COVID-19-krisen, den stora klyftan och den stora börsbubblan. När spricker den?

1
2126

 

Ingress: Jag prenumererar sedan några år åter på den förträffliga socialistiska, marxistiska tidskriften ”Monthly Review” (MR), som utges sedan 1949 i New York, där jag besökte redaktionen i april 2011 på genomresa. Prenumerera! Den är inte dyr. Kolla på Monthly Review. Artiklar i den har haft stor betydelse för skriften ”USA som världspolis”. I januarinumret finns en viktig artikel. Publicerar ett utdrag från artikeln av chefredaktör chefredaktören John Bellamy Foster, professor i sociologi, och dennes medarbetare, översatt av mig själv. Siffrorna 38-62 i slutet av meningar anger referenser som finns i slutet av artikeln.


COVID-19-krisen och den stora klyftan

Monthly Review: Kapitalets smitta
Som Rob Wallace och hans kollegor har visat uppstår emellertid smitta som COVID-19 från de globala kapitalkretsarna som är associerade med den globala överföringen av kapital från den påskyndade utvinning av planetens resurser. (38) Detta är särskilt knutet till global agribusiness, som förskjuter, ofta med våld, självförsörjande jordbrukare medan denna agribusiness avancerar till vildmarksområden, förstör ekosystem och stör djurlivet. Resultatet är en växande spridning av zoonoser (eller sjukdomar från djur som kan överföras till människopopulationer). Ur perspektivet från hälsotraditionen inom epidemiologi kan COVID-19-pandemin därför ses som en del av den större planetariska ekologiska krisen eller ”den metaboliska splittringen” som skapats av tjugoförsta århundradets kapitalism.39

I mars 2020 såg den amerikanska aktiemarknaden ett kraftigt dopp när COVID-19 sprids i USA. Federal Reserve började genast att översvämma marknaden med likviditet, köpte, från mars till juni 2020, 1,6 biljoner dollar i amerikanska statsobligationer (US Treasuries) och 700 miljarder dollar i andra värdepapper (mortgage-backed securities,) och lät marknaderna veta att det nästan inte fanns några gränser för framtida stöd. 40 Samtidigt som social distansering och lockdown inleddes och arbetslösheten steg till de högsta nivåerna sedan den stora depressionen och nådde nästan sjutton miljoner – upplevde den amerikanska aktiemarknaden sin största uppgång sedan 1974 6/-10/4. 41 Wall Street-vinsten ökade under första halvåret 2020 med 82 procent året innan.42 Den totala rikedomen hos amerikanska miljardärer ökade med 700 miljarder dollar mellan mars och juli 2020, medan antalet COVID-19-döda i USA fortsatte att stiga.43 Amazonas Jef Bezos förmögenhet ökade med mer än 74 miljarder dollar 2020, medan Teslas Elon Musk såg sin förmögenhet öka med 76 miljarder dollar 2020.

(Som jämförelse uppgick förmånerna för kompletterande näringsassistansprogram från den federala regeringen under 2019, som hjälpte tiotals miljoner låginkomstfamiljer, seniorer med fasta inkomster och funktionshindrade, till 62,3 miljarder dollar.) 44 Detta visar på det som Marx kallade ”den absoluta allmänna lagen om kapitalistisk ackumulation”, polariserande rikedom och fattigdom, eller vad Solow, som kommenterar Pikettys arbete, kallar ”de rika-bli-rikare-dynamiken.” 45

Förlusten för USA:s befolkning som helhet har varit enorm. I mitten av oktober 2020 drabbades mer än 25 miljoner arbetare i USA i pandemikrisen. Enligt officiella arbetslöshetstal var 11,1 miljoner arbetare i USA officiellt arbetslösa. Ytterligare 3,1 miljoner hade förlorat sina jobb men felklassificerades, 4,5 miljoner hade lämnat arbetskraften sedan pandemin; och 7 miljoner var fortfarande anställda men upplevde nedskärningar i löner och timmar på grund av coronaviruskrisen. Antalet som krävde arbetslöshetsersättning i alla program i oktober uppgick till 21,5 miljoner människor. 46 miljoner ligger efter i betalningar för hyra, bostadslån och studielån medan matosäkerheten har vuxit från 35 miljoner till över 50 miljoner till följd av otillräcklig statlig hjälp under pandemin.47

