Ger Lavrov  hyckleriet étt fasansfullt ansikte (Aftonbladet)?

21
1692
Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs for the Russian Federation, is seen during the 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference in Conference Room 2 at United Nations Headquarters in New York, NY, USA on September 25, 2019.
Catarina Östlund skrev nyligen: Hej Anders läste om Lavrovs samtal på The Saker…Ger Lavrov  hyckleriet étt fasansfullt ansikte som Aftonbladet skriver,  eller är han en klok och belevad statsman? Som du brukar skriva..Den var införd på The Saker idag…googleöversatte den utom överskriften…Hälsningar Catarina

Aftonbladet behandlar Lavrov i olika artiklar. Aftonbladet. Lavrov  hyckleriet étt fasansfullt ansikte. Här en annan Lavrov vandrar den stig Goebbels trampade upp.

Bert Sundström, SvT rapporterade i Rapport 25/3 kl 19.30 att Lavrov hållit ett långt tal och kritiserat Väst för ”allt möjligt”. Mest lögner sa Bert. (Jag har inte läst talet. Mitt förtroende för Bert Sundström har vissa begränsningar.)

The Saker: En press release om utrikesminister Lavrovs samtal med utrikesminister Hossein Amir-Abdollahian (Iran)

Källa: https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1804343/

Redaktören: Jag har något förbättrat Googles översättning. Ja, läsare har du nåot förslag till svar på Catarina Östlunds fråga?

______________________________________________________________________

En press release om utrikesminister Lavrovs samtal med utrikesminister Hossein Amir-Abdollahian (Iran)

Damer och herrar,

Vi har fört samtal med min kollega, Islamiska republiken Irans utrikesminister Hossein Amir-Abdollahian. Samtalen hölls i en traditionellt vänlig atmosfär och var uppriktiga, konkreta och användbara.

Vi diskuterade vidareutvecklingen av vårt breda och mångfacetterade bilaterala samarbete i enlighet med överenskommelserna mellan Rysslands president Vladimir Putin och Irans president Ebrahim Raisi under hans besök i Moskva den 19-20 januari 2022. Vi fortsätter att arbeta med ett nytt, stort mellanstatligt fördrag på Irans initiativ. Vi uttryckte ömsesidigt intresse av att underteckna detta grundläggande dokument så snart som möjligt. Det kommer att spegla det nuvarande tillståndet och utvecklingsutsikterna för hela spektrumet av rysk-iranska relationer. Vi bekräftade principerna för vår interaktion på den internationella scenen.

Vi lyfte fram vårt handelsmässiga och ekonomiska samarbete och noterade den stadiga tillväxten i vår ömsesidiga handel trots de olagliga sanktionerna och pandemin. År 2021 ökade den med nästan 82 procent, till mer än 4 miljarder dollar. Vi kom överens om att fortsätta arbeta för att bygga upp våra affärsförbindelser och förbättra deras kvalitet, även på interregional nivå. Vi bekräftade att inga olagliga sanktioner skulle hindra våra konsekventa framsteg.

Vi hade en konstruktiv diskussion om aktuella internationella frågor. Vi har en gemensam ståndpunkt när det gäller våra västerländska partners, ledda av USA, av den ”regelbaserade ordningen”, som de vill ska ersätta internationell rätt. Denna regelbaserade ordning är symbolen för orättvisa och dubbelmoral, vid sidan av de tidigare nämnda olagliga ensidiga sanktionerna, som riktar sig till vanliga människor.

Vi talade bestämt för att göra det internationella livet mer demokratiskt, baserat på alla länders strikta efterlevnad av FN-stadgan och dess principer, och på att stärka FN:s centrala roll i internationella angelägenheter. Vi beslutade att fortsätta stärka vårt effektiva samarbete inom ramen för FN, där våra ståndpunkter traditionellt sett är mycket lika eller sammanfaller.

Vi uttryckte stöd för beslutet som togs vid det 21:a SCO-toppmötet i Dushanbe i september 2021 att inleda förfarandet för att bevilja status som fullvärdig medlem till Iran. Teheran spelar en stor roll i Eurasien och har haft ett nära samarbete med Shanghai Cooperation Organization under lång tid. Denna interaktion kommer nu att ges en ny, heltäckande kvalitet.

