Oksanen på hal is i Expressen – Försök till debatt med Oksanen

9
2753

Ingress: I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Ett försök till debatt med i media ansedde Oksanen, som direkt efter sabotaget mot Nord Stream 2 skrev att Ryssland genomfört sabotage av sin viktiga, dyra gasledning. Sådan ger bra betyg i etablerade media!

Januari 2022: ”I en artikel i Expressen ondgör sig den högprofilerade debattören Patrik Oksanen över ”Dokument utifrån” kvällen 30/1 2022. SVT spred ryska propagandalögner. Expressen skriver inledningsvis ”SVT:s dokumentärer har återkommande hamnat i blåsväder för tveksam faktahantering. Patrik Oksanen skriver efter den nya fadäsen i ”Putin, Ryssland och världen” om public services ansvar.” Verkar som om Expressen godtar Oksanens version.

Jag anmälde i Expressen två felaktigheter i Oksanens artikel i ”En läsare rapporterar fel” och utgick då från utdrag i dennes artikel. En läsare rapporterar fel i https://www.expressen.se/kultur/svt-spred-ryska-propagandalogner/

Vart min anmälan hamnar vet jag inte än. I slutet av denna artikel kommer helt kort min egen kritik av filmen.

Patrik Oksanen Fri värld

Oksanen I. ”Något löfte om att utvidga Nato gavs aldrig till Gorbatjov. Däremot, vilket har hållits, så lovade Nato att inte etablera militär närvaro i östra delen av Tyskland.”

Kommentar I- Angående löften om att Nato ej skulle utvidgas österut.

Det är synnerligen väl belagt att olika västledare givit muntliga löften till Gorbatjov och andra Sovjetledare att Nato ej skulle utvidgas österut.

Den första garantin gavs den 9 februari 1990 när utrikesminister Baker försäkrade Gorbatjov, att om Nato fick Tyskland och Ryssland drog bort sina trupper från Östtyskland, skulle Nato inte expandera öster om Tyskland. Gorbatjov skriver i sina memoarer att han gick med på Bakers villkor ”med garantin att Natos jurisdiktion eller trupper inte skulle sträcka sig öster om den nuvarande linjen.”

I sin bok Superpower Illusions bekräftar Jack F. Matlock Jr., som var den amerikanska ambassadören i Ryssland vid den tiden och som var närvarande vid mötet, Gorbatjovs redogörelse och säger att det ”sammanfaller med mina anteckningar från samtalet, förutom att mina indikerar att Baker lade till ”inte en tum.”

Nästa dag, enligt det västtyska utrikesministeriets dokument, den 10 februari 1990, sa den västtyska utrikesministern Hans-Dietrich Genscher till sin sovjetiske motsvarighet Eduard Shevardnadze: ”’För oss . . . en sak är säker: Nato kommer inte att expandera österut.’ Och eftersom samtalet huvudsakligen kretsade kring Östtyskland tillade Genscher uttryckligen: ’När det gäller Natos icke-expansion, gäller detta också i allmänhet.’”

Ännu tidigare, den 31 januari 1990, hade Genscher i ett stort tal sagt att det inte skulle bli ”en utvidgning av Natos territorium österut, med andra ord närmare Sovjetunionens gränser.”

National Security Archive publicerade de faktiska dokumenten som beskriver vad Gorbatjov utlovades den 12 december 2017. Enligt framlidne Stephen Cohen, i hans bok ”War With Russia?”, avslöjar dokumenten slutligen och auktoritativt, att ”sanningen och de brutna löftena är mycket mer omfattande än tidigare känt: alla de inblandade västmakterna – USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland självt – gav samma löfte till Gorbatjov vid flera tillfällen och på olika eftertryckliga sätt.” (Se mer i https://www.globalpolitics.se/putin-drar-en-ny-rod-linje-for-natos-expansion/9

Oksanen II. I fråga om Krim vänder filmen på händelseordningen, tittaren ges intrycket att ”folkomröstningen” kom först och det militära övertagandet senare. I själva verket hölls den riggade ”folkomröstningen” på ett redan militärt ockuperat Krim. ”Majdan-revolutionen” sägs bryta ut i februari 2014, inte 21 november 2013.

