Den stora lögnen om ”Israels rätt att försvara sig”!

17
1578

Partierna, som idag utgör riksdagens majoritet, tillika NATO-kramare, ljuger ogenerat om massmorden i Gaza – i dagsläget cirka 11 000 döda, varav minst 30 % är barn. Regeringspartierna ljuger mest öppet, men Magdalena Andersson (s) slirade allt för grovt runt i P1:s lördagsintervju för 2 veckor sedan.

De ljuger medvetet eller slirar runt om folkrätten. De upprepar ständigt, efter ”försångarna” USA och apartheidstaten Israel – ”Israel har rätt att försvara sig”, underförstått enligt folkrätten. Det är en ren lögn

FN:s Generalförsamling hemställde att internationella brottmålsdomstolen i Haag genomför en utredning och meddelar dom huruvida Israel kan åberopa rätten att försvara sig i det ockuperade Palestina. Domen kom 2004 och förklarade att rätten till försvar gäller endast emot en annan, anfallande stat, inte mot befrielserörelser och motståndskamp på ockuperat territorium. Punkt! Det struntar staten Israel totalt i. De storskaliga krigsoperationer mot GAZA 2008-2009, 2012, 2014, 2021 och nu 2023 – den största omfattningen av de fem anfallen – talar sid tydliga, otäcka språk.

Så, israeliska regeringar och militärledningar är alltså brottslingar, i bemärkelsen att de är totalt likgiltiga för internationell folkrätt, inkusivel Genevékonventionerna.

Att USA:s statsledning ljuger förvånar knappast någon. Vi minns t ex hur USA hävdade att Irak. under Saddam Hussein hade kärnvapen. Det var en lögn. Att våldstaten Israel ständigt ljuger förvånar få. Staten är grundad på lögner, för att citera amerikanen Chris Hedges, fd studentpräst och nu uppburen internationella journalist.

Palestinska myndigheten anhängiggjorde (2015?) ett mål vid Internationella Domstolen i Haag mot staten Israel för folkrättsbrott. Det är oklart när utredning och dom kan föreligga. Under Vietnamkriget togs initiativ till den s k Russeltribunalen, vilken dömde USA för folkrättsbrott i Vietnam.

Kanske är det dags att initiera en ny internationell krigsförbrytartribunal mot staten Israel?

Det allvarliga är att vi på svensk botten har en regering som ljuger och det största oppositionspartiet slirar runt i det av Israel skapade folkmordet som sker nu i Gaza. Hur skall man kunna lita på dessa politiker?

Föregående artikelKänd sionist, jude och parlamentsledamot i Storbritannien tog avstånd från Israel för länge sedan
Nästa artikelGlobaliseringens skörhet – ett sårbart systembygge
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

17 KOMMENTARER

 1. Dessa lögner upprepas också i SVT/SR. Möjligheten finns att anmäla till granskningsnämnden för brott mot opartiskheten

   • ”Gör gärna det. Har gjort det några gånger utan framgång.”

    Det är som att SVT Public Service erkänner den auktoritära staten utan att medge det.

    I tider av polarisering i samhället övergår Public Service från Svenska Folkmaktens övervakare till att bli regional myndighet för demokratins auktoritära centralmakt på andra sidan Atlanten långt borta i США.

    När ska svenskarna förstå att demokratin alltmer övergår till en ren lögn och falsarium?

    Det blir allt tydligare hur de viktigaste besluten inte tas av folket.
    De viktigaste besluten är istället förutbestämda av en mer och mindre synlig elit.
    Både ekonomisk och politisk sådan men den viktigaste poängen är att Borgarens intresse går före folkets.

    Med den maktfördelningen blir en etnisk rensning i Gaza fullt möjlig med den Borgerliga elitens vilja och folkets maktlöshet att säga ifrån.

    Därför måste radikala rörelser mot makteliten låta ropen för Gazas Frihet skalla.

    • I Tysklands delstater förbjuds nu demonstrationsslogans för palestinsk frigörelse och frihetskamp.

     På Göteborgs Chalmers tekniska universitet förbjuds nu ALL politisk affischering och ”kampanjande”.

     När upphörde (eller rättare sagt ”började”?) det offentliga politiska samtalet på gatan, i forskarnas akademier och på universitet att bli ett problem?

     INGEN (ingen!) politisk diskussion -på ett…ja, universitet?

     Den allmänna svenska (och tyska) politisk-neurotiska virrigheten att minsta anti-israelisk anti-vålds- och antikrigskritik nu börjar ge sig in på ”antisemitism”-diskussionens alzheimerstadium till och med på Chalmers.

     Hur lågt får det här jä**a landet sjunka egentligen?

     Det är just sådana här tyska och svenska åtgärder som indirekt KRAFTIGT ORSAKAR att just antisemitismen och anti-judiska tankesätt idag tyvärr ökar och sprids.