Vi underlättar en förhandlingsprocess som inleddes i november 2021 för att sluta ett fullskaligt frihandelsavtal mellan Iran och den eurasiska ekonomiska unionen. Vi är övertygade om att liberaliseringen av tulltaxorna kommer att påverka utvecklingen av rysk-iranska handelsförbindelser och ekonomiska band positivt.

Vi förde en detaljerad diskussion om den nuvarande situationen med den gemensamma övergripande handlingsplanen för det iranska kärnkraftsprogrammet. Vi stöder ett så snart som möjligt återupptagande av det fullständiga genomförandet av avtalet, som formaliserades av FN:s säkerhetsråds resolution 2231, baserat på en intresseavvägning som ursprungligen fastställdes av den. Vi förväntar oss att USA återvänder till kärnkraftsavtalets rättsliga ramar och avbryter de illegala sanktioner som USA infört som har en smärtsam effekt på Iran, dess folk och ett antal andra länder.

Vi utbytte åsikter om den militärpolitiska och humanitära situationen i Syrien. Vi uttryckte vår ömsesidiga strävan att nära samordna våra handlingar för att ytterligare uppnå en varaktig fred och förbättra den humanitära situationen i detta land. Vi enades om att fortsätta att arbeta tillsammans för dessa ändamål inom ramen för Astana-formatet, som har visat sig effektivt och som inkluderar våra turkiska kollegor.

Vi samordnade våra ståndpunkter i andra viktiga regionala frågor, inklusive situationen i Kaspiska regionen, Sydkaukasien, Afghanistan och Jemen.

Vi berörde situationen i Ukraina och kring den. Vi tackade våra iranska kollegor för deras objektiva och genomtänkta ståndpunkt och för att de förstår Rysslands säkerhetsproblem, som orsakades av USA:s och dess NATO-allierades destabiliserande agerande. Än en gång noterade vi att våra åtgärder är att skydda Donbass folk från det militära hot som Kievregimen utgör och att underlätta demilitariseringen och denazifieringen av Ukraina i full överensstämmelse med värderingarna i FN-stadgan och inom ramen för dokument , godkänd på högsta nivå.

Jag tycker att våra samtal var mycket produktiva. Vi har kommit överens om att hålla kontakten i alla frågor som diskuteras.

Herr utrikesminister har vänligt bjudit in mig att göra ett ömsesidigt besök i Teheran. Vi har tackat ja till inbjudan och kommer att samordna datumen snart.

Jag skulle vilja använda det här tillfället för att gratulera våra iranska vänner och, i deras person, alla dem som firar vårhelgen Nowruz när de närmar sig denna ljusa händelse.

Fråga (översatt från farsi):  De säger att Ryssland har krävt skriftliga garantier från USA vid samtalen i Wien, så att eventuella sanktioner mot Moskva inte skulle påverka dess relationer med Teheran. Kan detta förhindra att överenskommelser träffas? Eller kommer den amerikanska sidans ologiska krav att leda till detta?

Sergey Lavrov:  Vi har fått skriftliga garantier. De ingår faktiskt i texten till avtalet om återupptagandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen (JCPOA) om det iranska kärnkraftsprogrammet. Alla projekt och verksamhetsområden som förutses av JCPOA har skyddats, inklusive direkt involvering av våra företag och specialister, inklusive samarbete kring Bushehrs kärnkraftverk, som är ett flaggskeppssamarbetsprojekt, och i samband med alla befintliga planer förknippade med den. Amerikanerna försöker anklaga oss för att sakta ner avtalsprocessen nästan varje dag. Detta är en lögn. Vissa huvudstäder har ännu inte godkänt avtalet, men Moskva är inte en av dem.

Fråga (översatt från farsi, adresserad till Hossein Amir-Abdollahian):  I går pratade du i telefon med Ukrainas utrikesminister Dmitry Kuleba. Han ville ge dig ett budskap till Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov. Hur skulle du kommentera detta?

