Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete

36
1669
Bild i Pål Steigans nättidning.

Detta är en artikel av Karin Utas Carlsson, fredsaktivist, fil.dr. pedagogik (fredsundervisning), med lic och läkare. Vi råkar dessutom var kurskamrater i medicinarkursen i Uppsala hösten 1964. Hon ansvarar också för siten ”Lära för fred. Från våldskultur till fredskultur.” https://www.laraforfred.se/. Artikeln kommer att publiceras i tidningen Proletären och i Syre.

Karin Utas Carlsson. Med lic, barnläkare. Fil.dr. pedagogik (fredsundervisning) Fredsaktivist

Nyligen fick jag här publicera en annan artikel av henne Kriget i Ukraina måste få ett slut – Tänk nytt!

_______________________________________________________________

Karin Utas Carlssons artikel.

Enligt DN (2/11) har nu ett försvarsavtal mellan Sverige och USA förhandlats klart (DCA – Defence Cooperation Agreement). Avtalet är färdigt – ger USA tillgång till militärbaser i Sverige.
Det kommer att ge USA tillgång till flera militärbaser i Sverige. Med Norge har ett sådant avtal slutits, och i Finland och Danmark är man på väg att sluta liknande avtal. Den svenska riksdagen ska godkänna avtalet och besluta om lagändringar som krävs. Ett förslag ska skickas ut på remiss.

Regeringen har förhandlat med USA utan offentlig debatt om innehållet och vad det betyder. Natomedlemskapet togs inte heller upp till debatt innan beslut fattades om ansökan. Det är hög tid att vi, svenska folket, sätter oss in i vad den förändrade utrikespolitiken kommer att innebära. Hur förhåller sig avtalet till Natomedlemskapet, och varför vill USA sluta bilaterala avtal? Varför räcker det inte med Natomedlemskap?

DCA handlar om att lagra stridsutrustning på flera platser, vapen och ammunition, fordon, förråd, byggnader och att tillåta stationering av utländsk militär. Här handlar det om förberedelse för krig. Vad kommer att transporteras på våra vägar? Vi har i Sverige inte lag mot införande av kärnvapen på vårt territorium. Även om vi hade det, hur skulle det gå ihop med USAs policy att aldrig svara på frågor om kärnvapen? (USA har över 800 baser i 80 länder.) För Rysslands del är själva misstanken om kärnvapen allvarlig nog, inte minst i ett spänt läge.

Vi i fredsrörelsen tror inte på talet om avskräckning med kärnvapen. Krig förs trots, eller ibland, för att kärnvapen finns. Avskräckning från användning av kärnvapen är inte att lita på. Inte minst under Kubakrisen 1962, då USA kände sig hotat av ryska kärnvapen på Kuba, var ett kärnvapenkrig oerhört nära (läs Ellsberg: ”Domedagsmaskinen”).Domedagsklockan: Bara 90 sekunder kvar till kärnvapenkrig!

Mängder av tillbud och även olyckor med kärnvapen har skett. Hittills har vi haft tur. Nästa krig med kärnvapen kan bli slutet för vår civilisation. Det är dags att påminna oss om det Läkare mot kärnvapen informerar om. Redan ett ”mindre” utbyte av kärnvapen skulle kunna medföra att stoft från brinnande städer stänger ute solljuset med åtföljande svältkatastrof i ett par år eller mer. I-2 miljarder döda. Kärnvapenkrig måste förebyggas.

Ryssland är redan hårt pressat av fientlighet från väst och oroar sig för att kärnvapen nära dess gräns inte ska hinna avvärjas. Rysslands försök att hålla Nato på avstånd från sina gränser med en buffertzon har lett till motsatsen (Finlands och Sveriges ansökningar om Natomedlemskap). Om Sverige och Finland ger USA tillgång till militärbaser i våra länder ökar krigsrisken ytterligare. USA har sagt sig vara berett att använda kärnvapen först. Ryssland har meddelat att de kan använda kärnvapen om dess existens är hotad.

I baserna kommer det att finnas områden som är öppna enbart för USA. Där kommer amerikansk lag att råda. Denna tillåter tortyr och dödsstraff. Fångar skulle kunna hållas där. Sverige kommer inte att ha inspektionsrätt. Befälhavaren är amerikan. Vem förklarar krig? Kommer stridigheter att ske utan krigsförklaring? Sverige är så mycket mindre än USA. Hur skulle vi kunna hävda oss? Avtalet är på 10 år. Vår suveränitet är hotad.

