Desinformerar Lars Bern om klimatet?

148
11297

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…. Detta är också en av de mest lästa artiklarna på Globalpolitics.


Lars Bern är en uppmärksammad skribent och talesperson i klimatfrågan, bland annat genom framträdanden i SwebbTV.
Med egen vetenskaplig bakgrund och med vissa kunskaper i klimatfrågan, som bland medfört att jag publicerat många artiklar om saken finner jag skäl att ifrågasätta flera av Larns Berns påståenden. I denna sammanställning nedan har jag haft hjälp av artiklar av artiklar av mer kunnige kemisten Maths Nilsson, främst denna. Lars Bern desinformerar.

Jag uppfattar att Maths Nilsson kritik är saklig. Det finns förstås vissa delar av klimatfrågan som inte diskuteras här.

* Maths Nilsson gör TV-debut i ”Nyhetsmorgon” i TV 4 12 december.

Med Maths Nilssons tillstånd återger jag förutom inledningen och avslutningen hans ovan nämnda artikel, där Nilsson granskar och avfärdar elva påståenden av Lars Bern.

Maths Nilsson skriver inledningsvis ”Lars Bern anser sig själv inte ”förneka vetenskapen” utan menar att han håller sig till det som Vetenskapsakademin och IPCC kommit fram till. Men gör han det? Är han saklig i sin argumentation?”

Maths Nilsson

”Jag har skrivit flera inlägg om det men här får du det sammanfattat, du får väl avgöra själv:”

** Samtidigt vill jag påminna om att jag publicerat två artiklar av Ulf Karlström som positivt nämner Lars Berns antiglobalistiska uttalanden Kampen mot USA-imperialismen – vilka kan vi liera oss med? och Råder stor oordning av svensk borgerlighet?

Ulf Karlskröm skriver där ”Frågan är därför hur vi kan samarbete med Lars Bern och hans likasinnade?”. Denna viktiga fråga återetstår att analyser vidare – men inte i just detta inlägg. I politiskt arbete är det viktigt att kunna samarbeta med personer/organisationer i viktiga frågor, även om man kan göra det utifrån olika utgångspunkter och trots meningsskillnader i andra frågor. Detta verkar dock inte vara fallet i klimatfrågan.


Lars Bern desinformerar

 

1) Vad granskar IPCC? I en intervju i Expressen säger Bern att IPPC kan det där om klimatet bäst. Dagen efter kan man läsa på hans blogg (30 okt) att IPCC är politiskt bakbundet eftersom de inte har mandat att titta på andra faktorer som påverkar klimatet än de antropogena (från människan). Det räcker med en snabb titt i IPCC AR5 kapitel 8 för att se att det är en ren lögn. Vulkaner, solen, kosmisk strålning osv finns upptaget där. Det är ingen åsikt utan fakta som du kan kontrollera själv.

2) Ingen uppvärmning? Bern sitter i SwebbTV och säger att vi inte haft någon uppvärmning de senaste 20 åren bortsett från El Niño 1998 och 2016. Det är helt fel. Alla tillgängliga mätserier visar en tydlig uppåtgående trend, även UAH:s satellitdata från troposfären även om den är en outlier och visar minst uppvärmning (och alla ”sakliga debattörer” vill förstås enbart använda den trots att den bevisligen haft enorma problem att få tillförlitliga värden och är en av de mest justerade och problemfyllda mätserier av alla).

Läs BAMS State of the Climate 2018, IPCC-kritiske John Christy och tillika förvaltare av UAH var huvudförfattare till just det kapitlet. Eller titta på valfri mätserie. Du är bara ett klick ifrån att bevisa att Bern har helt fel. INGEN som vill ha en saklig debatt kan påstå att uppvärmningen stannat av.

3) Ingen koppling CO2-temp? Bern hävdar att det inte finns ett signifikant orsakssamband mellan uppvärmningen och den ökade koldioxidhalten, helt utan referens till någon vetenskap utan bara sin egen åsikt och pekande på web-upprop och andra forskares åsikter (som i 99% av fallen inte är klimatforskare). Det stämmer inte överens med vad IPCC och deras sammanfattning av tillgänglig vetenskap säger:

IPCC AR4 (2007): ”Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic GHG concentrations.”

IPCC AR5 (2013): ”The best estimate of the human-induced contribution to warming is similar to the observed warming over this period.”

Samma slutsatser hittar du i IPCC SR15(2018) och andra sammanfattande vetenskapliga konsensusrapporter som State of the Climate från Bulletin of American Meteorological Society men även World Meteorological Organizations State of the Climate.

Bern säger också att koldioxidens IR-absorption är logaritmisk (sant) och att den är mättad. Även det utan referens till någon publicerad vetenskap eller något annat än hans eget uttalande. Som är helt fel. Fysiken bakom koldioxidens växthuseffekt är välkänd och har bekräftats fram och baklänges liksom strålning in och ut från jorden.

Att påstå att Berns åsikter står långt ifrån vad som är vetenskapligt publicerat (och ”allmänt accepterat”) är inget personligt påhopp utan saklig och kontrollerbar fakta.

Lars Bern

4) Isarna: Bern påstår att Grönlands glaciärer växer och visar en kurva för Surface Mass Balance, vilket inte visar hela glaciärernas massa. Läs definition på Polar Portal. Han påstår också att landisen på Antarktis inte har ändrats alls. Du är en klickning bort från att veta att det inte alls är sant.
Ingen som är ute efter en saklig debatt kan påstå att de ökar. Punkt.

5) Berns egna spekulationer: Bern återkommer till hur han blev påhoppad efter sin insändare till SvD 18/11 2008 (senast 31 okt 2019 på sin blogg). Till det som är sagt i punkt 3 ovan kan bl a läggas att han inte nöjde sig med att helt bortse från all den vetenskap som fanns publicerad redan då utan lanserade även en egen alternativ teori istället för växthuseffekten:

”Uppmätt temperatur närmast markytan har stigit, men en alternativ förklaring skulle kunna vara att det inte i första hand berott på växthuseffekten. Orsaken kan vara befolkningsexplosionen och vårt allt mer urbaniserade samhälle, som med skogsskövling, storskalig energianvändning och utbyggnad av mörka värmeabsorberande ytor, såsom åkrar, vägar, hustak och liknande, värmer upp markytan.”

Helt utan referenser till någon vetenskap utan enbart till sitt eget spekulerande och lite googling på nätet. ”Landanvändning” etc finns medtaget i IPCC AR4. Även om det säkerligen finns brister och att allt inte var/är känt är Berns egna spekulationer inte vetenskap, argumenten är inte sakliga utan ren pseudovetenskap och en offerkofta modell större, han förhåller sig helt enkelt inte till det som är vetenskapligt publicerat. Punkt. (Notera att Bern är styrelseproffs och aldrig varit i närheten av att publicera något vetenskapligt om klimatet).

6) Mann och hockeyklubban: Bern låter SwebbTV:s tittare veta att Michael Mann blivit fälld och avslöjad som en bedragare i en rättegång, enbart baserat på uppgifter från diverse bloggar. Hockeyklubbsgrafen från 1998 skulle vara ett beställningsjobb, Mann vägrar lämna ut rådata och Bern påstår till och med att hela klimatforskningen har stått och fallit med denna graf under alla dessa år men att den nu skulle ha avslöjats (det här är alltså hösten 2019).

Efter domen blivit officiell stod det klart att det inte var sant, Mann hade inte fällts för något. Stort nog erkände Bern det i efterföljande program men höll fast vid att Mann inte delat med sig av rådata och kod till studien. Det är bara ren rapakalja. Studien har replikerats, statistiken har undersökts, NAS har utrett, studien har uppdaterats 2008 och fanns med i IPCC AR5, koden och rådata har funnits att ladda ner för vem som helst sedan 2005.

Det finns numera säkert över tjugo hockeyklubbor och en hel drös med studier som bekräftat hockeyklubban. Hockeyklubban från 1998 är vetenskapligt passé sen länge och att klaga på den är som att klaga på att T-Fordens servostyrning var för dålig. Att säga att klimatvetenskapen skulle bygga på enbart den är antingen en medveten lögn eller skrämmande okunnigt.
Det är ingen åsikt utan fakta som du kan kolla upp själv. Jag har hjälpt dig här.

7) Manipulering av tempserier: Bern och SwebbTV säger att Obama beordrade forskare på NOAA att manipulera mätdata så det passade in i klimatalarmismen. De visar sen en artikel i Daily Mail som säger sig bygga på en visselblåsares uppgifter. Det visade sig vara helt fel och tidningen har skrivit en rejäl rättning på sin artikel (och för övrigt gav uppdateringen av mätserien en mindre uppvärmning än om justeringen inte tas med). Saklig debatt?

8) Kosmisk strålning: Bern, ja på SwebbTV igen, drar fram Svensmarks hypotes om kosmisk strålning/molnbildning/klimatpåverkan som beror på solens aktivitet. I själva verket står vi för en nedkylning menar Bern, vilket både Svensmark och Humlum spådde 2009 då solens aktivitet sjönk till rekordnivåer. Men ingen avkylning kom. Den här hypotesen har inte korrelerat med verkligheten på decennier och finns upptaget i IPCC AR5. Det är ingen åsikt utan fakta baserat på observationer. IPCC har inte ignorerat det och du kan kolla upp det själv.

9) Klimatkänsligheten: Bern anser att klimatkänsligheten är låg (dvs hur mycket temperaturen stiger vid en fördubbling av koldioxidhalten). Det är en åsikt. Men detta är ett område där vetenskapen inte är överens, därav IPCC:s temperaturintervall på 1,5-4,5°C. Men ändå är ”pseudoskeptiker” rörande överens om att just detta är klargjort och färdigforskat om. I verkligheten finns det upp mot 150 studier (i sin tur baserade på tusentals studier) som alla har sina begränsningar men många pekar åt precis andra hållet, dvs att känsligheten ligger i det övre intervallet. I en saklig debatt hade man kanske kunnat diskutera hela intervallet men då blir man genast kallad alarmist och/eller kommunist.

10) Modellerna: Naturligtvis dissar Bern klimatmodellerna med en numera klassisk bild från John Christy som han visade vid ett kongressförhör. Den innehåller ordentligt körsbärsplockade data.

I själva verket ligger klimatmodellerna väl inom förutspått intervall, ingen påstår att de är perfekta men även de modeller som togs fram på nittiotalet ligger i princip spot-on när man lägger in de rätta utsläppsnivåerna, det vill säga fysiken beskrivs bra. I en saklig debatt hade man kunnat diskutera detta för det finns naturligtvis svårigheter och problem som över huvud taget inte döljs, men det går sällan, det stående mantrat är att de inte stämmer med observationer men de gör det. Du är bara några klick ifrån att se det själv. Vilka krav kan man ha?

11) Debattstil: 2019-09-19 jadå, SwebbTV igen: Bern sitter och säger:

”När jag får mothugg i debatten så är det alltid ad hominen [personliga påhopp], de här klimatalarmisterna kan aldrig hålla sig till en saklig diskussion.”

Jag, och många andra, har år ut och år in har presenterat en hel rad felaktigheter i det Bern påstår, helt sakligt och faktaunderbyggt. En mängd av hans debattartiklar har bemötts med referenser till myriader av vetenskapliga artiklar. Men han bemöter det aldrig utan kommer med påståenden om att det är personliga påhopp.

