Ekonomi och imperier 4 – Strategiska överväganden om utvecklingen

3
1668

 

En ny artikel av Aleks på Black Mountain Analysis, 13 april. En lång och tankeväckande analys av många av dagens stora problem.

Källa: https://substack.com/app-link/post?publication_id=1105422&post_id=114484354&utm_source=post-email-title&isFreemail=true&token=eyJ1c2VyX2lkIjo2MDYxOTYxMywicG9zdF9pZCI6MTE0NDg0MzU0LCJpYXQiOjE2ODEzNjgxMDAsImV4cCI6MTY4Mzk2MDEwMCwiaXNzIjoicHViLTExMDU0MjIiLCJzdWIiOiJwb3N0LXJlYWN0aW9uIn0.qAxJBdLLvbSIuLeNafEXkQeWDwFfY5BtecCqDeYsX_0

Översättning av

Rolf Nilsson

 

Inledning

Med den här artikeln ska jag beskriva min syn på hur saker och ting i Asien kan utvecklas inom de närmaste åren. Här vill jag lyfta fram två saker:

 1. När det gäller geopolitik utgår jag från att en trovärdig prognos endast är möjlig för ungefär ett år. När det gäller Asien kommer jag att använda antaganden som sträcker sig över flera år. Vilket innebär att vi inte längre talar om trovärdiga prognoser utan om skapandet av ett scenario av många möjligheter. Vi talar om det scenario som låter mest trovärdigt för mig med den information, kunskap och metodik som finns tillgänglig. Därför hävdar jag INTE att jag vet vad som kommer att hända. Detta är antaganden för att kunna utvärdera olika utfall.
 2. I den här artikeln kommer vi att zooma ut på världskartan och observera den större strategiska bilden av kampen mellan öst och väst. Det har jag gjort i min första artikel Economics and Empires. Men där analyserade jag den ekonomiska dimensionen. Här kommer vi att fokusera på den geopolitiska dimensionen.

Dessutom vill jag uppdatera det potentiella utfall som jag kommunicerade i en av mina artiklar, nämligen utsikten till ett tredje världskrig. Jag kommer att öka min uppskattning av sannolikheten för att det tredje världskriget startar som en följd av Ukrainakonflikten. Och jag kommer att förklara varför.

Bakgrund

För en bättre förståelse av följande innehåll rekommenderar jag att du läser de tidigare artiklarna om Economics and Empires:

Personlig anmärkning

 

Innan vi börjar vill jag utfärda en personlig anmärkning. I den här artikeln kommer jag att nämna en hel del av det amerikanska imperiets avskyvärda verksamhet runt om i världen. Det kan verka som om jag hatar amerikaner, men jag  gillar Amerika och det amerikanska folket. Jag besöker ofta Amerika, jag har många amerikanska vänner och jag tycker om att göra affärer med amerikaner. Dessutom anser jag att den amerikanska konstitutionen är fantastisk.

Ändå gillar jag inte USA:s imperiala parasit som dödar och skadar miljontals människor världen över. Och skadar amerikanerna själva. I min nästa artikel Economics and Empires kommer detta att vara ämnet.

Jag tycker verkligen om det amerikanska folket, men jag tvekar inför den amerikanska hegemonin.

Den tidigare symbiosen i Heartland – Ryssland och Tyskland

 

Här vill jag fortsätta där jag slutade i Economics and Empires 2. Tyskland.

Tyskland och Ryssland har alltid bildat ett symbiotiskt förhållande när de har tillåtits. Tyvärr var detta inte alltför ofta fallet.

Låt oss beskriva en symbios som ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande mellan två enheter.

Mackinder

En sådan symbios mellan Tyskland och Ryssland har varit möjlig åtminstone sedan 1800-talet. Det skulle vara en av hörnstenarna i Mackinders Heartland-teori (se här, ö.a.). Tyvärr gjorde sjömakterna allt de kunde för att förhindra en ekonomisk eller militär allians mellan Ryssland och Tyskland.

Här är några skäl till varför förutsättningarna för en symbios är uppfyllda:

 • Kulturerna är inte lika men kompatibla.
 • Tyskland har en central position i Europa över vilken nästan alla handelsvägar och all logistik måste gå för handel mellan öst och väst.
 • Tyskland är välbefolkat i förhållande till sin territoriella storlek.
 • Tyskland har en enorm industriell, politisk och militär potential.
 • Tyskland har inte tillgång till de vitala resurser som behövs för att utnyttja ovannämnda potentialer.
 • Ryssland har alla nödvändiga resurser för sig självt och för en majoritet av världen.
 • Ryssland har ett strategiskt stort territorium som gränsar till många viktiga områden i världen.
 • Ryssland är (var?) en europeisk nation.
 • Genom ett nära samarbete skulle Ryssland och Tyskland ha kunnat dominera Heartland. Men det fanns ingen definitiv samverkan, åtminstone inte förrän i början av 2000-talet. Sedan förändrades saker och ting.

Detta är bara några av många anledningar till varför Tyskland och Ryssland skulle ha varit en perfekt matchning för att alliera sig med varandra. Men sjömakterna har varit mycket framgångsrika i att förhindra detta. Det senaste och mest välkända slaget för att förhindra en sådan allians var sjömakternas bombning av Nord Stream-ledningen. Av det amerikanska imperiet. Se Seymour Hershs rapport.

Är detta dåligt för Heartland? Inte alls. Det är dåligt för Europa och dess nu minskande välstånd. Om Ryssland/Tyskland hade varit den mest gynnsamma alliansen fram till början av 2000-talet, är den det nu inte längre. Europa och Tyskland har förlorat sin betydelse. Varför?

Därför att för det första skulle det kosta mycket mer ansträngning och resurser än den potentiella nyttan att befria Europa från amerikansk ockupation. Konsekvensen skulle kunna bli världens undergång.

För det andra har västvärlden utnyttjat Ryssland och Östeuropa sedan socialismens slut i Europa, men glömt bort Kina. Kina blev en supermakt medan västvärlden exploaterade slaverna (alla) och inledde ett nytt korståg i Mellanöstern och Afghanistan.

Den nya naturliga symbiosen i Heartland är inte längre Tyskland och Ryssland. Det är Kina och Ryssland. Faktum är – och detta är dåligt för Europa – att Ryssland inte längre behöver Europa. Tyvärr måste Ryssland fortfarande försvara sig mot ytterligare västerländska korståg mot landet. Napoleon och Hitler misslyckades, men nu pågår det tredje försöket.

Den nya symbiosen mellan Ryssland och Kina i hjärtat av landet

Grunderna

Den nya huvudalliansen i Heartland är mellan Ryssland och Kina. Man skulle kunna hävda att denna allians är nödvändig för att kontrollera Heartland. Under tidigare århundraden skulle detta vara exakt vad som skulle hända. Maktpolitik var förhärskande. Framtiden handlar om multipolaritet. Maktblocken kommer att behöva hitta ett sätt att samarbeta på bästa sätt med varandra för att uppnå de bästa resultaten för sina respektive folk.

Tidigare skulle en sådan allians ha försökt kontrollera, erövra, kolonisera eller annektera strategiska regioner i kärnlandet för att kontrollera handeln. Detta kommer inte att vara nödvändigt i framtiden. I framtiden kommer regionala makter att få befogenhet av Kina och Ryssland att fatta suveräna beslut om ömsesidigt fördelaktig handel. Exempel på detta är Iran, Saudiarabien och Turkiet. Om Turkiet och Saudiarabien i dag skulle står under USA:s beroende och endast får bedriva handel och ingå allianser om USA ger sitt godkännande, kommer framtiden att se annorlunda ut. De kommer att få befogenhet att fatta sina egna beslut. Jag kommer att fördjupa mig i detta senare.

