Den stora omstarten efter Coronapandemin – Del 1.

9
3425
Great Resert. Skärmdump från World Economic Forum.

Den här artikel The Great Reset-Den stora omstarten-Del 1 av Erik Plahte har publicerats av Pål Steigan, och översatts av en dam i Göteborgstrakten. The Great Reset – Den stora omstarten.

Erik Plathe

Den stora omstarten efter Coronapandemin

Nu är tiden inne för att trycka på kapitalismens omstarts-knapp, hävdar World Economic Forum(video). Där råder ingen brist på stora vyer:

Allt i samhället måste omdanas för att bygga en bättre värld. Bara på det sättet kan vi skapa en bättre värld för alla. Vi står vid ett vägskäl. Hela ekosystemet hotas av klimatförändringarna. Ekonomin vacklar. Ojämlikheten hotar själva grundvalen för samhället.

Coronaviruset har visat var samhället sviker och har avslöjat hur orättvis världen har blivit för många. Detta viktiga tillfälle kan vi använda för att skapa en bättre värld för oss alla. Men hur? Vi måste förändra ekonomin. Styra den mot rättvisare resultat, kanalisera investeringar över hela världen för att ”bygga bättre”, bygga städer som fungerar för alla, och utveckla infrastruktur och tillverkning som inte bryter ner miljön. Vi måste använda den fjärde industriella revolutionen, med alla de underbara saker den har inneburit, till gagn för hela mänskligheten. Vi måste bygga en värld som är grönare, rikare och rättvisare.

Denna möjlighet är oöverträffad i mänsklighetens historia. Genom att tänka igenom det grundläggande på nytt, inte bara spackla över sprickorna, har samhället chans att ändra kurs för gott. Men vi kommer bara att lyckas om vi arbetar tillsammans. Alla har en roll att spela (ett jobb att göra). Är du med på det?

Vad är Världsekonomiskt forum?

Detta låter som ljuva toner. Men glöm inte att de kommer från de globala megabörsbolagens fäste och strategiska centrum. World Economic Forum (WEF) presenterar sig som ”den internationella organisationen för offentligt-privat samarbete.” De 1 000 medlemmarna hör till de största kapitalkoncernerna i världen. WEF driver en omfattande verksamhet från huvudkontoret i Genève. Årsmötet varje januari i Davos är bara en liten del av allt. WEF fungerar också som en tankesmedja- WEF är det strategiska ledarskapet för de transnationella företagen och det finansiella kapitalet i den västliga kapitalismen.

De 1.000 medlemmarna (partners) finns bland de största koncernerna i världen. Bland dessa finner vi återigen de 100 strategiska partnerna. Om dem skriver WEF att ”endast de mest ansedda koncernerna som kan hänvisa till ett förflutet av god förvaltning (”styrning”) i överensstämmelse med WEF:s värderingar inbjuds att delta i denna grupp”(länk).” Deras ekonomiska och sociala betydelse innebär att de strategiska partnerna spelar en avgörande roll som globala världsföretag. De skapar framtiden genom omfattande bidrag till utvecklingen av WEF-projekt och omsätter dem i handling och går i spetsen för offentlig-privat dialog.”

De strategiska partnerna inkluderar ABB, AstraZeneca, BlackRock, BP, Chevron, Credit Suisse, Facebook, Google, Goldman Sachs, JPMorgan Chase och ett antal andra mäktiga jätteföretag och finansiella institutioner.

The Great Reset- WEFs nya offensiv

För att ta sig ur den ekonomiska kris som var ett faktum före coronaviruset kom och gjorde krisen akut, har WEF nu lanserat The Great Reset. ”Reset” innebär att återställa eller nollställa. ”Nu ställer WEF upp med tjänsten att med sina erfarenheter av att utveckla ett målinriktat samhälle med en ”Great Reset” för att ta itu med de extraordinära utmaningar och möjligheter som världen står inför,” läser vi. WEF är, enligt egen utsago, särskilt väl lämpat för detta ändamål på grund av sin status som den internationella organisationen för offentligt-privat samarbete, som centrum för nya idéer, expertis och resurser, som ett ledarskap för intressentkapitalismen (dvs från finanskapitalismen till för intressentgrupper, från ensidig fokus på aktieägare och börsvärde till företagens roll och ansvar i samhället, övers anm) och på grund av dess ledande roll i utformningen av den fjärde industriella revolutionen och omsätta den i handling. Detta säger lite om hur WEF föreställer sig The Great Reset.

