Nedvärderar EU faran av 5G för hälsan och för miljön?

29
3552
Bild: Shutterstock via licens.

 

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad. Jag bedömer att ämnet bör diskuteras vidare. Är osäker på vissa bedömningar i den allmänna diskusson.

Denna artikel av Mona Nilsson, Ordförande för Strålskyddsstiftelsen och författare till Mobiltelefonins hälsorisker (2010) har tidigare publicerats i mars-numret av Kritiska EU-fakta 2020. Publiceras även här med tillstånd av artikelförfattaren.

Mona Nilsson

EU nedvärderar faran av 5G för hälsan och för miljön

Post- och Telestyrelsen, PTS, meddelade i början av februari att man ska hålla auktioner för att sälja ut frekvenser för 5G i oktober 2020.

Detta trots att det helt saknas forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa, insekter, fåglar och vår gemensamma miljö.

5G är en ny trådlös teknik som är helt otestad gällande påverkan på människors hälsa och miljön. Såväl den franska myndigheten Anses som den amerikanska senaten har konstaterat att det helt saknas forskning på effekter av 5G. Flera kantoner i Schweiz har pga osäkerheten infört moratorium för utbyggnad av 5G i avvaktan på utredning. 5G är stoppat temporärt i Bryssel och i Wallonien, liksom av Sloveniens regering av liknande skäl.

Över 260 vetenskapsmän och läkare som idag undertecknat 5G Appeal samt ett växande antal kritiker över hela världen har slagit fast att 5G leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning som redan bevisats vara skadlig för människors hälsa och för miljön.

5G är en helt ny teknik som koncentrerar mikrovågsstrålningen i smala stråk för att uppnå den supersnabba trådlösa överföringen och bygger på militär teknik (sk fasstyrda gruppantenner). Dessutom kommer antalet basstationer att mångdubblas.

Denna ökande och koncentrerade strålning kan enligt forskare leda till ”omedelbara vävnadsskador” medan andra befarar det inte är orimligt att pulserna kan orsaka plötsligt hjärtstopp eller annan allvarlig hälsopåverkan. Redan finns vittnesmål från områden där 5G startats i form av hjärtpåverkan, tinnitus, huvudvärk och sömnsvårigheter mm. Därtill finns uppgifter om massdöd av fåglar och insekter.

Mikrovågsstrålningen ökar så mycket med 5G att beslutsfattare i olika länder utsätts för påtryckningar för att höja sina gränsvärden satta för att skydda människor mot hälsoskador, annars kan 5G inte byggas ut. Exempelvis har Bryssel höjt gränsvärdet år 2018 med över 20 gånger jämfört med det som gällde under 3G-utbyggnaden.

5G Appeal som sändes till EU-kommissionen hösten 2017 var ett initiativ av professor em. Rainer Nyberg, Finland, och cancerläkaren/forskaren professor em. Lennart Hardell, Sverige.
I appellen konstaterar de att 5G innebär ett gigantiskt experiment med människors hälsa som strider mot internationella konventioner. De rekommenderade ett moratorium för utbyggnad av 5G tills potentiella risker för människors hälsa och miljö har undersökts fullt ut av forskare utan bindningar till industrin. Det hänvisade också till försiktighetsprincipen som antogs av UNESCO 2005 som är inskriven i EUs grundlag Lissabonfördraget.

EU-kommissionen svarade med att hävda att det inte skulle finnas belägg för att det skulle finnas hälsorisker med 5G och hänvisade till två instanser: ICNIRP (International Commission on Non Ionising Radiation Protection), samt till EU-kommissionens egen expertrapport, SCENIHR (Scientific Committe on emerging and Newley Identified Health Risks).

Båda är emellertid kända för att inte vara opartiska.
ICNIRP är den organisation som rekommenderat de skyhöga gränsvärden eller ”referensvärden” som rekommenderas av EU-kommissionen och svenska myndigheter, men som är gravt otillräckliga för att skydda mot visade skadliga effekter av mikrovågsstrålning då de endast skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter av mycket kort tids exponering. De utesluter skydd mot exempelvis cancer och andra skador som uppstår vid längre tids exponering vid nivåer som inte medför akuta effekter pga uppvärmning.