Sergey Lavrov (tillägger efter Hossein Amir-Abdollahian):  Under vårt möte pratade Hossein Amir-Abdollahian med mig om telefonsamtalet han hade med den ukrainske utrikesministern. Han förmedlade till mig Dmitry Kulebas önskan att vi måste ”stoppa kriget” så snart som möjligt. Det är precis vad vi gör – vi stoppar kriget som Kievregimen har fört mot befolkningen i Donbass under de senaste åtta åren eller mer. Detta krig måste upphöra. Speciellt nu, när vi återigen kan se de radikala nationalisternas sanna ansikte i Kiev. I går använde de Tochka-U-system för att avfyra klustervapen mot centrum av Donetsk och dödade 20 och skadade ännu fler civila. Alla dessa fakta tystas ner i väst, som fortsätter att piska upp hysterin genom att sprida patenterade falska nyheter.

Vi har lämnat över en del material till våra iranska vänner (vi delar ut dem till alla våra motsvarigheter). De innehåller konkreta fakta för att visa hur den nuvarande ukrainska regeringen är, vilka förhållningssätt ukrainska tjänstemän (med början på presidenten) uttrycker och hur de behandlar sina skyldigheter enligt FN-stadgan, FN-resolutioner, OSSE och Minsk-avtalen. De undertecknade åtgärdspaketet och ignorerade det sedan med samvete (eller till och med uppmuntran) från våra västerländska kollegor.

Förhandlingarna pågår om Ukrainas neutrala militära status med säkerhetsgarantier för alla deltagare i denna process; Ukrainas demilitarisering för att förhindra något hot mot Ryska federationen från dess territorium någonsin; och uppsägningen av landets nazifieringspolitik med stöd av ett antal ukrainska rättsakter, inklusive avskaffandet av alla diskriminerande restriktioner som ålagts det ryska språket, utbildningen, kulturen och medierna i Ukraina.

Fråga:  Ryssland har upprepade gånger sagt att det inte finns något alternativ till JCPOA. Det finns några rapporter om att USA kan föreslå ett nytt avtal utan Rysslands medverkan. Har Moskva några motförslag?

Sergey Lavrov:  Detta är ännu ett försök att lägga skulden vid fel dörr. Vi har aldrig ställt några överdrivna krav. Alla våra rättigheter i samarbete med Iran om JCPOA-projekt är tillförlitligt skyddade. Om amerikanerna ännu inte har fattat ett slutgiltigt beslut om att återuppta JCPOA, vill de förmodligen lägga skulden för detta på någon annan. Hossein Amir-Abdollahian sa att vid denna tidpunkt skapas hindren av USA:s överdrivna krav.

Fråga:  Kärnkraftsavtalet kan frigöra Irans oljeexport. Skulle detta påverka rysk oljeexport? Finns det någon mekanism för att jämna ut sådana konsekvenser i relationerna mellan Moskva och Teheran?

Sergey Lavrov:  Kärnkraftsavtalet är skyldigt att låsa upp Irans oljeexport. Vi stöttade entusiastiskt denna viktiga del av avtalet.

När det gäller effekten av iransk olja på världsmarknaden kommer detta att påverka alla exporterande och importerande länder. Det finns mekanismer för att förhindra flyktiga överraskningar. För det första är det OPEC+, som Iran är medlem i. När nya mängder kolväten dyker upp på världsmarknaden utarbetar man ett avtal om en optimal distributionskvot. Jag är säker på att ett konstruktivt arbete ligger framför så snart alla frågor kopplade till Irans olja på världsmarknaden är lösta.

Fråga:  Efter att ha citerat betydande bevis tog Ryssland upp frågan om biolaboratorier i Ukraina. Är det internationella samfundet intresserad av denna fråga? Är den redo att prata om detta? Kommer Moskva att återkomma till denna fråga?

