CNN: Hur Ukraina använder krigföring som utvecklats av USA mot Ryssland

17
1358

Detta är en lätt nedkortad artikel i CNN, som inte oväntad ytterligare belägger USA:s stora påverkan på Ukrainas militära verksamhet från ett tongivande medium. Innehållet i det ”nya” konceptet förefaller dock knappast vara nytt.

CNN: Hur Ukraina använder krigföring som utvecklats av USA mot Ryssland

När kriget i Ukraina har passerat sex månadersgränsen säger amerikanska och europeiska tjänstemän att Ukraina framgångsrikt har använt en metod för motståndskrigföring som utvecklats av amerikanska specialstyrkor för att slå tillbaka mot Ryssland och för att sätta stopp för Rysslands överlägsna militär.

Resistance Operating Concept utvecklades 2013 efter Rysslands krig mot Georgien några år tidigare, men dess värde insågs först efter Rysslands invasion av Ukrainas Krimhalvö 2014. Det ger en plan för hur mindre nationer effektivt kan göra motstånd och konfrontera en större granne som har invaderat.

Redaktören: Kriget i Georgien startades av Georgien enligt bland andra EU. För fjorton år sedan angrep Georgien enligt EU. Vad sa utrikesministern?

Rysslands nästan oblodiga övertagande och annektering av det ockuperade territoriet gjorde Ukraina och västvärlden förbluffade och intensifierade studiet av hur man skulle kunna bygga upp en plan för totalförsvar som inte bara omfattade militären utan även civilbefolkningen. Men Putins bredare krig mot Ukraina som inleddes i februari har varit dess testområde.

Doktrinen, även känd som ROC, ger ett innovativt och okonventionellt förhållningssätt till krigföring och totalförsvar som har styrt inte bara Ukrainas militär, utan även involverat landets civilbefolkning som en del av ett samlat motstånd mot Rysslands armé.
”Det är alla händer på däck när det gäller det övergripande försvaret för Ukrainas regering”, säger den pensionerade generallöjtnanten Mark Schwartz, som var befälhavare för Special Operations Command Europe under utvecklingen av doktrinen. ”De använder alla resurser och de använder också några mycket okonventionella medel för att störa den ryska federationens militär.”

Planering av ett nationellt motstånd

Ukraina är underlägset i antal, vapen och manskap, men har ändå kämpat tillbaka mot en rysk militär som trodde att den skulle röra sig genom den stora majoriteten av landet inom några veckor, om inte dagar.

Redaktören: Ukraina är klart överlägset i manskap enligt olika uppgifter.

”Det här är ett sätt att vända på steken mot en första världsmakt”, sade Schwartz. ”Det är helt enkelt otroligt att se vad viljan att göra motstånd och beslutsamheten att göra motstånd kan åstadkomma, trots den otroliga förlusten av liv och offer.”
I en serie attacker och explosioner mot ryska positioner på Krim som nyligen ägt rum ser Kevin D. Stringer, en pensionerad arméöverste som ledde utvecklingsgruppen för motståndskonceptet, tecken på att konceptet kan användas.
”Eftersom man inte kan göra det konventionellt skulle man använda specialstyrkor, och dessa [styrkor] skulle behöva stöd från motståndsrörelsen – underrättelser, resurser, logistik – för att få tillträde till dessa regioner.”

En ukrainsk regeringsrapport som CNN tagit del av erkände att Ukraina låg bakom attackerna mot ryska baser och en ammunitionsdepå. Attackerna, som skedde långt bakom fiendens linjer, låg utanför räckvidden för de vapen som USA och andra offentligt har skickat till Ukraina, och videor av explosionerna tycktes inte visa någon inkommande missil eller drönare. Ryssland skyllde explosionerna på sabotage eller detonerande ammunition.

I början av april berättade general Richard Clarke, befälhavare för US Special Operations Command, vid en utfrågning i senatens utskott för väpnade tjänster att USA hade hjälpt till att utbilda motståndsgrupper i Ukraina som var inbäddade i specialstyrkor under de senaste 18 månaderna.

