Folk och Försvar 2024 – ensidighet, hyckleri och krigshets

6
879

Lars Drake höll detta föredrag vid Folk och Freds konferens i Sälen 13-15 januari. Lyssna på Folk och Fred 2024.

Lars Drake

Det var en gång en organisation som hette Folk och Försvar och hade en god förankring i folkrörelsesverige. Denna förankring är numera ett minne blott. Folk och Försvar är sedan flera år det svenska etablissemangets forum för diskussion om försvarsfrågor – med mycket lågt i tak. Dess årliga konferens i Sälen och organisationen med samma namn är nästan helt finansierade av staten.

Folk och Försvars årliga konferenser i Sälen har varit ensidiga under lång tid. Frågan är om årets konferens slår rekord i ensidighet. Fanns det över huvud taget någon seriös diskussion om grunden för svensk försvarspolitik. Urvalet av talare var massivt för NATO. Talarlistan bestod till 60 % av politiska representanter för Regeringen och myndigheter som lyder under Regeringen. Den näst största gruppen om 15 % representerade företag och företagarorganisationer.

Det är intressant att Ukraina togs upp i en särskild punkt, dock extremt ensidigt av en representant för ena sidan nämligen Ukrainas president Volodomyr Zelenski. De många experter i och utanför Sverige som ser kriget i Ukraina som ett proxykrig för USA gavs inget utrymme. Det fanns ingen punkt i programmet om det pågående folkmordet i Gaza. Det beror nog på att regeringen står på Israels och USA:s sida.

En av talarna var Micael Johansson, chef för SAAB som är en viktig del av svensk vapenindustri är också medlem i Atlantic Councils internationella rådgivande kommitté. Atlantic Council är en inflytelserik propagandaorganisation för NATO.

I sin iver att mana till stöd för militär upprustning, Nato-anslutning och stöd till att ha USA-baser i Sverige och övriga Norden satsade flera av Regeringens representanter på en grovt överdriven bild av militärt hot mot Sverige från Ryssland. Sammantaget innebär det en form av krigshets. De har lyckats skrämma ett stort antal människor i Sverige med sin retorik, bl.a. många barn.

Flertalet talare uttryckte sig lyriskt om NATO och Ukraina och väldigt negativt om Ryssland. Det sas däremot i stort sett inget om USA:s globala agerande. Ingen av talarna argumenterade mot NATO. Det gavs ingen vettig bakgrund till varför det är krig i Ukraina, t.ex. kuppen i Kiev 2014 som hade stöd från USA och flera andra västländer eller de brutna löftena om att inte expandera NATO mot den ryska gränsen.

Det är inte många organisationer som utger sig för att vara ett ”öppet forum för fred, frihet och demokrati” som har så ensidiga arrangemang.

Det andra som kännetecknar Folk och Försvars konferens är flera exempel på hyckleri.

När Israel togs upp betonades Hamas agerande den 7 oktober mer än Israels terrorbombning och endast en av talarna använde ordet folkmord, nämligen Grön Ungdoms företrädare i en kort kommentar. Sydafrika har baserat på starka argument anmält Israel till Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) för folkmord och ett flertal experter i den internationella debatten har klassat det som pågår i Gaza som folkmord. Håkan Svenneling (V) som hade fått några få minuter för kommentarer framförde kritik mot Netanyahu och Magdalena Andersson (S) och några till krävde ett bestående eldupphör eller vapenvila. Ingen talare tog upp Israels 75 år av övergrepp som förklaring till Hamas angrepp.

Ett annat exempel på hyckleri är mantrat om den ”fullskaliga” invasionen eller kriget som uttalades av flera talare. Det mantrat användes redan den 24 februari 2022 när det var betydligt mindre skala på kriget än idag. Moderaten Hans Wallmark upprepade mantrat fyra gånger i sitt korta tal och den svenska FN-ambassadören, Anna Karin Eneström, tre gånger. Den beteckningen har ytterst sällan använts när det gäller tidigare krig, t.ex. det som USA med några allierade startade mot Irak 2003. Det är dessutom en dålig beskrivning eftersom huvudstaden Kiev inte bombats tillnärmelsevis lika mycket som USA bombat många städer i sina krig.

Antalet barn som dödats per vecka är tiotals gånger större i Israels krig i Gaza än i Ukraina. I Ukraina har det dödats och skadats några hundra tusen soldater och ett mycket mindre antal civila. I Gaza gäller motsatta proportioner. Det tyder på att Israel, men inte Ryssland, riktar sina angrepp mot civila. Alla krig medför mänskligt lidande och ska motverkas, men det är uppenbarligen skillnad mellan dem.

Ett annat exempel på hyckleri är att inte ge en bild av vad som ligger bakom kriget i Ukraina utan att i stället mer eller mindre unisont fördöma en part, Ryssland. Parter som finansierar, levererar vapen och utbildar soldater, t.ex. USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige, ses inte som parter. Kalla kriget slutade när Sovjetunionen och Warszawapakten upplöstes. Då försvann NATO:s fiende, men NATO bestod och utökades och gränsen flyttades närmare Ryssland, trots löften om motsatsen. USA har med hjälp av några andra västländer även blandat sig i och splittrat länder som tidigare ingått i Warszawapakten. Därmed skapades en fiende – Ryssland. Det är lite av en självuppfyllande profetia. Om Väst hade visat samarbets- och fredsvilja skulle det inte ha varit krig i Ukraina idag. Det betyder ingalunda att Ryssland har rätt i sitt agerande.

