EU har planer klara för personliga klimatkvoter

5
1483
Brinnande regnskogar i Brasilien. President Bolsonaro uppmuntrar exploateringen av Amazonas regnskog. Foto :NASA / Public domain. Bild i artikel av Benny Andersson 200226.

EU har sina planer klara för personliga klimatkvoter

Är detta bra eller dåligt? En artikel på nättidningen https://steigan.no/2022/12/eu-har-planene-klare-for-private-klimakvoter/

EU-parlamentet har antagit utvidgningarna av sitt kontroversiella klimatpaket ”Fit for 55”. Det innebär bland annat att allas privata utsläpp ska spåras ner till individnivå.

Här är det  budskapet i jubeltoner från EU-parlamentet:

”Fit for 55”: Avtal mellan kommissionen och parlamentet

I pressmeddelandet från EU-kommissionen står det:

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är en koldioxidmarknad baserad på ett tak och ett handelssystem med utsläppskvoter för energiintensiv industri och energiproduktionssektorn. Det är EU:s viktigaste verktyg för att hantera utsläppsminskningar och täcker cirka 40 % av EU:s totala CO2-utsläpp. Sedan införandet 2005 har EU:s utsläpp minskat med 41 %. Den överenskommelse som nåddes i dag gör systemet mer ambitiöst i att minska ytterligare utsläpp.

 Rådet och parlamentet enades om att höja den övergripande ambitionen för utsläppsminskningar till 2030 inom de sektorer som omfattas av EU ETS till 62 %.

 r det gäller sektorer som omfattas av Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – cement, aluminium, gödningsmedel, elproduktion, väte, järn och stål, enades rådet och parlamentet om att upphöra med gratis utsläppsrätter för dessa sektorer, under en nioårsperiod mellan 2026 och 2034. Under denna tid kommer CBAM endast att tillämpas på den andel av utsläppen som inte drar nytta av gratis utsläppsrätter enligt EU ETS.

 Rådet och parlamentet enades om att inkludera sjöfartens utsläpp inom ramen för EU ETS. De enades om ett gradvist införande av skyldigheter för rederier att släppa ut utsläppsrätter: 40 % för verifierade utsläpp från 2024, 70 % för 2025 och 100 % för 2026.

 Rådet och Stortinget enades om att skapa ett nytt, separat system för handel med utsläppsrätter för bygg- och vägtransportsektorerna och bränsle för flera sektorer, för att säkerställa kostnadseffektiva utsläppsminskningar inom dessa sektorer, som hittills haft svårt för att minska koldioxidutsläppen.

 Varje medlemsland kommer att lämna in en ”social klimatplan” till kommissionen, som innehåller de åtgärder och investeringar de avser att genomföra för att mildra effekterna av det nya systemet för handel med utsläppsrätter för utsatta hushåll.

 Paketet ”Fit for 55”, som presenterades av Europeiska kommissionen den 14 juli 2021, kommer att göra det möjligt för EU att minska sina nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och att uppnå klimatneutralitet till 2050.

Gigantisk teknokratiskt regelverk

För den som vill fördjupa sig i EU-teknokraternas regleringsuniversum finns det nästan inga gränser för vad som kan hittas. Här är en av deras egna kataloger.

Dessa planerna utvidgar och förstärker EU:s redan vansinniga ”gröna skifte” och styr kontinenten mot social och ekonomisk kollaps. EU har utan tvekan gigantiska planer på att minska utsläppen, men det finns inga trovärdiga planer för hur det är möjligt att upprätthålla produktion och rimlig välfärd i ett sådant system.

Personlig koldioxidkredit

Och som vi tidigare meddelat innebär detta system att varje enskild konsument måste spåras ner till sista grammet CO2:

Det innebär att alla i EU-länder måste betala för CO2-utsläpp. Pengarna ska sedan användas för att tackla klimatförändringarna. EU:s klimatmål till 2030 är att minska nettoutsläppen med 55 % innan de sänks till noll till 2050.

”Jag är glad över att en balanserad överenskommelse har nåtts om EU:s största klimatlagstiftningspaket någonsin”, säger Esther de Lange (CDA) parlamentsledamot, som är ansvarig för samordningen av Green Deal och chefsförhandlare för Social Climate Fund.

”Det här avtalet kommer att ge ett enormt bidrag till att bekämpa klimatförändringarna”, säger Peter Liese, en tysk lagstiftare som styrde förhandlingarna på uppdrag av Europaparlamentet.

Den holländska nyhetsbyrån NOS skriver:

Det betyder att varje gång du fyller på bränsle och om värmen är påslagen måste du betala, på grund av de skadliga ämnen som släpps ut som ett resultat.

 Personer som isolerar sitt hus väl, köper värmepump eller byter till elbil kan få bidrag från en separat fond. Det kommer också att finnas pengar till människor som har mindre att spendera, också till följd av inflationen. Mer än 86 miljarder euro finns tillgängliga i den fonden.

