ÖB har rätt – risken för krig i Sverige har ökat. Varför? Vad bör göras?

16
2077

 

 

ÖB och militäre Nato-chefen Cavalli som finns i Sälen. Husse och matte.

ÖB har rätt – Sveriges Nato-anslutning och DCA ökar risken för krig. Men han menar att Rysslands angrepp på Ukraina. ÖB är blind för att Ryssland provocerats av Nato-utvidgning och nya baser runt Ryssland, Kievs mångåriga angrepp på rysstalande och – positiva i Donbass i stället för insatser enligt det av FN och Ryssland stödda Minsk II, USA- och EU-stödd statskupp i Ukraina och USA:s/Nato:s avvisande av Rysslands säkerhetskrav, förankrade i internationella avtal. Liksom hela etablissemanget.  Detta är förfärligt. Som inför häxbränningarna på 1600-talet, folkförintelserna, politiken inför Första världskriget. ÖB:s egen politik är den som främst ökar risken för krig!

Vad bör göras? Nato/USA måste tillgodose Rysslands, Ukrainas och andra staters krav på säkerhet utifrån internationella avtal!  Fredsförhandlingar nu i Ukraina! Ryssland är fullt upptagen i Ukraina. En bakomliggande orsak till kriget är Natos utvidgning, vilket Stoltenberg medgav i höstas. Ingen annan stormakt skulle acceptera att hamna i samma situation som Ryssland. Antag att Ryssland börja bygga baser runt USA via allians med Mexiko, Venezuela, Kuba etc. När Sovjet ville placera missiler på Kuba 1962 hotade USA  med kärnvapen.

A. Avtalspartnern: Inget sägs om avtalspartnern USA. USA är världens i särklass mest aggressiva krigarstat efter Andra Världskriget, och också detta millenium. (Kriget i Afghanistan som USA utvecklade långt utöver FN-resolution och som USA & allierade, bl.a. Sverige, förlorade. Irak-kriget med miljontals dödade och miljontals andra på flykt. Kriget mot Syrien där USA med hjälp av kurdiska allierade ockuperar omkring 25 % av landet, i nordöst. Drivande bakom Natos krig mot Libyen, med insatser långt utöver FN-beslut och med lögner om viktiga förhållanden. Afrikas mest välmående, men alltför självständiga stat slogs sönder.)
USA är ledande i statskupper i demokratier eller stöd till sådana. Ledande i interventioner i andra länders val.

II. Bakgrund och risk för krig. Generellt för USA:s en betydligt mer aggressiv utrikespolitik än Ryssland som alltmer öppet utmålas som den stora fienden. Trots Rysslands angrepp mot Ukraina. Som måste ses mot bakgrund av den av USA och EU stödda statskuppen mot folkvalde presidenten Janukopvitj som strävade efter bra förbindelser med både Ryssland och EU; hotet av Nato:s stora utvidgning österut i strid med givna löften, nya militärbaser riktade mot Ryssland och risk för att Ukraina som tillhört Ryssland i hundratals år skulle bli medlem i Nato; Kievs väststödda inbördeskrig mot Donbass i stället för fullföljande av Minsk 2-avtalet; slutligen USA:s och Nato:s avfärdande av Rysslands krav på säkerhetsavtal, bl.a. baserat på tidigare avtal inom detta område. USA:s uttalade mål är att försvaga Ryssland enligt bl.a. försvarsminister Austin. USA ingrep också i början av april 2022 då ett avtal mellan Ukraina och Ryssland var nära, enligt medlare som Israels dåvarande premiärminister Bennet och enligt ordförande i Zelenskys parti ”Folkets tjänare”. Nu extrapolerar politiker och media i Väst Rysslands angrepp på Ukraina till att Ryssland skulle vara ett aktuellt hot mot andra länder i Europa. Det saknas enligt min mening stöd för denna bedömning. Se bl.a. kommande artikel här om professor John Mearsheimers bedömning av denna fråga. Men vid ett eventuellt krig mellan Ryssland och Nato är risken klart högre att Sverige dras med än om Sverige vore alliansfritt. I klokaste fall med icke-angreppsavtal med både Ryssland och USA/Nato.

