Fira USA:s nationaldag med 4 juli kommittén!

4
1545

 

 

PROGRAM 4 Juli 2022

 • 16.05 Välkomna! Om 4 juli, Anita Persson, 4-julikommitten
 • 16.10, Jan Hammarlund
 • 16.20 USA, Krigarnationen
  Sveriges Fredsråd, Hans Öhrn
 • 16.25 Det expansionistiska USA och hotet mot världsfreden
  FiB Kulturfront, Christer Lundgren
 • 16.30 Jan Hammarlund
 • 16.40 USA:s 50-åriga utsvältningblockad mot Kuba.
  Svensk-Kubanska Föreningen, Eva Björklund,
 • 16.45 USA vill ha in Sverige i Nato
  Nej till Nato, Ulf Sparrbåge
 • 16.50 USA fängslar det fria ordet
  Stödkommittén för Julian Assange, Sigyn Meder, Håkan Julander
 • 17.00 USA:s proxykrig mot Jemen.
  Jemensolidariet, Ulf Sandmark
 • 17.05 USA:s dominans av FN,
  Agneta Norberg, fredsaktivist.
 • 17. 10 Latinamerikanska toner
  Beatriz Piñeda.
 • 17.20 USA förödelse av Irak fortsätter.
  Iraksolidaritet, Sigyn Meder
 • 17.25 Turkiet och USA hotar Syrien.
  Föreningen Syriensolidaritet.
 • 17.30 Latinamerikanska toner
  Beatriz Piñeda.
  17.45 USA-imperialismen i Latinamerika, nätverket Resocal, Fredy Ramos.
  17.50 Venezuela, USA:s blockad & politik, Martin Lööf
 • 17.55 Anita Tack och slut, Vi ses om ett år igen!

På USA:s nationaldag den 4 juli uppmärksammar vi USA:s uppenbara, massiva krigsförbrytelser. Vi lever i en extremt farlig tid. Den rika
västvärlden tar inte avstånd från den enda supermaktens brott, utan vänder kritiken mot Kina och Ryssland som sätter gränser för USA:s världsherravälde, och framställer dessa länder som det stora hotet.

USA:s globala avlyssning, desinformation, manipulation och förföljelse av dem som, liksom Julian Assange och Chelsea Manning, avslöjar dem, är ett allvarligt hot mot rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati.

Efter millennieskiftet har USA invaderat Irak, flygbombat Jugoslavien och Libyen, fört krig i Afghanistan, finansierat opposition och beväpnade terrorgrupper som al-Qaida och IS i syfte att krossa de arabiska nationalstaterna. Stödet till terrorister är väl
belagt genom uttalanden av ledande politiker och militärer och kritiseras också rätteligen i medier i USA, medan svenska medier tiger. Senast är det USA:s stöd
till Israels massiva terrorbombningar av Syrien och mot palestinska områden i Israel, som klarat sig utan kritik.

Även om USA:s ställning har försvagats av den ekonomiska krisen och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper, stöd till Saudiarabiens krig i Jemen, Israels folkmordspolitik och uppsägningen av kärnvapenavtalet, förblir Sveriges regering USA trogen.

Detta har blivit än mer uppenbart efter Rysslands invasion av Ukraina, ett brott mot folkrätten framprovocerat av krigsalliansen Natos expansion i Europa och åtta år av krig mot den ryska befolkningen i Donetsk och Lugansk. Frankrike och Tyskland bidrog
till en fredsöverenskommelse som FN:s säkerhetsråd ställde sig bakom, men som aldrig genomfördes därför att extrema nationalistgrupper uppmuntrade av USA och övriga västmakter ville driva Ukraina till krig med Ryssland. Detta krig har kraftigt försämrat världsläget. Oviljan till dialog och kompromisser ökar påtagligt risken för ett förödande kärnvapenkrig.

