Finland köper vapensystem från Israel som samordnar med Nato

1
496
Palestinians inspect the damage following an Israeli airstrike on the El-Remal aera in Gaza City on October 9, 2023. Israel continued to battle Hamas fighters on October 10 and massed tens of thousands of troops and heavy armour around the Gaza Strip after vowing a massive blow over the Palestinian militants’ surprise attack. Photo by Naaman Omar apaimages

Västvärlden samordnar nu sina militarism och pågående folkmord i takt med att NATO utökar sina globala partnerskap, inte minst med Israel. Ett led i detta är Finlands köp i november av ett israeliskt vapensystem. Det ingår i en allt större integrering av NATO och Israels vapentekniska samarbete.

”När USA samordnar sitt svar och stöd till Israel med sina europeiska allierade, finns det en möjlighet att formalisera Israels roll som en förbättrad större icke-NATO allierad och integrera den i NATO:s vapenutveckling och förvärvssamordning mellan medlemsländerna. Detta steg kan både påskynda och effektivisera pågående ansträngningar mellan USA och Israel att samproducera och samfinansiera gemensamma militära projekt som Arrow-3 som nyligen såldes till Tyskland och David’s Sling som ska säljas till Finland. Det skulle sannolikt också öka NATO:s stöd till Israel.

I september besökte Nato:s vice generalsekreterare Mircea Geoană Netanyahu i Israel. Geoană, som är ordförande för NATO:s innovationsråd, fokuserade mycket av sin resa på Israels tekniksektor och besökte Technion och Peres Center for Peace and Innovation.

Besöket verkar vara en del av en ny form av engagemang mellan Nato och Israel sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Medan Israel, ett av 18 länder med beteckningen ”större icke-NATO-allierad” (MNNA), alltid har varit en kritisk NATO-partner i stabiliseringen av Medelhavsregionen, verkar det idag vara en integrerad del av Europas försvarsbehov.”

Källa: Artikel av Thomas Trask och Jacob Olidort i https://nationalinterest.org/blog/buzz/nato-has-role-play-israel%E2%80%99s-war-hamas-207180

Times of Israel skriver ”Israel tecknar avtal om försäljning av luftvärnssystemet David’s Sling till Finland. Avtalet är den första internationella försäljningen av systemet, som har använts tillsammans med andra försvarssystem i Israels pågående krig mot Hamas.”

https://www.timesofisrael.com/israel-signs-landmark-deal-to-sell-davids-sling-air-defense-system-to-finland/

 

_____________________________________________________________

”As the United States coordinates its response and support for Israel with its European allies, there is an opportunity to formalize Israel’s role as an enhanced major non-NATO ally and integrate it into NATO’s weapons development and acquisition coordination among member nations. This move can both expedite and streamline ongoing efforts between the United States and Israel to co-produce and co-fund joint military projects like the Arrow-3 recently sold to Germany and David’s Sling to be sold to Finland. It would likely also expand NATO support for Israel.

In September, Deputy Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), Mircea Geoană paid Netanyahu a visit in Israel. Geoană, who chairs NATO’s Innovation Board, focused much of his trip on Israel’s tech sector, toured the Technion and the Peres Center for Peace and Innovation.

The visit appears to be part of a new form of engagement by NATO with Israel since the beginning of Russia’s invasion of Ukraine in February 2022. Whereas Israel, one of 18 countries with the designation of “major non-NATO ally” (MNNA), has always been a critical NATO partner in the stabilization of the Mediterranean region, today it appears integral to Europe’s defense needs.”

https://nationalinterest.org/blog/buzz/nato-has-role-play-israel%E2%80%99s-war-hamas-207180

Israel signs landmark deal to sell David’s Sling air defense system to Finland
Agreement is the first international sale of the system, which has been used alongside other defenses in Israel’s ongoing war against Hamas

Föregående artikel”Väst diskuterar uppdelningen av Ukraina”
Nästa artikelLedande rysk militär: USA tillverkar biologiska vapen i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here