Ledande rysk militär: USA tillverkar biologiska vapen i Ukraina

6
1317
De USA-kontrollerade och finansierade Biolaboratorierna i Ukraina.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel. Inga uppgifter har framkommit som motsäger uppgifterna i artikeln

Dessa två artiklar i samma ämne har upphittats och översatts av Rolf Nilsson. Den första på RT fokuserar USA:s tillverkning av biovapen i Ukraina. https://www.rt.com/russia/574555-ukraine-biolabs-weapons-military/. Den senare ger en detaljerad beskrivning av biovapen och namnger engagerade forskare. https://eng.mil.ru/en/special_operation/briefings/briefings/more.htm?id=12463265@egNews De utgör en slags uppdatering av detta ämnen som behandlats tidigare här. Se under ”Relaterat.”


I. USA tillverkar ”komponenter för biologiska vapen” i Ukraina

Bevisen är överväldigande, enligt den ryska militären.

Arkivbild: Generallöjtnant Igor Kirillov, befälhavare för Rysslands nukleära, biologiska och kemiska skyddstrupper, ger en genomgång i Moskva. © Sputnik / Ryska försvarsministeriet

USA använder Ukraina för att tillverka komponenter för biologiska vapen, informerade befälhavaren för Rysslands nukleära, biologiska och kemiska försvarstrupper statsduman på tisdagen. Generallöjtnant Igor Kirillov säger att den ryska militären har funnit rikliga bevis för detta i Donetsk, Lugansk och Cherson.

”Vi tvivlar inte på att USA, under förevändning att garantera global biosäkerhet, har bedrivit forskning med dubbla användningsområden, inklusive skapandet av komponenter till biologiska vapen, i nära anslutning till Rysslands gränser”, sade Kirillov till lagstiftarna.

Han sade att militären har kommit fram till denna slutsats efter att ha intervjuat flera ögonvittnen och gått igenom cirka 2 000 sidor dokumentation som hittats i Kherson-regionen och i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk. I utredningen deltog även en parlamentarisk arbetsgrupp och federala brottsbekämpande myndigheter.

Moskva uttryckte oro över ett nätverk av hemliga USA-finansierade laboratorier i Ukraina under de första veckorna av konflikten och har sedan dess ofta offentliggjort bevis om programmet. Den amerikanska regeringen bekräftade i mars förra året att laboratorierna fanns, men insisterade på att de varken var olagliga eller avsedda för militära ändamål, trots att en stor del av deras finansiering gick via Pentagon.

Enligt Kirillov har utredningen identifierat specifika personer som är involverade i den militära bioforskningen på USA:s och Ukrainas territorium. Han noterade också att de fakta som offentliggjorts av det ryska försvarsministeriet inte har ifrågasatts.

”Ingen, inklusive västländer, har haft några tvivel om äktheten hos de offentliggjorda dokumenten”, sade generalen.

Moskva tog frågan om biolabben till FN i oktober förra året och begärde en internationell utredning, men förslaget blockerades av USA, Storbritannien och Frankrike i säkerhetsrådet.

Programmet i Ukraina var tidigare känt som ”Gemensam biologisk forskning” men har sedan dess bytt namn till ”Forskning om biologisk kontroll”, enligt dokument som Kirillov presenterade förra veckan. USA har skyllt på en påstådd ”rysk desinformationskampanj” för den ökade offentliga granskningen av biolaboratorierna.

_________________________________________________________

II. Briefing av chefen för de ryska väpnade styrkornas nukleära, biologiska och kemiska skyddstrupper, generallöjtnant Igor Kirillov, om analysen av dokument som rör USA:s militära och biologiska verksamhet.

Material för briefing av chefen för de nukleära, biologiska och kemiska skyddstrupperna.

Ryska federationens försvarsministerium fortsätter att analysera USA:s och dess allierades militära och biologiska verksamhet i Ukraina och på andra håll i världen.

Vi har tidigare nämnt namnen på personer som är involverade i USA:s militära biologiska program. Bland dem finns tjänstemän från det amerikanska försvarsdepartementet, entreprenörer från Pentagon, amerikanska bioteknikföretag, ukrainska statliga institutioner och privata företag.

I dag presenterar vi fler personer på listan över forskare i Pentagons biologiska program. Dessa inkluderar:

Eliot Jacobs Pearlman, chef för International HIV/AIDS and TB Institute (NGO), Kiev, han var direkt inblandad i inrättandet av laboratorieanläggningar för genomförandet av militär biologisk forskning i Ukraina.