Själv bemödar han sig sällan med underbygga sina åsikter med vetenskapligt publicerade artiklar. Man ska tro på hans egenupplevda kunskapskälla tydligen och SwebbTV:s publik verkar uppenbarligen tycka att det räcker, trots att han inte är i närheten av att forska om klimatet. Han har, som jag visat, inga problem att sitta och hitta på saker allteftersom. Det är med andra ord helt omöjligt och meningslöst att debattera mot honom.

Han har heller inga problem att själv komma med ordentliga påhopp och ad hominem mot Rockström, Mann, hela klimatforskarkåren, journalister inom mainstream media och så vidare.

Nu har jag inte ens berört alla konspirationsteorier om hur Rockefeller skapade IPCC med en uttänkt plan att använda klimatlarmen som medel för att nå världsherravälde. Soros, Rothschild, Gates är också med på ett hörn enligt Bern. Det går liksom inte ihop med att han samtidigt säger sig köpa vad vetenskapen säger.

Det är inget ad hominem, han upprepar det om och om igen och har gjort så under flera år.

Relaterat.
Välkommen till Lars Berns bisarra värld!
Lars Bern fortsätter sitt ljugande på SwebbTV.
Lars Bern och SwebbTV mörkar data.
Nej, Bern ditt försvar håller inte.

Kampen mot USA-imperialismen – vilka kan vi liera oss med?
Råder stor oordning av svensk borgerlighet?

Föregående artikelTal av professor Lars Drake: Från manifestation för Julian Assange och yttrandefrihet i Stockholm. Lyssna och läs!
Nästa artikelBiden väljer Raytheons styrelseledamot general Austin att leda USA:s krigsmaskin
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

148 KOMMENTARER

  • Du ger inga argument eller fakta som stöd för ditt påstående och ingen kritik av Maths Nilssons bedömning.

   • Eftersom CO2 aldrig tidigare i klimatets historia varit en faktor som påverkat temperaturen på jorden så är det helt meningslöst att diskutera vad vi ska göra åt det. Att sedan skattehöjarpolitiker och globalister med maktambitioner driver klimatnojan är ju en annan sak! Vi kan inget annat göra än att anpassa oss till det växlande klimatet allt annat är bara mänsklig hybris!

    • Det är mycket väl belagt att CO2-nivån påverkar temperaturen på jorden. Skattehöjarpolitiker och globalister med maktambitioner försöker tjäna pengar och få mer makt oberoende av detta, dvs de försöker göra det på all mänsklig aktivitet. Det är väsentligen irrelevant i diskusssionen.

     • Mnjae… Ser man noga på de långtida kurvorna tycks det snarare vara så att värmen kommer först, sedan sker en ökning av CO2 i atmosfären. Det är välkänt att gasen i fråga lämnar haven då de uppvärms.

    • CO2 är en av de många gaser som just nu höjer temperaturen på jorden omkring 30 grader och gör den beboelig för allt levande. Av den gasblandning utgör CO2 omkring 20%. Största inverkan har metan, som, om man inkluderar halveringstiden – alltså hur snabbt gasen försvinner, ger 104 gånger mer påverkan. När solen värmer jorden smälter permafrosten, och då frigörs metan som legat instängd under isen, och troligtvis är det det som ger mest påverkan nu, men mätningar saknas.

    • Bonniers bedriver inget annat än politisk propaganda för att försöka styra våra åsikter och handlingar. Vi har sett resultatet av sådant förut, 1933 i Tyskland. Alla oliktänkande förföljs av Bonniers, jag har klarat mig hittills, men jag vet några andra som fått hotelsebrev från Bonniers journalister. Nyligen såg jag ett rent ut briljant exempel på propaganda i Bonnier pressen av Janne Josefsson. ett rent mästerverk, för att smutskasta SD, en av Bonniers fiender.

 1. När det gäller IPCC och klimathysteri så ger Lennart Bengtssons bok en god sammanfattning av läget. Det går alltid att hävda att IPCC har rätt eller fel, eftersom IPCC levererar multipla utfall, bara att välja vilket man vill kommentera. Prognoser är inte bevis. Koldioxid värmer marginellt, logaritmiskt avtagande, vi går mot istid om tusentals år. Det råder inte klimatnödläge, men däremot politiskt sammanbrott i ”asyl”frågan. Klimatbluffen är en decoy, ett lockbete att flytta uppmärksamhet från statens svindleri i det sociala kontraktet. Vi har gjort vår del, nu ska småbonden avluras sin åkerplätt när nya viktigpettrar sopar framför andras dörr.

  Lars Bern har ganska mycket gemensamt med globalpolitics. En uppväxt i skuggan av DFFG´s hyckleri och språkförbistring.

  • Lars Bern är anti-socialis, medan Globalpolitics är pro-socialist. Trots vissa lkiheter i kritiken av imperialismen.

   Och artikeln är mycket konkret i kritiken av Bern och i referensen till IPCC.

  • IPCC har knappast rätt eller fel. Dom väljer ut olika rapporter, använder dom som underlag, och beroende på hur dom väljer blir det olika intryck. Att CO2 halten har ökat och att vi har en mycket obetydlig ökning i temperaturen är ovedersägligt, det kan vi mäta, att det sker små förändringar i vädret vet vi även, men hur det kommer att påverka klimatet vet vi inte, vi kan bara gissa. Klimatet är ju medeltalet av vädret under lång tid, minst 100 år. För närvarande är alla förändringar positiva.

   • Jag uppfattar att IPCC beaktar all forskning på området, och som bekant andra faktorer utöver mänsklig aktivitet.

    • IPCC är en gigantisk byråkrati med 195 medlemsländer och bokstavligen tusentals personer och hundratals kommittéer. Vad dom gör är att försöka sammanställa information, både från seriös forskning, mätningar, och åsikter från olika ”experter”, och inte bara naturvetenskaplig sådan, till något som (som regel) ganska okunniga politiker kan förstå och använda för att fatta beslut. Dom sysslar alltså inte bara med klimatet utan även med alla förändringar som kan påverka framtiden, inklusive saker som sociala och socioekonomiska. Ju mer man gräver i ämnet, ju fler frågetecken dyker upp. Haven stiger med 3mm per år, det kan vi mäta, så så långt stämmer det. När klimatalarmisterna kommer igång då beror det på att människans CO2 smälter alla isar på jorden, och avvikande meningar tillåts inte. Andra faktorer man undrar över, uppvärmningen av vattnet som expanderar av solen, geologiska förändringar, dom tektoniska plattorna är ju aktiva, minskar bassängen som havet ligger i, uppvärmning av vattnet underifrån av geotermiska orsaker, vulkaner på havsbotten som fyller ut bassängen och värmer upp vattnet, hur påverkar havsströmmarna detta, dom har ju massiv inverkan på klimat och väder, osv. och för det mesta finns inga svar, bara gissningar. En vulkan eller en skogsbrand kan skapa enorma mängder CO2 på en minut, men det tar 30 år för en skog att växa upp för att förbruka det. Är CO2 överhuvudtaget av intresse. Växtligheten breder ju ut sig och förbrukar den. Jag tror på Kinas tillvägagångssätt, fokusera på miljön istället. Det går att greppa handgripligen i närtid. Det märks. ”Klimatet” är något fluffigt och obestämt i framtiden.

     • Enligt IPCC:s hemsida ”The IPCC provides regular assessments of the scientific basis of climate change, its impacts and future risks, and options for adaptation and mitigation.
      Created in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP), the objective of the IPCC is to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies. IPCC reports are also a key input into international climate change negotiations.

      The IPCC is an organization of governments that are members of the United Nations or WMO. The IPCC currently has 195 members. Thousands of people from all over the world contribute to the work of the IPCC. For the assessment reports, IPCC scientists volunteer their time to assess the thousands of scientific papers published each year to provide a comprehensive summary of what is known about the drivers of climate change, its impacts and future risks, and how adaptation and mitigation can reduce those risks.

      An open and transparent review by experts and governments around the world is an essential part of the IPCC process, to ensure an objective and complete assessment and to reflect a diverse range of views and expertise. Through its assessments, the IPCC identifies the strength of scientific agreement in different areas and indicates where further research is needed. The IPCC does not conduct its own research.” IPCC:s hemsida.

      En kritisk diskussion av IPCC finns här.

     • För min del finner jag det betydligt mer intressant att iaktta vilka rapporter man väljer, eller snarare inte väljer, än att bara svälja deras egen självbeskrivning hel. Dessutom är mätningar intressanta, för dom speglar verkligheten, inte teorin. Valet av rapporter, och bortvalet av rapporter, speglar vad jag sett mycket tydligt deras regeringars agenda. I artikeln du refererar till fastnade jag för en mening. ”Om det genomförs skulle detta kräva så mycket mark som är lika med ett eller två Indien” (för att förbruka CO2). Nu vet vi genom satellitmätningar att storleken på den mark och yta som numera grönskar genom den ökande koldioxiden och ökande värmen är mer än två gånger storleken av USA, och USA till ytan är tre gånger så stort som Indien, alltså var det inte så omöjligt alls. Just idag läser jag att syrehalten i haven minskar och hotar fiskbeståndet, men syret kommer från havets fauna, som förbrukar CO2 för att skapa det. Alltså har vi för lite CO2, och det stämmer med att haven avger stora mängder CO2 på grund av uppvärmningen av solen. Den uppvärmningen har inget med CO2 eller andra växthusgaser att göra, den verkar direkt. IPCC kan inte bara avfärdas, men den har mycket tydlig politiskt syfte och verkan.

 2. Att jag är lika kritisk som Bern beror på att jag studerat samstämda kurvor innefattande hundratusentals år som tydligt visar att vi befinner oss i slutet av en varm period. Temperaturen toppade för 5 – 7000 år sedan, och har sedan dess sjunkit, inte kontinuerligt utan med ”rekyler” som kunde vara i 300 år. Då vi har en istid att vänta känns en värmeperiod, självförvållad eller ej, som ett välkommet uppskov.
  Något som dock får mig att tvivla på vetenskapens grundvalar är tilliten till borrkärnorna. Isen påstås bära på ”fossila” vittnesmål form av bubblor innehållande forna tiders atmosfär. Det kan, kort sagt, inte vara sant. Molekyler rör sig. Även i is. Nyligen visade japansk forskning hur aggressiv CO2 var i is, vilket även konstaterats vid kalvningsplatser.

  • De modeller som förutsäger uppvärmning och avkylning på grund av ändrad solaktivitet har faktiskt visat sig fungera ganska bra. En annan iakttagelse där, i hela universum finns inget statiskt, allt oscillerar, och det borde alltså vara helt i sin ordning att även solen, och därmed jorden, går igenom regelbundna oscillationer, som ökad och minskad solaktivitet, som medför ökad och minskad temperatur.

 3. Lars Bern är en borgerlig klassisk liberal – inte neoliberal – och kan erinra både om Herbert Tingsten och författaren Lars Gustafsson. Hans lite svepande debattstil kan måhända irritera vissa men man kan inte ta ifrån honom att han är en passionerad försvarare av demokrati och yttrandefrihet. På den punkten skiljer han sig fördelaktigt från en del av våra världsförbättrande miljövänner, som på fullt allvar tycks mena att klimatsituationen nu är så allvarlig att alla diskussioner måste upphöra och ersättas av handling – nämligen de handlingar som de själva anser vara riktiga. ”Climate emergency” som EU-parlamentet häromdagen utropade (med 2/3-dels majoritet – snacka om konsensus!) för tanken till militärt undantagstillstånd.

  Lyckligtvis kan EU-kommissionen med sin nya ordförande Ursula von der Leyen inte sätta så mycket makt bakom orden. Ännu. Men vänta bara, änglarnas brinnande längtan att upplysa världen med sin visdom och tvinga allt och alla under sin spira känner nog inga gränser.