Detta trots de massiva vetenskapliga beläggen för skadlig påverkan under ICNIRP:s värden. Både ICNIRP och SCHENIR är dominerade av personer med bindningar till telekom- eller elindustrin och saknar helt representanter från den majoritet inom forskningsområdet som anser att ICNIRP: värden är otillräckliga (se www.emfscientist.org). ICNIRP:s utredningar är alltid förmånliga för telekombolagen. Intressant är att en domstol i Italien nyligen slagit fast att ICNIRP-medlemmar och SCENIHR:s utredning är mindre tillförlitliga än forskare och experter som är oberoende från telekomindustrin.

I Sverige förs ingen kritisk diskussion bland politiker och media om hälso- och miljöeffekter. Inrikesminister Anders Ygeman påstår till och med att kritiken mot 5G skulle komma från Ryssland. Svenska politiker verkar mer bry sig om skyddet av Ericssons överlevnad, som enligt experter är beroende av att 5G blir en framgång, framför skyddet av det svenska folkets hälsa och vår miljö.

Men motståndet mot 5G växer. I Italien motsätter sig drygt 100 kommuner 5G. I Schweiz är över hälften av befolkningen motståndare till att 5G byggs ut. Robert F. Kennedy Jr säger att 5G ”är en stor mardröm”. Utan tvekan finns så mycket vetenskaplig forskning som visar skadlig påverkan pga mikrovågsstrålning att det är fullständigt vansinne och rena diktaturfasoner, att med tvång och utan demokratisk förankring, exponera hela svenska folket för 5G. I stället bör vi växla in på ett spår som bär mot en säker teknik.


Kommentar:

Jag har tidigare rapporterat om Anders Ygemans osakliga kommentar om 5G-debatten. Vem har sett Ygemans “ryska troll”? Lurad? Av vem?

Vore det inte bättre att ansvarige regeringsledamoten Anders Ygeman tar reda på fakta så att inte han lurar sig själv – och oss andra?

Jag skrev i den artikeln:” Sveriges minister för energi och digital utveckling Anders Ygeman har påstått att en attack skett på hans Facebook-sida av “ryska troll” över framtiden för 5G-nät. Detta har tidigare avvisats den ryska ambassaden. I verkligheten visade sig de över 2 000 kommentarerna ha en lokal förklaring. Anders Ygeman har anklagat Ryssland för att ”destabilisera den svenska 5G-debatten” och uppger att han attackerats på Facebook-attack. Men SVT hittade inga utländska ledtrådar, eftersom den över 2000 kommentarer långa tråden visade sig ha sitt ursprung hos en “vanlig svensk mormor/farmor”.Tidigare i år sa Anders Ygeman att varje gång han nämner 5G på sociala medier attackeras han av hundratals 5G-negativa kommentarer. Han föreslog att ”ryska intressen” stod bakom attackerna.”Det finns ett ryskt politiskt konkurrensintresse att störa och hindra andra länders utveckling av 5G”, påstode Ygeman. ”Uppenbarligen kan dessa kommentarer skapa oro för vanliga svenskar. Det måste vara syftet med dem ”, sade Ygeman.

Vidare ”Den senaste efterforskningen från SVT gav den ryska ambassaden viss upprättelse. Enligt denna organiserades de många svaren till stor del av en svensk grupp mot 5G som grundades av 64-åriga Katarina Hollbrink, som bor på Södermalm, Stockholm. Hon och beskriver sig själv som en ”vanlig svensk mormor/framor som är orolig för strålning”.

Föregående artikelUkrainas president Zelensky ville tillåta nynazister att attackera Donbass i april
Nästa artikelUSA-analytiker: USA:s Cyber-Stasi vill undertrycka all digital oenighet i Bidens Dystopia
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

29 KOMMENTARER

  • Du Anders, som brukar vara noga med vetenskaplighet, du säger att du ”tror”. Jag säger inte att du har fel Anders, nej jag säger att jag tror att du inte vet.

