DN:s Rysslandskorrespondent Anna-Lena Laurén och DN:s chefredaktör Peter Wolodarski tävlar i (o)saklighet om Ryssland Vem vinner?

24
2194

Idag publicera2 både DN:s Rysslandskorrespondent Anna-Lena Laurén (ALL) (tidigast, och med diskussion om ekonomiska frågor) Varför är Ryssland så besviket på väst? Hopp blev brustna illusioner och DN:s chefredaktör Peter Wolodarski (PW) artiklar om Ryssland Peter Wolodarski: Vill du inte gifta dig med mig – då blir det krig.. En jämförelse om saklighet/osaklighet.

Vem är mest osaklig? Synpunkter? Jag avstår att redovisa min åsikt just nu.

Men anför några kommentarer av mig som publicerats under ”Ifrågasätt” i DN på nätet.

Låt mig ta några viktiga frågor där jag jämfört:

1. Hotar Ryssland att anfall Ukraina? ALL= Ryssland vapenskramlar ALL= 0. PW=Ja, hotar. ”Ryssland mobiliserar för krig. Det sker ensidigt och risken för att det utbryter är inte obetydlig.” Red:Ryssland har upprepade gånger sagt att man respekerar Ukrainas suveränitet och inte tänker anfalla, vilket USA gång på gång påstått.
2. Förståelse för att Ryssland kan känna sig hotat? ALL= I viss mån. ”Ryssland ser hur Natoländer aktivt har börjat hjälpa Ukraina militärt. De börjar få allt bättre vapen, till exempel turkiska drönare.” PW=Nej
3. Har Nato utvidgats österut i strid med löften vid Sovjetunionens upplösning. ALL=Ja, men 1994 sade Clinton att Nato inte accepterar veton mot nya medlemmar. PW= Ja, men främst för 20 år sedan.
4. Skedde en statskupp i Kiev i februari 2014? ALL och PW tiger
5. Har Ryssland annekterat Krim genom militära insatser? ALL=Ja PE=Ja. Red: Skedde fredligt med stort folkligt stöd.
6. Har Ryssland trupper i östra Ukraina? PW=Ja ”2014 gick man in i Ukraina och lade beslag på halvön Krim. Sedan skickade Kreml in trupper och startade ett separatistuppror i de östra delarna av landet.”
7. Har Ryssland startat kriget i Georgien? ALL=Ja (EU sa Nej). PW=O. Red:Enlig menar att Georgien anföll.
8. Bombade nato Serbien 1999 utan FN-mandat? ALL=Ja PW=O
9. Är Ryssland demokratiskt. ALL=Nej PW= Indirekt Nej ”För diktatorer är den naturliga instinkten att agera så. ”
10. Försökte USA & Väst utnyttja Ryssland ekonomiskt under 1990-talet? ALL=Nej PW=O

Anna-Lena Lauren Bild på Twitter.

Kommentar till Anna-Lena Lauréns artikel.

Artikeln har stora brister. EU fastslog om Georgien-kriget att Georgien de facto startade, sannolikt med uppbackning av USA. Där står ”Ryssland invaderar Krim”. Men det skedde en fredlig annektering med stöd av c:a 95 % av befolkningen i en folkomröstning. Det första stora brottet är Natos brutala bombning av Serbien under 78 dagar 1999 utan FN-stöd. För att få loss Kosovo som nu har USA:s kanske största militärbas i Europa ”Camp Bondsteel”.

Inget nämns om den förfärliga ekonomiska effekten av Sovjetunionens fall och införandet av ”chockterapin” under stort inflytande av USA och ekonomer som Anders Åslund och Jeffrey Sachs, vilket senare tog avstånd från detta. Detta resulterade i en väldig ekonomisk kris med 50 % minskning av både BNP och industriproduktionen mellan 1990-1995. En grupp män utan egna tillgångar, ”oligarkerna”, kunde med stöd av pengar utifrån bli mycket rika och förde sedan enorma tillgångar som arbetats ihop av andra ut ur landet, allt med aktivt stöd av bl.a. USA:s vice finansminister Summers. Jeltsins egen familj blev mycket rik. Oligarker flyttade miljarder ut ur landet. Fattigdomen ökade från 1,5 % i slutet av Sovjettiden till 39-49 % i mitten av 1993. * 1992 levde 1/3 under existensminimum. Putin tog itu med allt detta. Rysslands självständighet ökade tydligt och Väst minskade.

