Finns det större hot än Coronaviruset? Vilket/vilka då?

7
1552
Antonio Guterres

Eva Björklund har lagt upp en artikel av Ryan Heath på hemsidan för Sveriges Fredsråd, en artikel i Politicosom förtjänar att uppmärksammas. Jag har tidigareuppmärksammat FN-chefens uttalanden.

Det finns ett större hot än Coronaviruset säger FNs Generalsekreterare på 50:de Världsdagen för biologisk mångfald. Inför sitt videotal på 50:de Världsdagen för biologiskt mångfald idag den 22 april, publicerade FNs Generalsekreterare Antonio Guterres 22.4, ett pressmeddelande för att bemöta president Donald Trump och koppla coronaviruset direkt till klimatförändringen.

Guterres hårda ord i pressmeddelandet markerar FN-chefens nya skärpta hållning mot Trumpregeringen, som nyligen stoppade USAs bidrag till Världshälsoorganisationen och formellt lämnade FNs milstolpe, Parisfördraget 2015 för att bromsa klimatförändringarna.

Guterres uppmanar till krafttag för att få ett slut på allt ekonomisk stöd till fossila drivmedel i en tid när såväl oljebolagen som hushållen kämpar för att kunna betala sina räkningar. Trump har precis lovat att rädda USAs oljeindustri efter att råoljepriset gick ner för första gången i världshistorien.

Enligt Internationella Valutafondens rapport 2019 ger USA världens näst största stöd till fossila bränsleindustrin. Subventioner till fossila bränslen måste upphöra, och luftförorenare börja betala för sin luftförorening.

Med många hälsovårdssystem och läkemedelskedjor på bristningsgränsen blir coronavirusets påverkan både omedelbar och förfärlig, men vi står också inför en ännu värre kris – jordens växande miljökris.

Guterres hävdar att klimatförändringen närmar sig en punkt utan återvändo, med växthusgaser som precis som virus inte hejdar sig vid nationella gränser. Och att i den mån skattebetalarnas pengar används för att rädda affärsföretagen, måste de knytas till ”gröna jobb” och hållbar tillväxt, som är vad många demokratiska politiker hävdar.

Offentliga fonder borde användas för att investera i framtiden, inte gången tid, och gå till hållbara sektorer och projekt.

Trots sin hållning har Guterres tenderat att tassa på tå runt Trumpregeringen, i ett försök att rädda USAs bidrag till FN, som desperat behöver dem för att upprätthålla sina landprojekt, och för att han är rädd för att världen ska delas i två kring USAs och Kinas poler.

Men 2019 trappade Guterres upp sina tal om allvaret i klimathoten och uppmanade direkt till att stoppa nya kolprojekt och för en världsomfattande prissättning på kol.

Föregående artikelCoronakrisen slår upp portarna till kapitalismens ålderdom med ett brak
Nästa artikelSVT:s bristande allsidighet av svenska insatser i Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Nog finns det större hot än koronaviruset: kvacksalvare, till exempel.

  https://www.globalresearch.ca/why-sweden-succeeded-while-others-failed/5711594
  Why Sweden Succeeded While Others Failed
  By Mike Whitney Global Research, May 03, 2020
  The Unz Review• April 30, 2020 • 1,600 Words •

  https://www.unz.com/gatzmon/is-imperial-college-still-open-for-business
  Is Imperial College Still Open for Business?
  Gilad Atzmon • May 4, 2020 • 1,700 Words
  (Republished from Gilad Atzmon by permission of author or representative)
  https://gilad.online/writings/2020/5/4/is-imperial-college-still-open-for-business

  Jag hade riktigt roligt när lyssnade igår på http://www.youtube.com/watch?v=4MqArCjrkmI&authuser=0 [1h09:11]
  Jean-Dominique Michel | ”Anatomie d’un désastre” | 25 Avril 2020

 2. Information Age quackery https://en.wikipedia.org/wiki/Quackery#Information_Age_quackery
  A form of quackery common in the 21st Century is laypeople using online sites, such as WebMD to find diagnoses. Writing in The New York Times Magazine, Virginia Heffernan criticized WebMD for biasing readers toward drugs that are sold by the site’s pharmaceutical sponsors, even when they are unnecessary.
  En annan sida av saken är att billiga läkemedel som klarat biffen i bl.a. Algeriet, Kina och Marocko samt i malarialänderna söder om Sahara är numera förbjudna i Europa (”utom på sjukhus, i forskningssyfte”) efter över femtio år av allmän användning.
  Cynikerna påstår att de är för billiga (sista franska fabriken gick i konkurs för att staten köper ännu billigare piller utomlands).

