Farväl G20, hej BRICS+

11
1333

 

Denna artikel av Pepe Escobar har publicerats på The Cradle, https://thecradle.co/Article/Columns/18477

_______________________________________________________________

Farväl G20, hej BRICS+

Det alltmer irrelevanta G20-toppmötet avslutades med säkra tecken på att BRICS+ kommer att vara vägen framåt för samarbetet i det globala syd.

Den förlösande egenskapen av ett spänt G20-möte som hölls på Bali – som i övrigt sköttes av berömvärd indonesisk älskvärdhet – var att man skarpt definierade åt vilket håll de geopolitiska vindarna blåser.

Detta sammanfattades i toppmötets två höjdpunkter: det mycket efterlängtade presidentmötet mellan Kina och USA – som representerar 2000-talets viktigaste bilaterala relation – och det slutliga G20-uttalandet.

Det tre timmar och 30 minuter långa personliga mötet mellan Kinas president Xi Jinping och hans amerikanska kollega Joe Biden – som Vita huset hade begärt – ägde rum i den kinesiska delegationens residens på Bali, och inte på G20-platsen i det lyxiga Apurva Kempinski i Nusa Dua.

Det kinesiska utrikesministeriet beskrev kortfattat vad som verkligen gällde. Xi sade särskilt till Biden att Taiwan självständighet helt enkelt är uteslutet. Xi uttryckte också en förhoppning om att Nato, EU och USA kommer att inleda en ”omfattande dialog” med Ryssland. Istället för konfrontation valde den kinesiske presidenten att lyfta fram saker av gemensamt intresse och samarbete.

Biden gjorde enligt kineserna flera påpekanden. USA strävar inte efter ett nytt kallt krig, stöder inte ”Taiwans självständighet”, stöder inte ”två Kina” eller ”ett Kina, ett Taiwan”, strävar inte efter att ”frikoppla” sig från Kina och vill inte hålla tillbaka Peking.

Den senaste tiden visar dock att Xi har få skäl att ta Biden på orden.

Det slutliga G20-uttalandet var  resultatet av en mödosam kompromiss.

Även om G20 självt beskrivs som ”det främsta forumet för globalt ekonomiskt samarbete”, engagerat för att ”ta itu med världens stora ekonomiska utmaningar”, hade G7, inom G20 på Bali toppmötet, de facto kidnappats av kriget. ”Krig” får nästan dubbelt så många omnämnanden i uttalandet jämfört med ”mat” trots allt.

Den kollektiva västvärlden, inklusive den japanska vasallstaten, var fast besluten att inkludera kriget i Ukraina och dess ”ekonomiska konsekvenser” – särskilt livsmedels- och energikrisen – i uttalandet. Dock utan att erbjuda ens en skugga av sammanhang, relaterat till Natos expansion. Det viktiga var att skylla på Ryssland – för allting.

Globala Syd-effekten

Det var upp till årets G20-värd Indonesien – och nästa värd, Indien – att utöva asiatisk artighet och samförstånds-skapande. Jakarta och New Delhi arbetade extremt hårt för att hitta en formulering som skulle vara acceptabel för både Moskva och Peking. Kalla det för ”Global South-effekten”.

Kina ville ändå ha ändringar i formuleringen. Väststaterna motsatte sig detta, medan Ryssland inte granskade ordalydelsen i sista minuten, eftersom utrikesminister Sergej Lavrov redan hade rest.

På punkt 3 av 52 står det i uttalandet att man ”uttrycker sitt djupaste beklagande över Ryska federationens aggression mot Ukraina och kräver ett fullständigt och villkorslöst tillbakadragande av de väpnade styrkorna från Ukrainas territorium”.

”Rysk aggression” är Natos standardmantra – som inte delas av praktiskt taget hela det globala syd.

I uttalandet dras en direkt korrelation mellan kriget och en icke-kontextualiserad ”förvärring av akuta problem i den globala ekonomin – avtagande ekonomisk tillväxt, stigande inflation, störningar i försörjningskedjor, försämrad energi- och livsmedelssäkerhet, ökade risker för den finansiella stabiliteten”.

När det gäller detta stycke kunde det inte vara mer självklart: ”Användning eller hot om användning av kärnvapen är otillåtet. Den fredliga lösningen av konflikter, insatser för att hantera kriser samt diplomati och dialog är avgörande. Dagens tid får inte vara en krigstid.”