 Åtgärderna är en del av ett paket med klimatlagar. Före 2030 ska CO2-utsläppen minska med 55 procent. Den europeiska industrin, som redan delvis måste göra detta, kommer att få ta itu med högre utsläppskostnader, och företag utanför Europa kommer att betala för sina utsläpp vid gränsen. Pengarna som samlas in med detta kan användas till klimatplaner.

 Medborgare och företag måste betala för CO2 från avgaser och skorstenar. Detta går via energibolag och pumpstationer. De måste betala för utsläppsrätter och sedan debitera kunden som kommer för att fylla på eller slå på gasolvärmaren.

Eva Vlaardingerbroek sätter fingret i odjurets öga när hon skriver:

Det innebär införandet av ett socialt kreditsystem där din privata konsumtion ska spåras in i minsta detalj. Det kräver heldigital övervakning 24 timmar om dygnet och det kräver digitala system som gör detta möjligt. Det innebär att avskaffa kontanter och införa digital centralbanksvaluta.

Australien är redan igång:

World Economic Forum: ”My Carbon”: En strategi för inkluderande och hållbara städer

Och naturligtvis går World Economic Forum i spetsen för detta digitaliseringshelvete. Och intressant nog lyfter de fram den drakoniska coronadiktaturen som ett framgångsrikt test av vad befolkningen är villig att acceptera:

 1. Covid-19 var testet på socialt ansvar – Ett stort antal ofattbara folkhälsorestriktioner tillämpades av miljarder medborgare över hela världen. Det fanns många exempel globalt på att upprätthålla social distans, bära masker, massvaccinationer och acceptera ansökningar om kontaktspårning för folkhälsan, vilket visar kärnan i individuellt socialt ansvar.
 2. Tekniska genombrott i den fjärde industriella revolutionen – Framsteg inom ny teknik som AI, blockchain och digitalisering kan göra det möjligt att spåra personliga koldioxidutsläpp, öka medvetenheten och även ge individuell rådgivning om lägre koldioxidutsläpp och etiska val för konsumtion av produkter och tjänster. World Economic Forums Scale 360-initiativ visar användningen av teknologier från den fjärde industriella revolutionen under hela livscykeln för produkter och tjänster.
 3. Ökad medvetenhet och ägarskap för natur och miljö – De senaste åren har det skett en ökad medvetenhet och en ökad oro hos allmänheten kring klimatförändringarna och särskilt bland unga. UNDP:s ”Peoples’ Climate Vote” speglar att över 64 % av människor tror att klimatförändringar är en global nödsituation. En ny undersökning från Pew Research Center av 17 avancerade ekonomier fann en utbredd oro över de personliga effekterna av globala klimatförändringar: 80 % av medborgarna säger att de är villiga att förändra hur de lever och arbetar för att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.

 

Läs: Miljardärsklubben: – Vår allians skapar styrning av smarta städer

 

Individuella koldioxidkvoter avgör vad du får köpa och vart du får resa

 

Ett osynligt fängelse har byggts åt dig

Föregående artikelEtt triangelspel mellan Tyskland, Kina och Ryssland om Ukraina
Nästa artikelUkraina – USA lurar sina allierade för att hålla dem i schack
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Det är alltså genom skrämseltaktik med ”klimathot” eliten vill skapa krav på underkastelse till individuella koldioxid kvoter och övervakning.
  Precis som militarismen och vapenlobbyn skapar upprustningskrav genom skrämsel och hotbilds-produktion genom krigspropaganda i offentligheten med hjälp av medierna. Sedan får man det man begär av riksdagens idioter. (det är ju krav från EU). ”Jubeltoner från EU-parlamentet”

  Först vilseleder man medborgarna med propaganda och sedan genomför man ”opinionsundersökningar” som bekräftar det de föresatt sig att komma fram till och redan propagerat för. Sedan publicerar man undersökningen och tar beslut Tjo hej! Svårare än så var det alltså inte.

 2. Vi har en gammal tecknad film baserad på sagan av Gianni Rodari ”The Adventures of Cipollino” (”Приключения Чиполлино”).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cipollino

  Prince Lemons monolog till sina undersåtar – grönsaker ser ut så här:
  https://www.youtube.com/watch?v=A60rEk-U78k

  (Översättningen)
  – Den senaste tiden har intäkterna i vår stat minskat. Efter att skatten på luft infördes började man andas mindre. Det är upprörande!
  – Håll käften!
  – Dessutom införs en ny skatt på nederbörd: för vanligt regn – hundra lire, för kraftigt regn – tvåhundra lire, med åska och blixtar – trehundra lire.
  – Håll käften!

  (Originalet)
  – За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!
  – Молчаааать!
  – Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — сто лир, за проливной дождь — двести лир, с громом и молнией — триста лир.
  – Молчаааать!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here