Kommentar 2: Artikeln har mycket stora brister. Vänligen läs min separata kommentar nyss. Och nedan:
1989, före de ekonomiska reformerna, levde 2 miljoner i Ryssland på mindre än 4 dollar om dagen, medan antalet i mitten av 1990-talet uppgick till 74 miljoner enligt Världsbanken och 25 % levde i akut fattigdom.

Den synnerligen ansedda medicinska tidskriften Lancet rapporterade 2009 att dödligheten ökade och att medellivslängden minskade i de flesta post-socialistiska länder i Europa i början av 1990-talet. Man fann att massprivatiseringsprogrammen (överföring av minst 25 % av stora statligt ägda företag till den privata sektorn inom 2 år) var förenade med en ökning av dödligheten bland vuxna män med 13 %. Detta genomfördes snabbast och mest genomgripande i Ryssland, där också dödligheten ökade mest.
67 % av ryssarna ansåg i en folkomröstning 1992 att arbetarkollektiv var det bästa sättet att privatisera och 79 % ansåg att full sysselsättning var en nyckelfråga. President Clinton i USA beskrev dock Jeltsin positivt som en hängiven reformator. Parlamentet presenterade våren 1993 en budget som inte uppfyllde IMF:s krav på hård åtstramning (ja bara knappt 50 % var ju fattiga), och det läckte ut att IMF skulle dra tillbaka ett utlovat stort lån.
Uppmuntrad av USA och andra västmakter beordrade Jeltsin beordrade militären att storma parlamentsbyggnaden hösten 1993. Under en dag dödades omkring 500-3000 människor och 1000 sårades. (Uppgifterna varierar).

BR, motkommentar: 95% av befolkningen i Ukraina var för rysk annektering av Krim? Det var nyheter.

Svarskommentar 3: Väl känt, men media tiger om detta liksom om andra centrala frågor i sammanhagnet. Wikipedia ” det officiella omröstningsresultatet nästa dag meddelades att 96,77 % av de röstande sade ja till Krims och Sevastopols anslutande till Ryska federationen. ” Valdeltagande vid valet 16/3 var över 80 % enligt internationella valobservatörer säger väl något?

Vinklad publicering i USA:s tycke. USA som satsat 5 miljarder dollar (källa vice utrikesminister Nuland, har inspelningen) under flera år i Ukraina för att påverka landet i USA:s intresse.

Apropå statskuppen 22/2 2014: Wikipedia skriver ”Krisen inleddes den 22 februari (2014), när flera medier uppgav att Ukrainas president Janukovytj hade flytt landet. Ett stort antal parlamentsledamöter från regeringspartiet Regionernas parti tvingades också samma dag att lämna Kiev, och både presidentpalatset och andra regeringsbyggnader övergavs av den sittande regimen. Oleksandr Turtjynov, medlem i Fäderneslandsförbundet (Batkivsjtjyna), tog temporärt över rollen som talman i Ukrainas parlament och blev kort efter utnämnd som tillförordnad president. Några dagar senare valdes Arsenij Jatsenjuk av de kvarvarande parlamentsledamöterna till ny premiärminister. Han fortsatte i rollen som premiärminister, trots samarbetssvårigheter och minst en regeringsombildning.”
(https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-vill-du-inte-gifta-dig-med-mig-da-blir-det-krig/)

Peter Wolodarski. Bild från Twitter.

Kommentar till Peter Wolodarskis artikel.

Denne inleder sin artikel ”Det är bekvämt att avfärda lögnaktiga kampanjer som propaganda, som vi egentligen inte behöver förhålla oss till. Men den bistra sanningen är att propaganda kan nå resultat, även om den är osann. Den letar sig in i människors medvetande och utlöser osäkerhet. Den riskerar att med falska berättelser tränga undan verkligheten, om lögnerna bara upprepas tillräckligt många gånger.”