Men nu vill jag beskriva möjliga fördelar och nackdelar som kan uppstå till följd av en sådan symbios. Det är vad jag kommer att kalla den för tillfället: Symbios. Senare kommer jag att diskutera frågan om vi talar om en allians eller något annat.

Fördelar för Ryssland med att samarbeta med Kina

 • Tillgång till en enorm industriell och mänsklig potential.
 • Tillgång till en enorm marknad.
 • Tillgång till omfattande utvecklade handelsvägar (Belt and Road Initiative, BRI) genom hjärtat av landet.
 • En säkrad baksida, vilket ger Ryssland möjlighet att militärt fokusera på européerna (numera västvärlden) som varje århundrade försöker erövra Ryssland.
 • Världsomfattande diplomatiskt stöd.
 • Enorma underrättelseresurser.
 • Samarbete i rymden.
 • Tillhandahållande av digital teknik.
 • Proxy för att få tillgång till västvärldens finansiella system.
 • Och många fler.

Fördelar för Kina med att samarbeta med Ryssland

 • Nästan obegränsade resurser för en nästan obegränsad efterfrågan
 • Militärteknik som behövs för att skydda sig mot väst (Samma öde).
 • Tillgång till rymdteknik.
 • Tillgång till kärnkraftsteknik.
 • Diplomatiskt stöd.
 • Stöd i Taiwanfrågan
 • En inte obetydlig marknad.
 • En säkrad norra del av landet. Det är möjligt att bättre fokusera på att skydda andra strategiska riktningar om den norra delen är säkrad.
 • Hjälper till att lösa den kinesisk-indiska konflikten.
 • Militär erfarenhet, taktik och strategier. Kina behöver lära sig detta, eftersom landet inte har fått någon verklig stridserfarenhet på årtionden.
 • Och många fler.

Nackdelar

 • Inkompatibla kulturer.
 • Ryssland har ett enormt territorium men en liten befolkning i jämförelse.
 • Kina har en enorm befolkning och ett mycket mindre territorium än Ryssland.
 • Ryssland har alla resurser i överflöd. Självförsörjande.
 • Kina är beroende av import för att upprätthålla sin enorma industrisektor.
 • Rysslands områden längst österut och deras befolkning är historiskt sett asiatiska snarare än europeiska/ryska. Sovjet försökte lösa detta ”problem” genom deportationer, men det finns fortfarande regioner med huvudsakligen etniska asiater.

Med andra ord har Ryssland allt det behöver. Kina behöver mycket som det inte har. Även om västerländska journalister försöker porträttera Ryssland som Kinas juniorpartner enbart för att förödmjuka Ryssland och skapa antikinesiska känslor i Ryssland, är sanningen den motsatta. Ryssland skulle i värsta fall kunna klara sig utan Kina. De skulle kunna dra sig tillbaka och förklara ”Fort Ryssland”. Om den faller skulle kärnvapenraketerna startas. Kina kan inte dra sig tillbaka och vänta. Det saknar resurser och militärteknik för att göra det. Jag kommer att fortsätta detta senare i det avsnitt som diskuterar frågan om Ryssland och Kina har en allians, eller något annat.

Imperiets knutpunkter för kontroll över Asien och världen

Grunderna

Den stora frågan är hur ett land med en befolkning på 300 miljoner människor kan kontrollera resten av världen som består av 8 miljarder människor. Hur kan det amerikanska imperiet kontrollera resten av världen? Genom rädsla. Rädsla som garanterar att inte mer än ett fåtal länder vid varje given tidpunkt öppet försöker göra uppror mot imperiets kontroll. Imperiet ser till att dessa rebell-länder besegras med ekonomiska eller militära medel, vilket sänder en signal till andra länder som funderar på att göra uppror.

Låt mig uttrycka det så här: Om alla länder i världen skulle upphöra med sitt samarbete med USA samtidigt skulle dess imperium omedelbart upphöra.

Nästa logiska fråga är varför detta inte sker. Jag ska försöka förklara detta.

De två pelarna i maktprojektionen

USA använder två håra pelare för att kontrollera varje beroende nation i världen. Dess militär och dess kontroll över det globala finansiella systemet för handel.

Man skulle naturligtvis kunna lägga till kontrollen över de lokala medierna och religionerna. Dessa är mjuka makter.

Militärt

USA har varit den starkaste militärmakten på planeten sedan Sovjetunionen kollapsade. Det är sannolikt fortfarande den starkaste militärmakten på planeten. Men bara något mer än Ryssland och Kina som enskilda nationer. Om man kombinerar Rysslands och Kinas militära potential, så överträffar den USA:s militära potential med råge, även om man räknar in Natos militära potential.

Ändå har USA invaderat och förintat varje land som tidigare inte spelade med i USA:s regelbaserade internationella ordning, när det inte spelade med i den. Som serb kan jag tyvärr bekräfta detta. Under förra århundradet fick USA militärbaser i de flesta länder i världen. Det är ett kontrollnätverk. Om man ser till de flesta av dessa militärbaser kan de inte mäta sig med en verklig militärmakt. Ryssland, Kina och till och med Iran skulle kunna förstöra de flesta av dem med missiler. Men här kommer poängen. Dessa baser finns inte i landet för att bekämpa andra länder eller för att ”skydda” värdlandet. Nej, de är där för att som en av maktens två pelare kontrollera värdlandet.

Värdlandet, till exempel Italien, har egna väpnade styrkor. Om ett annat land i regionen inte följer USA:s ”regler” kan USA använda sina egna styrkor för att hota detta utbrytarland, eller så kan man använda värdlandets väpnade styrkor bredvid utbrytarlandet.

Muammar al-Gaddafi

Här är ett exempel för att förklara vad jag menar. Libyens före detta president Gaddafi ville inte längre spela efter USA:s regler (jag ska inte gå in på detaljer här). USA kunde inte låta honom göra det eftersom det skulle uppmuntra andra nationer att föra en oberoende politik. Därför var Libyen tvunget att förstöras. USA hade lätt kunnat göra det på egen hand. Men här kommer vi till den militära maktpelaren. USA kontrollerar Europa helt och hållet. Genom den militära och den ekonomiska pelaren. USA har sina egna resurser i Europa, men kontrollerar också de europeiska nationella militärerna. I slutändan ledde detta till att europeiska makter förde kriget mot Libyen på USA:s vägnar.

Samtidigt som USA gjorde detta kunde landet koncentrera sina resurser och sin makt på andra regioner i världen vid den tiden, t.ex. Irak och Afghanistan. Och USA beväpnade och utbildade också ”upprorsmän” i Syrien.

Det var den militära förklaringen till hur USA kan kontrollera resten av världen. Jag kallar alla dessa satellitnationer som är redo att gå i krig för USA för noder för USA:s maktprojektion.

Ekonomiska pelaren

Detta är snabbt förklarat. Världshandeln och det finansiella systemet kontrolleras av USA. Hur?

 • Den internationella handeln noteras oftast i dollar. Om en nation handlar i dollar omfattas alla transaktioner av amerikansk lag.
 • Internationella transaktioner överförs oftast via SWIFT-systemet som står under amerikansk kontroll.
 • USA har den mest kapabla flottan i världen. Den är en del av den första pelaren, militär maktprojektion, men den finns också där för att kontrollera handeln. Som till största delen sker till sjö
 • Eftersom olja mestadels handlas i dollar och alla nationer behöver olja för att överleva vill man inte bli utesluten från dollarsystemet.