Enligt U.S. Financial Financial Pulse Report 2020, publicerad av U.S. Financial Network, är för närvarande mer än två tredjedelar av USA:s befolkning i ett ekonomiskt ohälsosamt tillstånd. Av dessa är mer än 20 procent oroliga för att inte ha tillräckligt med mat, medan mer än en fjärdedel är oroliga för sin förmåga att betala sin nästa månads hyra eller inteckning. Ironiskt nog förbättrades den ekonomiska situationen för de två nedersta tredjedelarna av befolkningen vid undersökningen (augusti 2020) något jämfört med 2019 (före den nuvarande ekonomiska och epidemiologiska krisen), på grund av den tillfälliga lindringen främst i form av arbetslöshetsersättning från den federala regeringen som svar på pandemin.48 Under tredje kvartalet 2020 var USA:s ekonomi fortfarande 3,5 procent mindre än under fjärde kvartalet 2019, med tiotals miljoner människor som drabbades av krisen.49

Den rikaste 1 procent såg att deras finansiella tillgångar skjutit i höjden som en andel av nationell inkomst. FAANG-aktierna ledde vägen när företag och rika alltmer gick från investeringar till spekulativa alternativ med fokus på de stora tekniska monopolen.
Översättaren: FAANG är en akronym för några av USA-börsens 5 mest populära och bästa teknikaktier. Dessa aktier är Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google.

I oktober 2020 hade värdet aktier i Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google stigit med 29, 61, 77, 64 respektive 61 procent.50

Sådan frenetisk spekulation medför naturligtvis ökad risk för ekonomiskt sammanbrott. För närvarande står USA:s ekonomi inför en aktiemarknadsbubbla som hotar att spricka. Två av de mer betydande sätten att avgöra omen finansiell kris på aktiemarknaden är överhängande är: (1) aktiekursen till företagets vinstkvot (P / E) för aktier och (2) Warren Buffetts marknadsregel. Det historiska genomsnittliga P / E-förhållandet, enligt Shiller Index, är 16. I augusti 2020 prissattes den amerikanska aktiemarknaden till mer än dubbelt så mycket, till 35. På Black Tuesday under börskraschen 1929, vilket ledde till den stor depressionen hade P / E-kvoten nått 30. Aktiekursen 2000 som avslutade den tekniska högkonjunkturen på 1990-talet inträffade när P / E-förhållandet nådde 43. (51).

Översättarens anmärkning: Den nionde mars var P/E-kvoten på New York-börsen drygt 32 medan den var drygt 36 på Nasdaq (https://www.wsj.com/market-data/stocks/peyields)

Enligt Buffetts marknadsregel (Buffett’s Expensive Market Rule) är genomsnittet av aktievärden (mätt med Wilshire 5000 börsvärdeindex) i förhållande till BNP 80 procent. Kraschen år 2000 inträffade när aktie- och inkomstkvoten, mätt på detta sätt, nådde 130 procent, medan den stora finanskrisen 2007 inträffade när den nådde 110 procent. I augusti 2020 var förhållandet 180 procent.52.

Översättarens anmärkning: I mitten av februari var värdet 151 procent (https://fortune.com/2021/02/18/stock-market-buffett-indicator-s-and-p-500-spx/)

En annan viktig indikator på växande finansiell instabilitet är förhållandet mellan icke-finansiell företagsskuld och BNP, som avbildas i diagram 4. Företag som flushar med fria kontanter har tagit på sig skulder, tillgängliga till mycket låga räntor, för att ytterligare driva icke-produktiva satsningar som fusioner, förvärv och olika former av spekulation, med användning av den fria kassan. I var och en av de tre tidigare ekonomiska kriserna 1991, 2000 och 2008 nådde icke-finansiella företagsskulder cykliska toppar i intervallet 43 till 45 procent av nationell inkomst. År 2020 nådde icke-finansiell företagsskuld i förhållande till nationell inkomst 56 procent. Detta är ett säkert tecken på en finansiell bubbla som sträcker sig utanför dess gränser.

Bild 4 i januarinumret av MR 2021.

Diagram 4: Skuld i procent av BNP, icke-finansiella företag i USA, 1949-2020.

Källa: Hämtad från FRED, Federal Reserve Bank of St.Louis, 16 november 2020, https://fred.stlouisfed.org. Serie-ID: BCNSDODNS (Icke-finansiell företagsverksamhet; Skuldsäkerheter och lån; Skuld, nivå) och BNP.

