”Bryt den 60-åriga blockaden mot Kuba!” Appellmöte på Medborgarplatsen lördag kl 15!

1
1570

 

Eva Björklund ger oss en bakgrund nedanför.


Världshistoriens längsta blockad går mot sitt 60:e år.

Nu gäller det avslöja och bekämpa USAs kriminella utsvältningsblockad mot ett helt folk, Kubas folk. Ända sen starten för snart 60 år sedan har Kubasolidaritetens huvuduppgift varit att informera om, och fördöma Världshistoriens längsta ekonomiska blockad, USAs utsvältningsblockad mot Kuba. Världens längsta blockad.

Under Obamas tid skedde en viss öppning för att tillgodose USA-medborgares och företags krav att få resa till och handla med Kuba. Men med Trump har USAs utsvältningsblockad mot Kuba blivit hårdare än någonsin.

Den slår mot företag och enskilda i hela världen. Det är en grym och kollektiv bestraffning som varje år fördöms av FNs Generalförsamling som ett brott mot internationell rätt och FN-stadgan.

Det är fantastiskt att kubanerna stått emot i alla dessa år, med alla de umbäranden blockaden innebär. Och att de ändå har världsdelens bästa hälsovård och utbildning, tryggaste samhälle och vänligaste folk, som dessutom bistår fattiga länder över hela världen med läkare och sjukvårdspersonal.

USA styr över dollarna och utnyttjar sin makt i Internationella Valutafonden och Världsbanken till egen fördel. Banker och regeringar hela världen, också i Europa, är rädda för att stöta sig med USA och betalar böter i miljardklass för påstådda brott mot USA:s blockadlagar, för att inte själva bli utestängda.

USA drar åt tumskruvarna, domstolar i andra länder utdömer skadestånd för de nationaliseringar Kuba gjorde på 60-talet. Och all båttrafik, inklusive kryssningar från USA som Obama öppnade för, har förbjudits igen. Det har tvingat 800 000 passagerare att avboka eller acceptera andra destinationer. Möjligheterna för kubaner i USA och Europa att skicka pengar till familjemedlemmar har också inskränkts.

Detta är krig, för att svälta kubanerna till underkastelse och acceptera USAs överhöghet.

Här i Sverige förmedlar banker inte längre penningförsändelser till Kuba. DHL vägar att leverera paket till Kuba, USA tvingar alla länder de kan att följa blockadlagarna. Svensk-Kubanskas och andras bidrag eller betalningar till Kuba stoppas.

Liberaler, övrig höger, medier och politiker, tillåter sig att hävda att blockaden är bra för Kuba, ”för då har de något att skylla sina misslyckanden och materiella brister på”. En blockad, som redan innan Trumps senaste åtgärder, kostade Kuba 12 miljoner dollar per dygn!

USA:s Kubablockad blir alltmer grotesk. Nu har släktingar till en f.d. kubansk affärsman, inlett en process i Spanien mot kubanska hotellkedjan Meliá för innehav av egendom som konfiskerades av Kuba 1960. Företag och banker blir bötfällda för vilka som helst förbindelser med ön. Nu senast är det reseföretaget Expedia som tvingas betala 325 000 dollar.

Domstolar i USA tar upp fall där f.d. ägare av egendomar i Kuba som de lämnade redan före 1959, kan resa mångmiljonkrav på användare av Kubas hamnar, industrier, bostäder, lantegendomar, järnvägar osv. Den nya hotellkedjan Meliá krävs på 10 miljoner dollar.

I USA har stämningar lämnats in mot utländska fartyg som angör kubanska hamnar.

Och nyligen förbjöd Trump också USA kryssningsfartyg att angöra Kuba, vilket drabbar 800 000 passagerare som reserverat biljetter. [förbudet infördes så drastiskt att kryssningsfartyg på väg till Kuba fick styra om till andra destinationer].

Genom att tillämpa Helms-Burtonlagarna fullt ut dras företag i hela världen inför domstol om de handlar eller investerar i Kuba.

Redaktörens anmärkning: The Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996 (Helms – Burton Act), Pub.L. 104–114, 110 Stat. 785, 22 U.S.C. 6021–6091) är en amerikansk federal lag som stärker och fortsätter USA: s embargo mot Kuba. Lagen utvidgade den territoriella tillämpningen av det initiala embargot som gällde för utländska företag som handlade med Kuba, och straffade utländska företag som påstås ha ”människohandel” med egendom som tidigare ägdes av amerikanska medborgare men konfiskerades av Kuba efter den kubanska revolutionen. Lagen täcker också egendom som tidigare ägdes av kubaner som sedan har blivit amerikanska medborgare. Lagen är uppkallad efter sina ursprungliga sponsorer, senator Jesse Helms, republikanen i North Carolina, och representanten Dan Burton, republikanen Indiana. Wikipedia.

