnått att västliga regeringar fortsätter att skjuta upp en reglering. (6)

Grunden för kapitalmakt: De superrika och lokaliseringen till USA

BlackRock & Co får sin kapitalbas genom det kapital de samlar in från entreprenörer, stiftelser, banker, försäkringsbolag, pensionsfonder. En allt viktigare grupp av kapitalleverantörer är antalet superrika multimillionärer och multimiljardärer, som växt med stormsteg genom avregleringarna: De är kända som High Net Worth Individuals (HNWI) and Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI)

BlackRock kontrollerar under 2021 mer än 8 biljoner dollar och gör sin förtjänst på avgifter, provisioner och egna affärer, men fungerar i huvudsak som juridisk representant och styresman för kapitalleverantörerna. BlackRock garanterar också högre årlig avkastning för dem alla, högre än tidigare kapitalförvaltare, traditionella banker och företag, på grund av sina större friheter.

BlackRock under de amerikanska administrationerna sedan Bill Clinton

Majoriteten av Wall Street och de nya kapitalförvaltarna stödde demokratiska partiet i USA sedan 1990-talet, eftersom de hade blivit mäktiga genom dess avregleringar. Det var därför BlackRock:s VD, Larry Fink, var påtänkt som finansminister under presidentkandidaten Hillary Clinton. Han hade anställt medarbetare från Obama-administrationen till BlackRock.

Men när anti-Wall Street-republikanen Donald Trump vann 2016 års val och sänkte skatterna för företag medan han lovade dem högre statliga subventioner, förklarade Fink att: ”Trump är bra för Amerika. ”(7)

USA:s president Joe Biden, i tjänst sedan 2021, har utsett flera högt rankade BlackRock-chefer till sin administration. Till exempel Brian Deese: Chefen för BlackRocks globala division för hållbara investeringar, som blir presidentens ekonom. Wally Adeyemo har fungerat som USA:s president Obamas chefsrådgivare för internationella ekonomiska relationer, sedan gick han till BlackRock som Finks kanslichef och har varit president för Obama Foundation sedan 2014; nu är han biträdande finansminister under Biden. Michael Pyle var ansvarig för internationella finansiella förbindelser vid finansministeriet under Obama. Sedan blev han chef för global investeringsstrategi på BlackRock, nu är han chefsekonom för vice president Kamala Harris.

Biden själv var senator för delstaten Delaware från 1973 till 2009. Han hjälpte till att göra Delaware till världens viktigaste finansiella tillflyktsort – och därmed till ett verktyg för BlackRock & Co. .

De osynliga kapitalisternas nya makt

BlackRock & Co har också ersatt de traditionella stora bankerna, senast sedan finanskrisen 2008: de oreglerade skuggbankerna är nu ägare också till de reglerade stora bankerna, men också till exempel till alla de stora digitala företagen som Amazon, Google, Apple, Microsoft och Facebook. Samtidigt har BlackRock & Co lyckats förbli nästan okända för allmänheten.

BlackRock kombinerar följande egenskaper och metoder:

 • Ultraliberal företagsstruktur enligt lagarna i den finansiella tillflyktsorten Delaware
 • Status som en oreglerad “skuggbank”
 • den unika volymen sysselsatt kapital, för närvarande 8 biljoner dollar
 • den unika insider- och monopolpositionen som samtidig huvudägare i 18 000 företag, banker, finansiella tjänsteleverantörer
 • rådgivningsfunktionen till viktiga regeringar, till US National Bank Federal Reserve, till ECB och till Europeiska kommissionen
 • med ALADDIN, det största insamlings- och analyssystemet i västvärlden för finansiella, ekonomiska och politiska data
 • ett system med betalda påverkans-agenter i viktiga länder som USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Mexiko, Schweiz
 • Integration med ”America First” politiska, media, juridiska, värdering, konsult, underrättelse och militära system. Exempelvis är BlackRock aktieägare i det ledande västerländska liberala medieföretaget, The New York Times.