DCA är inte nödvändigt för att ingå som medlem i Nato. Reglering för främmande trupp finns redan i tilläggsavtalet SOFA. Vem är egentligen intresserad av DCA – USA vill ha en samordning av nordisk militär, operabilitet, i Arktis och Barents hav, Östersjön. För USA är det en fördel att utan konsensusbeslut i Nato utnyttja Nordens stridskrafter i sin maktkamp med Ryssland, och Kina. Det ligger inte i vårt intresse.

Avtalet blir en bindande internationell överenskommelse som påverkar Sveriges suveränitet både i fredstid och i krigssituationer. Med försvarkontrakt skulle USA potentiellt få kontroll över hela Norden. Det blir ett enhetligt insatsområde för de amerikanska styrkorna. Baserna förbrukar enorma mängder bränsle men rapporterar inte sina utsläpp. Hur räknas dessa i förhållande till Parisavtalet? Avtalet skulle betyda omfattande miljöskador av farligt avfall som dumpas.

Vi blir inte säkrare genom att ge USA tillgång till baser i vårt land. Tvärtom blir de en måltavla. Vi behöver bevara vår suveränitet och inte dras in i krigsäventyr. Kärnvapen måste hållas utanför vårt territorium. Låt oss kräva att Riksdagen sätter stopp för detta! Som grundlagsfråga krävs 2/3 majoritet. Gäller det?

 

Föregående artikelOPCW förfalskade rapporter för att skylla på Syriens regering i stället för Väst-stödda jihadister!
Nästa artikelFör Palestina: En av de största demonstrationerna i brittisk historia
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

36 KOMMENTARER

 1. Brav☮︎ Karin!

  ” Förstörelsens fästen är kraftigt bemannade
  det är dags för de SNÄLLA att bli fly förbannade!”
  (Tage Danielsson)

 2. Rysk nyhetsuppläsare hotade Stockholm med kärnvapen; ”är det vad ni vill?” Det ryska översitteriet har gamla anor.

  Ukraina gav upp sina kärnvapen därför att både USA och Ryssland ville det. Om Ukraina haft kvar sina kärnvapen hade Ryssland inte vågat invadera.

  ”Fredaktivister” är den sorts pacifister som tjänar motståndarens intressen. Sverige bör skaffa sig kärnvapen både till flottans ubåtar och flygvapnet, så att varje rysk imperialist som ens tänker tanken att använda sina gamla rostiga domedagsbomber kan räkna med vedergällning.

  Vi räknar med att USA´s överlägsna kapacitet ska skydda oss, men om några decennier kan den vara upptagen på annat håll. Både UK och Frankrike har tillräcklig kapacitet att slå ut den ryska fascistiska superstaten, men kan också förintas av den. Bägge har sin kapacitet på ubåtar, men med tillräckligt ondskefull eller galen rysk diktator hjälper nog ingenting.

  50% chans eller risk att Trump vinner valet 2025. Han är oberäknelig, både styrka och svaghet.

  • Ryssland är inget hot mot Sverige, som ÖB brukar säga. Upptaget av det onödiga kriget i Ukraina mot Nato/USA, som vägrade ge Ryssland förståeliga säkerhetsgarantier. USA har 800 militärbaser utomlands, är den i särklass mest krigiska staten efter 1945, har kärnvapen i 5 länder i Europa och kan ha kärnvapen framöver i Sverige enligt DCA. Ökar risken för krig mot Sverige och från Sverige, som så obetänksamt och osjälvständigt följer USA:s bedömningar, med ÖB i spetsen. Han är olämplig för Sveriges säkerhet. Peter Hultqvist kritiserar nu honom för att försumma Sveriges försvar på bekostnad av en önskan att vara till lags för USA, för övrigt också ledande i statskupper/stöd åt statskupper i valdemokratier. Kritik mot att ÖB vill försena arméns upprustning

   • Ryssland är inget hot emot Sverige skriver du. För ett par år sen kunde du ha sagt samma sak om Ukraina.
    Sälertsgarantier skriver du så återigen ska Ryssland diktera vilka avtal dess grannländer ska ingå.
    ”Upptaget av det onödiga kriget i Ukraina mot Nato/USA,” Det här ju bara urbota dumt att man blir ärligt talat lite ledsen, Ryssland anföll Ukraina. Ukraina får materiel och underättelsestöd ifrån ett flertal.Nato länder det betyder inte att man för krig emot Nato. Ska det här vara så jävla svårt att förstå.