   • Riktigt Bertil, jag vet inte – med säkerhet. I sådana lägen är det helt i linje med ”vetenskaplighet” att flagga sin osäkerhet, t.ex. genom att säga att man ”tror”. Ett finare ord är ”kvalificerad gissning”. Helt tillåtet. Vad som inte är tillåtet är att låta tvärsäker när man inte är det.

   • Det är bra att veta ödmjuk är motsatsen till högmod.
    Högmod går som bekant alltid före fall.
    Därmed inte sagt högmodet försvinner.
    Det finns så gott som alltid så många bortförklaringar att högmodet kan fortsätta.

   • Och hur mycket utbildning, kunskap och erfarenhet har läkare i ämnet. Om någon medicins kvackare försöker behandla patienter hamnar dom i fängelse. Om vi vänder på det, teknologi kvackare är helt tillåtna att sprida bedrägligt fejk. Detta rör sig inte om läkarvetenskap utan om ingenjörsvetenskap och fysik, inte medicin.

  • USA har inget intresse att sätta käppar i hjulet för 5G, utan för Kina som ligger åratal före resten av världen i utvecklingen.

 1. 5G startas nu i Stockholm. Människor vittnar redan före 5G om svåra symptom pga strålning från basstationer. 5G kommer att göra allt fler människor sjuka och förvärra situationen för de som redan är drabbade.
  En total hälso- och miljökatastrof. 5G byggs ut med hjälp av diktaturfasoner och intensiv lögnaktig propaganda. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/05/5g-startas-i-stockholm/.

  5G är enligt flera oberoende advokater ett brott mot mänskliga rättigheter. Se https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/05/hollandsk-domstol-provar-5g-utbyggnadens-laglighet/

  • Och dom svåra symptomen har visat sig uteslutande komma från anti-5G aktivister. Man har gjort experiment, satt upp antenner, men utan att slå på dom, och helt plötsligt dyker det upp massa aktivister upp med olika ”svåra symptom”. I Kina har 5G nu varit i drift nästan ett år i stadskärnorna, och inte ett enda fall av ”svåra symptom” har dykt upp. Anti-5G hetsarna har även visat sig vara en gruppering utan några som helst relevanta kunskaper i ämnet, nyckelpersoner med folkskolekompetens från 50-talet till exempel. Anti-5G propagandan har däremot hetsat till och orsakat svår skadegörelse på utrustning på flera håll, borde det inte istället vara så att man borde dra dessa aktivister inför rätta där dom får tillfälle att redovisa sina underliggande kunskaper. Vi skall heller inte glömma att den så kallade ”Strålkyddsstiftelsen” är, trots det officiella klingade namnet, är en privat extrem aktivistorganisation utan någon relevant kunskaps eller kompetens underlag. Vilken kompetens har till exempel ”advokater” i medicin eller ingenjörsvetenskap. Den intensiva lögnaktiga propagandan kommer just från aktivisterna.

 2. Jag, liksom Mona N. går in på Strålskyddsstiftelens hemsida och finner: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/05/mikrovagsstralning-fran-tradlos-teknik-och-5g-ett-hot-mot-insekter-faglar-och-vaxter/
  Där skrivs bl.a. ”En ny EU-finansierad granskning av tillgänglig forskning visar att strålning från kraftledningar, mobilmaster och WiFi kan skada fåglar, insekter och växter. 5G-utbyggnaden kan genom ökningen av mikrovågsstrålning förvärra situationen. Allvarlig miljöpåverkan kan inte uteslutas.”
  Vidare ” Den nya utredningen från EU-finansierade EKLIPSE, baseras på 97 vetenskapligt publicerade forskningsrapporter. Det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar:
  1 insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion
  2 fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning)
  3 växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler som kan leda till minskad tillväxt”
  Artikeln är från 22:a maj 2018. Vid all samhällsplanering sägs numer att det är viktigt med konsekvensanalyser. Men när ”Det Digital-finansiella Komplexet” får härja fritt, och det får det uppenbarligen, då hinner varken konsekvensforskning eller lagstiftning med.
  Jag minns hur jag redan på 1970-talet, då jag läste zoologi, fick lära mig att en del flyttfåglar blev något förvirrade när de flög över Bergslagen. Redan då, för 50 år sedan antog man att det kunde vara de stora malmmängderna av magnetit som kunde påverka deras orientering.