Det är denna kombination som skapar kraft. Av detta blir det tydligt att det i kapitalismen inte räcker för utövandet av makt att helt enkelt vara rik eller superrik, multimillionär eller multimiljardär. Snarare är det mångfalden av närvaro i företag, banker, finansinstitut, regeringar, ledande media och det mångdimensionella systemiska multipla nätverket som är avgörande.

Samtidigt multipelägande: Exemplet Wirecard

Det påstås ofta i ”kritiska” kretsar att BlackRock & Co. inte kan ha så stort inflytande, eftersom de aldrig någonsin äger mer än 3 eller 5 eller högst 10 procent av aktierna. Detta var också argumentet från BlackRocks tidigare chefs-lobbyist i Tyskland, CDU-politikern Friedrich Merz.

Men BlackRock är sammanflätat med nästa dussin av liknande kapitalförvaltare genom korsägande och man samråder för beslut i gemensamma företag, som före bolagsstämmor: För att samordna omröstningar anlitar ofta de tre stora, BlackRock, Vanguard och State Street, finansföretagen Institutional Shareholder Services (ISS) och Glass Lewis.

Och till det så har vi det multipla ägarskapet runt ett företag, där BlackRock & Co är de dominerande aktieägarna. Låt oss ta bedrägeriföretaget Wirecard, som för närvarande är föremål för skandal i Tyskland. Bundestags-medlemmar och ledande statliga och privata medier fördömer häftigt finansminister Scholz, den finansiella tillsynsmyndigheten Bafin och revisorerna Ernst & Young (EY), för att de inte har upptäckt de mångmiljarddollar-bedrägerier som denna leverantör av finansiella tjänster har begått under många år.

Men ingen ställer frågan: vem är faktisk ägare av Wirecard? Det stämmer, BlackRock var under den längsta tiden en aktieägare med 5 procent, vilket gjorde dem till den tredje största aktieägaren. Men BlackRock är samtidigt mycket mer:

 • BlackRock är aktieägare i Wirecards övriga större aktieägare, t.ex. Goldman Sachs,
 • BlackRock är aktieägare i Wirecards största långivare, Commerzbank, Société Générale och Deutsche Bank,
 • och Blackrock är aktieägare i kreditvärderingsföretaget Moody’s, som bestämde Wirecards kreditvärdighet och kreditvillkor. (8)

Denna de facto multipla närvaro av BlackRock & Co är lika viktigt för den samtida kapitalismens funktion, som för deras offentliga obemärkthet.

Nätverk av påverkans-agenter

BlackRock har betalda påverkans-agenter med inflytande i alla större stater: Dessa är ledande personer från regeringar, politiska partier, företag, centralbanker och andra banker. Dessa individer får högt betalda konsultavtal och sitter i styrelser i företag där BlackRock är en större aktieägare.

Larry Fink. Bild:

Laurence (Larry) Fink, BlackRocks verkställande direktör, agerar (eller agerade) som en påverkans-agent själv:

* Ledamot av USA: s president Donald Trumps Business Council

* Direktör i Council on Foreign Relations (CFR)

* Presentatör vid World Economic Forum

* Träffar personligen statschefer, regeringar och företag

* Lobbykontor i Washington, givare till båda de amerikanska politiska partierna

* Lobbykontor i Bryssel.

Friedrich Merz, ex-fraktionsledare för CDU i Bundestag: partner i den amerikanska affärsadvokatfirman Mayer Brown, fram till 2020 ordförande för styrelsen för BlackRock Deutschland AG.

Michael Rüdiger, före detta chef för Dekabank Deutsche Girozentrale, i tillsynsnämnden för Deutsche Börse AG: efterträdare till Merz på BlackRock Deutschland AG.

Hildegard Müller, ordförande för den tyska föreningen för fordonsindustrin, i styrelsen för CDU Economic Council och centralkommittén för tyska katoliker: ledamot av styrelsen för det största bostadsföretaget i Tyskland, Vonovia, där BlackRock är en större aktieägare .