     Anti-israelism är självklart inte detsamma som antisemitism. Det är en ren vulgär och feg anti-politisk härskarteknik att anklaga fredens och civilisationens försvarare som Human Rights Watch, UNICEF, UNESCO, Amnesty International, Röda Korset och Rädda Barnen, och många andra, som alla kritiserar de klara israeliska krigsbrotten mot mänskligheten för just ”antisemitism”.

     Är man äkta demokrat står man självklart idag upp för rätten att vara anti-israelisk.

     Rektoratet på Chalmers tekniska och politiska dövskola bör helt enkelt avgå. Politik och demokrati är inte deras starkaste gren.

     • Man kan undra -ingen kritik mot någon enskild- om det är Palestinafrågan vi bör engagera oss emot, medan vi de facto har ett ännu större och långt värre Israelproblem: en brutal, våldsverkande nyfascistisk stat som trängt sig in med sin politiska folkmordsatmosfär rakt in i västerlandets demokratiers acceptans och tankevärld.

 2. Vi måste inse -och komma ihåg- att kriget fortskrider och är ännu i full aktion.

  Det GÖRS (faktiskt) journalistiska felbedömningar även under pågående krig.

  Det är istort sett bara media i Sverige och Amerika som kallar kriget ”Israel-Hamas-kriget”. Övriga stora medier, även brittiska BBC, kallar kriget för vad det är: Israel-Gaza-kriget; eller kanske än mer korrekt: kriget mot Gaza och Gazas befolkning.

  Nyhetsbyråerna uppger nu på eftermiddagen att Human Rights Watch (HRW) nu kräver att Israels statsledning ställs inför internationell krigsförbrytardomstol, föredragsvis uppger man ICC i Haag, för specifikt de israeliska anfallen mot ambulanser och sjukhus; två tredjedelar av Gazas sjukvårdsinrättningar är nu nedsläckta. FN-organ kallar al-Shifa-sjukhuset snarare ett ”bårhus än ett sjukhus för närvarande”.

  När skall till exempel SVT börja sin nyhetsrapportering från kriget med just ett palestinskt perspektiv i varje nyhetssändning än från ett israeliskt?

  SVT kan liksom resten av världsmedia kalla kriget för vad det är: Israel-Gaza-kriget.

  Israel har nu dödat över 40 journalister (i det sammantagna rysk-ukrainska kriget har på över 18 månader sammantaget 15 journalister dödats) i denna månads krig (kring många av dessa journalister finns dessutom två målsökande robotar nedslagna: d.v.s. journalisten i sig var själva målet). Journalister hindras aktivt att resa till de palestinska ockuperade områdena. De som arbetar i Gaza är palestinska journalister: de är alltså ”tillåtna israeliska mål”. BBC använder sig av dessa, varför kan inte SVT och TV4 kort hyra in en lokal rapport från en Gaza-journalist? Så omöjligt från månens baksida kan det faktiskt inte vara.

  Angående ämnets huvudrubrik så har ingen angripen stat rätt till självförsvarsprincipen inne på ett ockuperat territorium. Man har inte heller rätt annat till än ingripande mot ”en pågående attack”.

  Men det är klart att när Sverige konstant visar upp de israeliska och amerikanska presskonferenserna som ”objektiv information” så förvrids debatten och hela ämnesdiskussionen.

  Med de israeliska massbombningarna av bostadshus och sjukhus, tydligen i självförsvar, så fortsätter detta för den internationella lagen och folkrätten världsunika israeliska självförsvaret snart inne på den 50:e dagen.

  Är det då anständigt och pro-semitiskt -från Israels horisont- när precis alla palestinska sjukhus är helt sönderbombade? Har då pro-semitismen segrat över den världsomfattande anti-semitiska konspirationen?

  Är det israeliskt självförsvar att bomba ut alla palestinska sjukhus?

  I Ukraina var ryska bombningar av civila strukturer ett för Washington avgjort krigsbrott som ledde till ekonomiska sanktioner och avstängning av rysk sport och allt annat från resten av världen.

  När skall världens civilisation stänga av Israel från de internationella finansiella liksom banksystemen och från diverse VM och Olympiska spel?