    • Rysslands önskemål om säkerhetsgarantier utgår från tidigare internationella avtal. Varken USA eller någon annan ansvarsfull statsledning skulle acceptera sådant som
     Natos väldiga utbyggnad runtom den som fiende utpekade Ryssland
     Baser med aggressiva, potentiella kärnvapen
     Västs sabotage av FN-stödda Minsk II, som skulle ge Donbass ökad självständighet inom Ukraina, vilket Ryssland stödde i åratal.
     Ukrainas krig, ihjältiget i Väst, mot den rysktalande befolkningen i Donbass, många också ryska medborgare, i östra Ukraina med 14000 döda och med stark uppladdning nära Donbass i februari 2022 och med ökat beskjutning från Kiev.
     Zelenskys tal om Nato-medlemskap och rentav kärnvapen i Ukraina i februari 2022.

     Kom ihåg att USA direkt hotade med kärnvapenanfall då Sovjet tänkte placera missiler på Kuba, nära USA liksom Nato-baserna nära Ryssland.

  • Ukraina, Vitryssland och Kazachstan hade inte rätt som självständiga stater efter år 1991 att ha kärnvapen på sina territorier eftersom det strider mot det internationella spridningsavtalet. Ryska federationen är den internationellt beslutade juridiska efterföljaren till SSSR:s t.ex. ambassader, militärbaser, permanenta stolen i FN:s Säkerhetsråd och just kärnvapen. Detta allt är helt accepterat i Förenta nationerna.

   Någon juridisk möjlighet för Vitryssland, Ukraina och Kazachstan att kvarstå som ”nya innehavare” i internationell rätt att ha de sovjetiska kärnvapnen i egen försvarsarsenal fanns helt enkelt inte. Dessa tre länder hade då brutit mot icke-spridningsavtalet, precis som dagens Nordkorea, Israel, Pakistan och Indien (samt Sydafrika) som illegalt utvecklat och innehar (innehaft) kärnvapen.

   Detta hade varit helt ohållbart inom europeiska säkerhetsstrukturerna som OSCE och annat och dessa länder hade då brutit mot, så att säga, principiell regel nummer 1, och hade inte kunnat integreras i de europeiska strukturerna kring åren 1991-1995 o.s.v.

   Ryska federationen var skyldigt helt och fullt att ta hand om alla kärnvapen, samtliga kärnvapenbestyckade atomdrivna ubåtar och liknande, och fick även omfattande hjälp med detta från OSCE, enskilda länder liksom från Nato att kärnvapnen hölls säkra och inom Ryska federationen.

   Att Ukraina skulle kunna behålla kärnvapnen och därmed boostat sitt försvar in i vår tid, är en slags politisk-moralisk liksom helt felaktig efterhandskonstruktion. Den hade stridigt mot det internationella anti-spridningsavtalen gällande atomvapen.

  • Det är USA och det imperialistiska västvärlden, inte Iran eller Ryssland, som har utgjort och fortsätter att utgöra största möjliga hot mot människans överlevnad.

   Som du vet, det enda landet på jorden som någonsin har använt kärnvapenbomber medvetet mot civila är ingen mindre än USA.

   Politiska ledare i de västerländska imperialistiska staterna hotar om kärnvapenförintelse om deras hegemoni och imperialistiska vinster hotas av motstånd mot deras exploatering och kontroll över världen.

   Vi har i flera år av oupphörlig västerländsk propaganda fått läsa om det hot som Iran påstås utgöra mot väst, som inte har några kärnvapen. 

   Det var västvärlden som började hota Ryssland med kärnvapenkrig som svar på ett uttalande från president Vladimir Putin ”Den som försöker hindra oss, och ännu mer, att skapa hot mot vårt land, mot vårt folk, borde veta att Rysslands svar kommer att vara omedelbar. Och det kommer att leda till sådana konsekvenser som du aldrig har mött i din historia.”

   Kärnvapenkrigsplaner är en av Washingtons mest djupt bevarade hemligheter. 
   Tanken på ett ”begränsat” kärnvapenkrig i Europa inte är ny. Det är en långvarig amerikansk fantasi – en som Ronald Reagan, i synnerhet, närde.

   När Putin 2022 i ett uttalande till en FN-konferens som sammankallades för att se över fördraget om icke-spridning av kärnvapen, och bekräftade att ”det kan inte finnas några vinnare i ett kärnvapenkrig och det bör aldrig släppas lös, och vi står för lika och odelbar säkerhet för alla medlemmar av världssamfundet”.

   Ändå, samma dag hotade Israels nya premiärminister, Yair Lapid, att använda Israels kärnvapen mot Iran: ”Den operativa arenan i den osynliga kupolen ovanför oss är byggd på defensiv förmåga och offensiv förmåga, och vad utländska medier tenderar att kalla ”andra förmågor”. Dessa andra förmågor håller oss vid liv och kommer att hålla oss vid liv så länge vi och våra barn är här.”