Ytterligare ett exempel på hyckleri gäller den ”regelbaserade världsordningen”. Det uttrycket borde avse FN-stadgan i första hand, men det är bara delvis det som åsyftas. Det handlar mer om regler som USA och allierade fastställt och som de själva bryter mot när de vill. Under tiden efter andra världskriget har USA varit drivande i krig som medfört 20-30 miljoner döda och efter år 2000 rör det sig om 4,5 miljoner döda. Inget annat land är i närheten av den ”prestationen”. Inget annat land har heller blandat sig i så många andra länders demokratiska val eller stött så många militärkupper som USA. Finns det något hållbart moraliskt eller rättsligt försvar för att liera sig med detta land?

Ett annan fråga som togs upp på ett ensidigt eller tillrättalagt sätt gäller BRICS som behandlades av två personer från organisationer finansierade av Försvars- respektive Utrikesdepartement nämligen Försvarshögskolans rektor, Robert Egnell, och Utrikespolitiska Institutets direktör, Jan Hallgren. Vinklingen var att det är auktoritära stater, dvs Ryssland och Kina enligt dem, som arbetat för att undergräva den ”regelbaserade världsordningen” och att de jobbat för att få med sig andra stater i syd. Det ska tydligen inte ses som i första hand ett genuint uppror mot de gamla kolonialmakternas maktmonopol. Det blev i praktiken också ett förringande av kraften i den pågående förskjutningen från en värld dominerad av USA och allierade till en multipolär värld.

Den ensidiga och tillrättalagda bilden av världens tillstånd och påstådda militära hot mot Sverige som gavs på Folk och Försvars konferens finns också i svenska medier. Ett talande exempel är att en av de svenskar som har störst kunskap och insikt angående Ryssland och pågående konflikter inte får sin artikel publicerad i Dagens Nyheter. Jag syftar på Sven Hirdman, f.d. ambassadör i Ryssland och Israel och statssekreterare i Försvarsdepartementet. Artikeln innehåller nämligen oönskade ståndpunkter om avtalet som tillåter USA att upprätta militära baser i Sverige.

Frågan om de 17 baser som USA enligt avtalet ska tillåtas ha i Sverige togs upp av några talare, men beskrevs inte på något mer ingående sätt av någon.

Effekten av USA-baser på svenskt territorium är att Sverige blir en frontstat för USA/NATO i kommande krig mot Ryssland. Risken för krig ökar och baserna, och därmed Sverige, blir primära mål för den sida som hotas av dessa baser. Sveriges ledande politiker och militära chefer driver oss mot en framtid med kraftigt försämrad säkerhet.

Folk och Försvar 2024 framstår som ett välregisserat propagandajippo för Regeringens och det övriga svenska etablissemangets politik. Var fanns rösterna från fredsrörelser, miljörörelser, fackföreningar och civilsamhällets andra delar på Folk och Försvars konferens – bortsett från några kommentarer från publiken? Folk och Försvars oerhört ensidiga konferens visar att det finns ett uppenbart behov av en alternativ konferens, Folk och Fred!

Relaterat
ÖB har rätt – risken för krig i Sverige har ökat. Varför? Vad bör göras?
Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig

Föregående artikelHelt orealistiskt att fasa ut kol, olja och gas!
Nästa artikelTaiwan: Balansgång mellan länderna kommer att fortsätta
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Konstig kille det där. Om det sker en ”kupp” i Helsingfors så har Ryssland rätt att anfalla Finland. Eller gäller det bara Ukraina?

  • Rysslands folkrättsstridiga angrepp mot skedde i en minst sagt pressad situation – som media tiger om.

   Som måste ses mot bakgrund av den av USA och EU stödda statskuppen mot folkvalde presidenten Janukopvitj som strävade efter bra förbindelser med både Ryssland och EU; hotet av Nato:s stora utvidgning österut i strid med givna löften, nya militärbaser riktade mot Ryssland och risk för att Ukraina som tillhört Ryssland i hundratals år skulle bli medlem i Nato; Kievs väststödda inbördeskrig mot Donbass i stället för fullföljande av Minsk 2-avtalet; slutligen USA:s och Nato:s avfärdande av Rysslands krav på säkerhetsavtal, bl.a. baserat på tidigare avtal inom detta område. USA:s uttalade mål är att försvaga Ryssland enligt bl.a. försvarsminister Austin. USA ingrep också i början av april 2022 då ett avtal mellan Ukraina och Ryssland var nära, enligt medlare som Israels dåvarande premiärminister Bennet och enligt ordförande i Zelenskys parti ”Folkets tjänare”.

   • Du svamlar.
    Men det har du rätt att göra. Och ha en avvikande åsikt. I Sverige alltså och i Ukraina. Däremot inte i fascistryssland. D

  • Var i mitt inlägg står det att Ryssland har rätt att …..? Jag anser att en del av ansvaret för pågående krig faller på USA o allierade – det är en annan sak.

 2. Infernal lögnare från Aftonbladet skriver :”Minst 25 döda efter attack mot ukrainsk marknad”.
  Goebbels applåderar från helvetet.
  Ukrainska militära har dödat folket på marknaden i Donetsk! Aftonbladet skriver :”Minst 25 döda efter attack mot ukrainsk marknad”. Lögnaktiga media stödjer genocide av invånarna i Donetsk!

 3. Jag mår ganska illa av detta samhällsklimat. Mina närmaste har helt tappat förtroendet för mig pga att jag anser att ”förhandling om fred” är prio! Jag har därför inte följt ”Folk och försvar”. Är dock tacksam för detta referat.

  Jag har en fråga: Är det någon som sett någon hänvisning från SR-SVT om att man gått över till att agera ”försvarskommunikatör”, och i så fall när?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here