Finland överger ”Helsingforsandan”. Vad betyder det?

10
1470

Finlands president Urho Kekkonen, till höger, vid konferensen om säkerhet och samarbete i Europa som hölls 1975 i Helsingfors. (Tapio Korpisaari, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Medea Benjamin och Nicolas J. S. Davies reflekterar över landets tragiska beslut att gå med i Nato och därmed överge en neutralitetspolitik som gett landet 75 år av fred.

 

Författarna presenteras mot slutet.

Red: Vad ska de då inte säga om Sverige? ”Finlands sak är vår” (då det passar ”oss”).

Källa: https://www.commondreams.org/opinion/finland-nato-russia-helsinki-spirit och

https://consortiumnews.com/2023/04/12/finland-abandons-the-helsinki-spirit/

___________________________________________________________________

Den 4 april blev Finland officiellt den 31:a medlemmen i militäralliansen Nato.

Den 134 mil långa gränsen mellan Finland och Ryssland är nu den överlägset längsta gränsen mellan något Natoland och Ryssland, som annars bara gränsar till Norge, Lettland, Estland och korta sträckor av de polska och litauiska gränserna där de omsluter Kaliningrad.

I samband med, det inte så kalla, kriget mellan Förenta staterna, Nato och Ryssland, är någon av dessa gränser en potentiellt farlig brännpunkt som skulle kunna utlösa en ny kris, eller till och med ett världskrig.

Men en viktig skillnad med den finska gränsen är att den ligger inom en radie av cirka 100 16 mil från Severomorsk, där Rysslands norra flotta och 13 av dess 23 kärnvapenbestyckade ubåtar är baserade. Det kan mycket väl vara här som det tredje världskriget kommer att börja, om det inte redan har börjat i Ukraina.

I dagens Europa är det bara Schweiz, Österrike, Irland och en handfull andra små länder som står utanför Nato. I 75 år var Finland en modell för framgångsrik neutralitet, men landet är långt ifrån demilitariserat.

Red: Sverige nämns inte. Lapsus, eller så räknas Sverige till Nato.

Liksom Schweiz har landet en stor militär, och unga finländare är skyldiga att genomföra minst sex månaders militärutbildning när de fyller 18 år. Dess aktiva och i reserven utgör över 4 procent av befolkningen – jämfört med endast 0,6 procent i USA – och 83 procent av finländarna säger att de skulle delta i väpnat motstånd om Finland invaderades.

Kartbild

(Rahuljazzws, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Endast 20-30 procent av finländarna har historiskt sett stött ett medlemskap i Nato, medan majoriteten konsekvent och stolt har stött dess neutralitetspolitik. I slutet av 2021 uppmätte en finsk opinionsundersökning att det folkliga stödet för ett Nato-medlemskap var 26 procent.

Men efter den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 steg detta till 60 procent inom några veckor och i november 2022 sade 78 procent av finländarna att de stödde ett Nato-medlemskap.

Liksom i USA och andra Natoländer har Finlands politiska ledare varit mer Nato-vänliga än allmänheten. Trots ett långvarigt offentligt stöd för neutralitet gick Finland med i Natos program Partnerskap för fred 1997.

Kriget i Afghanistan

Finlands regering skickade 200 soldater till Afghanistan som en del av den av FN godkända internationella säkerhetsstyrkan, efter USA:s invasion 2001, och de stannade kvar där efter att Nato tog över befälet över denna styrka 2003. De finska trupperna lämnade inte Afghanistan förrän alla västliga styrkor drog sig tillbaka 2021, efter att sammanlagt 2 500 finska soldater och 140 civila tjänstemän hade varit utplacerade där och två finländare hade dödats.

I en granskning av Finlands roll i Afghanistan som gjordes i december 2022 av Finlands institut för internationella frågor, konstaterades att de finska trupperna ”upprepade gånger deltog i strider som en del av den militära operation som nu leddes av Nato och hade blivit en part i konflikten” och att Finlands proklamerade mål, som var ”att stabilisera och stödja Afghanistan för att öka den internationella freden och säkerheten”, väger tyngre än ”Finlands önskan att bibehålla och stärka sina utrikes- och säkerhetspolitiska förbindelser med USA och andra internationella partner, liksom dess ansträngningar att fördjupa samarbetet med Nato”.

Med andra ord kunde Finland, liksom andra små Nato-allierade länder, mitt under ett eskalerande krig inte upprätthålla sina egna prioriteringar och värderingar, utan lät i stället sin önskan att ”fördjupa sitt samarbete” med USA och Nato gå före sitt ursprungliga mål att försöka hjälpa Afghanistans folk att återfå fred och stabilitet.

Som ett resultat av dessa förvirrade och motstridiga prioriteringar drogs de finska styrkorna in i det mönster av reflexmässig upptrappning och användning av överväldigande destruktivt våld som har kännetecknat USA:s militära operationer i alla dess senaste krig.

Som en liten ny Nato-medlem kommer Finland att vara lika impotent som det var i Afghanistan när det gäller att påverka dynamiken i Natos krigsmaskins ökande konflikt med Ryssland. Finland kommer att upptäcka att dess tragiska val att överge en neutralitetspolitik som gav landet 75 års fred och söka skydd hos Nato, kommer att göra att landet, liksom Ukraina, blir farligt utsatt vid frontlinjerna i ett krig som styrs från Moskva, Washington och Bryssel och som det varken kan vinna, lösa på egen hand eller förhindra att det eskalerar till ett tredje världskrig.

Red: Kan detta möjligen även gälla Sverige vid medlemskap i Nato?

Finlands president Sauli Niinistö tillsammans med USA:s president Joe Biden i mars 2023. (Vita huset, Wikimedia Commons)

Finlands framgångar som ett neutralt och liberaldemokratiskt land under och efter det kalla kriget har skapat en populärkultur där allmänheten litar mer på sina ledare och representanter än människor i de flesta västländer och är mindre benägna att ifrågasätta det kloka i deras beslut.

Så den politiska klassens nästan enhälliga beslut att gå med i Nato i kölvattnet av den ryska invasionen av Ukraina mötte föga motstånd från allmänheten. I maj 2022 godkände Finlands riksdag ett medlemskap i Nato med en överväldigande majoritet på 188 röster mot åtta.