Sergey Lavrov:  Jag skulle inte beskriva reaktionen från det internationella samfundet som ”intressanta”. Reaktionen är snarare en negativ överraskning. De avslöjade fakta pekar på den enorma omfattningen av USA:s olagliga aktiviteter för att sprida sina militära biolaboratorier över hela världen. Det finns hundratals av dem, inklusive nästan 30 i Ukraina. Många av dem har etablerats i andra före detta sovjetstater längs omkretsen av Rysslands, Kinas och andra länders gränser.

Vi kommer att kräva att denna fråga ses över i samband med de åtaganden som alla deltagare i konventionen har tagit på sig om förbudet mot utveckling, produktion och lagring av bakteriologiska (biologiska) och toxinvapen och om deras förstörelse. Vi kommer att göra allt vi kan för att tvinga amerikanerna att sluta blockera vårt förslag från 20 år sedan om behovet av att skapa en speciell mekanism för att verifiera alla alarmerande rapporter om förekomsten av ämnen som kan användas för att utveckla biologiska vapen. De är emot denna mekanism eftersom den skulle göra all bioaktivitet transparent. De vill inte ha insyn eftersom de tycker att det är mer ändamålsenligt att göra allt under egen kontroll, som de har gjort fram till nu.

Jag är övertygad om att det internationella samfundet har insett (och kommer att inse igen) att sådana aktiviteter är oacceptabla och fyllda med dödliga hot mot civila i massiv skala.

Föregående artikelPentagon släpper sanningsbomber för att avvärja krig mot Ryssland
Nästa artikelUSA:s konfiskering av Rysslands valutareserver är ett förkrossande slag mot dollarn som reservvaluta!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

21 KOMMENTARER

 1. 26 mars 2022 , 15:22 Källa: TASS
  Ryssland undviker inte dialog med någon. Inte heller med USA.
  Maria Zakharova tillkännagav Rysslands beredskap för dialog med USA, men ”strikt på lika villkor”
  ”Vi undviker inte dialog och är redo att förhandla, utan strikt på lika villkor, med förbehåll för mötande trafik, vars tecken inte är synliga i Washington ens under ett förstoringsglas”.
  Den officiella representanten för det ryska utrikesdepartementet, Maria Zakharova, sa att Ryssland inte undviker dialog med USA, utan är redo att förhandla endast på lika villkor. Det framgår av en kommentar som distribuerades av Ryska federationens utrikesministerium på lördagen.
  Hon anklagade den amerikanska sidan för hyckleri och uppmanade dem att tänka på konsekvenserna – för för varje ovänligt steg från USA:s sida är Rysslands reaktion ”smärtsam för dem”.
  ”Under hycklande argument om behovet av att upprätthålla en diplomatisk närvaro, gör den amerikanska sidan allt för att ytterligare komplicera funktionen av ryska utrikesdelegationer i USA. Vi uppmanar återigen Washington att tänka på konsekvenserna, sa Zakharova.

 2. 26 mars 2022, 16:38
  Johanna Geron/Reuters
  USA:s president Joe Biden kallade vid ett möte med sin polska motsvarighet Andrzej Duda artikeln om kollektivt försvar för en ”helig plikt” för Nato. Det rapporterar TASS .
  ”Vi tar det som en helig plikt [implementering] av artikel 5, och du kan lita på det,” sa Biden.

  Biden flög till Polen den 25 mars. Vid ankomsten till Podkarpackie Voivodeship möttes han av Duda. Dessutom anlände USA:s utrikesminister Anthony Blinken och Pentagonchefen Lloyd Austin till Warszawa som en del av den amerikanska delegationen.
  De träffade cheferna för utrikesministeriet och Ukrainas försvarsministerium, Dmitrij Kuleba och Oleksiy Reznikov. Vi pratar om de första samtalen mellan Washington och Kiev i 2+2-formatet.
  Under besöket ska den amerikanske presidenten också träffa ukrainska flyktingar och amerikanska volontärer som hjälper dem att bosätta sig i Polen. Ett ”betydligt” tal av presidenten i Warszawa planeras också.
  Dagen innan meddelade Vita huset att USA skulle ta emot upp till 100 000 ukrainska flyktingar och ge 1 miljard dollar för att stödja europeiska länder som står inför en tillströmning av människor.