Gregory Glass, professor emeritus vid Emerging Pathogens Institute, Florida State University. Han var involverad i studiet av tularemipatogenen i Ukraina. Han deltog i UP-8-projektet (Krim-Kongo hemorragisk febervirus (se här, ö.a.) och spridning av hantavirus ( se här, ö.a.) i Ukraina).

Andrew Pekosz, amerikansk mikrobiolog och professor i molekylär mikrobiologi och immunologi vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Han var en av huvudkonsulterna i UP-2-projektet (tillämpning av geoinformationssystem, fjärrövervakning och laboratoriediagnostik för upptäckt av tularemi (se här, ö.a.) och mjältbrand (se här, ö.a.) hos människor och djur i Ukraina).

Ukrainska medborgare är bland de som utfört amerikanska militärbiologiska projekt:

Natalia Rodina är biträdande generaldirektör för det regionala laboratoriecentret i Kiev vid Ukrainas hälsoministerium och tidigare anställd av det amerikanska företaget Black & Veatch. Sedan 2020 är hon rådgivare till befälhavaren för AFU:s medicinska styrkor när det gäller laboratorie- och diagnostikverksamhet.

Jelena Nesterova är direktör för det ukrainska institutet för folkhälsoforskning. Hon har samordnat Labyrinth Global Healths verksamhet och varit kontaktperson mellan ukrainska myndigheter och Metabiota (se här, ö.a.).

Många av de inblandade personerna lämnade Ukraina för att fly från ansvar för sin inblandning i projekt för biologiska vapen.

För att stoppa eventuella läckor vidtar den amerikanska administrationen omedelbara åtgärder för att lokalisera och hämta material om Pentagons olagliga verksamhet. Genom Science and Technology Center in Ukraine (STCU) bedrivs arbete på två fronter: insamling av uppgifter om var personal som redan har erfarenhet av så kallade ”ukrainska projekt” befinner sig och sökande efter nya specialister på området utveckling av massförstörelsevapen.

Observera det frågeformulär som skickas till STCU:s online-användare som är inskrivna i särskilda kurser. Kravet för deltagande är forskningsexpertis med dubbla användningsområden.

Den 24-26 april 2023 kommer onlineutbildning att äga rum med de utvalda kandidaterna, och ett personligt möte i Warszawa planeras parallellt.

Under utbildningen kommer deltagarna att uppmanas att fortsätta arbeta med slutna projekt inom och utanför Ukrainas territorium.

Vi utesluter inte att man under täckmantel av sådana kurser kan försöka planera provokationer med biologiska vapen och inleda en informationskampanj mot Ryska federationen.

Det amerikanska organet för minskning av försvarshot (DITRA) använder sig av biologers kapacitet inte bara från Ukraina utan även från de centralasiatiska och transkaukasiska staterna för att utföra sina uppgifter. Den amerikanska administrationen har arbete på detta område planerat att pågå åtminstone fram till 2025.

Finansieringen av projekt med dubbla användningsområden tillhandahålls av den amerikanska militären genom ett bidragssystem. Det internationella vetenskaps- och teknikcentret och STCU ansvarar för fördelningen av medlen. Organisationen leds av Ronald Frank Lehman, tidigare chef för USA:s byrå för vapenkontroll och nedrustning.

Jag vill uppmärksamma namnen på enskilda ISTC-projekt utan att ange deras territoriella tillhörighet.

Projekt 2410 ”Bedömning av den naturliga resistensen hos brucellospatogenen (se här, ö.a.) hos tama och vilda djur (möjlighet till överföring av brucellos till människor)”. Ett anmärkningsvärt faktum om forskningen är att experter från Floridas universitet deltog i den.

I projekt 2513 undersöks riskfaktorer och molekylära egenskaper hos miljöresistenta virulenta Enterobacteriaceae (se här, ö.a.). Syftet med studien är att identifiera mikroorganismstammar som är resistenta mot alla kända typer av antibiotika.

I projekt 2545 simuleras utvecklingen av några arter av bunyavirus (se här, ö.a.) som är extremt farliga för människor. UK Research and Innovation stöder forskningen om sammanslagning av genetiskt material från skadliga virus.

Kom ihåg att USA, dess väpnade styrkor och allierade ska skyddas av ISTC:s program för minskning av biologiska hot. Detta bekräftar än en gång att Washington ser det postsovjetiska området som ett fäste för utplacering av Natos militära enheter.

I Ukrainas fall ser vi hur den kollektiva västvärldens påtvingade finansiering av militärbiologiska program leder till förlust av nationell biologisk suveränitet och undergrävande av egen vetenskapliga och tekniska potential på området för biologisk säkerhet, livsmedelssäkerhet och läkemedelssäkerhet.