   Det är inte första gången Israel hotar att använda kärnvapen mot sina grannar. 1967 och 1973 förberedde de sina då 13 kärnvapenbomber för att släppas över Kairo och Damaskus.

   Vad som verkligen är ironiskt är att västerländska ledare och västpressen lättare kan föreställa sig och planera för världens undergång, men inte slutet på västvärldens imperialistiska hegemoni.

   Israel är i besittning av möjligen så många som 200 kärntekniska anordningar och som fortfarande vägrar att underteckna icke-spridningsavtalet).

 3. Det är inte bara USA som vill sluta bilaterala avtal, det är alla våra krigsgalna politiker. Det är nämligen så att Nato är alldeles för tungrott enligt USA:s sätt att se på saken. Medlemmarna har möjlighet att vägra insatser, artiklarna är inte bindande på sätt som man velat påskina.

  Med DCA-avtalen får USA sin egen järnnäve av Nordens fyra länder där tydligen de galnaste och samtidit barnsligaste av alla ledare styr. I Norden tror man på Nato som barnen på tomten eller som folk på den gamla tiden trodde på Gud Fader som skulle skydda dem från allt ont.

  En dance macabre har tagit sin början i Norden. Finland har presidentval snart och det finns inte en enda kandidat utom helt i marginalen som skulle opponera sig. En tävlan råder om vem som framstår som den mest servila och snabbast kan sälja ut det som finns kvar av självbestämmanderätt. Värst är WEF-adepten Alexander Stubb följd av Jussi Halla-aho, nazist ända ut i fingertopparna.

  USA vill ha fortsatt konflikt med Ryssland och när Ukrainakuppen kommer att sluta i nederlag kommer trycket på Norden att tillta. USA vill inte använda strategiska kärnvapen för då utsätter man sig själva för fara. Men taktiska kärnvapen skulle man gärna kunna tänka sig. Och Finlands politiker vet inte till sig av upphetsning. De talar om kärnvapen som det gällde nyårsfyrverkerier, självfallet ska vi ha allt vi bara kan få. – Och lägg på minnet: När försvarets kommendör tillfrågades på en sluten tillställning varför de 64 F-35 -jaktplanen måste förses med stealth-egenskaper som inte kan utnyttjas i försvarslägen, blev svaret att ”vi behöver dem för att slå till mot mål bortom Moskva”. Finland arbetar på sin egen utplåning och drar med sig sina grannar i fallet.

 4. Ett blågult demokratiskt beslutsfattande! 

  Det kommer

  att betyda i framtiden…?!!!!

  Sverige, svenskar….tragiska människor, alltid rösta dumt troget på sitt parti, det spelar ingen roll att ledarna öppet ljuger och slussar folket in i fördärvet, svensken är medveten om det…och erkänner ärligt:
  – jag ska ändå fortsätta rösta på dem…
  ord som också kommer från Nej till Nato- och fredsförespråkare och akademiker, kunniga om – att som Nato-medlemmar kan Sverige inte annat än dela ansvaret för kärnvapen – den offensiva avskräckningen och Natos användning av dem.

  Vi vet och visste att den svenska politiska eliten
  från socialdemokrater till resten av sk-ten naturligtvis kommer att krypa för
  USA:s arrogans.

  Vi vet och visste att svenska politiska eliten fjäskar och är i nära kontakt med Natos högkvarter för att Sverige ska leva upp till alla sina skyldigheter i Nato, inklusive sin kärntekniska doktrin. 

  Svenska folket, godtrogna insnöade
  är medskyldiga till det som komma ska
  och det lär inte bli trevligt!

 5. Sverige har aldrig någonsin varit i modern tid (senaste 500 åren) varit ockuperat och besatt av någon utländsk krigsmakt.

  Att dagens svenska politiker inte bara huxflux ingår medlemskap i Nato utan dessutom bjuder in aggressiva främmande krigsmakter som dessutom skall enbart följa egen lagstiftning på svenskt territorium är en rent anti-demokratisk skandal.

  Hur kan det komma sig med denna ofattbara masochistiska underkastelse för de amerikanska krigaratrukturerna? Var kommer dessa underliga beteenden ifrån?

  Hur kan man närmast religiöst hypnotiserade ställa sig i sådan genant underkastelse för ett land som hittills under 1900-talet ända till kollapsen i Afghanistan år 2021 inte vunnit ETT ENDA krig på egen hand i världen?

  Ett land har alltid en armé på sitt territorium: sin egen eller någon annans.

  Och vi lägger oss platta för den amerikanska militära loser-nationen som förlorar precis alla krig de ger sig in i.

  Vadan denna svenska ”amerikanska idolfascination” för ett land som alltid militärt misslyckas?