Detta är ironiskt med tanke på att Nato och dess PR-avdelning, EU, som ”representeras” av de icke valda eurokraterna i Europeiska kommissionen, inte sysslar med ”diplomati och dialog”.

Fixerade vid krig

I stället har USA, som kontrollerar Nato, sedan mars beväpnat Ukraina med hela 91,3 miljarder dollar, inklusive den senaste presidentens begäran, denna månad, på 37,7 miljarder dollar. Det råkar vara 33 procent mer än Rysslands totala (kursiverat av mig) militära utgifter för 2022.

Ytterligare bevis för att Bali-toppmötet kapades av ”krig” var det krismöte som USA sammankallade för att debattera vad som slutade med konstaterandet att en ukrainsk S-300-missil föll ner på en polsk gård, och inte starten på tredje världskriget, som vissa tabloider hysteriskt föreslog.

Det är talande att det inte fanns någon enda person från det globala syd på mötet – den enda asiatiska nationen var den japanska vasallen, som är en del av G7.

Klaus Schwab. World Economic Forum

För att förvärra bilden hade vi den ondskefulla Davos-mästaren Klaus Schwab, som återigen spelade en Bond-skurk vid B20-affärsforumet, och som sålde in sin Great Reset-agenda om att ”återuppbygga världen” med hjälp av pandemier, svält, klimatförändringar, cyberattacker och – naturligtvis – krig.

Som om detta inte vore illavarslande nog har Davos och dess World Economic Forum nu beordrat Afrika – som är helt uteslutet från G20 – att betala 2 800 miljarder dollar för att ”uppfylla sina skyldigheter” enligt Parisavtalet om att minimera utsläppen av växthusgaser.

G20:s undergång som vi uppfattar den

Den allvarliga brytningen mellan det globala nord och det globala syd, som var så uppenbar på Bali, hade redan antytts i Phnom Penh, då Kambodja stod värd för toppmötet i Östasien under den gångna helgen.

De tio medlemmarna i ASEAN hade gjort det mycket tydligt att de fortfarande inte vill följa USA och G7 i deras kollektiva demonisering av Ryssland och i många avseenden Kina.

Sydostasiaterna är inte heller direkt entusiastiska över det av USA utarbetade IPEF (Indo-Pacific Economic Framework), som kommer att vara irrelevant när det gäller att bromsa Kinas omfattande handel och förbindelser genom Sydostasien.

Och det blir ännu värre. Den självskrivna ”ledaren för den fria världen” undviker det extremt viktiga APEC-toppmötet (Asia-Pacific Economic Cooperation) i Bangkok i slutet av veckan.

För mycket känsliga och sofistikerade asiatiska kulturer ses detta som en förolämpning. APEC, som inrättades redan på 1990-talet för att främja handeln i Stillahavsområdet, handlar om seriösa affärer i Asien och Stillahavsområdet, inte om amerikaniserad militarisering av ”Indo-Stillahavsområdet”.

Den avvisande tonen följer på Bidens senaste misstag när han vid toppmötet i Phnom Penh felaktigt tilltalade Kambodjas Hun Sen som ”Colombias premiärminister”.

Många står på kö för att ansluta sig till BRICS

Man kan lugnt säga att G20 kan ha slagit in på en oåterkallelig väg mot irrelevans. Redan före den pågående toppmötesvågen i Sydostasien – i Phnom Penh, Bali och Bangkok – hade Lavrov signalerat vad som kommer härnäst när han konstaterade att ”över ett dussin länder” har ansökt om att få ansluta sig till BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika).

Iran, Argentina och Algeriet har formellt ansökt: Iran är tillsammans med Ryssland, Indien och Kina redan en del av den eurasiska kvartetten som verkligen betyder något.

Turkiet, Saudiarabien, Egypten och Afghanistan är mycket intresserade av att bli medlemmar. Indonesien har just ansökt, på Bali. Och sedan kommer nästa våg: Kazakstan, Förenade Arabemiraten, Thailand (som eventuellt ansöker i helgen i Bangkok), Nigeria, Senegal och Nicaragua.

Det är viktigt att notera att alla dessa länder skickade sina finansministrar till en BRICS Expansion-dialog i maj. En kort men seriös bedömning av kandidaterna avslöjar en häpnadsväckande enhet i mångfalden.

BRICSmöte i juni 2022

Lavrov själv noterade att det kommer att ta tid för de nuvarande fem BRICS-länderna att analysera de enorma geopolitiska och geoekonomiska konsekvenserna av att expandera till den grad att de praktiskt taget når G20:s storlek – och utan det kollektiva väst.