Jag svarade: Ja, vi är verkligen utsatt för propaganda i USA intresse och DN är en aktör i detta. Viktiga uppgifter tiger man om.
Chefredaktör Wolodarski skriver ”Ukraina är inte en perfekt demokrati, men det är ett land där ledare byts ut i val. Det är en stat där olika röster tillåts. Det är en tvåspråkig nation där miljontals människor som talar ryska kan uttrycka sin mening på ett sätt som de inte längre kan i Ryssland.” Men 22/2 2014 skedde en statskupp mot folkvald president, som fick 69 % av rösterna vid det enligt OSSE fina valet 2010. I dagens Ukraina traksseras politiker som visar förstående för Rysslands synpunkter. Regeringen bedriver ett inbördeskrig (OSSE) mot folket i östra Ukraina i stället för att följa Minsk II.

Kommentar av TÅ: Anders, Så det är ok att ryssen tar Ukraina?

Svarskommentar av mig: Naturligtvis inte. Och Ryssland har gång på gång dementerat dessa påståenden från USA. Tycker du att en statskupp äger rum mot en demokratiskt vald president i Europa (i av OSSE prisade val)? Och att EU och USA stöder det?

 

Föregående artikelKina trotsar USA:s Caesar Act och tar in Syrien i Nya Sidenvägen BRI
Nästa artikelUSA mot Ryssland: Ryssland svarar på USA:s nya ”Fakta-blad”. Har någon rätt?
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

24 KOMMENTARER

 1. Jag ställer en motfråga: även INNAN år 2014 var även Ukraina faktiskt väldigt västvänt. Man deltog med liv och lust, till skillnad från nästan alla andra kontinentaleuropeiska länder som avstod, i det illegala amerikansk-brittiska krigsanfallet mot Irak år 2003 med mål att erövra och amerikanisera hela Nära- och mellersta östern. Det var dömt att misslyckas, men den ukrainska politiska klassen antingen trodde på amerikanarna eller snärjdes in som brothers-in-crime i Irak-anfallet. Redan där var Ukraina helt snärjt av de aggressiva anti-europeiska krafterna i Washington (”the hell with EU” som Victoria Nuland uttryckte avslöjande på Majdan 2014: redan där var det en rent amerikanskt planerad kupp).

  Jag ser år 2014 som en andra intensifierad amerikansk kampanj att nu också militarisera Ukraina slutgiltigt, inte bara ”ekonomisera” det med den lokala oligarkmaffians hjälp: det hade då pågått i 22 år sedan 1992, som förvandlade Ukraina till Europas fattigaste och mest korrupta nation och ekonomi. Landets kontakter med grannlandet Ryssland visade sig inte gå och kapa annat än med fientliga inställningar som måste ”uppfinnas” och införas som stämning i Ukraina.

  De kuppartade omvälvningarna med ny statsledning var ett andra intensifierat steg i CIA:s Projekt Ukraina, och ingalunda någon överraskande ”revolution” (en genomförd POLITISK revolution byter nämligen alltid ut det högsta ledande EKONOMISKA skiktet i ett samhällssystem).

  Så år 2014 var det länge välplanerade och dolda ”steg 2” i amerikaniseringen av Ukraina, eftersom Washington inte längre kan lita på ”det gamla Europa” som blivit mycket negativt inställt till Washington sedan år 2003.

 2. Tycker att båda är lika bedrövliga och katastrofalt dåliga. Bra seriösa svar du hade på frågorna till båda ovanför. Men tycker att båda varit sämre än SÄMST. Det är svårt att välja ut en av dom,men det blir då Peter rakt igenom. Tyvärr får dom båda betyget sämre än SÄMST. Så otroligt dåliga och vilseledande utan övriga fakta. Man varit FULLT medvetna om desinformationen och propagandan som man förmedlat så OFTA dessa ÅREN. DN varit värsta anti-ryska i åratal nu STÄNDIGT! Men om jag tvingas välja mellan dessa två så katastrofalt dåliga lögn-förmedlare, då tar Peter första priset helt tvärsigenom,han tror många gånger att han även är någon sorts”konstnär” i sina så otroligt många anti-ryska artiklar. Båda är DN pajasar,och DN har varit värsta anti-ryska i åratal nu,där man medvetet håller undan fakta jämt,utan seriösa analyser. Men om jag tvingas välja så tar Peter priset tvärsigenom. Det är ju helt otroligt hur han varit genom senaste åren. Nu tidigare i veckan hade han en lustig Gudfader artikel som han jämförde med Ryssland och Putin,ja men listan är för lång dessa åren där han även försöker visa”konstnärliga”idéer som direkt slår fel