Högersektorn på Maidan. By Аимаина хикари – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32473112

Min kommentar II. Det är riktigt att Maidanprotesterna började i november 2013.

Men 22/2 2014 skedde en av USA och EU stödd mot folkvald president som fick 69 % av rösterna i valet 2010, vilket OSSE kallade ”en imponerade uppvisning i demokrati. (Statskuppen och folkomröstningen beskrivs ganska väl i Wikipedia).

En överenskommelse mellan regeringen Janukovitj och oppositionen ingick 21/2. DN skrev  21/2 2014 ”Det lät för bra för att vara sant. President Janukovytj accepterade oppositionens krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt.”

En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland de stater som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister som meddelade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick, enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet. President Janukovitj  flydde  rädd för sitt liv. Riksrätten, som skulle frånta honom

Wikipedia skriver Har publicerat ett hundratal artiklar (https://www.globalpolitics.se/dags-att-erkanna-statskuppen-i-kiev-efter-fem-ar/) gä”Krisen inleddes den 22 februari (2014), när flera medier uppgav att Ukrainas president Janukovytj hade flytt landet. Ett stort antal parlamentsledamöter från regeringspartiet Regionernas parti tvingades också samma dag att lämna Kiev, och både presidentpalatset och andra regeringsbyggnader övergavs av den sittande regimen.” llande Ukraina och närliggande frågor efter 2013.

Ryssland annekterade Krim fredligt utan att sända in nya trupper, och efter folkomröstning med stöd av 90 %: Krim hade odemokratiskt förts från Ryssland till Ukraina under Sovjettiden.

Wikipedia ” det officiella omröstningsresultatet nästa dag meddelades att 96,77 % av de röstande sade ja till Krims och Sevastopols anslutande till Ryska federationen. ” Valdeltagande vid valet 16/3 var över 80 % enligt internationella valobservatörer.

Annekteringen av Krim anser de flesta vara ett brott mot folkrätten. Men var inte statskuppen mot folkvald president ett stort brott mot europeisk säkerhetsordning, som man allmänt tiger om?

Inte alla menar att Krim annekterades. Dit hör en juridiskprofessor i Tromsö som publicerat vetenskapliga artiklar i frågan. Han menar

I den norska debatten om Ukraina har Peter Öhrebech, professor i rättsvetenskap i Norges arktiska universitet i Tromsö, beskrivit invasion som militära styrkors inträngande på främmande territorium. Ockupation beskriver han som besättande av en annan stats territorium med militär makt. Och annektering beskrivs som varaktigt övertagande av territorium genom en stats ensidiga deklaration.

Professor Örebech påpekar att ingen militär trupp förts över gränsen till Krim vid den kritiska tidpunkten, utan det var Krims eget hemvärn och frivilliga som besatte vägarna vid gränsen till Ukraina. Det var alltså ingen rysk invasion.

Vad gäller frågan om ockupation anför professor Örebech att Krim var i union med Ukraina från 1991 till 2014, aldrig en integrerad del. Krim hade eget parlament, egen regering, statsminister och högsta domstol (liksom Norge 1814-1905). Krimparlamentet anordnade en folkomröstning om Krims framtida status. 150 valobservatörer fann inga felaktigheter. Röstresultatet var ett förkrossande nederlag för dem som ville fortsätta unionen med Ukraina. Av valdeltagandets 83,1 % valde 96,97 % en union med Ryssland. Det var alltså ingen ockupation.