 3. Lavrov en av världens absolut bästa diplomater! Håller med Lavrov. Spännande möte framför mellan Ryssland och Iran igen. Men även spännande vad gäller hela Euroasien och dess sammarbete. Väst fortsätter dölja alla VIDRIGA brott regimen i Ukraina begått mot Donbass regionen alla dessa åren. Klusterbomber nu sist,och nazi grupperna som opererar inom Ukrainas armé,är som bortglömda. TROTS alla bevis Moskva har både nu,och före så vägrar den VIDRIGA propagandan och desinformationen i väst avslöja något. Håller med Lavrov,det är korrekt som han säger. Har nu på sistone irriterat mej otroligt mycket över all ryssofobiska och anti-ryska hatet som Usa och dess stad EU presenterar,över ALLA punkter och fronter. Gillar inte detta ALLS. Man har ju fan gått över ALLA gränser. Så som västvärlden med Usa i spetsen och dess stad EU ihop med deras VIDRIGA massmedia,direkt för anti-ryska hatet mot befolkningen och ALL dess kultur, konst, medier med idrott och sporten som varit,får mej fan att må ILLA. Men bra snabb intervju av Lavrov,håller helt med. När gäller Iran avtalet också,måste man minnas att det var Usa och Trump som själva och helt ensidigt drog sej ur avtalet.TROTS att Iran fullföljde avtalet

 4. Det är hög tid för USA att lära sig att varje fientligt drag från Washington kommer att följas av ett svar från Moskva , i alla fall smärtsamt för amerikanerna.
  Detta anges den 26 mars i en kommentar av den officiella representanten för det ryska utrikesdepartementet, Maria Zakharova, publicerad på avdelningens webbplats. Enligt henne försöker USA:s företrädare att befria sig från ansvar för tillståndet i de rysk-amerikanska relationerna som är nära ett fullständigt brott.
  ”De brukar rikta sina pilar mot Ryssland, som anklagas för ”eskalering” med motiveringen att vi inte missar slag och alltid svarar på fientliga attacker på ett spegelvänt eller asymmetriskt sätt”, noterade diplomaten.

  Washington anser att det är normalt att utvisa ryska diplomater av fiktiva skäl, ta bort någon annans egendom, stänga diplomatiska beskickningar och sedan bli hycklande överraskad, Ryssland svarar med ”samma mynt”. Vad är mer i detta, traditionell anglosaxisk arrogans eller övertygelse om sin egen ofelbarhet, som” tillåter ”att diktera villkor och regler till andra, spelar ingen roll. Det är hög tid för amerikanerna att lära sig att varje fientligt steg måste följas av en reaktion, i vilket fall som helst smärtsam för dem”, fortsatte representanten för utrikesministeriet.
  Som Zakharova påminde om, 2016, efter Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet, utvisade hans föregångare Barack Obamas administration 35 ryska diplomater. Dessutom beslagtogs diplomatisk egendom.
  2017 stängdes det ryska generalkonsulatet i San Francisco på begäran av utrikesdepartementet, och dess byggnad och generalkonsulns bostad rekvirerades. I Washington beslagtogs byggnaden av den ryska handelsmissionen.
  Flera ryskfientliga drag gjordes under 2018, och våren 2021 utvisade Vita huset igen 10 ryska diplomater.
  I september 2021 fick den ryska sidan ett ultimatum att lämna ytterligare 55 anställda vid Ryska federationens diplomatiska beskickningar i USA.
  I mars 2022 krävde USA:s president Joe Biden utvisning av 12 diplomater från den ryska ständiga beskickningen till FN i New York och en rysk anställd vid FN:s sekretariat.
  Vi undviker inte dialog och är redo att förhandla, utan strikt ”på lika villkor”, med förbehåll för mötande trafik, vars tecken i Washington inte är synliga ens under ett förstoringsglas, betonade Zakharova.
  Den amerikanska sidan allt för att komplicera arbetet för ryska diplomatiska byråer i USA, och talar om behovet av att upprätthålla förbindelserna mellan de två länderna. Hon uppmanade USA att tänka på konsekvenserna.
  Den 24 mars svarade Zakharova på orden från USA :s ambassadör i Ryssland John Sullivan om att Moskva och Washington förr eller senare skulle kunna återuppta normala förbindelser med frasen ”det är synd att han inte sa att det var hans land som förstörde banden mellan våra folk.”
  Den 22 mars sa Rysslands vice utrikesminister Sergej Ryabkov att de amerikanska myndigheterna borde stoppa upptrappningen för att upprätthålla förbindelserna med Ryssland . Den 19 mars noterade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att Ryssland är öppet för samarbete med väst , men kommer inte att komma med initiativ.