III. Risken för kärnvapenkrig. Avtalen med DCA och Nato gör det möjligt för USA att föra in och lagra kärnvapen i Sverige. Om detta kommer att ske vet vi inte, eftersom USA:s policy är att inte rapportera om detta. Risken för kärnvapenkrig mot Sverige och från Sverige ökar med DCA. Detta utvecklas av Karin Utas Carlsson. Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete
IV. Det demokratiska momentet. Regeringen har förhandlat med USA utan offentlig debatt om innehållet och vad det betyder. Natomedlemskapet togs inte heller upp till debatt innan beslut fattades om ansökan. Det är hög tid att vi, svenska folket, sätter oss in i vad den förändrade utrikespolitiken kommer att innebära. Hur förhåller sig avtalet till Natomedlemskapet, och varför vill USA sluta bilaterala avtal? För USA är det en fördel att utan konsensusbeslut i Nato utnyttja Nordens stridskrafter i sin maktkamp med Ryssland, och Kina. Det ligger inte i vårt intresse.

Nej till DCA!

Nej till Nato!

Sök samarbete ÄVEN med Ryssland!

 

 

 

Föregående artikelOksanen på hal is i Expressen – Försök till debatt med Oksanen
Nästa artikelStorbritanniens ambassad i Stockholm: RÄDDA JULIAN ASSANGE
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

16 KOMMENTARER

  • https://globalsouth.co/2024/01/06/russias-european-journey-is-over/
   Rysslands Europaresa är över 6 Januari 2024

   Av Amarynth
   En väldigt bra intervju. Evgeny Shostakov, i samtal med Sergey Karaganov

   Du kanske minns Karaganovs tidigare intervju – https://globalsouth.co/2023/06/15/russia-is-abuzz-the-use-of-nuclear-weapons-can-save-humanity-from-a-global -katastrof-sergey-karaganov/

   När det gäller att vara ett globalt maktcentrum är den gamla världen färdig. Moskva förstår detta, men våra tidigare partners förnekar fortfarande.

   För inte så länge sedan sa Tysklands försvarsminister Boris Pistorius: ”Europeiska unionen måste vara redo för krig i slutet av årtiondet.” Berlin har börjat prata om återlämnandet av allmän militärtjänst och förberedelser för en konfrontation med Moskva. Det finns liknande känslor i Polen. Men är det bara på grund av händelserna i Ukraina?

   Vad är anledningen till uppsvinget i stridssnacket i Europa?

   Den ledande ryska tidningen Rossiyskaya Gazeta pratar med experten på internationella relationer Sergey Karaganov, som är hedersordförande för Rysslands råd för utrikes- och försvarspolitik, en akademisk handledare vid School of International Economics and Foreign Affairs Higher School of Economics (HSE) i Moskva, och en före detta Kreml-rådgivare.

   Rysslands HSE-universitetsdekan vid fakulteten för världsekonomi och internationella frågor Sergey Karaganov deltar i en session av det 14:e Eurasian Economic Forum i Verona, Italien. © Sputnik / Sputnik
   — Evgeny Shostakov: Herr Karaganov, med tanke på den nuvarande svåra utrikespolitiska situationen, finns det ett behov av en begreppsmässigt annorlunda teori om avskräckning mot Rysslands fiender för att stoppa den växande konfrontationen i ett tidigt skede och för att avskräcka våra motståndare från att underblåsa konflikter ?

   — Eliten i Västeuropa – och särskilt i Tyskland – befinner sig i ett tillstånd av historiskt misslyckande. Den huvudsakliga grunden för deras 500-åriga dominans [över världen] var militär överlägsenhet, på vilken västvärldens ekonomiska, politiska och kulturella dominans byggdes. Men detta har slagits ut under dem. Med hjälp av denna fördel manipulerade de världens resurser till deras fördel. Först plundrade de sina kolonier, och senare gjorde de detsamma, men med mer sofistikerade metoder.

   Dagens västerländska eliter misslyckas med att ta itu med en rad växande problem i sina samhällen. Dessa inkluderar en krympande medelklass och ökande ojämlikhet. Nästan alla deras initiativ misslyckas. Europeiska unionen sprider sig sakta men säkert, som alla vet. Det är därför dess härskande klass har varit fientligt inställd till Ryssland i cirka 15 år nu.

   De behöver en yttre fiende; Josep Borrell [EU:s högsta utrikestjänsteman] kallade världen runt blocket för en djungel förra året. Förr i tiden sa Tysklands förbundskansler Angela Merkel att de sanktioner som EU [mot Ryssland] antagit var nödvändiga först och främst för att ena Europeiska unionen och förhindra att den kollapsar.