Om en enskild nation inte lyder kan den successivt uteslutas från de system som nämns ovan. Det är bara väldigt få nationer som kan överleva detta. Faktum är att det för närvarande bara finns Ryssland, Syrien, Venezuela och Iran. Kanske ytterligare några få också.

Xi Jin Ping och Putin i Kreml 21 mars 2023. Bild Tass.

Grunderna i Taiwanfrågan

Den mest framträdande striden mellan Kina och västvärlden har att göra med Taiwan, som är en kinesisk provins. USA stöder Taiwans ledarskap för att inte hamna under Kinas fulla kontroll. Samtidigt stöder USA fortfarande ”Ett Kina”-politiken, som ger Kina suveränitet över Taiwan. Detta är en mycket svår situation. Det är som om Kina skulle stödja Hawaii för att inte stå under den amerikanska regeringens kontroll men ändå insistera på att Hawaii är en del av USA. Från tid till annan skulle Kina segla med sin flotta runt Hawaii och landa politiker där för samtal som man inte kommit överens om med den amerikanska regeringen. Vad skulle USA göra? Detta är en retorisk fråga.

Tja, Kina är fortfarande under hot från de två pelarna för maktprojektion som nämns ovan. Kina kan inte göra så mycket åt det ännu.

Taiwan är viktigt för Kina av många skäl. Ett skäl är naturligtvis att man inte vill ha sin fiende precis intill sin kustlinje. Om USA:s baser skulle finnas på/vid Taiwan skulle Kina uppleva en liknande situation som Ryssland gör i Ukraina när det gäller dess säkerhet. Naturligtvis finns det många fler amerikanska satellitländer runt Kina.

Taiwan står dessutom för en stor del av världens halvledarproduktion. Och därmed även för Kina. Detta är ett slags försäkring från amerikansk sida för att hindra Kina från att militärt ta direkt kontroll över Taiwan. Om ni försöker ta Taiwan kommer vi att spränga halvledarproduktionen. Kina har reagerat på detta hot och bygger nu aktivt halvledarfabriker över hela Kina. Såvitt jag vet talar vi om dussintals fysiska produktionsanläggningar i Kina. Det ser ut som om Kina tog sin egen överlevnadsförmåga i egna händer, precis som Ryssland gjorde. Halvledare kommer inte längre att hindra Kina så snart dess produktionskapacitet ökar.

Men poängen är att Kina inte vill ta tillbaka Taiwan med militära medel. Precis som Ryssland inte ville det med Ukraina. Till slut tvingades Ryssland att invadera. Jag kommer att förklara det senare i mer detalj. Den stora frågan är om Kina kommer att tvingas invadera Taiwan.

Den kinesisk-ryska planen på lång sikt

För tillfället ser jag många indikationer på att Kina har en helt annan plan. En fredlig återförening med Taiwan senast 2030. Och jag tror absolut att det är möjligt. Jag ska förklara varför. Tänk på att min förklaring gäller för alla andra ockuperade territorier utanför västvärlden. Till exempel Kosovo. Kosovo är en serbisk provins som för närvarande ockuperas av USA. Och vi serber har också samma plan. Vänta några år till på återförening utan att behöva inleda en självmordskamp med USA.

Hur kan Kina fredligt återförenas med Taiwan om USA håller emot? Enkelt. Vid den tidpunkten kommer det inte längre att finnas USA i den här delen av världen. Utan USA kommer Taiwan helt enkelt att förklara sig som en öppen provins och bjuda in kinesiska tjänstemän och militärer för att återupprätta kontrollen över ön.

Därför är den kinesiska (serbiska) planen att helt enkelt inte göra någonting. Luta sig tillbaka, titta på och försöka hålla eskaleringen låg för att inte ge USA en anledning att omvandla frågan till en väpnad konflikt. Hantering av upptrappning. Som ryssarna gör i Ukraina för att inte provocera fram ett onödigt Nato-engagemang.

Med detta i åtanke kan man omvärdera varför kineserna inte gjorde så mycket åt Pelosi-besöket i Taiwan och många andra händelser. Hantering av eskalering!

Hur kommer USA att ”avlägsnas” från denna del av världen? Med en trollstav? Nej, jag kommer inte att gå in på detta nu, eftersom detta kommer att vara ämnet för min sista stora artikel. Den artikeln kommer att i detalj behandla min syn på hur jag tror att USA:s kontroll över den största delen av världen kommer att minska utan att ett skott avlossas under de närmaste åren. Den handlar om makroekonomi, och jag kommer bara att ge en liten antydan här. USA kommer inte att kunna upprätthålla sin närvaro utanför västländerna fram till 2030, eftersom de två ovan nämnda pelarna för maktprojektion inte längre kommer att vara tillgängliga för USA.

Vilket leder mig till slutsatsen att USA kommer att tvingas och drivas av interna överväganden att dra tillbaka sina militärbaser från många platser i världen.

Här måste vi återigen komma ihåg upptrappnings-hanteringen i hela världen. USA är ett skadat djur, vilket jag har påpekat i tidigare artiklar. Utmaningen är att inte provocera det till att göra något ytterst dumt som kan utsätta mänskligheten för fara. Vi serber måste uthärda stora förödmjukelser under ytterligare några år. Kina likaså. Och syrierna. Vem mer? Dussintals länder. Men jag antar att frihet, fred och oberoende är nära. Om kineserna säger att det kommer att vara över 2030 antar jag att de har rätt information.

I själva verket måste vi alla be om att USA ska kunna kollapsa som imperium på ett ordnat sätt utan att också ta mänskligheten med sig ner i avgrunden. Både Ukraina och Taiwan kommer att vara de platser som avgör om USA frivilligt slutar vara ett imperium och blir en normal nationalstat eller inte.

Västvärlden

Den nation/allians som har en flotta med möjlighet att segla fritt runt om i världen kontrollerar den internationella handeln. Jag beskrev detta redan i min första artikel om ”Ekonomi och imperier”. Därför ser vi de nuvarande ansträngningarna från Ryssland och Kina, genom BRICS och SCO, för att främja Belt and Road Initiative (BRI) genom hjärtlandet. De gör handeln i hjärtlandet mer motståndskraftig mot sjömaktsnationerna. Se Five Eyes som referens (se här, ö.a.).

För tillfället är det vad det är. Tack vare de två pelarna för maktprojektion kan USA kontrollera världshandeln och stoppa och beslagta alla fartyg som seglar på havet. Och det gör de. I teorin skulle de också kunna stoppa ryska och kinesiska fartyg. Och det gör de också. Men endast av mycket konstruerade skäl för att kunna få stöd av den västerländska allmänheten. Genom att stoppa, skada eller skrämma ryska, iranska, kinesiska etc. fartyg riskerar USA att starta ett stort krig. Vilket inte har varit fördelaktigt för dem förrän 2022. Saker och ting kan förändras om USA känner att dess globala dominans är på väg att falla sönder. Desperata åtgärder skulle kunna följa.

Ryssland

Ryssland kan i teorin också segla vart det vill. Det har en enorm och kraftfull flotta. Ändå är den liten jämfört med den samlade västliga flottan. Om västvärlden skulle beslagta ett ryskt fartyg skulle Ryssland kunna ge hårda repressalier och sänka så många amerikanska fartyg och hangarfartyg som deras lager av hypersoniska missiler tillåter. Och sedan finns det tusentals över- och underljudsantiskeppsmissiler lagrade för flottan också, som även kan användas.

Som jag sa, ”i teorin”. Detta skulle verkligen vara vansinne som vedergällning för ett beslag av ett fartyg. Därför är Rysslands förmåga att segla på haven med både kommersiella och militära fartyg nästan obegränsad, men i sällsynta fall kan det finnas ett hot om beslag. Sannolikt skulle Ryssland reagera genom att också beslagta ett västerländskt fartyg eller västerländska tillgångar i Ryssland.