Hela världsekonomin, förutom Kina, är nu i kris, med över en och en halv miljon liv förlorade över hela världen till COVID-19 i början av december, vilket stör normala produktionsförhållanden. Internationella valutafonden har prognostiserat en tillväxttakt på -5,8 procent i de avancerade ekonomierna 2020 och en tillväxttakt på -4,4 procent i världen.53

Översättarens anmärkning: Enligt senare uppgifter från januari i år ses bättre siffror med en minskning på 3,5 procent 2020 och en ökning med 5,5 procent 2021.(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update) Under dessa omständigheter kommer ingen snabb återhämtning från den nuvarande kapitalistiska krisen att ske. Kraftiga stormvindar kommer att fortsätta.

USA: s förmåga att trycka dollar för att avvärja finansiella kriser såväl som dess förmåga att devalvera sin valuta för att öka sin export (därigenom minska värdet på dollarreserver som innehas av länder runt om i världen) kan båda möta ett ökat motstånd mot dollar-systemet, vilket ytterligare skyndade på nedgången i USA: s hegemoni. Washingtons försök att skapa handelspakter som säkerställer att USA-centrerade globala råvarukedjor fortsätter att dominera möte i ökande grad konkurrens från Peking.

Regional Comprehensive Economic Partnership 2020, det största handelsblocket i världen, som står för cirka 30 procent av den globala ekonomin, har Kina som sitt tyngdpunkt.
Ställd mot ekonomisk stagnation, periodiska finansiella kriser och avtagande ekonomisk hegemoni och inför snabb kinesisk tillväxt, är USA på väg mot ett nytt kallt krig med Kina.

Detta klargjordes i den amerikanska utrikesdepartementets rapport från november 2020, The Elements of the China Challenge. Man anklagade ”Folkrepubliken Kina för auktoritära mål och hegemoniska ambitioner.” I utrikesdepartementets rapport fortsatte man att skissera en strategi för Kinas nederlag genom att rikta in sig mot det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och utnyttja KKP: s ekonomiska och andra ”sårbarheter”.
Här är USA: s viktigaste ekonomiska vapen dess dominans över världsfinansieringen.

Den tidigare kinesiska finansministern Lou Jiwei indikerade nyligen att USA förbereder sig för att inleda ett ”finansiellt krig” mot Kina. USA försöker ”undertrycka Kina” med finansiella medel under Joe Bidens administration, säger han. Det ”kommer att vara oundvikligt.” Under dessa omständigheter insisterar Lou på att Kinas tidigare mål att internationalisera sin valuta och inleda en fullständig konvertering av kapitalkonton, vilket skulle leda till förlust av dess kontroll över statsfinansiering, ”inte längre är säkra alternativ.”

Om Washington skulle använda sin makt över världens finansiella system för att kväva den kinesiska tillväxten, skulle Peking enligt Chen Yuan, en före detta vice guvernör i den kinesiska centralbanken tvingas att använda sina innehav av amerikanska statsskulder (totalt 1,2 biljoner dollar) som svar . Detta kan betraktas som den ekonomiska motsvarigheten till kärnvapenkrig. Ett finansiellt (för att inte tala om militärt) krig mellan USA och Kina, som drivs av USA: s försök att stärka sin avtagande ekonomiska hegemoni genom att försöka kväsa sin framväxande rival, skulle mycket väl kunna stava en katastrof för den globala kapitalistiska ekonomin och mänskligheten som helhet. .56

Gränslinjen och kapitalets smitta

Krisen i det amerikanska systemet och den sena kapitalismen utmärks av överackumulering. Större ekonomiskt överskott genereras än vad som lönsamt kan absorberas i ett moget monopolitiskt kapitalistiskt system. Denna dynamik är förknippad med höga nivåer av inaktivitet, atrofi av nettoinvesteringar, fortsatt långsam tillväxt (sekulär stagnation), ökade militära utgifter och finansiell hyperexpansion. Oförmågan hos privata investeringar (och kapitalistisk konsumtion) att absorbera allt faktiskt och potentiellt överskott, tillsammans med offentliga underskottsutgifter, leder till växande mängder gratis kontanter i företags händer. Resultatet är ökningen av ett system med tillgångsspekulation som delvis stimulerar ekonomin på grund av rikedomseffekten (ökningar av kapitalistisk konsumtion som matas av en del av den ökade avkastningen på rikedom), men som inte kan övervinna den underliggande tendensen mot stagnation. 57