Det som framför allt förenar kandidaterna är innehavet av enorma naturresurser: olja och gas, ädelmetaller, sällsynta jordartsmetaller, sällsynta mineraler, kol, solenergi, timmer, jordbruksmark, fiske och sötvatten. Detta är det som verkligen räknas när det gäller att utforma en ny resursbaserad reservvaluta för att kringgå den amerikanska dollarn.

Låt oss anta att det kan ta fram till 2025 att få denna nya BRICS+-konfiguration att fungera. Det skulle motsvara ungefär 45 procent av de bekräftade globala oljereserverna och över 60 procent av de bekräftade globala gasreserverna (och det kommer att öka om gasrepubliken Turkmenistan senare ansluter sig till gruppen).

Den kombinerade BNP:n skulle – i dagens siffror – uppgå till cirka 29,35 biljoner dollar, vilket är mycket större än USA (23 biljoner dollar) och minst dubbelt så stort som EU (14,5 biljoner dollar, och den siffran sjunker).

I dagsläget står BRICS för 40 procent av världens befolkning och 25 procent av BNP. BRICS+ skulle samla 4,257 miljarder människor: över 50 procent av den totala globala befolkningen i dagsläget.

BRI spänner över BRICS+

SCO 2022

BRICS+ kommer att sträva efter sammankoppling med en labyrint av institutioner: de viktigaste är Shanghai Cooperation Organization (SCO), som i sig självt har en lista med aktörer som längtar efter att bli fullvärdiga medlemmar, det strategiska OPEC+, som de facto leds av Ryssland och Saudiarabien, och BRI-initiativet (Belt and Road Initiative), Kinas övergripande handels- och utrikespolitiska ramverk för 2000-talet. Det är värt att påpeka att tidigt alla viktiga asiatiska aktörer har anslutit sig till BRI.

Sedan har vi BRICS nära förbindelser med en mängd regionala handelsblock: Asean, Mercosur, GCC (Gulf Cooperation Council), Eurasiens ekonomiska union (EAEU), Arab Trade Zone, African Continental Free Trade Area, ALBA, SAARC, och sist men inte minst Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), det största handelsavtalet på planeten, som omfattar en majoritet av BRI:s partner.

BRICS+ och BRI passar ihop överallt – från Västasien och Centralasien till Sydostasien (särskilt Indonesien och Thailand). Multiplikatoreffekten kommer att vara avgörande – eftersom BRI-medlemmarna oundvikligen kommer att locka fler kandidater till BRICS+.

Detta kommer oundvikligen att leda till en andra våg av BRICS+-kandidater som med största säkerhet kommer att omfatta Azerbajdzjan, Mongoliet, ytterligare tre centralasiater (Uzbekistan, Tadzjikistan och gasrepubliken Turkmenistan), Pakistan, Vietnam och Sri Lanka, och i Latinamerika en rejäl grupp med Chile, Kuba, Ecuador, Peru, Uruguay, Bolivia och Venezuela.

Samtidigt kommer BRICS nya utvecklingsbank (NDB) och den Kina-ledda asiatiska investeringsbanken för infrastruktur (AIIB) att få en större roll – de kommer att samordna infrastrukturlån över hela spektrumet, eftersom BRICS+ i allt högre grad kommer att undvika diktat från det USA-dominerade IMF och Världsbanken.

Allt detta skisserar knappt bredden och djupet av de geopolitiska och geoekonomiska omläggningar som kommer att äga rum längre fram i tiden och som påverkar varenda hörn och skrymsle i den globala handeln och försörjningskedjorna. G7:s besatthet av att isolera och/eller begränsa de främsta eurasiska aktörerna vänder sig mot sig självt inom ramen för G20. I slutändan är det G7 som kan komma att isoleras av BRICS+ oemotståndliga kraft.

Föregående artikelVad tycker Indien och Kina i klimatfrågan?
Nästa artikelSyriens territoriella integritet kränks av både Turkiet och USA – medan Sverige tiger och dödar med sanktioner
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Nu knackar EU på dörren också. Den nya transportkorridoren som Borrel talar om, är ett samarbete mellan Iran, Indien och Ryssland, den är väldigt smal och kräver samarbete mellan länderna som den passerar förbi. Fartygen kommer passera förbi länder där Ryssland har en vänskaplig förbindelse.