Cherryl Mills, före detta stabschef för Hillary Clinton vid utrikesdepartementet: medlem av tillsynsnämnden för BlackRock.

George Osborne, före detta finansminister i den brittiska Tory-regeringen, redaktör för tidningen The Evening Standard: BlackRock-rådgivare med ett kontrakt värt 650 000 pund per år.

Philipp Hildebrand, före detta president för schweiziska nationalbanken: chef för BlackRocks europeiska huvudkontor i London.

Jean-Francois Cirelli, före detta verkställande direktör för Frankrikes största energiföretag GDF / Suez / Engie: chef för BlackRock France.

Marco Antonio Slim Domit, son till den rikaste mexikanen, Carlos Slim: medlem av BlackRocks tillsynsnämnd.

Hur genererar BlackRock sina supervinster?

Genom sin maktposition genererar BlackRock högre vinster än traditionella företag, banker och kapitalförvaltare inom västerländsk kapitalism. (9)

Nya monopol och oligopol

BlackRock & Co är de kontrollerande aktieägarna i de viktigaste företagen i samma branscher, dvs samtidigt i de viktigaste bankerna, de viktigaste läkemedels-, olje-, jordbruks-, bil-, logistik-, flyg-, försvars- och digitala företagen, både i hela det kapitalistiska väst och i var och en av de viktigaste enskilda staterna, såsom i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Schweiz.

Å ena sidan betyder detta en ny typ av monopolbildning, till exempel när BlackRock, Vanguard, State Street & Co samtidigt, i olika konstellationer, är de nya större aktieägarna i de viktigaste Wall Street-bankerna, till exempel är de i Tyskland samtidigt större aktieägare i de två största bankerna, dvs. Deutsche Bank och Commerzbank. Eller så här: BlackRock & Co, återigen i olika konstellationer, är samtidigt dominerande aktieägare i 30 DAX-företagen (Deutscher Aktieindex, ö.a.) i Tyskland, i de 40 CAC-företagen i Frankrike (Frankrikes huvudsakliga aktieindex, ö.a.) och i 500 S & P-företag i USA (börsindexet S&P 500, ö.a.). Denna typ av monopolbildning täcks inte av någon av de föråldrade antitrustlagarna i västländerna.

Fusioner och förvärv

En annan form av monopol eller oligopolbildning är sammanslagningar och förvärv. BlackRock & Co kan göra det desto lättare, eftersom de samtidigt är delägare i de viktigaste företagen i samma bransch, både nationellt och internationellt.

Till exempel är BlackRock & Co huvudägare i de två kemiföretagen Bayer i Tyskland och Monsanto i USA. Bayers största aktieägare, under övertagandet av Monsanto 2016 – 2020, var i denna ordning: BlackRock, Sun Life Financial, Capital World, Vanguard, Deutsche Bank. Monsantos största aktieägare var i något annorlunda ordning: Capital World, Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, Sun Life Financial. Samtidigt är BlackRock också aktieägare i Deutsche Bank.

Så här uppstod världens största agro-kemiska grupp: den kombinerar marknadsledarskap inom utsäde, bekämpningsmedel, jordbrukspatent och globala uppgifter om jordbrukare, jordbruksföretag och jordbruksmarknader. Och naturligtvis är BlackRock & Co också dominerande aktieägare i andra jordbruks- och kemiföretag som BASF, LG Chem (Sydkorea), Akzo Nobel (Nederländerna) och Pfizer och DowDupont (USA).

Digitalisering

BlackRock & Co är de dominerande aktieägarna i de stora digitala företagen Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook och många andra, så snart de stabiliserat sin framgång. Detta gäller även sådana företag inom fordons- och logistiksektorn, som utvecklar självkörande bilar, lastbilar och leveransdrönare med artificiell intelligens, inklusive till exempel Tesla. Naturligtvis gäller detta också försvarsföretag.

Hanteringen av Corona-pandemin av västerländska regeringar har ytterligare stimulerat expansionen av digitala företag med stormsteg, inte minst genom statliga kontrakt för vård, offentlig förvaltning och statlig kommunikation. BlackRock & Co är de första som drar nytta av detta.