 4. Anders R
  För att försöka förstå din syn på koldioxidens inverkan på klimatet, en fråga;
  Vilken är den värsta villfarelsen Lars B har rörande koldioxidens klimatpåverkan?

  • Nej, Lars Bern vill inte debattera klimatfrågan med Maths Nilsson, bland annat eftersom denne enligt Bern kommer från läkemedelsindustrin (sic) samt använder ad hominem i klimatdebatten (sic).

   • Förefaller inte vara sakliga skäl, bl.a. då Bern också kan sägas använda så kallad ad hominem. Har Bern på annat sätt bemött kritiken?

    • Lars Bern går inte direkt in på sakfrågan när det gäller Maths Nilsson, avfärdar mest denne som icke värdig att bemöta. Bern vill helt enkelt av någon anledning inte argumentera med Nilsson.

     Ja, Bern använder sig själv av ad hominem i klimatdebatten, på samma nivå som Nilsson.

 5. Klimatfascisterna berövar vår barn deras framtidsdrömmar – anthropocene
  Lars Bern

  ‪https://anthropocene.live/2019/11/03/klimatfascisterna-berovar-var-barn-deras-framtidsdrommar/‬

  • Ja, han skriver ”Hela GRETA-rörelsen bygger på hur våra barn kommit att bli skräckfyllda av klimatalarmisternas dystopier som dagligen pumpas ut av domedagsprofeter som Rockström, Wijkman m.fl. i våra propagandamedier (SVT, SR, SvD, DN m.fl. MSM) och av den vänstervridna lärarkåren i våra skolor.” ”Klimatalarmisterna – eller mer adekvat klimatfascisterna berövar en hel ungdomsgeneration deras framtidstro med sina lögner och våldsamma skrämselpropaganda. Det skulle varit till dem och sina egna föräldrar Greta borde riktat sitt konstaterande att hon fått sina drömmar och sin barndom stulen – ”You have stolen my dreams and my childhood.””

   Påminner om kritiken mot oss unga som engagerade oss i den antiimperialistiska rörelsen.

   Vidare: Kraven vid Klimatstrejken

   ”1. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.
   2. Klimat- och miljörättvisa (equity) för alla
   3. Följ Parisavtalet och bevisa det.
   4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på klimatforskningen.”

   Vad är det för fel med det? Klimatstrejken blev en väldig framgång – Vad är nästa steg?

 6. stigrydmark
  6 november, 2019 kl. 05:35
  Tydligen har du en stark kritiker författaren, kemisten och bloggaren Maths Nilsson, som angriper dig på många sätt och som refererar till , som han säger, obestridliga fakta och anklagar dig för att vara en konspiratör.
  Jag är själv starkt kritisk till den nuvarande hysterin, samtidigt som jag inte har egna kunskaper att värdera olika påståenden i debatten. Jag uppfattar dig som mycket kunnig och saklig, som då står emot denne Nilssons kritik och påståenden.
  Ibland skulle man önska att vissa fakta kan preciseras som just fakta för att eliminera ovidkommande trams.

  Gilla

  lars bern
  6 november, 2019 kl. 08:28
  Han är en läkemedelskonsult från Kalmar som jag inte tillmäter någon kompetens på området. Om jag skulle gå i svaromål mot alla udda personer som angriper mig skulle inte all min tid räcka till – och det är nog det som är meningen. Jag tar gärna en debatt med någon av de tongivande klimatlarmarna, men jag kan inte bevaka hela deras svans. F.ö. prioriterar jag inte klimatfrågan utan ägnar min energi åt de långt allvarligare frågorna rörande den metabola pandemin. Räknat i människoliv är klimatfrågan en ickefråga, medan pandemin kostar 40.000.000 liv årligen.
  Hänvisa gärna Nilsson till Tege Tornvall som prioriterat data om klimatfrågan

 7. stephan Karlsson 6 december, 2019 at 11:36
  Har Lars Bern bemött Maths Nilssons kritik och i så fall var?
  På sin egen blogg.
  Klimatfascisterna berövar vår barn deras framtidsdrömmar – anthropocene
  Lars Bern

  ‪https://anthropocene.live/2019/11/03/klimatfascisterna-berovar-var-barn-deras-framtidsdrommar/‬

  lars bern
  6 november, 2019 kl. 08:28
  Han är en läkemedelskonsult från Kalmar som jag inte tillmäter någon kompetens på området. Om jag skulle gå i svaromål mot alla udda personer som angriper mig skulle inte all min tid räcka till – och det är nog det som är meningen. Jag tar gärna en debatt med någon av de tongivande klimatlarmarna, men jag kan inte bevaka hela deras svans. F.ö. prioriterar jag inte klimatfrågan utan ägnar min energi åt de långt allvarligare frågorna rörande den metabola pandemin. Räknat i människoliv är klimatfrågan en ickefråga, medan pandemin kostar 40.000.000 liv årligen.
  Hänvisa gärna Nilsson till Tege Tornvall som prioriterat data om klimatfrågan

 8. Låt mig först mycket bestämt avfärda en myt, att en akademisk utbildning generellt ger någon slags all-kunskap. Det är snarare tvärt om. Lars Bern och jag har liknande utbildning, men på olika fakulteter. Grundutbildningen tog förr omkring 5 år i praktiken, sedan hade man fem till tio års arbete med att komma fram till att få presentera sitt thesis. Läkarutbildningen var då 5-årig. Trots att vi i teorin är 2 till 3 gånger bättre utbildade, mätt i tid, hur skulle ni gilla att vi behandlade er på sjukhuset när ni kommer in med benbrott, brusten blindtarm eller tarmvred. Kunskapen ligger på fel område. Kärnan i våran utbildning är matematik och fysik. Det omvända gäller. Jag har studerat medicin, inte för att bli läkare, utan för jag måste ha en del kunskaper när jag jobbade i livsmedelsindustrin, och jag kommer ihåg hur läkarstudenterna kämpade med för mig ren banal matematik. IPCC utför ingen forskning, man väljer ut rapporter och försöker förklara dom för politikerna. Det är rimligt att tro att valet av rapporter beror på vad man vet att politikerna vill höra, det som ger mer inkomster, politikerna beviljar ju nästa anslag. IPCC sysslar i grunden med ”vetenskaplig, teknisk och socioekonomisk information”. Inte klimatet.

  • Personer med samma utbildning som Du och Lars Bern kan ändå ha olika 8mycket) uppfattning i klimat- och miljöfrågan. Läkarutbildningen fram till specialist (som alla i princip skulle bli) var c:a 5,5+2+4-5 år, dvs c:a 12 år.

 9. Jag delar upp detta så det inte blir för långt. Mitt inlägg finns annars på https://mychinaway.wordpress.com/2019/12/03/hur-media-forfalskar-och-sprider-propaganda/ och det behöver inte upprepas här.
  –- Några iakttagelser.
  –- CO2 halten ökar på sommaren och minskar på vintern. Det gäller både södra och norra halvklotet. Betyder det att människan eldar mer på sommaren. Knappast. Snarare tvärt om, så är det havets uppvärmning som ger variationerna. Förmodligen.
  –- 90% av människor lever på på norra halvklotet, eftersom hemisfärerna har i stort skilda vädersystem och luftmassor, varför är inte CO2 halten så mycket högre på Norra halvklotet om människans inverkan är så stark.
  –- Grönskan på jorden har ökat väsentligt, öknarna minskar, det vet vi för det går att mäta. Det är positivt för livet på jorden. Minskar CO2 i atmosfären minskar växtligheten och tvärt om. Det kan vi mäta.
  –- Variationerna i hur solen påverkar jorden med ökad och minskad temperatur, de modellerna har visat sig stämma ganska bra. Det betyder att vi är i en period av uppvärmning just nu. Det bekräftas av att temperaturen även på kringliggande planeter har ökat.
  –- Inte heller att förglömma att när högre liv en gång möjliggjordes av den höga CO2 halten och högre livsformer skapades var CO2 halten mellan 1,000 till 2,000 PPM. Den är nu 400 PPM och vid 100 PPM upphör allt liv. Alltså ligger vi ganska nära katastrofvärdet. Nu får vi bättre marginal, och bevisligen mer grönska, som är förutsättningen för högre livsformer.
  — Jag satte mig ner och skissade på hur jag skulle skapa en matematisk modell för klimatet. Då börjar man leta rätt på alla faktorer som påverkar. Det går inte, det finns helt enkelt in data att använda. Ta havsströmmarna, som bevisligen har stor påverkan. Yt-strömmarna kan vi ganska bra, djupströmmarna väldigt dåligt, och vertikalströmmarna – glöm det. Alltså går det inte att bygga en tillförlitlig modell utan huvudsakligen massa vilda gissningar, som styr slutresutatet.

   • Va? …Den dagen som Lars Bern får lika stort medialt utrymme som en tiondel utav Greta,..ja DÅ kanske det kan bli tal om att ta in forskare som pratar om samma sak som Lars..Han har mycket små kanaler att få fram sin åsikt och dessa vill människor som Maths Nilsson begränsa än mer! Det mesta utav allt som det pratas om rörande klimatet är för svårt för normalbegåvade att förstå och det blir inte lättare utav att historien skall framställas som ensidig! Medias hantering utav Bern med flera är inget annat än skamlös! Så länge som inte tex SVT eller kanske Tv4 vill sända en oklippt debatt mellan tex Bern (samt utvalda vänner) och några utav de mest kända klimatalarmisterna så kommer jag inte att ändra min mening om att Allt som Lars säger är sant! Vad i h-vete skulle han tjäna på att ljuga när det beviseligen bara finns skit att få för de som hävdar att det finns alternativa sanningar?

    • Mats Nilsson har seriös väl underbyggd kritik mot Lars Bern, som denne inte har besvarat.

     Finns något seriöst bemötande av den allvarliga kritiken?

     • Eftersom att det råder delade uppfattningar om vad som är seriöst så låter du ju mest just nu som en trasig LP-skiva som har fastnat i samma spår…Längre ner finns en förklaring över hur Lars har uttalat sig i frågan om Mats..Då jag litar på honom så räcker det som sagt för mig eftersom att jag inte själv har kunskaperna som krävs för att gå vidare i ämnet..Anser att förfarandet är oerhört dåligt ifrån ”din” sida att hela tiden försöka baktala människor på det här sättet…Din tes är alltså att Lars är ohederlig eftersom att Mats har ”bevisat” detta? Vem och hur skall någon kunna övertyga dig när det inte räckte med Lars kunskaper? Ämnet är dessutom enormt mycket för stort för att det skall kunna sammanfattas i en tråd som denna..Det som jag har läst är tillräckligt för att förstå att det har pågått en ”kampanj” under längre tid som på inget vis gynnar ”den lilla människan”…Kan dock förstå att något liknande med all säkerhet behövs för att kunna fålla in fler som villigt betalar skatt men alla lögner står jag inte ut med..Du och alla andra som villigt sväljer all skit som media spyr ut utan att ibland fundera över hur verkligheten hänger samman borde skämmas..Än mer borde ni reflektera över hur arrogant ni kör över precis alla som inte är överens om allt i frågan.

     • Jag påstår alls inte att Lars Bern är ohederlig. Maths N har framfört väl underbyggd kritik mot Lars Berns uppfattning i klimatfrågan, vilket Lars Bern inte velat besvara. Har själv inte sett något seriöst svar. Har du?

      Har du själv något att säga i sakfrågorna?