 3. Kalsongs- eller voodoo journalistik? Anna-Lena Luren eller Pjotr Voododarski? Hennes/Hans Mediokritet?
  Det ”fria valet” är ditt medborgare. Njut av den 🥺🥺🥺

 4. Bra Youtube video av Ingemar. Tyvärr finns det på allvar 1000st sådana här,där INGEN fått synas i Sverige i 8år. Dom är helt glömda och begravda med flit. Det är ju skitsnack rakt igenom det man håller på dessa vidriga Usa och dess pantade lydstat EU. Man gör detta med flit. Man fortsätter pumpa in tunga vapen till extremister i ukrainska militären år efter år från Usa och dess lydstat EU,som används mot egna befolkningen också ständigt. Men ALDRIG nåt om det här i Sverige. Igår kunde man ställa direkta frågor till Svt ryss-reporter Bert Sundström. Lyckades efter 10-15försök få in en fråga som jag kunde svaret på sedan åratal tillbaka, MEN ändå var svaret samma SKITSNACK. Bra video,men tragisk, uppskattas!

 5. Bra gjort! Tackar dig av hela mitt hjärta! Så trött på denna russofoba propaganda. Syftet är att avhumanisera Ryssland och det ryska folket! Ryssland är inte någon perfekt demokrati, men Ukraina är ännu mer odemokratiskt och korrupt!

 6. Lars Bern gör intressanta analyser på sin blogg anthropocene.live om situationen i Ukraina. Kanske skulle även fulmedia tala om för folk att Ukraina snart är tömt på folk om det fortsätter så här!

  • Är det att 8–12 miljoner ukrainare har utvandrat och arbetar utomlands? (Ja, jag själv känner många).

   Ukrainas reformer från 1990-talet är en farlig lärdom för alla, och nu vid vägs ände skall oligarkerna -i fullständig panik- räddas av Nato och Nato-vapen, i stället för att man en gång för alla störtar den rovgiriga och parasiterande oligarkin för ukrainska folkets del med -om möjligt rysk hjälp.

   Är det något Ukrainas oligarker och den invasiva Nato-maffian varit bra på så är det ju att framställa och presentera följderna av Ukrainas alla västerländska specialisters råd och oligarkernas maktsystem i just alla sina negativa följder är absolut bara RYSKT fel, medan ukrainska krisen faktiskt är i huvudsak en inrikes skapad totalkorruption och kris påeldad av experter från ”väst”.

   Västs usla politik för och i Ukraina i över 31 år slår nu tillbaka som en bumerang -frågan är mot vem?

   • Har du läst UI:s ”förklaring” till varför Ukrainas befolkning minskar? ”Det dör fler än det föds i Ukraina plus att Krim inte längre räknas som en del av Ukraina”! Man bara ”dör” av sådana falska uppgifter…Tror UI själva på sin egna lögnaktiga ”analyser”! Visst det föds färre eftersom ingen vill satsa på en familj i dagens Ukraina men huvudorsaken är ju att ukrainarna flyr till andra länder främst Ryssland, EU och Kanada och snart är avfolkat om det inte händer något drastiskt. Angående den tyska generalen var det nog en försöksballong från tyska försvarsmakten för att se reaktionerna! Pension väntar nog generalen…

    • Bundesmarines chef var dock AMIRAL, och han har redan tvångspensionerats!

