EU erkände att ”vårt välstånd baserades på Kina och Ryssland”: billig energi, lågavlönad arbetskraft, stor marknad

9
2142

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:best,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F8b44e12a-9f4a-42d8-9d97-d79ae287edde_1280x720.jpeg?utm_source=substack&utm_medium=email

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

EU:s utrikespolitiske chef Josep Borrell erkände att västvärldens nyliberala ekonomiska modell var ”baserad på billig energi från Ryssland”, ”tillgång till den stora kinesiska marknaden” och lågavlönade kinesiska arbetare.

En videopresentation av Ben Norton, Multipolarista, den 20 oktober 2022

Västvärldens ekonomiska välstånd efter det första kalla krigets slut 1991 byggde på en nyliberal, kapitalistisk ekonomisk modell, som bara blev möjlig tack vare utvinningen av rikedomar från Kina och Ryssland, har EU:s högsta utrikespolitiska tjänsteman Josep Borrell erkänt.

”Vårt välstånd baserades på Kina och Ryssland – energi och marknad”, sade Borrell.

Kina försåg USA och EU med en enorm marknad, lågt betald arbetskraft och billiga konsumtionsvaror. Och efter att Sovjetunionen störtades hjälpte massprivatiseringar i Ryssland och åtgärder för att integrera landet i västvärlden Europa att säkra stora mängder billig energi.

Men den betydande ökningen av arbetarnas levnadsstandard i Kina, liksom proxykriget i Ukraina och EU:s motsvarande löfte om att bojkotta rysk gas och olja, har kraftigt ökat kostnaderna för att leva och göra affärer i Europa, vilket har gjort dess produkter mindre konkurrenskraftiga på de globala marknaderna.

Detta har försatt det transatlantiska kapitalistiska systemet i en djup kris och motiverat det nyliberala västvärlden att föra ett nytt kallt krig mot Peking och Moskva, i hopp om att återta kontrollen över Kinas marknad och arbetskraft och Rysslands naturresurser.

EU:s utrikespolitiska chef erkände dessa fakta i ett tal vid 2022 års ambassadörskonferens i Bryssel den 10 oktober.

Borells kommentarer påminde om de kommentarer som den franske presidenten Emmanuel Macron gjorde i augusti och som varnade för slutet på en nyliberal ”era av överflöd”.

’Vårt välstånd baserades på Kina och Ryssland – energi och marknad’

”Jag tror att vi européer står inför en situation där vi drabbas av konsekvenserna av en process som har pågått i flera år och där vi har frikopplat källorna till vårt välstånd från källorna till vår säkerhet”, sade Borell.

Han förklarade: ”Vårt välstånd har varit baserat på billig energi från Ryssland. Rysk gas – billig och förmodat överkomlig, säker och stabil.”

”Och tillgången till den stora kinesiska marknaden, för export och import, för tekniköverföring, för investeringar, för att ha billiga varor”, tillade han.

EU:s utrikespolitiske chef konstaterade: ”Jag tror att de kinesiska arbetarna med sina låga löner har gjort mycket bättre och mycket mer för att hålla tillbaka inflationen än alla centralbanker tillsammans”.

Borrell sammanfattade sedan: ”Vårt välstånd baserades alltså på Kina och Ryssland – energi och marknad”.

Joseph Borell

Detta välstånd håller nu på att glida bort.

Genom att införa förödande sanktioner mot Moskva på grund av proxykriget i Ukraina och genom att lova att bojkotta rysk energi har Europa förlorat sin största leverantör av gas och olja.

EU letar nu efter nya energikällor och importerar mycket dyrare flytande naturgas (LNG) från USA, vilket har fått elräkningarna att skjuta i höjden för europeiska medborgare och företag.

Nu när Kina och Ryssland har blivit EU:s geopolitiska motståndare hävdade Borrell att Europa ”kommer att behöva en kraftig omstrukturering av vår ekonomi”.

”Anpassningen kommer att bli tuff, och detta kommer att skapa politiska problem”. Jag tror att vi européer står inför en situation där vi drabbas av konsekvenserna av en process som har pågått i flera år och där vi har frikopplat källorna till vårt välstånd från källorna till vår säkerhet”, medgav han.

EU:s utrikespolitiske chef erkänner att USA inte är pålitligt när det gäller säkerhet

EU:s nyliberala ekonomiska modell som antogs på 1990-talet förlitade sig på billig energi från Ryssland och Kinas konsumtionsvaror, arbetskraft och marknad.