Kina

Kina befinner sig i ett dåligt läge här. Även om landet har världens största kapabla flotta är det dömt att segla nära Kinas gränser. Ibland seglar en liten flottilj över världshaven för att genomföra övningar med allierade eller för att utföra uppdrag mot pirater vid afrikanska kuster.

Det finns många skäl:

 • Kina har många imponerande fartyg, men de är ännu inte färdiga för strid.
 • Tekniken är fortfarande något sämre än den västerländska och ryska tekniken. Potentiell hypersonic-teknik överlämnas främst av ryssarna för att utöka sitt (Rysslands) försvar i bakre ledet genom kineserna.
 • Kinesiska sjömän har nästan ingen stridserfarenhet.
 • Kinesiska befälhavare har nästan ingen stridserfarenhet. De lär sig nu i Ukraina.
 • Kina har ingen möjlighet att stödja sin flotta tusentals kilometer från sina kuster. Så snart en kinesisk flottilj – oavsett hur kraftfull – seglar för långt bort är den hajmat. Västvärlden är hajarna här. Kom ihåg det amerikanska imperiets två pelare för maktprojektion. Kina har inget av det.

Därför ser vi den kinesiska flottan sitta hålla sig sina gränser och vänta på att det amerikanska imperiet ska kollapsa.

Napoleon sade något i stil med: ”Avbryt aldrig din fiende när han gör misstag”. Kina använder denna strategi på Jedi-mästarnivå.

*

Kinas beroenden

Kina är idag en mycket inflytelserik och mäktig nation. Den främsta anledningen är att man har etablerat en så stor industriell bas att man förser en stor del av världen med allt världen behöver gällande fysiska varor. Och det gör det ganska billigt, vilket har lett till att många nationer är beroende av kinesiska varor. De lade ut sin industri på entreprenad till Kina, och om Kina skulle misslyckas skulle den beroende nationen antingen förbli utan avgörande varor eller så skulle den behöva köpa dem för mycket högre priser än tidigare.

Det är Kinas makt. Beroende. Men Kina är också beroende.

För att kunna upprätthålla denna enorma industriella bas tvingas Kina importera stora mängder resurser:

 

 • Energi (olja, gas, kol)
 • Alla typer av metaller
 • Mat
 • Att vara en del av det västerländska finansiella systemet

För att bara nämna de viktigaste.

Vad betyder ”att vara en del av det västerländska finansiella systemet”? Kina måste vara en del av det västerländska systemet så länge som resten av världen är en del av systemet och är beroende av det. Annars kunde inte Kina sälja sina produkter och köpa nödvändiga resurser. Detta system är för närvarande under angrepp över hela världen, men ännu är det fortfarande intakt.

När det gäller det finansiella systemet måste Kina spela med i spelet med väst för att inte kollapsa systemet för snabbt. Detta kommer att ändras nu. Så snart en kritisk massa av kunder (BRICS & SCO) börjar handla i Yuan med det kinesiska SWIFT-alternativet CIPS, kommer detta beroende att vara över.

När det gäller att upprätthålla sin industriella bas är Kina kritiskt beroende av Ryssland. Imperiets kamp för överlevnad har redan börjat. Därför är det bara vettigt för Kina att importera ryska resurser eftersom Kina och Ryssland delar en gemensam gräns som inte kan avbrytas av ”hajar” (havsmakter). Detta leder till att Kina blir fullt beroende av Ryssland. Och detta beroende av resurser kommer ALDRIG att försvinna, i motsats till beroendet av det västerländska finansiella systemet som kommer att försvinna.

Kina kommer alltid att tvingas importera enorma mängder resurser från utlandet. Naturligtvis, efter kollapsen av det amerikanska imperiet, kommer Kina att kunna diversifiera sina risker genom att börja köpa resurser igen från långt borta till sjöss. Så att säga för att minska sitt beroende av ryssarna. Men för tillfället är det vad det är.

Du kanske vill hävda att Kina endast importerar xyz% av energi eller metaller från Ryssland? XYZ, låt det vara 20 % för diskussionen, är mer än tillräckligt för att kollapsa den kinesiska arbetsmarknaden och orsaka allvarliga inhemska problem inom Kina. Du vill inte ha 20 % av 1,4 miljarder människor på gatan. Ja, jag vet, det är en överdrift. Jag gjorde det avsiktligt för att ge dig en förståelse för hur även låga procentsatser av beroende kan leda till dödliga inhemska problem.

Det var precis den västerländska strategin med Ryssland. Skrämmande sanktioner som skulle leda till massarbetslöshet och den ryska statens fall.

Väst

USA kan fortfarande fungera som en stormakt utan att kontrollera ett imperium. Och jag hoppas att USA kommer att klara övergången bort från imperiet och bli välmående igen. Ta hand om alla hemlösa. Kanske få bättre sjukvård och bli av med studielån.

Red: Hur ska USA-imperialismen fungera då? Vilka drivkrafter finns för sådan utveckling?

Men USA har ett problem. Den förlitar sig så mycket på mjuka BNP-faktorer (som de stora teknikföretagen) att den har förlorat förmågan till industriell produktion. Det är trevligt att ha Facebook, Twitter etc. som producerar stora BNP-tal, men tyvärr kan man inte äta data. Och du kan inte heller äta aktier av aktier. Du kan inte heller köra till jobbet med data; du behöver en prisvärd bil. Ett USB-minne tar dig inte till jobbet på fabriken.

USA outsourcade en stor del av sin industriella bas till både Kina och dess närmaste allierade.

Varför?

 • Kina:
  Genom att köpa en stor andel fysiska produkter från Kina har USA kunnat låtsas skapa välstånd för sina medborgare. En billig kinesisk svetsmaskin gör att den amerikanska kunden har mer pengar kvar på banken för att köpa fler produkter och känna sig rikare/mer välmå Det är sant så länge som denna källa (Kina) är tillgänglig. Vad händer om det inte längre är tillgängligt? Denna fråga var inte tänkbar för tjugo år sedan i USA. Idag är det verklighet. Välkommen till beroende, amerikaner.
 • Allierade:
  En av hörnstenarna i det amerikanska greppet över sina förstklassiga kolonier är välstånd. Bara så länge som folket har allt de behöver och är så nöjda med materiella varor att de inte tänker på politik, kan en fredlig ockupation existera. Föreställ dig att Tyskland eller Japan har allvarliga ekonomiska problem till följd av amerikanska handlingar över hela världen. Föreställ dig att människorna inte längre kan värma upp sina hem eller mata sina barn. Jag tror att den fredliga ockupationen ganska snabbt skulle förändras till ett krig för självständighet. Inte av regeringarna, utan av folket.
  Därför har USA under de senaste decennierna tillåtit europeiska länder att blomstra industriellt och ekonomiskt på bekostnad av den verkliga amerikanska ekonomin och industrin. För att hålla kolonierna nöjda.
 • Detta har ändrats nu. Om en människokropp upplever ett livshotande trauma, slutar den först att förse lemmarna med blod och drar tillbaka alla vitala funktioner till de viktigaste organen för att överleva så länge som möjligt.
  Det amerikanska imperiet håller på att dö och jag är säker på att de amerikanska oligarkerna vet det. Därför dras industrier ut ur Europa för att föras tillbaka till USA. Se artikeln ”Economics and Empires 2”. Amerika återindustrialiserar sig för att förbereda sig för splittringen i multipolaritet. För att förbereda sig för den tid då de kanske inte kommer att ha tillgång till billiga kinesiska varor eller bara en mycket dyr tillgång.

