FAKE NEWS! Den stora lögnen är inte vad du såg eller läste om, utan det som inte rapporterades

25
5455

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett till flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Stämmer det? Jan-Olof Rönn betonade ungefär detsamma i sin viktiga men svåråtkomliga bok ”Utan media kan du inte starta krig” ungefär detsamma -”Begravningar” var viktigaste sättet att att förvanska historien. Var i etablerade media har du läst en artikel som nämner eller rentav diskuterar om omvälvningen i Kiev 22/2 2014 var en statskupp? Var har du läst om inflytande av nynazism i Ukraina? Om kriget mot Donbass? Om USA:s väl belagda stöd åt terroristorganisationer i Syrien? Om Natos terrorbombningar av Serbien 1999 utan stöd i FN:s säkerhetsråd?


Denna artikel ”The Big Lie Is Not What You Are Told But What You Are Not Told” av James O’Neill har i vanlig ordning översatts av tandläkare Dr Martin O. Gelin DMD i Australien. Den är ännu inte publicerad på annat håll, men får ändå publiceras här. Artikeln är mycket givande och tankeväckande.


FAKE NEWS! Den stora lögnen är inte vad du såg eller läste om, utan det som inte rapporterades

Enligt en aforism tillskriven Benjamin Disraeli och senare populariserad av Mark Twain, finns det tre typer av lögner: lögner, förbannade lögner och statistik. Till detta kan läggas en fjärde kategori; lögn genom utelämnande. Alla fyra kan givetvis vara kopplade till varandra.

En inledande lögn offentliggörs, men när utförligare information som motsäger den ursprungliga osanningen kommer till handa, döljs eller förhindras den kompletterande informationen från publikation p.g.a.” bristande trovärdighet” eller tillbakavisas som “konspirationsteori”. I över 100 år har vi sett otaliga exempel på denna form av informationshantering.

”Nyhets- och mediaorganisationer” är inte längre tydligt identifierbara som sådana och kan snarare klassifieras som ”Nyhetshantering”. En företeelse som har blivit väldigt vanligt.

Det första världskriget, 1914-18, berodde till stor del på att britter och fransmän försökte att undertrycka Tyskland i dess roll som konkurrent till engelska och franska koloniala ambitioner. Detta enligt McGregors och Dochertys (1) noggranna avslöjande, en ren motsägelse till mordet på en mindre kunglighet i en avlägsen bosnisk stad som krigets upphov.

Ändå göds vi fortfarande med folklig mytologi, som i sin tur skyller allt på turkarna, tyskarna och även ryssarna. Militära katastrofer, som t.ex. Gallipoli, upphöjs till att vara en slags kolonial “mogenhet”.

Bolsjevikrevolutionen 1917 gav upphov till kampanjen ”Red Scare” eller Röda Faran som fortsätter än i denna dag. En tidig illustration av detta, som vi kommer att se längre fram, med ett förbindande eko i nutid, var Zinovievbrevet.

Brevet påstås att ha skrivits av Gregory Zinoviev, chefen för Komintern (Kommunistiska Internationalen) år 1924, och beskriver en bolsjevistisk plott ämnad att förlama Storbritanniens armé och flotta och sedan försätta Storbritannien i inbördeskrig.

Brittiska dagstidningar, till denna dag en vanlig källa för fake news, släppte Zinovievbrevet fyra dagar innan de brittiska valet i oktober 1924. Syftet var att underminera Ramsay MacDonalds minoritets-arbetarregering. Brevet, “false flag” stil, var sannolikt skrivet av Ivan Pokrovsky, en anti-bolsjevistisk tsar-officer med kopplingar till brittisk intelligens/underrättelseväsende.

Enligt en ny bok av brittiske forskaren Gill Bennett (2), läcktes brevet sannolikt till tidningen Daily Mail av Desmond Morton och Joseph Ball, de dåvarande cheferna för vad som senare skulle bli MI6 respektive MI5. Återigen ser man likheter och relevans med nutiden.

Liknande försök gjordes av Brittiska underrättelsebyråer mot Harold Wilson (Storbritanniens premiärminister 1964-70 och 1974-76).

Michael Foot (framträdande engelsk Labour-riksdagsman) och Jeremy Corbyn (nuvarande ledare av Brittiska Labourpartiet ) etiketteras båda två som ”Ryska agenter”, ”Marionetter för Kreml ” eller ironiskt nog betecknas de enligt Lenins fras, ”Användbara idioter ”.

I skrivande stund ser vi en liknande extraordinär kampanj mot USAs president Donald Trump, med åtminstone ett tydligt syfte, som den amerikanske forskaren Stephen Cohen påpekar (3 ), nämligen att förstöra sedvanliga diplomatiska kontakter mellan USA och Ryssland som i sin tur medför ökade risker för ett kärnvapenkrig.