   De tyska och västeuropeiska eliterna har ett mindervärdeskomplex i, vad som är för dem, en nu monstruös situation, där deras del av världen blir omkörd av alla. Inte bara av kineserna och amerikanerna, utan också av många andra länder. Tack vare Rysslands befrielse av världen från det ”västliga oket”, härskar Västeuropa inte längre över staterna i den globala södern, eller som jag kallar dem, länderna i världens majoritet.

   Hotet som Västeuropa nu utgör är att den gamla världen har förlorat sin rädsla för väpnade konflikter. Och det är väldigt farligt. Samtidigt har västra Europa, låt mig påminna er, varit källan till de värsta katastroferna i mänsklighetens historia.

   Nu pågår det i Ukraina en kamp inte bara för Rysslands intressen, för dess säkerhet, utan också för att förhindra en ny global konfrontation. Hotet växer. Detta beror också på västvärldens desperata försök till motangrepp för att behålla sin dominans. Dagens västeuropeiska eliter misslyckas och tappar inflytande i världen i mycket större utsträckning än sina amerikanska motsvarigheter.

   Ryssland utkämpar sin egen strid och utkämpar den framgångsrikt. Vi agerar tillräckligt säkert för att nyktra upp dessa västerländska eliter, så att de inte släpper lös ännu en världskonflikt i förtvivlan över sina misslyckanden. Vi får inte glömma att samma människors föregångare släppte lös två världskrig inom en generation under förra seklet. Nu är kvaliteten på dessa eliter ännu lägre än den var då.

   — Talar du om Västeuropas andliga och politiska nederlag som ett fait accompli?

   – Ja, och det är skrämmande. Vi är trots allt också en del av den europeiska kulturen. Men jag hoppas att, genom en rad kriser, friska krafter kommer att segra på den sidan av kontinenten om cirka 20 år, låt oss säga. Och det kommer att vakna upp från sitt misslyckande, inklusive sitt moraliska misslyckande.

   — Tills vidare bevittnar vi bildandet av en ny järnridå i förhållande till Ryssland. Väst försöker ”sudda ut” vårt land, även inom kultur och värderingar. Det sker en avsiktlig avhumanisering av ryssar i media. Ska vi reagera omvänt och ”avbryta” väst?

   – Absolut inte. Väst stänger nu järnridån, först och främst för att vi i Ryssland är de riktiga européerna. Vi förblir friska. Och de vill utesluta dessa friska krafter. För det andra stänger västvärlden denna ridå, ännu hårdare än under det kalla kriget, för att mobilisera sin befolkning för fientligheter. Men vi behöver inte en militär konfrontation med väst, så vi kommer att förlita oss på en inneslutningspolitik för att förhindra det värsta.

   Naturligtvis kommer vi inte att avbryta någonting, inklusive vår europeiska historia. Ja, vi har slutfört vår europeiska resa [när det gäller integration]. Jag tror att det har dragit ut på tiden, kanske i ett sekel. Men utan europeisk ympning, utan europeisk kultur, skulle vi inte ha blivit en sådan stormakt. Vi skulle inte ha haft Dostojevskij, Tolstoj, Pusjkin eller Blok.

   Så vi kommer att behålla den europeiska kulturen, som väster om vår kontinent verkar försöka överge. Men jag hoppas att den inte kommer att förstöra sig själv helt i detta avseende. Eftersom Västeuropa inte bara överger den ryska kulturen, det överger sin egen kultur. Det avbryter en kultur som till stor del bygger på kärlek och kristna värderingar. Det avbryter sin historia, förstör dess monument. Vi kommer dock inte att förkasta våra europeiska rötter.

   Jag har alltid varit emot att titta på västerlandet med enbart bråkighet. Du borde inte göra det där. Då skulle vi vara som dem. Och de glider nu mot en oundviklig marsch mot fascismen. Vi behöver inte alla smittor som har varit och växer ut från västra Europa. Inklusive återigen fascismens växande smitta.

   — År 2023 upplöstes gamla konflikter och det demonstrativa skapandet av förutsättningarna för nya – den förutsägbara explosionen av den palestinsk-israeliska konfrontationen, en serie krig i Afrika och mer lokaliserade sammandrabbningar i Afghanistan, Irak och Syrien. Kommer denna trend att fortsätta?

