Eva Myrdals appelltal 21 maj ”Ja till alliansfrihet – Nej till svenskt medlemskap i Nato!” på Mynttorget i Kampanjen

2
983
Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap

Svenska folket får inte säga sitt i allmänna val. Svenska folket får inte säga sitt i en folkomröstning. Riksdagens majoritet vågar inte ge folket en röst så att vi med andra alliansfria stater kan motverka det stormaktskrig som tornar upp sig och kan arbeta för att Sveriges hålls utanför kriget.

Eva Myrdal

 

USAs president Biden har stakat ut vägen – det gäller att försvaga Ryssland. Det skall ske genom 10 plus nu 40 miljarder dollar till bland annat vapen att brukas på Ukrainas jord istället för att medverka till förhandlingar för att avsluta Rysslands folkrättsstridiga krig i Ukraina. I dagarna reser Biden till Japan och Sydkorea. Det uttalade syftet är att förbereda kriget mot Kina. Det handlar om kontrollen över marknader – inte om demokrati och mänskliga rättigheter!

Sverige är en småstat i Eurasiens nordvästra periferi och riksdagens majoritet med regeringen vet litet om verkligheten utanför de slutna rummen i ”Världssamfundet”. Tänk bort länderna utanför USA, Kanada, Europeiska Unionen, Japan och Australien och ni blir lika snopna som Ann Linde när hon konfronterades med Turkiets krav för att godkänna Sveriges medlemskap i Nato.

Men folket är klokare än herrarna och ungdomarna ledde en så genialt formulerad talkör i demonstrationen för två veckor sedan:

”Inte en soldat, inte ett gevär, inte en krona till Natos militär”

Den rymmer det mesta av det vi nu skall studera samt agitera, agera och mobilisera kring om ansökan om svenskt Nato-medlemskap godtas..

”Natos militär”: vad är Nato? En kärnvapenbestyckad krigsallians ledd av Förenta staterna. En krigsallians som sedan 1999 öppet deklarerat och manifesterat sin rätt att kriga där den finner lämpligt. När vi studerar Natos historia och praktik undersöker vi också FN-stadgans aggressionsförbud och ramverk för att förhandla fred och vi undersöker Sveriges alliansfrihet. Tji fick revanschisterna när de 1810 tog hit en fransk marskalk Bernadotte som kung. Svenska överheten ville ha Frankrikes stöd till krig mot Ryssland för att ”få Finland åter”. Istället blev det nej till militärallianser och 200 år av fred inom landets gränser!

”Soldater”: militäralliansen Nato kan inte kriga utan manskap: allt stöd till de unga som skall mönstra. Genom studier och diskussion kommer de att veta att skilja mellan civilt och militärt försvar av sitt land å ena sidan och att döda och riskera sitt liv i militäralliansens krig i andras länder. Skillnaden mellan att försvara sig mot anfall – och att dras in i krig som förs i andra makters intresse utanför landets gränser.

”Gevär”: krigsalliansen Nato kräver att medlemsländernas vapenarsenal anpassas till alliansens krigsplanering – Sverige skall komma att åläggas att befästa Östersjön som Nato-hav och att förstärka kontrollen över Arktis. I luften och till sjöss i Natos krigsplanering utanför Sveriges gränser. Det riskerar att gå för oss som för Norge och Danmark nu – enorma kostnader för inköp och drift av stridsflyg, nedmonterat territorialförsvar och militärbaser på landets territorium kontrollerade av USA.

”Krona”: ”Svenska Folkets urgamla rätt, att sig själv beskatta utöfvas av Riksens ständer allena vid Allmän Riksdag” stadgades i § 57 i 1809 års regeringsform. Den rätten är en hävd med begränsningar, men statsbudgeten röstas ännu igenom i riksdagen. Om inriktningen på militära anslag kan frågor resas och drivas.

På vägen för att bygga enighet om att lämna Nato har vi också annat konkret arbete att göra.

Vi skall driva frågan att Sverige skall ratificera den FN-konvention om förbud mot kärnvapen som vårt folk i FN varit med om att ta fram. Konventionen trädde i kraft 22 januari 2021, men utan Sveriges signatur. Ni minns? Trumps försvarsminister James Mattis skrev till Hultqvist 2017 med budskapet att försvarssamarbeten skulle hotas om Sverige skrev under. Hultqvist och regeringen vek ner sig. Nu säger Magdalena Andersson att kärnvapenfrågan inte har med Nato-medlemskap att göra. Utmärkt. Upp till bevis!

Efter valet blir det omröstning i riksdagen om grundlagsförslaget om ny definition av utlandsspioneri i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Går förslaget igenom riskerar svenska medier åtal för spioneri om de röjer uppgifter som kan skada Sveriges förhållande till också ”mellanfolklig organisation”. Och ”främmande makt” föreslås bli ”främmande makt eller liknande sammanslutning”.  Läs exempelvis Nato – och ett förbud att granska t ex de 31 allierade i Nato och vad deras väpnade styrkor gör i kommande krig.

Riksdagens majoritet har gjort det krångligare för oss – men vi lägger en långsiktig plan och säger

Ja till alliansfrihet!

Ja till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen!

Nej till svenskt medlemskap i NATO!

Nej till föreslagen lagstiftning om utlandsspioneri!

Från manifestationen på Mynttorget i Stockholm 21 maj. Foto: Akef Sarhan.

 

Föregående artikelKritik mot Putin från den ryska sidan
Nästa artikelLäget i Ukraina efter 90 dagars krig. Håller omhuldade Paasikivis bedömningar?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here