Under 1960-talet uppenbarades klassiska exempel på den stora lögnen, olaga intrång gjorda av statliga myndigheter och en vida utbredd mörkning av sanningen, där de så kallade MSM framstod som mer än villiga medbrottslingar.

John Kennedy

Den 22 november 1963 sköts USA:s president John F. Kennedy av flera beväpnade gärningsmän. Skottet som dödade Kennedy kom framifrån och kom ut i nackregionen (4). Beviset är nu överväldigande att CIA var huvudansvarig i komplotten mot Kennedy, även om flera andra var inblandade, men den skyldige heter inte Lee Harvey Oswald (5).

Allt detta är nu väl dokumenterat i flertalet vetenskapliga studier (6), men redogörelserna har inte tagits upp av MSM. Rättsmedicinska, allmänmedicinska och andra bevis som dokumenterats diskuteras inte heller i MSM. Även om de flesta av de inblandade uppdragsgivarna är avlidna sedan länge sedan, fortsätter mörkningen. CIA fortsätter att vägra dokumentsläppet om JFK som nu är lagligt enligt JFK Records Act. (Översättarens anmärkning: ungefär John F Kennedys undersökningsdossier.)

Fem år efter mordet på JFKs, närmare bestämt den 5 juni 1968, mördades JFKs yngre bror Bobby, också i Los Angeles. Han dödades när han firade sin seger i valet i Kalifornien. I likhet med mordet på sin bror, identifierades helt enkelt en påstådd man som mördare. Han sitter fortfarande i fängelse.

“Mördaren” Sirhan Sirhan stod framför Bobby Kennedy och det ifrågasätts inte att han sköt flera skott. Han sades vara tydligt influerad av vissa externa krafter – en klassisk manchurisk kandidat. Emellertid avlossades fler skott än Sirhans vapen kunde skjuta utan att ladda om. Det dödliga såret orsakades dessutom av en kula med en annan kaliber än Sirhans vapen.

Los Angeles County Coroner (ung. Tingsrättsdomare), Thomas Naguchi, fastställde genom post mortem-undersökning att det dödliga skottet träffade Senator Kennedys huvud bakifrån på ett avstånd mindre än 5 cm. Skytten av det dödliga skottet identifierades som Mr Thane Eugene Cesar, en säkerhetsvakt och högerextremist med band till CIA (7). Hans vapen hittades i en sjö några år senare vilket brottsmedicinskt matchade Kennedys dödliga huvudskada.

Naguchis rapport med klara bevis, fick aldrig den uppmärksamhet som den förtjänar. Inte heller offentliggjordes det faktum att LAPD ( Ung. Los Angeles Polis Myndighet) hade förstört brottsplatsen, inklusive tagit bort bevis visande att flera skott från olika vapen hade avlossats.

Två månader innan Bobby Kennedys död, mördades civilrättsledaren Martin Luther King i Memphis, i delstaten Tennessee. Återigen fick en utsedd syndabock, James Earl Ray, skulden. Tack vare insatserna av Martin Luther Kings familj och en brittisk specialist i brottsjuridik, William Pepper, hölls en civil rättegång (King mot Jowett) i Memphis Tennessee 1999.

En tre veckor lång rättegång följde där ett 70 tal vittnen förhördes. Efter mindre än tre timmar kunde brottsmålsnämnden fastställa att fallet gick till fördel för familjen King som målsägare. Nämnden frikände helt James Earl Ray och kunde fastslå att en konspiration existerade mellan agenter tillhörande staden Memphis (Tennessee) och den amerikanska regeringen.

Endast två MSM representanter deltog i rättegången. En av dem hette Wendell Stacey, den lokala Memphistidningens nyhetsankare. Ingen av hans rapporter från rättegången sändes i radio/TV eller annan media. Den andre var James Douglass, författaren av den princip- och konsekvensfyllda boken om JFK-mordet (8).

MSM, som tidigare hade ignorerat rättegången, angrep omedelbart domen, kritiserade domaren, försvarsrådet och brottsmålsnämnden.

Kända ursäktsmakare agerade för regeringen, som t.ex. Gerald Posner, fick massor av Radio och TV-tid.