  Ryssland och Iran har ingått ett avtal om att bygga 14 nya handelsfartyg som passar in i farleden.
  Denna sträcka kommer förkorta restiden mellan Europa och Asien med över en vecka.
  Många länder som Pepe Escobar skriver står och knackar på dörren till BRICS, där Ryssland har ett stort inflytande, och hjälpt Iran att få accepterat sin ansökan dit.

  Kina var nyligen på besök i Ryssland och sa att Ryssland var deras närmaste och pålitligaste partner.
  Detta fruktar USA, ett nära samarbete med Ryssland. Iran och Kina.
  De tre musketörerna, en för alla, alla för en. En motvikt mot NATO.

  🇪🇺🌏 ”EU intends to expand economic cooperation with the countries of Central Asia, including through the construction of new transport corridors bypassing Russia”-Josep Borrel

 2. Sanningssökare och andra
  ignorera inte länken jag delar,
  där kan ni se och höra
  i ett miniklipp
  Italiens premiärminister Giorgia Melonis sanningsord om Frankrikes koloniala mentalitet,
  en högerextremist i sitt vredesutbrott
  avslöjar en annan högerextremist.
  Och dollarn är snart ett minne blott
  om inte USA spränger världen bort.
  https://youtu.be/3adQCK4nuPg

  • Giorgia Meloni var inte den första högerpolitikern i Italien som tog upp Frankrikes koloniala mentalitet.
   Det gjorde även en annan italiensk högerpolitiker Luigi de Maio redan år 2019, EU reagerar inte, märkligt.
   SVT tog upp bråket mellan Frankrike och Italien i flyktingfrågan, men tog inte upp denna viktiga information. Den sopade de under mattan, som de gör när favoriten Macron blir attackerad.

   Afrika har orsakat ett stort bråk mellan Ryssland och Frankrike. Macron borde kanske vända huvudet mot Italien istället för det är inte första gången de anklagar Frankrike för kolonialism i Afrika.

   Macron skyller på att Ryssland baktalar Frankrike i Afrika. Det har varit stora demonstrationer i Burkina Faso, med slagord som död åt Frankrike, Frankrike ut ur Burkina Faso och sedan stora affischer med ryska flaggor och de ropar Vi vill ha Ryssland här.

   År 2019 minns jag inte om Globalpolitics hade ett annat namn.

   Då fanns nedanstående information om Italien Luigi de Maio, som sa angående en träta mellan de båda länderna att om Frankrike slutade kolonialisera länder i Afrika så skulle de inte behöva fly, angående flyktingar som saknades efter en olycka.

   //Orsaken till den fransk-italienska träta är naturligtvis den alltmer besvärande flyktingsituationen för de europeiska länderna. När länderna, inklusive Sverige, munhuggs om vilket land som ska ta emot flyktingarna berörs sällan orsaken till att människor flyr.

   Men det var just vad Luigi di Maio gjorde. Frankrike och Italien har länge bråkat om mottagande av flyktingar och Di Maio gjorde sina uttalande efter rapporter om att minst 170 människor antingen följt med två skeppsvrak som nu låg på Medelhavets botten ner i djupet eller saknades på havet.

   “EU borde införa sanktioner mot Frankrike och alla andra länder som likt Frankrike gör Afrika fattigare och tvingar afrikaner att fly. Afrikaner ska finnas i Afrika och inte på Medelhavets botten”, sa Di Maio och tillade:

   “Om människor lämnar (Afrika) i dag beror det på att europeiska länder, framför allt Frankrike, aldrig har slutat med att kolonisera afrikanska länder”.

   Di Maio nämnde bland annat CFA-francen, som 14 västafrikanska länder använder som valuta. Den infördes 1945 och var tidigare kopplad till den franska francen, men är numera bunden till euron. CFA-francen trycks i Frankrike och de länder som använder den måste deponera halva sin valutareserv i franska riksbankens valv. Det är bland annat på detta sätt som Frankrike kan kontrollera CFA-ländernas ekonomi till sin egen fördel. Han hävdade också att om det inte vore för Afrika hade Frankrike varit världens 15:e rikaste land och inte med bland de sex rikaste som nu.

   Att Frankrike använder sig av CFA-francen för att suga ut afrikanska länder har varit känt i Afrika, långt innan Di Maio gjorde sin uttalanden.

   “Om Europa vill vara modigt, måste det ha djärvheten att ta sig an frågan om Afrikas avkolonisering”, menade Di Maio.//

   Synd att länder som Italien inte hade den djärvheten när europeiska länderna, inklusive sådana som Sverige och Norge, med bred politisk enighet för åtta år sedan bombade Libyen sönder och samma just för att upprätthålla det europeiska koloniala herraväldet i Afrika.

