”De som lånar ut sitt namn till Kreml” och travesti på ”Allt bakom oxar tio” (Evert Tabubes låt)

10
2496

 

 

Denna artikel har skrivits av Tord Björk, initiativtagare till ”Folk och Fred”, ”Aktivister för fred” och ”Jordens Vänner”.

En nidvisa med anledning av artiklen ”De som lånar ut sina namn till Kreml” på Svenska Dagbladets ledarsida.

Tord Björk

”De som lånar ut sitt namn till Kreml” och ”Allt bakom oxar tio”

Bakgrund:

Patrik Oksanen skriver 9 januari i SvD: ”Här finns Tord Björk, aktiv i svensk-ryska vänskapsförbundet, som har talat på en konferens på det olagligt ockuperade Krim samt hos En värld utan nazism, som pekats ut av estnisk säkerhetspolis som en rysk frontorganisation” Agneta Norberg och Anders Romelsjö utpekas också för för att ”agera i Kremls intresse”. Agneta Norberg sägs inleda ”trollkonferensen” Folk och Fred. Oksanens angrepp fortsätter:

”Mer förvånande är att hitta att ambassadör Sven Hirdman och Janine O’Keeffe från Greta Thunbergs organisation Fridays for Future på scenen tillsammans med Norberg. På konferensen dyker också förre ärkebiskopen KG Hammar och Gudrun Schyman upp.
Begreppet nyttig idiot kan inte få en tydligare illustration. Detta är fyra personer som borde ha bättre omdöme än att låna sina namn till Kremls försök att förvirra och störa en svensk folkrörelse.”

Patrik Oksanen Fri värld

Uppgiften om att jag (Tord Björk) var med vid bildandet av Svensk-Ryska vänskapsförbundet för några år sedan är korrekt även om jag inte varit på något möte sedan dess, att jag deltog på en konferens i Moskva 2012 mot nazism är också korrekt. Oksanens betonande av att enligt estnisk säkerhetspolis konferensen är en rysk frontorganisation bygger på uppgifter som förs fram av forskaren Martin Kragh på Utrikespolitiska institutet och Frivärlds Henrik Sundbom i UI-häftet Resilience Against Influence Operations in the Eastern Partnership Countries utgivet 2018. Vad som inte berättas om konferensen framgår av nidvisan.

Frivärld finansieras av Svenskt Näringsliv där numera Oksanen är kollega med Sundbom. Mötet på Krim 2014 skedde som led i europeiska social forumrörelsens arbete för att skapa dialog mellan civila samhället på bägge sidor i Ukrainakonflikten vilket ledde till en sådan dialog på World Social Forum i Tunis 2015.

För att svärta ner fredsarbetet har Henrik Sundbom i ett kapitel om Sverige i rapporten Kremlin´s Trojan Horses utgiven av Atlantic Council hävdat att jag i en artikel i Miljömagasinet stod för en prorysk syn på händelserna på Krim. I artikeln hävdade jag att det som skedde på Krim var ett brott mot folkrätten från rysk sida, alltså motsatsen till vad Frivärlds medarbetare Sundbom påstår för Atlantic Councils räkning. Sammanvävningen av intressen hos Svenskt Näringsliv, Atlantic Council, Svenska Dagbladets ledarsida och delar av Utrikespolitiska institutet med samlade stora resurser och förväntat olika roller är oroande.

Schyman, Hammar, Hirdman och O’Keeffes replik samt Oksanens kommentar
Replik: ”Drivkraften är folkrörelseperspektivet”

Även Patrik Oksanens svar i länken ovan kan kommenteras . Han menar att även politiska partier och ungdomsförbund bör ingå i vad som betecknas som talare på Folk och Försvar mot påståendet att där fanns inte en enda. Då får han det snabbt till 24 stycken. Av programmet framgår att merparten gav kommentarer och ett mindre antal var talare i sedvanlig bemärkelse.