USA har pressat många länder, inte minst i Europa, att införa hårda sanktioner mot Ryssland, sanktioner som enbart det militärindustriella komplexet främst i
USA tjänar på, medan folken i alla länder är förlorarna. Sanktionerna hotar hela världsekonomin. Massiva vapenleveranser till Ukraina från många västländer
borgar för att kriget i Ukraina kan bli långvarigt, vilket makthavarna i USA hela tiden önskat. Även Sverige levererar vapen till Ukraina och svenska politiker har
begravt en 200-årig fredstradition, övergett alliansfriheten och sökt medlemskap i krigsalliansen Nato.

Även om Rysslands militära ingripande i Ukraina är ett brott mot folkrätten, kan det inte mäta sig med USA:s folkrättsbrott i världen. Syrien, Irak, Afghanistan, Jemen, Jugoslavien, Palestina, Chile, Panama och Nicaragua är några av de länder där USA har begått
eller stött folkrättsbrott via ombud. Syrien kunde med stöd av Ryssland avvärja regimskifte i krig mot olika USA-stödda terroristorganisationer. I ökad utsträckning driver USA hård, folkrättsvidrig ekonomisk krigföring bland annat med sanktioner förutom mot Kuba, Venezuela och Nordkorea, nu även mot Syrien, Iran och Jemen. Men USA:s politik kan inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.

Världsmakten undergrävdes av de latinamerikanska och karibiska
folkens frigörelse i början av tjugohundratalet med eget förbund av självständiga stater, utan USA.

Rysslands och Kinas framväxt som ekonomiska världsmakter har utmanat USA, som försöker dra in alla gränsstater i sitt välde. Finland och Sverige har stegvis förts närmare Nato med återkommande krigsövningar, vartannat år i Norrland med Arctic 4 juli – den enda supermaktens nationaldag Challenge Exercises över 100 stridsflygplan, 3 000
trupp och AWACS flygande spioncentraler. Och i juni den årliga stora USA-ledda marinövningen Baltops med Östersjöländerna. Nu har USA fått som de ville – Sverige och Finland vill gå med i Nato.

USA/Nato stärker inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I Ostasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära nog ständiga krigsövningar – i luften, till havs och på land. USA/Nato har dragit med
Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Statskuppen mot folkvalda presidenten i Ukraina 2014 samt den efterföljande konflikten ingår i detta sammanhang.

Liksom krav på att få använda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland i ”försvar för de baltiska länderna”.

I Afrika har USA militärbaser i nästan alla länder.

Sverige och Finland har nu drivits allt längre in i USA:s och Natos famn. Svenska försvarets radioanstalt FRA har blivit en viktig allierad i USA:s krigföring. Och med värdlandsavtalet kan USA/Nato från Sverige på egen hand angripa tredje land och föra in kärnvapen. Denna möjlighet förstärks med svenskt Nato-medlemskap och ökar risken för krig mot Sverige och från Sverige. USA har ensidigt sagt upp viktiga kärnvapenavtal och försöker hindra att Sverige och andra länder skriver på FN:s kärnvapenförbud.

IMF, Världsbanken, WTO – kontrollerade av USA som ensam har vetorätt – som stöds av EU – har drivit skuldsatta länder till undergång i Tredje världen och i Europa med Grekland och Ukraina som varnande exempel. IMF:s politik främjar USA:s strävan efter
kontroll över råvarorna. De fattiga staternas möjligheter att driva självständig politik, kontrollera naturtillgångar och begränsa de transnationella bolagens
rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling.

4-julikommittén 2022

Stöd solidaritetsrörelsens paroller:
· Nej till Nato i Sverige! Hävda FN:s förbud mot
kärnvapen!
· Stoppa USA:s/Natos krigsupptrappning och USA:s
raketbaser i andra länder!
· Stoppa USA imperialismens ”humanitära” interventioner!
· Fördöm USA:s krigsbrott, brott mot folkrätten och
de mänskliga rättigheterna!
· Fördöm USA:s blockad mot Kuba och omstörtande
verksamhet i Latinamerika!
· Lämna Venezuela och Nicaragua i fred!
· Fördöm USA:s folkmord i Jemen
· Fördöm USA-stödd terrorism i Syrien
· För alla länders okränkbarhet & alla folks självbestämmande!
· För en ny ekonomisk och social världsordning
· För folkens rätt till egna resurser & naturtillgångar
· För ett aktivt & demokratiskt FN,
· För ett fritt Palestina!