Den norska allmänheten får inte veta någonting om detta. Ingen av medierna som ingår i den allomfattande mediebasen Atekst har nämnt The Great Reset. Som en introduktion till Great Reset-programmet, säger Klaus Schwab, grundare och chef för WEF här:

Vi kan komma ut ur denna kris till en bättre värld om vi agerar snabbt och enigt. Svaret på Covid-19 visar att det är möjligt att återställa vår sociala och ekonomiska grundval [läs: en fungerande kapitalism]. Detta är vår bästa möjlighet att motivera intressent-kapitalismen.

Enligt Schwab kommer ”Den stora återställningen” att bestå av tre komponenter (se här). Kort sagt: 1) En mer rättvis fördelning (t.ex. genom att införa ”intressentekonomi” och minska ojämlikheterna, 2) stimulera ekonomin med investeringar som främjar ett gemensamt mål och en ”grön”, hållbar utveckling, 3) använda innovationerna i den fjärde industriella revolutionen för bättre välfärd, hälsa och sociala förmåner. Så här bör det ske enligt Schwab:

Vi måste återställa ett fungerande system för smart, globalt samarbete som syftar till att möta de kommande 50 årens utmaningar. The Great Reset kräver att vi integrerar alla ”intressenter” i ett samhälle med gemensamma intressen, mål och åtgärder. Vi måste ändra vårt tänkesätt från kortsiktigt till långsiktigt och ersätta aktieägarkapitalismen med intressentkapitalismen.

Det finns många skäl att genomföra ”The Great Reset”, skriver Schwab vidare, men det viktigaste är Covid-19, med dess katastrofala följder för ekonomisk tillväxt, statsskuld, sysselsättning och välfärd.

Nytt program för WEF:s Davoskonferens 2021

The Great Reset kommer att vara ämnet för WEF:s nästa Davoskonferens i januari 2021. Denna konferens kommer att vara helt annorlunda än de tidigare. WEF kommer att dra in tusentals ungdomar i över 400 städer runt om i världen (”Global Shapers Community”) som kommer att kopplas upp med ledarna för Davos i ett gemensamt nätverk.

Varje nod (slutpunkt eller förgrening i ett datornätverk övers. anm) på webben ska fungera som ett ”öppet hus” som ger alla som vill tillgång till diskussionerna på mötet i Davos. Dessutom kommer WEF att använda sociala nätverk och globala medier för samma ändamål.

På webbplatsen för The Great Reset kan vi läsa vidare att arrangemanget ”är ett uttryck för idén bakom The Great Reset. Det kommer att bli en enastående anledning att föra samman globala ledare från stater och näringsliv i Davos inom ramen av ett globalt flerparts intressenttoppmöte som drivs av den yngre generationen. Detta för att säkerställa att diskussionerna om den stora återställningen överträder gränserna för traditionellt tänkande och verkligen blir framåtblickande.” Planen vittnar om verkställande kraft och genomslag.

Presentationen av The Great Reset säger lite om den position som WEF har lyckats bygga upp. Programmet presenterades gemensamt av prinsen av Wales och Klaus Schwab, följt av FN:s generalsekreterare António Guterres och IMF:s generaldirektör Kristalina Georgieva.

The Great Reset är allomfattande.

När WEF hävdar att The Great Reset kommer att innehålla allt, är det ingen överdrift, något som denna figur vittnar om (inloggning är fördelaktig).

Great Reset. Till varje nod finns en kort kommentar plus länkar till andra noder. Tillsammans bildar detta ett enormt interaktivt nätverk av planer, analyser, bedömningar, framtidsutsikter, utmaningar och möjligheter, allt inom ramen för ”stakeholder” kapitalism. Källa: World Economic Forum.

Till var och en av noderna finns en kort kommentar plus länkar till andra noder. Tillsammans utgör detta ett stort interaktivt nätverk av planer, analyser, bedömningar, framtidsutsikter, utmaningar och möjligheter, allt inom ramen av ”intressent- kapitalism. Källa: World Economic Forum.

WEF har tidigare lanserat flera initiativ, och The Great Reset kan uppfattas som en fortsättning på: Global Redesign Initiative, (“ett initiativ för att ge den rådande världsordningen en ny utformning”…”en sannolik orsak är Greta Thunbergeffekten” Globalpolitics.se), “intressent- kapitalism, Den fjärde industriella revolutionen, samarbetsavtalet med FN. Jag kommer också att ta upp hur vi bör se på detta resultat.


Översikt över alla artiklar som Erik Plathe har skrivit om ”grön” tillväxt, ”grön” politik och ”grön” kapitalism, under den kollektiva titeln Kapitalets ”gröna” offensiv

Jag, (Erik Plathe), använder konsekvent adjektivet ”grön” och inte grön om politik och åtgärder som verkar vara gröna- men som inte är det, något som denna artikelserie avser att avslöja.