   — Den här trenden kommer inte att bli en lavin nästa år. Men det är ganska uppenbart att det kommer att öka, eftersom de tektoniska plattorna under världssystemet har skiftat. Ryssland är mycket bättre förberett för denna period än för några år sedan. Den militära operation vi genomför i Ukraina syftar bland annat till att förbereda landet för livet i framtidens mycket farliga värld.

   Vi renar vår elit, gör oss av med korrupta, pro-västerländska element. Vi återupplivar vår ekonomi. Vi återupplivar vår militär. Vi återupplivar den ryska andan. Vi är nu mycket bättre förberedda att försvara våra intressen i världen än vi var för några år sedan.

   Vi lever i ett land som återuppstår som djärvt ser på framtiden. Den militära operationen hjälper oss att rensa oss från västerlänningar och västerlänningar, att hitta vår nya plats i historien. Och slutligen att stärka oss militärt.

   — Håller du med om att världen från 2024 går in i en period av långvarig konflikt? Har mänskligheten idag den politiska viljan att förändra denna situation?

   — Visst har vi gått in i en era av utdragna konflikter. Men vi är mycket bättre förberedda på dem än någonsin tidigare. Det förefaller mig som om vi genom att följa en kurs för att hålla tillbaka västvärlden och bygga relationer med det broderliga Kina nu blir en axel i världen som kan hindra alla från att glida in i en global katastrof. Men detta kräver ansträngningar för att nyktra upp våra motståndare i väst.

   Vi har gått in i en kamp för att rädda världen. Kanske är Rysslands uppdrag att befria vår planet från det ”västerländska oket”, att rädda den från de svårigheter som kommer att uppstå från förändringar som redan orsakar mycket friktion. Hotet kommer inte till en liten del från västvärldens desperata motattack, som håller fast vid sin 500 år gamla dominans, vilket har gjort det möjligt för dem att plundra världen.

   Vi ser att nya värderingar har vuxit fram i väst, inklusive förnekandet av allt mänskligt och gudomligt i människan. Västerländska eliter har börjat vårda dessa antivärden och undertrycka normala värden. Så vi har en svår period framför oss, men jag hoppas att vi kommer att bevara oss själva och hjälpa världen att rädda den traditionella mänskligheten.

   Ett av de många problem som världen står inför idag är naturligtvis att den globala ekonomin befinner sig i en systemkris på grund av den oändliga konsumtionstillväxten. Detta förstör naturen själv. Människan skapades inte för att konsumera; att se meningen med tillvaron i att köpa nya saker.

   — I en intervju med Interfax kopplade vår biträdande utrikesminister Sergey Ryabkov det möjliga framtida övergivandet av USA:s och dess underordnades antiryska kurs till ett ”generationsskifte” i väst. Men kan en förändring av eliten i västvärlden, om det händer, ge en drivkraft för att lindra spänningarna? Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock, född 1980, är ​​till exempel en medlem av den nya generationen, men hennes åsikter är mer radikala än andra ”hökar” från det förflutna. Finns det enligt din åsikt några rimliga och diplomatiska politiker kvar i väst?

   — Jag tror att vi idag i västvärlden har att göra med två generationer eliter som redan är ganska degraderade. Tyvärr är det osannolikt att vi kommer att kunna komma överens med dem. Men jag tror fortfarande att samhällen och folk, inklusive de i Västeuropa, kommer att återgå till normala värden.

   Naturligtvis kommer detta att kräva en förändring i generationer av eliter. Jag håller med Sergey Ryabkov om att det kommer att ta lång tid, men jag hoppas att de västeuropeiska länderna, och kanske även USA, inte kommer att hamna i en hopplös stat, och att friska nationella krafter kommer att återvända till makten över hela Europa.

   Men jag tror inte att verkliga, pragmatiska, och jag upprepar, nationella krafter kan komma till makten i Västeuropa inom en snar framtid. Så jag tror att om vi någonsin pratar om normala relationer mellan Ryssland och väst [återvändande], kommer det att ta minst 20 år.

   Vi måste också inse att vi inte längre behöver väst. Vi har tagit allt vi kunnat från denna underbara europeiska resa som Peter den store startade. Nu måste vi återvända till oss själva, till ursprunget till Rysslands storhet. Det är naturligtvis Sibiriens utveckling. Dess nya utveckling, vilket innebär att nå nya horisonter.