Robotiserad spekulation

Digitalisering med hjälp av artificiell intelligens utvecklas nu också i ekonomin. BlackRock & Co väntar inte oroligt som traditionella aktieägare på den utdelning som beslutats och betalas ut i slutet av året. De tar förstås den också, men den mycket mer lukrativa affären är den aktiespekulation som löper hela året. Varje rörelse i aktiens värde – uppåt eller nedåt – används för spekulation.

Fördelen med att BlackRock är den största insidern i den västerländska ekonomin ökas av dess dotterbolag ALADDIN (Asset Liability and Debt Derivative Investment Network): Detta är den största insamlings- och exploateringsfaciliteten för finansiell, ekonomisk och politisk data. Inom nano-sekunder registreras värdena på alla aktier och andra värdepapper på alla börser i världen samtidigt, jämförs med varandra och utvärderas, köps och säljs på ett i stort sett robotiserat sätt. Genom ytterligare inköp och försäljning, förstärkt av låneaktier, kan upp- och nedåtgående rörelser av värdepapper påskyndas och användas för spekulation – snabbare och mer lönsamt än av konkurrenter och små spekulanter. Om exempelvis en aktie ständigt stiger och faller på grund av skandaler, som i fallet med Wirecard, eller i fallet med en sammanslagning som drar ut i flera år, som i fallet med Bayer / Monsanto – så är detta det ideala, vinstgenererande affärsområdet för BlackRock.

Om man under processen bryter mot nationella rapporteringslagar – i Tyskland, till exempel Securities Trading Act – så är finansiella tillsynsmyndigheter som Bafin inte i stånd, varken tekniskt eller personalmässigt, att utöva nödvändig kontroll. (10)

Hjälp och stöd till global skatteflykt

En del av den högre avkastningen för kapitalleverantörer är BlackRocks organiserade skatteflykt till förmån för dess rika kapitalleverantörer, HNWIs och UHNWIs. Till exempel är de 5 procent av aktierna i brunkolsföretaget RWE, som representeras av BlackRock, fördelade på 154 skalbolag i ett dussin finansiella tillflyktsorter mellan Delaware, Caymanöarna och Luxemburg. Skalbolagen bär namn som BlackRock Holdco 6 LLC. På detta sätt anonymiseras de verkliga förmånstagarna, de superrika investerarna, och fås att försvinna framför ögonen på finans- och börstillsynsmyndigheter, skattekontor, anställda och allmänheten: organiserad ansvarslöshet. (11)

Dessutom utarmar detta de drabbade staterna ytterligare, den offentliga infrastrukturen förfaller, privat infrastruktur, å andra sidan, utvidgas.

Låga löner, fackförenings-hat, hyror, privatiserade pensioner

BlackRock, som samtidig aktieägare i de fem största bostadsföretagen i Tyskland – Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG, Grand City Properties, TAG – främjar alltför stora höjningar av hyror och nyttjandekostnader.

BlackRock-vinster från låglönearbete i nationella och globala försörjningskedjor – hos Amazon och Apple liksom i Tesla, främjar osäkra arbetsförhållanden även i dotterbolag till bostadsföretag som kontrolleras av BlackRock & Co.

BlackRock lobbar, genom sina påverkans-agenter inom EU och regeringar, för privatiserade pensioner – naturligtvis också skattesubventionerade – med hjälp av den finansiella produkten ETF (Exchanged Traded Funds), ett slags ”folkets andel” där BlackRock leder världsmarknaden före Vanguard. (12)

Miljöförstörelse, upprustning och nya krig

BlackRock är aktieägare i de stora kol-, brunkol-, olje-, läkemedels-, jordbruks- och bilföretagen i USA och EU. BlackRocks höga vinstuttag förhindrar alltså också de nödvändiga innovationerna inom transport, energi och miljö och äventyrar mänsklighetens överlevnad. Nystartade miljöfonder är bara ett tillägg av relativt liten storlek, medan oproportionerligt större ägarandelar i företag med fossila bränslen fortsätter att hållas.