Motståndsrörelsen i Ukraina

Tidigt i konflikten skapade den ukrainska regeringen en webbplats som förklarar olika sätt att göra motstånd. På webbplatsen beskrivs sätt att använda icke-våldsaktioner, inklusive bojkott av offentliga evenemang, arbetarstrejker och till och med hur man använder humor och satir. Målet är att störa de proryska myndigheternas förmåga att styra och samtidigt påminna befolkningen om Ukrainas rättmätiga suveränitet. Motståndsdoktrinen föreslår även våldsamma handlingar, bland annat att man använder molotovcocktails, avsiktligt startar bränder och lägger kemikalier i gastankar för att sabotera fiendens fordon.

I doktrinen efterlyses också en bred budskapskampanj för att kontrollera berättelsen om konflikten, förhindra att en ockupants budskap får fäste och hålla befolkningen enad.

Det är en kampanj för att kontrollera berättelsen om konflikten, förhindra att ockupantens budskap får fotfäste och hålla befolkningen enad. Videor av ukrainska attacker mot ryska stridsvagnar, ofta till ett soundtrack av popmusik eller heavy metal, har blivit virala, liksom klipp av ukrainska soldater som räddar herrelösa djur. Oavsett om det är avsiktligt eller inte blir det en del av motståndet, vilket gör det möjligt för Ukraina att sätta rubrikerna i västerländska medier i sin favör och ofta humanisera ukrainska soldater på ett sätt som den ryska militären helt har misslyckats med att göra.

I spetsen för motståndet står Ukrainas president Volodomyr Zelensky, som inte har låtit konflikten försvinna ur sikte med nattliga tal och frekventa internationella framträdanden. Hans besök nära frontlinjerna skapar nyheter runt om i världen, medan Rysslands president Vladimir Putin sällan ses utanför Kreml eller semesterorten Sotji.
Mediarapporterna har gett upphov till en våg av utländskt stöd och framgångsrikt ökat på västvärldens regeringar att leverera mer vapen och ammunition till Ukraina.

Motståndskraft och motstånd

Sammantaget ger motståndskonceptet en ram för att öka ett lands motståndskraft, dvs. dess förmåga att motstå yttre påtryckningar, och för att planera för motstånd, definierat som en landsomfattande insats för att återupprätta suveränitet i ockuperade områden.
”Motståndskraft är samhällets styrka i fredstid som blir motstånd i krigstid mot angriparen”, förklarade Dalia Bankauskaite, forskare vid Center for European Policy Analysis som har studerat motståndsplanering i Litauen.
I stället för att ge varje land samma uppsättning planer är doktrinen utformad för att anpassas till varje lands befolkning, förmåga och terräng. Den är inte avsedd att skapa eller stödja ett uppror, utan dess mål är att upprätta en regeringssanktionerad styrka som ska genomföra aktiviteter mot en utländsk ockupant med målet att återställa suveräniteten.

Till en början var det bara Estland, Litauen och Polen som uttryckte verklig entusiasm över den nya doktrinen. Men efter att Rysslands nästan oblodiga övertagande och annektering av Krim bedövade Ukraina och västvärlden 2014 växte intresset för motståndsmetoden snabbt.

Sedan starten har minst 15 länder deltagit i någon form av utbildning i denna motståndsdoktrin, enligt Nicole Kirschmann, talesperson för Special Operations Command Europe, där den utvecklades.
I mitten av november, när Biden-administrationen lät de första offentliga varningarna om risken för en rysk invasion av Ukraina ljuda, stod Ungern värd för en konferens om det operativa motståndskonceptet. Befälhavaren för Ukrainas specialoperationsstyrkor deltog i konferensen, berättade Kirschmann för CNN, liksom nästan ett dussin andra länder.

Rysslands invasion av Ukraina har bara ökat intresset för konceptet.
”Särskilt de baltiska staterna pratar aktivt i sina parlament om genomförandet av ROC på nationell nivå”, enligt en amerikansk tjänsteman.

Motstånd i Baltikum
I maj, nästan tre månader efter Rysslands invasion av Ukraina, antog Litauens parlament en ny strategi för civilt motstånd som är mycket bredare än strikt motstånd mot ockupation.

Existensen av motståndsdoktrinen och delar av planeringen kring motståndet är avsiktligt offentlig, förklarade Stringer, avsedd att fungera som en avskräckning mot en potentiell attack
För Estland, ett land med cirka 1,3 miljoner invånare som gränsar till nordvästra Ryssland, har civilt motstånd alltid varit en del av försvarsplanen.
”Det finns inget annat alternativ för varje estländare”, säger Rene Toomse, talesman för det frivilliga Estniska försvarsförbundet. ”Antingen kämpar man för självständighet om någon attackerar en – om Ryssland attackerar en – eller så dör man bara.”