   Vi måste komma ihåg att vi inte är så mycket ett europeiskt land som ett eurasiskt land. Jag kommer aldrig att tröttna på att påminna er om att Alexander Nevskij tillbringade ett och ett halvt år på att resa genom Centralasien och sedan södra Sibirien på väg till Karakorum, det mongoliska imperiets huvudstad. I själva verket var han den första ryska sibirien.

   Genom att återvända till Sibirien, till Ural, genom att bygga nya vägar, nya industrier, återvänder vi till oss själva, till rötterna av våra 500 år av storhet. Det var först efter att Sibirien öppnats upp som Ryssland fann styrkan och möjligheten att bli en stormakt.

   Inom överskådlig framtid kan det tyvärr inte finnas några seriösa mellanstatliga avtal om begränsning av vapen i princip.

   — Hur rimligt är det att glömma Europa i decennier?

   — Vi får under inga omständigheter glömma Europas gamla heliga stenar som Dostojevskij talade om. De är en del av vår självkännedom. Själv älskar jag Europa, och Venedig i synnerhet. Det var genom denna stad som Sidenvägen passerade, och genom den de stora asiatiska civilisationerna. På den tiden överträffade de för övrigt den europeiska civilisationen i sin utveckling.

   Redan för 150-200 år sedan var det att se mot Europa ett tecken på modernisering och framsteg. Men sedan länge, och ännu mer i dag, har det varit ett tecken på intellektuell och moralisk efterblivenhet. Vi bör inte förneka våra europeiska rötter; vi bör behandla dem med omsorg. Europa har trots allt gett oss mycket. Men Ryssland måste gå framåt. Och framåt betyder inte till väst, utan till öst och söder. Det är där mänsklighetens framtid ligger.

   — Fördraget om strategiska offensiva vapen löper ut 2026. Vad kommer härnäst? Med tanke på västvärldens legala nihilism, kan vi räkna med nya mellanstatliga militära avtal? Eller är mänskligheten dömd till en okontrollerbar kapprustning fram till upprättandet av en ny världsordning och följaktligen ett nytt status quo ?

   — Det är meningslöst att förhandla med den nuvarande västerländska eliten. I mina skrifter uppmanar jag den västerländska oligarkin att ersätta dessa människor, eftersom de är farliga för sig själva, och jag hoppas att en sådan process förr eller senare kommer att börja. Eftersom den nuvarande gruppen är så djupt förnedrad att det är omöjligt att förhandla med dem. Självklart måste du prata med dem. Det finns trots allt andra hot än kärnvapen.

   Där är drönarevolutionen. Cybervapen har dykt upp. Det finns artificiell intelligens. Det har dykt upp biologiska vapen som också kan hota mänskligheten med fruktansvärda problem. Ryssland måste utveckla en ny strategi för att begränsa alla dessa hot.

   Vi arbetar med det, inklusive vid det nya institutet för internationell militär ekonomi och strategi, och kommer att fortsätta att göra det med den intellektuella eliten i länderna i världens majoritet. Dessa är först och främst våra kinesiska och indiska vänner. Vi kommer att diskutera det med våra pakistanska och arabiska kollegor. Än så länge har väst inget konstruktivt att erbjuda oss. Men vi kommer inte att stänga våra dörrar.

   Inom överskådlig framtid kan det tyvärr inte bli några seriösa mellanstatliga överenskommelser om vapenbegränsning i princip. Helt enkelt för att vi inte ens vet vad vi ska begränsa och hur vi ska begränsa det. Men vi måste utveckla nya tillvägagångssätt och ingjuta mer realistiska åsikter hos våra partners runt om i världen. Det är inte ens tekniskt möjligt att räkna med avtal om vapenbegränsning under de kommande åren. Det skulle helt enkelt vara slöseri med tid.

   Det kan dock vara möjligt att genomföra vissa proformaförhandlingar. Till exempel att försöka förbjuda nya områden i kapprustningen. Jag är särskilt oroad över biologiska vapen och vapen i rymden. Något kan göras inom de områdena. Men vad Ryssland behöver nu är att utveckla ett nytt koncept för avskräckning, som kommer att ha inte bara militära utan också psykologiska, politiska och moraliska aspekter.