Om vi tänker på Amerikas nationella intressen, så gör Amerika exakt rätt sak. Kannibalisera det som finns kvar av dess imperium för att återuppbygga sig själv för att vara förberedd för den nya tiden.

Ryssland

Ryssland har inga livsviktiga beroenden. Det är beroende av andra länder med avseende på vissa lyxprodukter, men inte för att överleva. Sedan 2008 har Ryssland förberett sig för den tid då landet skulle behöva vara självförsörjande. Och det lönade sig. Ryssland överlevde de västerländska sanktionerna ”Shock and Awe”, och Ryssland fungerar fortfarande.

Ja, om Ryssland inte skulle kunna importera någonting i morgon, skulle många varor som folket brukade inte längre vara tillgängliga. Men om du kan rysk historia så vet du att ryssar kan överleva mycket bra utan dessa saker tills det amerikanska imperiets problem har lösts.

Faktum är att Ryssland har negativa beroenden. Världen behöver desperat de resurser som Ryssland sitter på. Inte bara väst, som kommer varje århundrade för att erövra Ryssland för dessa resurser. Nej, kineserna behöver också dessa resurser. Det är därför jag kommer att varna dem som tror att Ryssland och Kina är allierade. Mer om det senare.

Väst är för närvarande inne i sitt tredje korståg mot Ryssland. Men detta korståg är ett ganska patetiskt försök. Hitler skulle inte vara särskilt stolt över sina efterträdare.

Åh ja… Rysslands negativa beroenden är anledningen till att Väst (Napoleon, Hitler och nu de amerikanska oligarkerna) upprepade gånger försöker erövra det. Rysslands resurser är den enskilt viktigaste orsaken. Det andra skälet är naturligtvis dess strategiskt belägna territorium.

Kinas inhemska utmaningar

Kina kan bli en dominerande makt i Asien. Men Kina står inför flera inhemska utmaningar som inte är olösliga, men inte heller triviala:

 • Demografin är en utmaning. På grund av år av ettbarnspolitiken står Kina inför problem liknande Japan och Tyskland. Dessa problem är inte olö
 • Kinas befolkning utvecklas fortfarande. Man skulle fortfarande kunna kalla Kina för ett utvecklingsland. Det är anledningen till att dess ekonomi växer så snabbt. Om den internationella ordningen kollapsar för snabbt och övergången till multipolaritet går för snabbt kan det orsaka problem för Kina. Kina är naturligtvis glad över att Ryssland kommer att fälla den amerikanska hegemonin och det är därför Kina hjälper så mycket det kan. Men på kort och medellång sikt kommer det att uppstå problem. Marknader kan bryta sig loss under en period. Även stora marknader som de västerländska.Detta leder direkt till arbetslöshet i Kina. Enorm produktionskapacitet, som byggs som utökade arbetsbänkar för att ersätta västerländska industrier, kan förvandlas till överkapacitet. Naturligtvis kommer den multipolära världsordningen att leverera några nya marknader, men jag är säker på att OM den västerländska marknaden skulle bryta loss kunde förlusten inte hanteras lätt.Avbrottsmarknader är en enorm risk för Kina. Det är därför Kina spelar tillsammans med väst för att inte öppet hjälpa Ryssland, och varför Kina föreslår fredsplaner i Ukraina. För övrigt är kriget i Ukraina existentiellt för Ryssland. Det kommer att behöva lösa problemet en gång för alla för att stoppa västvärldens konspirerande varje århundrade för att bringa enorm sorg och död till Rysslands folk. Jag vill vara okomplicerad som slav (alltså av slavisk etnicitet, ö.a.): Kina kan lägga sin plan där *****! Och jag antar att president Putin sa det till Xi på ett mycket artigt och diplomatiskt sätt när han nyligen besökte Moskva.

Det finns fler interna utmaningar, men dessa är de största som Kina kommer att behöva kämpa med på kort, medellång och lång sikt. Återigen, alla utmaningar är går att lösa, men jag antar att Kina i slutet av denna kamp kommer att vara ett annat Kina än det vi känner idag.

Putin, Modi, Xi

Jag ser faktiskt Indien som en potentiell stor spelare också. Men inte nu. För nu måste Indien följa kampen för att fälla imperiet. Och hoppas sedan att Kina inte kommer att invända mot Indiens utveckling. Men om vi pratar om en period på de kommande 3-4 decennierna, då ser jag Indien som en stor internationell aktör. Det har några hälsosammare förutsättningar än Kina. Jag kan inte gå djupare in i Indien här för att inte göra den här artikeln för lång.

Kina och Ryssland, en allians? 

 

Hur man utmanar Kina

I början av denna artikel skrev jag mycket om en potentiell symbios mellan Kina och Ryssland. Jag pratade inte om en allians. Det är en extremt svår konfiguration.

Väst kan besegra Kina inom flera år genom att helt enkelt använda de två pelarna för maktprojektering mot Kina. Det skulle spela ut precis som mot alla andra nationer. Kina är starkt beroende av import och export. Beroende så att säga av handel. Väst kan stänga av det ganska snabbt. Ja, det skulle ha en enorm inverkan på väst också, men åtminstone kan USA hantera det genom att kannibalisera sina kolonier och återindustrialisera sig själv. Ungefär som vad USA för närvarande gör för att förhindra en för stor påverkan på sig själv. Kolonierna (Europa, Japan etc.) kommer att kastas bort som använda kondomer.

Ja, jag ser redan argumenten för att Kina skulle kunna göra USA i konkurs genom att dumpa sina dollarreserver. Men nej. Man måste förstå att dollarsystemet är ett amerikanskt system, det är ett amerikanskt spel. Och USA bestämmer reglerna. Ceteris paribus (allt annat lika, ö.a.), kan USA inte besegras i sitt eget spel. Jag kommer att beskriva det i Economics and Empires 6. Och jag kommer att beskriva HUR USA:s ekonomiska och finansiella system kan besegras. Hur, i själva verket, det för närvarande HÅLLER PÅ att besegras.

Det amerikanska imperiet har i grunden två mål för närvarande:

 • Stoppa motståndet från Ryssland och Kina.
 • Slå ner Ryssland och Kina och fragmentera dessa nationer i mindre och lättare kontrollerade enheter.

Hur är det möjligt?

USA kan inte riktigt gå emot Kina då Kina har Rysslands stöd. Och det kan inte heller gå direkt mot Ryssland eftersom det skulle innebära världens ände. Därför finns det en sekvens av händelser som måste äga rum för att uppnå de två ovan nämnda målen:

 1. Destabilisera alla länder som gränsar till Ryssland.
 2. Installera regeringar som är fientliga mot Ryssland.
 3. Installera amerikanska baser på dessa grannländers territorier.
 4. Förtrycka den rysktalande befolkningen.
 5. Tortera den rysktalande befolkningen.
 6. Döda den rysktalande befolkningen.
 7. En av två saker kommer att hända: Antingen kommer Ryssland att ingripa militärt och sedan besegras av Shock and Awe-sanktioner, eller så kommer det att ske regimskifte i Ryssland på grund av ”svagt ledarskap” inför ett folkmord på den ryska befolkningen utomlands.
 8. Oavsett vilket är målet att utlösa massprotester och regimskifte i Ryssland.
 9. När massprotesterna börjar, kommer i förväg utsedda ledare att injiceras i protesterna, ledare som kommer att ta över protesterna och genomföra regimbytet. Vi talar om ledare av typen ”Boris Jeltsin” som skulle tillåta Ryssland att falla isär utan att utlösa ett kärnvapenkrig mot väst.