Ukraina har utmärkt sig i att vinna informationskampanjen, påpekar Toomse, med hjälp av medieinlägg på flera olika plattformar, en president som har blivit en tongivande internationell person och en ständig ström av information om hur väl Ukrainas styrkor kämpar, ”även om de inte betonar sina egna förluster”.
Men Toomse insisterar på att Estland, om det stod inför en invasion, skulle vara mer aktivt i varje ockuperat område och använda små, välbeväpnade och vältränade enheter.

Föregående artikelNord Stream: Svenska fartyg på plats!
Nästa artikelExplosiva nyheter om Nord Stream-gasläckor: CIA varnar för Ukrainas attack
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

17 KOMMENTARER

 1. Jo, nog det ser onekligen illa ut för Ryssland med deras krigföring i Ukraina.
  Och dessutom, Ukraina lyckas alldeles förträffligt vad gäller att
  vinna informationsutbudet.
  Vad som därtill vore intressant i sammanhanget är frågan om
  vilka manskapsförlustar gör Ukraina?

  Oavsett hur det förhåller sig beträffande läget på krigsfältet
  är min förhoppning att detta stormaktsspel snart når vägs ände
  och världen kan ägna sig åt klimat och miljöfrågor
  som borde, i denna tid vara mänsklighetens absolut största problem.

  • @Olof 3 oktober, 2022 At 15:20
   Hur det ser ut för Ryssland i Ukraina vet vi verkligen väldigt lite om. Den massiva amerikanska propagandan har klart överröstat verkligheten. USA/Ukrainas framsteg i Ukraina är i praktiken väldigt minimala, men psykologiskt viktiga. Helt klart dominerar USA/Ukraina propagandautflödet massivt. Manskapsförlustar när det gäller Ukraina är uppenbart massiva. Båda sidor har talat om 1 till 5. Ukraina framsteg nyligen har tydligen kosta över 5,000 liv. Regimen i Kiev visar samma förakt och likgiltighet för mänskliga rättigheter och människoliv som en gång deras föregångare i Berlin.

  • Situationen som du skriver kan upplevas p.g.a. vad som beskrivs, att det ser illa ut för Ryssland. Detta kommer förmodligen ändras efter att Putin hållit sitt tal till nationen i dag och ändrar statusen till den särskilda operationen.
   Säkerhetsrådets sekreterare Patrushev sa att på Krim, på grund av den ökade nivån av terroristhot, måste säkerhetsluckor omedelbart elimineras där.Chefen för Krim, Sergej Aksyonov föreslog i sin tur tidigare att efter nya regioners anslutning till Ryssland skulle en kontraterrorism operation genomföras där.

   Pepe Escobar som lagt ut denna information, lägger även ut en karta över området Donbass, för att åskådliggöra tydligare vilken liten del av Donbass som Ukraina återtagit och skriver:
   Blue: territories captured by Russia (excluding originally LDPR-controlled parts) with 10% of resources.

   Yellow: territories retaken by Ukraine after months of preparation with 300% of resources – meaning all they have plus western money, weapons, personnel, intelligence etc. Ukraine de facto went bankrupt, it’s a zombie country.

   What will happen when Russia uses another 10%?

   • Peskov rättar till ett felaktigt rykte, det händer inte i dag säger han.
    Det skall ju bli en ändring på statusen på operationen, så antingen dröjer det, eller också skall Putin inte tala till nationen, utan ändringen sker ändå. De som släppte nyheten
    ”Slavyangrad”. Jag följde dem ett tag, men det blev för jobbigt då de släpper över 1000-2000 meddelande per dag.

    ”No, it’s not. It won’t be, it’s fake”
    ”Putin has no plans to address the nation”

    Dmitriy Peskov – when asked about rumors that Putin will address the country today about the Special Military Operation‼️

  • @HH 3 oktober, 2022 At 16:55
   När der gäller Vietnam, 57,000 hemvändande USA soldaterna i liksäckar, tillsammans med 100 000 skadade från Vietnamkriget. Det är därför USA nu förbrukar ukrainare istället för amerikaner för att uppnå sina mål. Dessutom, över 30,000 amerikansk krigsveteraner har begått självmord bara sedan 2001. Mer än en per dag. 30% av USAs befolkning nu lever under fattigdomsgränsen. USAs samhällssystem är knappas eftersträvansvärt. Hur kommer det astt gå för Ukrainare, som USA nu använder som proxies och legotrupper.