  En rolig grej om kvacksalvaren som fick över en miljard människor satta i husarrest och hundratals miljoner att bli arbetslösa eller satta i konkurs:
  02:35 GMT 06.05.2020 Sputniknews (källa: Daily Telegraph)
  UK Leading Coronavirus Advisor Resigns After Neglecting Social Distancing
  Neil Ferguson helped shape the US coronavirus stay-at-home guidelines and was a prominent member of Britain’s Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) which has been leading the coronavirus response.

  Det har börjat dyka upp analyser som pekar på ännu allvarligare saker än de sedvanliga statskupperna riktade mot misshagliga statsledningar. Nedan blott två:

  https://www.voltairenet.org/article209807.html
  No Longer ”Conspirators”, but ”Traitors”
  The EU, NATO, NewsGuard and the Voltaire Network
  by Thierry Meyssan May 5, 2020
  The propaganda device aimed at stifling dissenting voices has taken a step forward. It is no longer simply a matter of accusing them of committing factual errors or deliberately lying, but of presenting them as traitors in the pay of a foreign power.
  Voltaire Network | Damascus (Syria) | 5 May 2020

  https://www.voltairenet.org/article209808.html
  The Global Political Project Imposed on the Occasion of Covid-19
  by Thierry Meyssan May 5, 2020
  The inept reactions of European governments to Covid-19 were dictated by former advisers to Donald Rumsfeld and George W. Bush. Contrary to public rhetoric, they make no medical claims. Far from responding to the reality of the epidemic, they aim to transform European societies in order to integrate them into their political and financial project.
  Voltaire Network | Damascus (Syria) | 5 May 2020

 3. 3-10 år utan somrar efter ett kärnvapenkrig, en stor asteroid, eller en rejäl regnskur över Yellowstone-kalderan som utlöser den, kanske är ett hot som behöver 3-10 års beredskap, så vida man inte anser att kannibalism är trevligt för barnen, förstås.

  Så har vi kortsiktig överbefolkning, genom ständig tillväxt av population, p.g.a. grandiosa sekterister och giriga ekonomister i maskopi, samt tjat om s.k. ”flyktingar”, som till ca 97% INTE är det, och s.k. ”baarn” som är vuxna till ca 77%, vilket används för att skapa rasistisk och anti-rasistisk konflikt, vilket undergräver fokus på att ex. bygga upp 3-10 års beredskap.

  För att inte tala om 8 EU/Nato-vurmande partier i riksdagen som har gjort att Sverige numera enbart har 50% självförsörjande-grad och att svenska män inte har snabb tillgång på försvarsmateriel, samt har gjort sig ovänner med ryssarnas kärnvapen-stridsspetsar helt i onödan.

  Ett hot som verkar litet, men i min mening är ett stort hot, är småpartier i vår ”demokrati” som säger sig vilja ha fred, Svexit, hög beredskap, samarbete, etc. men som ÄNDÅ envetet låter frimurar-agenter styra dem och därför vägrar att valsamverka sig över 4% för att faktiskt kunna ge folket allt detta, vilket givetvis också blir en fara för oss alla, tills vi har löst detta lilla problem genom nya partier, men utan frimurare som styr dem käpprätt åt avledningsmanövrar, konfliktskapande och oförmåga.

 4. Lång artikel som kan kortas.
  Ansiktsmasker utgör allvarliga risker för de friska.
  https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/