  • Många djur har magnetiska sensorer i kroppen och använder för orientering. Sedan heter det inte ”strålning” utan radiovågor, och där har vi åtskilliga generationer av erfarenhet. Dessa propagandister, kulter och domedagssekter arbetar så att man vräker ur sig vilda påhittade hypoteser utan verklighetsförankring, och sedan kräver att alla andra skall bevisa att dom har fel. Låt dom istället bevisa att dom har rätt, och ignorera klyschorna som ” 300 forskare—etc.”. Dom ”forskare” jag lyckats hitta sysslar med genusforskning, historieforskning, och liknade, och en vaktmästare tackade för befordran till ”forskare”. Redan 1925, då Radiotjänst började radiosändningar, gick sådana här sekter och kulter ut och förutspådde mänsklighetens undergång. Varenda gång ny teknik kommer dyker samma typ blåkulla-gäng upp med uppdiktade domedags profetior och försöker återstarta häxprocesserna och häxhysterin i Europa 1450-1750. 30,000 personer avrättades. Den sista ”häxan” avrättades i Schweiz år 1782. Lite mer:
   https://falsknyhet.wordpress.com/2019/04/05/stralningssekten/
   https://falsknyhet.wordpress.com/2019/05/31/de-medeltida-haxprocesserna-har-ateruppstatt-5g/
   ”En utmärkelse till Strålskyddsstiftelsen är ”årets förvillare 2013″ ”för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk”.”
   Tro inte på all goja som pumpas ut på webben.

    • Sant – i isolering. Problemet är att ingen har lyckats hitta den ”kunskap” som aktivisterna vill ha. I avsaknad av sådan ”kunskap” är det närmaste vi kan komma erfarenhet. Har någon bevisat att dricka mjölk från djur är ofarligt? Mig veterligt nej, men eftersom vi har druckit sådan mjölk i tusentals år utan att kunna iaktta några negativa effekter kan vi nog ganska säkert fortsätta på grund av erfarenheten. Dessutom, hur skulle ett forskningsprojekt se ut som bevisade det.

 3. Man undrar om Anders Ygeman kan någonting om någonting. Kan han då inte ringa behörig instans innan han kläcker ur sig frukten av sina hjärnspöken?

  Minns jag inte fel hade Ryssland för evigheter sen både förbud mot placering av mobilmaster i närheten av skolor och förbud mot småbarns användning av mobiltelefoner. Då var inte ens fråga om 4G, men den ryska vetenskapsakademin var på alerten; det var på den tid då man debatterade olika mobilers antenner, som då var ofta utanför telefonen.
  Debatten har årtionden på nacken, men behörig minister tycks aldrig ha ens hört talas om den.

  Även i Frankrike förekom förbud mot placering av mobilmaster i närheten av skolor under GSM-tiden. Hur det är nu vet jag inte men det verkar som alla hämningar har släppt, dessvärre.
  Snart finns ingenstans att fly till för de som är överkänsliga för strålning.

  • Det var inte Ryssland utan Sovjet. Man hade begränsningar i tid hur länge personer tilläts vistas i starka elektromagnetiska växelfält, till exempel i transformatorstationer. Helt sant, man använde den då nya tekniken med försiktighet i början, men det har sedan visat sig vara onödigt. Det är inte hämningar som har släppt, det är kunskaperna och erfarenheten som har ökat. Aktivister, för det är bara aktivister, påstår ofta att dom är ”överkänsliga för ”strålning”. Inte en enda gång har man lyckats visa det i kontrollerade neutralt genomförda experiment. Det tycks snarare vara ett sätt att bedra det sociala systemet för att få bidrag. Att ”skydda” sig mot ”strålning” är mycket enkelt. Utomhus ”bestrålas” du med omkring 1,500 watt elektromagnetisk strålning konstant. Går du inomhus tror jag inte mycket av den tar sig igenom trä eller betongväggen till bostaden. Hur är det med dig själv. Håller du handen över ögat går ingen ”strålning” genom den, du kan inte se genom dina egna kroppsdelar.