  Boris Jeltsin.
 10. Efter att Ryssland fallit samman kan västvärlden helt enkelt få Kina att kollapsa genom att utlösa de två pelarna för maktprojektion. Eller så kommer Kina att böja knä och fortsätta vara en billig förlängd arbetsbänk för väst.

Det är spelplanen. Åtminstone antar jag att det är spelplanen. Självklart kan jag inte veta!

Nu har vi ett allvarligt problem. Det är något jag inte tänkt på i min tidigare analys. Väst lyckades inte uppnå steg 1-9 för tillfället. Och jag skulle föreslå att det är mycket osannolikt att det kommer att kunna uppnå dem. Men den amerikanska planen var förmodligen att få det här gjort i Ryssland för att sedan ta sig an Asien. Det var redan planerat under Obama-åren. Men vad nu? Om Ryssland inte vill falla, är det absolut meningslöst att ta sig an Kina eftersom Kina är obesegrat så länge som Ryssland täcker ryggen. Symbiosen.

För att segra och överleva kommer det amerikanska imperiet att behöva besegra Ryssland i ett malande krig i Europa. Det är enda sättet att få Ryssland och Kina ur beräkningen och få de andra utbrytarländerna tillbaka i ledet. Därav åtagandet av alla tillgängliga resurser för Ukraina och Polen för att försöka försätta Ryssland i konkurs. Kina hålls militärt utanför spelet genom hot om att använda de två pelarna för maktprojektion mot det. Vilket Kina för närvarande inte vill/behöver och försöker undvika.

Jag skulle hävda att Ryssland för närvarande inte är i en kritisk situation även om det inte är fullt mobiliserat industriellt och ekonomiskt. Det finns fortfarande mycket eskaleringspotential i Ryssland. Även om det inte skulle vara fördelaktigt för Rysslands utveckling att övergå till full krigsfot och ekonomi. Det skulle kasta Ryssland tillbaka ekonomiskt åtminstone flera år.

Hur skyddar man symbiosen?

Om Ryssland faller kommer turen till Kina. Därför ligger det i Kinas viktiga intresse att behålla Ryssland i spelet. Jag antar personligen att Ryssland får ALLT det behöver från Kina för att försörja sig under SMO. Frågan är förstås vad Ryssland behöver. Jag skulle säga mer civila varor och halvfabrikat. Om Ryssland redan får militärt industriellt bistånd från Kina kan jag inte säga. Men jag skulle inte anse att det är fel att be om det om det behövs. En fiende med en befolkning på en miljard människor för krig mot Ryssland med all sin industriella potential. Det vore fel att inte ta stöd i ett sådant fall OM det behövs.

Multipolaritet uppnås i Ukraina. Om Ukraina faller kommer USA:s hegemoni att falla.  Då kommer ingenting att hindra Ryssland och Kina från att implementera en multipolär världsordning. Om Ryssland misslyckas kommer det att upphöra att existera, och Kina kommer att behöva böja knä eller också riskera att delas upp.

Nu kommer vi att förstå varför Ryssland fullföljer genomförandet av det nya utkastet till fördrag för europeisk säkerhet. Det kommer att garantera att Ryssland inte kommer att attackeras igen av ett konsoliderat väst och det kommer att garantera att den kinesisk-ryska symbiosen inte kan utmanas, åtminstone så länge som det tar att ta ner det amerikanska imperiet. Det kommer så småningom att få ett slut på min tidigare nämnda tiopunktsplan för att stoppa framväxten av den multipolära världsordningen. För att uppnå detta måste Ryssland ta över Ukraina helt och hållet. Och Ryssland kommer att ta över Ukraina helt. Det kommer att mobilisera alla resurser som är nödvändiga för att uppnå det eftersom det är existentiellt. Om en enda bit av Nazi-Ukraina segrar kommer det att vara språngbrädan för nästa upprepning av korståg mot Ryssland.

Ändå antar jag att den ukrainska armén kommer att besegras inom de närmaste månaderna och att det inte kommer att finnas något större motstånd, förutom uppror på en del platser, mot att den ryska armén tar över den ukrainska landmassan.

Den kinesisk-ryska symbiosen behöver ett starkt defensivt bälte runt Rysslands västra gränser. Se min illustration:

 

De röda pilarna representerar faktisk militär kontroll och försvar av de ryska väpnade styrkorna, där de kommer att vara fysiskt närvarande.
Med andra ord den andra försvarslinjen.

De blå pilarna representerar den första försvarslinjen, och samtidigt gränserna dit Nato måste dra sig tillbaka i sin militära infrastruktur, enligt det nya utkastet till fördrag för europeisk säkerhet.

Så fort  man insett detta finns inga hinder för den multipolära världsordningen och därmed ingen risk att den rullas tillbaka. Ännu viktigare är att Ryssland kommer att vara säkert från västerländska korståg i minst ett århundrade till.

Kina sitter mellan stolarna. Kina skulle för sin del föredra fred för att underlätta sin ekonomiska utveckling under den nuvarande amerikanska hegemonin. Detta är ett kortsiktigt övervägande som Kina måste ta för att hålla sin befolkning och västvärlden lugna. Därav fredsförslagen och allmänhetens krav på fred i Ukraina. När det gäller långsiktiga implikationer vet Kina att väst kommer att göra samma sak mot dem med Taiwan som det gjorde mot Ryssland med Ukraina. Och det skulle innebära krig, vilket naturligtvis måste undvikas.

I slutändan är Ryssland och Kina fullt engagerade, men ännu inte öppet, i att försvara Rysslands västra gränser och att genomföra det nya utkastet till fördrag för europeisk säkerhet. Det kommer att bli slutet på USA:s hegemoni … och den fullständiga starten på multipolaritet, fred, frihet och oberoende.

Utvecklingen i Centralasien

De före detta sovjetrepublikerna i Centralasien har ett visst syfte för det amerikanska imperiet. Att orsaka stadig instabilitet och problem i Rysslands söder. Att distrahera resurser bort från andra strategiska riktningar. Speciellt den västliga riktningen. Ryssland upprätthåller fortfarande många av dessa stater och skyddar dem från problem som injiceras från utlandet. Precis som i Ukraina.

Jag ska försöka tänka långsiktigt här, och som jag sa inledningsvis är detta i geopolitiska dimensioner omöjligt. Man kan bara göra antaganden. Och det är vad jag ska göra här.

Det kommer att finnas en tid då det amerikanska imperiet kommer att förlora sitt inflytande över Asien. Alltså även över Centralasien. Det blir ett maktvakuum där. Många regionala makter som Kina, Ryssland, Iran och Turkiet hävdar inflytande och kontroll över dessa stater. Jag tror personligen inte att dessa republiker kommer att kunna överleva som självständiga stater utan de kommer att inlemmas i de andra regionala makterna. Åtminstone de mindre. Detsamma gäller de kaukasiska republikerna. Kommer alla att upplösas till en annan stat? Nej, jag antar att de större nationerna har potential att utvecklas till några få stora handelsnav. Vilka? Svårt att säga. Vi talar om en eventualitet om mer än tio år.

Och det är den stora frågan om hur relationerna mellan Ryssland och Kina kommer att utvecklas efter att det amerikanska imperiet har kollapsat och den multipolära världsordningen har vuxit fram. Jag antar att denna framtid är för långt borta och att det inte är meningsfullt att diskutera det nu. Men svaret på denna fråga kommer att avgöra hur utvecklingen av Centralasien kommer att fortskrida.