Bild. Manifestation 4 juli på Stortorget Gamla Stan för några år sedan.

Möt upp på Medborgarplatsen
Måndag 4 juli kl. 16-18
Tal, musik & sång!

Källa: Hemsidan för Sveriges fredsråd: https://frednu.se/?p=2996

Föregående artikelRyssland i rampljuset i ”vetekriget
Nästa artikelNatos nya aggressiva koncept 2022
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. De amerikanska Förenta staterna är världens genom historien mest skuldsatta nation, och avgjort den mest våldsamma; ett slags västerlandets hunner.

  Sveriges regression politiskt och säkerhetsmässigt till 1960-talets vita mannens börda och med partier som tycker att det viktigaste är, när allt kommer omkring, reaktionära amerikanska hemmafruideal och kamp om 1800-talsprinciper i amerikanska domstolar, är ett historiskt misstag. Vi kommer att få ångra detta länge: fort men fel.

  Ett frigjort Europa utan amerikanska galna politiska falska ideal är möjligt!

  Gör Europa och Sverige fritt och anständigt. Städa ut den amerikanska blodstanken och ockupationsmaktens smuts ur Europas heliga jord!

  Europa kan bli fritt. Vi måste sluta springa i det imperiala hundkopplet.

 2. Visserligen var Janukovitj folkvald. Där han dessförinnan just gick till val på att närma sig EU, vilket stöddes och fortfarande stöds utav majoriteten av Ukrainska befolkningen. Detta höll han inte kort där efter valet genom sluta avtal med Putin? Du menar att statskuppen inte var folkets strävan efter EU?

  • Ja, Janukovit fick 69 % av rösterna i ett av OSSE lovordat val. Hans första utlandsresa som president gick till EU, den andra till Moskva.
   Hösten 2013 erbjöd EU visst stöd till Ukraina. Ryssland erbjöd ett ekonomiskt stöd som var många gånger bättre. Han föredrog det senare. Allt annat hade varit ansvarslöst. Detta ledde sedan till Maidan och till den av USA och EU-stödda statskuppen 22/2 2014.
   Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter åtta år!

 3. Det är självklart att det har förevarit en slags geopolitisk dragkamp mellan Washington och Moskva om just Ukraina. Inga gamla amerikanska diplomater tillräknar Ukraina minsta säkerhetsbetydelse för de amerikanska Förenta staterna överhuvudtaget. Moskva har tyvärr aldrig heller förstått sig på mjuka värden och soft power i politiken (vilket de skulle ha ofantligt mycket att vinna på), emedan alla militära projekt och politiska statsomstöpningar Washington försöker sig på vare sig det är Vietnam, Iran, Irak, Somalia, Afghanistan, Ukraina liksom Libyen alltid konstant misslyckas.

  Det är detta Moskva är rädd för: att hamna för nära eller rentav granne till den traditionella amerikanska militär-politiska kaoszonen som delar Europa från Asien (dessas närmande innebär nämligen det definitiva politiska och militära slutet på den amerikanska stormakten). Washington vill omge Kina och Ryssland med kaosiserat svaga länder som får ”militärt bistånd” och de alltid lätt okunnigt ignoranta politiska rådgivare från filosofins dödsrike och som än mer sakta tar död politiskt på dessa nya ”partners” och ”allierade”.

  Varför kan inte närapå 900 miljoner européer ta hand om sig själv säkerhetspolitiskt eller militärt, utan måste vända sig som enda världsdel i denna värld till ett land (med enkom en tredjedel så många invånare) för ”skydd” från just detta misslyckade land som aldrig just vinner ett enda militärt äventyr man ger sig in på?

  Hur i all världen lyckas man lura i de nästan 5 000 år gamla europeiska politiska kulturerna detta undergångsscenario?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here