BlackRock, Vanguard & Co är också de största aktieägarna i de ledande försvarsföretagen – inklusive de som är involverade i kärnvapenproduktion – i USA och EU: Boeing, Lockheed, Northrop, General Dynamics, Raytheon (US), BAE (UK), Rheinmetall (Tyskland), Leonardo (Italien) och andra. BlackRock & Co använder upprustning, militära ingripanden och krig från USA och EU som en källa till vinst och ökar det globala krigshotet.

Verksamheten inkluderar att kringgå exportrestriktioner, som för närvarande gäller i krigen i Jemen och Libyen, till exempel genom att leverera till stridande parter som Saudiarabien. BlackRock har inte dragit sig tillbaka från någon av de ovan nämnda grupperna.

Coronapandemi: snabbare uppbyggnad av privat världsmakt

BlackRocks VD, Larry Fink, har sedan flera år varit den erkända talesmannen vid World Economic Forum (Davos) för ”förnyelsen” av kapitalismen, särskilt i miljö- och klimatfrågor (Great Reset of Capitalism).

Fink noterar, korrekt, att regeringarna i väst i allt högre grad inte uppfyller förväntningarna hos sina befolkningar. Som ett alternativ är Fink & Co dock inte intresserade av att demokratisera stater, såsom att samla in skatter, främja arbetskraftsinkomster i enlighet med mänskliga rättigheter och utöka den offentliga infrastrukturen.

I stället uttalade Fink, i egenskap av stjärntalare vid World Economic Forum: Alternativet är att bygga en ny privat maktstruktur, med multinationella privata företag och privata stiftelser i centrum. ”Corona”-åtgärderna är avsedda att fungera som en accelerator. ”Nyliberalismen har haft sin tid”, skriver grundaren av World Economic Forum, Klaus Schwab, men revolutioner och uppror ska förhindras. (13)

Aktuell internationell lag, den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, inklusive sociala- och arbetsrättigheter, FN: s majoritetsbeslut om att förbjuda kärnvapen, FN:s konventioner om till exempel flyktingars, barns och migrerande arbetares rättigheter och om företagens sanktionerade ansvar i globala försörjnings- och produktionskedjor (bindande fördrag) – Fink, Schwab & Co nämner inte något av dessa i sin nya kanon av värden/värderingar.

En ny grön kapitalism är tänkt att tvätta bort alla kränkningar av internationell lag, mänskliga rättigheter och demokrati: Greenwashing. Nuvarande regeringar och internationella institutioner, som Världsbanken, FN och Europeiska kommissionen, ska hjälpa till med detta. (14) BlackRock ger också råd till Federal Reserve Bank och Europeiska centralbanken om deras återhämtnings-program för biljoner dollar / euro.

BlackRock & Co vill ha en förnyad grön kapitalism. Många nya fonder lanseras för detta ändamål. De är dock relativt små i skala. I grund och botten fortsätter BlackRock & Co att vara de kontrollerande ägarna av fossil kapitalism, dvs. de olje-, gruv-, bil-, läkemedels- och försvarsföretag, som upprätthåller ett globalt nätverk av underleverantörer med rymliga fickor och som ständigt kränker mänskliga rättigheter. Skatteflykt, krympning av nationella ekonomier, förebyggande av nödvändiga innovationer för miljön och infrastruktur för kollektivtrafik, utarmning av stater och sist men inte minst: minskande politiskt stöd av majoriteten av befolkningen för de medskyldiga regeringarna och tidigare regeringspartier: fossil kapitalism på mer än ett sätt.

 Kina vinner på systemjämförelse, väst rustar

Fattigdom i kolonierna, i de neokolonialt exploaterade regionerna i Afrika och Latinamerika och i allt högre grad även i deras egna befolkningar, inklusive medelklassen i de rika storstäderna – de gamla västliga viktigaste demokratierna har länge tålt detta, mest brutalt och för längsta tiden i den ledande väststaten, USA.