Å andra sidan byggde Europas säkerhetspolitik på USA och Nato.

Men USA är inte en pålitlig säkerhetspartner, erkände Borrell.

I dagsläget står USA och EU närmare varandra än någonsin, sade han. Denna allians är dock inte okränkbar och kan komma att förändras inom en snar framtid.

Borell förklarade: Å andra sidan har vi delegerat vår säkerhet till Förenta staterna. Även om samarbetet med Biden-administrationen är utmärkt och de transatlantiska förbindelserna aldrig har varit så goda som de är i dag – [inklusive] vårt samarbete med Förenta staterna och min vän Tony [Anthony] Blinken [USA:s utrikesminister]: vi har ett fantastiskt förhållande och samarbetar mycket; vem vet vad som kommer att hända om två år, eller till och med i november?

 Vad skulle ha hänt om det i stället för [Joe] Biden hade varit [Donald] Trump eller någon liknande i Vita huset? Vad skulle Förenta staterna ha svarat på kriget i Ukraina? Vad skulle vårt svar ha varit i en annan situation? Detta är några frågor som vi måste ställa oss själva.

 Och svaret för mig är tydligt: vi måste ta mer ansvar själva. Vi måste ta en större del av vårt ansvar för att garantera säkerheten.

 Ni – Förenta staterna – tar hand om vår säkerhet. Ni – Kina och Ryssland – har lagt grunden för vårt välstånd. Detta är en värld som inte längre finns.

Borell medgav också att EU:s säkerhetsproblem inte bara är externa. Internt står Europa inför ett hot från den ”radikala högern”.

”Det sker ett radikalt skifte, och den radikala högern ökar i våra demokratier, demokratiskt sett”, sade han. Istället för att försöka skylla detta på en utländsk björn, medgav Borrell att denna högerextrema förändring ”inte är ett påtvingande från någon makt”.

”Den radikala högern ökar sitt grepp om den europeiska politiken”, tillade han. EU:s ”inre sammanhållning är hotad”.

EU håller på att bli beroende av amerikansk energi

EU:s utrikespolitiske chef erkände också att Europa visserligen inte längre är beroende av rysk energi, men att det blir beroende av USA:s export av flytande naturgas.

Detta innebär ett eget, nytt säkerhetsproblem, varnade Borell:

romdagen, vid Europeiska rådets möte i Prag, sade Frankrikes president Emmanuel Macron mycket tydligt att vi inte kan ersätta ett beroende med ett annat. Vi är glada över att vi importerar mycket flytande naturgas (LNG) från USA – till ett högt pris, förvisso – och ersätter rysk gas med amerikansk och norsk gas, eller gas från Azerbajdzjan – ja, från Azerbajdzjan är det en liten mängd.

Men vad skulle hända i morgon om Förenta staterna, med en ny president, bestämde sig för att inte vara så vänligt inställda till européerna? Varför inte? Du kan föreställa dig en situation där vårt kritiska beroende av LNG från Förenta staterna också skulle kunna hamna i kris.

 Eller att vi i morgon inte har kobolt eller sällsynta material som kommer från Demokratiska republiken Kongo, Sydamerika och Afghanistan – de är lika viktiga för oss som olja och gas.

Världen befinner sig i kaos på grund av proxykriget i Ukraina, konkurrensen mellan USA och Kina, livsmedels- och energikriser och ekonomisk recession.

Borell varnade för att världen befinner sig i kaos och nämnde flera huvudorsaker: Natos proxykrig mot Ryssland i Ukraina, den ”djupa konkurrensen mellan USA och Kina”, livsmedels- och energikriser och en förestående ekonomisk recession.

Det är inte bara proxykriget i Ukraina som har destabiliserat Europa, sade Borrell, utan även den ”djupa konkurrensen mellan USA och Kina”.

Han erkände att den amerikanska regeringen bär ansvaret för att ha drivit upp till krigets brant.

”Upptrappningen av spänningen i Taiwan”, sade Borrell, ”utlöstes av ett enskilt resande av en personlighet som förde Taiwansundet på gränsen till – jag skulle inte vilja säga ett krig, men – en hel del krigsspel”.

Nancy Pelosi

Han syftade på den resa som Nancy Pelosi, den demokratiska talmannen i representanthuset, den tredje högsta tjänstemannen i den amerikanska regeringen, gjorde.