  • Det svenska riket låg på bägge sidor om Bottenviken 1808. 1810 övergick den östra i rysk ägo genom ockupation. Hur kan det komma sig svensk vänster inte känner till ens de absolut mest grundläggande elementen i svensk historia? Svaret är att den inte vill veta någonting som inte passar den egna ritningen.

   1810 är drygt 200 år sen. Sverige har alltså hotats mycket allvarligt de senaste 500 åren, och har hela sitt försvar riktat mot en enda fiende. Den enda yttre fiende det behövs ett militärt försvar emot.

   • Tack för Dina högtidliga anklagelser om ”den svenska vänstern”. Hur i all världen antar Du att jag skulle tillhöra någon slags besutten svensk vänster (vilket jag faktiskt inte gör) ?

    Sverige förlorade faktiskt Finland, genom ren krigsförlust mot Ryska imperiet, genom ett gemensamt undertecknat fredsfördrag, det s.k. Haminan rauha, Fredrikshamns fredsfördrag, hösten 1809. Finland var därutöver en synnerligen frihetligt hållen närmast extern stat i förhållande till ryska imperiet i stort (faktiskt); svenska liksom finska gick alldeles perfekt att kommunicera med åren 1809-1918, där faktiskt och precist Finland var i ren personalunion med Ryska imperiet. Ärligt talat behandlade ryska imperiet Finland jämförelsevis Finland mycket väl, och Finland kan tacka sin lyckliga stjärna, efter sina två krigskapitulationer 1941 och 1944 (som enda politiskt klantiga land i världskriget som fick kapitulera TVÅ gånger), att Moskva inte valde att inkorporera Finland i Sovjetunionen -vilket hade varit fullt politiskt möjligt på den tiden. Men som Chrusjtjov senare uttalade om Finland: ”det är så obekvämt med en igelkott i fickan”.

    Historiskt ville själva Finland att östligaste (numera svenska) Norrbotten, d.v.s. VÄSTER om Torne älv skulle ingå i själva Finland – men ryske tsar Aleksandr I vägrade, till svensk fördel. Något annat än en bred flodgräns (i Muonio och Torne älvar) ville nämligen inte Petersburg ha. Sverige fick ganska generöst denna faktiskt väldigt finska del av västligaste Finland i närmast ren gåva av ryske tsaren.

    Kanske behöver även herren Larsson också läsa på lite historiska fakta som kommit annat än ur Svenska Krigshistoriska sällskapets rosentaggade fotsmärtor?

    • Molotov sa 1974 i samtal med poeten Feliks Chuev att en sovjetisering av Finland hade varit en mycket dålig idé och hade blivit ett varigt sår. Även de nationella minoriteterna hade kunnat bli farliga.

     • Delvis, faktiskt. I samma bok med Feliks Tjujev skriver denne i de många intervjusamtalen just också att Molotov djupt ångrade att ”man inte demokratiserade Finland” och släppte det. Nu skall man komma ihåg att Tjujev och Molotov träffades i 17 år och ofta i samma ämnen kunde Molotov föra egna helt motsägelsefulla argument jämfört med ett annat år. Molotov och den milde marskalk Vorosjilov var de åren 1944-1945 ganska irriterat utleda på den kända sovjetiska ambassadrisen Kollontaj från Stockholm som ”kom resandes och ’lade ut sig för sitt kära Finland’ ”. Lite överdrivet har det påståtts att den stora pro-sovjetiska trion av Kollontaj, Karl Gerhard och Wallenbergs skulle ha räddat Finland från att upptas i den Karelsk-Finska sovjetrepubliken (som var ämnad för detta mål och var egen (sextonde, ofta helt okänd i väst) sovjetrepublik till de många konstitutionsändringarna kring 1956 då den uppgick i RSFSR). Men min syn var att hårdingar som Zjdanov och Molotov sannerligen krävt att Finland skulle inkorporeras i Unionen, i alla fall en viss period. Molotovs dotterson, den numera politices doktorn och professorn Vjatjeslav Nikonov (som står Putin nära) och hjälpte till att erkänna de sovjetiska brotten i Katyn i den samlande sovjetisk-polska historiska kommissionen på den tiden kring 1990-1992, har skrivit en ganska subjektiv biografi om sin kände morfar Molotov (det var denne dotterson som liten grabb krävde att morfar Vjatjeslav Molotov skulle ringa hem och varje kväll från vilket hörn i världen han befann sig, och berätta godnattsagan. CIA spelade in dessa samtal -Molotov ansågs avlägga rapport i monologform – och många band blev det. Tills översättaren kunde berätta vad dessa ”hemliga rapporter” utgjorde i godnattsageutförande. Ingen gammalbolsjevik talade någonsin om känsliga politiska ämnen över telefon…). Nikonov bok måhända avslöjar numera något nytt i denna historiska Finlandsfråga: jag har själv tyvärr inte hunnit läsa boken!