Ryska federationens försvarsministerium har tidigare rapporterat om forskning om ”riktad evolution”(se här, ö.a.) som bedrivs av amerikanska läkemedelsföretag, det så kallade Big Pharma (se här, ö.a.), samt om korruption och samverkan med amerikanska regeringsorgan i samband med utveckling och produktion av vaccinläkemedel.

Det uppgavs att tillsynsmyndigheter undergrävde nuvarande säkerhets- och kvalitetsnormer till förmån för företagens affärsintressen. Personal från federala myndigheter innehar viktiga positioner i läkemedelsföretag som ett resultat av att de godkänner användningen av läkemedel utan att följa de föreskrivande förfarandena.

Bland dem finns tidigare anställda vid Food and Drug Administration vid det amerikanska ministeriet för hälsa och mänskliga tjänster: Mark McClellan, nuvarande styrelseledamot i Johnson & Johnson, Scott Gottlieb, styrelseledamot i Pfizer, Stephen Hahn, medicinsk chef för Flagship Pioneering, ett företag med direkt koppling till Moderna.

Enligt den information vi har, har samverkan mellan tjänstemän och tillverkarna av Pfizers vaccin gjort det möjligt att sätta läkemedel med allvarliga biverkningar i omlopp. När vaccinet godkändes hade Pfizer dock faktiska bevis för en ökad risk för allvarliga kardiovaskulära avvikelser efter vaccination.

Enligt företagets konfidentiella bedömning löper patienter som får COVID-19-vaccinet större risk att drabbas av myokardit. Sedan april 2021 har Moderna rapporterat en ökning av fall av myokardit och perikardit i USA efter vaccination med mRNA-vaccin, särskilt hos manliga ungdomar och unga vuxna över 16 år. Patologiska förändringar uppstod vanligen inom några dagar efter vaccinationen, och inträffade oftare efter en andra dos…..

Det bör påminnas om att på begäran av DITRA och utan hänsyn till några etiska normer genomfördes sådana experiment med mycket giftiga läkemedel med oupptäckta faror för biverkningar på ukrainska civila och AFU-soldater. Detta verkar vara normen för den amerikanska läkemedelsindustrin, som strävar efter att maximera vinsterna, och dess genomförande stöds starkt av det amerikanska demokratiska partiet.

Försvarsministeriet har redan noterat motsägelsefulla uttalanden från amerikanska politiska eliter om att Pentagons arbete i biolaboratorier i Ukraina ska upphöra.

Ta del av protokollet från mötet den 20 oktober 2022 i en arbetsgrupp bestående av amerikanska och ukrainska specialister om idéer för en plan för minskning av biologiska hot i Ukraina, under ledning av tjänstemän från DITRA.

Enligt dokumentet har verksamheten inom ramen för programmet nu återupptagits, trots ett påtvingat uppehåll på grund av den särskilda militära operationen.

De viktigaste målen i detta skede är att fortsätta byggandet av biologiska laboratorier i Ukraina och att utöka utbildningen för ukrainska biologer.

Det ryska försvarsministeriets avslöjanden om Pentagons biovapen-verksamhet tvingar Washington att anstränga sig för att dölja den verkliga karaktären av det arbete som utförs.

Därför beslutade man att ändra namnet på det gemensamma biologiska forskningsprogrammet, som i själva verket syftar till att utveckla komponenter för biologiska vapen. Programmet har bytt namn till Biosurveillance Research, vilket framgår av protokollet. Enligt dokumentet har militärdepartementet för avsikt att fortsätta forskningen om farliga patogener, samla in biologiskt material och skicka det till Förenta staterna.

Pentagons planer på att fortsätta forskningen med dubbla användningsområden på bioobjekt i Ukraina och på andra platser i världen, med ett ändrat programnamn, är resultatet av en ”oklar” reaktion från det internationella samfundet på grund av att ett antal länder är rädda för att gå i konfrontation med de amerikanska myndigheterna.

USA:s utrikesdepartement har tagit fram en rad publikationer där man försöker att ifrågasätta de dokumenterade fakta om dess illegala biologiska forskning. Den 14 mars 2023 publicerades till exempel en bulletin på det amerikanska utrikesdepartementets webbplats, där Ryssland återigen anklagades för desinformation.

De regeringsvänliga amerikanska medierna, inklusive Washington Post, har publicerat uttalanden från utrikesdepartementet som helt och hållet förnekar de etablerade historiska fakta om förberedelserna för militärbiologiska attacker i Nordkorea och Kina i början av 1950-talet, samtidigt som de ignorerar den information som det ryska försvarsministeriet har lämnat i ett försök att avleda det demokratiska partiets motreaktion.