Dessa konflikter, som förvärras av stigande inflation och ”livsmedels- och energikriser”, har skapat en ”perfekt storm”, sade Borrell. Detta kommer oundvikligen att leda till en ekonomisk recession:

Detta är en verklig storm. För det första ökar priserna. För det andra centralbankernas reaktion genom att höja räntorna i USA. Alla måste följa med, för annars kommer deras valuta att devalveras. Alla rusar för att höja räntorna. Detta kommer att leda till en global recession.

 Att världen följer Fed [den amerikanska centralbanken], att världen tillämpar samma penningpolitik – eftersom det inte finns något annat sätt, annars kommer kapitalet att flöda – påminner mig om vad som hände i Europa före euron, när alla var tvungna att följa den penningpolitik som dikterades av Tyskland.

 För om man inte gjorde samma sak flödade kapitalet, och man var tvungen att göra det även om det inte var rätt politik av interna skäl. Det som hände mellan oss före euron sker idag på världsscenen.

Föregående artikelClare Daly på Stockholmsbesök gjorde succé på Teater Tribunalen
Nästa artikelIsrael: Amnesty International är en partisk antisemitisk organisation och propagandaorgan för Hamas
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. När man läser texten kan det ibland vara svårt att säkert veta vad Borell själv sagt och vad artikelförmedlaren säger.
  Exempelvis kan jag inte hitta att Borell själv kallar Ukrainakriget för ”proxykrig” men det kan lätt tolkas så.

 2. Det är det kinesiska proletariatet som dragit de huvudsakliga vinsterna av västliga investeringar och tekniköverföringar, och inhemska arbetare i väst som förlorat sina jobb. Ett antal internethandelmiljardärer ändrar inte på faktum att kineserna under kapitalismen administrerad av ett imperialistiskt kommunistparti numera tillhör den globala medelklassen.

  Europa, nordamerika, Indien, Kina och Australien har tillräckliga koltillgångar för hundratals års elproduktion. Effekten av det skulle bli en liten ökning av atmosfärens koldioxidhalt och en stor ökning av den politiska vänsterns psykiska ohälsa.

  Det är inte direkt västs fel att Ryssland och Kina har livstidsdespoter sprungna ur säkerhetstjänsten på sina respektive troner. Däremot kan man göra gällande att både Ryssland och Kina importerade en extremt destruktiv politisk teori utvecklad i London. Upphovsmannen var av judisk härkomst, men vurmade för något han trodde var vetenskap. Införd ovanpå feodala strukturer blev resultatet folkmord.

   • 10 oktober 2022 .. USA och Europa förstår inte ens vilken katastrof som väntar dem.
    Europa står inför en aldrig tidigare skådad katastrof, och USA står inför ett fullskaligt inbördeskrig, men istället för att lösa problem skyller väst Ryssland på alla synder. Det uppgav den israeliske militärexperten Yakov Kedmi.
    Samtidigt väntar Europa enligt Kedmi på en ny tillströmning av flyktingar på grund av låginkomstländernas problem med mat, samt destabiliseringen av ett antal regioner. Men istället för att försöka lösa problem föredrar tjänstemän från Bryssel, London och Washington att skylla på Ryssland och dess president Vladimir Putin för allt – experten jämförde detta med voodoo-ritualer. Dessa attacker har ingen grund och praktisk betydelse – de är uteslutande rituella.

    ”De förstår inte ens vilken katastrof som väntar dem. Deras otillräcklighet visar sig i att de inte kan bedöma situationen. I spetsen för Europa står inte politiker, utan politiker som inte vet något annat än den inre partiska smutsiga kampen”, sa Kedmi.

    Åsikten att USA kommer att gynnas av Europas kollaps, eftersom det kommer att locka pengar, industri och den mest värdefulla personalen från EU, stämmer inte, är analytikern säker på. Han föreslog att Kina, Turkiet, Indonesien och andra stater skulle kunna dra nytta av situationen.
    USA står på gränsen till ett inbördeskrig, då konfrontationen mellan republikanerna och demokraterna når en farlig kant, och partierna uttrycker öppet att de är beredda att förklara olagliga valresultat som inte passar dem.
    ”De tror att kollapsen av tysk industri kommer att hjälpa amerikanska? Och vad händer i USA? Det är omöjligt att föreställa sig alls.
    Idag är det bara de lata som inte säger att ett inbördeskrig kommer att bryta ut i USA under det kommande decenniet. Och detta är inte ett offentligt uttryck för ett rött ord.

