Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

29
5254

När överläkaren och senior-professorn Johnny Ludvigsson yttrar sig bör man lyssna/läsa. Det lärde jag mig i mitten av 1960-talet. Jag började läsa medicin i Uppsala 1964 och Johnny låg ett år före mig, han tillhörde ”Äldre kursens Äldre kurs, eller ÄK:s ÄK”. Bland alla briljanta och mer begåvade studiekamrater stack Johnny ändå ut. När jag var amanuens på bl.a patologen (patologiska institutionen) kunde man höra hur mycket snabbare Johnny hade obducerat när han var amanuens. Johnny blev snabbt professor i barnmedicin, och en av världens ledande forskare inom området diabetes (sockersjuka) hos barn och synnerligen väl meriterad vetenskapligt.

2009 utsågs Ludvigsson till årets Linköpingsbo och har fått en buss i Linköping uppkallad efter sig. Hur många läkare hedras på det sättet?

(Den som hade minst betyget AB (majoriteten) kunde bli tredje amanuens, och fick då undervisa något, uppflyttning ett betygssteg och kanske några hundra kronor för ett halvt års sporadisk insats. Jag gjorde kanske ett trettiotal obduktioner).

Johnny Ludvigsson

I mars publicerade Johnny Ludvigsson denna artikel om corona, som också den stack ut DN Åsikt. ”Hysterin kan vara värre än viruset”. 2500 dog i influensa förra året.

Jag återger nedan en tankeveäckande artikeln av Johnny Ludvigsson i Läkartidningen 28/8, vilken jag ser först nu.


Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande.

I februari–mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19.
Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015–2019!

Vissa har slutat säga »till följd av covid-19« och övergått till »med covid-19«. Med en medianålder för de som dött på 84 år, de flesta med andra sjukdomar, kan man utgå ifrån att covid-19 i många fall endast har varit en bidragande dödsorsak. En analys i Östergötland visade att endast 15 procent av dödsfall med covid-19 utanför sjukhus kunde anses vara direkt orsakade av covid-19 [1]. Att antalet döda i juli 2020 i Sverige enligt SCB är lägre än genomsnittet för juli 2015–2019 talar för att en del av de som dog i våras med covid-19 annars utan covid-19 skulle ha dött i juli.

I de riktlinjer som gavs i mars 2020 om prioritering vid brist på intensivvårdsplatser talar man om förväntad överlevnad [2]. Prioritet 1: »En patient med svår sjukdom eller skada med förväntad överlevnad på mer än 12 månader ges högsta prioritet för intensivvård. Måste man prioritera också mellan patienter i den gruppen utgår man från förväntad återstående livslängd, alltså från biologisk ålder«. Detta synsätt är accepterat inom sjukvården men har saknats i debatten. Man har till exempel jämfört dödsfall på grund av covid-19 med dödsfall i Estoniakatastrofen. Då dog alla barn under 15 års ålder.

Av 21 ungdomar från en skola i Jönköping överlevde 6, och alla 8 från en skola i Vilhelmina drunknade. Om dessa individer förlorade vardera 60 levnadsår, så motsvarar det en stor del av de förlorade levnadsåren hos de multisjuka äldre än 84 år som dött med covid-19 något tidigare än förväntat.

Varje år dör i världen > 55 miljoner. Hittills har ca 800 000 dött på grund av covid-19, lika många som brukar registreras dö på grund av självmord, men inte en bråkdel av antalet som dör på grund av cancer eller diabetes. Överlevnad påverkas av resurser.

Den ekonomiska turbulensen 2008–2009 beräknas ha medfört 260 000 extra dödsfall enbart på grund av cancer [3], och man vet att arbetslöshet och ekonomisk kris leder till kraftig ökning av allehanda fysiska och psykiska problem, med ökad dödlighet, för att inte tala om vilka dramatiska effekter ekonomisk nedgång får på dödligheten i utvecklingsländer, inte minst bland barn [4]. Total nedstängning av samhället i flera länder har fått dramatiska effekter på ekonomin i klass med 1930-talet. Detta kan komma att döda många fler än själva viruset, och då även unga.