 10. s 6 december, 2019 at 15:22
  stigrydmark
  6 november, 2019 kl. 05:35
  Tydligen har du en stark kritiker författaren, kemisten och bloggaren Maths Nilsson, som angriper dig på många sätt och som refererar till , som han säger, obestridliga fakta och anklagar dig för att vara en konspiratör. Denna fråga på Lars Berns egen blogg besvarar han med följande:

  lars bern
  6 november, 2019 kl. 08:28
  Han är en läkemedelskonsult från Kalmar som jag inte tillmäter någon kompetens på området. Om jag skulle gå i svaromål mot alla udda personer som angriper mig skulle inte all min tid räcka till – och det är nog det som är meningen. Jag tar gärna en debatt med någon av de tongivande klimatlarmarna, men jag kan inte bevaka hela deras svans. F.ö. prioriterar jag inte klimatfrågan utan ägnar min energi åt de långt allvarligare frågorna rörande den metabola pandemin. Räknat i människoliv är klimatfrågan en ickefråga, medan pandemin kostar 40.000.000 liv årligen.
  Hänvisa gärna Nilsson till Tege Tornvall som prioriterat data om klimatfrågan.
  Ingen replik kanske men ett svar. Anders du prioriterar säkert vem eller vad du vill replikera pga tidsbrist och risken att bränna ut sig.
  Att Lars Bern prioriterar den metabola pandemin, som enligt honom skördar 40 000 000 liv årligen,
  borde väl även intressera dig som läkare och med hjärtat till vänster.

 11. Det här tycker jag liknar ett dåligt försök till karaktärsmord av L Bern, men slutar i att skribenten nästan tar livet av sig själv. Kanske går han att återuppliva om han får rätt dos klimatfakta intravenöst.
  Exempelvis om man klickar på en av länkarna så får man reda på att den dominerande växthusgasen är vattenånga.
  Och det om mättnadseffekten när det gäller CO2:s temperaturpåverkan, 85% är redan inprisat, allt annat lika. Eller finns det en annan uppfattning?

   • Ytterligare
    Han säger att till och med klimatmodellerna från 90-talet ligger ”spot on”(?), vilket absolut inte stämmer och, dessutom, alla drygt hundra modeller av idag visar fel, trots alla korrigeringar och återkopplingar.

     • Du skrev ”Ytterligare
      Han säger att till och med klimatmodellerna från 90-talet ligger “spot on”(?), vilket absolut inte stämmer och, dessutom, alla drygt hundra modeller av idag visar fel, trots alla korrigeringar och återkopplingar.”

      Utveckla och förklara närmare.

     • Har du inte sett spagettitrådsdiagrammen med de olika klimatmodellernas förutsägelser med avseende på jordens medeltemperaturer? Är det spot on?
      För övrigt, när kommer din analys av de olika klimatmodellerna.
      Och vilka kurvor lutar du dig mot när du hävdar den katastrofala temperaturökningen, den våldsamt stigande havsnivån. Hur mycket ökar temperaturen per år och stiger havsnivån enligt dig?

     • Du ställer frågor om en artikel som jag inte skrivit. Den analyserar inte de olika klimatmodellerna egentligen. Den behanddlar inte heller ” den katastrofala temperaturökningen, den våldsamt stigande havsnivån”.

     • Och beroende på valet av ”expert” får man högst varierande resultat, eller snarare, ett förutsatt önskat resultat. Det går mycket bra att granska dessa matematiska modeller, förutsatt att granskaren har tillräckliga kunskaper i matematik, utan att vara expert på ämnet. Detta på samma sätt som man kan ”granska”, köra, en bil utan att vara expert på att skapa den och att ”granskaren”, föraren, måste bara ha tillräckliga och lämpliga kunskaper i att köra bilen.

     • En uppgift är att påvisa om valet av basuppgifter till modellen är den mest relevanta. En annan modellvalet förstås.

     • Vad vi talar om är ett fysekalisk-mekaniskt-kemiskt-osv otroligt komplicerat stokastisk process som vi vet väldigt lite om, nästan ingenting. Det går varken att fastställa att basuppgifterna är relevanta, eller förslå relevanta basuppgifter, för informationen finns helt enkelt inte. Inte heller går det att säga om modellen dom stoppas in i är relevant, för vet vi inte hur systemet fungera vet vi inte hur vi skall beskriva det matematiskt. Tänk att kallt vatten i djupet plötsligt värms, kanske geotermisk, då bildas en ”skorsten” när vattnet rör sig uppåt, och samtidigt avger det enorma mängder CO2. Kallt vatten lagrar mer gas än varmt, och än mer under tryck, alla har väl öppnat en soda-flaska och sett hur CO2 bubblor bildas, och då frigörs enorma mängder CO2. Vi vet att fenomenet finns, men inte i vilket omfång, hur många skorstenar eller hur stora. Vad IPCC har tvingats göra är att gissa vilt, och det ger knappas några användbara resultat. När vi inte kan exakt förutsäga vädret några dagar ibland, hur skall vi kunna förutsäga det i 100 år, vilket kallas ”klimat”.

    • The IPCC in its third report (2001) conceded
     In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible. (Chapter 14, Section 14.2.2.2. )]

     Somehow that official warning was deep-sixed by the alarmists. Now Nakamura has found it again, further accusing the orthodox scientists of “data falsification” by adjusting previous temperature data to increase apparent warming “The global surface mean temperature-change data no longer have any scientific value and are nothing except a propaganda tool to the public,” he writes.
     https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2019/09/a-climate-modeller-spills-the-beans/

     I Telegraph artikel finns exempel på data manipulering från mätstationer:
     Two weeks ago, under the headline “How we are being tricked by flawed data on global warming”, I wrote about Paul Homewood, who, on his Notalotofpeopleknowthat blog, had checked the published temperature graphs for three weather stations in Paraguay against the temperatures that had originally been recorded. In each instance, the actual trend of 60 years of data had been dramatically reversed, so that a cooling trend was changed to one that showed a marked warming.
     This was only the latest of many examples of a practice long recognised by expert observers around the world – one that raises an ever larger question mark over the entire official surface-temperature record.
     Following my last article, Homewood checked a swathe of other South American weather stations around the original three. In each case he found the same suspicious one-way “adjustments”. First these were made by the US government’s Global Historical Climate Network (GHCN). They were then amplified by two of the main official surface records, the Goddard Institute for Space Studies (Giss) and the National Climate Data Center (NCDC), which use the warming trends to estimate temperatures across the vast regions of the Earth where no measurements are taken. Yet these are the very records on which scientists and politicians rely for their belief in “global warming”.
     https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html

     Deep Bore Into Antarctica Finds Freezing Ice, Not Melting as Expected
     Scientists will leave sensors in the hole to better understand the long-term changes in the ice, which may have big implications for global sea level.
     https://www.nationalgeographic.com/news/2018/02/ross-ice-shelf-bore-antarctica-freezing/

     Pinsamt avslöjande för FN:s klimatpanel – Totalt fel i larm om katastrof
     En skandal skakar FN:s klimatpanel IPCC, som tillsammans med USA:s vicepresident Al Gore fick Nobels fredspris 2007. En av IPCC:s egna medarbetare avslöjade efter ett långt researcharbete på nätet hur Klimatpanelens rapport för 2007 lämnade helt felaktiga uppgifter om hur Himalayas glaciärer smälte.
     I IPCC-rapporten för 2007 målades ett verkligt skräckscenario upp. År 2035 skulle största delen av Himalayas glaciärer ha smält ner. Av 500 000 kvadratkilometer (lite större än Sverige) skulle bara 100 000 finnas kvar (som Norrbottens län).

     IPCC gör ingen egen forskning utan sammanställer forskningsresultat. Men man tar även med s k ”grå litteratur”, alltså sådan som inte är rent igenom vetenskaplig.
     https://www.svt.se/nyheter/utrikes/pinsamt-avslojande-for-fn-s-klimatpanel-totalt-fel-i-larm-om-katastrof?cmpid=del%3Afb%3A20190216%3Apinsamt-avslojande-for-fn-s-klimatpanel-totalt-fel-i-larm-om-katastrof%3Anyh%3Alp

 12. Det känns som man tävlar om att beskriva verklighetsbilden.
  Något som är fullt möjligt i det icke-auktoritära samhället.
  I detta rökfyllda rum av argumentens kanonad kan jag på något sätt skymta vissa konturer.
  Jag ser utopi kontra dystopi som centrala begrepp och som måste analyserar vidare för att kunna förstå vad de här gångsatta samhällsrörelserna har för syften och vilka som är de verkliga upphovsmakarna.

 13. Googla på Lars Bern och Uppsalainitiativet, och ni övertygas om att Lars Bern inte är något annat än en klimatförvillare och konspirationsteoretiker. Där bemöter de honom. Han är enbart ute efter att påverka opinionen.

  • Att påverka opinionen!!?? Och vilket syfte tror du hela denna statligt drivna klimathysteri har, om inte att påverka opinionen för att motivera mer skatter och avgifter. Det vet ju alla nu, ju högre skatt på bensin ju renare blir bilarnas avgaser. Så säger propagandan, så det är ju numera en sanning.

  • På vilket vis skulle Lars tjäna på att påverka denna opinion? Tror du att det är lönsamt att gå emot strömmen utav ja-sägare? Herregud,..tidningarna fylls med artiklar skrivna utav skådespelare som tydligen har full koll på klimatet,..detta ses som sanningar och personerna skrattar sedan hela vägen till banken..Kanske är de även tvingade till att välja sida..hmm,ett välfyllt bankkonto eller nedpissad och arbetslös? Samma människor säger även att det absolut inte finns en agenda MOT välutbildade människor som Lars,..som i detalj måste redovisa sin ståndpunkt och sedan ändå inte höras! Spalter som den här fylls i syfte att cementera folks rykten samtidigt som man höjer sitt egna ego…Ja förutsatt då att man är god förstås och står på ”rätt” sida. Vad är din agenda i det hela? Räcker det inte med att personer som Lars baktalas med löjliga epitet och att deras lilla plattform med alla medel skall tagas bort? En nyhet till dig är att det inte finns någon godhet i det ni gör och historien kommer att döma er hårt.

 14. ”Klimatlarmet bygger på felaktiga modeller”
  Hur mycket den globala medeltemperaturen har ökat råder det delade meningar om, men man är överens om att ökningen ligger i intervallet 0,8 till 1,2 grader från år 1880 till idag.

  De olika uppfattningarna beror bland annat på de osäkerheter som finns när det gäller mätmetoder samt hur man tolkar historiska data.
  De flesta klimatforskare är överens om att uppvärmningen på cirka en grad är inom den naturliga variation vi har haft på jorden de senaste 2000 åren, och att det inte finns några erkända vetenskapliga förklaringsmodeller för hur stark kopplingen är mellan koldioxidhalt och temperaturökning.

  Det som är problematiskt i de rådande klimatdiskussionerna är att de klimatmodeller som forskarna tagit fram inom ramen för FN:s Klimatpanel (IPCC) stämmer dåligt med vad som kan mätas i verkligheten.
  Därmed riskerar världens ledare att fatta beslut om åtgärder som är baserade på klimatmodeller som inte är vetenskapligt verifierade, och alltså inte är korrekta.
  https://www.svt.se/opinion/i-tider-av-klimatlarm-hall-fast-vid-vetenskapen

  • Med lång erfarenhet av matematiska modeller, instämmer till fulla. Det är inte alls svårt att bygga en modell, och välja data till den, så att modellen levererar det resultat beställaren har betalat för.