Anslutningen var ingen ensidig rysk deklaration, alltså ingen annektering. Krims eget parlament avtalade med Ryssland om union med ryska förbundsrepubliken och anordnade folkomröstningen den 16 mars. Inte heller fanns någon orättfärdig rysk närvaro då. Och Krim är fortsatt i union, men nu med Ryssland och med fortsatt eget parlament, statsministerium och högsta domstol.

Krims utträde ur unionen med Ukraina var i överensstämmelse med folkrätten. Så dömde också den internationella Haagdomstolen i Kosovofrågan, bortsett från Natos bombning av Serbien. ”Plikten att respektera en stats integritet gäller inte över icke-statliga aktörer. Folkrätten förbjuder inte oavhängighetsförklaringar.”

Man kan ha olika uppfattningar gällande annekterigen av Krim. Klart är dock att den skedde efter omvälvningen i Ukraina 2014, som definitivt var en statskupp. Kan utvidga detta i detalj.

Vänliga hälsningar

Anders Romelsjö, professor emeritus, tel 070-4888823

Har bloggen Globalpolitics.se, som ligger på plats 2 besöksstatistik av 800 besöksrankade svenska bloggar på www.blogtoplist.se/politik

PS. Jag skriver gärna en formell replik till Oksanens artikel efter av er bestämda riktlinjer om läng etc.DS

Min mycket korta kommentar om filmen: Den franska filmen hade en klart mer öppen  attityd än svenska media och gav mig en del ny information. En diskutabel, kritisk inställning till Ryssland framkommer då och då. Filmen uppger att Ryssland angrep Georgien 2008, men det var tvärtom enligt bl.a. EU. Tolv år sedan Georgien angrep enligt EU. Rappakalja av förra utrikesministern Margot Wallström?
Sakashvili överskattade USA:s stöd. Angående Ukraina nämns förstås inget om statskuppen 2014. Det påstås att något hundratal anonyma soldater (vilket soldater är inte det?) kom in i Ukraina då. Ryssland sades ha gått in i Syrien under ”förevändning” att bekämpa terrorism. Inget sägs om engagemanget från USA och dess allierade. (Enligt uttalanden av ledande militär, politiker samt i etablerad press har ju USA även stött terrorister.) Wagnergruppen beskrivs som Putins folk, men inga tydliga belägg för detta presenterades,

Artiklar om Oksanen finns här.

Artiklar om Ryssland finns på dessa ställen

Föregående artikelUkraina och Palestina: Ett dubbelt hot mot USA:s hegemoni
Nästa artikelÖB har rätt – risken för krig i Sverige har ökat. Varför? Vad bör göras?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

9 KOMMENTARER

 1. Det är milt sagt ytterst beklagligt att se sådana baserade på glupska lögner filmer. Med sådan är svensk nuvarande – och alltid varande – politik. Det är bekvämare att sitta på andras lappar än att utgå från fakta.
  Ännu mer beklagligt är att läsa prof Örebechs felaktigheter kring Krim. Det som förståndigt för svenska politiker med söndags kyrka tre klasser utbildning är ej möjligt för en professor.

 2. Som alltid kommer USA’s ”meritlista” i skymundan när det gäller övergrepp på andra stater. Nu senast då Atlantic council’s propagandaapparat går igång.

 3. Angående Rysslands annektering av halvön Krim vill jag påminna om att USA inte hade något emot annekteringen 2014.
  Tvärtom visade USA förståelse att halvön Krim för Ryssland var en mycket strategisk del som för Rysslands del bara inte gick att mista.
  Jag tycker det är märkligt att inte det här ”godkännandet” från USA aldrig tas upp när saken diskuteras numera.

  Kanske det ändå finns två ”världspoliser” och så länge de är någorlunda överens så måste det i så fall vara västra Europa som bär största skulden om och när det blir spänningar mellan öst/väst?

  Krigsretoriken från våra medier inklusive SVT Public Service tycker jag blivit avskyvärd.
  Så var det minsann inte förut när Sverige var alliansfritt på ”riktigt”.
  Idag känns det precis som om vi skulle vara en del av NATO trots att vi tack och lov ännu så länge inte är det.