 5. Hyckleriet ligger högst i kurs hos Aftonljuget. Det blir värre då Aftonljuget gnager på det söndertuggade benet ”Goebbles”di, ”Goebbles” da. Stackars Sverige vars journalistik ligger på Aftonljugets nivå.

 6. 26 mars 2022, 18:36
  Pressekreterare för Rysslands president Dmitrij Peskov kommenterade den amerikanska ledaren Joe Bidens nya icke-diplomatiska uttalanden mot Rysslands president Vladimir Putin. Bidens nya förolämpningar mot Putin minskar fönstret för att bygga relationer med USA.
  Under ett besök hos ukrainska flyktingar i Warszawa, förolämpade Biden återigen den ryske ledaren.
  Enligt Peskov är det konstigt att höra hårda ord från Biden, som uppmanade till bombning av Jugoslavien och dödande av människor.
  Dessutom, som Kremls talesman noterade, minskar sådana uttalanden ytterligare möjligheterna till att förbättra relationerna mellan Ryska federationen och USA. ”Ändå måste statsledaren förbli nykter”.

  Det är inte första gången som den 79-årige Biden uttalar sig hårt. Den 16 mars, under ett samtal med reportrar, svarade han på frågan från en Fox News-korrespondent om han var redo att kalla Putin för en krigsförbrytare. Först svarade USA:s president nekande och gick, men återkom senare, ställde frågan igen och ändrade sitt svar till positivt.
  Den 21 mars överlämnades USA:s ambassadör i Ryssland, John Sullivan, ett protestbrev i samband med den amerikanske ledaren Joe Bidens uttalanden mot Vladimir Putin . Avdelningen betonade att sådana uttalanden från Biden satte de rysk-amerikanska relationerna på gränsen till att brista. Det ryska utrikesdepartementet noterade också att det hade varnat den amerikanska sidan för att ”fientliga åtgärder som vidtas mot Ryssland kommer att få ett avgörande och bestämt avslag”.
  Peskov betonade då att Kreml anser att sådan retorik från statschefen, vars bomber dödade hundratusentals människor över hela världen, är oacceptabel och oförlåtlig.

 7. Ryssland har invaderat Ukraina, 25% av invånarna är på flykt, 10% av invånarna har lämnat landet. Vad skulle ”dialogen” handla om? Ryska armén ska omedelbart lämna Ukraina. Krigsskadeståndet borde bli astronomiskt, men det finns nog inget att hämta i det befästa fattighuset. Det blir EU som får bekosta, men så blir det också mycket bättre gjort.

  • Var du lika upprörd när vi anföll Libyen och med samma astronomiska skadestånd?

   Ja det blir EU som får bekosta, man stödde först en kupp i landet och sedan tog man inte ansvar för Minsk avtalet och teg när Ukraina under åtta år besköt bostadsområden med granater. Det sägs också att många inte flyr från ryssarna utan från tvångsrekrytering och kanonföda för en sak de inte tror på. Det är trots allt ett delat land med högerexterministisk policy, många är helt enkelt på flykt undan nazismen som väst bäddade för genom en väpnad kupp mot en demokratiskt vald president. Här är ett exempel på tongångarna efter kuppen i en TV-kanal som amerikanska ambassadören Geoffery Pyatt hjälpte till att skapa efter att han tillsammans med Victoria Nuland bestämt vem som skulle leda landet.