Men varför har Finlands politiska ledare varit så angelägna om att ”stärka sina utrikes- och säkerhetspolitiska förbindelser med USA och andra internationella partner”, som det stod i rapporten Finland i Afghanistan? Som en oberoende, neutral, men starkt beväpnad militärnation, uppfyller Finland redan Natos mål att lägga 2 procent av sin BNP på militären. Landet har också en betydande vapenindustri, som bygger sina egna moderna krigsfartyg, artilleri, stormgevär och andra vapen.

Vapenmarknaden

Medlemskapet i Nato kommer att integrera Finlands vapenindustri i Natos lukrativa vapenmarknad, vilket kommer att öka försäljningen av finska vapen, samtidigt som det ger ett sammanhang för att köpa mer av de senaste amerikanska och allierade vapnen för sin egen militär och för att samarbeta i gemensamma vapenprojekt med företag i större Natoländer.

Med Natos militärbudgetar som ökar, och sannolikt kommer att fortsätta att öka, står Finlands regering helt klart inför påtryckningar från vapenindustrin och andra intressen. I själva verket vill landets eget lilla militärindustriella komplex inte stå utanför.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Finlands statsminister Sanna Marin den 28 februari. (NATO)

Sedan Finland inledde sin Nato-anslutning har landet redan åtagit sig att köpa amerikanska F-35-stridsflygplan för att ersätta sina tre skvadroner av F-18-plan, för 10 miljarder dollar. Landet har också tagit in anbud på nya missilförsvarssystem och försöker enligt uppgift välja mellan det indisk-israeliska Barak 8 mark-till-luft-missilsystemet och det amerikansk-israeliska David’s Sling-systemet, som byggs av det israeliska Raphael och det amerikanska Raytheon.

Finsk lag förbjuder landet att äga kärnvapen eller tillåta dem i landet, till skillnad från de fem Natoländer som förvarar lager av amerikanska kärnvapen på sin mark – Tyskland, Italien, Belgien, Holland och Turkiet.

Men Finland lämnade in sina Nato-anslutningsdokument utan de undantag som Danmark och Norge har insisterat på för att de ska kunna förbjuda kärnvapen. Detta gör att Finlands kärnvapenställning är unikt tvetydig, trots president Sauli Niinistös löfte om att ”Finland inte har för avsikt att föra in kärnvapen på vår mark”.

Bristen på diskussion om konsekvenserna av att Finland ansluter sig till en uttryckligen nukleär militärallians är oroande och har tillskrivits en alltför hastig anslutningsprocess i samband med kriget i Ukraina, liksom Finlands tradition av obestridligt folkligt förtroende för sin nationella regering.

Det kanske mest beklagliga är att Finlands medlemskap i Nato markerar slutet på landets beundransvärda tradition som global fredsmäklare. Finlands tidigare president Urho Kekkonen, en arkitekt av samarbetspolitiken med grannlandet Sovjetunionen och en förkämpe för världsfreden, hjälpte till att utforma Helsingforsavtalet, ett historiskt avtal som undertecknades 1975 av Förenta staterna, Sovjetunionen, Kanada och alla europeiska nationer (utom Albanien) för att förbättra avspänningen mellan Sovjetunionen och västvärlden.

Martti Ahtisaari,_f.d._president i Finland_och_mottagare_av_Nobels_fredrspris_

Finlands president, Martti Ahtisaari, fortsatte den fredsskapande traditionen och tilldelades Nobels fredspris 2008 för sina kritiska insatser för att lösa internationella konflikter från Namibia till Aceh i Indonesien och Kosovo (som bombades av Nato).

När president Niinistö talade i FN i september 2021 verkade han angelägen om att följa detta arv. ”En vilja hos motståndare och konkurrenter att inleda en dialog, bygga upp förtroende och söka gemensamma nämnare – det var kärnan i Helsingforsandan. Det är just en sådan anda som hela världen, och FN, har ett brådskande behov av”, sade han. ”Jag är övertygad om att ju mer vi talar om Helsingforsandan, desto närmare kommer vi att återuppliva den – och göra den sann.”

Naturligtvis var det Rysslands beslut att invadera Ukraina som fick Finland att överge ”Helsingforsandan” till förmån för att gå med i Nato. Men om Finland hade motstått trycket på landet att skynda sig in i Natomedlemskap, skulle det i stället nu kunna ansluta sig till den ”fredsklubb” som bildas av Brasiliens president Lula för att återuppliva förhandlingarna om att avsluta kriget i Ukraina.

Sorgligt nog för Finland och världen ser det ut som om Helsingforsandan måste gå vidare – utan Helsingfors.

Medea Benjamin är medgrundare av Global Exchange och CODEPINK: Women for Peace. Tillsammans med Nicolas J.S. Davies är hon medförfattare till War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, som kommer från OR Books i november 2022. Andra böcker är bland annat Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran (2018); Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection (2016), Drone Warfare: Killing by Remote Control (2013): Dont Be Afraid Gringo: A Honduran Woman Speaks from the Heart (1989), och med Jodie Evans, Stop the Next War Now (2005).

Nicolas J. S. Davies är oberoende journalist och forskare för CODEPINK. Han är tillsammans med Medea Benjamin medförfattare till War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, som kan fås från OR Books, och författare till Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq.

Relaterat
Experten listade: Finland måste implementera dessa Nato-lösningar snabbt, verkkouutiset.fi ”Enligt Jarno Limnell, doktor i militärvetenskap, arbetslivsprofessor i cybersäkerhet vid Aalto-universitetet är den största faran med medlemskap att man börjar kompromissa med sin egen försvarsförmåga.”

Föregående artikelKinas utrikesministerium: USA måste hållas ansvarigt för sin oljestöld i Syrien
Nästa artikelSpioneri enligt indoktrineringssystemet
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Låt mig börja med att rätta missuppfattningen att Martti Ahtisaari var en fredspresident. Fredsmäklare kan han ha varit i Namibien i en styrd tjänstemannaroll. Som politiker var han den första att förorda ett Nato-medlemskap redan som sittande president på 90-talet. Han dolde inte sin hållning men sade sig respektera folkviljan som då var starkt negativ till medlemskap. Som förhandlare i Jugoslavienkriget hotade han Milosevic genom att med handen sopa av närmaste bord och säga ”detta sker med Belgrad om ni vägrar skriva på”. Det gav honom Nobels ”fredspris”. Därtill en russofob av renaste märke.