   — Är bedömningarna att västvärlden har kommit överens med Kievs nederlag för för tidigt? Och tanken att den globala södern med säkerhet besegrar västvärlden?

   — USA gynnas av konfrontationen i Ukraina. [Under tiden] för de västeuropeiska eliterna är det det enda sättet att undvika moralisk kollaps. Det är därför de kommer att stödja konflikten i Ukraina under lång tid framöver. I en sådan situation måste vi agera beslutsamt både på plats och inom området för strategisk avskräckning för att nå våra mål så snart som möjligt. Samtidigt är det viktigt att förstå att majoriteten av världen inte kommer att slåss mot väst.

   Många länder är intresserade av att utveckla handel och andra relationer med den. Därför är världsmajoriteten en partner men inte en allierad till Ryssland. Vi måste vara tuffa, men uträknade. Jag är nästan säker på att vi med rätt inneslutningspolitik och en aktiv politik i utkanten av Ukraina kan bryta viljan hos västvärldens farliga motstånd.

   I dagens värld är det var och en för sig själv. Det är en underbar multipolär, mångfärgad värld. Det betyder inte att det om 20 år inte kommer att finnas några block, inklusive ett villkorligt pro-ryskt block. Vi måste hitta oss själva, för att förstå vilka vi är.

   En eurasisk stormakt, norra Eurasien. En befriare av nationer, en garant för fred och en militär-politisk pivot för världsmajoriteten. Detta är vårt öde.

   Dessutom är vi unikt förberedda för denna värld på grund av den kulturella öppenhet vi har fått genom vår historia. Vi är religiöst öppna. Vi har riksöppet. Det här är alla saker vi nu försvarar.

   Mer och mer inser vi att det viktigaste med oss ​​är den ryska andan och den ryska kulturen. Vi är alla ryssar – ryska ryssar, ryska tatarer, ryska tjetjener, ryska jakuter…

   Jag tror att vi hittar oss själva igen. Och jag går in i det nya året med en känsla av andlig lyftning och optimism. Ryssland håller på att återfödas. Det är helt uppenbart.

 1. Det finns fortfarande starka borgerliga nazikopplingar i svensk krigsmakt sedan andra världskriget.
  Det sitter liksom i kasernväggarna, i den militära kulturen och hierarkin. Det upplevde jag själv som arbetade inom förvarsmakten och vem som var och är den ständige fienden.
  Denna särpräglade och bisarra kultur verkar vara en absolut nödvändighet för behovet av en större och starkare krigsmakt, dvs att den måste nödvändigtvis visa, att den är legitimt förknippad med skydd av civilbefolkningen. Fast det egentligen förhåller sig tvärt om.
  För att det ska fungera måste befolkningen upplysas om det ständiga hotet från” lede fi”och hot om krig vilket måste förstärkas genom propagandakampanjer i medierna och genom politiker och redaktörer som saluför smörjan. Det sjukaste av allt, är att de gör sig förmögna på krigshotet och krigsmaterielproduktionen, medan skattebetalarna och folk i allmänhet, får betala med indragen välfärd på alla sociala områden.
  DÖD ÅT STATSMEDIA och PROPAGANDAMASKINEN,

  • ”DÖD ÅT STATSMEDIA och PROPAGANDAMASKINEN,”

   Det är dessa två som är den girige och penningstinne Borgarens lakejer och tjänare.
   Eller kalla det den liberala demokratin om du så vill.

   Jag menar att om denna kan avskaffas och ersättas av något som tjänar det allmänna folket så kan de verkliga samarbetena över Jordens yta etableras utan den konkurrens som Västeuropéerna en gång skapat för sitt imperialistiska välde över Världen.

   Jag vet demokratin kan ha positiva värden men dess mål som dominans gör den både till förtryckare och rövare.

   På Komvux fick jag lära mig att Västvärldens storhetstid började med de s.k. ”Upptäcktsresorna”.
   Vilket många vet slutade i erövring, plundring, våldtäkter och barbari.