I Oksanens vidare definition ingår inte bara partipolitiska organisationer och de som ger kommentarer utan också tre välkomsthälsningar från arrangörerna på sammanlagt 15 minuter innan de inbjudna talarna ges ordet. Det som höll i inledningen 8:45 – 9:00 var Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar, Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar Eva Hamilton, moderator, att det handlar om inledande ord talar inte Oksanens om i sin iver att utvidga definitionen av begreppet talare på en konferens. Även en film gjord av Röda Korset och Rädda Barnen ser Oksanen som något som bör tilläggas till vad som bör ingår i en vidgad syn på hur många talare som fanns med från folkrörelser på Folk och Försvar, det blir riktigt många om vi ser med Oksanens glasögon.

Programmet

Han avslutar med: Folk och Fred är närmast att likna vid en Potemkimkuliss där varje deltagande organisation lär vara betydligt mindre än Folk och Försvars allra minsta medlemsorganisation. En fyndighet med stort underhållningsvärde på sedvanlig Oksanennivå. För inte kan man tänka sig att hans åberopande av 27 folkrörelsetalare och därtill folkrörelsefilm är något som kan misstänkas vara en Potemkinkuliss för annat än folkliga intressen, när allt kommer till kritan är väl också Oksanens egen organisation Frivärld ett uttryck för en folkrörelse och kan absolut inte betecknas som en påverkansaktör betald av Svenskt Näringsliv. Snarare är man ett uttryck för demokratisk folklig vilja som när folkrörelserna på Folk och Försvar inte kan tala för sig själva skickar fram en hjältemodig riddare som träder fram och talar om för svenska folket vad som gäller.

Oksanen pekar i sin slutreplik ut aktörer som upprepat sprider desinformation och lyfter fram de som menar ”att Rysslands olagliga annektering av Krim är rättfärdigt”. Den han särskilt pekade ut i den första artikeln som kopplad till Krim är Tord Björk, författaren till denna nidvisa. Det ryktesspridarna Sundbom och Oksanen på Frivärld söker göra gällande är att jag inte framhåller att det som skett på Krim är ett folkrättsbrott. Sundbom driver denna tes i rapporten Kremlin’s Trojan Horses vilket jag tillbakavisar ovan.

Jag skrev i Miljömagasinet att folkomröstningen på Krim “skedde under ryskt militärt beskydd och därmed var ett brott mot folkrätten”. Att säga att Ryssland bryter mot folkrätten på Krim är inget försvar av rysk utrikespolitik utom i den värld där Frivärlds medarbetare lever övergödda av bidrag från näringslivet och USA-baserade tankesmedjor med moderaten Gunnar Hökmark som ordförande.

Anklagelsen mot Schyman: ”Nyttig idiot” för Kreml.


Nidvisa med anledning av Patrick Oksanens skriverier på ledarsidan i Svenska Dagbladet 9 januari 2021

Evert Taube 1961

Melodi: Allt bakom oxar tio, Evert Taube, 1946.  Text finns här.


[Vers 1]Oksanens nidartikel i pressens sus och dusJanuari dag nio, hans mål: gör fred till grus

Med tonvis skit på kärran, maskinen i hans hand

Han spelade för herrarna och sjöng om ryssens land

[Chorus]
Dra, dra min gamle Oksanen det bästa du förmår!

Bra, bra min gamle Oksanen! Hemma du klövern får

Och knirra knarra, knirra din dator, knirr och knarr!

Och dirra darra, dirra tangent på din gitarr!

[Vers 2]

Han vill så gärna vistas, i gyllene gemak

Tillsammans med de fina, inunder UD:s tak

Landsorten han nu skubbar, i centrum blir han varm

Det finns ej bättre gubbar, hos makten med dess charm

[Chorus]
Dra, dra min gamle Oksanen det bästa du förmår!

Bra, bra min gamle Oksanen! Hemma du klövern får

Och knirra knarra, knirra din dator, knirr och knarr!

 

Och dirra darra, dirra tangent på din gitarr!

[Vers 3]

Må slanka ryskor duga, åt Putin som de är

Jag med min vackra fluga, i dem blir aldrig kär

Min chef Hökmark fördömer, Kvinnor för fred var da’

All hederlighet han glömmer, sexistisk karlakarl!

[Chorus]
Dra, dra min gamle Oksanen det bästa du förmår!

Bra, bra min gamle Oksanen! Hemma du klövern får

Och knirra knarra, knirra din dator, knirr och knarr!

 

Och dirra darra, dirra tangent på din gitarr!

