Craig Murray: Rätten till självförsvar

6
665
ICC. International Court of Justice in The Hague. (R Boed, Flickr, CC BY 2.0)

Red: Denna artikel av Craig Murray, som alltid intressant, har publicerats på

https://consortiumnews.com/2023/11/11/craig-murray-the-right-of-self-defense/
Artikeln kommer ursprungligen från CraigMurray.org.uk. Här har publicerats en artikel på samma tema av Ulf Karlström: Den stora lögnen om ”Israels rätt att försvara sig”!

Craig Murray är författare, programledare och människorättsaktivist. Han var brittisk ambassadör i Uzbekistan från augusti 2002 till oktober 2004 och rektor för University of Dundee från 2007 till 2010. Hans bevakning är helt beroende av läsarnas stöd. Prenumerationer för att hålla denna hans blogg igång tas tacksamt emot.

Craig Murray.

______________________

Genom att inte agera mot Israels kollektiva bestraffning av palestinier bryter Storbritannien, USA och Europeiska unionen mot en skyldighet i internationell rätt som fastställdes i ett beslut från 2004 av Internationella domstolen.

Israel har rätt till självförsvar, men bara på exakt samma sätt som andra länder har det. Faktum är att det enda unika med Israel i detta sammanhang är att det är det enda land som av Internationella domstolen har befunnits ha missbrukat och överskridit begreppet självförsvarsrätt i sin behandling av palestinierna.

År 2004 förklarade Internationella domstolen (International Court of Justice, se här, ö.a.), i ett rådgivande yttrande till FN:s generalförsamling, att Israels byggande av den stora muren, som är en grundläggande del av det israeliska apartheidsystemet, var olagligt. Domstolen beaktade Israels argument om självförsvar och slog fast att detta inte rättfärdigade de många brott mot internationell rätt som muren utgör:

Även om Israel har rätt och faktiskt skyldighet att svara på de många och dödliga våldshandlingar som riktas mot dess civilbefolkning, för att skydda sina medborgares liv, måste de åtgärder som vidtas vara förenliga med tillämplig internationell rätt. Israel kan inte åberopa en rätt till självförsvar eller ett nödläge för att utesluta att uppförandet av muren är olagligt. Domstolen finner därför att uppförandet av muren, och den därmed sammanhängande regimen, strider mot internationell rätt.”

Av detta följer att Israel inte kan använda ”självförsvar” som ett trumfkort för att riva upp internationell rätt i den nuvarande situationen i Palestina. Användningen av kollektiv bestraffning mot en civilbefolkning – inklusive genom svält, törst och medicinbrist, bombmattor, användning av vit fosfor, attacker mot sjukvårdsinrättningar, attacker mot medicinsk personal, avrättning av fångar, det tydliga folkmordsförsöket – inget av dessa krigsförbrytelser kan ursäktas som ”självförsvar”.

Det militära samarbetet mellan de amerikanska, brittiska och australiska regeringarna – i en attack som de vet begår allvarliga krigsförbrytelser – innebär också att de ansvariga kan åtalas för krigsförbrytelser för sin aktiva delaktighet och till och med konspiration.

Dessutom finns det faktiskt en positiv rättslig skyldighet för stater att agera mot Israel med tanke på Israels vägran att riva muren och apartheidsystemet i de ockuperade områdena – inklusive den utbredda kriminella bosättning och stöld av mark som detta system förkroppsligar. Detta är Internationella domstolens dom om andra staters skyldigheter:

”Med hänsyn till karaktären och betydelsen av de rättigheter och skyldigheter som berörs anser domstolen att alla stater är skyldiga att inte erkänna den olagliga situation som följer av uppförandet av muren på det ockuperade palestinska territoriet, inbegripet i och omkring östra Jerusalem. De är också skyldiga att inte lämna hjälp eller bistånd för att upprätthålla den situation som skapats genom en sådan uppbyggnad.

Det åligger också alla stater att, med respekt för Förenta nationernas stadga och internationell rätt, se till att alla hinder för det palestinska folkets utövande av sin rätt till självbestämmande, till följd av uppförandet av muren, undanröjs. Dessutom är alla stater som är parter i Genèvekonventionen om skydd för civilpersoner under krigstid av den 12 augusti 1949 skyldiga att, med respekt för Förenta nationernas stadga och internationell rätt, se till att Israel följer internationell humanitär rätt såsom den kommer till uttryck i den konventionen.”

Läs detta stycke mycket noggrant. Israel har inte vidtagit någon av de åtgärder som anges av Internationella domstolen och har i själva verket byggt fler bosättningar och infört fler restriktioner. Det är helt uppenbart att UK, USA och EU inte bara underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt internationell rätt enligt Internationella domstolens beslut, utan att de agerar i direkt motsats till sin skyldighet enligt internationell rätt enligt Internationella domstolens beslut.

BDS-rörelsen agerar precis i linje med de skyldigheter som fastställts av Internationella domstolen, medan de stater som försöker förbjuda BDS-rörelsen agerar precis mot de skyldigheter som ålagts dem av Internationella domstolen.