   ”Upptäcktsresornas epok var den tid när flera långa upptäcktsresor förändrade européernas bild av världen. Den sträcker sig från början av 1400-talet fram till tidigt 1700-tal. Under denna period nådde europeiska skepp i stort sett alla delar av världen i sökandet efter nya handelsvägar och handelspartners. Detta stimulerade den växande kapitalismen i Europa. Européerna lärde härmed känna folkgrupper och kartlade områden som tidigare varit okända för dem. ”
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppt%C3%A4cktsresornas_epok

 2. Vi skulle ju öka säkerheten genom medlemskap i Nato. Så det blev ett snabbspår där demokrati och folklig förankring inte hanns med. Nu blev det ändå långbänk och en osäker framtid. Men likväl har de partier som ”företräder” oss agerat utifrån ett snabbspår där USA redan har getts företrädesrätt till svenskt territorium och nu skall vi även sätta upp en bataljon i Lettland, fast en pytteliten sådan, för att få stopp på ryssen där, när de är på väg att ta Gotland vilket nu försvarsberedningen i stor politisk sämja meddelar oss. Endast den döve och blinde kan i det nyspråket tro på att Natomedlemskapet, som vi inte väntar in, utan agerar som om det var klart, skulle medföra något annat än en ökad krigsrisk. Det tydligaste exemplet är de senaste dagarnas krigshetsande formuleringar. Det är som ett nytt språk med nya krigsfokuserade formuleringar. Nu skall det fredsfördummade svenska folket väckas upp till förstånd om att ett krig står för dörren och ÖB Bydén kastar ur sig groteskheter om att det nu ”är slut på bekvämligheten”. Att inte drabbas av krig är alltså enligt honom en bekvämlighet och inte en självklarhet att eftersträva. Ja Herre Gud! De senaste dagarnas nya tonläge behöver tolkas. Det finns inte längre utrymme att diskutera fred, förhandlingar och diplomati för att undvika krig. Nu handlar budskapen entydigt om att välja krig – krig – krig! Kan det vara så att det är uppenbart att USA är på väg att förlora ukrainakriget och att ytterligare en krigsförlust där USA är indragen kommer att belasta Biden i nästa valrörelse. USA behöver i så fall en utgång ur kriget. Att övriga Nato och ev EU skulle gå in och bära det hela ansvaret för kriget är orealistiskt. Men man kan tänka sig att fördummade Sverige tillsammans med Finland och Polen går in och sätter trupp på marken. Mig skulle det inte förvåna om den svenska regeringen för sådana diskussioner med USA och Nato med självklar beredvillighet. Allt tal om Nato som ett fredsprojekt har vurmarna och propagandisterna nu helt spelat bort. Hur kommer nästa kapitel att skrivas???? Min oro är mycket, mycket stor.

 3. Det förefaller som om militärer och politiker numera tycks förlita sig på att en pumpande propaganda skall förföra Sveriges folk att välja krig. Långt borta om någonstans kan man skönja den flyende demokratin. Det vi kan se nu är i hög grad något som tyvärr påminner om den galenskap som banade väg för första världskrigets fasor exv hur politiska partier och rörelser som skulle förhindra krig med generalstrejk böjde ner sig för trycket och blev krigshetsare. Jfr Västerpartiet.

 4. Ett protestrally organiseras i Turkiet mot besöket av USA:s utrikesdepartements chef Blinken
  01/06/2024 13:12:58
  En protestrally organiseras i Turkiet mot besöket av USA:s utrikesdepartements chef Blinken.
  Det turkiska oppositionspartiet Motherland planerar att organisera en protest mot det amerikanska utrikesdepartementets chef Antony Blinkens ankomst till Turkiet. Information om detta rapporteras av RIA Novosti.

  ”Världens största terroriststat, representant för USA, mördare Blinken, ut ur Turkiet!” – myndigheten citerar ett meddelande från en politisk förening. Det är klarlagt att protesten kommer att äga rum i Istanbul vid Uskudar-torget klockan 14:00.

  Som det blev känt tidigare pratade Antony Blinken i telefon med Sveriges utrikesminister Tobias Billström. Under samtalet bekräftade diplomaten USA:s stöd för snabb och obligatorisk ratificering av dokument om Sveriges anslutning till Nato.
  Uppgifterna bekräftades av det amerikanska utrikesministeriets presstjänst. Diplomater konstaterar att Sveriges anslutning till militärblocket kan gynna alla allierade.
  Det rapporteras också att Blinken i ett samtal med sin svenska motsvarighet bekräftade undertecknandet av ett försvarspartnerskapsavtal mellan de två länderna i december.
  https://anna-news.info/v-turtsii-sobirayut-aktsiyu-protesta-protiv-vizita-glavy-gosdepa-ssha-blinkena/

 5. Svensken har stora ögon. 
  Ryssar kommer!

  Som en del av informationskriget uppfanns en propagandaberättelse om de ”framryckande ryssarna”.  
  Som vi vet – är skräckhistorier om Ryssland, som påstås förbereda sig för att attackera ”någon ” inom en snar framtid, alls inget nytt. 
  Ryssland för svenskarna har varit en skräckhistoria sedan tyrannen Karl XII:s era, en än idag hedrad kung.