Alltså ett ytterligare och klassiskt exempel på “Nyhetshantering” på bekostnad av sanningen och ännnu en gång tog regeringen med våld bort en besvärlig kritiker eller helt enkelt eliminerade hotet mot den egna agendan. (9)
fake
Mönstret upprepades i attackerna den 11 september 2001 (”9/11”). Regeringen presenterade en fantasifull redogörelse om händelseförloppet. Nyckelelementen i den officiella konspirationsteorin (10) kunde omöjligtvis ignorerades. FBI vittnade vid Zachariah Moussaouis rättegång, (Msussaoui blev kallad “Kaparen nummer 20”), de viktigaste delarna av regeringens version blev tillintetgjorda, särskilt de påstådda telefonsamtalen från planen. (Ös anm.: Mobiltelefonerna vid början av 2000 talet kunde definitivt inte användas pga den alltför långa distansen till marken från normal flyghöjd c:a 10 000 m bl.a. Se också David Ray Griffins resonemang. Griffins analys Mobilsamtalen utgjorde en betydande del av den officiella kommissionens 9/11 rapport. (11)

False flag-information användes därefter för att rättfärdiga ”kriget mot terrorn” som hittills har resulterat i invasion och förstörelse av minst fyra länder (Afghanistan, Irak, Syrien och Libyen).

Proxy-terroristgrupper skapades (många stöddes i skymundan av USA och dess allierade) Deras aktivitet orsakade död och skador på miljontals människor samt skapade en flyktingkris av oöverträffade proportioner.

Men den officiella myten lever vidare. MSM vägrar helt enkelt att publicera något som strider mot regeringens officiella version av vad som hände dagen 9/11 och samtidigt förnekar de eller nedvärderar välgrundade invändningar. Minsann ingen slump.

I mars 2018 hittades före detta ryske spionen och landsförrädaren Sergei Skripal och hans dotter Yulia medvetslösa på en parksoffa i Salisbury, England. Väldigt snabbt gjorde Storbritanniens premiärminister Theresa May ett svepande uttalande i parlamentet (egentligen House of Commons) om att Skripalparet hade fallit offer för en vidrig ryskt komplott genom användning av nervgiftet Novichok (sic.)

Påståendena som Mrs May använt sig av, utan att några som helst bevis bifogats, resulterade i kraftiga sanktioner mot Ryssland och det redan massiva smädandet, som tillämpades efter åter-införlivandet av Krimhalvön tillbaka till den Ryska federationen (12), förstärktes ytterligare.

Mer än 20 länder, allierade med Storbritannien (inklusive knähunden Australien), utvisade ryska diplomater. Vartenda element i den brittiska regeringens argumentation mot Ryssland har kollapsat. Storyn i sin helhet har sjunkit till en farsartad nivå. Den brittiska regeringen fortsätter att komma med olika och motstridiga versioner av vad som påstås ha hänt.

Precis som med Kennedy och Martin L. King morden samt 9/11, ignorerades absurditeterna och omöjligheterna i den officiella versionen helt och hållet av MSM (13).

Betydelsen av en händelse, i detta fallet det snabba utfärdandet av en D-notis ( Ös anm: En D notice kan beordras av en regering, i det här fallet den engelska, när innehållet i ett rättsfall behöver hållas utanför allmänhetens kännedom) demonstreras här tydligt genom den brittiska regeringens hemlighållande av namnet på en av de inblandade, viktiga personerna, Pablo Miller.

En bättre förklaring:

Miller var vän och granne med Sergei Skripal. Han var länken mellan Skripal och MI6 när Skripal arbetade för rysk intelligens. Skripal förrådde sitt land. Miller arbetade med sin vän och kollega Christopher Steele med Skripal-förräderiet . Steele är den trolige författaren av dokumentationen som beställdes av Hillary Clinton i valkampanjen för att diskreditera Trump, om han mot förmodan skulle vinna presidentvalet 2016.

Trots epitetet “pensionär” som tyst och lugnt lever i Salisbury (dit han flyttat efter ett spionutbyte mellan Ryssland och England), såg det ut som om Skripal skulle ha arbetat aktivt för MI6. Enligt en forskare, skrevs ”Steele-dokumentationen” av en äkta ryss (14). Den personen kunde ha varit Sergei Skripal, som utan tvekan hade förbindelser med alla viktiga personer involverade med dokumentation och kontakter med och kunskap om rysk intelligens. “Ryska källor” användes i några av de mer genomskinliga påståendena, angivna i dokumentationen.

Mycket förblir spekulation och kommer sannolikt att förbli så, eftersom paret Skripal i grund och botten har kidnappats och förblir oanträffbara, inte minst för de ryska konsulära myndigheterna, vilket i sig självt strider mot internationell rätt. (15)

Nya detaljer dyker då och då upp i Skripal-storyn. I januari 2019 avslöjades att en person, beskriven som en ”sjuksköterska”, som av en ”händelse” befann sig just på platsen där Skripals hittades. Hon var inte ”bara en sjuksköterska.” Hon var faktiskt överste Alison McCourt, chef för Den brittiska arméns omvårdnadsenhet och en senior konsult till försvarsdepartementet (16).