     Som Anton Tjechov en gång skrev: ”Den som säger sanningen får dö av hunger”…

 7. Skrev en kommentar till Wolodarskis idiotiska fantasier.
  ”Snacket om Rysslands hot mot Ukraina är världshistoriens hittills största halmgubbe.
  USA/NATO hittar helt enkelt på ett hot som inte finns för att sedan bygga ett jättelikt propagandajippo omkring sitt försvar emot det icke existerande hotet.

  Detta hade varit stor komik om det inte samtidigt hade riskerat att trigga igång det tredje världskriget. ”

 8. Dagens rykte (enligt brittiska blaskor): Putin (vem annars!) vill ersätta Kiev pajas-regim!
  Har hittat tom ersättaren: Y Murayev, som är på Rysslands sanktionslista sedan 2018!
  ”In a separate interview, Murayev, who is also the founder of Ukraine’s Nash TV network, expressed his amusement at the allegations, and offered a possible explanation for the motives behind them.
  “I have a hard time digesting stupidity and nonsense. Maybe someone wants to shut down yet another independent TV channel,” he told The Telegraph.
  “As someone who has been under Russian sanctions for four years, barred from Russia as a national security threat, and whose father got his assets frozen in Russia, I find it hard to comment on the Foreign Office’s statement,” he said.
  https://www.rt.com/russia/546876-murayev-fco-allegations-bean/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

 9. Det ser ut som den ”Fria världen” inte längre är fri.
  Jag läser på högertabloiden Fria Tider att en tysk toppmilitär fått sparken efter att på ett möte yttrat att EU borde se Ryssland som en jämbördig och respekterad part.
  Det är en märkligt tillvaro man lever i då man tvingas se Ryssland som fiende annars blir man själv fiende till det samhälle man tillhör, är född och lever i.
  Och i Ryssland pratas bland folk att västvärlden hatar oss men kan inte säga varför eller precisera några skäl.
  Jag tycker faktiskt ryssarna har helt rätt där.
  Varför ska jag hata Ryssland?
  Ja, berätta för mig nu mina avkönade feminister & henar, politiker och medier här i västvärlden, varför ska jag hata Ryssland?
  Tvärtom säger jag. Jag gillar Ryssland efter vad jag erfarit från dokumentärfilmer och diverse läsning.
  Det är en hel del som verkar betydligt bättre i Ryssland än hos oss.
  Ett samarbete med Ryssland så tror jag det skulle bli bättre även hos oss och jag får slippa bevittna ett Sverige som är på väg åt fel håll.
  Utopi eller avgrund, vad är det ni är ute efter?

  https://www.friatider.se/tysk-general-hade-egen-asikt-tvingas-avga

 10. Hittade en av dagens rykten,som nu även nått Sverige. Ryssland försöker tillsätta rysk-vänlig president hos Ukraina regimen. Uppgifter helt från britterna. Hur kan man skriva detta hos oss och vart är MINSTA ett enda bevis på det bara, endast ETT litet bevis på det,från britterna eller även Svt Sverige som skriver det också nu. Finns NOLL. På riktigt NOLL. Hur har man kunnat spåra ur på detta sätt?De INGET nytt och sett detta skit 8år nu där alla rubriker varit tillåtet. Dricker morgonkaffe på väg till jobbet när såg det nyss

 11. Intressant kommentar:
  ”Anne Ramberg, styrelseordförande för Uppsala universitet … skriver på Twitter om hur Nato militariserat de stater som förr var helt eller delvis ockuperade av Sovjet och därmed ökar spänningar. Det är ett narrativ som ofta används från ryskt håll.
  Tanken bygger på att Ryssland är en stormakt och därmed har rätt att diktera villkor för sina grannstater. Som en tidigare supermakt har de kvar en fantombild av sig som en herrestat som får intervenera i sina grannländer.
  Men Ryssland är en stat som andra. Om än med kärnvapen.”

  https://bulletin.nu/klas-hjort-ryssland-ar-en-stat-som-alla-andra

  • Nu letar västerländska media efter varje halmstrå och säker folk som visar varje yttring till analys och självständigt tänkande.

   En slags politisk psykos: desperation över att deras världsbild över det fantastiska oövervinnerliga Amerika som förlorat i Irak, Afghanistan och nu står Ukraina på tur.