   Kommentar nr 2 till M: Det stämmer väldigt bra. Notera meningen: ”vi bör inse att vi har att göra med ett internrelaterat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktiga förutsägelsen av framtida klimat inte möjlig.” Därmed faller hela klimathysterin. Flera gånger har IPCC avslöjats med att förfalska data, eller selektivt välja för att erhålla ett förutbestämt resultat. IPCC har tydliga politiska syften, och mycket av dess arbeta är politiskt eller åsikts styrt. Vore det inte bättre att börja arbeta på att förbättra miljön. Ta bort alla skatter och avgifter på public transport så priset sjunker och folk gör bruk av det, avskaffa alla skatter, avgifter och restriktioner på små elfordon som parkeringsavgifter, energi eller trängselskatter. Det kommer naturligtvis inte att ske, för då försvinner politikernas, statens, bilbolagens, oljebolagens, osv mycket feta inkomster. Där ligger knuten till nersmutsningen. Utan nedsmutsning, inga pengar.

 15. Det enda intellektuellt redbara och moraliskt försvarbara förhållningssättet i klimatdebatten är att erkänna att det handlar om en genuin vetenskaplig kontrovers, inte påskina att alla verkliga experter har samma åsikt, utan ge utrymme åt och lyssna på argument även från forskare vars åsikter avviker från de i media dominerande. Man bör gärna också kritiskt granska personer som smiter undan ansvaret för att redovisa argument och fakta till stöd för sin åsikt med hänvisning till att alla verkliga experter har samma åsikt, ”the science is settled”.

  – Försökte ryssarna påverka presidentvalet i USA?
  – Ja.
  – Finns det bevis för det?
  – Nej, men det behövs inte. Alla vet det.

  • Ja olika uppfattningar om vissa förhållanden och väsentligen enighet om andra (däribland viktiga) förhållanden. Som i många andra vetenskapsgrenar.

   • Inte att förglömma att ”uppfattningar” är något som kan styras, vilket Josef Goebbels mycket tydligt bevisade, metoder som nu flitigt tillämpas i västvärlden.

    • Har publicerat många artiklar om detta. Se kriget i Jugoslavien, i Ukraina, statskuppen i Ukraina, valet i Venezuela, i Bolivia etc.

  • Dan Jonson,här någon som direkt säger emot Lundqvist och Widding.
   http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2019/05/samma-gamla-visa-tredje-versen.html
   ”Samtliga påståenden om oförändrad temperatur som vi citerar här ovan – av Lundgren, Lundqvist & Widding,……är alltså fel, och det borde ha varit enkelt för deras upphovsmän och kvinnor att kontrollera dem innan de publicerade sina debattinlägg. Tyvärr är det här typiskt för klimatförvillare: de bryr sig ofta inte om huruvida deras påståenden faktiskt är sanna. Samma gamla visa, alltså.”

   • ?? Jag har inte hänvisat till dessa nämnda. Min referens gällde klimatmodellers träffsäkerhet. Hur medeltemperaturen har förändrats är en annan diskussion.

  • ”Alla vet det.”
   Då måste jag vara ett undantag. För jag vet inte det.

   Hur skulle Ryssland kunna påverka den amerikanske medborgaren på ett otillbörligt sätt?

   Ledande politiker har internationella kontakter och måste ha för sin demokratiska utövning.
   ”Förbjudna länder” existerar inte för mig.
   Jag tror på alla länders lika värde.

   • ”alla länders lika värde”. Vacker tanke, men så är det inte i Sverige där statligt styrda massmedia dagligen pumpar ut ”Hata Iranier, hata Ryssar, hata kineser”- meddelanden.

  • Dan.
   Det finns säkert olika uppfattningar bland vetenskapsmän om klimatet. Lennart Bengtsson t.ex. gör en annan bedömning om hur fort förändringen går. Han bygger dock sin uppfattning på IPCC:s rapporter, men tolkar dom annorlunda.
   Vi har också en hel flora av synnerligen oseriösa klimatförvillare som nästan alltid är tvärsäkra på sin sak. Det är dom vi läser här på bloggen. Dom tycks ofta ha en koppling till högerpopulismen och kan således misstänkas ha politiska orsaker till sin uppfattning om klimatet.
   Tvärsäkerheten och den politiska kopplingen är förödande för deras trovärdighet. Dom bör hanteras med maximal misstänksamhet och inte blandas ihop med seriösa vetenskapsmän någon dag i veckan.

   • På en principiell nivå är vi eniga. Men jag tycker att vi ser en polariserad debatt, där både klimatoptimister och klimatpessimister ofta är alltför tvärsäkra. Och, ja, det finns en anknytning mellan klimatoptimister och någon form av politisk höger, men det finns också en anknytning mellan klimatpessimister och någon form av politisk vänster.

    • Dan
     Fast jag tror att vänstern, iallafall den i vårt eget land, är mycket liten och att dom du kallar klimatpessimister till största delen består av folk som sympatiserar med S, V och dom borgerliga partierna.
     Detta då enligt min egen definition av vänster, dvs. dom som inte ställer upp på nyliberalismens destruktiva härjningståg, vilket jag uppfattar att alla riksdagspartierna gör.
     Klimatoptimisterna däremot verkar ha en alldeles påfallande koppling till SD. Det finns säkert en hel del undantag också, men där finns det verkligen något att reflektera över. Bygger man sin uppfattning i klimatfrågan på politiska grunder och dessutom lyckas med konststycket att bli tvärsäker i en sådan fråga så har man gjort sig själv till allmänt åtlöje. Sådana tycker jag mig dessvärre hitta åtskilliga, några på den här bloggen, men framför allt på högerpopulisternas egna propagandamedia.

     • Och som vanligt tycker jag Anders Åberg är tvärsäker, utan underbyggande fakta. För all del, alla har rätt till en personlig åsikt. Min syn på Sverige, sett utifrån, är att landet är mycket svårt infekterat av vänstersocialism, för all del, det finns tecken på tillfrisknande från den farsoten. De de facto 80 procentiga skatterna är en bra termometer på febern, och den mycket hårda centralstyrningen av sovjetisk modell.

     • Min definition av vänstern liknar din; det var därför jag skrev ”någon form av politisk vänster”. Originalvänstern har mycket lite gemensamt med den DN-”vänster” som står för identitetspolitik, ”antirasism”, politisk korrekthet, kamp mot ”patriarkatet”, russofobi, sinofobi, osv, men där anti-kapitalism, anti-imperialism, kamp mot krig och kamp mot ekonomisk ojämlikhet är minst sagt nedtonade. Och den ”vänstern” har uppenbara, starka kopplingar till klimatkrisrörelsen. Nyss publicerade Greta Thunberg och två medförfattare en debattartikel där de hävdade att ”Colonial, racist, and patriarchal systems of oppression have created and fueled [the climate crisis]. Samma gamla ”vänster”-retorik.

     • Dan
      Men då var det väl jättebra att Greta poängterade kolonialismen och rasismen. Det är ju två synnerligen framträdande element i västvärldens plundring av dom oljerika länderna, dvs imperialismen.
      Jag fattar inte det här krypskyttet mot Greta från vänsterhåll. Är det ren avundsjuka för att det är hon som står för den enda rörelsen mot överheten som finns i dag, eller vad kan det vara?

    • Att klimatet ändras är fakta, inte debatterbart, just nu till det bättre med ökad grönska och bättre levnadsförhållanden för människan. Problemet är att stater, storbolag och oligarker försöker tjäna pengar på förändringarna genom att inbilla människan att genom att ge dom massor med pengar kan dom styra klimatförändringarna och stoppa dom. Vi är alltså mitt uppe i historiens största lurendrejeri och bedrägeri. Det är inte en fråga om vänster eller högerpolitik, det är i grunden en fråga om pengar.

     • För närvarande är väl subventioner via skattemedel större till fossilindustrin.

     • Det är väl inte att förvåna sig över, det är ju därifrån pengarna kommer men jag skulle nog kalla det favorisering och stöd. Fossilbilen är ju till exempel en enorm kassako. En elmotor har en livslängd av 40,000 timmar. I stadstrafik det betyder 120,000 mils körning, utan service, och nästan utan att producera en enda skattekrona. Renovering är två lager plus tätningar. En bensinmotor skall ha service var 500 mil, och producerar då moms, inkomstskatter, avgifter, osv, plus den behöver bensin som producerar moms, bensin, energi och CO2 skatt. Med delningsekonomin utnyttjas ett fordon 10 gånger mer, och då behövs bara en tiondel tillverkas. En ”svensk” ”elbil” kostar 600,000, och om gamla beräkningar gäller blir det en vinst på 250,000 på olika nivåer, plus vinster i servicesystemet. Kinas elbilar kostar bara 40,000 för konsumenten. Bara lite funderingar i siffror, men det visar varför alla i Sverige skyr energiomställning som pesten och motarbetar den intensivt. Ett exempel, publicerat i DN. En man köpte en elbil för det skulle bli totalt billigare, men det blev det inte. Först tog kommunen extra saftigt betalt för elektriciteten, sedan saftigt betalt för parkeringen medan han laddade, och så han var tvungen att sitta och vänta på laddningen i tre timmar och kunde inte göra något annat. Sedan ger elbilar inga fördelar, som gratis parkering, ingen trängselskatt, osv.

     • Karl
      Först skriver du att jag är tvärsäker i klimatfrågan, utan att kunna visa vad den tvärsäkerheten består i, sedan skriver du tvärsäkert själv att vi är uppe i ”historiens största lurendrejeri och bedrägeri”.

      Du kan inte hitta någon tvärsäkerhet från min sida om klimatet och hur kan du själv använda begreppet tvärsäkerhet som något negativt när du så tydligt är tvärsäker själv?

      Förstör inte diskussionen Karl. Du har mycket vettig kritik mot det svenska samhället och du ger en motbild mot den antikinesiska propagandan. Även om jag inte riktigt tror på din bild av Kina så är det ändå viktigt att annorlunda åsikter kommer fram. Så Karl, var lite mer rädd om din trovärdighet, just nu håller du på och underminerar den fullständigt.

     • Om du inte tror på min bild av Kina, som jag har utanför fönstret eller ytterdörren, då finns det två val, låt bli, eller åk och kolla själv.

   • Visst finns det ”olika uppfattningar”, vi ser en just i detta inlägg som framför högst oseriösa ”uppfattningar”. Att ”uppfattningar” kan styras av påverkan-propaganda vet vi, och de som saknar kunskapsunderlag i form av utbildning och skolning är de mest påverkbara. ”Uppfattningar” väger mycket lätt när dom ställs mot utbildning, kunskap, kompetens och erfarenhet. Känslomässigt och ideologiskt baserade åsikter är inte fakta. Om du vill behandla ett brutet ben, besöker du byns smed eller en läkare.

    • Jag har inte noterat att någon kommentator övertygande har påvisat oseriösa uppfattningar hos författaren i de frågor som behandlas.

  • Och hur i hela friden påverkar man ett val utan att lämna ett enda spår. Allt ”alla vet det” är exakt samma argument som Dreyfys affären eller Tredje Rikets propaganda. När det gäller USAs valpåverkan finns ju spåren överallt, bara läs vilken svenska MSM eller statliga tidning som helst vilken dag som helst. Fyllda med påverkan-propaganda. Hela det amerikanska systemet fungerar ju så att man massövervakar, även svenskarna, samlar information, analyserar, designar propaganda, som sedan pumpas massivt ut via media, Facebook, Twitter, osv. Allt styrs och censureras så endast de amerikanska åsikternas skall framföras, folket indoktrineras. Kina blockerar propagandan och valpåverkan, Ungern har bötfällt Facebook. https://www.friatider.se/ungern-ger-facebook-rekordb-ter-planerar-strafflagstiftning-mot-kade-n-tcensuren För H-vete, vakna till innan vi blir ett nytt tredje rike.

