Demokrati, rysk modell

7
560

 

Bild: Putin röstar i presidentvalet 2024.

Scott Ritter

Författare är Scott Ritter, 21 mars,https://www.scottritterextra.com/p/democracy-russian-style?utm_source=post-email-title&publication_id=6892&post_id=142807552&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=103ae5&triedRedirect=true&utm_medium=email

Han har uppenbarligen en mycket positiv syn på demokratin i Ryssland. Du också, eller?
____________________________

Ryssland har just avslutat tre dagar av valprocesser som kommer att definiera landets interna inriktning under de kommande sex åren och därmed fungera som drivkraft för den globala omvandlingen under de kommande årtiondena. Ryssland har omkring 112,3 miljoner registrerade väljare. Mellan den 15 och 17 mars gick lite mer än 77 procent av dem till valurnorna för att rösta om vem som ska bli deras president under de kommande sex åren. En överväldigande majoritet på över 88% lade sin röst på den sittande presidenten, Vladimir Putin.

Låt det inte råda någon tvekan – det fanns ingen tvekan om vad resultatet skulle bli i detta val: Vladimir Putin skulle vinna omvalet.

Låt det inte heller råda någon tvekan – presidentvalet i Ryssland 2024 är den viktigaste politiska händelsen efter kalla kriget, en biprodukt av ett av de största uttrycken för demokratisk vilja som världen kommer att få se i modern tid.

Vladimir Putin har varit den dominerande politiska kraften i Ryssland sedan sekelskiftet, en man som genom ren viljekraft har lett Ryssland ut ur 1990-talets mörka katastrof och positionerat Ryssland som en av de mäktigaste och mest inflytelserika nationerna i modern tid.

Valet var inte ett mandat för kriget i Ukraina – den frågan hade avgjorts under hösten 2022, när Ryssland tvingades mobilisera sina väpnade styrkor och militärindustriella kapacitet när det som hade planerats som en kort militär kampanj mot Ukraina omvandlades till en större och längre militär kamp mot det samlade väst.

Enkelt uttryckt stod inte Ukrainakonflikten på valsedeln 2024.

Det som stod på röstsedeln var Rysslands framtid.

Vladimir Putin är 71 år gammal. Segern ger honom ytterligare en sexårig mandatperiod. När denna mandatperiod löper ut, 2030, kommer Putin att vara 77 år gammal.

Leonid Brezjnev, tidigare premiärminister i Sovjetunionen

Ryssar kan sin historia, och de känner alltför väl till det sorgliga arvet från den sovjetiska stagnationsperioden, som inleddes i mitten av 1960-talet under Leonid Brezjnevs ledning. Brezjnev var 75 år gammal när han dog i ämbetet, en mentalt och fysiskt svag man. Han ersattes av Jurij Andropov, som dog två år senare vid 69 års ålder, för att sedan ersättas av Konstantin Tjernenko, som dog 1985 vid 73 års ålder.

Det finns ingen anledning att tro att Vladimir Putin inte kommer att behålla sin nuvarande nivå av fysisk hälsa och mental skärpa under återstoden av sin nya mandatperiod. Men alla människor är i slutändan skapade lika, och tidens tand drabbar alla hårt, även en så exceptionell person som Vladimir Putin.

Under det senaste kvartsseklet har Vladimir Putin förlitat sig på ett kärnteam av rådgivare och tjänstemän för att hjälpa honom leda Ryssland på dess väg mot återhämtning. Även om detta team har visat sig vara mycket kapabelt är det också underkastat samma naturlagar som styr den mänskliga existensen som alla andra – Av jord är du kommen, jord skall du åter varda. (I originalet, ashes to ashes, dust to dust , se här, ö.a.).

Ingen människa kan leva för evigt.

Ryssland är emellertid evigt i tankarna hos de människor som utgör den ryska nationen.

Efter att ha räddat Ryssland från 1990-talets umbäranden, då det samlade väst, under ledning av USA, konspirerade för att hålla Ryssland nere genom att slita sönder det, är Vladimir Putin medveten om historiens lärdomar, som visade vad som händer när en styrande elit håller fast vid makten för länge utan att tänka på vem som skall ta deras plats.

This file was derived from: RIAN archive 850809 General Secretary of the CPSU CC M. Gorbachev.jpg:

Michail Gorbatjov försökte leda Ryssland (Sovjetunionen) ut ur den sovjetiska stagnationsperioden. Han gjorde det på ett reaktivt sätt, utan en väl genomtänkt plan, och resultatet blev Sovjetunionens kollaps och det fruktansvärda årtiondet 1990-talet.