 4. Strålskyddsstiftelsen / institutet är en intresseblogg för vettskämda, som skriver ihop en mängd absurda påståenden utan bevisvärde och hänvisar till en mängd källor som inte går att verifiera på sitt faktainnehåll. Sidan är full av skrämselpropaganda, som vettskrämda människor länkar vidare genom ”fakebook” till andra troende, där de bekräftar varandras föreställningar.
  Den som vill veta något om hur det förhåller sig med strålning och 5G bör söka sig till ”strålsäkerhetsmyndighetens” hemsida.

 5. ”Detta trots att det helt saknas forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa, insekter, fåglar och vår gemensamma miljö.” står det i artikeln. Den forskningen saknades även 1925 när Radiotjänst startade rundradiosändningar. Sedan dess har vi ackumulerat en hel del kunskap och erfarenhet. En tankeställare och tankeexperiment. Påstående. Tändstickor måste förbjudas. Det finns inga bevis för att om vi tänder en tändsticka kommer jorden att explodera och allt liv utrotas. Det är ju sant, det finns inga bevis för det. I en anteckning från Kina 1366 beskrivs en svavelsticka, som skulle ha varit i bruk året 577 under erövringen av norra Qi. Utan att starta några mer djuplodande seriösa vetenskapliga utredningar och forskning med omfattande matematiska kalkyler tror jag vi kan med viss sannolikhet säga att använda tändstickor är rätt säkert. Samma resonemang kan tillämpas på radiovågor av låg intensitet och styrka. Vi kan med viss sannolikhet ignorera mer extrema aktivistorganisationer som den privata aktivistorganisationen Strålskyddsstiftelsen vilken helt saknar kompetensbas och kompetensunderlag.

  • Jag vill att du ska förstå att det saknas forskning på att det inte utgör några hälsofaror för levande organismer.
   Där emot finns det tusentals studier och forskning om att det är farligt.

   Inget försäkringsbolag har gått med på att försäkra telecombolagen, de vet hur förödande det skulle bli när stämningar kommer in och de skulle förlora miljarder.

   Telecombolagen vet hur farligt det är, det visste även tobaksindustrin ändå sålde man in cigaretter som något som var bra för din hälsa.

   Allt handlar om makt och pengar

 6. Jag brukar säga att detta är en ren intelligensfråga och inget annat. Vi är bioelektriska varelser och det är inte något KONSTIGT att denna strålningsterror påverkar oss. Redan i början på 80talet när de första elöverkänsliga dök upp så fattade man att dessa bara är toppen på isberget. Sedan dess har man mött otaliga människor som mår uselt av den ständigt ökande strålningen. Jag är ute och delar ut flyers och talar med folk praktiskt taget varje dag. Och många som förut har fnyst åt det här har nu själva blivit drabbade. Pga ICNIRPs (Mobilindustrins lobbyorganisation) manipulationer så har debatten tystnat i Mainstream Media.

  Vi har under flera decennier sett de symtom som man redan på 70talet varnade för, bli alltmer frekventa. De sista åren har vi fått en formlig epidemi av sköldkörtelproblem, tinnitus, migrän, försämrat närminne, sömnbesvär och diverse psykiska problem. Särskilt det sista året i våra städer, vi blir kontaktade av ständigt nya människor som helt plötsligt börjat få symtom. De flesta har ju ingen aning om varför de mår dåligt; det lilla fåtal som fattar att sätta det i samband med den basstation de fått nära sig, har ofta kommit till den insikten pga att de av nån tillfällighet börjat tala med grannar som uppvisat samma symtom.