  • Johan!
   Din sista mening ställer en mycket bra och berättigad fråga även utifrån ett medmänskligt perspektiv,
   som inte obekant beräknas på en graderad skala.
   Dessvärre- för att skapa en annan ordning blir säkert ett maratonlopp, bildligt talat- ty den globala ännu förhärskande maktapparaten har en annan tolkning på moraliska begrepp. Och detta i praktiken moralbegrepp har folket, framförallt i västvärlden accepterat, oavsett vilka överträdelser som skett och fortsättningsvis sker med samma skoningslösa brutalitet, trots att lögnen ligger i öppen dager.
   Det är så vägarna leder till det totala helvetets port som ingen vill se, höra och än mindre reagera över. Den mänskliga apatin i väst inväntar- vad det verkar, den stora domedagen till den grad att folk i gemen tillåter sig förledas och hoppas istället att allt löser sig självt. Förvisso demonstrera det för fred och rättvisa men mer än så blir det dessvärre inte. Nej, den folkliga kraften underifrån kontrolleras effektiv genom medier och vår demokratisk maktapparat. Inte ens den annars så populära Greta T undgår denna maktens kontrollbehov.
   Förhoppningsvis kommer en annan tid att uppdagas för dessa våldets människor som med försåtliga metoder säljer in ett samhällsystem som innebär död och kulturell förintelse ingen i ett historiskt perspektiv någonsin förmått överträffa..
   Det är tydligt att Europas/USA;s koloniala intresse råder. Det vill säga att äga med kontroller varje minsta del som stärker dess globala makt. Förvissa i en annan skepnad men med samma inbyggda målbild. Ett för förlorarna destruktivt beteende som tillför den härskande makten värden högt över det goda mänskliga, om så försvarslösa kvinnor och barn skall betala priset med sina liv.
   Men som sagt varje imperier har en uppgång och ett fall. Kan det vara så att USA befinner sig på utförsluten och kämpar mot att undgå fallet mot sin upplösning?
   Vad som kommer därefter är skrivet i stjärnorna.

   • Fast är verkligen folkdjupet och opinionen i det ”klassiska väst” egentligen så erbarmligt hopplöst? Jag tycker ärligt talat det ser ganska humanistiskt ut. Palestina och det arma, utsatta och förtryckta palestinska folket får allt starkare världsopinionen -och västopinionen- ännu mer starkt och starkare på sin sida.

    När detta lagt sig kommer otroligt många västerländska politiker mer än bittert i sin karriär få ångra att de åkte till det brutala Israel och björnkramade den framtida förmodligen krigsbrottsåtalade Netanyahu.

    I Frankrike finns en liten bok om tretton punkter som heter (ungefär) ”Konsten att hålla tyst”. Är det något de israeliska bombmarodörerna i politiken och krigsmakten inte gör, så är det hålla tyst. De har då rakt inte läst denna lilla bok. Det formligen kokar över med israeliska uttalanden som uppfyller alla den internationella juridikens punkter på uppsåt på folkmord, etnisk rensning och andra brott. Att de fascistiska israelerna i politiken kokar över av uttalanden visar bara vilket bedrövligt fascistslödder de verkligen är. Ikväll den 14 november påstår de israeliska myndigheterna att de (liksom) har rätten att på ockuperat/belägrat territorium i Gaza anser sig ”ha rätt att upphäva internationell lag” och utse legala bombmål i form av sjukhus och sjukvårdande inrättningar -grundat på ”underrättelsematerial”.

    Om jag inte visste bättre skulle jag föreslå att vi för Internationella Brottmålsdomstolens räkning i Tyskland öppnar den gamla domstolslokalen i Nürnberg för att döma de framtida krigsförbrytarrättegångarna mot den israeliska fascismen. Cirkeln skulle vara historiskt sluten. Men bara att de kommer till Haag skulle vara en stor historisk framgång mot de israeliska rent ut sagt (jag finner tyvärr inga andra etiskt hållbara ord) nazistiska krigsmetoderna mot Gaza.

    • USA:s regering som så stödjer USA, bl.a. med vapen. Också skyldiga. Och vad säga om alla EU-ledares stöd till Israel, trots uppmaningar om humanitär korridorer. Förslag från bl.a. Ryssland i FN om vapenvila har avvisats.

     • Jag håller helt med. Men jag betonade ’opinionen’ – den har ju det palestinska folket med sig i världen, och allt starkare.

      Bilder på de israeliska krigsbrotten är det sannerligen ingen brist på: vi har nog aldrig kunnat se både politiska och militära ledare liksom bombövergreppen så mycket i direktsänd tv som i detta brutala anfallskrig.

      Ingen kan säga att de inte visste och inte förstod.

      Spaniens behandling av denna fråga är i jämförelse med många andra europeiska länder exemplariskt god (bättre åtminstone): man har diskuterat i Cortes om Israels krigsbrott och omfattande om inte israeliska stats- och militärledningen inte verkligen bör ställas inför Haag-tribunalen. Det vet idag få svenskar genom svensk media. (I Sveriges Riksdag vore ett sådant tema idag HELT otänkbart).