Om Vladimir Putin skulle se de kommande sex åren som enbart en fortsättning på sin imponerande ämbetstid, skulle han leda Ryssland in på en väg där landet skulle kollidera med den hårda älskarinna som är det historiska exemplet – en åldrande man i spetsen för ett åldrande regeringssystem, utan någon tydlig plan för hur man ska gå vidare när det oundvikliga mötet med ödet kommer.

Kort sagt, om Vladimir Putin skulle känna sig tvingad att söka ytterligare en sexårsperiod som Rysslands president 2030, då skulle Ryssland mer än sannolikt riskera att sjunka in i en ny period av stagnation där de vinster som har gjorts under de tre decennierna av Putinstyre kommer att slösas bort, och risken för en samhällskollaps i nivå med 1990-talet är en tydlig realitet.

Därför är den viktigaste siffran från det ryska presidentvalet 2024 inte de 88 procent av väljarna som röstade på Vladimir Putin, utan i stället de 77 procent av de röstberättigade som gick till valurnorna för att uttrycka sitt stöd för den ryska staten. Valdeltagandet har alltid setts som en återspegling av det förtroende som en viss väljarkår hade för att det regeringssystem som de stödde genom sin röst bäst återspeglade den vision som de själva hade av den nation de levde i.

Som jämförelse kan nämnas att deltagandet i presidentvalet i USA 2020 var rekordhöga 66 % av de röstberättigade.

Presidentvalet i Ryssland 2024 slog den siffran med 11 procentenheter.

Detta innebär att det ryska folket är övertygat om att den 71-årige Vladimir Putin inte kommer att leda dem in på en historiskt oundviklig väg där de är dömda att upprepa det förflutnas misstag. Snarare tror det ryska folket, som är övertygat om vad Vladimir Putin har åstadkommit hittills, att han är den man som bäst kan positionera Ryssland så att det kan behålla dessa vinster och fortsätta att blomstra i ett eventuellt Ryssland efter Putin.

Det ryska presidentvalet 2024 var inte en omröstning för att bevara status quo.

Det var en röst för förändring.

Den man som kommer att leda denna förändring är Vladimir Putin.

Bild: Eftervalsdemonstration på Röda torget efter Vladimir Putins seger i presidentvalet 2024

Under de kommande månaderna kan man förvänta sig att se början på ett vaktombyte. De ryska ledare som hjälpte Putin att ta Ryssland dit det är idag kommer att ersättas av en yngre generation ryska ledare som, under Vladmir Putins vägledning och ledarskap, kommer att förbereda Ryssland för de utmaningar som väntar när Vladimir Putin inte längre är president.

Hur denna förändring kommer att se ut – kanske en övergång från en Moskvacentrerad politisk elit till en elit som kommer från Rysslands olika regioner – är ännu okänt. Men det kommer att ske förändringar, eftersom det måste ske förändringar.

Och denna förändring fanns på valsedeln.

Väst förlöjligade det ryska presidentvalet 2024 som en bluff. Ingenting kunde vara längre från sanningen.

Det ryska presidentvalet 2024 var en manifestation av en blomstrande demokrati, men en demokrati som definierades av ryssarna.

Västvärlden fokuserar på de 88 procent av ryssarna som röstade på Vladimir Putin och förlöjligar resultatet som föga mer än en given slutsats i ett system som erbjöd folket endast ett verkligt val.

Rysk demokrati definieras emellertid av ett valdeltagande på 77 procent och återspeglar folkets förtroende för den ryska statens förmåga att ta dem från den starka position som Vladimir Putin har gett dem och upprätthålla denna styrka i en tid efter Putin.

Det var inte en omröstning där man bekräftade det förflutna, utan snarare en omröstning som gav regeringen befogenhet att genomföra de kritiska förändringar som krävs för den ryska nationens framtid.

Det var det perfekta uttrycket för demokrati av rysk modell.

Föregående artikelFAKE NEWS! Den stora lögnen är inte vad du såg eller läste om, utan det som inte rapporterades
Nästa artikelVilka utförde terrordådet i Moskva-trakten?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Jag blir så fascinerad av att alla som håller på Ryssland till varje pris måste kalla det som händer där för demokrati, även om det är med tillnamnet ”av den ryska sorten”. Den ryska sorten betyder ju att det inte är någon demokrati, så varför ska man låtsas. Det verkar som att ordet demokrati ändå har en sådan lockelse att man använder alla till buds stående medel, för att kunna utnyttja ordet. Ingen tänkande varelse kan inbilla sig att en person i ett fritt val i ett fritt land får nästan 90 % av rösterna. Det är väl bättre, om man nu gillar den ryska varianten av styrning att hitta ett eget ord för detta.