  Glidet började redan på 90-talet men inte bara med Ahtisaari utan stora delar av etablissemanget och Finland befann sig redan före Ukrainakrisen i ett läge där 80 procent av ”eliten” ville in i Nato medan bara 20 procent av folket gjorde det. Starka drivande krafter fanns inom alla stora partier men socialdemokraternas insats var troligen mest destruktiv.

  Samtidigt verkar en tyst militärkupp ha ägt rum, i nära samförstånd med politiska ledare. Detta var tydligt med värdlandsavtalet som undertecknades, utan debatt och med riksdagen på semester, av försvarsmaktens ÖB med motiveringen att det handlade om en formalitet som följde av tidigare partnerskapsavtal.

  Men detta är inte allt. En separat ”försvarspakt” med USA är på väg, förhandlad utan insyn och debatt och med oklara fullmakter. Motiveringen verkar vara att Nato inte är nog. Finland och USA skall gå längre än vad flera Nato-medlemmar skulle vara beredda att acceptera och därför behövs en separat pakt. Vad det handlar om är troligen anläggning av militärbaser på finsk mark. Den civila flygplatsen i Tammerfors har byggts ut vad gäller landningsbanor och nu får vi höra att den skall tas ur civilt bruk, något som kommit som en komplett kalldusch för stadens direktörer.

  Finland är inte längre Sveriges buffert mot Ryssland utan en laddning med pyrande stubin som kommer att dra sin omgivning med i fördärvet. Svenska politiker och t.o.m. Wallenberg försökte intala förnuft i det finska ledarskapet på 1940-talet. Det misslyckades och nu är utmaningen minst lika stor samtidigt som politikerna i Sverige är vilsnare än någonsin.

 2. TRE FAKTA OM RYSSLAND SOM KOMMER ATT ÖVERRASKA DIG: DET VIKTIGASTE FÖR NATTEN OCH MORGONEN DEN 14 APRIL,,,,
  https://tsargrad.tv/news/tri-fakta-o-rossii-kotorye-vas-udivjat-glavnoe-za-noch-i-utro-14-aprelja-2_763344

  Finland har allvarliga problem – hon kände till fullo alla nöjen med konfrontationen med Ryssland. Statsvetaren Igor Pshenichnikov namngav det troliga datumet för offensiven av Ukrainas väpnade styrkor. Överste Mikhail Timosjenko nämnde två misstag i den särskilda operationen som ledde till partiell mobilisering och ”militär skatt”. Konstantinopel samlade tre huvudfakta för natten och morgonen den 14 april, som kommer att överraska dig.

  Stora problem: Finland slutförde sitt antiryska program logiskt genom att gå med i Nato. Finländarna förväntade sig mycket av detta steg. Helsingfors såg sig själv som en viktig aktör i regionen. Närheten till Ryssland gav bara poäng till den nya medlemmen i alliansen. Till slut blev allt helt annorlunda än vad invånarna på Suomi föreställt sig. Mottagandet av president Sauli Niinistö i USA var kallt och nedslående. Samtidigt fanns det inte längre någon trygghet i landet.

  Det är värt att notera att Finlands ledning motsätter sig utplacering av kärnvapen av Nato-länder på dess territorium. Men i Washington anses Finland tydligen inte vara en möjlig språngbräda för den här typen av vapen. Den finska ledningen hade dock en annan plan. Det kommer att massivt distribuera amerikanska F-35-flygplan på sitt territorium.

  Under hela sin existens har F-35-flygplanen inte setts lösa några riktigt allvarliga problem. Få människor är bekanta med de verkliga egenskaperna hos denna maskin. Det är dock redan klart att Ryssland inte betraktar ett sådant steg som ett allvarligt hot, eftersom Moskva har något att svara på Helsingfors agerande.

  Att gå med i Nato garanterar dock inte precis Finlands säkerhet, snarare tvärtom. Helsingfors tvingade bara Moskva att konstatera avbrottet i relationerna och fick den ryska armén att rikta in sig på ett annat land. Och däri ligger ett mycket allvarligare problem än förlusten av en leverantör av olja, el och timmer.

  Offensiv av Ukrainas väpnade styrkor: Ukrainas väpnade styrkors offensiv i Donbass kommer att inledas den 22 april, samtidigt med Nato-övningar, tror statsvetaren Igor Pshenichnikov. ”Dessa manövrar verkar fungera som en ”säkerhetskudde” för Kiev ifall dess motoffensiv misslyckas”, förklarade han.

  När börjar den motoffensiv av Ukrainas väpnade styrkor som utlovats av Kiev? Denna fråga besvarades av en statsvetare och publicist, såväl som chefen för Tsargrads policyavdelning, Igor Pshenichnikov.

  Löften från Kiev: Ukrainas president Volodymyr Zelensky, liksom andra tjänstemän i landet, har lovat en motoffensiv från den ukrainska försvarsmakten sedan början av 2023. Det är dock redan mitten av april, och det finns fortfarande ingen offensiv och nej.

  Samtidigt antyder USA och EU aktivt till Kiev via media att offensiven av Ukrainas väpnade styrkor bör inledas under de kommande veckorna, annars kommer Ukraina att möta obehagliga konsekvenser. Vilka exakt är konsekvenserna – informationen varierar från artikel till artikel. Men budskapet förblir detsamma: agera så snart som möjligt.

  Anledning till brådskan: Enligt statsvetaren Igor Pshenichnikov är västvärlden mycket rädda för misslyckandet i motoffensiven från Ukrainas väpnade styrkor. Men inte för att amerikanerna tycker synd om den ukrainska militären, utan för att Washington inte vet var de ryska trupperna kommer att stanna. Därför vill USA säkra sig mot ett storslaget nederlag för Ukrainas väpnade styrkor.