Inte ens i Sverige har dock coronastrategins effekter på folkhälsan fått nämnvärt utrymme i debatten. Alltifrån framstående forskare till chefredaktörer har talat om »dödsviruset« och krävt nedstängning av samhället, och såtillvida lyckats. Människor har förlamats av skräck, konsumtionen har tvärstannat, företag gått omkull och arbetslösheten ökat. Politiker som anklagats för bristande handlingskraft, i jämförelse med grannländer som infört total nedstängning/undantagstillstånd, har känt sig föranlåtna att införa besöksförbud till äldreboenden, strängare än på fängelser, och gamla har fått dö utan att ens få träffa sin livspartner eller egna barn. Och med hjälp av ordningslagen har man lyckats kväva kultur-, nöjes- och idrottsevenemang, påhejade av dödsfallsräknande kollegor. När en av mina egna närmaste anhöriga begravs utesluts familjemedlemmar från begravningen för att antalet närvarande är maximerat till 45 i en kyrka med >400 sittplatser!

Coronapandemin har fått oöverskådliga konsekvenser med många döda, stor belastning på sjukvården, svår vårdskuld och svag ekonomi. När man vidtar åtgärder och väljer strategi finns goda skäl att inte kortsiktigt räkna antal döda med covid-19-diagnos, oavsett dödsorsak.

Folkhälsan, även äldres före döden, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd. Helst borde de som bestämmer också se konsekvenserna på sikt inte enbart för det egna landet utan också för resurssvaga länder, och inte minst för barnen.


Johnny Ludvigssons avslutande kommentar.

Johnny Ludvigsson fick kommentarer från drygt tio kollegor, väsentligen positiva. Se den ovan citerade artikeln i Läkartidningen.

Han gav en avslutande kommentar och skriver:

”Mitt budskap var uppenbarligen inte tillräckligt klart”

Tack för kommentarerna som visar att min debattartikel inte gav ett så klart budskap som jag trodde.

Peter Strang påtalade att det inte var intressant att jämföra februari-mars 2018 med februari-mars 2020. Jag vill illustrera att när man febr-mars 2018 pga influensa hade 1687 fler dödsfall än under 2020, så var det inga rubriker, ingen dramatik, inga nedstängningar, medan man i mars 2020 hade rubriker om ”dödsviruset”, krav på total nedstängning.

Mikael Sandlund understryker att kronologisk ålder inte är grund för prioritering utan individens behov, snarare biologisk ålder. Absolut! Men när behoven är lika, och biologisk ålder är sådan hos individer med hög ålder och flera andra sjukdomar att deras förväntade livslängd är kort, så leder kostnads-effektivitetsprincipen ( nr 3 i prioriteringsordningen) att man inte satsar lika mycket på en gammal som på en yngre , friskare, med samma behov.

Mogens Lindén framhåller att antal döda inte är trivialt. Nej, jag håller med, men jag försökte påvisa att räknandet av antal döda just nu, kan göra det svårt att tänka på antalet döda på lång sikt, inte bara på Åland, i Finland eller Sverige.
Detta för över till det som var huvudbudskapet i min artikel: Man behöver se på konsekvenserna av en policy på ett bredare sätt än att räkna dödsfall.

Rodney Edvinsson menar att tillfälligt BNP-fall inte nödvändigtvis är negativt för folkhälsan. Det ligger en del i att det kan vara nyttigt med mindre överkonsumtion, men den ekonomiska depression som orsakats av de åtgärder som vidtagits av ”handlingskraftiga” politiker, påhejade av dödsfallsräknande kollegor (runtom i världen) kommer ha oerhört negativa effekter på folkhälsan.

Jag tillåter mig att hämta citat ur en intervju i Dagens Nyheter 5/9 2020: Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi på Karolinska institutet, tror att världen kan ha det värsta bakom sig när det gäller ökningen av dödsfall i covid-19.

Hon menar snarare att världen står inför en folkhälsokatastrof, som kan ha konsekvenser långt in i framtiden.”Om man ser till sjukdom och dödsfall kopplade till pandemins effekter på samhället, genom nedstängningar och utebliven vård, så kommer de troligen vida överstiga dödsfallen i själva. Barnsjukdomar som vi vanligtvis vaccinerar emot, sexuella övergrepp, våld i hemmen, brist på läkemedel, farliga födslar och aborter, fattigdom och hunger. Allt det här har redan ökat, och kommer att öka ännu mer som en konsekvens av världens reaktion på pandemin. De effekter som alla restriktioner har, nationellt och internationellt, är mycket farligare för världen än sjukdomen i sig, skulle jag säga.”