 2. Man skulle kunna säga att Ryssland långsamt men säkert utvecklas mot demokrati. Tvärtemot utvecklingen i väst.

 3. Är det inte så att de flesta länder har sin tolkning av demokratin?
  Demokrati lär betyda folkmakt och det är väl för en av jordens stater snarare ett målsättning än en accepterad organiserad maktstruktur?

  Om jag skulle tycka så tycker jag att Ryssland är en blandning mellan demokrati och monarki.
  Diktatur! Säger många om Ryssland här, särskilt dem som anser sig vara extra demokratiska.
  Men jag tycker inte Ryssland är diktatur därför Diktatur menar jag präglas av totalitära medel.

  Ryssland är ingen diktatur men de har en mer auktoritär centraliserad makt förmögen att ta ansvar för landet.
  Därför kan Ryssland absolut betraktas som suverän nation.

  Suverän nation är något jag saknas hos oss i Sverige därför här har vi en maktmodell som låter sig styras av andra intressen än de nationella vilket i Sverige under senare decennier orsakat ett smärre uppror och nya demokratiska rörelser i nationell riktning.

  Viktiga beslut i Sverige beror inte på vad folket vill, ej eller vad den politiska representerade makten vill.
  Viljan är istället utomstående och intimt sammanlänkad med vad EU och USA har för politiska planer.
  Det är så Sverige blivit medlem i NATO.
  NATO är inget initiativ eller krav från svenska folket, det är istället ett krav från NATO själva som behöver mer område för att förstärka sin militära makt mot Ryssland där vårt land Sverige anses vara viktigt strategiskt område.

  Det är detta som är det ”Ryska hotet”.
  Ryssland har inte hotat själva än så länge vad jag vet.
  Men de bör givetvis förstärka sin militära makt när det militära hotet från Väst kommer dem allt närmare.

  Äldre ryssar idag går och röstar precis som de gjorde på Sovjettiden.
  För ryssen är där ingen större förändring mer än att på Sovjettiden var röstningen mera festlik.
  I röstlokalerna bjöds då på mat och godsaker till barnen varför ”demokratin” i Ryssland då blev mer uppskattad och lite av en folkfest.
  Med järnridåns fall, föll också de extra vaganserna och valförfarandet i Ryssland blev mer likt Världen i övrigt.
  Det här har jag hört berättas från de som gör sändningar från ”livet i Ryssland” på Youtube.

 4. Jonny Wester 24 mars, 2024 At 22:03
  ”Man skulle kunna säga att Ryssland långsamt men säkert utvecklas mot demokrati. Tvärtemot utvecklingen i väst.”

  Jag är beredd att hålla med dig.
  Jag såg precis nu en film på Youtube som visade vårt land Sveriges utveckling.
  Jag fick intrycket att Sveriges utveckling liknar en berg-och-dal-bana där utvecklingen sedan något decennier är rakt nedåtgående.
  Trots alla lovord från politiker och etablissemangets ledarsidor.

  Om nu Ryssland hade haft liknande utveckling som Sverige då hade Ryssland verkligen varit illa ute.
  Förvisso har där nu skett ett hemskt terrorattentat i Moskva men jag är övertygad av det är mer en militär krigshandling från fiender till Ryssland än dålig Rysk demokrati.

  Att Polis dröjde för att komma till plats berodde på terroristerna valt den tidpunkt då det var mycket bilar i trafiken och långa köer (fredag kväll) samt att Ryssland är ett så pass tryggt samhälle att där vanligtvis inte är så mycket poliser ute och patrullerar.
  Jämför USA där Polis finns ständigt överallt.
  Något (kapitalism?) gör att USA är ett otryggt samhälle och måste ständigt övervakas av Polis för att inte anarki och kaos ska uppstå.

  Otrygghet verkar vara ett pris som Frihetsideologier måste betala.

  Se gärna filmen nedan. Det är röst på engelska men ni här är ganska duktiga på engelska annars finns svensk textning att tillgå via tillbehörsknapparna till videon.

  How Sweden is Destroyed by the Immigration Crisis
  https://www.youtube.com/watch?v=rUw4cs2MHwc

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here