  Detta är den utan jämförelse värsta medicinska skandalen någonsin om man ser till antalet drabbade. Eftersom strålningen drabbar oss oavbrutet som en sorts ständig stress så förvärrar den praktiskt taget alla de sjukdomar som den inte primärt orsakar. Man bryter helt enkelt samman på sin svagaste punkt – så funkar extrem psykisk stress och när strålningsstressen läggs på så får de som är känsligast ofta raseriutbrott, depressioner, förföljelsemani osv. Det har man lätt kunnat konstatera hos de många känsliga i ens bekantskapskrets. Det här är inget som kommer att gå att dölja särskilt länge till nu. Men hur mycket ska t.ex barnen bli skadade innan myndigheterna gör något? Själv tror jag inte på konspirationer utan det är så att politikerna är grundlurade av SSM/ICNIRP – jag har ju talat med åtskilliga och de vet praktiskt taget inget om detta. man har bundit upp sig för det elektrifierade och trådlösa samhället och på denna politikernas framtidsdröm FÅR det inte vara något fel; så det MÅSTE vara nån sorts inbillning. Fruktansvärd idioti!

  Nu när otaliga människor blir mer och mer skadade för varje dag, så är det helt ofattbart att viss inget märker av sig själva! Kolla bara på barnen t.ex…….sen är givetvis den hypnotiserande skärmnarkomanin ett mycket stort problem; Smartphone Zombies som vi kallar dagens generation skulle må bäst av att inte bara sluta stirra ner i sina droger var minut, utan även radikalt skära ner sin skärmtid, vare sig den är trådbunden eller ej. Men det är det trådlösa eländet som är det verkliga problemet för folks nervsystem, för deras blodcirkulation, ja för deras hälsa överhuvudtaget.

  Nu har jag inte tid att skriva mer – ska ut och mäta hos folk och informera befolkningen om katastrofen som dessutom enligt miljöbalken är klart olaglig! Sista tiden har det blivit otroligt mycket lättare att tala med folk om detta; tyvärr av den orsaken att allt fler mår sämre. Men jag hyser inget tvivel om att precis som när industrin försökte dölja sina brott och smutskasta motståndarna i fallen DDT, asbest, Thalidomid, Entero-Vioform, tobak och petroleum, så kommer sanningen fram även i det här fallet. När man slår på mätaren och visar ungdomar hur deras Smartphones gör att den går i taket och att de påverkas fruktansvärt av den otroligt ökande strålningen – det gör intryck!

   • Den vetenskapliga bedömningen får man om man läser de många forskningsrapporterna. Som bl.a Mona Nilsson hänvisar till. Men erfarenhet av folks besvär, som hela tiden bekräftas av mätningar etc har sitt värde. Allt det jag upplevt under många år bekräftar det som seriösa forskare kommit fram till. Om folk t.ex installerar WiFi och folk börjar må dåligt i husen – man slår av det och dom mår bättre – det har man väl rätt att dra slutsatser av (särskilt när det upprepas massor av gånger med olika personer) även om man inte lägger upp det i PubMed med en kontrollgrupp som alternativ?

    • Jag delar kunskapen, synpunkterna och oron i Mona Nilssons artikel och den sakkunniga kommentaren av Jan-Erik Gustafsson. Man måste ta fråga på allvar.

     Detta medför att jag inte har för avsikt att ta in kommentarer som inte baseras på fakta eller referenser eller som ligger utanför ämnet. Har fått förståelig kritik för att medta kommentarer som kan sägas vara rent tyckande/osakliga.

     • Ja men ta inte in dom då. Har inget mer att tillägga. Är upptagen från morgon till kväll med detta – är ute ständigt och mäter och igår fick mina medarbetare fly från ställen där vi skulle vistas pga de fruktansvärda nivåerna. Det här slaget avgörs inte på nätet. ha en bra dag.

     • Och vilken utbildning, kunskaper och kompetens har just Mona Nilssons, jag ser henne som propagandist och aktivist som förundersöker dela ut medicinska råd till allmänheten. Borde det inte snarare vara åtalbart precis som om en person utger sig för att vara läkare, utövar läkaryrket utan varken utbildning eller licens.

  • Problemen i Sverige har snarast politiska orsaker. Kina är idag betydligt mer framskridet och avancerat tekniskt än Sverige och 5G närmar sig full utbyggnad, och det precis omvända effekterna uppträder. Folk är friskare, nöjdare, och har större friheter, detta går helt i takt med 5G och teknologiutvecklingen och hur den används i samhället.