Överste McCourt är mottagare av en OBE, med förtjänstmedalj för tjänst i kampen mot Ebola-epidemin i Sierra Leone. (Ös amn: OBE= ‘Order of British Empire’; en mycket prestigefylld utnämning) I sin yrkesroll hade hon regelbunden kontakt med den biologiska avdelningen vid Porton Down, den brittiska huvudanläggningen för kemisk och biologisk krigsforskning som “tillfälligtvis” råkar ligga c:a 12 km från både Salisbury och Larkhill där överste McCourt är bosatt.

(Ös. kommentar: För läsare med djupare intresse i Skripalfallet, se Patrick Armstrongs enorma uppteckning, detaljer + timeline i Softpanorama Softpanorama.

Ungefär vid samma tid som dessa detaljer blev kända, avslöjade en anonym läsare detaljer om en hittills okänd organisation som kallas för Institute for Statecraft (”I for S”), ett dotterbolag till en organisation kallad Integrity Initiative (SIC).

”I för S” är ett välgörenhetsorganisation registrerad i Skottland, deras officiella adress leder till en övergiven och nedgången byggnad i staden Fife. Huvudkontoret ligger i Temple Place, i London i en betydligt finare fastighet.

”I för S” och dess huvudfirma “Integrity Initiative”, hävdar att de har byggts upp för att främja ”Västerländska värderingar” och motverka ryska och andra ovänliga länders ”propaganda och desinformation.”

I ett skriftligt svar till House of Commons i engelska parlamentet, erkände ministern för Utrikes affärer, Sir Ian Duncan att ”I of S” ”vars arbete syftar till att förbättra ledningen av den nationella säkerheten”, delvis finansierades av utrikesdepartementet med nästan två miljoner engelska pund under budgetåret 2018-1019 .

Nu har det blivit bekant att institutet har flera inkomstkällor, bland annat från NATO, USA:s State Departement och regeringen i Litauen. Institutets direktör, heter Christopher Donnelly med rang av överste inom brittisk intelligens. Medlemmar av den rådgivande nämnden inkluderar Howard Body, biträdande chef för vetenskapligt stöd vid Porton Down; Helen Boaden, en ledande befattningshavare vid BBC; Duncan Allen från utrikesdepartementet, Zachary Harkenrider (troligtvis CIAs stabschef i London) och sist men inte minst Pablo Miller!

I Bondfilmen Goldfinger, baserad på Ian Flemings bok med samma namn, säger skurken till Mr Bond: ”I Chicago har de ett ordspråk: En gång är en händelse, två gånger är en tillfällighet, tredje gången är en fientlig handling.”

Samspelet mellan de olika personerna, varav endast en del av dem namngivna här (17), försätter definitivt deras agerandet in i en kategori av fientliga handlingar.

I motsats till angiven verksamhet strävar Integrity Initiative inte bara efter att ”förbättra styrningen och den nationella säkerheten”. Chefen Donnelly (18) medger att man rör sig med ”grupper” av individer från olika länder, inklusive akademiker, journalister, militär personal och politiker för att kunna genomföra kampanjer.

Kampanjerna omfattar aktiviteter som t.ex. blockering av individer med avvikande mening, uppenbara attacker mot kritiker av regeringars förda politik (inklusive nedsvärtning av människor som t.ex. Labourledaren Jeremy Corbyn, se ovan), framlyftning av påstådd rysk propaganda som i generella ordalag främjar vad Donnelly kallar ” en ny form av krigföring där allt omvandlas till vapen, inklusive desinformation, avsedd att ge konflikter en tredje dimension ”(19).

Integrity Institute har också kopplingar till en amerikanskt organisation med liknande målsättning, kallad Rendon. Rendongruppen spelade en framträdande roll vid ”försäljningen” av Irak-kriget till allmänheten(20.)

Ett ytterligare extraordinärt sammanträffande återfinns i information som utarbetats för institutet i början av 2015 med ordval som ”en katastrof behövs för att väcka människors uppmärksamhet och krav på åtgärd/försvar”. (21) Det hela påminner om 2001-projektet för det nya amerikanska århundradet (PNAC) Dokument för Uppbyggnad av USA: s försvar, som bl a. efterlyste Ett nytt “Pearl Harbour”. Dokumentet följdes omedelbart av 9/11 katastrofen.

Institutets publikation för år 2015 krävde ett antal steg som måste vidtas i händelse av en ”katastrof”, som till exempel massutvisning av ryska diplomater och/eller andra åtgärder mot den ryska regeringen. Attacker på individer eller institutioner i Storbritannien sågs som en möjlig utlösare.

Händelsen som förorsakade att stegen togs, efter ”katastrofen,” var den påstådda nervgiftsattacken på personer i Storbritannien där initiativtagaren påstods vara den ryska regeringen.