Utvecklingen kring Israel, Iran och arabstaterna

Grunderna

Mellanöstern är en problematisk region. Det har det varit, i decennier eller till och med århundraden. Den arabiska och persiska världen har ”tur” som sitter på enorma oljereserver. Det är också tur att västvärlden såg till att det under de senaste ett eller två århundradena har funnits många olika små stater där som är uppdelade efter språk och religioner. Detta försäkrar Väst att de är i ständig kamp mot varandra och aldrig förenas. Därför kan västvärlden kontrollera oljehandeln och priserna, på förmånliga villkor. Ett mycket ohederligt resultat för det osmanska och persiska imperiet. Som en gång var mäktiga och enade mot utlänningar.

Detta är i princip exakt vad planen är för Ryssland. Att dela upp det i många små stater som ständigt kämpar mot varandra och säljer sina resurser billigt till västmakterna.

Om den muslimska världen skulle enas i Mellanöstern och Gulfstaterna skulle den vara mycket mäktig och kunna kontrollera världsekonomin genom att självständigt kontrollera oljepriserna.

För närvarande är detta inte fallet. Gulfstaterna är ockuperade av det amerikanska imperiet och tvingas på konstgjord väg vara fientliga mot Iran.

Israel

Israel har en mycket sorglig historia. Numera är det mycket fientligt och våldsamt mot araber, dess grannar, och först och främst mot palestinierna. Jag skyller inte på israelerna för detta.

Jag antar att Israel har en legitim rätt att existera. Och att judarna som människor förtjänar sin egen stat. Vad jag anser vara helt idiotiskt, är hur andra världskrigets vinnare genomförde skapandet av Israel. De ”släppte” en stat rakt över Palestina, hjälpte lite militärt till att erövra regionen och upprätta statliga strukturer och det var allt.

Judarna lämnades ensamma i en fientlig miljö där de behövde segra. De etablerades med våld, och de behövde upprätthålla sig själva med våld mot både grannar och palestinierna. Jag betraktar detta som ett stort brott för andra världskrigets segrande makter. Ja, Ryssland (Sovjetunionen) också. De borde ha etablerat en symbiotisk judisk-arabisk stat och skyddat den så länge det behövts tills judarna och araberna skulle kunna leva fredligt tillsammans. Israelerna skulle inte vänja sig vid att använda våld för att lösa sina problem. Och om det behövde 100 års skydd tills symbiosen är etablerad, så borde detta ha beviljats av FN.

Vad de vinnande makterna uppnådde med det moderna Israel är kanske inte det bästa möjliga resultatet för att uttrycka det milt.

Men det kanske var det önskade resultatet. Det fanns en tid då sovjeter och amerikaner respekterade varandras intressen och gick med på oetiska uppdelningar av regioner för att säkra strategiska resurser. Här pratar vi om olja. Genom att ha en konstant hotspot mitt i Mellanöstern garanterades en konstant konflikt. Detta innebar gynnsamma oljepriser för de västerländska och sovjetiska ekonomierna och bra marknader för de militärindustriella komplexen.

Omöjligt? Välkommen till den verkliga maktpolitiken som avgörs bakom stängda dörrar. Till det förflutna? Nej! Det är fortfarande i full gång. Kommer det att gå under med det amerikanska imperiet? Nej! Den framväxande världsordningen kommer också att ha sina grymheter. Så länge det finns olika nationer med olika intressen kommer det att finnas maktpolitik. Den nya världsordningen kommer med största sannolikhet inte att vara mindre våldsam än den gamla. Men det kommer troligen inte att vara en hegemon som slaktar resten. Tja, det är den ursprungliga naturen. Se schimpanser. Se människor.

Iran

Iran är efterträdaren till det persiska imperiet. Och landet anser sig vara ledare för den shiamuslimska världen. Detta är ett av exemplen på hur idiotisk splittringen av den muslimska världen av västmakterna faktiskt var. Det finns faktiskt ingen anledning för muslimer att slåss mot varandra. Ändå gör de det. Saker och ting kan förändras, långsamt, eftersom Kina förmedlar fred i den muslimska världen.

Att araber, muslimer och judar dödar varandra är det bästa som kan hända det amerikanska imperiet. Miljarder tjänas med vapenförsäljning till araber för att skydda sig mot andra araber och mot judar. Judar mot araber etc. Dessutom säkerställer den ständiga konflikten USA billig olja, vilket gynnar dess ekonomi.

Jag är säker på att Iran är medvetet om detta faktum och är redo att omedelbart lösa alla tvister med sina sunnitiska grannar. Och det ser ut som att det är precis vad som kommer att hända. Ändå har jag allvarliga farhågor om Iran kommer att kunna försona sig med Israel på kort eller medellång sikt. Vem vet? Jag ställde nyligen den frågan till Scott Ritter, och han tvivlade också på om detta kommer att vara möjligt. Det önskar jag personligen för fredens skull.

Arabstaterna

Arabstaterna vill sälja sin olja till världsmarknaderna, de vill inte bli bombade eller ”välsignas” med terrorister av USA, och deras ledare vill stanna vid makten. Därför överlämnade de kontrollen över sina nationer till USA. De får veta till vilka priser och i vilken valuta de behöver sälja sin olja och i gengäld får de skydd. Jag återkommer till detta ämne senare.

Dessutom får de veta vem fienden är och vem de behöver slåss mot.

BRICS och SCO

Vad erbjuder Kina? Ett gemensamt ekonomiskt utrymme för alla nationer världen över som vill vara med. Araberna och iranierna kommer att kunna handla med sin olja i en ny global och oberoende valuta som ingen enskild nation har makt över. De kommer inte att behöva slåss mot varandra i framtiden för att inte utsättas för straff av imperiet. De kommer att kunna leva fredligt tillsammans och spendera mindre pengar på ”försvar” och ”skydd” och mer på sociala och infrastrukturprojekt.

Det stora priset skulle vara om Israel också skulle gå med i BRICS och SCO. Det skulle innebära fred i Mellanöstern. Jag frågade som sagt Scott Ritter om han tror att detta kan vara möjligt och han tror att det är mer sannolikt att Israel skulle anpassa sig närmare västerut. Tyvärr är sannolikheten stor att han har rätt. Men det finns hopp.

Imperiets beskyddarverksamhet

Nu kommer vi till den imperialistiska beskyddarverksamheten som används av det amerikanska imperiet över hela världen. USA sår tyvärr problem, krig, terrorism, sorg och död överallt. Detta är det första steget. Det andra steget är att erbjuda skydd mot dessa egentillverkade problem. Det tredje steget är att sälja vapen till de stater som kämpar mot problem som skapas av USA. En full perversion av livet.

Detta är mycket populärt i Mellanöstern, Afrika och de asiatiska öarna runt Filippinerna, Indonesien, etc.

Ett ganska stort exempel är förstås Europa. Det är ständigt tvunget att frukta Ryssland och att köpa massor av vapen för att skydda sig från Ryssland, som inte bryr sig om Europa alls. Det går så långt som att européerna vill skydda sig från Ryssland inom Ryssland. Och vem skyddar européerna från ett Ryssland som inte vill attackera dem? Amerikanerna och britterna…

Att stanna i Irak och Syrien för att skydda Irak och Syrien från ISIS och samtidigt beväpna och utbilda ”demokratiska frihetskämpar” som direkt efter sin träning går med i ISIS? (Plausibel förnekelse).

Välkommen till den världsomspännande beskyddarverksamheten, det vill säga La Cosa Nostra.