 16. ett senarium som har hänt och som är bevisat, om det händer vet inte du och inte jag, homo sapiens är unik men lever under samma lagar som det mesta levande på denna planet, en del forskare anser att jordens temperatur kan öka under 2000 talet med 4 grader, och en ökning med 7 grader inträffar samma senarium som under permiantriassutrotningen för 252 miljoner är sedan, 96 procent av alla marina arter och 70 procent av alla terrestriska ryggradsdjur uyplånades, och prognosen säger att 200 till 300 nya kolkraftsverk ska byggas i indien och kina inom 20 år , vad säger experterna om detta

  • ”70 procent av alla terrestriska ryggradsdjur uyplånades” men då fanns inga kolkraftverk. Det var förhållandena som ändrades, precis som nu, och förändringarna medgav utvecklingen av nya arter, däribland just människan som kunde utvecklas tack vare höjd temperatur och abundant växtlighet på grund av CO2 nivåer på 1,000 till 2,000 PPM. Kina har redan stoppat tusentals kraftverk, och man ersätter gamla smutsiga eller miljoner koleldar helt utan rening med nya rena effektiva kraftverk, och dessutom leder världen i ren energi. Det rör sig om 90 kraftverk. Kinas utsläpp är bara hälften av USAs (källa klimatkonferensen) Mellan 2005 och 2018 har Kina reducerat koldioxidutsläppen i relation till BNP med 45,8%. https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/

 17. Jag läste Kina svarar ensamt för hälften av världens förbränning av fossilt kol. Sedan tillkommer en fjärdedel för resten av Asien. USA, Europa och resten av världen svarar för den återstående fjärdedelen. Jag trodde USA var en stor kolförbrännare men så är det alltså inte. USA förbrukar mycket olja men jag tror trenden är nedåtgående med ökad satsning på elbilar.
  Jag har intresserad av gammal teknik och har tittat på Youtube många gånger på filmer från Kina.
  I Kina finns många kolgruvor där också gruvarbetare skadas och omkommer i olyckor. Blir instängda i gruvras osv. Det brutna kolet transporteras med likaså koleldade ånglok säkert 70-80 år gamla. Åtminstone tills nu. Med den tillväxt takt Kina har så kanske de gamla ångloken nu pensioneras. Kunskapen överlever några år efter men sedan är den också borta.
  Som nostalgiker gillar jag de här filmerna. Det är som resa bakåt i tiden fastän det händer i nutid. Liknande filmer kan man hitta från Kuba. Fast naturligtvis inte den massiva kolbrytning som fortfarande sker i Kina.

  https://www.youtube.com/watch?v=pYqb1x21hWg

  Vårt lilla grannland Danmark har inga koleldade ånglok kvar. Däremot har Danmark flera koleldade kraftverk. Vilket Kina säkerligen också har. Fastän många fler.

  • Det är USA som är storförbrukaren av kol, men informationen förvrängs medvetet och man letar ofta fram flera år gamla siffror och förvanskar. Kolanvändningen minskar faktiskt även i USA, men i Kina går allt på el, tåg, fabriker, bussar, taxi, och mycket privat, medan i USA bränner man fossilt direkt i diesellok, lastbilar eller bilar, utan rening. Glöm inte heller att Kina, undantaget alla som vistas utanför kontinenten, är nästan fem gånger så stort om USA i befolkning, så alla totalsiffror måste justeras för att kunna jämföras. Sedan utvecklas Kina snabbt och fattigdomen utplånas, det betyder större energibehov. Kina har 1% minskande fattigdom, USA 15% ökande. USA satsar inte på elbilar, elfordon och el-transportmedel, men det gör Kina mycket stort, och det är inte samma sorts elbilar. I USA är dom stora tunga och sämre för miljön än gamla fossilbilar. Kinas gruvor är lika säkra som på andra håll, men Kina har stora problem med illegala kolgruvor. Kolet ligger så ytligt att allt du behöver är en hacka och spade för att öppna en gruva, och i piratgruvor är säkerheten noll. Kina stänger tre till fyratusen varje år, men dom öppnar lätt igen. Ångloken är helt borta i Kina – jag saknar dom. Idag är det elektrifierat. USA kör diesellok. Kolkraftverk kommer inte att helt fasas ut i Kina, men antalet reduceras kraftigt, och de nya har bra rening och är upp till 50% mer effektiva än de gamla som rivs.

   • ”Ångloken är helt borta i Kina”
    Tveksamt om du sett och lyssnat på filmen ovan. Jag är dålig på engelska men hörde i alla fall koltransporterna med ånglok ska fortsätta ett år till. Till och med 2020 men sedan är det slut. Jag hörde också de flesta lokförarna och eldarna är i pensionsåldern men lokföraren man får en glimt av på filmen är betydligt yngre än så. Jag hörde också de trivts bra med sina arbeten och det skulle jag nog också göra. Jag gillar maskinistens yrkesroll, men något ånglok har jag inte att köra. Däremot en vedpanna där jag kan ändra spakar och vrida rattar efter bästa förmåga. En bra fyr i panna då går det som bäst även där.

    • Helt klar att det finns ånglok kvar, över hela världen körs det ånglok för turisterna. Dom hålls inte i reguljär drift av kommersiella skäl utan av nostalgiska. För flera år sedan var jag i Nya Zeeland. Där finns åtskilliga reguljära tågförbindelser med ånglok. Själv åkte jag med ett från Auckland till Helensville, NW om Auckland som då gick en reguljär tur varenda helg. Det går fortfarande att ta förarlicens för att bli lokförare på ett ånglok och de flesta nyutexaminerade är i 20-årsåldern. Kina är inte annorlunda. Man älskar sin historia. Visst kör man ånglok, men jag skulle gärna vilja se det ånglok som klarar 380 Km/t. Främsta anledning till att ångloken inte görs i kommersiell drift normalt är att dom är väldig oekonomiska. Det är inte bara driftkostnader, mest hanteringen av bränslet, dom drar betydligt mindre lass och i betydligt lägre hastigheter. Det betyder högre kostnader för samma resultat.
     http://www.greatnzsteamjourneys.co.nz/
     China’s last steam train
     http://www.bbc.com/travel/story/20180204-chinas-last-steam-train

    • arbetarklass För den som gillar steam, här är några bra webbsajter om just Sandaoling vilket videon ovan är från.
     ”Sandaoling has become the Mecca for railway enthusiasts.” (Översatt ”Sandaoling har blivit ett Mecka för järnvägsentusiaster.”)
     https://www.farrail.com/pages/touren-engl/Steam-in-china-2017-Sandaoling-last+final.php
     https://www.farrail.net/pages/touren-engl/Steam-in-china-2018-Sandaoling.php
     Driften på platser som Sandaoling har hållits igång, inte därför att Kina fortfarande använder ånglok och kol, utan därför att Kina på ett helt annat nivå är ett land med demokrati än Sverige. Järnvägsentusiaster och medborgare lobbar regeringen att inte stänga ner en historisk plats och drift, och regeringen följer folkviljan, helt olika Sverige. En levande historia. Kina är annorlunda. På Nya Zeeland har man bevarat ångloken, i Kina bevara man hela företaget som ett levande museum. Sverige har kanske gjort spik av sin historia nu. Kina är folkets land, inte statens eller elitens.
     https://www.flickr.com/photos/50559291@N03/albums/72157638357782296/
     https://trains-today.blogspot.com/2017/03/winter-steam-2017-sandaoling.html

     arbetarklass Jag letade vidare och fann detta. Tydligen har världens ång-entusiaster tjatat sönder Kinas regering att inte stänga den historiska platsen Sandaoling än, utan ge den lite mer tid. https://farrail.net/pages/touren-engl/Genuine-Steam-in-China-2020-Sandaoling.php
     ”It was a miracle that Sandaoling extended its steam service until September 2020. If not a second miracle happens this will be the last” (Översatt ”Det var ett mirakel att Sandaoling utökade sin ångtjänst till september 2020. Om inte ett andra mirakel händer kommer detta att vara den sista.”)
     Journalisten Sissi Wallin dömdes nyligen för grovt förtal. En mycket viktig markering. Yttrandefrihet skall inte så över lagen. Vad jag vill se är att svenska lagen ändras så begreppet ”förtal” utökas till att täcka alla de grova lögner som journalister sprutar ut dagligen. Dom skall riskera samma påföljd som grov mened i domstol, fyra års fängelse. Vi ser dagligen grova lögner som ”kommunistisk diktatur”, skolor blir ”koncentrationsläger”, terroristbekämpning blir ”etnisk och religiös förföljelse”, osv. Vad svenskarna matas med är de grövsta av det grövsta förfalskningarna och lögner. (Pls. DO NOT merge kommentarerna till en lång)

 18. CO2 halten har ökat omkring 100 miljondelar. Det har medfört att en yta lika stor som två gånger USA nu grönskar, och öknarna krymper. Värt att komma ihåg är att när livsbetingelserna en gång ändrades så att det möjliggjorde att däggdjuren, inklusive vad som blev människa, utvecklades, det möjliggjordes av en CO2 halt av omkring 2,000 PPM CO2, eller omkring 5 gånger så hög som nu. 100 PPM CO2 är ”dödstalet”, då upphör allt liv på jorden, och vi är faktiskt inte så långt ifrån det idag. Lyckligtvis ökar CO2 halten, inte minskar.

 19. Faktainformation kan ofta liknas med att kasta pärlor till svinen.
  Allt för många av den ständigt pågående ökande klimatpropagandans missledda godtroende klimataktivister, har oerhört svårt att skilja på miljöförstöring och vår planets naturliga klimatcykelförändringar.
  Ingen kan dock betvivla att människan ombesörjer förstörelsen av sin egen miljö, vilket sker med hjälp av ofattbara utsläpp av olika kemikalier i vattendrag, sjöar, hav, luft och på land.
  Utsläpp efter förbränning av fossila bränslen, illustreras oftast med hjälp av de imponerande plymerna av ren vattenånga från kärnkraftverk.
  Samhällets resurser borde sättas in med full kraft för att skapa bättre system och reningsanläggningar.
  För att stoppa miljöförstöringen krävs teknisk utveckling inom ramen för ett samhälle i ekonomisk tillväxt. Inte bromsad tillväxt och minskade ekonomiska resurser på forskning.

 20. Jag delar inte Maths Nilssons åsikter om Lars Berns syn på klimatet. Som Bern skriver saknar Nilsson rätt kompetens. Maths Nilsson är läkemedelskonsult som jagat Bern under en längre tid. Där har vi hans motivation och agenda. Maths Nilssons agenda är att skapa tvivel runt Bern gällande Berns opinionsbildning om hälsofrågor.

  Även jag har högre kompetens än Nilsson. Jag läste klimatologi, geologi, geomorfologi och paleontologi (alla områden som berör klimatet) inom ramen för ett treårigt miljöprogram och fick en fil kand 1992. Lektorerna pratade redan då om att vi var på väg mot en ny istid. De senaste årens uppvärmning är bara en liten kurvtagning på en lång graf som kan sträckas 450,000 år tillbaka i tiden.