  Datum satt: Igor Pshenichnikov tror att motoffensiven från Ukrainas väpnade styrkor kommer att inledas runt den 22 april. Eftersom Natos militära övningar i Europa Defender-23 är planerade till denna dag. Pentagon sa att ”omkring 9 000 amerikanska soldater och cirka 17 000 soldater från 26 allierade och partnerländer” kommer att delta i dem, och att ”omkring 7 000 utrustningar redan har skickats till den europeiska operationsplatsen från USA.” Under Defender-23 kommer ”omkring 13 000 utrustningar sammansatta från förberedda lager att användas.”

  Dessa manövrar verkar fungera som en ”säkerhetskudde” för Kiev ifall dess motoffensiv misslyckas. Igor Pshenichnikov förklarade i sitt material för Tsargrad.
  I en kritisk situation för Kiev kan styrkorna som är inblandade i Defender-23 förklara sig ”fredsbevarare” för att stoppa ryssarna och staka ut en viss del av territoriet, som kommer att annekteras till Polen, tror experten.
  Två CBO-fel: I ett samtal med författaren till Putin i Telegram-kanalen sa Mikhail Timosjenko att myndigheterna gjorde flera misstag innan den särskilda operationen inleddes. Det var dessa brister, enligt översten, som ledde till mobiliseringen och förslag om en ”krigsskatt”.
  Således noterade Mikhail Timosjenko att politikerna som förberedelse för den särskilda operationen bara räknade med en snabb seger. Samtidigt togs ingen underrättelse ens i beaktande, sa källan.
  Dessutom, enligt Tymosjenko, överträddes alla stridsbestämmelser om frånvaron av avancerade patruller och patruller i frontlinjen. De statliga utgifterna var dock betydande, eftersom tillräckligt med medel användes på mobilisering och ökade betalningar till rysk militär personal.
  När det gäller ”militärskatten” förtydligar Mikhail Timosjenko att allvarliga skador även uppstod efter terrorattacken mot Nord Streams. Minns att händelsen inträffade i september förra året. Senare bevisades USA:s skuld av journalisten Seymour Hersh, men Washington förnekade all inblandning i sabotaget.

 3. Hur Finland ”förälskade sig” i NATO. Helsingfors sålde sin självständighet för pengar
  En intervju med Mauno Saari, en av de mest respekterade finländska journalisterna
  Av Mauno Saari och Dragan Vujicic
  Global Research, 14 april 2023
  Region: Europa , USA
  Tema: Intelligens
  Finland var inte ”plötsligt” intresserad av Nato. Finland ägnade årtionden åt att bygga sin militär för att vara kompatibel med Natos trupper. Det handlar om en process som startade redan på nittiotalet.
  Låt mig påminna er om att Finland 2014 undertecknade ett samförståndsavtal med Nato. Det ger militäralliansen breda rättigheter att agera på finsk mark, inklusive ”attack”.
  I Finland frågar de på skämt var vi ska attackera. Är det Sverige? Så här svarar Mauno Saari, en av de mest kända finländska journalisterna idag, på frågan om veckotidningen ”Pečat” –
  Denna författares närvaro väcker uppmärksamhet i den skandinaviska allmänheten.
  Saari började sin karriär som reporter på Helsingin Sanomat och fortsatte sedan sin tioåriga karriär inom journalistiken som chefredaktör för tidskrifterna Iltaset, Suomen Kuvalehti, Iltalehti och Uude Finland, bokstavligen i de mest respekterade dagstidningarna och veckotidningarna som publiceras i Helsingfors. De senaste åren har han skrivit tv-manus och filmmallar. Han återvände till journalistiken nyligen och av en anledning.
  I början av 2022 grundade jag föreningen Naapuriseur och dess webbpublikation Naapuriseur Sanomat, eftersom jag som gammal journalist tyckte att situationen i landet var skandalös och outhärdlig. Den sista droppen var uttalandet av vår premiärminister Sana Marin , eller snarare hennes begäran att ”alla band med Ryssland måste avbrytas”. Vår förening, ”Goda grannar” motsätter sig den policyn. Klubben är oberoende och opartisk. Hon vill att Finland ska ha goda relationer med alla våra grannar. Naturligtvis ägnar vi särskild uppmärksamhet åt vad som händer i Ryssland eftersom det lyfts fram när de verkligen vill stänga av alla förbindelser, inklusive post- och järnvägstrafik…
  Dragan Vujicic (DV) : Låt oss gå tillbaka till Finlands samförståndsavtal med NATO från 2014?
  Mauno Saari (MS) : Beslutet att underteckna det avtalet togs när parlamentet var på semester. Avtalet presenterades inte för riksdagen och har många märkliga drag. Enligt min åsikt var medlemskap i Nato president Niinistes långsiktiga mål och dröm. Han kommer att gå till historien för att ha implementerat det. Han kommer med andra ord att gå till historien som presidenten som avslutade den nästan 80 år långa fredliga och till och med vänskapliga eran mellan Finland och Sovjetunionen/Ryssland. Samtidigt förstörde Niiniste två tidigare presidenters arbete, Juho Kusti Pasikivi och Urho Kekonen, och deras livsverk, läran om hur ett litet land kan leva i fred och välstånd som granne till en stormakt. Det var en mycket framgångsrik ”politik för aktiv neutralitet”.

  DV: Premiärminister Marin pekar på hot från Ryssland?

  MS: Frågan om det ryska hotet är grundläggande. Det fanns inget liknande, inte ens det minsta. Media har utvecklat en bild av hotet i flera år, men utan några fakta. I verkligheten trollade president Niinista fram det hotet den 24 februari 2022, som en trollkarl, han drog hotet som en kanin ur hatten för att få en anledning att anmäla Nato.

  DV: Lär sig inte Finland av historien?

  MS: Min vän, akademikern Paavo Haavikko, som gick bort för några år sedan, skrev: ”Finland kan inte lära sig av sin historia eftersom det aldrig har gjort ett misstag. En passande ironi. Finland har förlorat varje konflikt man varit inblandad i i nästan 300 år. Andra världskrigets historia har glömts bort, eller så har den nuvarande generationen politiker aldrig studerat den. Statsminister Sanna Marins fras i TV-nyheterna blev känd i Finland: ”Finland gick i krig med Ryssland och vann.”