Slutsats

Jag vill dra slutsatsen att världens öde kommer att avgöras i Europa och inte i Asien, vilket jag först trodde. I själva verket kommer det att avgöras i Ukraina. Om västvärlden lyckas förhindra att det nya utkastet till fördrag för europeisk säkerhet implementeras, har det möjlighet att rulla tillbaka Rysslands och Kinas landvinningar i vissa delar av världen. Men inte överallt. Om västvärlden misslyckas, kommer det amerikanska imperiet att ta slut. Inte USA som nation. Som jag ofta har sagt tror jag att USA har en bra framtid framför sig, om det lyckas med att inte spränga oss alla i luften. Dess satelliter och kolonier kommer med största sannolikhet att överges.

Vad betyder det? Det betyder att de amerikanska oligarkerna för närvarande behöver bestämma sig för om de är villiga att bekämpa Ryssland i Europa med allt de har, för att klara det för att bevara sitt imperialistiska system eller inte. Om de bestämmer sig för att göra det kan det sluta i kärnvapenkrig. Jag tror personligen att de inte kommer att göra det. Varför?

 1. De vill inte dö. I döden finns ingen makt.
 2. De kan för närvarande inte eskalera; varken i Europa eller i Asien i en sådan grad att besegra den kombinerade kinesisk-ryska symbiosen. De förmår helt enkelt inte fysiskt.

Icke desto mindre beslutade imperiet att öka det materiella stödet till Ukraina till en aldrig tidigare skådad nivå. Vilket ökar sannolikheten för en oavsiktlig eskalering något. Om min uppskattning för starten av WW3 tidigare var 10% så ser jag den nu på 15%.

Framtidsutsikter

Jag tror inte att Ryssland och Kina är i någon form av allians. Det finns skillnader som inte tillåter det. Dessutom ser jag dem i ett symbiotiskt förhållande som har som enda syfte att få imperiet att falla. Vad som kommer att hända efter det är en fråga som vi kan prata om om under flera år.

Ändå ser jag fortfarande stora skillnader och motsatta intressen mellan Kina och Ryssland. De kommer inte att prata om det nu. Nu är det dags att bekämpa en gemensam fiende tillsammans. Men dessa frågor kommer att behöva lösas efter kampen mot imperiet:

 • Enorma kulturskillnader. Ryssar och kineser kunde inte vara mer olika.
 • De territoriella delarna mellan Kina och Ryssland är inte gynnsamma för Kina. Just nu är det inget ämne. Det finns värre problem. Om flera decennier kan det bli ett stort problem om Kina försöker uppnå självförsörjning.
 • Ryssland kämpar för att hålla sin befolkning konstant. Kina har ett överflöd. I kombination med Rysslands enorma territorium finns det också en enorm potential för konflikter.

Återigen. Jag ser inte dessa problem NU. Jag ser dem om flera decennier. Och båda makterna har gott om tid tills dess att reda ut saker och gå över till en gemensam framtid.

Föregående artikelBombning av Khartoum: CIA-stött kuppförsök i Sudan?
Nästa artikelÄlskar Sanna fredsvänner Aurora 23? Debatt
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Varken Ryssland eller Kina väntar på USA:s kollaps, deras strategier bygger på framtidsutveckling, det att bygga omfattande handelsvägar.

  Kinas planer känner vi till, att bygga höghastighetståg och motorvägar
  över hela Eurasien, nya sjövägar över Norra ishavet och Indiska oceanen med infrastruktursatsningar och varv i länder som Myanmar, Sri Lanka och Pakistan.

  Kampen om polcirkeln blir allt hetare, vem kommer att kontrollera den viktigaste sjöfartsvägen under de kommande 100 åren.

  Är det Ryssland med sitt Artic Road plan
  eller USA, för nu tycks Norge återigen vara på ett viktigt beställningsuppdrag.

  https://youtu.be/bZYCpbGQe_k

 2. Planerna på Israel-projektet tog form i britternas intresse och den tanken fick grepp om britterna redan när Napoleon gick in i Egypten och hade en plan att använda judarna för att få igång handeln. Detta sågs då i detta inledande skede som ett hot i britternas geopolitiska kamp mot rivalerna Frankrike och Ryssland.
  Under den mer än ett århundrade långa utvecklingen tillkom att finansmakten i Storbrittannien blev tydligare associerad med judiskt inflytande.

  Detta gav Storbrittanniens eliter ett motiv för att skaffa sig en hållhake på finansvärlden för att tvinga den att vara lojal mot deras imperium snarare än att tillämpa marknadsekonomiska principer och samarbeta med alla sidor.
  Det är en fördel för ett imperium som tänker så att deras finansnätverk är associerade med en liten svag folkgrupp som behöver beskydd.
  För ett sånt nätverk behöver ha internationell räckvidd för att underhålla ett imperiums behov.
  Och kommer därför, för att kunna uppfylla imperiets behov, att ha många kontakter med andra än imperiet.
  Jag har tidigare pekat ut flera detaljer i den historiska processen som stärker tesen så jag upprepar inte det nu.

 3. En ypperligt bra analys. MEN. Tyvärr innehåller den, som vanligt är, en del felaktigheter när det gäller Kina. Bedömningar utgår från västerländska grunder, därför blir det fel, men Kina är inte västerlandet.

  ”Demografin är en utmaning”, kanske en utmaning, inte ett problem, men en utmaning med omställning som redan är på väg att lösas. Automation och teknologi tar över arbetet, befolkningen behöver arbeta mindre med lättare uppgifter och lever bättre med större valfrihet.

  I väst hade demografin varit en katastrof, samhällssystemet som man kallare ”demokrati” kan inte förändras och anpassa sig. Därför massinvandring. I Kina är förändringarna i demografin en vinst och en fördel. I Kina välkomnas och tas tekniska förändringar snabbt i bruk, i väst bekämpas dom. Det leder till stagnation och en permanent konfrontation i väst. Krisen med väverskorna 1841 upprepas konstant i väst. Motsatsen finns i Kina.

  Detta är anledningen till att Kinas ekonomi växer lavinartat, utvecklingen kommer gemene man tillgodo, inte bara kapitalet och oligarkerna som i väst. Industrialiseringen.

  ”Avbrottsmarknader” är inte en enorm risk för Kina, det är en enorm risk för väst, främst USA. Det visade sig tydlig under covid avbrottet, sanktionerna och tarifferna. Dom slog mot USA och Europa. Det var väst som blev lidande, ännu till denna dag. Kina bara anpassade sig.

  ”men jag antar att Kina – kommer att vara ett annat Kina än det vi känner idag.” Väst känner inte Kina alls. Kina är ett annat Kina idag än det var igår, och Kina kommer att vara ett annat Kina i morgon. Det är just styrkan som väst helt saknar. Väst förändras och utvecklas inte. Evolutionen är stoppad. Resultatet upplever européerna idag. Avindustrialisering, hungriga barn, kalla bostäder, etc.

  Kina inte kommer inte att invända mot Indiens utveckling. Kina kommer att samarbeta med den.

  Kina är inte starkt beroende av import och export. Kina är tillräckligt stort för att om man så vill handla internet med sig själv, sina egna många nationer och folk. Däremot är det en fördel med extern handel och umgänge. Som SCO, BRICS, och BRI.

  I tusentals år har andra försökt få Kina att böja knä. Alla försök misslyckades. I hundratals år har andra försökt för Ryssland att böja knä. Alla försök misslyckades. Nu kombinerar Ryssland och Kina sina krafter, och allt fler ansluter sig.

  Författaren analysera även från den felaktiga utgångspunkten att Kina skulle vara likt väst, en centralstyrd stat som styrs uppifrån. Kina är folkstyrt idag, vilket är Kinas enorma styrka. Det finns inget behov av att att ”hålla sin befolkning lugna”. Nu är det folket som håller beslutsfattarna och makthavarna lugna.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here