Men enligt svenska liberaler är blockaden ett sätt för Kubas regering att bortförklara sina misslyckanden.

Källa: Cubainformacion 190530 och 190627 (med mycket utförliga källhänvisningar i originalet)

USA:s sanktioner slår mot telekomföretag

Enligt nyhetsbyrån Reuters så har USA:s ”Internet insatsstyrka för Kuba” släppt en rapport via USA:s UD:s websida. I rapporten sägs det att USA:s sanktioner avhåller företag i USA inom IT-sektorn att ha med ön att göra. Det trots att Washington har en önskan om att utöka tillgången till Internet på ön [detta som en del av Obamas taktik för att vinna inflytande, från det att USA tidigare nekade Kuba tillgång till såväl hård- som mjukvara]. Förra året protesterade Kubas regering mot ”insatsstyrkan” för att det är ”utländsk inblandning”.

I rapporten rekommenderas att ”USA:s regering klargör de oklarheter som finns och försöker få feedback på hur IT-företag i USA ska få bättre möjligheter att investera.”

Den tidigare administrationen under Barack Obama gjorde en öppning i blockaden för just IT-företag i USA så att dessa skulle kunna göra investeringar och erbjuda vissa speciella tjänster i Kuba. Den nuvarande administrationen har bibehållit detta, men sanktionerna har skärpts och medfört ett allt sämre investeringsklimat. Det skrämmer företag att gå in i den kubanska marknaden, då USA frekvent ändrar sina bestämmelser. Kubas telekommarknad domineras av kinesiska företag, enligt Reuters.

Överväldigande fördömande av USAs blockad mot Kuba

Under FN:s Generalförsamlings 66:e möte fördömdes åter, med överväldigande majoritet och för tjugonde gången, USAs ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad mot Kuba. Röstsiffrorna blev 186 mot blockaden, 2 för blockaden (USA och Israel) samt 3 nedlagda röster. Två av FNs 193 medlemsstater saknades vid rösttillfället.

Som väntat röstades blockaden ner så gott som enhälligt av världens stater. Under den föregående debatten krävde ett 50-tal regeringsrepresentanter ett slut på USAs inringning och blockad av Kuba.

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez fördömde den intensifierade blockaden liksom den undergrävande verksamhet som USA bedriver för att störa den konstitutionella ordningen.

Kuba har inför Generalförsamlingen lagt fram fakta som visar att skadorna av blockaden fram till 2010 uppgår till ett värde på 975 miljarder dollar. Blockaden är den enskilt viktigaste faktor som hindrar Kubas utveckling.

Blockaden är ett uppenbart brott mot internationell rätt. Enligt Genevekonventionen är handlar det om folkmord. Den utgör en massiv kränkning av kubanernas mänskliga rättigheter.

20 gånger har FN fördömt blockaden, varav tre gånger under Obamas presidenttid.

Källa: Telesurtv.net 111025

Föregående artikelNavalny ändrar sin version igen, kritiken mot ”den etablerade versionen” summeras!
Nästa artikelFel att ge Nobelpriset till FN:s livsmedelsorganisation?
Eva Björklund
Eva Björklund är arkitekt och har i decennier varit en ledande medlem i Svensk-kubanska föreningen. Hon har besökt Kuba omkring femtio gånger. Hon har också i decennier haft ett avgörande inflytande på "Tidskriften Kuba". Medlem i styrelsen för Sveriges Fredsråd.

1 KOMMENTAR

  1. USA imperiet går mot sitt slut. Det som kan leda till att blockaden mot Kuba hävs är att det blir inbördeskrig i USA. Regimen rämnar, flera stater bryter löss – det blir ett Sovjet 2.0, fast på andra sidan Atlanten den här gången. Allt som bidrar till ett inbördeskrig i USA är av godo med andra ord. Låt den besannas frö världen bästa. Annars är alternativet att jänkarnas startar krig mot Ryssland eller Kina och då är det ajöss med jorden självt. Inbördeskrig i USA är att föredra. November månad bär med sig lovande utsikter för att jänkarna ska ryka ihop. Popcorn!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here