Att de här stegen togs utan att bevisa att Ryssland verkligen var inblandat (som verkar helt otroligt) är som att ungefär hävda att “omedelbart före Skripal-incidenten besökte den australiske premiärministern Malcolm Turnbull England”…

Trots Turnbulls och även utrikesminister Julie Bishops juristutbildningar, var båda två anmärkningsvärt snabba med att peka ut Ryssland som skyldig till giftattacken.

Deras åsidosättande av grundläggande rättsprinciper som t.ex. förmodan om oskuld och kravet på hög kvalitet på acceptabla bevis, som ju är tecken på efterlevnad av internationell rätt. I ögonfallande motsatser demonstreras genom de rättsvidriga angreppen på Afghanistan, Irak och Syrien.

Integrity Initiative visar sig genom arbete och karaktär långt ifrån godartat. Dess agenda, personal, förbindelser och modus operandi pekar på ett elakartat inflytande på informations/nyhetsflöde, respekten för internationell rätt och korrekta relationer i förbindelser nationer sinsemellan.

En Google-sökning av media som t.ex. Guardian i Australien, ABC, SBS, News Corporation och Fairfax Media, avslöjade inte ett enda omnämnande av Institute for Statecraft eller Integrity Institute.

Det är osannolikt att det här är en slump. Vi står alltså inför en viktig story, där vår nuvarande insikt enbart ligger på ytplanet. Precis som med den långa beskrivningen av aktivt förhindrande av vital information, en del exempel nämndes ovan. Utan tvekan står vi inför bilden av den fjärde typen av lögn: lögn genom utelämnande.

För att de resterande delarna av vår demokrati inte helt ska förstöras, är denna, den nyaste versionen av Operation Mockingbird (22) där våra MSM grundligt infiltreras av ”journalister” vars huvudsakliga roll är att troget återspegla diverse regeringars dagliga utbud, måste journalistkåren och MSM exponeras och starkt motarbetas med hjälp av allmänhetens kritiska ögon.


Referenser

1. G. Docherty & J. Macgregor Hidden History: The Secret Origins of the First World War Mainstream Publishing 2014

2. G. Bennett The Zinoviev Letter Oxford University Press 2018

3. S. Cohen War with Russia? Hot Books 2018 7

4. C. Crenshaw JFK: A Conspiracy of Silence Mass Market 1992; J. de Eugenio Reclaiming Parkland Skyhorse 2013

5. J. Armstrong Harvey & Lee Quasar 2003

6. J. De Eugenio Destiny Betrayed 2nd ed. Skyhorse 2011 7. www.maryferrell.org for copious citations

8. J. Douglass JFK and the Unspeakable Simon & Schuster 2010

9. W. Pepper The Plot to Kill King Skyhorse 2016 10. www.ae911truth.org

11. D Griffin & E. Woodworth 9/11 Unmasked: an International Review Panel Investigation Olive Branch Press 2018 12. M Kramer The Transfer of Crimea from Soviet Russia to Soviet Ukraine www.wilsoncenter.org 19 March 2014 13. R. Slane Summing Up the Official Claims in the Salisbury Poisonings www.theblogmire.com 9 January 2019

14. J. Gilbert & J Cashill Did Christopher Steele Write His Dossier or did a Russian Associate www.americanthinker.com 19 January 2019

15. Vienna Convention on Consular Relations 1963 16. Coincidence? www.moonofalabama.org 19 January 2019

17. For a comprehensive listing see P. McKeigue et al Briefing Note on the Integrity Initiative www.syriapropagandamedia.org 21 December 2018 18. T. Kevin Dad’s Army’s Cover Blown www.off-guardian.org 8 January 2019
18. T. Kevin Dad’s Army’s Cover Blown www.off-guardian.org 8 January 2019
19. Ibid 20. www.private-eye.co.uk 10 January 2019
21. K. Klarenberg Anonymous Exposes UK Hybrid Warfare Project www.sputniknews.com 4 January 2019; T. Secker Was the Integrity Initiative Behind the Salisbury Poisoning www.themindrenewed.com 4 January 2019
22. C. Bernstein The CIA and the Media www.rollingstone.com 20 October 197

Föregående artikelSverige är Ikea-, Abba- och Kinahökarnas land
Nästa artikelDemokrati, rysk modell
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

25 KOMMENTARER

 1. Medan man kan instämma i det mesta O’Neill skriver är det en aspekt som bör påpekas. Nämligen det faktum att myndigheter och media far fram med osanning får inte leda till övertygelsen att allt de säger är falskt. Då hamnar man ur askan i elden. Varje enskilt fall måste hanteras separat. Det är givetvis frustrerande att man vet att myndigheterna sitter inne med information som direkt kunde lösa en gåta men de vägrar att lämna ut denna. Detta faktum får dock inte läggas till grund för vilda spekulationer.

