Folk & Freds fantastiskt fina fredsfrämjande framtidskonferens 2022 Del 1

1
1325

Nätverket Folk och Fred bildades våren 2020 och genomförde en alternativ konferens till Folk och Försvar 9-10 januari. Den beskrivs här.

Där samt på Folk och Freds hemsida läser man följande presentation:

Vi återkommer här med Folkrörelsernas svar på det militariserade Folk och Försvar, nämligen Folk och Fred 2022.
Konferensen Folk och Fred tar upp skilda ämnen som Alliansfrihet, NATO och EU, stormakterna (främst USA men även andra), satelliternas nyttjande i rymden, hur AI används för mördarrobotar i krig, hur listigt utformade påverkansoperationer kan vara när de till slut blir en sanning, vi ställer oss frågan vad Sverige egentligen gjorde i Libyen, Irak, Syrien, Mali och Afghanistan men tittar också på Psykförsvaret och Krigsindustrins pådrivande roll.

Allt detta kontras med fredliga lösningar där vi diskuterar Samförsörjning, Matvärn och Solidaritet men också Omställning, Naturbruk och Miljö och mycket annat under två dagar.

Vi tror att helheten i Folk och Freds rikskonferens kommer att utgöra ett slagkraftigt alternativ till Folk och Försvars konferens 2022.

Upplägget är coronaanpassat och genomförs som ett webbinarium via plattformen Zoom, med utsändning från flera mindre möten i Sverige och Världen, bl a från vår studio i Sälen men också från Stockholm och Norrland, Västkusten och Skåne samt från Norge och USA.

 ​För freden, miljön och välfärden – stoppa militära upprustningen!
• Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen!
• För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
• Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Redaktör Romelsjö korta kommentar: Det var en allmän enighet vid ett första utvärderingsmöte 16 januari att konferensen var mycket bra till innehåll och genomförande, under ledning av moderatorn David Bennet. Söndagen 9 januari var det knappt 100 deltagare medan det var knappt 90 deltagare följande dag. Det var många frågor i diskussionerna. Jag var med i planeringsgruppen och var en av många föredragshållare.

Jag kommer att här i olika artiklar presentera Youtube-filmer för de olika blocken, som Conny Hansson i Nätverket gjort, och också de föredrag som vi fått manus på. Enstaka föredragshållare talade utan manus.

Idag blir det Youtubefilm från de två inledande föredragen och de tre föredragen i Block 1 under temat ”NATO: historisk bakgrund och nuläge.”

 

KONFERENSSCHEMA – FOLK OCH FRED 2021

Söndag 9 januari  kl. 10-17 (Dag 1)

Öppnande  kl. 10-10.15

Inledande föreläsningar  kl. 10.15-11.10 (55 min)

Sven Hirdman

A. Svensk försvarspolitik, närmandet till NATO och den transatlantiska länken. Sven Hirdman, f.d. statssekreterare och Moskvaambassadör. 25 .min. Kl. 10.15-10.40

Michel Diaz Nocetti Stockholmsavdelningen av Nej till Nato.

B. Stormakter och internationella relationer. Anders Romelsjö, FIB-Kulturfront och SFR, professor emeritus, och Michel Nocetti, undersköterska, aktivist och egen företagare. 20 min. Kl. 10.40-11.00
Frågor i anslutning till föredragen. 10 min. Kl. 11.00-11.10

Block 1 NATO: historisk bakgrund och nuläge – Kl. 11.10-12.20 (70 min)
1. Alliansfrihet. Lars-Gunnar Liljestrand. Medutgivare av Alliansfriheten.se. 20 min. Kl. 11.10-11.30
2. NATO: historia och speciellt utveckling efter 1991. Ulf Sparrbåge Nej till Nato. 20 min. Kl. 11.30-11.50
3. Regeringens NATO-samarbete och de borgerliga partiernas NATO-medlemskap. Staffan Ekbom. Nej till Nato. 20 min. Kl. 11.50-12.10
Allmän diskussion 10 min. Kl. 12.10-12.20