    Det finns verkliga anledningar till detta, ”underströk Kedmi på Solovyov LIVE.
    Tidigare förklarade experten felet i Europeiska unionen med insatsen på amerikansk flytande gas istället för rysk pipeline. Enligt Kedmi ger detta USA möjligheten att vrida händerna på Berlin och Bryssel, samt eliminera europeiska konkurrenter på världsmarknaden, vilket slår mot konkurrenskraften för deras produkter.

 3. Borell fascisten vet vem Tyskland ska skylla på när deras ”välstånd” faller till nivån ”omänsklig”, självklart på syndabockarna Kina och Ryssland som har blivit EU:s geopolitiska motståndare. Borrell hävdar att Europa kommer att behöva en kraftig omstrukturering av deras ekonomi, antagligen inte till det bättre för folket som vet hur den omstruktureringen i Tysklands framtida politik kommer att fungera….

  När ni läser artikel nedan av
  Werner Sarbok | unsere zeit 28 oktober 2022 ha då Schweden i åtanken

  ‐—–

  Den federala inrikesministern Nancy Faeser förbereder sig för den nuvarande risksituationen.

  I de tyska kommunerna förbereds över hela linjen för ett scenario som Förbundsrepubliken Tyskland aldrig har behövt uppleva i sin historia: ett omfattande och långvarigt strömavbrott. ”Energikrisen som utlöstes av västerländska sanktioner som en reaktion på det ryska anfallskriget gör plötsligt denna fara till en möjlig verklighet även i Tyskland”, uppskattar ”wallstreet online”-portalen. Brandkåren, polisen och räddningstjänsten utvecklar beredskapsplaner med en motsägelsefull dubbelkaraktär: De väcker panik i befolkningen, vilket de ska förhindra.

  I rapporteringen om dessa nödscenarier inbäddade tyska medier enhälligt en passage från den federala regeringens koalitionsavtal: ”Tillsammans med de federala staterna vill vi ta en övergripande titt på säkerhetsarkitekturen i Tyskland och göra samarbetet mellan institutionerna mer effektivt och effektiv för människornas säkerhet.” Chefen för den federala polisens specialstyrkor, Olaf Lindner, positionerar sig och anger riktningen för eventuella polisinsatser: ”Experter har länge krävt att det ska finnas ett centralt inslag för krishantering på federal nivå, inte bara för att hantera situationer utomlands.” kan också översättas så här: Om marknaden inte reglerar det, så har vi fortfarande polisen. Och som bekant behövde Bundeswehr inte stå åt sidan när soldater under coronapandemins topp ersatte personalen på hälsomyndigheterna i de testcenter som räddats tidigare år.

  I fredags träffades en samordningsstab ”För skydd av kritisk infrastruktur” som inrättats av det federala inrikesministeriet och som består av statssekreterare från de ansvariga ministerierna och kansliet för första gången.

  Den federala inrikesministern Nancy Faeser tar den nuvarande risksituationen på största allvar: ”Sabotagehandlingarna på Östersjöns rörledningar och järnvägsinfrastrukturen har visat att skyddet av kritisk infrastruktur måste ha högsta prioritet för den federala regeringen.” bristen på bevis, hotar Ryssland än en gång, som åtminstone stärker hemmafronten.

  Men det försvagas, eftersom minnet av den federala befolkningen inte är så kort. Människor har sett att infrastrukturen under de senaste åren och decennierna har skadats i stora områden med resultatet att offentliga tjänster av allmänt intresse alltmer kollapsar. Förfallna skolor och motorvägsbroar vittnar om detta, liksom vardagen på järnvägen och inom omvårdnaden. Överlämnandet av hälso- och sjukvården till vinstorienterad företagsledning leder till nedläggning av sjukhus, särskilt i fattigare regioner och stadsdelar, och förlossningsrum är en bristvara. Hyresgästerna betalar priset för att det offentliga ägandet av bostadsbeståndet fylls med efterföljande privatisering. Pendlare upplever varje dag att resan till jobbet med tåg, som faktiskt var punktlig förr, har blivit ett nervprov. Den omfattande kalhyggen av simhallar, stadsdelsbibliotek och ungdomsgårdar berör stora delar av befolkningen.

  Varken polisen eller armén eller några kommunala beredskapsplaner kan hjälpa till mot denna form av sabotage av den offentliga infrastrukturen. Och förresten, pionjärerna och profitörerna för denna sabotagepolitik är inte baserade i Moskva.
  https://www.unsere-zeit.de/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here