  Speciellt i USA har tilltron till myndigheter rasat och subkulturer växer fram som helt ignorerar dem och som driver egna ofta destruktiva agendor. Nästan samtliga massmord till följd av skjutning åtföljs av berättelser byggda på vilda fantasier. Det myndigheterna har sagt är per definition falskt. Det är en oroväckande trend.

  Gällande ett specifikt fall som O’Neill nämner sätter jag frågetecken. Det finns en rad personer som jag uppfattar som trovärdiga som anser att 9/11 skedde som rapporterats även om betydande luckor kan finnas vad gäller planeringen för dådet. De jag direkt minns är Bill Binney, Thomas Drake, Susan Lindauer, Aimen Dean. Den sistnämnde var vid tillfället aktiv inom al Qaida, först som medlem senare som dubbelagent. Han säger apropå önskemålet att ”ett nytt Pearl Harbor skulle behövas” att denna fras var känd inom al Qaidas ledarskap och att de kommenterade den med att ”vi skall se till att de får ett”. 9/11 var ur al Qaidas synvinkel viktigt för att provocera fram en amerikansk invasion av Mellanöstern, något som även lyckades. USA skulle fungera som al Qaidas bulldozer som skulle röja undan de sekulära regimerna och skapa utrymme för det nya kalifatet, enligt Aimen Dean. Inte ologiskt.

  I raden av amerikanska politikermord finns eventuellt ett som få känner till. Det viktigaste motivet till mordet på Robert Kennedy kan ha varit att han som president skulle ha kommit åt de skyldiga bakom mordet på sin bror. När sonen till president Kennedy störtade med sitt lilla plan strax utanför New York för ca tjugo år sedan rubricerades det som en följd av felmanövrering. Fristående utredare har dock kommit fram till att en rad detaljer i den officiella utredningen inte stämmer. Den unge Kennedy hade precis annonserat sitt inträde i politiken med sikte på en senatorspost som språngbräda till presidentämbetet. Det kan inte uteslutas att samma krafter som röjde undan far och farbror tog honom som nästa offer.

  • Jan.
   Jag reagerade också över 9/11. Dom konspirationsteorier jag har sett om detta verkar helt vilda och gripna ur luften. Dom utgår ifrån att Washington själva låg bakom dådet, men deras bevisning är närmast skrattretande. Precis som du säger, varje fall måste bedömas för sig.

   • Jösses, undrar om jag kan offra min dyrbara ungdom på allt detta material.
    Kan du möjligen sammanfatta det? Gärna på svenska.

    • Ser nedanstående autoöversatta text som en kort sammanfattning. En USA-domstol har accepterat att ta emot kommitens samlade begäran om en lagstyrd utredning av 9/11…..
     ——–Några massiva nyheter har kommit ut de senaste dagarna om en framställan som ursprungligen lämnades in i april 2018 och begärde en ny utredning till 9/11. För några dagar sedan fick LCm för 9/11 ett brev tillbaka från en amerikansk advokat som överens om att följa en federal lag som kräver inlämning till en särskild stor jury av rapport av juryns utskott och 9/11 offer för familjemedlemmar för ”ännu åtalas 9/11……………

     • Ok. Lät inte så upphetsande, men sannolikt finns det en hel del stenar att vända på i frågan. USA;s agerande gentemot Saudier i landet, efter 9/11 verkar t.ex. mycket mystiskt.

      Däremot krävs det nog mycket för att få konspirationsteorin om att USA gjorde det mot sig själva att bli trovärdig. I nuläget tycker jag den har ungefär samma substans som att Assad tar till gasattacker varje gång IS-terroristerna behöver hjälp av amerikanska bombplan.

  • JAN, jag lovar dig, 99% av det som media säger om Kina och Ukraina är Falskt. Dessutom har vi den mycket välkända grova inkompetensen. GRANSKA. TVIVLA.

 2. Jag glömde nämna IT-entreprenören Ron Unz som rörde sig i de neokonservativa kretsarna de tiderna. Han kan omöjligen tänka sig att de själva skulle ha planlagt dåden. Däremot, vad nästan alla jag nämnde ovan sagt var att Bush-gänget missade mängder av varningssignaler samt att den nya metadatainsamlingen dränkte all relevant information i den stora massan medan det gamla systemet hade fungerat.
  Därtill kommer möjligheten av extern hjälp. Israels och al Qaidas intressen sammanföll; en amerikansk invasion av Mellanöstern var Bingo för båda parter och israeliska agenter iakttogs på Manhattan den aktuella dagen.
  Det finns faktiskt ett betydande antal bloggar och alternativa medier som odlar tanken på ett insider-jobb. Men då måste de bla. förklara, eftersom det visat sig vara hur enkelt som helst att invadera länder genom påhittade skäl, varför ta på sig den djupa skammen som det innebar att låta en sådan attack genomföras. Hur man än vänder på det hela var attacken en enorm PR-förlust för USA – skulle man självmant vara upphovet till sådant ? Därtill lär det vara dokumenterat att Bush blev rasande när ingen lyckades knyta angreppet till Saddam Hussein som ju var målet framom alla andra. Nu tvingades han till en kostsam omväg via Afghanistan, för någon måste han ju hämnas på för att dölja vilken blunder man gjort med de missade varningarna.