Tvärtom hävdar jag att ”grön” politik är en offensiv från de ledande globala kapitalisterna med dubbelt syfte: att de ska kunna lägga kontrollen av naturvärden under sig, och att återupprätta den ekonomiska tillväxt som en längre tid har varit i avtagande och som åtgärderna mot korona-epidemin ytterligare har förstärkt.

Genom att framställa politiken som grön, försöker kapitalisterna vinna folkligt stöd för den ”gröna” politiken. I själva verket är detta en viktig del av den ”gröna” offensiven.

Artiklarna är kronologiskt ordnade, inte tematiskt. De tre första innehåller 19 punkter som sammanfattar bakgrunden till den ”gröna” offensiven och vad den omfattar. Dessa punkter beskrivs i de efterföljande artiklarna i något varierande ordning och omfattning.

1. Kapitalets ”gröna” offensiv – kapitalismen i kris

2. Kapitalets ”gröna” offensiv – kapitalisterna gör framstötar på många fronter

3. Kapitalisternas ”gröna” offensiv – den politiska apparaten och klimat- och miljörörelsen

4. Termerna ”naturkapital” och ”ekosystemtjänster” är verktyg för att sätta all natur under kapitalets dominans

5. – Naturkapital: Vad vi inte värdesätter förstör vi

6. Naturkapital och ekosystemtjänster – två termer med vilseledande och otydligt innehåll

7. ”Grön tillväxt” – en rosa dröm om danskt fjällsmör


Artiklar om ”Grön” publicerade av Anders Romelsjö.

Grön ekonomisk tillväxt är omöjlig.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
De rika i “den gröna klimatpolitiken” – vad vill de?
De Grönas presidentkandidat i USA smashar tillbaka Hillary Clinton och hyllar Assange.

Föregående artikelKvinnovåld tystas ner i Israel
Nästa artikelHungern fortsätter att öka. Snabb minskning väntas med demokratisk ekonomi!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Onekligen en intressant artikel som Steigan.no och Glob Pol nu publicerar. Det är kanske inte uppslagen/de olika förslagen i sig som är nya, men det intressanta är WEF lyfter fram ”programmet”.

  För drygt ettt år sedan skrev jag på Glob Pol följande (i utdrag):
  ”Universitetslektorn och forskaren Jacob Nordangård har nyligen gett ut boken ”Rockefeller – en klimatsmart historia” (Stiftelsen Pharos 2019). Skriften är en fallstudie över den nordamerikanska finansfamiljer Rockerfellers långa engagemang i … miljö- och naturresursfrågor. Mycket av detta kan beskrivas som lobbyverksamhet, ofta i elitistiska rikemansklubbar, som Bilderberggruppen, Trilateralen, Davosmötena m fl.”

  ”Jag har i några artiklar på Jinge och Global Politics pekat på fenomenet att företrädare för högborgerlighet och storföretagsamhet levererat stark anti-kapitalistisk kritik, riktad mot ”globalisterna” och ”globalismen”. Jag har tolkat det som ”sprickor i muren”, för att citera romanen Grisjakten. Högborgerligheten krackelerar inför våra ögon. Kanske kan Rockefellerklanens agerande tolkas på det sättet? ”Det är ingen ordning på den gamla goda kapitalismen”. Världen måste ställas ”i ordning igen”. Rockefellerdynastin har ju propagerat för någon form av en världfederation, eller världsregering, som styrs av rikemansklubben och dess allierade inom forskning m m. Den självutnämnda eliten – i kraft av förmögenhet och sociala nätverk inom överklassen – skall styra världen.”

  Många diskussioner sker naturligtvis i slutna rum, men bara politiskt förvirrade personer talar om konspiration. Spikar jag upp mina teser på kyrkporten konspirerar jag inte – alla kan läsa budskapet. Och inte heller Erik Plathe smyger i lönn med sitt program.

  Pandemin är naturligtvis ett lämpligt tillfälle att basunera ut programmet, men delar av det började matas ut – i form av stor oordning ”på den borgerliga himlen” redan efter finanskrisen 2008-2009. Eller om vi tar fasta på Rockerfeller-familjens program – redan på 1900-talet.

  Ulf Karlström

 2. Det intressanta är att t ex Sverige som är ett av de länder som drabbats hårdast av corona alltså INTE kommer att få några pengar från EU:s tilltänkta krispaket utan vi ska betala mer i stället! Krispaketet är i stället ett kamouflerat sätt att rädda Euron som valuta…Och visst kommer den måttligt begåvade Löfven att låta sig luras av ryggdunkarna i EU!

 3. Jag vill följa denna litterär guldgruva, när jag återvänder från simhallen (fast 70+ skall hålla sig borta, hör man ständigt i radion).

  “Grön tillväxt” – en rosa dröm om danskt fjällsmör.”
  ”Mera tomtegröt på gammalt gryn.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here