Men med Folkrepubliken Kina har på bara några decennier ett alternativ uppstått: Nu, som världens största ekonomi, har Kina fört många miljoner människor, som hållits i fattigdom genom ett feodalt, kolonialt och kapitalistiskt system, i hållbar utveckling uppåt, i motsats till det kapitalistiska väst och de utvecklingsländer som är beroende av det, såsom Indien och Brasilien. I Kina har arbetsinkomsterna för majoriteten och medelklassen ökat hållbart i minst tre decennier, antalet socialförsäkrade har ökat (arbetskraft, hälsa, pensioner) och infrastrukturen för bostäder, nya städer, markbaserad masstransport och gratis utbildning har utökats.

Till denna inhemska utveckling kommer alternativet, nämligen inkluderande globalisering: på alla kontinenter, till exempel i ett växande antal stater i Europeiska unionen växer stödet för de många investeringarna i New Silk Road. Denna typ av globalisering fortgår, och detta är en mycket viktig skillnad, med respekt för internationell lag: utan medföljande militär, utan en global ring av militärbaser, utan hangarfartyg som ständigt patrullerar utanför avlägsna kuster, utan hemlig eller öppen militär intervention.

Sist men inte minst visade kampen mot Corona-pandemin: Kina vinner systemkonkurrensen. Däremot ser det ekonomiskt, tekniskt och politiskt sjunkande USA-ledda väst – åtminstone hittills – rustning mot Kina och dess viktigaste samarbetspartner, Ryssland och Iran, som den viktigaste vägen ut. (15)

Samtidigt fortsätter BlackRock & Co sina ansträngningar för att förvärva andelar i Kinas ledande företag och få licenser för finansiell verksamhet i Kina. På så sätt accepterar de regeringsregleringar som de bekämpar i väst. Slaget om systemen är mångfacetterat och på intet sätt avgjort.

Noter

(1) On typology, practices and consequences, see Werner Rügemer: The Capitalists of the 21st Century. An Easy-to-Understand Outline on the Rise of the New Financial Players, 308 pages, tredition Hamburg 2019

(2) German-American Treaty of Friendship October 29, 1954; confirmed by judgement of the german Federal Court of Justice january 29, 2003 VIII 155/02

(3) On the history of the deregulations in the U.S. and the founding of BlackRock, see Rügemer: The Capitalists of the 21st Century p. 24 ff.

(4) New Order from Brussels: Will BlackRock soon determine EU climate policy? Deutsche Wirtschaftsnachrichten May 5, 2020

(5) Adam Lebor: The Tower of Basel. The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World. New York 2013, p. 252 ff.

(6) International Monetary Fund: What’s Shadow Banking? Many financial institutions that act like banks are not supervised like banks, in: Finance and Development June 2013, p. 42 f.

(7) BlackRock chief Larry Fink praises Trump tax cuts, bbc.com/news/av/business-42830383, January 26, 2018

(8) Werner Rügemer: Betrugsunternehmen Wirecard am Pranger – wo aber bleibt BlackRock? www.nachdenkseiten.de September 4, 2020 (Fraud Company Wirecard – but where is BlackRock?)

(9) For special references see the indictment, the testimonies of the witnesses and experts and the verdict at the Tribunal against BlackRock in Berlin on September 26-27, 2020; www.blackrocktribunal.de

(10) See Rügemer: The Capitalists of the 21st Century p. 16 ff.

(11) See Rügemer: The Capitalists of the 21st Century p. 28 f.