Slutligen måste domen innebära att palestinierna verkligen har rätt till självförsvar. Eftersom man inte kan ha ”rätten till självbestämmande”, vilket domstolen erkänner, utan rätten till självförsvar. Eftersom det är omöjligt att utöva självbestämmanderätt om någon annan kan ta bort din kroppsliga integritet efter eget godtycke.

Denna rätt till självförsvar måste med nödvändighet utövas av den som de facto har kontroll över det palestinska territoriet vid den tidpunkten.

Bild: 9 december 2006: Palestinska bönder väntar på att släppas tillbaka genom apartheidmuren till sin by på Västbanken efter att ha gått till sin mark. (FREEPAL, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Jag är tacksam mot ett antal anställda och nationella delegater vid Förenta nationerna i Genève som har påpekat för mig hur viktigt ICJ:s utslag från 2004 är i det aktuella sammanhanget.

Jag hoppas att det hjälper er att förstå varför lögnerna från USA:s president Joe Biden, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak, Storbritanniens Labourledare Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron etc. verkligen är lögner.

Jag är föremål för en ”antiterroristutredning” och anser det för närvarande inte vara säkert att återvända till Storbritannien. Om utredningen gäller mitt stöd till WikiLeaks eller mitt stöd till Palestina, eller båda, vet jag inte, eftersom polisen inte har sagt varför jag utreds.

Jag tror uppriktigt att jag inte kämpar för mig själv, utan mot den framväxande fascismen i de västerländska samhällena. Det är för frihet från en polisstat som ständigt närmar sig och från en politisk klass som försöker upprätthålla ett informationsmonopol för allmänheten. Kampen kan överhuvudtaget bara äga rum med ekonomiskt stöd från de fantastiska läsarna av den här bloggen. Ni har hjälpt mig igenom så mycket, och jag är mycket tacksam.

Föregående artikelAfrikas gröna revolution gav hunger
Nästa artikelBarn i Israel sjunger ”Vi ska förinta alla i Gaza.”
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

6 KOMMENTARER

 1. Video: Israelerna spränger moske medans de skrattar
  https://twitter.com/Alhamdhulillaah/status/1726275856950300713

  Det är detta som alla från Moderater till Vänsterpartister kallar ”försvar”.

  Eller när israel bombar för femtioelfte gången

  BREAKING
  Twelve killed in Israeli strikes on Gaza’s Indonesian Hospital
  https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2023/11/20/israel-hamas-war-live-gaza-hospital-official-rejects-israel-tunnel-claim

  Men nej det är ingen DN, Expressen, Aftonbladet, SVD, SR journalister varken kommer rapportera eller fördöma.

  Israel är en stat som behöver mentalvård.

   • Hederliga journalister i USA vill inte syssla med lögner och därför säger de upp sig!

    ”The Israeli regime’s genocidal campaign in the besieged Gaza Strip has divided newsrooms in the West into those brazenly willing to peddle lies and those unwilling to compromise on their principles and journalistic ethics.

    Some journalists working with Western media outlets have in recent weeks been forced to resign while some others have chosen not to collaborate with their news organizations in covering up the truth about what’s unfolding in Gaza.

    Earlier this week, Pulitzer Prize-winning poet, essayist, and poetry editor of the New York Times Magazine, Anne Boyer, resigned from her post in protest against the unfair and lopsided coverage of the Israeli regime’s war on Gaza.

    “The Israeli state’s US-backed war against the people of Gaza is not a war for anyone. There is no safety in it or from it, not for Israel, not for the United States or Europe,” she wrote in her resignation letter, adding that wars have no profit but for “oil interests and weapon manufacturers”.

    Days before Boyer’s resignation, the other New York Times Magazine staff writer Jazmine Hughes and contributing writer Jamie Lauren Keiles called it quits after joining the Writers Against the War on Gaza (WAWOG) coalition, which was considered a violation of newsroom policies.

    The coalition, which is modeled on an organization founded in 1965 named the American Writers Against the Vietnam War, has been vocal in its support for Palestine and invites writers, editors, and others to unite against the war on Gaza.

    “Israel’s war against Gaza is an attempt to conduct genocide against the Palestinian people. This war did not begin on October 7th,” the WAWOG wrote in a statement.

    “However, in the last 19 days, the Israeli military has killed over 6,500 Palestinians, including more than 2,500 children, and wounded over 17,000. Gaza is the world’s largest open-air prison: its 2 million residents—a majority of whom are refugees, descendants of those whose land was stolen in 1948—have been deprived of basic human rights since the blockade in 2006.”

    Läs mer här: https://www.presstv.ir/Detail/2023/11/20/714944/truth-matters-western-journalists-quit-jobs-refuse-peddle-lies-gaza-war

  • Den eller de som ser till att apartheid israel jämkas med marken gör hela mänskligheten en jätte stor förtjänst!

    • APARTHEID israel – denna styggelse har INGEN rätt att existera. Så som dessa satans avkomma mördare håller på med deras blodbad, ser inte slutet för de att vara barmhärtigt!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here