 4. Oksanen och den ”tankesmedja” som kallas ”Fri Värld” han arbetar för är ju helt oblygt som en utpost i Sverige för USA propagandan, en av många. Uppenbart representerar både Oksanen och organisationen USAs intressen och driver USAs propaganda i Sverige. Med största sannolikhet finansieras dom av CIA via kanaler, vilket har blivit USAs standardförfarande. Vi bör alltid hälla Josef Goebbels doktriner i minne när vi läser om USAs vilja, propagandan behöver varken vara saklig eller sann, det räcker att upprepa lögnen tillräckligt många gånger och till slut tror du på den själv.

 5. Expressen med denna klantskalle, skiljer sej INGET från den andra klantskallen Wolfgang Hansson på Aftonbladet. Båda Nato älskande dårar och förmedlar desinformation och propaganda. Dessa två Expressen och Aftonbladet hamnar ibland lite”bakom raderna”då man nämner DN oftast. Nu har jag aldrig kunnat hänvisa till andra artiklar och videoklipp här, men läste förrigår en längre artikel på Aftonbladet som varit lika skruvad som Expressen,med Wolfgang Hansson. Han verkade”ledsen”över att Ryssland och även Kina stigit upp som två supermakter mot Usa. Men han verkade totalt glömsk och visste inte vad han pratade om,rader efter rader var det skitsnack. Önskar kunde hänvisa till artikeln,det var Wolfgang Hansson förrigår. Han påstod (på riktigt och seriöst)att sedan efter 2a världskriget har Usa varit”garanten för världsfreden och alla internationella reglerna”och det var”synd”att vi nu har Ryssland och Kina på samma nivå(ungefär)Han glömmer och nämner INGET skit om Korea kriget som pågick 3år. Det kända Vietnam kriget i många år och fiaskot där,men även på senare tid från Serbien, Kosovo till Irak och Afghanistan krigsbrotten där. Och INGET som helst om Latinamerika och ALLA vidriga kupper och mord mot alla länder där i FLERA decennier. INGET nämns ALLS. Tänkte bara att hur kan man vara så glömsk. Listan är MYCKET längre och VÄRRE än så,men hade förväntat mej att han åtminstone hade nämnt Latinamerika eller Asien på NÅGOT sätt,när han påstod att”Usa sedan efter 2a världskriget har man varit garanten för världsfreden och alla internationella reglerna” Vet inte om han röker hasch, känner inte honom Wolfgang Hansson eller denna korkskallen Oksanen, men både Expressen och Aftonbladet har också bakom DN agerat på ett sätt som saknar motstycke senaste åren

  • Jag har skrivit det förr och nog stämmer det…Wolfgang Hansson är en historielös usel propagandist för USA:s räkning!

 6. En utmaning till Oksanen. Tankesmedjan Rand (som är direkt finansierad av Pentagon och en inspiration till tankesmedjan FriVärld där kvisten är jobbar on and off) har publicerad en anmärkningsvärt rapport där det konstateras att förlänga proxy kriget mot Ryssland i ukraina skadar USA och dess allierade. Rand varnar faktiskt Washington att undvika en utdragen konflikt i Ukraina.

  Har Oksanen läst den? I så fall vad säger han? Om han har inte läst den så uppmanas han att göra det snarast möjligt för rapporten omkullkastar allt det han hållit kärt om Operation Z, Ryssland och ukrozionazi enheten. Eftersom någon som är mån om sitt rykte skulle försvara sig, vi förväntar oss att Oksanen ”rises to the occasion” som jänkarna säger. Question is, is he man enough to do just that? Eller är det så att precis som Upton Sinclair påpekade ”It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it.”

  Här är rapporten: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2510-1.html

  Vi väntar med spänning …

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here