   De är förbluffade, chockade och förvirrade, när ens amerikanska världsbild faller samman.

  • Så talar en som inte känner till Zircon, Sarmat, Avangard, Iskander, Caliber och Kinjal. Dagens Ryssland är långt strakare än Sovjet var någonsin. Dessa ”herrrar” kommer att dikterar villkoren och vare sig USA, Nato eller vasallernas union EU har något att mäkta med🤗🤗🤗 Det verkar som att Ramberg använder sig av en förlegad karta – hen behöver uppdatera sig ch göra bekantskap på de nya herrarna på täppan …

   • När kartan och verkligheten skiljer sig, då är det verkligheten som gäller. Ett litet obetydligt faktum som alla i Sverige inte ännu vuxit upp till att förstå.

    • Napoleon klagade på att preussare alltid litade mer på kartan än på verkligheten.

     Vem behöver Preussen numera?!?

  • @L 24 januari, 2022 At 15:02
   Ramberg och Oksanen i ryssgräl
   Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg drabbade samman i ett praktgräl med krönikören Patrik Oksanen på tisdagen. Ämnet var Rysslands pågående militära upptrappning kring Ukraina och vid Östersjön, där Ramberg tog Rysslands parti och anklagade Nato för att ”medvetet militariserat de forna öststaterna”.
   https://nyheteridag.se/ramberg-och-oksanen-i-ryssgral/

   Du verkar vara en ignorant av värsta sorten, AR har rätt när det gäller NATO.

   ”I ett land där den genomsnittliga månatliga minimilönen ligger på cirka 150 USD, är det inte svårt att förstå varför ukrainare är på gatorna. Men utnyttjas deras svåra situation för att inleda ett nytt militärt avtal under sken av ekonomiska reformer?

   Men medan utkastet till EU:s ”associeringsavtal” säljs som en ekonomisk välsignelse för ukrainska medborgare, verkar det i själva verket vara Natos trojanska häst: en massiv utbyggnad av Natos militära position i regionen. Dessutom sker avtalet under täckmantel av oklara ekonomiska löften om en plågad befolkning som hungrar efter bättre löner.

   Men utnyttjas ukrainarnas svåra situation för att inleda ett nytt militärt avtal under sken av ekonomiska reformer?

   För Nato är målet expansion. Priset är tillgång till ett land som delar en 1 426 mil lång gräns med Ryssland. Den geopolitiska kartan skulle dramatiskt omformas av avtalet, med Ukraina som den nya fronten för västerländskt missilförsvar vid Rysslands tröskel. Skulle USA:s kärnvapenavtal med Iran falla samman kan Ukraina också anställas i större regionala tvister.
   http://www.huffingtonpost.com/dennis-j-kucinich/ukraine-nato_b_4435637.html

   Europeiska unionens långa arm: associeringsavtalet med Ukraina och expansionspolitik.
   Militärt associeringsavtal
   Betydelsen av associeringsavtalet med Ukraina är dock inte bara ekonomisk, utan i ännu högre grad geopolitisk.
   …/När Östeuropa formas av Bryssel (liksom London, Paris och Berlin) – och i förlängningen Washington – kommer Ryssland att försvagas och göras relativt harmlöst, som det var under stora delar av 1990- och 2000-talen.”
   Med sådana [lömska] uttalanden i åtanke kan vi förstå de annars ganska märkliga (eftersom de är ovanliga i ett sådant associeringsavtal) passager i associeringsavtalet mellan Ukraina och EU om utveckling av militärt samarbete och integration i EU:s militärpolitik :”” Parterna ska intensifiera sin dialog och sitt samarbete och främja gradvis konvergens på området för utrikes- och säkerhetspolitik, inklusive den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), och ska särskilt behandla frågor om konfliktförebyggande och krishantering, regional stabilitet, nedrustning….
   Parterna ska stärka det praktiska samarbetet inom konfliktförebyggande och krishantering, särskilt i syfte att öka Ukrainas deltagande i EU-ledda civila och militära krishanteringsoperationer samt relevanta övningar och utbildningsaktiviteter, inklusive sådana som genomförs inom ramen för av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). (Avdelning II, artiklarna 7 och 10).
   http://newcoldwar.org/the-long-arm-of-the-european-union-the-association-agreement-with-ukraine-and-expansionist-policies/

   • Irakkriget år 2003 blev också en diplomatisk chock för Washington.