 3. Jan, visst har du några poänger men du glömmer WTC-7! Uppenbarligen sprängs denna byggnad och den måste varit apterad med sprängmedel i förväg för en så stor sprängning genomför man inte utan veckor av förberedelser och uträkningar. Visst brann det lite på taket på WTC-7 men skyskrapor faller inte samman av eld i andra länder utan skelettet brukar stå kvar utbrunnet. En del ”förklaringar” går ut på att alla WTC-byggnader var fuskbyggen i massiv skala som skulle förklara varför husen föll ihop så snabbt vilket ihärdigt förnekas av de som byggde husen! Och visst behövs en ny oberoende utredning vad som verkligen hände och den ska nog i så fall skötas av en oberoende internationell grupp av experter. Men vi kan vara förvissade om att detta aldrig kommer att tillåtas så länge Deep State i USA sitter vid spakarna.

  • Det kan vara som du säger Benny, jag kan inte bedöma det. Men det verkar ha funnits en grupp som visste att attacken skulle ske. Denna grupp omnämns i min kommentar och sades bl.a. av Susan Lindauers handledare ha haft videofilmare på plats när planen kom. De visste men behöll vetskapen för sig själva. Tvillingtornen hade man försökt spränga genom en garageladdning på 90-talet men de stod pall.
   Jag kommer nog att tillsvidare hålla fast vid min åsikt som grundar sig på vad personer som jag anser att har ett gott omdöme säger och som befunnit sig nära händelsernas centrum. Personer som har agerat som visselblåsare och som jag bedömer att inte har någon agenda. – Om det var ett insiderjobb kom dessa insiders från the outside.

   • Sedan Grenfell Tower i London brann 2017 så är jag något tveksam över vad som egentligen hände. Det är som Anders Åberg säger, att det finns en hel del stenar att vända på i den här frågan. Jag har en tanke på att stommen – skelettet – möjligtvis skadades i samband med att flygplanen flög in i byggnaden. Det är en oerhörd kraft i ett flygplan som flyger in i något.
    På Wikipedia ser man hur Grenfell Tower brann och efteråt när det endast består av ett stålskelett. Den branden var också mycket snabb och intensiv.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Grenfell_Tower_fire

 4. ett land som mördar sitt folk för att bli världsherrar ,,, tredje tornet var inte eldhärjat , 7 timmar efter attacken (tror jag ) föll det tredje tornet , ser ut som ingenjörstrupper minerat byggnaden ,den föll exakt rakt ner utan att ska några andra byggnader, en del kallar usa för en demokrati. https://www.youtube.com/watch?v=2LFtfD3O1uE

 5. Vad som är än mer skrämmande, och farligt, är att detta pågår just i Sverige, just på svenska media och just idag. Media som Expressen och public service går till det extrema för att dölja verkligheten, till exempel att Kina stoppar USAs välplanerade etablerande av en Islamisk Stat i Xinjiang för att framtvinga ett regimbyte och göra Xinjiang och Kina till ett nytt Mellanöstern. Att USAs i Syrien välutbildade terroristsoldater internerats för rehabilitering blir plötsligt ”folkmord”. Förfalskade och overifierade rykten om ”läger”, ”våldtäkter”, ”barnarov” och liknande förfalskningar upprepas av betalda vittnen till leda precis som av propagandas mästare i Tredje Riket. Om det är så illa, hur kommer det sig då att uigurerna som folk har fördubblats i antal, hur kommer det sig att dom är så nöjda när man kontaktar dom. Kina har bjudit in alla som vill komma, men dessa inbjudna är endast är intresserad i att träffa en grov förbrytare och massmördare som dömts till livstids fängelse som heter Tohti Ilham och har över tvåhundra människoliv på sitt samvete. Det var han som uppviglade till kravallerna i Ürümqi i juli 2009 då omkring 200 människor fick sätta livet till. Han dömdes till livstids fängelse och nu vill EU göra ett propagandanummer av den mördaren. Sedan ljuger man att det är svårt att få tillgång till ”muslimska samhällen” (SVT). I Altishahr, eller Uigurien på engelska, är nästan 100% av befolkningen muslimer så ”muslimska samhällen” är ganska svåra att undvika.

 6. Jag märker inte mist propagandan när det kommer till Asien och främst Kina. Den bild media i Sverige har målat upp av Kina kan bäst beskrivas i tre ord.