Så långt Anna Mia Ekström. Oklart om hennes åsikter också skulle av Odd Greitz kallas för ett ”beklämmande försvarstal” , men kanske Odd Greitz förstår att min debattartikel faktiskt inte var ett försvarstal för Sveriges policy.

I mycket har Sveriges , i varje fall Folkhälsomyndighetens policy klok, även om ingen insåg att Sveriges äldrevård hade så uttalade brister. Men jag förstår fortfarande inte varför det tog så lång tid att komma igång med tester, eller varför gamla människor på äldreboenden inte ens kan få träffa sina närmaste anhöriga innan de dör, och jag förstår heller inte varför Stockholms gator kan få vimla av folk, samtidigt som inga får sitta på Friends Arena, med plats för 50 000, för att se en fotbollsmatch.

Men glädjande nog stängde inte Sverige ner totalt och barnen fick gå i skolan. Helt klart är att de lock-downs med militärer på gatorna och förbjudet för barn att under månader alls gå ut i ex Spanien och USA krossade ekonomin utan att varken förhindra pandemin eller dödstalen. Men med katastrofala följder på lång sikt.”

 

 

Föregående artikelMinskar yttrandefriheten på sociala medier?
Nästa artikelAvslöjande tal av DN:s tidigare kulturchef vid Solidaritetsmöte för Julian Assange
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

29 KOMMENTARER

 1. Agerandet i Sverige som skrämt och chockat många i vårt samhälle är att regionen gått ut med  att sätta in palliativ vård utan ett fysiskt möte med en läkare i samråd med patienten och anhöriga.
  Det är som att utdöma ett dödsstraff utan rättegång.
  Även att inte ge syrgas vid andningsbesvär, inhuman vård som ger kalla kårar i vårt samhället.
  Det vi läst om skapar ett samhälle med otrygga människor, som leder till skadlig stress.
  Trygghet och kunna känna att vi kan lita på våra myndigheter är ett måste!
  Vänliga hälsningar!

 2. ”Hysterin kan vara värre än viruset” skrev den kloke Johnny Ludvigsson den 9 mars.

  Han hade fel, ty hysterins följder är mycket klart mycket värre än virusets, även i Sverige där lyckligtvis Anders Tegnell med flera på Folkhälsomyndigheten stod på sig och barnen i detta land inte berövades ett livsavgörande skede i sina liv.

  Den bedrövliga slutsatsen av hela episoden är att merparten av den så-kallade utvecklade världens styrande ”eliter” består av lättskrämda irrationella klåpare.
  Folk som staplar akademiska meriter i stora högar men som ballar ur fullkomligt när det verkligen gäller.

  Vi har bevittnat samma sak när cyberbubblan sprack för ett tjog år sen: ekonomerna på en kongress i USA (?Atlanta?) erkände att de fattade nada.

 3. Fråga gärna Sveriges närmaste grannar som inte vill ha svenska besökare pga FHMs mismanagement av hela pandemin än så länge.

 4. Ett solklart exempel på meritokrater som ballade ur fullkomligt (ännu en gång) finns i Frankrike.

  Ett nattligt utegångsförbud till vilken nytta?
  Är viruset, likt nattugglan, aktiv enkom utanför kontorstid?
  Är det bra för folkhälsan att avstå från kvällspromenaden i märkbart mindre förorenat luft?

  https://www.voltairenet.org/article211403.html
  Covid: a curfew for what?
  by Thierry Meyssan 27 October 2020

 5. ”I mycket har Sveriges, i varje fall Folkhälsomyndighetens policy klok, även om ingen insåg att Sveriges äldrevård hade så uttalade brister.”

  Att ”… ingen insåg att Sveriges äldrevård hade så uttalade brister” är ett häpnadsväckande uttalande, ty vem som helst som har minsta kontakt med äldrevården vet att folk gick i väggen på löpande band långt före nyår.
  En verksamhet som haltar under normaltid svårligen kan prestera på topp när omständigheterna försämras.