    • Kontrafaktisk historieskrivning, det är ngt för Herr Larsson och Herr Nauclér.

                             😊
     År 1809 förlorar Sverige Finland. Men tack vare skickliga svenska fredsförhandlare producerar vi i dag nästan all järnmalm i Europa.

     Kontrafaktisk historieskrivning är ett populärt sätt att dramatisera förflutna händelser. Om inte om inträffat, hur hade världen då sett ut?

     Exempelvis, om isen hade brustit när Karl X Gustav tågade över Stora och Lilla Bält 1658, hade Skåneland fortfarande varit danskt? Om Vladimir Lenin drunknat när han gick ner sig på isen i Finska viken 1917, hade Sovjet aldrig skapats? Om Hitler kommit in på konstnärsskolan, inget andra världskrig? Om Olof Palme hade tagit taxi hem från bion 1986?

     Fredsförhandlingarna i Fredrikshamn 1809 – när Ryssland och Sverige skulle bestämma gränsen mellan länderna skulle dras – är ett annat bra exempel.

     Sverige hade nesligt förlorat kriget och det stod klart att den östra delen av riket fallit i ryssarnas händer. Men frågan om gränsdragningen var inte glasklar.

     Till att börja med försökte Sverige behålla Åland, men ryssarna vägrade lämna ifrån sig denna säkring av havet eftersom de ville trygga huvudstaden Sankt Petersburg. Svenskarna riktade då sin uppmärksamhet mot gränsen i norr. Var i denna vildmark slutade ”Sverige” och var började Finland/Ryssland? Det fanns olika uppfattningar inom länderna i lika hög grad som mellan dem.

     Till slut satte svenskarna ned foten och hävdade att gränsen borde dras vid Kemi älv (som i dag ligger i Finland). Ryssarna däremot menade att Kalix älv var rimligare.

     Det som fällde avgörandet var att ryssarna kände sig stressade. Tsar Alexander ville ha en snabb fred med Sverige för att ägna sig åt viktigare saker. Han hade dessutom fått ett rätt hyggligt krigsbyte och kunde känna sig ganska nöjd.

     När den svenske chefsförhandlaren blev svårt sjuk fruktade ryssarna att han skulle avlida, och förhandlingarna dra ut ännu mer på tiden. Dessutom verkar ryssarna inte ha brytt sig så mycket om att det fanns några otillgängliga järnmalmsfyndigheter kring Luossavaara och Kiirunavaara. Det viktiga var att man militärstrategiskt säkrat Finska viken. En järnhaltig fäbod kunde svenskarna gott få behålla.

     En av de svenska förhandlarna hade goda kunskaper om den lokala situationen och kunde därför argumentera rätt övertygande för sin sak.

     Sedan han satt sig i respekt lär han dessutom ha skarvat lite med fakta så att det passade svenskarna.

     Resultatet blev en kompromiss. Mellan svenskarnas alternativ Kemi älv och ryssarnas Kalix älv går Torne och Muonio älv. Och det var den ryske tsaren själv som med rödpenna drog ett streck i kartboken. Den gränsen gäller alltjämt.

     Därmed gjorde slumpen att Sverige fick full kontroll över förstklassig järnmalm, på vilken vi skulle komma att bygga en stor del av vår industriella framtid och välfärd.

     Frågan är då om det hade kunnat gå annorlunda.

     Tänk om Sverige hade lyckats med att förhandla till sig Åland, och i utbyte gett karg, norrbottnisk tajga till ryssarna?

     Då hade vi varken haft LKAB eller Kiruna att glädjas åt – eller taxfree-resor till Mariehamn att trösta oss med.

     Ett annat alternativ hade varit att svenskarna lyckats uppnå sina ursprungliga krav på gräns och därmed hade en del av dagens norra Finland hamnat i Sverige. Då hade vi kanske haft ännu mer skog och vargar samt kanske en hamn mot norra ishavet.

     Men nu blev det som det blev. Vi fick järnmalmen för oss själva och står i dag för nittio procent av EUområdets produktion avdenna fina råvara.

     Stig-Björn Ljunggren, doktor i statsvetenskap som skriver om händelserna som formade Sverige i varje nummer av Fönstret.

     • Kontrafaktisk historieskrivning må vara intressant, men livsfarligt -och kanske…onödigt?