  Jag skrev 2009 artikeln: ”Klimathotalarmisterna missar kurvan som pekar rakt ner i en ny istid”, om klimatet som bla publicerades i Newsmill. Tesen i den artikeln är att den temperaturökning forskare observerat efter industrialismens intågande faller inom ramen för en naturlig fluktuation. Den kurva som istället måste studeras för att sätta allt i rätt proportioner är just denna 450,000 år långa graf som visar att det passerat fyra istider där varje istid varat i cirka 90,000 år och varje värmeperiod varat i ca 9000 år. Om den kurvan studeras i detalj framkommer att vi redan passerat in i början på nästa istid.

  Jag sammanställde denna bild 2014:

  Istiden-har-borjat-bevis
  https://newsvoice.se/wp-content/uploads/2014/01/Istiden-har-borjat-bevis.png

  Det klimatpolitiska organet IPCC hypar i första hand de senaste 150 åren för att ge sken av att klimatförändringar kan kopplas till industrialismen, se ovan.

  NewsVoice.se kommer inom kort att publicera en videointervju där Bern kommenterar färska/vilseledande klimatuttalanden av både Stefan Lövfen och Isabella Lövin. En annan kommande artikel handlar om att KVA utmanas i klimatfrågan av en oberoende person.

  Enda sättet att få klarhet i klimatfrågan är om institutioner lämnar det politiskt korrekta spåret.

  Som naturvetare är jag förfärad av att se hur naturvetenskap blivit extremt politiskt senaste 10 åren. Självklart ska politik och vetenskap ALDRIG mixas ihop. Då får vi den förvirring vi idag har.

  Artikel: Evidens för att istiden har börjat och att IPCC vilseleder
  https://newsvoice.se/2014/01/evidens-for-att-istiden-har-borjat-och-att-ipcc-vilseleder-allmanheten-och-politikerna/

  • Torbjörn
   Det enda dina diagram visar är att vi med största sannolikhet kommer att råka ut för enorma klimatförändringar någon gång i framtiden. Längden på värmeperioderna varierar med tusentals år och vi kan mycket väl har flera tusen år kvar av fortsatt naturlig uppvärmning. Ditt påstående att istiden redan har börjat är en ren gissning.

   Vi har byggt vår civilisation under en period med mycket stabilt klimat och inget av det du visar här säger emot att vi riskerar att skapa ett elände för oss själva med våra utsläpp av växthusgaser.

   Att IPCC studerar den tid då människan har släppt ut växthusgaser är självklart och att dom utsläppen kan kopplas till industrialismen är också självklart. Att forskare över hela världen kommer fram till att detta kan skapa stora problem för oss måste lika självklart tas i beaktande.

   Det finns också teorier om att vårt eget tillskott till uppvärmningen riskerar att påverka t.ex. Golfströmmen och att det då rentav skulle kunna trigga igång en istid.

   Dessvärre så klingar det du säger om att ”Självklart ska politik och vetenskap ALDRIG mixas ihop” lite falsk här. Vad jag har sett av dig och din blogg så är du en del av den politiska rörelse där just klimatskepticismen har sitt främsta fäste, nämligen högerpopulismen. Den varianten av klimatdiskussion förs ofta med med märkliga sammanblandningar, personangrepp, rena faktafel och orimliga tvärsäkra påståenden. Det du gör här är att blanda ihop tidsperspektiven. Vi närmar oss troligtvis en istid, men om den kommer i kväll eller om fem tusen år kan ingen veta. Klimatfrågan vi diskuterar handlar om några futtiga mänskliga generationer framåt i tiden.

 21. Mycket tänkvärt där men orden ”högerpopulister” och personliga påhopp stannade kvar lite extra….Allt är förstås politik men anser du inte att hela klimatdebatten klart har ”kidnappats”utav vänstern? ( även om de bakomvarande krafterna inte är det ) Visst slängs det skit åt båda hållen men att peka finger åt högerväljare att just de skulle vara extra elaka mot sina meningsmotståndare?? Är det verkligen inte så att dessa mobbande krafter istället kommer ifrån det motsatta hållet på så vis att du helt enkelt är ”ond” om du tvivlar på vad som framförs i media?

  • Mikael
   Med min definition av vänster, dvs. att inget av riksdagens partier kan kallas vänster, så finns den knappt, så nej jag anser inte att debatten har kidnappats av vänstern. Vad vi däremot ser är hur överheten själv försöker kidnappa frågan. Dom älskar att visa upp sig med Greta och dom anordnar oändliga konferenser och fyller spalterna med vackra ord om hur miljömedvetna dom är, för att sedan göra ingenting.
   Detta är den gamla väl beprövade sossetaktiken att försöka ta ledningen över en folklig rörelse för att sedan leda in den på för överheten ofarliga banor. Den har lyckats fantastiskt bra med att ta död på arbetarrörelsen, så varför inte prova igen?

   Vad gäller mobbandet så har jag kommenterat en del på olika högerpopulistsidor, som t.ex. Sasserssons Newsvoice, tills jag blev blockad vill säga, han tillät inte att man ens använde ordet högerextremist!!. Där var mobbingen och tillmälena av en kaliber jag knappt skådat förut.
   Bland högerns utsända klimatskeptiker kallas regelmässigt klimatforskare för bedragare och mutkolvar och dom som tar varningarna på allvar för klimathysteriker. För att inte tala om alla dumheter som sprids om Greta och t.om. om hennes mamma.

   Det förekommer säkert överdrifter från bägge håll, men min erfarenhet är att många högerpopulister har detta med modersmjölken, på ett helt annat sätt än motståndarna.

  • Att överhuvudtaget peka finger åt några väljare stämmer inte. Propagandan är oerhört stark, indoktrinerar effektivt, och de verkliga esse non videri, att verka utan att synas, spelarna är staterna, storbolagen, och storfinansen.

   • Karl
    Väljare är ett oanvändbart ord i sammanhanget. Att använda det som du gör här är att frånsäga sig möjligheten att kritisera någon. Alla vuxna människor kan vara väljare, även dom du själv pekar finger åt.

    • Vad jag säger är att hur människor väljer, handlar, agerar, yttrar sig och fattar beslut kan styras genom propaganda – ”hjärntvätt”, och det är precis vad vi ser i det massiva systemet, massövervakning och massinsamling av data – analysera data- skapa propaganda i avsikt att styra handlingar och åsikt – distribuera propagandan. Tyska folket duperades av systemet, hur blir det med svenska folket.

 22. Tack Torbjörn!
  Håller med dig till fullo. Det gäller som vanligt att höja blicken, fråga sig ”cui bono”, förstå att all sanning har konspirationens prägel (där deltagarna inte själva är medvetna) och granska källorna och söka om det finns andra förklaringar.
  Som exempel ska jag peka på en negligerad faktor i uppvärmningskalkylen. Själva värmeproduktionen. Vi vet att all användning av energi slutar i värme. Och ofta slipper enegin förbi utan att ha kommit till avsedd nytta. T.ex. går bara 20 – 30% ut till hjulen i ordinära bilar. Jag misstänker att flyget inte bara bidrar till molntäckning, CO2 och vattenånga utan även till uppvärmningen med sina ”båslampor”. Alla dessa miljontals ständigt aktiva ”kaminer”, är deras nytillkomna bidrag till vår atmosfärs värme så obetydligt att det med rätta kan bortses från. Borde jag kanske begripa det? Det känns inte så…

 23. Fordonen är bara en del av värmekällorna. Vihar ju även mängder uppvärmda byggnader och kärnkraftsanläggningar som bidrar till uppvärmningen. Att solen är den dominerande källan är uppenbart, men nog borde väl de mänskliga bidragen påverka en del på norra halvklotet. Många mätstationer kan f.ö. ha levererat missvisande data då de ligger på ställen som blivit varmare pga ökad trafik och bebyggelse.

  • Att människan påverkar är nog helt klart, frågan är hur mycket. För varenda andetag sprutar ju varenda individ ut CO2, vilken är en av kroppens ”avfallsprodukter”, men är växternas ”syre”, O2. Om människan och djurvärden upphörde att producera CO2 skulle växterna vara beroende av källor som vulkaner och skogsbränder för att överleva, upphörde växterna att producera syre från CO2 skulle allt djurliv dö ut på jorden, inklusive människan. Omkring 50% av allt syre produceras av växter i haven genom att förbruka CO2. Det är detta kretslopp som är så viktigt att bibehålla. Djurlivet på jorden möjliggjordes en gång genom CO2 halter på omkring 2,000 PPM, nu har vi bara 400 PPM, vid 100 PPM CO2 dör växtlivet, och därmed allt levande. Vi har alltså stora marginaler för ökad CO2, men små marginaler för minskat CO2, och därmed mycket gott om tid, miljoner år, för att växtligheten skall öka, förbruka CO2, och producera O2, syre, vilket öppnar för både överlevnad och nya arter. Uppvärmningen kommer från solen, ”växthusgaserna” höjer temperaturen på jorden omkring 30 grader, utan dessa gaser kommer stora delar av livet på jorden att dö i kylan. Sommartemperaturen i Stockholm skulle bli minus 10 grader.

   Kommentar 2 ”Sanning med modifikation. All användning av energi slutar inte i värme. Energi kan bli lägesenergi (vattenkraftverk), elenergi, rörelseenergi, osv. Att det bara går 20 – 30% ut till hjulen i ordinära bilar stämmer förstås, resten blir förluster i värme. Ser du till hela kedjan från källan i Mellanöstern, pumpa upp, transportera, raffinera, distribuera, då utnyttjar vi bara ett par procent av oljeenergin från där den ligger i marken, rena vansinnet. El elbil har, beroende på design, 80% verkningsgrad. Hur blev det så. Helt kort, amerikansk girighet, beskriven här. https://www.globalresearch.ca/who-killed-roger-rabbit-oil-hydrogen-political-domination-electric-car/5697098 Från början var det elbilarna som utvecklades, men det passade inte GM. Man skickligt avlivade elbilen och elektriskt public transport för att få monopolistiska vinster. Städerna och hela transportsystemet byggdes för fordon i USA. Det är därför USA idag är väldens värsta förorenare, trots den intensiva propagandan. Stater som Sverige byggde sedan hela sin inkomstmodell beroende på olja och föroreningar, och det är därför som stat, kommun, bilbolag, oljebolag, storfinans osv så intensivt motarbetar den riktiga el-transporternas utveckling, driven av Kina, som har byggt sina städer för public transport och el.”

 24. Elektrifieringen av bilflottan fördröjs avsevärt av att tillverkarna tillåts konstruera sina fordon så att de bara kan drivas med märkesegna batterier. Batteriet är ju bara en energibärare. På samma sätt som bensin är det. Energibäraren och bilen ska inte få sitta ihop. Som att Volvo bara skulle gå på Volvobensin!
  Föreställ dig i stället att mackarna var utrustade med automatiska batteribytare där du efter ett par minuter hade ett lagom stort batteripack under bilen. Hemma kan du underhållsladda – inte mer. Med detta hyrda batteri är elbilen överlägsen i alla avseenden! ALLA! Inga nybilspremier. Ingen räckviddsångest. Varm vinterbil. Inga svårigheter att köpa/sälja begagnad bil. Inga laddstolpar. Inga förstärkta bostadselnät. Enklare återvinning. Återanvändning i båtar och hus. Bilfabrikerna utvecklar bilarna som blir billigare. Batteribranschen utvecklar batterierna som blir billigare.

  Men det är rrisk att GM:s metod upprepas. Vi blir lika lurade. Lika omärkligt.
  Jag köper elbil då jag kan framföra den med ett hyrt, automatiskt bytt standardbatteri. Punkt!