 6. Syftet med journalistik är att avslöja sanningen – särskilt obekväm sanning – och att publicera den till förmån för samhället. I ett fritt samhälle måste vi informeras om de kriminella handlingar som utförs av regeringar i folkets namn. Genom historien har journalister upptäckt de många sätt som regeringar ljuger, fuskar och stjäl – och de stora längder de kommer att göra för att hindra folket från att ta reda på det.
  http://www.ronpaulinstitute.org/

  • Den globala reaktionen för att bära ansiktsmasker och öva social distansering är baserad på pseudovetenskap och är således en bluff av episka proportioner. Den teknokratiska agendan som arbetar mot mänskligheten har inget att göra med befolkningens hälsa.
   https://www.technocracy.news/swedens-senior-epidemiologist-wearing-face-masks-is-very-dangerous/

   Sveriges främsta expert på koronavirus har varnat för att uppmuntra människor att bära ansiktsmasker är ”mycket farligt” eftersom det ger en falsk känsla av säkerhet men inte effektivt hindrar spridningen av viruset.
   ”Det är mycket farligt att tro att ansiktsmasker skulle förändra spelet när det gäller COVID-19”, säger Anders Tengell, som har övervakat Sveriges svar på pandemin samtidigt som han motstår alla former av lockdown eller maskmandat. ”Ansiktsmasker kan vara ett komplement till andra saker när andra saker är säkert på plats”, tillade Tengell.
   ”Men att börja med ansiktsmasker och sedan tänka att du kan tränga i dina bussar eller dina köpcentra – det är definitivt ett misstag”, uppmanade han vidare.
   Tegnell har konsekvent uttalat sig mot användning av masker och förra månaden förklarade att ”Med antalet minskar mycket snabbt i Sverige ser vi ingen mening med att bära en ansiktsmask i Sverige, inte ens på kollektivtrafiken. ”Resultaten som har framställts genom ansiktsmasker är förvånansvärt svaga, även om så många människor runt om i världen bär dem. Jag är förvånad över att vi inte har fler eller bättre studier som visar vilken effektmasker egentligen har. Länder som Spanien och Belgien har fått sin befolkning att bära masker men deras infektionsantal har fortfarande stigit”, förklarade epidemiologen också.
   Sverige, som inte verkställer någon obligatorisk låsning, har sett sina fall av coronavirus och dödsfall långsamt till sippra. ”Att Sverige har kommit ner till dessa nivåer är mycket lovande”, har Tegnell sagt och lagt till ”Kurvorna går ner och kurvorna för allvarligt sjuka börjar närma sig noll.”

 7. I Tyskland, Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien har gamla totalitära reflexer börjat göra sig gällande. Bara myndigheternas sanning gäller, andra är konspirationsteoretiker. Så vitt jag kan bedöma har framstående tyska experter helt uteslutits från debatt och även kommunikation med allmänheten. Sucharit Bhakdi och Wolfgang Wodarg gjorde redan i våras en bedömning som visat sig hålla. Regeringen i Tyskland däremot fortsätter att skärpa restriktionerna baserat på ett PCR-test där det redan på omslaget står skrivet att det inte är ägnat för vad det används till.

  Bortsett från hälsoeffekter skärps censuren. Den kanske främsta alternativa sajten i Tyskland, Ken FM, med minst hundratalet långa högintressanta intervjuer genom åren med tyskspråkiga sakkunniga från olika områden har släckts av YouTube för någon dag sedan. Det är ett bokbål modell 1930-talet. Sucharit Bhakdis egna videon släcks så fort de kommit ut. Han kan dock ses på videon som andra producerat.

  • ”Bara myndigheternas sanning gäller, andra är konspirationsteoretiker.”

   Det är precis min inställning till Estoniakatastrofen där nästan tusen oskyldiga människor miste livet helt i onödan och under förhållanden jag ens inte vill tänka på.
   Men du förlitar dig till myndigheterna, eller gjorde det i en kommentar här för inte så länge sedan?

   Det känns som vi lever i en tid där offentlig lögn blir till sanningar med hjälp av massiv propaganda.
   Samt med hänvisningar till diverse auktoriteter som ytterligare ska befästa ”sanningen”.
   En propaganda som de arbetande och bidragande till samhället dessutom tvingas betala.
   En brutal kritik kanske, men många gånger är det faktiskt så jag upplever det.