Därför är dagens monopolfinansieringskapital (monopoly-finance capital of today) ett djupt irrationellt system där mer pengar finns utan ökad produktions.58 ”Livskraften för dagens penninghanterarkapitalism”, som den heterodoxa ekonomen Hyman Minsky kallade det, beror på att man inte har en allvarlig depression: den fortsatta frånvaron av en allvarlig depression främjar experiment med portföljhanteringstekniker som ökar sannolikheten för systemhotade kriser, det vill säga ökar sannolikheten för depressioner. Det finns en grundläggande motsägelse i penninghanterarkapitalismen som gör fortsatt framgång alltmer beroende av en lämplig struktur för stödjande statliga ingripanden. Pengahanterarkapitalismen vilar på regeringens makt för att förhindra en kraftig nedgång i aggregerade affärsvinster … Vi kan förvänta oss att framtida kriser kommer att mötas med någon form av ad hoc-ingripande som delvis kommer att återspegla en ovilja från beslutsfattare att inse att kapitalismen har förändrats.59
En rationell strategi för att undkomma denna fälla – om endast delvis – skulle vara att öka den amerikanska direkta rollen i investeringar och konsumtion för att ta itu med samhällets flera kriser, inklusive offentliga utgifter som svar på: (1) klimatkrisen ; (2) folkhälsokrisen, (3) bristen på tillräcklig bostad för en stor del av befolkningen, (4) försämringen av det offentliga utbildningssystemet under nyliberalism, (5) frånvaron av ett nationellt system för masstransitering och så vidare.

Skulle regeringen ändå gå direkt in i sådana områden innebär det att man korsade gränsen mellan den privata sektorn och regeringen, vilken säkerställer den nuvarande nästan fullständiga dominansen av den privata sektorn, ett fenomen som först kritiskt diagnostiserades av marxistiska ekonomer Paul A. Baran och Paul M. Sweezy i boken Monopoly Capital 1966.60 Som Medlen skriver, ”tas de institutionella arrangemangen för vinstsökande investeringar helt enkelt för givet som en gränslinje som inte ska kränkas.” 61
Men statligt ägda produktionsanläggningar kan inte sägas producera intäkter som är tillräckliga för att kompensera för produktionskostnader. ”Detta beror främst på att regeringen, utanför en betydande landmassa, det offentliga skolsystemet, den amerikanska posttjänsten och avgiftsfria vägar, i huvudsak inte äger något.” 62 Huvuddelen av federala regeringens diskretionära utgifter går till militären, vilket utgör en enorma subventioner till privat kapital utan intrång i den privata sektorn. Under tiden driver privatiseringen av folkhälsoinfrastrukturen och den offentliga utbildningen ytterligare gränslinjen i riktning mot en fullständig dominans av en privat sektor som redan är benägen att överackumulera.


Referenser

38.  Rob Wallace, Dead Epidemiologists: On the Origins of COVID-19 (New York: Monthly Review Press, 2020), 42–57; John Bellamy Foster and Intan Suwandi, “COVID-19 and Catastrophe Capitalism,” Monthly Review 72, no. 2 (June 2020): 1–20.

39.  Robert G. Wallace et al., “The Dawn of Structural One Health: A New Science Tracking Disease Emergence Along Circuits of Capital,” Social Science and Medicine 129 (2015): 68–77.

40 Lorie K. Logan, “Treasury Market Liquidity and Early Lessons from the Pandemic Shock” (speech, Brookings-Chicago Booth Task Force on Financial Stability Meeting, Federal Reserve Bank of New York, October 23, 2020).

41. Fred Imbert and Pippa Stevens, “S&P Index Jumps More than 1%, Capping Off Its Best Week Since 1974,” CNBC, April 9, 2020.

42. Mark DeCambre, “Wall Street Profits Soared in First Half of 2020 Amid the Worst Pandemic in a Century, Report Says,” Market Watch, October 20, 2020.

43.  “Billionaires Pandemic Wealth Gains Burst through $700B,” Americans for Tax Fairness, July 16, 2020.

44.  “Billionaires’ Net Worth Grows to $10.2 Trillion During Pandemic,” teleSUR, October 7, 2020. Congressional Research Service, “USDA Domestic Food Assistance Programs: FY2019 Appropriations,” May 24, 2019, 3, Table I.