  • USA och NATO, via blod-transfusioner om 22 stödpaket på flera miljarder dollar, köpte upp hela konflikten och tog över förvaltningen av den ukrainska staten, som därefter bäst betraktas som ett dödsbo.

   “Ukraina” är idag namnet på en NATO-front – inte ett land

   Läs mer om ”förenade vi springa för livet” sitsen här: https://newsvoice.se/2022/10/ukraina-nato-front/

   • Den största donatorn i vapen och utrustning är fortfarande Ryssland. Sen kommer USA och europeiska länder.

 2. ”När sanningen är för svag för att försvara sig, måste den gå till attack”
  citat av Bertolt Brecht

 3. Under tiden som dussin ören experter är och värmer TV-soffor med snack om att ukronazisterna vinner, så är det kanske viktigt att påminna om vad som har hänt sedan februari 24 då den speciella militära operation, populärt känt som Operation Z, har åstadkommit. Dusisn ören expert låtsas inte känna till detta och/eller har i uppgift att mörklägga. Hur som, så

  ”Putin set the goals of the SMO. The demilitarization of an enormous military, stocked for eight years and restocked feverishly from the bases and warehouses of 30 countries in NATO, is going very well. The Ukies had 750,000 men in trenches and fortified positions and embedded in big cities, shielded by civilians everywhere from Kiev to the smallest settlement in Donbass.Ukraine had a significant air force and stout air defenses with BUKs and S-300s in large numbers.
  The Russians have reduced this order of battle markedly. The navy of Ukraine is gone. It has no functioning naval bases. The Ukie air defenses have been reduced to mobile radars and a few extant S-300s. The most effective air defense they have is the tactic of massing MANPADS and receiving real time alerts from NATO of oncoming Russian jets and helos. This has not stopped the Russian aerospace forces, though it is a hampering defense that has to be recognized as a threat. The Ukie air force is 95% gone, only replenished from NATO with aircraft that stay in the battle for minutes before they are reduced to losses.

  Over 500,000 Ukies are gone, dead and forever off the battlefield. Thousands of mercenaries have been killed or chased off the battlefield.

  Every strategic offensive launched by Kiev (and the NATO command running their military) has been destroyed. The only ground they have gained is ground ceded in order to draw the Ukies into the open or to reposition Russian forces to better lines of defense.

  The Ukies have lost forever Mariupol, Kherson, Melitopol, all of Lugansk, 65% of Donetsk, their access to the sea (except with Russian permission at Odessa), the air space over most of Ukraine, and sovereign control over their utilities and transport systems which exist only as long as the Russians allow. Ukraine is under its 4th total mobilization. By winter’s end it will have lost another 100,000 of their cannon fodder. Likely, too, they will have lost what they hold in Donetsk oblast.

  The Russians have done this while exposing only 15% of their military. It is clear from signs in Chechnya, Kadyrov could gather 100,000 extra men who want to join the Chechen forces from the Caucuses and other brotherly muslim lands.

  There are also ample signs that Syrians and some African fighters want to join Russia in the battle against the Hegemon. Another 100,000 foreigners could easily be brought to Ukraine, if needed.

  So, Russia has enormous depth of reserves beyond its own manpower potential.

  If you take the SMO as a small part of a larger war (which it is in fact), this small war is going very well. Ukraine will be destroyed and NATO will have no proxy. NATO will have to send its own manpower. That stage of warfare will fracture the Alliance. The US will have to coerce a new proxy force to fight Russia out in the open sectors of Ukraine. They won’t be in fortified positions. And they won’t have civilians as shields.

  If the US manages to spread the war into Poland and Belarus and Moldova, a few hypersonic missiles from Russia will quench the enthusiasm of those NATO countries, and Russia will join with Belarus in an overwhelming punishment of Poles and Baltics. If Kaliningrad is touched, the attackers will lose their capitals and HQs.”

  https://smoothiex12.blogspot.com/2022/10/larchs-excellent-summary-my-video.html?m=1

   • Det är verkligheten! Fattar du inte att Ukraina fått vapenleveranser motsvarande många EU-länders militärbudgetar och kan ändå inte besegra ca 120 tusen ryska soldater? Tvärtom, ukrainarna och de utländska legosoldaterna får storpisk varje gång de drar igång sin s k offensiver! Finns det inget sunt förnuft alls hos dig eller vill du inte se sanningen?