    I Kontinentaleuropa bildades plötsligt maktaxeln Paris-Berlin-Moskva.

    Ingenting utesluter att den kan byggas upp igen, till förfång för Europas stabila framtid.

    Vi kan gissa att Washingtons och Londons planer är just att förhindra det. Ukraina är därför en viktig anglo-amerikansk spelpjäs, som jag är övertygad om att de nämligen snart kommer att tappa.

    Vi kan gissa vad de tidigare anglo-amerikanska kunderna Irak och Afghanistan tycker om dess insatser, och det torde oroa alla tänkande ukrainare.

 12. Hur tror ni tyskarna kände när dom konfronterades med propagandan förra seklet. Det är bara att läsa DN och andra tidningar så upplever ni samma sak. Förföriskt, sockersött, propagandan är skriven för att utstråla en aura av auktoritet, insikt och kunskap, men den är falsk och känslomässig snarare än saklig och faktisk, och med underliggande dold falskhet att missleda som är svår att identifiera för den som är naiv. Detta är dagens terrorister med ordet som vapen. Media som Bonniers har blivit propagandans och ordets Al-Qaida, eller bas.

  Jag är medveten om att knappas någon på tråden kan läsa tyska, men det kan jag, jag är även medveten om att knappast någon läst eller studera nazisternas propagandametoder, med det har jag. Ni har förmodligen inte heller träffat någon som har egen erfarenhet hur sådan här propaganda kan missleda och bedra. Det har jag. Jag tänker varken skräda orden eller sila snacket, eller ens vara ursäktande och artig, men många artiklar är som direkt ur nazipropagandans handböcker. Artiklar är uppenbart avsiktligt missledande och är samma, nästan identisk, ordgranna propaganda metoder som föregick Hitlers maktövertagande i till exempel Polen och Österrike. Man styr åsikter och opinion.

  Vi talar om samma krigspropaganda vi såg förra seklet. Inte bara är innehållet grovt osakligt, det är uppenbart avsiktligt författat för att missleda och sprida förfalskade rykten med en avsikt att dupera.

  Mängder av vilda påståenden som inte har verklighetsanknytning, tagits ur sitt sammanhang, stora selektiva delar av den total bilden som mörkats eller förfalskats, och allt detta blandat med fakta för att ge ett sken av auktoritet.

  Vi är alltså inne på samma, identiskt samma, metoder att missbruka det fria ordet och pressfriheten i avsikt för att förbereda militära operationer och krig. Att mjuka upp allmänheten före agerandet. Det är samma metoder att missbruka yttrandefrihet och pressfrihet som just nazisterna använde för att skapa och utveckla nazismen förra seklet. Nu repeteras historien i just Sverige. Det är grovt osakligt och ologiskt med ett tydligt bedrägligt syfte.

  Lås oss tänka på Josef Goebbels doktriner.

  1. ”Låt mig kontrollera media och jag kommer att förvandla varje nation till en flock av svin”
  2. ”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”
  3. ”Den mest lysande propaganda tekniken kommer inte att ge någon framgång om inte en grundläggande princip hela tiden hålls i åtanke – den måste begränsa sig till några få punkter och upprepa dem om och om igen.”
  4. ”Den bästa propagandan är den som fungerar osynligt, tränger igenom hela livet utan att allmänheten har någon kunskap om det propagandistiska initiativet.”

  USA drar nu på en massiv propaganda kampanj via betalda journalister och media för att smutskasta och missleda.

  Definition: Propaganda är det avsiktliga, systematiska försöket att forma uppfattningar, manipulera förmågan att inhämta fakta och styra beteende för att uppnå vad som främjar den önskade avsikten med propagandisten. Propaganda i vid bemärkelse är tekniken för att påverka mänskligt handlande genom manipulation genom representationer. Dessa representationer kan ha tal, skrift, bild eller musik.

  Det är vad vi upplever idag på MSM och Public Service.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here