  DV: Utöver ungdomen, hade din statsminister några andra goda egenskaper?

  MS: Det enda han har är ungdom. Ingen kommentar.

  DV: Det verkar för oss som att hela Skandinavien är i någon form av militaristisk frenesi?

  FRÖKEN:Nordisk militarism är Amerikas dröm. Skapandet av denna typ av militarism påverkades också av USA genom dess många år av verksamhet. Sverige har länge varit ett ”litet Amerika”, med mycket nära relationer med USA, även inom spionageområdet. Finska politiker och vanligt folk har en helt fel bild av USA. Vi beundrar Amerika, vi vill inte veta att det är ett monster som har 750 militärbaser runt om i världen och lever av att sluka länderna det går för att ”hjälpa”. Vi vill inte se resultatet när USA ”hjälpte” Irak, Afghanistan, Jugoslavien, Libyen och många andra platser. Vi ljuger för oss själva att USA kommer skynda på att hjälpa oss om Ryssland hotar oss. Amerika har ingen brådska! Hon går inte ens. Dess sätt att föra krig är att använda andra länders arméer och territorier. Om det någonsin blir en konflikt mellan NATO/USA och Ryssland kommer Finland att förstöras. I så fall är vi ett bränt slagfält.

  DV: Vad mer har Nato vunnit sedan ditt land gick med i alliansen?

  MS: Nato har en stark armé. Så vi betalar de stora kostnaderna för Natos militär. Dessutom betalar vi också för de nya F35-stridsflygplanen som vi köpte till NATO. Finland är allt fattigare, men har obegränsade pengar till vapen. Bra jobbat! Vi sålde vårt oberoende och betalade själva priset. Å andra sidan hamnade Finland under kärnkraftsparaplyet. Våra politiker förstår inte att det finns två paraplyer. Ingen av dem kommer att skydda oss om ett atomkrig bryter ut.

  DV: Allt detta händer när din region leds av de kvinnliga ledarna i Sverige (Magdalena Anderson), Estland (Kaya Kalas), Litauen (Ingrid Šimonite), Ursula Von der Leyen som kommer att bli chef för NATO?

  MS: Du ber om en kvinnlig ledare! Tja, i decennier har det sagts att freden skulle återvända till världen om kvinnor kom till makten. Vad ser det ut som? Dessa chefer, som börjar med Ursula som agerar. Honan är mycket mer aggressiv än hanen. Om en tupp vandrade in i detta hönshus skulle den omedelbart likvideras. Jag känner att kvinnor har haft en längtan och maktbegär under lång tid. Det kan förklara situationen. Lyckligtvis finns det en kvinna i mitt hus (Pirrko Turpienen) som passionerat står på fredens sida. Vi gör vad vi kan för det, men vi ser inte Finland som ”världens lyckligaste land”. Atmosfären av censur och krigshot är förtryckande.

  DV: Är kärnvapenkrig hotande?

  MS: Det finns ett gammalt talesätt: ”De kan döda hela världen sex gånger med sina bomber, men bara första gången är dålig”. Vår ”Association of Good Neighbors” och dess webbtidning ”Naapuriseuran Sanomat” skapades för att kämpa mot denna hatiska och självmordsbenägna atmosfär. Dina läsare kan hitta publikationen genom att klicka på naapuriseura.fi och välja språk.

  DV: Mainstream media ser inte situationen som vanliga normala människor?

  MS: En helomvändning skedde i finska medier 2014. Fram till dess följde tidningar och TV normala journalistiska principer. Därefter förvandlades hela mediefältet till en producent av västerländsk propaganda. Det är inte fel att säga att han blev en effektiv hjärntvättmaskin som skrämde människor med hotet från Ryssland och drev på för ett NATO-medlemskap. Högerns och extremhögerns valseger beror också på detta.

  DV: Vad hände egentligen?

  MS: Staten etablerade ”Mediapool” i landet för krissituationer. Även om det inte fanns någon kris, i medias bemärkelse, gick Finland in i en stat som liknar krigstidscensur. Denna ”pool” meddelade på sin egen webbplats att ett av dess syften är kampen mot anti-NATO-kommunikation. ”Den fjärde maktnivån i staten” (media) blev nummer ett. Media, som alltid har varit hemmets ”vakthundar”, har blivit husets herre. Yttrandefriheten har blivit ett fängelse av orden.

  DV: Din förening i Finland anklagas för att vara ”pro-ryssisk”?

  MS: Vi publicerar uppsatser, åsikter och nyheter som för närvarande inte finns i de vanliga media. Vi har en bra korrespondent i Moskva. Vår publikation är inte Kremls megafon, men det är bra att människor har mer mångsidig information än vad som erbjuds av censurerade medier.
  Finland är inblandat i isoleringen av Ryssland. Den har framgångsrikt isolerat sig både andligt och materiellt.
  https://www.globalresearch.ca/finland-sold-independence-for-money/5815818

 4. Både Sanna Marin och Magda Andersson socialdemokrater, förlorade sina positioner efter att de röstat för Nato. Hela denna krigiska generation av feminister, pappafeministernas
  döttrar, påminner om Ebba Busch, och Skytte-dal, de skall vara tuffare än män, som vdLeyen och Baerbock, Truss, Albright, Clinton,
  Condy Rice, Powers, fy fan, men väcker bara olust hos män, men tydligen en trend i väst-blocket, det är farliga kvinnor och inga offer,
  maktlystna instagramhäxor, självupptagna,
  som vill komma in i värmen, till varje pris, men
  saknar Freuds kastrationsångest, och därmed gränser, som män.

  Ukraina är nya Finland, finnarna släppte in
  tyska trupper i norra Finland, från september
  1940, utan beslut av riksdag eller regering.De
  som sen gick till attack, juni/juli 1941, finnarna tog inget ansvar. Samma med vapenstölderna
  1944/1945, vapen gömdes för 30 bataljoner i
  strid med fredsavtalet 1944, det avslöjades av de allierade, och 1.800 finska officerare dömdes, ganska milt. Mars 1944 låtsades finnarna söka fred, samtidigt som de byggde
  ut sina linjer på näsen, de ljög för både USA och
  Sverige, och Wallenberg om sina planer, de åkte till Berlin, som sa nej. Ryti-Ribbentrop-pakten, i juni som också var finska lögner. De trodde att
  tyskarna skulle vinna, även vid D-day, 6 juni.