Lunch 12.20-13.50

Eva Myrdal

Block 2 Utrikespolitik i ledband – avskräckande exempel – Kl. 13.50-15.20 (90 min)
6. Afghanistankriget – mot folkrätten och landets folk. Stefan Lindgren, författare, översättare.
20 min. Kl. 13.50-14.10
7. Från FN:s blå baskrar till Natos ”rules of engagement” – vårt ansvar för kaoset i spåren av EUsoch NATOs militära insatser. Eva Myrdal, arkeolog, fil.dr. 20 min. Kl. 14.10-14.30
8. Hoten från kärnvapen, debatten om TPNW och kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! Karin Utas
Carlsson, medlem i arbetsgruppen för kampanjen. 25 min. Kl. 14.30-14.55

Andi Olluri

9. FN-stadgan, eller den USA-ledda internationella ordningen? Andi Olluri. Studerar lingvistik vid LU. 15 min. Kl. 14.55- 15.10
Allmän diskussion 10 min. Kl. 15.10-15.20

Paus Kl. 15.20-15.45

Block 3 Rymden och den moderna tekniken – Kl. 15.45-17.15 (85 min)

Max Tegmark

11. AI, drönare och mördarrobotar. Max Tegmark, professor i artificiell intelligens MIT, Boston, USA. 30 min. Kl. 15.45-16.15
12. Rymdens nyttjande i krig och Sveriges del. Agneta Norberg, ordf. Sverige Fredsråd, styrelsen
för Global Network . 25 min. Kl. 16.15-16.40

12a. Fredsrörelsens reaktion på krig med autonoma vapen! Vad kan FN öra? Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred, f.d. riksdagsledamot. 20 min. Kl 16.40-17.00
Allmän diskussion 10 min. Kl. 17.00- c:a 17.10

Avrundning. Dag 1 kl. 17.10

Måndag 10 jan, kl. 9-17

Ingela Mårtensson

Block 4 Hur motiveras närmandet till NATO? Olika hotbilder – Kl. 9.00-10.30 (90 min)
13. Militär uppbyggnad i Arktis, Geir Hem, ordförande i Stop Nato, Norge. 20 min.
Kl. 9.00-9.20
14. Sanktioner – västmakternas redskap för konfrontation och dominans. Christer Lundgren.
Journalist (f.d), bevakat länge fred & oberoende, skribent i FiB/K. 20 min. Kl. 9.20-9.40
15. Nord Stream II och energifrågan inom EU. En studie i oblyga påtryckningar. Ulf Karlström,
fredsaktivist, medlem i Nej till Nato. 15 min. Kl. 9.40-9.55

Anders Romelsjö och Ulf Karlström USA som världspolis.

16. Andra hot än militära – en helhetsbild. Lars Drake, ordf. i Nej till Nato, f.d. adjungerad professor, SLU. 20 min. Kl. 9.55-10.15
Allmän diskussion 15 min. Kl. 10.15-10.30

Paus Kl. 10.30-10.45

Gudrun Schyman. Wikipeida.

Block 5 Andra lösningar än militära – Kl.10.45-12.05 (80 min)
17. Fredsarbetet – dags att civilisera säkerheten. Gudrun Schyman, ordf. Fria Pensionärer.
20 min. Kl. 10.45-11.05
18. Alternativt försvar och fredsbygge. K-G Hammar, tidigare Ärkebiskop i Svenska kyrkan,
Akademisk forskare emer. 20 min. Kl. 11.05-11.25

KG Hammar. Bild i Kyrkans Tidning.