  GROTESK GROV LÖGN

  och precis som i Nazityskland förra seklet sväljer stora delar av svenskarna detta. Jag har ju spenderat större delen av mitt liv i Kina och västra Stilla Havet och jag är betydligt mer vittberest i Kina än de flesta Kineser, med både flyg, tåg, bil, och motorcykel, vilken inte har, eller behöver, en registreringsskylt och kan alltså inte spåras.

  Ondskan har flyttat västerut efter WW2. Vi stoppade inte i tid den förra seklet. Låts oss inte göra om det misstaget detta sekel.

  • Så nu behöver inte Kinesiska bilar licensplåt. Det låter som nåt av det dummaste en regering skulle kunna genomföra. Vad skulle vara syftet? Och vilka enorma nackdelar.
   Vad jag ärligt talat inte förstår med dig är varför du envisas med att komma med påståenden som bevisligen är falska och du gör det gång på gång. Det tar ju inte många minuter att slå hål på idéen om att i Kina behöver man inte skylt på bilen.

   • Kan du inte var snäll och svara på min fråga.

    Man behöver licensplåtar i Kina. Tog mig tre minuter med googel om du bor där borde du veta det.
    Iran nämndes inte i rapporten där du påstod att vad var 85% av jordens befolkning stödde Kina Ryssland och Iran.

    Det finns inga ghost cities I Kina.

    Varför fortsätter du skriva sånt här?

    • Robert,
     Karl W talar inte om bilar.
     Det Karl W påstår är att motorcyklar inte behöver licensplåt i Kina.
     Det kan mycket väl vara så.
     Motordrivna tvåhjulsfordon och trehjulsfordon är folkfordon i Kina. Finns förmodligen miljontals av dem i Kina.

     Hos oss i Sverige behöver inte mopeder licensplåt.
     Gäller dock inte den senare snabbare typen av mopeder som kom med Sveriges inträde i EU.
     Jag tror också man får åka två på dem om de är registrerade för det.
     För dem fordras både licensplåt och ett körkort.
     Jag har hållit på med motorfordon i hela mitt liv.
     Både på jobbet och hemma.
     Grejar med sådant fortfarande men i mindre omfattning och inte varje dag.

 7. Vad Sverige får sig serverat i regeringsmedia som Bonniers, Schibsted och Public Service, kollektivt Sveriges statsmedia, är inget annat än propaganda, och jag skräder varken orden eller silar snacket, dom gör det nästan efter nazisternas manualer, bara lite mer klumpigt sammansatt. Det säger jag efter att sedan mycket länge ha intresserat mig för de metoder nazisterna utvecklade för att missleda ett helt folk. Jag talar dessutom flytande tyska, och allt material och analyser finns på Deutsches Museum i Bonn, Ahrstraße 45. 53175 Bonn, för den som vill besöka. Idag finns det säker även skannat.

  DN, Expressen och Aftonbladet är bland de värsta lögnarna. I vecka skrev jag till en mycket känd journalist på DN och påpekade och bevisade ett otal grova fel i hans artiklar. Kanske inte oväntat, jag fick ett mycket oförskämt svar som gick ut på att detta hade jag inte med att göra så jag kunde lika väl hålla klaffen. Mitt rebutt fick jag, förutsägbart, inget svar på.

  Zelensky vill träffa Putin för att förhandla. Samtidigt skall vi komma ihåg att Zelensky är USAs nickedocka som placerades på jobbet av USA, vilket innebär att förhandlingar med Ryssland är totalt bortkastade.

  Juridikprofessor Mårten Schultz säger att det är som regel helt lagligt tillåtet att ljuga. Lögn är alltså inte kriminaliserad. Samtidigt säger kulturministern Jeanette Gustafsdotter att desinformation och propaganda inte omfattas av yttrandefriheten. Då skulle ju nästan hela statsmedia MSM tvinga stänga ner. https://naringslivets-medieinstitut.se/kulturministern-fel-ute-om-yttrandefriheten-i-ekot/

  Sedan pumpar statsmedia i Sverige intensivt ut lögnen att lalla andra ljuger, när det är dom själva som gör det.

 8. Rubriken säger allt, och det är precis så de manipulerar fram samt kontrollerar informationsflödet; genom att utelämna

 9. Mer propaganda. Nu släpper USA mer Hemliga papper.
  ”Biden släpper hemliga papper om covid ursprung” (DN)
  Vi får väl lägga dom till en redan omfattande långa raden av hemliga papper, läckta dokument, falska betalda vittnen, osv USA ständig producerar.

  Det är helt otroligt vilka ansträngningar USA gör för att dölja att viruset kom från USA hemliga militära labb i Fort Detrick, och därifrån spreds över jorden. Pfizer har ju till och med på dold kamera förkalkat projektet, att göra folk sjuka för att kunna sälja vaccin. CIA måste ha väldig mycket att göra.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here