   https://thesaker.is/its-perfectly-simple-you-need-to-kill-1-5-million-people-in-donbass/

  • Den ryska armen rensar upp det ondskans träsk som anglosaxiska imperiet etablerat där som ett brohuvud för Rysslands underkastelse. Det finns fler såna nästen i Baltikum om än inte så utvecklade.
   Det kan finnas fog för dom som låter ogräsen frodas där att sansa sig annars kan det behövas fler rensningsaktioner.
   Jag vet inte om Ryssland i nuläget har såna planer utan jag tänker som fredlig Europe i medvetande om hur anglosaxerna tidigare frambringade nazismen för sina geopolitiska syften. Det gäller att inte låta ogräsen växa för högt.

  • Ryssland har inte ”invaderat” Ukraina. Per definition, ”invasion” är avsikten att erövra och kontrollera en annan stat. Ryssland mål är att avlägsna USAs stigande militära hot och krigsförberedelser genom NATO expansionen. Ukraina måste avstå att gå med i USAs NATO och därmed avstå från att delta i USAs krigsförberedelser, avrusta, bli neutralt, och avnazifiera. Det behövs ingen dialog. Det är bara för USA att genomföra det. Sedan 1945 har USA militärt attackerat omkring 250 stater, dödat miljoner människor, och där behöver vi starta dialoger om krigsskadestånd snarast.

  • Jörgen kanske ”missat” att Ukraina redan långt innan Rysslands upprensningsaktion höll på att avfolkas! Men så desinformerad kan man bli om man bara läser MSM-media. Av alla krig de senaste 20 åren är väl detta krig det enda med vettigt syfte och mål om Ukraina till slut blir av med sina nazister. Hur ”astronomiska” summor ska USA betala för Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien tycker Jörgen? Var kommer alla idioter ifrån som kommenterar sådant de inte vet ett skvatt om?

 8. Med stammande stämma låter Bert Sundström intyga att anklagelserna kring de biologiska laboratorium som Ukriana påstås ha byggt upp med hjälp av hjälp från Nato och USA är ”nästan allt lögn”? (då med avseende på den långa listan)

  I andra media källor framgår det nu att det finns bevis för att detta är fallet i Hunters Bidens laptop som är mycket mer graverande Victoria Nuland trevande vittnesmål inför Senaten.

  Delar länken och frågar mig om Bert har något förtroendekapital kvar efter sitt uttalande?

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html?ito=social-twitter_dailymailus

 9. Lavrov och Putin borde ha fått fredspriset för sitt avväpnande av Syriens kemvapen. Det handlade om ”red-lines” från Obama och risk för falskflaggade kemattacker och utan kemvapen kan man inte längre beskylla Assad. Efter att dealen blev uppgjord ombads OPCW att sörja för logistiken, hålla koll på plats och mängd, samla ihop och skicka iväg vapnen ut ur Syrien. Ett städuppdrag och för detta erhöll man fredspriset. Vapnen skeppades såvitt jag minns ut av Veolia, ett företag med kopplingar till Ndrangethan, den kalabriska maffian och sen dess har man inte hört så mycket. Visselblåsare har vid senare tillfällen avslöjat OPCW som inblandat i korruption med fejkade resultat av senare kemattacker.

  Men det korsades ingen ”red-line” och blev inget krig i Syrien och det är tack vare Lavrovs och Putins snabba diplomatiska fotarbete.

 10. Vill helst inte läsa länkar till denna journalist på Aftonbladet här. Blir bara förbannad, spyfärdig av alla lögner, förvriden information från Nato och EU , värdefloskler utan vettig argumentation, åsikter från personer som låtsas vara journalistiskt objektiva och värdeneutrala, men är enbart betalda drängar åt den politiska redaktionen och deras aktieägare. Totalt meningslöst dravel.

 11. De är likadant med i princip alla dagstidnings-blaskor som hanterar politiska frågor. De har borgerliga reaktionära redaktioner och hoppar på vilken agenda som helst som är på modet, känslomässigt i propagandahänseende. Enbart för att väcka uppseende och sälja. Förstår inte att folk går igång på sådant.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here