USA utgår från logiken att om tidigare episoder inte kan bevisas så är alla anklagelser om dagens militärbiologiska verksamhet desinformation.

Det bör noteras att USA aldrig har varit tydlig om hur man garanterar forskningssäkerheten i de biolaboratorier man övervakar. Bristen på insyn i deras verksamhet skapar en risk för spridning av farliga patogener i områden där biovapen-anläggningar finns.

I en relaterad händelse lämnade en sydkoreansk civilsamhällesorganisation i augusti 2021 in en stämningsansökan mot den amerikanska militären i Korea och Fort Detrick Biological Laboratory för att ha brutit mot inhemsk lag genom att smuggla in skadliga material till amerikanska militäranläggningar.

Den amerikanska befälhavaren i Korea anklagades för att ha smugglat in farliga material till sina militära platser (i Pyeongchang och Gunsan) mellan november 2017 och januari 2019. Den 5 april 2022 gick sydkoreaner ut på gatorna för att protestera mot amerikanska biologiska laboratorier nära deras militärbas i Busan.

Offentliga demonstrationer i Korea är inte ovanliga. Tidigare har massdemonstrationer mot amerikanska biologiska laboratorier ägt rum i Armenien, Kirgizistan och Serbien.

I slutet av februari 2023 sade det irländska arbetarpartiets internationella sekreterare Gary Granger vid en konferens om ”Förstärkning av hotet om Natos användning av biologiska vapen mot bakgrund av förvärrade internationella motsättningar” att hotet om sådana massförstörelsevapen växer för varje dag.

Granger nämnde att ”Ukraina har USA-finansierade biologiska laboratorier”. Detta skulle kunna leda till miljontals offer, inklusive risken för olyckor”.

Som vi upprepade gånger har påpekat är det en del av Förenta staternas strategi för biosäkerhet att flytta den farligaste forskningen utanför det nationella territoriet. Placeringen av bioobjekt i andra länder tar inte hänsyn till lokalbefolkningens intressen och utgör ett allvarligt hot mot hela regioner.

Jag vill fästa er uppmärksamhet på ett uttalande från ett amerikanskt federalt ministerium om att COVID-19-pandemin kan ha orsakats av ett virusläckage från ett laboratorium i Wuhan. I uttalandet betonas att ”…sjukdomen har sitt ursprung i ett laboratorium och viruset har sannolikt spridits som ett resultat av en olycka…”.

Detta uttalande gjordes av energidepartementet. En berättigad fråga uppstår: ”Vad har det amerikanska energidepartementet att göra med att bekämpa biologiska hot och genomföra projekt med dubbla användningsområden?”.

Det ryska försvarsministeriet anser att det amerikanska energidepartementet är likvärdigt med Pentagon när det gäller att vara den främsta planeraren och direkta deltagaren i militära insatser för biologiska vapen.

Enbart under 2023 har energidepartementet officiellt anslagit 105 miljoner dollar för forskning som en del av projektet Biopreparedness Research Virtual Environment, vars syfte är att studera epidemisk smittspridning av sjukdomar.

Jag vill fästa er uppmärksamhet på att specialister fortfarande har ett antal frågor om den märkliga variationen och det geografiska ursprunget för COVID-19-varianter för de flesta virus. Beta-stammen dök till exempel upp för första gången i Sydafrika och upptäcktes i Storbritannien i december 2020, gamma-stammen i Brasilien i januari 2021 och delta-stammen i Indien i juni 2021. Samtidigt hade varje ny version förbättrade egenskaper när det gäller deras militärbiologiska tillämpningar, vilket orsakade allt större ekonomisk skada.

Trots extremt stränga antikovalenta åtgärder uppstod under 2022 undervarianter av Omicron-stammen BA-5.2 och BF-7 som orsakade en lavinartad ökning av antalet infektioner i Kina. Det verkar som om någon medvetet vidtar åtgärder för att ”förstärka” virusets patogena egenskaper och pandemin drivs på konstgjord väg genom att ”kasta in” nya ”förbättrade” varianter. Än så länge är dessa frågor obesvarade.

Dessutom tyder rapporter på att Förenta staternas ledning fortsätter att involvera statliga organ som inte har någon direkt koppling till folkhälsan i biomedicinska program, vilket leder till att uppmärksamheten avleds från den primära mottagaren, Pentagon.

Rapporter
Vice utrikesminister Nuland bekräftar USA-finansierade biolabb i Ukraina. Påstås ha undersökt coronavirus hos fladdermus.
Fox News – Finns det biologiska vapen i Ukraina?
Ukrainas och USA:s biologiska vapenlaboratorier och vad de döljer om dessa massförstörelsevapen!
Ryssland uppger att man hittar biologiska vapen i Ukraina – vilket USA nu förnekar! Kina vill ha besked.