[Vers 4]
Jag bidrar ju så gärna, fördömer allt proryskt

Sån vänskap utan hjärna, nej hylla allt protyskt

Bekämpa nazism gärna, men ej med judendom

Från USA i Moskva, nej lyssna på Sundbom

[Chorus]
Dra, dra min gamle Oksanen det bästa du förmår!

Bra, bra min gamle Oksanen! Hemma du klövern får

Och knirra knarra, knirra din dator, knirr och knarr!

 

Och dirra darra, dirra tangent på din gitarr!

[Vers 5]

Oksanen, Kragh och Sundbom, är ett triumvirat

Vår sanning är den enda, som alla har firat

I Miljömagasinet, Björk gillar folkrätten

Är proryska Krimknepet, sa Frivärlds, fakesprätten

[[Chorus]

Dra, dra min gamle Oksanen det bästa du förmår!

Bra, bra min gamle Oksanen! Hemma du klövern får

Och knirra knarra, knirra din dator, knirr och knarr!

Och dirra darra, dirra tangent på din gitarr!

[Vers 6]

Nyttiga idioter, Schyman, Hammar, Hirdman

De är ej patrioter, de ska lysas i bann

Nu är det vad som gäller, hör upp var redaktion

Tysta de som skäller, tillhör svensk tradition!

[Chorus]
Dra, dra min gamle Oksanen det bästa du förmår!

Bra, bra min gamle Oksanen! Hemma du klövern får

Och knirra knarra, knirra din dator, knirr och knarr!

 

Och dirra darra, dirra tangent på din gitarr!

[Vers 7]
Nu har jag gjort allt vad jag kan, jag trötter börjar bli

Att jaga fantasifoster, det tar en jävla ti’

Men Folk och Fred ska krossas, det lovar jag minsann!

Vår trojkas stora sanning ska härska i vårt lann’!

[Chorus]
Dra, dra min gamle Oksanen det bästa du förmår!

Bra, bra min gamle Oksanen! Hemma du klövern får

Och knirra knarra, knirra din dator, knirr och knarr!

 

Och dirra darra, dirra tangent på din gitarr!

Tord Björk

Föregående artikelExpressen: Anklagelsen mot Schyman: ”Nyttig idiot” för Kreml” . Varför?
Nästa artikelTretton döda efter Corona-vaccination i Norge. Etablerade svenska medier tiger.

10 KOMMENTARER

 1. Jag tror att den omvända vägen ger bättre resultat. Sluta upp med ursäkterna och flagga för Kreml med humor istället. Som den isländske journalisten som fick avsluta årets Putin-utfrågning. ”Herr president, det är fantastiskt med dessa utfrågningar, motsvarande finns ingenstans i världen…det är inte det isländska folket som avskyr Ryssland, det är medierna” , ungefär så sade han. Och fick Putin på gott humör: ”Se upp, ducka för pajkastningen som är på väg”.

  Krim-frågan är typisk. Folkrätten kommer på tal som ett slagträ när det passar de egna syftena. Ingen protesterade i väst när krimborna kort efter 1990 uttryckte sin vilja att höra till Ryssland och inte Ukraina. De är ju ryssar som hört till Ryssland sedan 1700-talet. Krim har aldrig i praktisk mening tillhört Ukraina sade även Chrustjov junior, vars far i strid med sovjetisk lag gjorde en överföring som närmast var administrativ, men som förmodligen uppskattades i det dåtida Kiev.

  • Till och med CIAs frontorgan bekräftar att befolkningen på Krim (efter bortförande av armenier, bulgarer, greker och många tatarer under tidigare årtionden, samt avrättningen av judarna under den tyska ockupationen) ansåg sig vara rysk.
   Kanske inte så konstigt, eftersom halvön hade förvandlats till snudd på ett sovjetiskt sanatorium förutom att ha varit Tsarrysslands viktigaste flottbas vänd mot Medelhavet.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Krim#Ukrainska_tiden

   Att Nikita Chrustjov, f.d. partiboss i Ukraina, bjöd Ukraina på Krim var definitiv inte befolkningens önskan, om man skall tro Wikipedia på engelska, esperanto, franska och svenska.