 7. Karl W far med osanning när han skriver att symptomen från mikrovågsstrålning uteslutande kommer från anti-5G aktivister, och när han helt fräckt påstår att det helt saknas forskning, som visar att 5G kan byggas ut utan att skada människor, insekter. fåglar och vår gemensamma miljö. En sådan debattör är inte trovärdig. För er som är seriösa så rekommenderar jag er att googla a) Naren et al;Electromagnetic Radiation Due to Cellular, Wi-Fi, and Bluetooth Technologies. How Safe are We? IEEE Access 2020, som är en vetenskaplig uppdatering av forskningsläget och en genomgång av biologiska standarder, b)Kostoff Roland N; Adverse Effects of Wireless Radiation, 2019, PDF, som skriver att mikrovågsstrålning inte enbart ger värmeskador på hud och ögon, , men också orsakar systemiska hälsoporblem, c) Karboytcheva Miroslava; Effects of 5G wireless communicstion on human health, European Parliamentory Research Service, EU 2020, som skriver att 5G är fundamentalt för det Europeiska giga-bytesamhället 2025 (sakernas internet enligt EU), men som också varnar för hälsoeffekter av den täta utplaceringen av basstationer.
  PTS, Strålskyddsmyndigheten och kommunala förvaltningar som Miljöfövaltningen i Sthlm håller varandra om ryggen och hänvisar regelmässigt till Strålsäkerhetsmyndighetens föråldrade referensvärde på 10 W/m2 (aktuell hemsida inte uppdaterad sedan 2017!) istället för seriös forskning som sätter gränsvärdet till 100 mikroW/m2.

  Det finns heller ingen samhällelig kontroll över var basstationer och antenner sätts upp, och i bostadsområden får fastighetsägare/bostadsrättsföreningar betalt av av operatören för installationen, men de boende informeras inte. Sthlms miljöförvaltning tror att det i de flesta fall krävs bygglov, som i så fall hanteras av Stadsbyggnadskontoret. Det finns heller inget offentligt register över var installationerna är gjorda enligt Miljöförvaltningen.

  Så i helgen mitt under coronapandemin hade operatörerna Telia och Tele 2 försåtliga helsidesannonser i SvD om hur bra det skall bli för vanligt folk att få leva med ett supersnabbt (och hälsovådligt) nät. Men KTH-professorn Jens Zander säger till SvD 26 maj att ”i huvudsak är det industrin i form av uppkopplade prylar, självkörande bilar med mera som kommer att behöva det kraftigare nätet som kallas sakernas internet”.

  Så det är inte underligt att hela det svenska EU-insnärjda politikeretablissemanget på alla nivåer ställer sig utan reservation och diskussion bakom Ericsson och teleoperatörernas utrullande av 5G. Men vilka medborgare vill till slut leva i detta robotiserade, digitaliserade övervakningssamhälle som nu hotar att växa fram bl.a. med coronapademin som förevändning.

  • När det gäller insekter. fåglar och insekter talar man om sådana som förirrat sig in i domen som omger stora radar antenner. Samma gäller när man talar om ”mikrovågsstrålning” som ger värmeskador på hud och ögon. Det kan jämföras fysiskt med att kollidera med en fluga i 50 km/t och ett godståg. De fysiska komponenterna är mycket olika.

 8. Det fina med 5G är att strålningen riktas mot den som väljer att använda den. Det innebär att om man inte har en telefon med 5G så riktas nästan ingen 5G-stråling mot dig.

  I övrigt är jag inte orolig över basstationernas strålning, ens om de är riktade. Ju fler sändare och ju närmare konsumenterna de befinner sig, desto lägre effekt kan de drivas med. Mer orolig bör man nog vara för den sändare man håller mot örat eller ger till sina barn, helt oavsett numret på ”G”, särskilt om man befinner sig långt ifrån en basstation, för då måste den sända med högre effekt. Analys. Tag gärna upp detta!