  • Cellerna är faktiskt rätt standardiserade, men som du säger, sammanbyggda till ett batteri är dom det inte. Det är svårt, om inte omöjligt, att bara ha en enda sorts batteri, för en typ ”Smart” elbil kan inte använda ett batteri designar för en bil som Polestar. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes På samma sätt, min lilla ficklampa som jag har på nyckelknippan använder en AAA cell, men om bara C celler fanns kunde den inte ens tillverkas. Principfrågan är gammal, rakblad som endast passar i en viss hyvel, däck som bara passar en viss bil, reservdelar som bara passar en bil, och när de digitala datorerna kom försökte alla tillverkare skapa egna system för att låsa in köparna till just dom som leverantör, tills myndigheterna satte ner foten, vi köper endast de system som använder ASCI koden. (American Standard Code for Information Interexchange). IBM försökte monopolisera persondatorn och ville ha typisk 75,000 kronor för en, Microsoft försökte monopolisera operativsystemet i maskopi med IBM och INTEL. En viss tvingade standard i system behövs.

   • Energidistribution är av allmänt intresse och hör till infrastrukturen. Det är ett stort och dyrt misstag att låta bilindustrin skapa sina egna laddningsmodeller och batterilösningar. De tvingar fram tekniska lösningar mot räckviddsångesten och de tidsödande laddningsuppehållen.
    Med standardiserade bytesbatterier kör vi precis som med bensinfordon, ja bättre faktiskt, med eldriftens fördelar.. Tillverkningen av standardbatterier av några olika modeller kan inriktas på miljövinster, lägre pris och ökad säkerhet istället för energitäthet och snabbladdning.
    Jag ser fram emot Kinesermas europavariant av bytesbatteri som troligen visas i vår.
    De marknadsaktörer som ansluter till dem är framsynta och kloka, som ledarna i Kina. Deras klimat- och transportproblem är så stora att de inte kan vänta…

 25. Lars Bern är en före detta som har ett extremt behov av uppmärksamhet, och han får mycket stöd av högerpopulistiska konservativa grupper. Han säger emot sig själv och följs av likasinnade människor som är extremt rädda för förändring.

 26. Lars Bern kritiserar informationsmonopolet och är vetenskapligt meriterad i fysik, så hans invändningar äger viss trovärdighet. Många alarmister saknar varje form av utbildning inom fysik, samtidigt som de presenterar konsensusvisionen utan någon egentlig insikt. Eftersom det inte finns någon konsensus kan man med fördel ta del av hans spridda skurar, egentligen sysslar han med den metabola pandemin, alltså skadorna av industrimaten, allt socker, mjöl, upphettade vegetabiliska oljeprodukter och liknande. Han har enkla och lättfattliga kostråd och många i 70årsåldern är intresserade. Med tanke på allt som finns i mat numera förstår man intresset. Lars Bern har uppenbarligen vuxit upp under forna föreställningen om att den offentliga sektorn ska styras med förnuft i betalandes intresse, och när den hanteras som nu har han invändningar som delas av många. Hans program på nät-tv är i desperat behov av producent med intresse för populärvetenskap, presentationerna går i ultrarapid utan röd tråd, de osynliggör vad han försöker förmedla.

  • Hans utbildning är alls ingen garanti för att han har ”rätt”. Kritiken är förödande. Han har ingen sjukvårdsutbildning. Han har större kunskap om den kapitalistiska ekonomins nackdelar.

 27. I en länk i en länk i kommentarerna här fanns den intressant kommentar nedan.

  Vulkanisk aktivitet är viktig att följa upp, och den tycks samvariera med jordens läge i solsystemet.
  I övrigt tycks mig Kinas minskning av SO2-utsläppen inte lika känd som den relativa minskningen av kolförbränningen. Det är ju CO2 som det tjatas om.

  I samma kommentarserie förekommer ett föredrag på en dryg halvtimme av en – förstås pensionerad – geolog som har mycket intressanta saker att förtälja om sambanden mellan vulkaner och klimat i miljoner års perspektiv.
  Jag glömde dock att anteckna namn och referens före ett avbrott.

  ” Burl Henry December 6, 2019 at 8:56 pm
  MarkW:

  “It had stopped for over a dozen years, then the super El Nino created a lot of heat that has been gradually leaving the system for the last 3 years”

  The super El Nino was a man-made event, caused by a massive reduction (~29 Megatons) in dimming SO2 aerosol emissions between 2014 and 2016, by China, due to a Clean Air Directive implemented in 2014.

  The warming was simply due to cleansing of the atmosphere, which allowed sunshine to strike the Earth’s surface with greater intensity, and ended because the 2015 VEI4 eruptions of Chikurachki (Feb 16), Calbuco (Apr 22), and Wolf (May 25) re-introduced SO2 aerosols into the atmosphere.

  Examination of the climate data since 1850 shows that all El Ninos have been caused by reduced levels of SO2 aerosols in the atmosphere, primarily volcanic induced.

  (I have been beating this drum for a long time, but most writers still view El Ninos as mysterious events, which is why I keep trying to wake them up). ”

 28. På frågan om Lars Bern desinformerar står den här kommentaren på Facebook av Per-Anders Kask
  ”Absolut!
  Han är en känd desinformatör och klimatförnekare, vaccinmotståndare mm, som ser globala kommunistiska och judiska konspirationer i allt, i – som han säger – syfte att skrämma upp folk för att kunna höja skatter…
  Att han har kopplingar till fossilindustrin, är en annan aspekt att fundera över.
  Att han är flitigt flitigt förekommande på den högerextrema kanalen Swebb-TV och aldrig någon annanstans, är också en aspekt som borde få alla varningsklockor att ringa och löpa amok…
  Ungefär så!”

   • Lars Bern skrev 2011 på Newsmill: ”Bertil [Torekull] skriver: ”Miljöpartiets chans förefaller mig vara att kunna levandegöra den dynamiska brådskan i den svåra men nödvändiga omställning vi måste göra.” Problemet är bara att den omställning som Miljöpartiet står för kommer att utarma ekosystemet ännu mer och leda till att sådär 90% av alla människor måste elimineras. Därför är jag rädd att deras omställning blir startskottet för en bloddrypande fascism utan tidigare motstycke. Bertils godtrogna påstående att klimatfrågan inte handlar om politik understryker detta.”  Detta apropå Lars Berns eviga tal om att ”skrämselpropaganda”
    Han menar ju att talet om klimatet  och pandemierna är skrämselpropaganda. 
    Mycket som Lars Bern skriver, kan varenda vänstermänniska skriva under på, om läkemedelsindustrin, om EU:s överstatlighet, om The Great Reset, om bankerna om oligarkerna och globalisterna och WEF.
    Men han kritiserar FN, och menar att frågan om klimatet och coronapandemin  är ett påhitt av globalisterna för att skrämma folk till underkastelse. 
    Lars Bern nämner inte med ett ord vilka de verkliga motsättningarna i samhället är Han tycker inte om kommunismen, och han nämner aldrig ordet arbetare. 
    Man kan inte låta bli att undra vad han är ute efter? Att splittra vänstern än mer, och förvirra begreppen för  arbetarrörelsen. 
    Hitler var också emot bankerna, och monopolkapitalisterna och judarna och kommunismen och för småborgarna precis som Lars Bern. Inte för att han är någon Hitler, men en Hitler behöver någon som krattar manegen. 

 29. Gunnar Andersson, du skriver ”Vetenskapen:
  Kan du beskriva ETT experiment som bevisar att koldioxid har den effekt som IPCC påstår?”
  Du talar mot bättre vetande, det verkar som att du inte förstår vad konsensus inom vetenskapen är, lär dig av detta:
  ”…..om man inte får ha konsensus inom vetenskapen, så blir det omöjligt och meningslöst att ägna sig åt vetenskap.

  Konsensus om en vetenskaplig fråga uppstår inte på en dag. Som exemplet med plattektoniken visar så kan det krävas decennier av vetenskapligt arbete för ett konsensus att växa fram, allt eftersom nya metoder utvecklas och förfinas, nya evidens (bevis) blir tillgängliga och teorierna utvecklas. Konsensus eftersträvas inte som ett självändamål, utan uppstår ur en gemensam strävan att förstå hur naturen fungerar. För vetenskap är ett kollektivt företag, där olika forskare bidrar med olika bitar, och där man bygger vidare på vad andra forskare har funnit. En del bitar kanske inte passar ihop (och då kan det gå hett till), och en del bitar kanske visar sig vara fel, men en del kommer att visa sig hålla över tiden, och blir till en del av ett konsensus.

  Konsensus uppstår alltså som en konsekvens av klara evidens. Därför är konsensus en indikation på vartåt evidensen pekar. Hade evidensen i stället pekat åt olika håll, så hade vi förmodligen funnit många forskare med avvikande uppfattningar. Konsensus innebär visserligen inte att frågan är 100% avgjord: det kan i princip framkomma nya evidens och nya teorier som bättre förklarar dem. Men att så sker är ovanligt.” Uppsalainitiativet

  • En hel del av vetenskapligt allmänt accepterade fakta baseras inte på experiment. Catarina nämner plattektoniken. Man kan ta en hel del kunskap om fysiken och universum som har karaktären av hypoteser och teorier baserade på observationsstudier. Relativitetsteorin, svarta hål etc.
   Stora delar kunskapen inom medicinen..
   Tidigare skeden i jordens historia.

   Med mera

   • Alltså inga handfasta experiment.
    De andra teorierna ni anför där mer eller mindre konsensus råder, går väl att diskutera och ifrågasätta. Men inte klimathypoteser, enligt er. Mycket motsägelsefullt.

    • Kunskapskällan är helt i linje med annan central kunskap för oss invånare på planeten Tellus. Mycket omfattande då det gäller människan som orsak till uppvärmning.

     • Frågan är alltså konsensus ”om vad”. Det finns konsensus om co2 som växthusgas, men det finns inte konsensus om ”hur mycket”. Den konsensus som trumpeteras ut är inte samma konsensus som kritiseras, de talr ibland om olika saker.

      Dessutom finns en konsensus som konstant ignoreras; människan kan inte hindra ytterligare co2utläpp hur hon än försöker. Hon kan bara minska ökningen marginellt, atmosfären kommer att tillföras co2 hela tiden med eller utan oss.

      Förekomsten av co2 är relativt sett mycket ringa, och det finns många andra samband som gäller atmosfärens förmåga att bibehålla solenergi. Det finns ingen konsensus om framtida katastrofer, det finns bara hypoteser som man säkert kan uttala sig om först efteråt.

      Många stora länders huvudsakliga källa till elektricitet är koleldning. De kommer inte att sluta med det förrän de har något att sätta i stället. Eventuellt spelar det ingen roll. Tex USA och Australien har utmärkta förutsättningar för solpaneler i stor skala, UK har bytt från kol till naturgas och kärnkraft, fransmännen från kol till kärnkraft, Tyskland tänker bli beroende av rysk naturgas framöver. Kina och Indien ökar utsläppen. Övertyga dem.

     • Inget av detta innebär att man kan ifrågasätta t.ex. IPCC:s rapporter eller Greta Thunberg.

     • Och detta mynnar ut i klimatmodeller och prognoser som inte överensstämmer med verkligheten.

     • Klimadolelrna och prognoserna har ett massivt stöd från studier verkligheten, liksom kunskap i medicinska frågor, om jordens historia och universum har stöd av observationsstudier och analyser med vid tillen med bästa tillgänlig metodik och diskussion bland forskare.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here