  • Vad som hände var att man skulle genomföra ett stort bevattningsprojekt som berörde båda områdena. Det var ryssar på Krim, och Ukrainare i Ukraina. Nikita Khrushchev var etnisk ryss, men hans fru ukrainare, och han älskade Ukraina. För att inte få två projektledningar som förutsägbart skulle hamna i luven på varandra beslutade Khrushchev att annektera Krim till Ukraina. När sovjet föll sönder förblev det så. Ryssland avslutade helt enkelt Khrushchev’s annekteringen från 1954. USA propagandan har som vanligt förfalskat historien.

 2. Historikern och statsvetaren Vladimir Kornilov sade om denna sändning av den första republikanska TV-kanalen, rapporterar PolitNavigator.
  ”I västmedia skriver de om ryssar på ett sätt som aldrig skulle tillåtas mot judar”.
  https://www.politnavigator.net/pro-russkikh-na-zapade-pishut-takoe-chego-nikogda-ne-pozvolili-by-v-adres-evreev.html

  ”Ryssland bör bekämpa och motverka antirysk propaganda. I dag i väst tillåter respektabla medier sådana offensiva attacker mot ryssar som de aldrig tillåter mot till exempel judar. Det är naturligtvis nödvändigt att avslöja alla fakta om ryssofobi. I tidningen ”Times”, har till exempel Melanie Philips i flera stycken lyckats skriva många förolämpningar om ryssar, etniska ryssar- och samtidigt betona att det handlar inte om Putin, det handlar om Ryssland själv, att det här är ryssarnas natur.
  Föreställa dig en sekund hur det skulle vara om samma Phillips, eller någon annan författare skrev detta om judar i tidningen Times, eller om afroamerikaner, om pakistanier och indianer, det spelar ingen roll, det skulle vara en skandal för hela världen! Men du kan skriva detta om ryssar, och kom ihåg, det finns ingen reaktion från rysk sida.
  Vi måste visa vårt folk vad som i slutändan ligger bakom dessa manifestationer av russofobi. Så länge den ryska staten existerar, kommer det att finnas russofobi. Det vill säga ju starkare och kraftfullare den ryska staten kommer att bli, ju starkare och bredare kommer denna russofobi att utvecklas, i olika former.
  Kommunismen i Ryssland är sedan lång tid redan eliminerad. Men allt som sagts om Sovjetunionen och det sovjetiska folket sägs nu om Ryssland och det ryska folket, inget i detta avseende har förändrats.
  De kämpar mot ryssarna och mot storheten i den ryska statens makt. Så naturligtvis kommer russofobi att bestå, och naturligtvis, ju mer denna russofobi sprider sig, desto mer aktivt måste vi bekämpa och motstå detn, avslutade Kornilov.

  • Läs andra världskrigets historia så förstår du bättre! Tyvärr så lierade sig många ukrainare med nazisterna och ledaren för dessa ukrainska nazister hette Stephan Bandera. Hans efterföljare marscherar fortfarande på Kievs gator med naziflaggor utan åtgärd från marionett-regimen i Kiev. Ja, det är illa och vad värre är så skickar Löfven våra skattepengar till regimen i Kiev så att cirkusen kan fortsätta! Angående ”kalsongmannen” Navalnys nya bravader så låtsas idioten inför väst-journalisterna inte ens förstå varför han blivit gripen! Och propaganda-journalisterna spelar med i hans fulspel väl medvetna om att de utnyttjar en djup kriminell typ som Navalny för egna syften i propagandakriget!

    • Zelenskys kollaps och en fälla för Biden. Varför misslyckades USA:s politik i Ukraina?
     Den amerikanska konservativa publikationen The National Interest har publicerat en artikel med titeln ” Joe Biden och den ukrainska utmaningen .”
     Publikationen skriver att Zelensky upprepar Porosjenkos misstag med Ukrainization och fortsätter att splittra landet, vilket är ett bedrägeri för väljarna.