   Skall människor slippa fly p.g.a. ekonomiska skäl skall man inte suga ut dem som är fattiga för att själva bli rikare.

   • Vivianne, se det komiska i att den första
    högernationalistiska kvinnliga Italienska premiärministern med sitt postfascistiska parti, du vet ju vad fascism innebär, är förbannad på Frankrikes likasinnade premiärminister…ett spel för EU-publiken. Endast människor som blivit exploaterade av den europeiska kolonialismen/ fascismen och fortfarande är i bojor av post-kolonialismens dominans och underordning, vet exakt vad det innebär i praktiken och teorin att vara slav, där ligger vi européer i lä med våra eviga ”expertisuttalanden” om dessa folks historia under imperialismens eviga ok.
    En kort men mycket intressant länk med personer som kan sin historia väl, lyssna.

    https://youtu.be/BKIqjncl0nA

 3. Väldigt viktig information!
  För mig som värnar om en demokratisk utveckling sv världen med yttrandefrihet, föreningsfrihet och värnande om mänskliga rättigheter som väsentliga inslag är det dock oroande att BRICS+ ledes av en diktatur, Kina, som inom sitt land begränsar dessa rättigheter!

  • Du kan lyssna på Jeffrey Sachs kloka ord, på ett demokratiskt Forum i Athen. Han säger där att ett land som Storbritannien kan vara väldigt demokratiskt hemma i landet, men brutalt imperialistiskt utomlands.
   Han säger också att det mest våldsamma landet i världen sedan 1950-talet är USA, där vägrades han fortsätta att tala och blev avbruten av moderatorn som sa åt honom att nu räcker det.

   Han drar ned rungande applåder när han säger att den svåraste kamp vi har på jorden, är att kunna leva tillsammans och gemensamt ta hand om de gemensamma problem vi har på jorden.

   https://www.youtube.com/watch?v=VP_SpW-DyQg

 4. EU visar vägen till ett motbjudande Europa
  Totalitära samhällsutvecklingen
  Av Dan Ahlmark
  När Bryssels politruker talar om att man eftersträvar ”demokrati” inbegriper detta dock inget ”demos”, det vill säga folkets talan. Listan med exempel på den totalitära utvecklingen av EU-projektet växer och är ytterst oroväckande.
  https://nyadagbladet.se/kronikor/eu-visar-vagen-till-ett-motbjudande-europa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eu-visar-vagen-till-ett-motbjudande-europa
  (Vet ej vem denne Dan Ahlmark är)

 5. LULA EN FÖRRÄDARE I BRICS???? SOM SLÖT AVTAL MED DJÄVULEN.
  Andrew koryboko
  Amerikansk Moskva baserad politisk analytiker specialiserad i relationen mellan USA:s strategi i Afro-Eurasia, Kinas One Belt One Road global vision of New Silk Road connectivity and Hybrid Warfare.
  Han skriver på sin Telegramkanal:
  Lulas egennyttiga publicitetsjippo i att uppriktigt framställa sig som en neutral medlare i Ukrainakonflikten bör erkännas för vad det är, vilket är ett sätt att öka hans inflytande parallellt med förbättrade band med USA.
  Detta gick upp i rök, efter att han fördömt Ryssland i ett gemensamt uttalande med Biden förra veckan.
  Ingen BRICKS-ledare eller någon av dessa företrädare fram till denna punkt hade fördömt Ryssland som Lula just gjorde.

  Han hade redan gått över neutralitetslinjen genom att tidigare jämföra Rysslands specialoperation i Ukraina med USA:s hybridkrig mot Venezuela. Han lät antyda att den är moraliskt likvärdig med USA:s oprovocerade hybridkrig aggression mot Venezuela.

  Lula krossade precis de utrikespolitiska förväntningarna på sin multipolära bas genom att bli den första BRICS-ledaren som offentligt fördömde Rysslands special operation, till skillnad från sin föregångare Bolsonaro som vägrade att göra det.
  Det råder ingen tvekan om att Lula är anpassad till USA:s styrande demokraters liberal-globalistiska ideologi.
  Varken de kinesiska , indiska eller sydafrikanska ledarna tyckte det var klokt att gå med på något sådant efter sina samtal och möten med Biden vilket alltså placerar Lula i en egen liga när det gäller hans BRICS-motsvarigheter.