  ”Ryssar kommer!” 
  Vem i Europa behöver skräckhistorier om Rysslands militära planer som regelbundet dyker upp i europeiska medier om hur Ryssland ska kolonialisera länder, borde den förnuftige, som var och en anser sig vara, förstå har praktiska syften.

  Rädslan har stora ögon och det spelar ingen roll att Sverige inte ens har en landgräns med Ryska federationen.

  Allt detta prat om hot från Ryssland har med historisk rädsla och Sveriges inrikespolitiska verksamhet att göra. Dessutom tillåter närvaron av en extern fiende det lokala militär-industriella komplexet att lobba för ökade militära utgifter. Det borde svensken se, men manipulerade stora ögon kan endast vända sig åt Öst.

  ”Jag tror att alla förnuftiga människor som faktiskt är inblandade i politik förstår att hänvisningar till hot från Ryssland är fullständigt nonsens”
  – Vladimir Putin i september 2016. 

                        —
  Ryssen har inte kommit hit än!
  Stora ögon vända åt Öst, ser inte Väst!
  USA och NATO är nu Sveriges 
  KOLONIALHERRAR!

 6. Detta var MYCKET pinsammare än trodde. Visst visste man vart det lutade före. Men resultatet blev ändå pinsammaste jag någonsin kan påminna mej om på länge. Dessa” Bomber” har direkt även slagits internationellt av medierna, från Norden Europa till Mellanöstern och Asien tro det eller ej. Man sparar inte på orden MINSTA lilla dessa propaganda dårarna. Nej detta var HELT otroligt måste jag säga. Sverige delar inte ens gränser till Ryssland. Även dom länder som direkt gränsar till Ryssland finns EJ MINSTA lilla tecken på detta fullständiga SKITsnacket. Sveriges alla olika toppar från regeringen till ÖB visar tecken på vidrig russofobi utan motstycke. En gång neutrala Sverige har blivit krigskåta och krigshungriga utan motstycke. Jag undrar om dessa tror på deras egna SKITsnack. Det tror jag inte för en sekund. Isåfall är dessa hjärndöda åsnor, vilket ändå på något sätt inte verkar som,eller?

 7. USA, som är världsmästare i Psyops och infiltration i andra länders affärer, förefaller ha lyckats med en statskupp i Sverige, så att alla politiker med makt inom staten nu tjänar USAs politik snarare än Sveriges intressen. Den enda faktor av betydelse för att öka krigsrisken här är alliansen med USA och NATO. USAs och Sveriges krigsindustrier ser fram emot stora vinster.

 8. MAN BLIR LIKSOM CHOCKAD NÄR MAN LÄSER DET HÄR som Östen Andersson i Robertsfors skriver: ”

  ”Kyrkogårdschef Ulrik Nilsson i Vännäs-Bjurholms pastorat visar här stolt upp mark som iordningsställts för gravar vid kommande krig mot Ryssland. Han har också sett till att bunkra kol för att tina upp marken vid vinterbegravningar. Känns ju tryggt med sådan ordentlig framförhållning.Finns att se på SVT nyheter Västerbotten 14 mars 2023.”

  Så har Vännäs-Bjurholms pastorat rustat sig för krig – köpt mark för 2 000 gravar | SVT Nyheter

  • ”Han har också sett till att bunkra kol för att tina upp marken vid vinterbegravningar.”

   Förbränna fossilt kol till värmeenergi är inte alls bra för klimatet har SVT journalister predikat.
   Men i den liberala krigshetsen TV journalisterna glömmer leva som de lär?

   Jag tycker SVT Nyheter bör omformulera sin artikel och påstå kyrkogårdschefen Ulrik Nilsson låtit investera i elektrisk marktinare avsedd att drivas med Vindkraft.
   Eller möjligen precisera som träkol om det går att spåra upp någon kolare med kolmila i traktens skogar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here