  Dr. Russell Blaylock varnar för att inte bara ansiktsmasker inte skyddar de friska från att bli sjuka, utan de skapar också allvarliga hälsorisker för bäraren. Sammanfattningen är att om du inte är sjuk bör du inte bära ansiktsmask. Med tillkomsten av den så kallade COVID-19-pandemin har vi sett ett antal medicinska metoder som har liten eller inget vetenskapligt stöd när det gäller att minska spridningen av denna infektion. En av dessa åtgärder är att bära ansiktsmasker, antingen en mask av kirurgisk typ, bandana eller N95-andningsmask.
  De allra flesta människor som smittats av viruset upplever antingen ingen sjukdom (asymptomatisk) eller mycket lite sjukdom. Endast ett mycket litet antal personer riskerar ett potentiellt allvarligt utfall av infektionen – främst de med underliggande allvarliga medicinska tillstånd i samband med avancerad ålder och svaghet, de med immunförsvårande tillstånd och vårdpatienter nära slutet av deras liv. Det finns växande bevis för att behandlingsprotokollet som utfärdats för att behandla läkare av Center for Disease Control and Prevention (CDC), främst intubation och användning av en respirator (respirator), kan ha bidragit väsentligt till den höga dödsraten hos dessa utvalda individer.
  Genom att bära en mask kommer de utandade virusen inte att kunna fly och kommer att koncentrera sig i näspassagerna, gå in i luktnerverna och resa in i hjärnan. Tänk på att inga studier har gjorts för att visa att varken en tygmask eller N95-masken har någon effekt på överföring av COVID-19-viruset. Alla rekommendationer måste därför baseras på studier av överföring av influensavirus. Och som ni har sett finns det inga avgörande bevis på deras effektivitet i att kontrollera överföring av influensavirus.
  Nu när vi har konstaterat att det inte finns några vetenskapliga bevis som kräver att man bär en ansiktsmask för att förebygga, finns det faror för att bära en ansiktsmask, särskilt under långa perioder? Flera studier har verkligen funnit betydande problem med att bära en sådan mask. Detta kan variera från huvudvärk, till ökad luftvägsresistens, koldioxidansamling, till hypoxi, hela vägen till allvarliga livshotande komplikationer.
  Tyvärr berättar ingen för de svaga åldrarna och de med lungsjukdomar, som KOL, emfysem eller lungfibros, om dessa faror när man bär en ansiktsmask av något slag – vilket kan orsaka en allvarlig försämring av lungfunktionen. Detta inkluderar också lungcancerpatienter och personer som har genomgått lungkirurgi, särskilt med partiell resektion eller till och med avlägsnande av en hel lunga.

  Medan de flesta håller med om att N95-masken kan orsaka betydande hypoxi och hyperkapnia, fann en annan studie av kirurgiska masker också betydande minskningar av blodsyret. I denna studie undersökte forskare blodsyrenivåerna hos 53 kirurger med en oximeter. De mätte syresättning i blodet före operationen och i slutet av operationerna. 4 Forskarna fann att masken minskade blodets syrehalter (pa0 2 ) avsevärt. Ju längre tid du använder masken, desto större faller syrehalten i blodet.
  Betydelsen av dessa fynd är att en minskning av syrehalterna (hypoxi) är förknippad med en nedsatt immunitet. Studier har visat att hypoxi kan hämma den typ av primära immunceller som används för att bekämpa virusinfektioner som kallas CD4 + T-lymfocyt. Detta inträffar på grund av att hypoxi ökar nivån på en förening som kallas hypoxiainducerbar faktor-1 (HIF-1), som hämmar T-lymfocyter och stimulerar en kraftfull immunhämmande cell som kallas Tregs. . Detta sätter scenen för att infektera all infektion, inklusive COVID-19 och göra konsekvenserna av denna infektion mycket större. I huvudsak kan din mask mycket väl sätta dig en ökad risk för infektioner och i så fall få ett mycket sämre resultat.
  Personer med cancer, särskilt om cancern har spridit sig, kommer att ha en ytterligare risk för långvarig hypoxi eftersom cancern växer bäst i en mikromiljö som är låg i syre. Låg syre främjar också inflammation som kan främja tillväxt, invasion och spridning av cancer. Upprepade avsnitt av hypoxi har föreslagits som en betydande faktor för åderförkalkning och ökar därmed alla hjärt- och hjärtattacker och hjärnbesvär (stroke).