(12) George Osborne to earn 650.000 at BlackRock for 4 days a month, Financial Times March 8, 2017

(13) Klaus Schwab is founder and organizer of the World Economic Forum; Malleret founded the asset management company IJ for capital investment of UNHWI (starting from about 100 million per person)

(14) For the alternatives and counter-mouvements oriented to international law and human rights, see www.blackrocktribunal.de

(15) See the preface to the 3rd german edition of Werner Rügemer: Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts, Köln 2021

Föregående artikelPutin varnar Väst för att korsa Rysslands röda linjer
Nästa artikelExpressens Syrienkrönika – ”tummar på sanningen”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Stora privata företag har lika stort inflytande över samhället.
  Men så måste man också tänka på att stora företag även har ett stort antal människor engagerade som t.ex. anställda, kundrelationer samt leverantörsrelationer. Sedan inte minst stater genom lagar och förordningar.
  Det här gör företagen till en politisk maktfaktor som inte primärt måste handla om företagets kortsiktiga intressen som ekonomiskt resultat etc.

  Igår, tror jag, släckte (censurerade) den privatägda mediajätten Youtube den socialkonservativa ”nyhetskanalen” Exakt24. Startad av den tidigare SDU:aren Erik Almqvist tror jag.
  Jag har sett ett antal avsnitt men tycker den varit tämligen harmlös.
  Åtminstone jämfört den senare uppstartade kanalen Riks med det mediala stjärnskottet Rebecka Fallenkvist som nu fått en egen kanal i kanalen som heter Rakt på Sak.
  Där gäller aggressiv agitation särskilt mot regeringspartierna.
  Rebecka är ett fenomen utöver de andra. Trots sin ringa ålder.
  Hennes absolut vinnande koncept är att hon alltid talar i sak och aldrig utifrån ideologi som ex. vis Dick och Emilie gör.
  Har aldrig hör Rebecka säga något negativt om kommunism eller socialism.
  Däremot kritisera ”vänster” men här vill jag då påpeka att ”vänster” inte är någon politisk ideologi alls.

  Nu väntar jag bara på hur det privata företaget Youtube ska hantera den aggressivt regeringskritiserande kanalen Riks som vuxit sig stor under kort tid.
  Satsningen är helrätt för partiet.
  Partiet har upptäckt det numera avgörande och opinionsbildande verktyget ”kvinnor i politiken”.

  Antirasistiska Expo har utnämnt Exakt24 medarbetare Sanna Hill som högerextremist.
  Efter att ha sett några avsnitt med henne som nyhetsuppläsare vet jag inte om jag ska skratta eller gråta.
  Verkar som Expo satsat på och skjuta en sittande kanin. Lättfångat och ofarligt.
  Inte för jag har något emot fru Hill men det är precis som Rebecka Fallenkvist fast tvärt om.

  https://expo.se/2021/04/sd-politiker-leder-mediesatsning

  Förresten kanske privata företaget Youtubes strategi varit densamma.
  Lättast att angripa Swebbtv och Exakt24 som inte har några mer potenta makthavare bakom sig.

  Riks ägs av Sverigedemokraternas mediebolag Samtid och Framtid.
  Bakom finns ett större antal av riksdagens ledamöter.

  Frågan jag ställer mig, törs det privata företaget Youtube angripa eller är dess politiska och ekonomiska makt ännu så länge otillräcklig?

 2. För att inte bli missförstådd vill jag påpeka jag absolut inte håller med Riks i allt.
  Riks är inte absolut företrädare för mina åsikter även om jag gillar kanalen.

  Den nyutkomna videon nedan med Emelie som språkare delar jag inte uppfattning med på något sätt.
  Varför angripa den rödgröna regeringen när de gör satsningar för bättre miljö och klimat?
  Satsningen är heller inte något helt omdanande, bara ett litet steg i rätt riktning.
  Varför det skulle bli så mycket dyrare för kunden vägrar jag tror på.
  I så fall måste jag ha mer detaljerade uppgifter.

  Men saken kanske inte närmast gäller regeringens åtgärder?
  Jag tänker på möjligheten att försöka plocka billiga politiska poäng.

  https://www.youtube.com/watch?v=ryckHeaiRHI

  Jag vill påpeka Karlshamns gamla mejeri nu istället tillverkar biologiska drivmedel för fordon och liknande.
  Bra för miljön och klimatet. Samt inte minst bra för Sverige tycker jag.

  https://energifabriken.se/om-oss/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here