      Det är lite underligt att det klassiska Västeuropa idag: Norge, Irland, Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal och dessutom Italien tydligt talar och röstar (i FN) FÖR t.ex. arabiska FN-resolutioner och Norges statsminister Gahr-Stöhre är ju ett praktexempel på hur den nordiska etiska rättvisekänslan fortfarande lever, medan den har imploderat i Sverige och sönderrostats av partier som ”krist”-”demokraterna”, Moderaterna och det än gång så helt antijudiska ”Sverige”-”demokraterna” som idag är helt igenom (officiellt) ”pro-israeliskt” och prosemitiskt -till skillnad från förr. Samma pro-semitiska fenomen torde säkert prägla utbrytarpartiet Alternativ för Sverige.

      Den idag som ens nämner Palestina i Riksdagen får en skur av anklagelser om Hamas och terrorism, precis som de exakta samtida tv-bilderna från de sönderbombade palestinska sjukhusen vare sig hänt eller finns.

      WHO har klart uttalat att de palestinska sjukhusen idag snarare är bårhus än sjukhus, men det får självklart inte nämnas i Sverige eller Riksdagen.

      Bakom allt detta ligger naturligtvis den i västvärlden dolda orsaken: vapenhandeln till och dessutom från Israel.

      Det är vapenexportindustrin i alla länder som är den, låt kalla det för ”hemliga” (och egentliga) orsaken för att det inte går att kritisera det israeliska mördandet och krigsvåldet.

 3. En europeisk politiker, Clare Daly, i Europaparlamentet går till angrepp mot EU kommissionen och menar att Europa begår folkmord i Gaza.

  Det är hedervärt gjort liksom Greta Thunbergs ställningstaganden mot förtryckta men förmodligen får den kvinnlige politikern Clare Daky hela EU mot sig.

  Jag tycker det är typiskt för just vår tid hur Europas samtliga politiker, med sin mycket lojala demokratiska väljarkår, sluter sig samman med politiska ideal delade med USA:s Förenta Stater där även FN har sitt huvudkontor.

  Det är som Kalla Kriget med sitt hot om kärnvapenkrig återuppstår för Västvärldens rädsla för kommunismens utbredning men den här gången istället rädsla för demokratins undermålighet och en triumf för en effektivare auktoritär stat.

  Som förut är det Borgaren som känner sin makt hotad och folket förledas tro på en annan Gud än demokratins (Borgarens) Fria Marknad som ska erövra och lägga under sig de ”konkurrenter” som ännu inte fogad sig.

  Det har påståtts här att ”demokratier inte krigar med varandra”, men på vägen dit, kommer där finnas några demokratier kvar?
  Eller har mänskligheten krigat ihjäl varandra för demokratins skull?

  https://nyheter.swebbtv.se/politiker-anklagar-eu-for-folkmord-i-gaza/

  • Snarare assistans och bistånd till folkmord. Brottet utförs -faktiskt- strikt och rent enbart av israelerna själva. Ingen annan.

   Men de får tyvärr politiskt stöd och vapenleveranser liksom likvida medel i ”bistånd”. Även ett visst, numera kraftigt vikande, moraliskt-politiskt stöd, som dock allt fler europeiska politiker skäms för -med rätta.

   President Macron uttalade under sin 30-minuters intervju med brittiska BBC häromkvällen att några andra acceptabla alternativ än vapenvila finns inte och att det de israeliska fascisterna nu utför mot Gazas civilbefolkning är helt icke-legitimt. Tyvärr har Tyskland å andra sidan skämt ut sig med sina alltför mjuka inställningar mot det sionistisk-fascistiska krigsvåldet. Det visar väl allra mest hur illa rustat dagens tyska statsledning är utrikespolitiskt i kunskaper, inställning och ganska usla förmågor. Den nya tyska regeringen är ju tyvärr ett bottennapp i kvalitéer och just förmågor att orientera sig i just utrikespolitik: det mesta blir konstant mycket fel; man kör Autobahn i fri och full fart, men åt fel håll.

 4. Kolla filmen nedan.
  Stackars Mira Aksoy, Greta Thunbergs succétal i Amsterdam får Mira att må så dåligt.
  Alla kan se i filmen att mannen i grön jacka som kritiserade Greta blir totalt utbuad.
  Mannen i grön jacka som jag tyckte talade tyska blir bortförd av säkerhetsvakter(?) till parollen ”ingen klimaträttvisa i ockuperat land”.

  Mira Aksoy tror Greta Thunbergs storhetstid är över men jag tror Mira har fel där.
  Jag vill hellre tro Greta Thunbergs storhetstid bara börjat då hon samtidigt börjar axla rollen som en av ledargestalterna i modern tid till arvtagare av den mäktiga 68-vänsterrörelsen.
  Kanske Gretas Gamlingar är Greta till hjälp som erfaren mentor?

  Jag kan inte se annat än Greta är på helt rätt spår.
  Kanske det är problemet för den konservativa Mira Aksoy?

  Mira: Greta Thunbergs storhetstid är över
  https://www.youtube.com/watch?v=AMRunoqVjIQ

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here