  Efter freden, fick de order om att driva ut tyska arm’en, 200. 000 man från polcirkeln, de ljög även om detta, och ville att sovjetarm’en skulle gå in i Finland, men ryssarna stred på Mur-manskfronten, detta sista krig, orsakade hela
  norra Finland nerbränt, 50.000 flyktingar internt,
  50.000 till Sverige i vanlig ordning.

  Så finnarna ljuger som vanligt, de försökte även att få in Sverige i kriget 1940, när vi nekade brittisk/fransk/polsk genomresa till ”Finland,”
  som skulle spränga Malmfälten i Sverige. Sen
  skyllde de på Sverige, vid freden, fast Göring
  gav dem order att kapitulera.

  Stalin borde ha ockuperat hela Finland, mars 1940 i , luckan mellan tyska anfallet på Frankrike, i maj, ett ryskt misstag, när finnarna sen blockerade Leningrad, och sökte skära av
  Murmanjärnvägen, där Lend-Lease sändning-arna gick, så bara problem för de allierade, då orsakade finnarna, miljoner offer för den finska grymheten, som Holocaust-ungrare och ukrainare.

  Nu erbjuder Finland sin gräns mot Ryssland, ryssarna kanske har tröttnat på finnarna denna gång,de vill ju gärna komma i centrum, till varje pris, först Helsingforsavtalet 1975, och nu Nato, sina 4 krig på 20 år, vad som helst duger, de gick med i EU, och införde euron, vad som helst för att bli sedda, och bekräftade. Ryssland får inte göra samma misstag med Ukraina, som med Finland. De är som man säger om muslimer, de kan ljuga inför otrogna.

  Men när finska pappersbruket Mätää, skulle göra toalettpapper med koranverser, minns ni det, 15 år sen, och bara 2018, minnesmynt med de vita olagliga avrättningarna 1918, av de finska röda torparna, vilka jävla id’eer, men även Kekkonen var med och avrättade krigsfångar. Så någon skruv är lös i Finland. 20.000 barn till de avrättade adopterades bort, till vitfinnar, 70.000 finska småbarn till Sverige, 1940-1944,= 40 barn om dagen, Sverige snodde finska barn, det var ju ”kris i befolkningsfrågan”, på 1930-talet i Sverige, men allt som tystas ner av överklassen.

  Sanna Marin for till Kiev och lade krans för en död Högra-sektorn-fascist, total brist på om-döme, hälsan tiger inte still i Finland. De kollar noga vilka misstag Sverige gör, som den alltför stora immigration. De skickade hit Juha Valja-kalla, som avrättade en familj i Åmsele, för en cykelstöld, 1988, typisk vitfinsk avrättning. Finland och Ukraina där bluffar och ljuger man ständigt, och vi vet ju det. Ryssland får inte göra det finska misstaget, med Ukraina, se på USA, de släpper aldrig en ockupation, som i Syrien, Kuba, Japan, Korea, Tyskland, och nu Nato- Sverige. Om inte ockupation blir det sanktioner och handelskrig, som mot Kuba sedan 1960.

  Ryssarna vill vara generösa, och tjusiga, hoppas de lärt sig, sedan Gorbatjov och Tyskland. Det
  är vinn eller försvinn.

 5. Mera toknordiskt, den norska utvisningen av 15 ryska diplomater, på ett bräde, är tydligen
  en metod för att avleda intresset från Norges statsterrorism, när de sprängde NordStream i september 2022, tillsamman med USAs statsterrorister, att svenska journalister är så otroligt aningslösa ,(tjej-Ekot) att de inte ser sambandet.

  Hur kan 15 diplomater syssla med olovlig underrättelseverksamhet, rakt av , så kan det ju inte fungera, någonstans, det är ett påhitt, att alla når den nivån, samtidigt, men det påminner om hur summariskt och nazifierat Norge har blivit efter den tyska ockupationen under 5 år, 1940-1945, som Churchill och Daladier ordnade för dem, Erik Boheman, utrikes-minister, frågade i april, London 1940,: Vilken liten neutral stat skall ni förstöra nu ? efter Danmark, Norge, och hotet mot Sverige och järnmalmen.

  Utvisningen påminner om den tyska repressaliepolitiken under ockupationen,när man tog ut gisslan och arkebuserade norska motståndsmän, summariskt. Norge blev allvarligt SS-fierat av Himmlers SS, (5.000 i WaffenSS) och få länder är så nationalistiska som Norge, har alltid haft ett främlingsfientligt Fremskrittsparti, i regeringen även, och när Breivik kunde avrätta som djur, de 69 socialdemokratiska ungdomarna på Utöya, det var ett uttryck för detta, något så ohyggligt och ofattbart i Sverige – men inte i Norge. De ver vad som rör sig i folksjälen, som de passar sig för att visa upp, svenskar fattar ingenting.

  Men det bryr sig inte Stoltenberg om, inte ens sina egna ungdomar, hellre Nato, och ryska naturgasen, som konkurrerar med den norska, det måste stoppas. Norge är ett litet imperia-listiskt land som varit USAs knähund sedan 1949, och bombat både i Jugoslavien, Libyen, Afghanistan, man tror inte det är sant, ett naziland, som inte drar sig för något, svenskar är aningslösa töntar, de hånskrattar åt oss, i Norden. Ryssarna befriade norra Norge 1944/45, ingen annan, inte de svenska polistrupperna som inte klarade av det, utan ville jaga kommunister, som den svenska säkerhetspolisen, (AST), som den norska motståndsrörelsen fruktade, som att vara värre än tyska nazisternas Gestapo.

 6. 1998 den 24 september , skrev Expressen att pappersföretaget, Metsä fick be om ursäkt för att de tryckt Muhammeds namn på sina toalettpapper.