45.  “If you multiply the rate of return on capital [wealth] by the capital-income ratio, you get the share of capital [as a flow] in the national income. For example, if the rate of return is 5 percent a year and the stock of capital is six years’ worth of national income, income from capital will be 30 percent of national income, and so income from work will be the remaining 70 percent.… As long as the rate of return exceeds the rate of growth, the income and wealth of the rich will grow faster than the typical income from work. (There seems to be no offsetting tendency for the aggregate share of capital to shrink.)” Solow, “The Rich-Get-Richer Dynamic,” 53.

46.  Heidi Shierholz, “More than 25 Million Workers Are Being Hurt by the Coronavirus Downturn,” Economic Policy Institute, November 6, 2020.

47.  Bridget Balch, “54 Million People in America Face Food Insecurity During the Pandemic. It Could Have Dire Consequences for Their Health,” Association of American Medical Colleges, October 15, 2020.

48.  Financial Health Network, S. Financial Health Pulse: 2020 Trends Report (Chicago: Financial Health Network, 2020).

49.  “The Conference Board Economic Forecast for the U.S. Economy,” Conference Board, November 13, 2020.

50.  Robert Francis, “FAANG Stocks and COVID-19,” Global Banking and Finance Review, October 11, 2020.

51.  Surz, “If COVID-19 Won’t Pop the Stock Market, What Will?”

52.  Surz, “If COVID-19 Won’t Pop the Stock Market, What Will?”

53.  “Real GDP Growth, Annual Percent Change, 2020,” International Monetary Fund, accessed November 21, 2020.

54.  See Samir Amin, The Liberal Virus (New York: Monthly Review Press, 2004).

55.  Policy Planning Staff, Office of the Secretary of State, Elements of the China Challenge (Washington DC: Office of the Secretary of State, 2020).

56.  “Former China Finmin Says Trade Frictions with U.S. Could Remain Under Biden,” Nasdaq, November 11, 2020; “China-U.S. Rivalry on Brink of Becoming a ‘Financial War,’ Former Minister Says,” South China Morning Post, November 9, 2019; Julian Gewirtz, “Look Out: Some Chinese Thinkers Are Girding for a ‘Financial War,’” Politico, December 17, 2019.

57.  On the wealth effect, see Dean Baker, The End of Loser Liberalism(Washington DC: Center for Economic and Policy Research, 2009), 18; Christopher D. Carroll and Xia Zhou, “Measuring Wealth Effects Using U.S. State Data,” Federal Reserve Board of San Francisco, October 26, 2010.

58.  Marx, Capital, vol. 3, 515.

59.  Hyman Minsky, “Financial Crises and the Evolution of Capitalism,” in Capitalist Development and Crisis Theory, ed. Mark Gottdiener and Nicos Komninos (London: Macmillan, 1989), 398, 402. See also Riccardo Bellofiore, “Hyman Minsky at 100: Was Minsky a Communist?” Monthly Review 71, no 10 (March 2020): 6–10.

60.  Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966), 161–75.

61.  Medlen, Free Cash, Capital Accumulation and Inequality, 5.

62.  Medlen, Free Cash, Capital Accumulation and Inequality, 149.

 

Föregående artikelAllvarlig kritik av FOI och Folk och Försvar
Nästa artikelMånga EU-länder – men inte Sverige- stoppar AstraZenecas Corona-vaccin. 50 länder, men ej EU använder Sputnik V. Politiska påtryckningar? Senare omvända världen?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

 1. Till ”Corona-bluffen” samt övriga på den här nyhetsbloggen som i yttrandefrihetens namn sprider propaganda att hotet från Corona-smittan och lungsjukdomen Covid-19 är gravt överdriven och vilseledande kan jag härmed meddela att den nyligen komna brittiska mutationen av viruset är upp till dubbelt så dödlig samtidigt som den är mer smittsam.
  Mitt förnuft och självbevarelsedrift berättar för mig att jag ska akta mig noga både för viruset och all den fake news som av den orsaken kommit att omgärda mina sinnen.
  Vi får aldrig glömma att i paradiset fanns även en orm.
  I liknelsen av ondska förstås.
  Djur beskyller jag aldrig för något.

  https://www.friatider.se/brittisk-corona-mycket-dodligare

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here