      Om jag minns rätt höll man en folkomröstning på Åland de åren efter 1918 och en stor majoritet valde att tillhöra Sverige. Nationernas förbund valde dock att köra över ålänningarnas vilja och lät Åland ingå i den nya republiken Finland. Jag har för mig att kung Gustav V var mycket förargad över detta. Men vi får väl kontrafaktiskt sända några mystiska gröna män över till Åland och hålla ny folkomröstning där för anslutning till Sverige – trots att ålänningarna nu i många decennier klart hejar på det finska hockeylandslaget när de spelar mot Sverige! Och de vill nog knappast byta ut den starka Euron mot vår skitvaluta liksom det usla borgerliga friskolesystemet som sänker Sveriges IQ-bas, typ varje år.

     • Nauclér 
      Kontrafaktisk historieskrivning är pedagogiskt ”tankeinspirerande”, produktivt. Enformighet Nauclér är tråkigt, den tillåter inte utveckling och lite humor i den gråa tillvaron. Älskare av monotoni tar aldrig nya spår, enkelriktat är säkrast. Är du en humorlös enspårig man….?

 6. Natomedlemskap och DCA innebär slutet på Sverige som stat. I definitionen av stat ingår att ha kontroll över sitt markområde. Medlemsskap i NATO innebär att kontrollen över krigsmakt flyttas från Sverige till NATO, dvs USA-generaler. Sverige tappar alltså kontrollen över sitt markområde – DVS blir en USA-delstat!

  • Norge har redan samma system.

   Med tiden kommer europeiska säkerhets- och militära frågor att behöva tas över av oss européer själva och inkorporera inom EU.

   Med pseudopolitiker som Trump, som avskyr Nato och gärna lämnar det, kan hela den europeiska försvarspolitiken faktiskt mycket snarare än vi tror bli just vår egen europeiska!

   Europa skall vara herrar i eget hus, och amerikanska geopolitiken har nu misslyckats precis överallt, ett klart loser-land i dessa frågor, och de bör åka hem och helt lämna Europa, gärna på president Trumps order.

 7. Det är fascinerande att se den historielösa svenska överklassvänsterns krumbukter. Först kommer påståendet ”vi har aldrig invaderats på 500 år”, omedelbart korrigerat med den värsta händelsen i svensk historia, det ryska angreppet på Finland, del av Sverige. Att Sverige ”försökte behålla” Åland betraktas som ett svenskt övergrepp; Åland är faktiskt svenskt, men vi har ”glömt” det. Vi vågar inte minnas. Ockuperat av Ryssland försökte imperiet bygga en fästning som sköts sönder av britter och fransmän under Krimkriget. Ryska försök att göra Östersjön till ett ryskt innanhav har misslyckadts flera gånger. Rysk aggression gör St Petersburg till ett potentiellt mål, alltså måste ryssarna angripa sina grannar. De borde flytta sin huvudstad till Tomsk, där gör den sig bäst.

  Sen kommer litanior om hur mild den ryska ockupationen var. Molotovs surt-sa-räven kommentar dras fram, samme Molotov som förnekade den polska statens existenberättigande och skrev under angreppspakten med Hitler. Den ryska imperialismen är oförbätterlig, den är en del av den ryska statens bildande, och den hotar inte bara Skandinavien utan hela västeuropa, och alla sina grannländer. Ryssland är ett gigantiskt nordkorea eller jugoslavien, och bör delas upp i så små delar att det inte längre kan hota sin omvärld. En serbisk framtid för ryssland vore bäst.

  USA garanterar Europas frihet undan socialistisk aggression sen 1945. Det finns ett starkt folkligt stöd, vänskapen med amerikanerna är lika djupt rotad som fruktan för ryssen. USA och EU kommer med tiden att förenas till en ekonomisk enhet och politiken anpassas därtill.

  • 1. USA garanterar Europas underkastelse och endast Europas underkastelse.
   2. USA är på fallrepet. USA är avskydd
   3. Europa har tagit fel väg. Därför stavas Europas framtid en föredetting

  • Imperiets talesman har haft ordet och läst trosbekännelsen för undersåtarna. Överklasslavarna slickar hans stövlar. Ja, herre, ja herre, så är det, amen.

   Maximilian Krah som är en tysk konservativ politiker -så långt från svensk vänster man kan komma- sade häromveckan som svar på frågan varför Tyskland har så svaga ledare ”att Tysklands ledare inte styrt sitt land efter 1945, de har styrts utifrån och därför har Tyskland aldrig kunnat fostra starka ledare”.

   De nazister som undgick galgen i Nürnberg inlemmades sömlöst i det nya Tyskland eftersom de ju kämpat mot ”socialistisk aggression” sedan juni 1941. Och på den vägen är det.

  • Tja, lite historielöst Richard, ändå.