   • Det är när politiska motiv kommer med i bilden som mytbildning frodas. För Estonias del fanns så vitt jag kan se inga sådana. Däremot drabbade tragedin så många familjer att sorgen blir kollektiv och överväldigande. I sådana lägen vill man gärna tro på oförklarliga faktorer för att dämpa sorgen.

    Jag försöker tänka analytiskt så gott jag kan. Myndigheter är inte per definition opålitliga, det har jag en viss erfarenhet av, jag har jobbat inom tre staters myndigheter bl.a. Sverige och därtill i Bryssel. Vad myndigheterna kunde ha gjort för att hindra Estoniakatastrofen skulle ha varit att kräva ombyggnad av bogvisiren vilkas svaghet var känd och som senare åtgärdades. Att Estonia förliste under den värsta stormnatten var tragiskt men inte vad jag kunnat utröna en följd av dolda omständigheter. Finland hade hand om utredningen men drabbades tämligen lindrigt av mänskliga förluster eftersom båten gick från Tallinn till Stockholm. Vilket vore Finlands motiv att spela falskt ? Tvärtom skulle man ju ha haft att vinna på att ropa ubåt eller bomb, eftersom Finlands roll i att inte påskynda förstärkning av färjornas sjösäkerhet då hade kunnat åsidosättas.

    • ”Det är när politiska motiv kommer med i bilden som mytbildning frodas.”

     Ja, jo delvis.
     Ett typexempel på den här webbsidan Global Politics är ju de alternativa förklaringsmodellerna till terrorattentatet 11 september attackerna utförda av islamistiska självmordspiloter som absurt nog utbildats till piloter av USA själva givetvis i tron de skulle bli civila piloter.
     Det försöket till mytbildning att USA själva skulle sprängt World Trade Center går jag bara inte på.
     Det är ju så befängt att klockorna stannar.
     Men som någon av Greenpeace grundare sa:
     – Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse.

     Jag ser politiska motiv till Estoniakatastrofen. Och ännu värre dessutom militära. Förmodligen också hemliga.
     Med katastrofen blev det känt att fartyget Estonia fraktade militär materiel från Ryssland och tiden från Sovjetunionen.
     Till USA.
     Förmodligen för studier och undersökning.
     Sverige måste då agerat transitland.
     Jag minns ju mycket väl då hur den högt uppsatte moderatpolitikern Carl Bildt hade intima kontakter med USA.
     Ett förhållande som jag tycker skulle kunna liknas vid lakej eller betjänt.
     Påståenden hur Sverige som stat fjäskat för USA har väl inte minst framgått på den här sidan Global Politics?

     Men märk väl att vår regering inte är lika övermodig längre i den här som jag tycker skumma affären där allt skulle mörkläggas och helst begravas i betong oåtkomligt för all framtid. Men brist på resurser och samarbete blev det lyckligtvis inte så.
     Vår socialdemokratiska regerings stora bekymmer borde vara att Estland numera har en regering med mycket stort inflytande av konservatism och nationalkonservatism. Förvisso ledd av en socialliberal statsminister men till intern minoritet.
     Som jag förstår vill de konservativa i Estland på allvar utreda Estoniakatastrofen och skingra förljugenheten och mörkläggningen.
     Inte minst för att tillmötesgå de anhöriga som känner sig lurade.
     Högern är bra på raka sanningar.
     Något som vänstern är mindre bra på.
     För då skulle den aldrig fungerat.
     Låt mig i sammanhanget upprepa citatet;
     – Det spelar ingen roll vad som är sant, det är bara vad folk tror är sant som har betydelse.
     / Paul Watson, en av Greenpeace grundare.

     • Det måste vara första gången vi är överens, men det gäller inte Estonia utan 9/11. Jag tror inte heller att de neokonserbativa eller den djupa staten låg bakom attacken även om några genom underlåtenhet underlättade denna.
      Men gällande Estonia talar du om mörkläggning precis som alla konspirationsteoretiker utan att ha några fakta att lägga fram utom lösa rykten. Faktum däremot var att bogvisiret inte var säkert konstruerat och därför är sådana konstruktioner inte tillåtna längre.