Föregående artikelFinland köper vapensystem från Israel som samordnar med Nato
Nästa artikelSamtalen som kunde ha avslutat kriget i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Bara ytterligare en artikel som klart visar hur viktigt det är för mänskligheten att USA stoppas. Vi kan bara önska att det kommer att bli fredligare än när nazistiska Tredje Riket stoppades, vilka hade liknande planer som USA idag att härska över världen.

 2. Som bekant fanns en lokal covidforskning i Ukraina redan före det ryska angreppet, och den försöker den ryska imperialismen beteckna som biologisk vapenforskning.

  Det är fullt möjligt att covid19 var ett kinsesiskt biologiskt vapenexperiment som smitit ur wuhanlabbet, och då blir all covidforskning militär på ett plan. Alltså global kamp mot kinesiska kommunistpartiets biologiska vapenlabb.

  Kinesiskt biologiskt vapen, ryskt angrepp på Ukraina i skön förening. Samma gamla socialism, internationalistisk och härlig.

  • Det saknas belägg för att Covid 19 var ett kinesiskt (eller amerikanskt) biologiskt vapenexperiment.

   • @Anders Romelsjö (red) 19 april, 2023 At 18:27
    Tvärtom. Det finns mycket starka belägg för att Covid19 skapades och finansierades av USA. Först av amerikanska ”gästforskare” i Wuhan. Det enda som inte är helt klart är om det var avsett som ett biologiskt vapen från början eller om det var ett amerikanskt delprojekt för att utveckla biologiska vapen, eller helt enkelt var ett planerat projekt för att tjäna pengar på vacciner.

    —Fauci lied, people died – Musk
    https://www.rt.com/news/568075-musk-prosecute-fauci-gain-function/

    Vi vet även bevisligen att Covid19 fanns på flera platser långt innan viruset identifierades i Kina 2019. Platser som USA, Spanien, eller Italien.

    Vi vet även att USAs CDC plötsligt stängde labbet på Fort Detrick i mars 2019, utan officiell förklaring. Något om biosäkerheten i USA.

    —Inside America’s secretive biolabs
    https://eu.usatoday.com/story/news/2015/05/28/biolabs-pathogens-location-incidents/26587505/

    Vi vet inte med säkerhet om Covid19 avsiktligt släpptes loss från Fort Detrick labbet, eller som det påstås, det var en olyckshändelse.

    Vad som är mest intressant är att medicinindustriella komplexet tjänade storkovan på viruset, och under intervjun på dold kamera medgav Pfizer helt öppet att man arbetar med att utveckla nya virus som släpps ut, och sedan säljer patenterade vacciner som monopol för att bekämpa dom. Det pekar mycket tydligt på att Covid19 var ett av dessa planerade virusepidemier med avsikt att tjäna pengar. Bill Gates, med flera, har helt öppet avslöjat att det blir fler pandemier. Hur vet han det, det låter i alla fall som om han planerar nya pandemier i vinst syfte.

   • Det föreligger åtmistone två konkurrerande hypoteser. Advokaten Reiner Fuellmich som vid det här laget måste ha över tusen timmar expertvittnesmål lagrade företräder hypotesen att av de fyra coronavirusvarianter som regelmässigt cirkulerar var charlatanen Drostens PCR-test ägnat att reagera positivt på samtliga och att inget annat behövdes.

    Den andra hypotesen är att ett befintligt corona-virus spetsades av gain of function utveckling och att det antingen smet eller släpptes ur labbet.

    Reiner Fuellmich har den bestämda uppfattningen att vaccinet fanns redan redo att användas och kom först och sedan kom pandemin som enligt vedertagna normer inte alls borde ha klassats som en sådan.

    Sedan kan man se att de två hypoteserna inte helt behöver utesluta varandra. Den amerikanske patentexperten David Martin sade tidigt att de aktuella sekvenser som PCR-testet gällde var kända i patentansökningar från flera år tidigare.

    Av Bill Gates et consortes samt industrin en planlagd operation för att tjäna storkovan och öka den över- och utomstatliga makten samt som bonus förorsaka avbefolkning som varit målet för Romklubbens arvtagare.

 3. Nu är det fastställt av ingen mindre än CIA. ukrozionazi regimen går under i år d v s 2024.⚰️

  Frågan som mänga ställer är kommer allehanda svensk ”Ryssland expert” och ”kännare” och dylik bluffare inbjudna till begravningen, tro?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here