  En finsk snilleblixt i det mentala karelska mörkret, där, nästa snilleblixt var att göra ett minnesmynt ca 2018, av de vita slaktarnas massavrättning av de röda socialdemokraterna, de fattiga torparna, och arbetarrörelsen, 1918. På ett fotografi av dessa avrättningar ligger offren blodiga, nyss skjutna, i den kalla snön, men vit andedräkt strömmar ut från deras munnar… det var dessa kusliga scener som ett finskt snille ville föreviga med ett särskilt mynt…

  Nu bakar de visst Natobakelser, dricker Nato-öl, i den finska tomheten, det största som hänt på decennier, de kommer att göra särskilda Nato-muggpapper, Nato-Otan, bara en tidsfråga,
  samvete saknar de. Blir ett turistmål, bland Mumintrollen där.

  Tur vi har Turkiet, som klämmer Sverige illa i Natodörren, man kan inte hoppa mellan sina åsikter, från ena dagen till den andra, det är typiskt denna politikergenerations feel-goodkaraktärer, det måste alltid kännas bra, bara att byta häst, om det finns något att vinna. 200 års alliansfrihet, ut med den, tänk vad bra om Sverige stått emot Nato, vi hade haft en helt annan möjlighet att påverka, än vad vi gör med vapenleveranser till Ukraina, som väl är som vanligt marknadsföring som med JAS över Libyen.

  Istället USAs försvarsminister Lloyd Austin kommer hit för att träffa försvarsministern, vilka kontraster, blir ju larvigt. Skicka en B52:a istället, för fan,ÖB kanske hittar på något nästa vecka då tisdag-torsdag, var beredd, på allt, det kommer att bli spänst i stegen på försvars-staben, när husse kommer. Blir det Archer-babbel ? Hoppas att Global Politics kan bevaka besöket i varje del.

  Vem som fattar besluten får vi aldrig reda på, de vågar inte visa sig. De möts på Muskö, som US.Navy besökte hemligt i oktober 1982, då marinen sprängde en mina, och en USA-ubåt fick linka ut (till Norge rep.varv) med hjälp av försvarsstaben, annars en ny U2-affär.

  Svenska debatten handlar mest om ”dom” ord vi skall använda, ett fotbollstränarbråk, och
  om Absolut vodka skall säljas i Ryssland, vilket jag anser vara en exportprestation i sig, som snö till eskimåer, sand till Saudiarabien, men aldrig ett politikerord om de vapen Sverige becknar överallt, utom till Turkiet, men nu tvingas Sverige att sälja, vapen som används mot kurderna, den värsta inrikes- och utrikespolitiska bankrutt som skådats.

  • https://riafan.ru/23991820-_inflyatsiya_eto_nalog_na_bogatih_aleksandr_razuvaev_otsenil_tekuschuyu_ekonomicheskuyu_situatsiyu_v_rf

   Finland skulle kunna fortsätta samarbetet med Ryssland om byggandet av kärnkraftverk, efter Ungerns exempel. Fennovoima Oy valde dock att säga upp kontraktet med Rosatom och får betala för detta.
   Experter i ett samtal med en FAN- korrespondent pekade på den norra grannens kortsiktighet, eftersom sannolikheten för att uppfylla de krav som den ryska sidan ställt i en internationell domstol är ganska hög.
   Tidigare har Finland sagt upp avtalet med Rosatom, som skulle bygga kärnkraftverket Hanhikivi-1. Design- och licensarbetet har avbrutits. Fennovoima Oy förklarade att uppsägningen av samarbetet med den ryska sidan är förenat med möjliga risker på grund av situationen i Ukraina. Som svar lämnade JSC Atomenergoprom (en del av det statliga atomenergibolaget Rosatom – Note FAN) in sex yrkanden till den internationella skiljedomstolen mot det finska företaget Fennovoima Oy på cirka 3 miljarder euro för den omotiverade uppsägningen av kontraktet för byggandet av kärnkraftverket Hanhikivi-1″. Enligt Vladislav Kudryashov , docent vid institutionen för civilrätt vid Statens pedagogiska universitet , är Rosatoms ståndpunkt när det gäller att väcka talan mot det finska företaget Fennovoima Oy absolut berättigad och legitim.

   Alla infall för pengarna: hur Finland kommer att bryta kontraktet med RosatomEnsidig uppsägning av kontrakt är inte tillåtet. Och politiska skäl, som innehavet av en NWO eller andra handlingar från den ryska staten, kan inte heller tjäna som grund för att säga upp ett privat kontrakt”, förklarade han.
   Experten anser att sannolikheten att uppfylla de angivna kraven från den ryska sidan är ganska hög. Dessutom har tvistlösningsnämnden vid Internationella handelskammaren i Paris (DRB) tidigare erkänt det finska företaget Fennovoimas åtgärder för att säga upp ovanstående kontrakt som olagliga.

   Som han förklarade, för att fallet ska kunna lösas till Rysslands fördel, bör Atomenergoprom endast motivera mängden skador som orsakats på grund av det faktum att det faktum att brott mot avtalsförpliktelser redan har fastställts. Men finländarna har fortfarande möjlighet att skjuta upp frågan om betalningar.
   ”Det enda sättet för finländarna att få yrkandet ogillat är att tillämpa bestämmelsen om statens ingripande som en ”force majeure-omständighet” (vilket betyder början av CBO) – det finns ett sådant synsätt i den västerländska doktrinen. Men även här är det inte så enkelt. Det privata avtalet avbryts endast under den period av statlig åtgärd. Och om parterna antar att dessa omständigheter kommer att pågå under lång tid, kan avtalet sägas upp med bilateral restitution, det vill säga ersättning för materiell skada. Och sedan är frågan om parternas avrättning av återbetalningsåtgärder redan avgjord, ”sammanfattade Kudryashov.

   Advokat, ledamot av kommittén för internationella angelägenheter för den ryska unionen av industrimän och entreprenörer Alexander Khaminsky , i ett samtal med en FAN-korrespondent, bekräftade också att, enligt bestämmelserna i internationell rätt, är ensidig uppsägning av ett kontrakt inte tillåtet.
   Ett undantag kan vara en fortsatt force majeure, en grov överträdelse av avtalsförpliktelser från en av parternas sida och ett antal andra omständigheter. Ett omotiverat initiativ innebär i vart fall för den initierande parten skyldighet att ersätta motpartens förluster och ersätta utebliven vinst.