     • Till Arbetarklass och Nybondas. Det till synes osannolika kan faktiskt vara just sant. Det ’konspirationsteorier’ gör är att ställa frågor som regelmässigt avfördas i stället för att besvaras. Det gäller både Estonia, 9/11 och Palmemordet. Jag har läst mycket om alla tre fallen och här finns gott om konstigheter, bevis och annat som gör mig övertygad om de officiella versionerna enbart handlar om mörkläggning. Läs på!

 8. Covid-19, – det plötsliga och oväntade problemet som inte gick att lösa med ”social rättvisa”.
  Vänstern ställd mot väggen 🙁
  Kaos i den humanitära stormakten.
  Sociala ingenjörskonsten i gräl med varandra.
  Har aldrig tidigare sett politiken så hjälplös.
  Ej heller marknaden också för den delen som även den faktiskt går ut på att människor möts.

 9. Jag läser inga deckare men jag uppskattade en litteraturvetares artikel om influensas roll i Agatha Christies verk.
  Flunsan har ju visst varit med oss länge, och skördat bra många fler liv än vi behagar att minnas. Utan det destruktiva ståhej som vi upplever nu. Varför?
  Väl värt en funderare.
  Jfr.
  https://www.legrandsoir.info/la-grippe-au-temps-d-agatha-christie-et-aujourd-hui.html
  La grippe au temps d’Agatha Christie… et aujourd’hui
  par Rosa LLORENS 12 octobre 2020

  Jag hade tidigare i år nämnt det satiriska stycket Doktor Knock och sjukvårdens triumf, utan att veta att någon har begått denna njutbare essä på samma tema.
  Gymnasiefranskan räcker förhoppningsvis för att ta del av den.
  (De svenska trettiotalisterna läste matematik på franska, fastän de läste filosofi på tyska. Dagens genom-amerikkkaniserade svenska allmänhet kan vända sig till Google.)
  https://www.legrandsoir.info/covid-19-ou-le-triomphe-du-dr-knock.html
  Covid-19 ou le triomphe du Dr Knock
  par Rosa LLORENS 27 avril 2020

  Från Genfs stockborgerlig dagstidning kommer detta blogginlägg, som uppmanar oss till att logga in på tillit i framtiden, i stället för att frossa i skräckpropagandan.
  (Kul att hänvisa till en adlig dam på en blogg driven av en leninist.)
  Marie-France de Meuron påpekar (på FN-dagen!) att manipulatörerna byter referensmarkör så snart som den sist använde inte länge är ångestskapande nog. ”Dès qu’un indicateur n’est pas assez anxiogène, ils changent d’indicateur !”

  https://mfmeuron.blog.tdg.ch/archive/2020/10/24/la-peur-et-la-confiance-310027.html#more
  La peur et la confiance
  par Marie-France de Meuron, le 24 octobre 2020 à 22h44
  …/…
  SE CONNECTER A LA CONFIANCE
  Att förlita sig på förtroende

 10. En fråga till er som tycker åtgärderna angående Covod-19 är överdrivna.
  När ska vi tycka att Covid-19 inte är som en vanlig influensa?
  1 miljard smittade?
  10 miljoner döda?
  Jag bara undrar, när är Covid-19 inte en vanlig influensa?
  Båda ovanstående exempel tror jag är realistiska, är det då ok att tycka att det inte är en vanlig influensa?
  Eller kanske 500 miljoner döda?
  Undrar bara vad ni har för preferenser för att kalla något ”vanligt”?

  • Bra fråga. ”Influensans” virulens, farlighet varierar över tid. Med flera års mellanrum sker en större ändring av arvsmassan, en mutation i aktuellt influensavirus (det finns flera), som kan medföra kraftigt ökad virulens. ”Spanska sjukan” är främsta exemplet, men vi har också ”Asiaten” 1957, med fler döda än COVID-19 – hittills.

   • Det är nog inte så lätt att svara på vad dödligheten blir (it’s not over until The fat Lady screams).
    Bara idag såg jag rapport från Mexikos hälsomyndighet att de tror att 50.000 fler dött än rapporterat
    Om vi ska vänta på att alla smittats och det är 1% hittills så ger enkel matematik minst 100 miljoner döda.

 11. Egentligen är väl allt en ”vanlig” influensa.
  Även om alla människor på jorden dör kan det rent semantisk vara en ”vanlig” influensa.
  Det jag försöker påvisa är att ordet ”vanligt” inte fyller någon funktion.
  Går att kalla vad som helst en vanlig influensa.
  Hjälper inte till att förstå situationen på något sätt.