  Det finns en annan fara för att bära dessa masker dagligen, särskilt om de bärs i flera timmar. När en person är infekterad med en andningsvirus, kommer de att utvisa en del av viruset med varje andetag. Om de bär en mask, särskilt en N95-mask eller annan tätt passande mask, kommer de ständigt att återinföra virusen och höja koncentrationen av viruset i lungorna och näspassagen. Vi vet att människor som har de värsta reaktionerna på koronaviruset har de högsta koncentrationerna av viruset tidigt. Och detta leder till den dödliga cytokinstormen i ett valt antal.
  Det blir ännu mer skrämmande. Nyare bevis tyder på att viruset i vissa fall kan komma in i hjärnan. I de flesta fall kommer den in i hjärnan genom luktnerverna (luktnerverna), som direkt kopplas till hjärnområdet som hanterar nyligen minne och konsolidering av minnet. Genom att bära en mask kommer de utandade virusen inte att kunna fly och kommer att koncentrera sig i näspassagerna, gå in i luktnerverna och resa in i hjärnan.

  Det framgår av denna översyn att det inte finns tillräckliga bevis för att bära en mask av något slag kan ha en betydande inverkan på att förhindra spridningen av detta virus. Det faktum att detta virus är en relativt godartad infektion för den stora majoriteten av befolkningen och att de flesta i riskgruppen också överlever, från en infektionssjukdom och epidemiologisk synvinkel, genom att låta viruset sprida sig genom den friskare befolkningen kommer vi att nå en besättningen immunitet nivå ganska snabbt som kommer att avsluta denna pandemi snabbt och förhindra en återkomst nästa vinter. Under denna tid måste vi skydda populationen i riskzonen genom att undvika nära kontakt, öka deras immunitet med föreningar som ökar cellulär immunitet och i allmänhet att ta hand om dem.
  Man bör inte attackera och förolämpa de som har valt att inte bära en mask, eftersom dessa studier tyder på att det är det kloka valet att göra.
  referenser
  bin-Reza F et al. Användning av mask och andningsskydd för att förhindra överföring av influensa: En systematisk översyn av det vetenskapliga beviset. Resp Viruses 2012; 6 (4): 257-67.
  Zhu JH et al. Effekter av långvarig bärning av N95-andningsskydd och kirurgisk ansiktsmask: en pilotstudie. J Lung Pulm Resp Res 2014: 4: 97-100.
  Ong JJY et al. Huvudvärk förknippad med personlig skyddsutrustning – En tvärsnittsstudie bland främre sjukvårdspersonal under COVID-19. Huvudvärk 2020; 60 (5): 864-877.
  Bader A et al. Preliminär rapport om kirurgisk maskinducerad deoxygenering under större operation. Neurocirugia 2008; 19: 12-126.
  Shehade H et al. Banbrytande: Hypoxia-inducerbar faktor-1 reglerar negativt Th1-funktionen. J Immunol 2015; 195: 1372-1376.
  Westendorf AM et al. Hypoxia förbättrar immunsuppression genom att hämma CD4 + effektor T-cellfunktion och främja Treg-aktivitet. Cell Physiol Biochem 2017; 41: 1271-84.
  Sceneay J et al. Hypoxi-driven immunosuppression bidrar till den pre-metastatiska nisch. Oncoimmunology 2013; 2: 1 e22355.
  Blaylock RL. Immunoexcitatoriska mekanismer vid gliomförökning, invasion och enstaka metastaser. Surg Neurol Inter 2013; 4: 15.
  Aggarwal BB. Nucler factor-kappaB: Fienden inom. Cancercell 2004; 6: 203-208.
  Savransky V et al. Kronisk intermittent hypoxi inducerar åderförkalkning. Am J Resp Crit Care Med 2007; 175: 1290-1297.
  Baig AM et al. Bevis på att COVID-19-viruset riktar sig till CNS: vävnadsfördelning, värd-virus-interaktion och föreslagna neurotropiska mekanismer. ACS Chem Neurosci 2020; 11: 7: 995-998.
  Wu Y et al. Nervsystemet involverat efter infektion med COVID-19 och andra coronavirus. Hjärnbeteende och immunitet, i press.
  Perlman S et al. Spridning av ett neurotropiskt murint koronavirus i CNS via trigeminala och luktande nerverna. Virology 1989; 170: 556-560.
  tom
  Dr. Russell Blaylock, författare till nyhetsbrevet The Blaylock Wellness Report, är ett nationellt erkänt styrelsecertifierat neurokirurg, hälso-utövare, författare och föreläsare. Han deltog i Louisiana State University School of Medicine och avslutade sin praktik och neurologiska hemvist vid Medical University of South Carolina. I 26 år praktiserade neurokirurgi utöver att ha en näringspraxis. Han gick nyligen av med sina neurokirurgiska uppgifter för att ägna sin fulla uppmärksamhet åt näringsforskning. Dr. Blaylock har författat fyra böcker, excitotoxiner: smaken som dödar , hälsa och näringshemligheter som kan rädda ditt liv , naturliga strategier för cancerpatienter och hans senaste verk, Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders .

 5. Mitt råd:
  Som utsatt bör man inte vara bland andra människor.
  Likaså gäller omvänt:
  Andra människor bör inte vara bland utsatta.
  Måste andra människor vara bland utsatta måste de också vara testade godkänt mot Coronaviruset.
  Självklart skulle det varit så från första början för några månader sedan och då hade vi också sluppit massdöden på våra äldreboenden som faktiskt är ett kollektivboende av socialistisk anda.

  Visst ser jag risker med ansiktsmasker. De samlar ju skräp, farliga partiklar som vilket dammfilter som helst. Andningsskydd är en korttidslösning. Men som sådan det bästa som finns att tillgå. Men de måste vara av rätt typ.

 6. Värre än Orwells 1984!
  Av Peter Andrews, irländsk vetenskapsjournalist och författare baserad i London, som har en bakgrund inom biovetenskap och examen från University of Glasgow med en examen i genetik.
  Idén om immunitetspass växer i popularitet bland västerländska regeringar. Men de är full av problem, från implementering till funktionalitet. Framför allt är de ett allvarligt hot mot grundläggande friheter. Vanliga pass kanske inte är så nödvändiga för många av oss på ett tag, med liten möjlighet till utlandsresor. Men tänk om du behövde ett pass för att lämna ditt hus och leva ditt dagliga liv? I en värld som domineras av coronavirus talas allt mer om immunpass som en möjlig väg ut ur lockdown. Men vad skulle denna väg exakt innebära?
  Den grundläggande förutsättningen för ett immunitetspass är att påskynda återupptagandet av samhället genom att låta de som är immun mot Covid-19 röra sig fritt och bara lämna de som inte är immunföremål under begränsningar. Passet i sig kan vara ett papperscertifikat, till exempel de som Chile har utfärdat, även om det i Europa och Amerika mer sannolikt skulle visas på din smartphone som en app, kod eller som digital certifiering.
  Det är tveksamt om denna nivå av övervakning snart skulle kunna inträffa i väst – främst på grund av att våra regeringar inte är kapabla att organisera denna skala. Outsourcingövervakning till ett privat företag kan dock lösa problemet. Den brittiska regeringen har konsulterat teknikföretaget Onfido, som är specialiserat på ansiktsbiometri, om immunpass, vilket det säger kan vara möjligt inom några månader.
  Dessutom kan den senaste utvecklingen som antyder att det finns flera stammar av coronavirus i stort göra all forskning om Covid-immunitet fram till denna punkt ogiltig. (Faktum är att den brittiska regeringen skjuter undan från att kalla dem immunitetspass, om de inte fungerar – förvänta sig ett nytt varumärke omedelbart.) Trots allt detta verkar bristen på ett snabbt, tillförlitligt antikroppstest inte avta ansträngningar för att utöka övervakningstekniken.
  Som vanligt skulle en grupp gynnas framför allt andra: kändis- och miljonärklassen. Hölls immunitetspass ut i morgon, vem tror du skulle vara de första att få sina?
  De förväntar av oss att vi ska bli lättade över att allt vi behöver svälja är färgglada appar på våra eleganta smartphones.
  Nej, det här är inte världen för polisstaterna under 1900-talet. Unga män i uniform är inte längre personifiering av förtryckande regimer. Smarttelefoner, algoritmer och massövervakning har ersatt dem. Och de som driver showen kommer inte ens att vara de politiker vi röstar för. Det kommer istället att vara Big Tech-företag, internationella spionagebyråer.
  Immunitetspass är ett brott mot en grundläggande tumregel, som tidigare generationer kämpade och dog för, men så många ungdomar nu har aldrig lärt sig något om. En princip förblir sann, särskilt i en kristid, eftersom det är då principer är viktigast. Principen borde vara att du aldrig skulle behöva identifiera dig själv till staten. Staten borde identifiera sig för dig.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here