     Författaren till publikationen skyller detta på USA:s politik, som satte på sig de antiryska styrkorna i Ukraina och drev miljontals ukrainare till periferin som inte vill slåss med Ryska federationen, talar ryska och tillhör rysk kultur.
     Den politiskt oerfarne Zelenskiy har efter en lång karriär inom underhållningsindustrin gett sig in i politikens värld. Och därför förlät väljarna honom under de första sex månaderna av sin mandatperiod”, sade journalisten. Enligt hans åsikt började ukrainare ogilla professionella politiker och förlitade sig på en stilig man på gatan – som Zelensky var i Servant of the People-serien.
     ”Men istället för att lära av sina första misstag bestämde Zelenskiy sig för att fördubbla dem. Han bytte ministerråd som om de var ur modet. Och han fortsatte samma splittrande kulturpolitik som ledde till befolkningens besvikelse i sin föregångare”.
     Kom ihåg hur Joe Biden, som vice president, påverkade Ukraina. Joe Biden pressade president Poroshenko att avskeda Ukrainas åklagare General Viktor Shokin .
     Amerikanska medier anser att Zelenskiy strategi för att avsluta denna politiska spiral tycks vara att vänta på att Biden blir president. Och sedan, som utrikesminister Dmitry Kuleba uttryckte det , kunde Förenta staterna och Ukraina starta ”rock and roll” tillsammans.
     ”Detta visar en mycket naiv förståelse för amerikansk utrikespolitik.
     Journalisten påminner oss om att han dessutom, med tanke på Biden-familjen i Ukraina allmänt delaktigt , inte har råd att betraktas som alltför vänlig med det politiska ledarskapet i Kiev. Annars kommer republikaner och kritiska medier att slå till honom för att bevisa att de har rätt i påståenden om att Biden gjorde ”illvilliga affärer” där.
     Vidare påminner författaren om svårigheterna i den ukrainska ekonomin, förlusten av befolkning, ukrainska säsongsarbetare, de kolossala beloppen som Ukraina är skyldiga att betala för utländska skulder.
     ”Det är dessa hårda verkligheter som har lett till en återuppkomst av pro-ryska partier i Ukraina. Trots allt stöd som väst har gett till dem i Ukraina som motsätter sig bättre förbindelser med Ryssland. Som ett resultat är västvärlden fångade. Det kan inte överge sin nuvarande politik i förbindelserna med Ukraina utan att skapa det utseende att han erbjuder Ryssland en oförtjänt seger. Men han kan inte heller fortsätta sin nuvarande politik, eftersom detta ökar interna oenigheter, ”skriver författaren.
     ”Jag hoppas att Ukraina är mer än bara en spelplan för utländska intressen, och jag tror att det är dags att lita på sunt förnuft hos alla ukrainare, inklusive de som anser att deras ryska kulturarv är helt förenligt med den ukrainska civila identiteten. för potentiella förrädare kan den ”femte kolumnen” bara undergräva deras känsla av tillgivenhet för Ukraina i en sådan utsträckning att inget stöd från väst kommer att räcka för att återställa det ”, avslutade den politiska kommentatorn för National Interest.
     https://strana.ua/news/311695-politika-bajdena-po-ukraine-i-krakh-zelenskoho-the-national-interest.html?utm_source=smi2

   • En sak, vad jag vet, uppmärksammas inte i Sverige: i både Kanada och Förenta Staterna har banderisterna sort inflytande.
    Demokratiska partiet hade under föregående mandatperioder mäktiga banderister bland sina ”folkvalda” bossar.
    Amerikansk-ukrainska scoutkårer, m.m. lär ha namn efter kända krigsförbrytare.

    Jag har ingen aning, däremot, om hur mycket den ukrainska diasporan väger i det republikanska partiet.

    Det är alltså inte bara Israel som väger in på nordamerikansk utrikespolitik.

    Dessvärre minns jag inte var jag läste om exilukrainare, för ett antal år sedan.

 3. Man har upptäckt 80 miljoner rysstroll, agenter, som lånar ut sitt namn till Kreml mm.
  Var fjärde amerikan är en ryss agent! Lill-Kvisten darrar! Skrid till verket lilla-kvisten! Hur många miljoner är det i Sverige. Ca 2 miljoner svenskar om det är var fjärde, eller hur? Dvar fjärde svensk du träffar är en ryss troll Oksanen! Akta dig! Ta förkläde när du går ut … annars who knows?

  http://thesaker.is/80-million-kremlin-agents-in-united-states/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here