 12. Varför ska man ställa det ena dödsfallet och sjukdomsbedömning mot det andra och dra ekonomiska värde växlar på det? Som gamling har man kanske bara något eller ett par år kvar all leva – inte värd att försöka rädda då? Insatsen för räddningsförsök, motsvarar alltså inte den biologiska ålderns värde?

  Sjunker människovärdet med stigande ålder? eller sjunker det med antalet krämpor? Så den som har cancer eller dras med någon annan sjukdom eller handikapp, ska således nedprioriteras beroende på övrig hälsostatus i enlighet med ett lönsamhets tänkande från i sjukvården eller efter politiska avvägningar?
  Den som får covid-19 blir så sjuk att han/hon alltså inte är värd att rädda ekonomiskt om denne är äldre, men inte om den är yngre.
  Ska vården bedöma om tex en politiker ”x” som råkat ut för en olycka och skadat sig illa, att vederbörande riskerar bli livslångt handikappad att ”x” p.g.a sin hälsostatus inte äger samma värde till räddning från covid som andra?
  Är det slutsatsen man ska dra av Ludvigssons logik?
  Om statsmakten och räknenissarna i regeringskansliet fick bestämma, så skulle väl alla helst begå självmord eller utsättas för ofrivillig”eutanasi” innan de fick pension. Detta i enlighet med det sjunkande ”biologiska värdet”. 1940-talets Tyskland i repris?

  • Det kan handla om prioriteringar av i princip begränsade resurser. En utredning om detta ”Vårdens svåra val” kom 1995.

   • I ett högskatteland kan man inte skylla på ”begränsade resurser”.
    Däremot kan man skylla på felaktiga prioriteringar.
    Lägg märke till att avståndet i välfärd inte är så iögonfallande mot lågskatteländer där skatterna hushållas och förvaltas på ett mer ansvarsfullt sätt.
    Kuba, Ryssland och USA är samtliga lågskatteländer.
    Ingen av dem kan du skylla på resurser slösas bort mer än USA har en anmärkningsvärd hög kostnad för militära utgifter.
    Men som dom säger det kostar ligga på topp.
    Sedan har USA:s militärapparat vuxit sig mäktig sedan ww2 och kommer inte ge upp sin position så lätt.
    Det får varje president försöka leva med.
    Dessutom vet jag med säkerhet att den kostnaden inte blir ett dugg lägre om USA:s ”vänster” Demokraterna får makten över budgeten.
    Så låt Donald Trump få vinna presidentposten.
    Han har visat sig duglig och gör mig lugnast.
    Såna där som till varje pris vill förändra världen upplever jag som farliga.
    Vet fransmännen egentligen vad de givit sig in på?
    Ett västerland i upplösningstillstånd är i varje fall inget jag strävar efter.
    Men de som vill förändra världen kanske ser det som en nödvändighet på vägen till den internationella solidariteten?

 13. Helt klart kan man skylla på begränsade resurser även om skattetrycket är 200%.
  Även alla resurser i universum är begränsade.
  Resurser är alltid begränsade, finns inte obegränsade så vitt vi vet.

 14. Vad gäller val av åtgärder bör man tänka färdigt innan man bestämmer någonting. Panikåtgärder utan solid grund MÅSTE undvikas.

  Ett exempel på vansinne är den inlåsning av befolkningen som har förekommit och förekommer igen i ett antal länder. I ett land som Indien leder det till svält och mycket annat elände i massiv skala.
  Inte för att alla konkurser i Europa skulle vara bagateller för den skull…

  Jfr. http://www.collateralglobal.org

  • Guy Coste,
   Innan du dömer ut åtgärder mot sjukdomen Covid-19 samt spridningen av Coronaviruset så kanske du borde ta dig en funderare hur landet Kina kommit tillrätta med problemet utan massvaccinering.
   Jag väntar med intresse på ditt svar.
   Ärligt talat, jag har aldrig tidigare upplevt vänstern och radikalvänstern så svarslös och förvirrad som just med den plötsligt uppkomna pandemin av Coronaviruset.
   För man är ju van vid att socialister har en given lösning till alla samhällsproblem, eller hur?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here