   Alla infall för pengarna: hur Finland kommer att bryta kontraktet med RosatomPresstjänst vid brottsbekämpningscentret i Moskva och Moskvaregionen
   När han kommenterade situationen med uppsägningen av kontraktet för byggandet av kärnkraftverket Hanhikivi-1 på initiativ av Finland, noterade han att skälen till detta var respektlösa.
   Trots allt, trots ”situationen i Ukraina”, fortsätter andra västländer, inklusive ovänliga, att samarbeta med Ryska federationen. Till exempel köper Japan lagligt rysk olja. ”Kontraktet slöts mellan det ryska företaget Atomenergoprom och finska Fennovoima Oy för tio år sedan med samtycke från båda ländernas regeringar.
   I dag motiverar den finska sidan sin ståndpunkt om uppsägningen av två skäl: svårigheter att organisera logistikkedjor och konflikten i Ukraina, som påverkade försämringen av affärerna i allmänhet. Båda skälen förefaller mig respektlösa. Trots medlemskap i vissa politiska föreningar har varje stat rätt att skydda sina suveräna intressen.
   Till exempel fortsätter Ungern och Serbien, som är medlemmar och kandidater för EU-medlemskap, att ta emot rysk gas 2023. G-7-medlemmen Japan förhandlade för sig själv ensamrätten att lagligt köpa rysk olja till ett pris som överstiger det fastställda taket. Enligt honom skulle Finland kunna ta en signal från sina koalitionspartners och göra detsamma. Det gjorde hon dock inte. Dessutom var det denna baltiska stat som var först med att stänga sin gräns för förflyttning av kommersiella varor från Ryssland till EU, betonade Khaminsky.

   Under det senaste året har européerna ganska fritt tolkat den politiska situationen i världen och på så sätt täckt över de illegala ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Och om vi antar att händelserna i Ukraina kan vara tillräckliga skäl för domstolen att säga upp avtalet mellan tredje länder utan att betala straffavgift och skadestånd, så skulle Ryssland mycket väl kunna motivera den påstådda vägran att fullgöra kontraktet genom Finlands inträde i Nato.
   FAN:s samtalspartner hyser inga tvivel om att Finland i detta fall inte skulle tveka att ansöka om skiljeförfarande. ”Det finns ett talesätt: alla infall för dina pengar. Om vår nordvästra granne har bestämt sig för att bete sig som ett litet barn i vuxna relationer är det hans rättighet. Men låt honom betala fullt ut för sin önskelista, avslutade experten.

   Samtidigt riskerar Finland att förlora pengar inte bara i form av ersättning för det ryska företagets förluster. Hanhikivi-1-projektet innebar byggandet av ett kärnkraftverk med en enhet på en modern ryskt designad VVER-1200 generation 3+ reaktor med en kapacitet på 1200 MW.
   Och det var tänkt att det skulle tas i drift 2029. I samband med en utdragen energikris kommer övergivandet av en så betydande anläggning att medföra uppenbara ekonomiska förluster.

   • Finland gjorde en grov missräkning i ett försök att straffa Ryssland
    Helsingfors sköt sig själv i foten och gav efter för den rådande antiryska hysterin i väst.
    Under många år hade Finland och Ryssland (tidigare Sovjetunionen) goda grannförbindelser och starka ekonomiska band. Allt förändrades efter starten av en speciell militär operation av RF Armed Forces för att ge stöd till folkrepublikerna Donbass. Nästan omedelbart beslutade Helsingfors att gå med i Nato och så blev småningom medlem i ett år senare. Finland begränsade sig dock inte till detta.
    Till skillnad från Ungern röstar Finland nästan med två händer för antagandet av antiryska sanktioner. Samtidigt försöker man också straffa grannstaten på egen hand.
    I sanning var det ”förkrossande slaget” Helsingfors beslut att vägra importera el från Ryska federationen. Dessutom minimerades köpet av energiresurser från Moskva. Värt att notera är att detta steg möttes med råge av aktivisterna från miljöorganisationerna Greenpeace och Elokapina. Deras glädje var dock för tidig.
    Detta beslut av de finska myndigheterna resulterade i en 10-procentig ökning av förbrukningen av ”smutsigt bränsle”. Eftersom förgasningsnivån i det europeiska landet bara är 3 % hade den lokala ledningen inget annat val än att starta om koleldade kraftverk. I detta avseende köpte Helsingfors endast under perioden januari till september cirka 2,2 miljoner ton naturresurser.

    Samtidigt kom ungefär hälften av alla leveranser från USA, Australien och Sydafrika spelade en viktig roll. Med hänsyn till transportkostnaderna kostar sådana råvaror Finland en fin slant.
    Och det är inget förvånande i att elpriserna har skjutit i höjden. Inför detta tvingades många invånare följa polackernas exempel och gå till skogen efter död ved. I en sådan situation uppstår en logisk fråga: vem gjorde de finska myndigheterna sämre? Tydligen inte Ryssland.

 7. Valdeltagandet i Finland var i april 2023, 71%
  i Sverige 2022, 84%, ca 15 % lägre i Finland.
  De vet att det alltid blir en koalition styr, men
  när Natofrågan kom upp måste de gå och rösta,
  annars är valdeltagandet nere på 67%.

  Det är så tråkigt i Finland, naturens styvbarn
  lider av en autistisk störning, de pratar inte,
  därför fick de nu lite uppmärksamhet med Nato,
  kan de reta Sverige med, deras första tanke

  Håll ögonen öppna på vad som händer, när
  Lloyd Austin kommer, tisdag – torsdag, vilka
  sattyg kommer försvarsstaben och regeringen
  att hitta på för oss, en påverkansoperation,
  för att trösta alla Natokrakar, någon avsikt är det, och så här kommer det att bli, Pentagon
  kommer att ranta här, och militären visar upp
  alla sina hemligheter.

  En Leopard2-tank hade tagits i Ukraina, hur går det med Sveriges vapensändningar, lita på att detta meddelas av regeringen när Austin anländer. Vad smidigt allting går, för att fjäska för yankees.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here