 4. Ryska veteraner från Sovjetunionens intervention i Afghanistan är emot Putins krig.

  Vitaly Volansky: ’Putin destroyed the country´s military mobilization resources with his own hands and now this idiot has goten himself into the war with the entire world’.

  ’We [veterans] all talk and discuss what is going on’, said Nikolai Prokudin, age 61-year-old veteran of the Soviet invasion [intervention eller ingripande, min anteckning] of Afghanistan who opposes the war in Ukraine.’

  ”One reason why Gulyaev feels so strongly about Ukraine war is becouse a Soviet soldier from Ukraine saved his life in Afghanistan.”
  https://www.themoscowtimes.com/2022/10/03/we-cannot-win-russias-military-veterans-opposing-the-ukraine-war-a78876

  • Jaså, så nu är Ryssland i krig med resten av världen? Och detta drömde ”Kerstin” ihop i natt? Mig veterligen så är Ryssland inte i krig med ca 85% av världens befolkning och inte ens i västvärlden finns något större engagemang för krig mot Ryssland. ”Kerstín” låter mer som ”Voice of america” än medlem i SKP.

  • När USA gjorde kuppen i Ukraina år 2014 deserterade många ukrainska soldater och flydde utomlands, eller gick över till den andra sidan och tog med sina vapen. Därför blev Nato beroende av nynazister för det var inte många som ville slåss på samma sida som de som tände eld på levande personer och lät dem brinna upp. Ukrainska regimen importerade 15000 nynazister från hela världen från år 2014 och framåt.

   Hade några befäl i Zelenskys militära förband kritiserat honom på liknande sätt. Då hade de hamnat i någon av alla tortyrkammare som Ukrainska terrorist regimen besitter.
   Många har blivit torterade där för mindre orsaker, som en kvinnlig elektriker som enbart utförde sitt arbete.

   En ung flicka Faina Savenkova 13 år gammal uppvuxen i Lugansk republik, hon har blivit listad på Myrotvorets KILL LIST, där alla hennes personliga uppgifter står och alla sociala netverk som hon är aktiv i. Allt för att det skall vara lätt att få tag i henne för att kunna mörda henne.
   Över 300 barn finns på Ukraina regimens KILL LIST. Allt för att hålla befolkningen i skräck.
   När någon blir mördad stämplar de ”likviderad” på personens porträtt.

   Zelensky hotade alla som gick och röstade med 12 års fängelse, vilket innebär 12 års tortyr för de som sympatiserar med Ryssland. Ändå gick de till vallokalerna medan Ukrainska regimen besköt dem och kulor ven runt dem.

   advokat Kozhemyakin Sergey Anatolyevich berättar:
   I staden Mariupol, i Ukrainas säkerhetstjänsts tortyrkammare (en specialtjänst i Ukraina som organiserade ett nätverk av hemliga utomrättsliga fängelser, skapade en grupp mördare som dödade journalister (Oles Buzina, Pavel Sheremet och andra)) och Azovbataljonen (tortyranläggningen kallades av dem ”Bibliotek” i staden Mariupol) satte på ett galler (korsfäste en man på en träpinne), torterade män och kvinnor. I den ukrainska Tornadobataljonens källare torterades, våldtogs och dödades kvinnor, män och barn, deras kroppsdelar skars upp för underhållning, något som den ukrainska försvarsmakten har gjort ostraffat sedan 2014-07-04. dessa brott?

   En grekisk tidning/greekcitytime skrev 12 mars 2022
   //Den Mariupol-baserade Azovbataljonen, en nynazistisk enhet inom det ukrainska republikanska gardet, som faller under inrikesministeriets befäl, var baserad i Mariupol och diskriminerade, förföljde och torterade icke-ukrainsktalande, inklusive greker.

   Bara dagar innan ryska trupper började korsa in i Ukraina dödade Azovbataljonen en etnisk grek och sköt ytterligare två bara för att de talade ryska.

   Vad säger greker i Mariupol: Ryssarna hjälper oss, diskriminerar inte som ukrainare
   ”Ryssarna diskriminerar inte”, fortsatte de och tillade: ”Medan ukrainarna gjorde det, tvingade oss att bara prata ukrainska, även om jag inte kan det ”//

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here