  Lula gjorde alltså ett avtal med djävulen. Med dem som var ansvariga för hans fängelse, men som har tagit honom upp till makten igen.

  USA var inte nöjda med Bolsonaro som ökade sin handel med Kina och åkte till Moskva trots påtryckningar från USA att inte göra detta. Dessa fakta visar att Lula ljög då han påstod att Bolsonaro isolerade Brasilien under sin tid.
  Lula tror väl att han kan göra det ostraffat eftersom han har USA:s stöd nuförtiden.
  Han är övertygad om att Västvärldens MSM inte kommer att fakta granska honom, då de delar samma världsbild
  Lula denna geopolitiskt ångerfulla ledare vars multipolära världsbild märkbart kalibrerades om bakom galler precis som USA förväntade sig att han skulle göra. Han går nu i en mer pro-amerikansk riktning.

  Det finns flera skäl till att USA ville åter byta ut Bolsonaro, mot en lydigare lakej.
  Bolsonaro vägrade att sanktionera Huawei i utbyte mot ett officiellt Nato-partnerskap och senare trotsade liknande krav mot Ryssland. Hans konservativt-suveränitetistiska världsbild, har felaktigt smutskastats som enbart ”högerextrem”, den är den polära motsatsen till de styrande USA-demokraternas liberal-globalistiska.

  USA:s djupa stat trodde att deras lands intressen bäst skulle tjänas genom att ersätta den allt mer oberoende Bolsonaro med en geopolitiskt ångerfull Lula. De upptäckte att Lula inte är den multipolära titan, utan mottaglig för manipulation som passar deras strävan efter de utrikespolitiska mål som USA har.
  Lula har förvandlats till en ”medresenär” för USA:s vänster.
  Lula gick också med på att tillsammans med USA bygga motståndskraft mot desinformation, trots att USA är världens största falska nyhetsfabrik, som tidigare beväpnats mot honom.

  USA kommer hjälpa Lula att slå ned på oppositionen, Han är viktig för dem då han delar deras liberal-globalistiska världsbild. Denna självförvållade förnedringsritual var den kostnad som Lula var tvungen att betala och därmed misskreditera sig själv bland det multipolära samhället, men han såg lyckligare ut än någonsin när han gjorde det.

  Vad skriver Pepe Escobar om Lula?

  Han skriver att Lula fortsätter att insistera på, att Ryssland gjorde fel och borde inte annekterat de territorier som nazisterna vid makten riktade in sig på i Kiev, även efter intervjuerna med Merkel och Hollande där de erkänner att Minskavtalen var en fars för att beväpna Ukraina.
  För att inte tala om de många bevisen för krigsförbrytelser, samt missbruk och undertryckande av rättigheter som begåtts mot den ukrainska rysktalande befolkningen sedan Maidan år 2014.

  Inser inte Lula det?

  Iran som tidigare fått tillstånd att lägga till med sitt fartyg i hamnar i Brasilien, det drog Lula in då han åkte för att träffa Biden i USA.
  Brasilien signalerar nu viljan att avstå från suveränitet över Amazonas regionen i utbyte mot tillgång till löjliga medel, i jämförelse med vad som erbjuds av länder med kolonialistisk tradition.

  Lula visar sig vara en förvirrad och vacklande ledare under de första månaderna av sitt ledarskap.
  Inget av detta kommer som en överraskning om vi tänker på den djupa kejserliga infiltrationen i den brasilianska vänstern, via icke-statliga organisationer och relaterade enheter, som finansieras av NED, USAID och Soros Foundation. Många av de nuvarande ministrarna har verkligen katapulterats in i det offentliga livet från denna miljö.

  En annan relevant kraft i detta spel är inbäddat i Lulas eget parti, PT. Det här är de brasilianska atlantisterna, den sjätte infödda kolumnen som outtröttligt kämpar för att omvandla PT till en gren av det amerikanska demokratiska partiet

  Brasilien nu det första och enda BRICS + -landet som kritiserar Ryssland på grund av specialoperationen i Ukraina. Detta belyser landet negativt i det globala syd och begränsar allvarligt dess diplomatiska inflytande. Förutom att spåra ur alla möjligheter till medling från Brasilien om konflikten i fråga, vilket skapar onödig spänning inom BRICS+.

  Dessutom landar Lulas officiella besök i USA, innan han besöker någon BRICS-partner, som en tyst acceptans av Monroe-doktrinen. Flirtade Lula med Montezuma?
  (Montezuma aztekernas sista härskare i deras imperium, en kejsare på 1500-talet)

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here