19. Lokala inventeringar för matsäkerhet. Samförsörjning och Matvärn. En dialog mellan My Leffler, veterinär och Thorsten Laxvik, jordbrukare, Edsele, Sollefteå kommun. 30 min. Kl. 11.25-11.55
Allmän diskussion. 10 min. Kl. 11.55

Lunch  Kl.12.05-13.25

Block 6. Den offentlig propagandan – gränsen till indoktrinering – Kl. 13.25-14.50 (85 min)
20. Hur kunde vi låta oss luras så lätt: från 80-talets ubåtsangrepp till dagens cyberattacker? Ola Tunander, professor emeritus, säkerhetspolitisk expert. 25 min. Kl. 13.25-13.50

Från boklanseringen av Ola Tunanders bok “The Swedish submarine war” 2019, vid NUPI med (från vänster) Ola Tunander, Pernille Rieker, Sverre Lodgaard, och Vegard Valther Hansen. (Foto: John Y. Jones)

21. Kommentar och kritik av föredrag vid Folk & Försvars konferens: Peter Hultqvists föredrag. 10 min. Kl. 13.50
22. Behandling av visselblåsare i vår tid. Arne Ruth, f.d. chefredaktör, Dagens Nyheter. 20 min. Kl.14.00

Arne Ruth utanför sitt missionshus i Mehedeby. Bild: Knut Lindelöf, Folket i Bild Kulturfront.

23. Kognitiv krigföring och vems intresse skall den nya myndigheten för psykförsvar tjäna? Tord Björk 20 min. Kl. 14.20-14.40
Allmän diskussion 10 min. Kl. 14.40

Paus Kl. 14.50-15.10

Block 7. Fred på Jorden och fred med Jorden – Kl. 15.10-16.20 (70 min)
24. Yngre aktivister från freds-, miljö-, omställnings-, naturbruks- och solidaritetsrörelsen samtalar.

Avslutning – Kl. 16.20- 17.20 (c:a 60 min)

Tord Björk

25. Kommentar och kritik Folk & Försvar: Föredrag om Ukraina. Kl. 16.20 10 min
26. Budkavlen från Österlens Fredsfestival.  Kl.16.30
27. Hur går vi vidare? – Uppropet från Sälen. Kl.16.50

28. Avslutning. Kl. 17.10

 

 

Föregående artikelSverige och Finland flirtar med Nato-medlemskap – betraktelse från USA. Tänk om svenska journalister kunde analysera så!
Nästa artikel”Utrikespolitik i ledband – avskräckande exempel” Folk & Freds fantastiskt fina fredsfrämjande framtidskonferens 2022 Del 2
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

 1. Det mycket farliga läget vi befinner oss i sammanfattas av Paul Craig Roberts så här:
  ” The Russians called a security conference with Washington and NATO. The Russians explained that security is a joint undertaking and that security only exists if every country feels secure. The CIA responded with accusations against Russia handed to the CIA-puppet Biden regime and the CIA-puppet US media. The national security advisor read the script to us peons: Russia intends a false flag attack on its own troops so that it will have an excuse to invade Ukraine.

  The national security advisor is so stupid that it does not occur to him that if Russia wants to invade Ukraine Russia will. Russia needs no excuse, and there is no one in Washington or NATO who can do anything about it.

  Russia is moving four entire armies from the far east to the Western fount. These four armies, even without those already present in western Russia, are sufficient to instantly destroy any force NATO and the US can muster and overrun all of Europe in a few days.Moreover, Russia can likely mobilize 10 million troops quickly, and China, whose president has stated publicly that China has more than a treaty agreement with Russia, can mobilize 50 million soldiers. NATO, for all the bluster of its idiot Secretary General, has zero prospect of withstanding Russia in non-nuclear war.

  This means, and the Kremlin knows this, that to save face Washington would have to go nuclear. This would mean the total destruction of the US and Europe. They would cease to exist. For Russia with its extensive anti-missile defenses and nuclear bunkers for 40-50% of targeted populations, the war would be disastrous, but Russia would survive.

  Russia does not want such a war. Russia doesn’t want to destroy anyone, not even Ukraine. Russia has asked for a security guarantee. That is all.

  If we experience Armageddon, it will be only because Washington refused a security guarantee to Russia.”

  https://www.globalresearch.ca/can-humanity-survive-washington-delusional-belief-omnipotence/5767424

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here