  Problemet med totalitär övervakning har inte förändrats nämnvärt och beror inte så mycket på G-numret, men på hårdvara, operativsystem, mjukvara, valda plattformar och ägarförhållanden. Tag gärna upp den frågan!

  Vetandets värld har exempelvis som goda föredömen en nedladdningsbar MP3-fil (19MB 20 min) om saken, så att alla kan ladda ner den utan att köra SR:s skripts, ex. genom att använda NoScript.

  • Dessutom reglerar 5G styrkan till minsta möjliga behov, vilket tidigare teknologi inte gör. Exponeringen av 5G är alltså dramatiskt mindre än tidigare system, och frekvensbanden desamma.

 9. För min del har jag inget emot att Sverige skulle helt förbjuda all ”strålning”. Det betyder att stänga ner all mobiltelefoni, alla radarstationer, all radiokommunikation, all rundradio, och det mesta av internet. Sveriges samhällssystem ligger ju kvar på 60-talets Kulturrevolution, helt baserad på ideologi, så varför inte ta steget fullt ut och kasta tillbaka Sverige och teknologin på samma nivå. Åtminstone om man skall följa de vidskepliga skräck- och teknologi predikanterna. Sverige är en ny Aristoteles och Galileo värld. Aristoteles, 384-322 f.Kr, sa att en femkilos vikt faller fem gånger fortare än en enkilosvikt. Galileo, 1564-1642, klättrade upp i tornet i Pisa och släppte vikterna, som träffade marken samtidigt. Det tog alltså nära 2,000 år att avfärda vidskepligheten. För detta ställdes Galileo inför rätta och hotades med avrättning. Dagens moderna efterföljarna till Aristoteles sprider samma vidskepelse om 5G, och en hel del annat. Ska vi även ställa dagens Galileo iför rätta, eller dagens Aristoteles, eller måste vi vänta 2,000 år på bevis att dagens Aristoteles vidskeplighet och häxjakter inte stämmer. Sverige får väl bestämma sig.

  Mona Nilsson och hennes lärjungar saknar helt både kunskaper, utbildning och erfarenhet i ämnet. Hur skall man lägga upp forskning att något är ofarligt. Vi har däremot 100 år erfarenhet att det är ofarligt. Att jämföra, hur vet vi att kläder av nylon och konstfiber inte är farliga för hälsan. Det vet vi inte för det finns även där ingen ”forskning” men det finns över 70 års erfarenhet. Dessutom, 5G är ett mjukvarusystem, som använder samma frekvensband som 4G idag. Även dessa 260 så kallade ”vetenskapsmän” och läkare saknar helt lämplig och relevant kunskap och erfarenhet i ämnet. Vi talar om fysik och ingenjörsvetenskap, inte läkarvetenskap. Vi har dessutom ”bestrålats” med ”mikrovågsstrålning” från till exempel radarstationer och WIFI anläggningar i mellan 80 och 30 år utan några effekter. Det är antalet basstationer som har ökat, inte någon ”mikrovågsstrålning”, rent tekniskt, ersätter du en stark basstation som levererar X mikrowatt per yta med 5 basstationer som levererar samma eller mindre styrka på samma område har du inte ändrat exponeringen, 5G minskar den dramatiskt. Medan de gamla pelarantennerna spred radiovågor likt ett flodljus på flera KW styrka över ett stort område, fokuserar 5G dom på ett mycket litet område i mikrowatt. Dessa ”forskare” är bara synnerligen gravt okunniga i ämnet.

  Vore det inte bättre att vi kunde dra dessa moderna och vidskepliga häxdoktorer inför rätta så dom ges tillfälle att demonstrera sin personliga kompetens och bevisa sina teser, och göras ekonomiskt ansvariga för de förluster dom orsakar genom att sprida vidskeplighet, eller skall vi fortsätta att misstänkliggöra dagens Galileos som man förföljde häxor på medeltiden och talade om trolldom.
  https://falsknyhet.wordpress.com/2019/05/31/de-medeltida-haxprocesserna-har-ateruppstatt-5g/
  https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/haxprocesserna

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here