   De amerikanska Förenta staterna och Europeiska unionen är djupa EKONOMISKA konkurrenter. Minns bara hur Trump ville införa strafftullar på Europa och hur John Bolton alltid velat ”sänka Euron”. Det är bara européer som inte förstår att mycket i Europa utgör för amerikanska maktstrukturer svåra hot mot Washington: industri, tekniksamarbete och utbyte med övriga Euroasien: Europas viktigaste ekonomiska framtid. D.v.s. inte Nordamerika.

   Världens viktigaste och starkaste ekonomiska axel går mellan Europa och Kina, Nordamerika är inte ens inblandat; den europeisk-kinesiska handeln är de flesta år mellan 600-800(!!) % större än dessa två giganters handel med Nordamerika.

   Att tro att Washington vill ha ett starkare Europa och integrerad Europa-Asienhandel är ett helt felaktigt antagande. I det avseendet finns inget ”enat väst”. De amerikanska maktstrukturerna har helt kontraintressen med t.ex. östra Asien än vad Europa har: dessa två intressevektorer går på kollisionskurs med(mot) varandra.

   Detta är fakta på marken. Det är detta enkelspåriga -och lättlurade- svenska amerikanskinspirerade vilda tänkare vare sig vet, känner till eller ens förstår.

 8. Nazist är en förkortning för nationalsocialist. Nazister är socialister. I kriget mellan tysk och rysk socialism 41-45 utfördes de mest bestialiska dåd av bägge sidor, därför att bägge sidor var socialister och hade fått lära sig att motståndaren var ohyra.

  1920 hade deutsches arbeiterpartei en vanlig röd fana, som alla socialister. När Hitler varit med några år la han till hakkorset. I grund och botten har nazisterna en röd fana, vilket syns på alla gamla färgbilder och filmer. Hakkorset är draperat i rött, den ursprungliga partifanan.

  Så fort de bägge socialistiska staterna hamnat i krig, något bägge förberedde sig på hela tiden, började den ryska socialismens propagandacentraler spy ut sagan om nationalsocialismen som ”fascistisk” och ”höger”. Sagan om ”brun” politik är poetisk omskrivning baserat på SA´s bruna skjortor. Fanan var röd. Socialism är socialism, den kan ha olika offer. Nazisterna och islamisterna hatar gemensamt judarna, och den svenska vänsterns växande judehat sammanfaller med storimporten av inavlat muslimskt judehat.

  Västtyskland gjorde upp med sitt nationalsocialistiska arv, det tog minst tio år. Östtyskland var landet vars gamla nationalsocialistiska armé sömlöst gick upp i den nya ryska slavregimens ockupationsarmé. Östtyska armén hade Wehrmachts uniformer under sitt första decennium. Västtysklands armé hade amerikansk utrustning. Östtyskland hade ett parti, en press och en führer, västtyskland hade fria val och fri press.

  • Nazisterna stöddes tacksamt av storkapitalister i Tyskland, Sverige och många andra länder. De var alls inga socialister och socialistiska Sovjetunionen var Hitlers uttalade huvudfiende. Många nazister fick jobb och trygghet i USA efter Andra Världskriget, och en del också i Västtyskland.
   Internationella storfinansen och Wallenberg hjälpte Hitler.
   För elfte året i följd röstar USA “nej” till FNs anti-naziresolution år 20119 Detta har upprepats årligen efter 2019
   USA, Sverige och nazitoleranta Ukraina vill inte fördöma nazismen i FN-resolution.
   Zelensky håller hov med Ukrainas mest ökända nazist.
   Varför har väst omfamnat nazisterna i Ukraina?

  • Jasåru, Folke.

   Liberalismen och socialismen, d.v.s. den stora historiska vänstern, har jämlikhet som grundbas i sin ideologi: i lag och i rättigheter.

   Hur många företag socialiserades då i det fascistiska Tyskland? Blev Krupp, Thyssen och Siemens förstatligade och ”folkägda”?

   Där har Du skärningspunkten i Hitlers ”socialism” – d.v.s. ingen alls.

   Det är överallt i hela världen fullt akademiskt och forskningsmässigt fastslaget att den tyska fascismen, eller nationalsocialismen som Hitler själv kallade den, är en ren högerideologi: ett 100% rent anti-1789-arv som stödde sig på tysk konservatism och ja, just det: Walt Disney, Henry Ford, Thyssen, Krupp och Siemens.

   För Din hjärthälsa Folke kan jag därför berätta: de fick behålla samtliga sina aktier och alla banktillgångar; liksom stora hus och egendomar.

   Socialism är från envar efter bärkraft och åt envar efter arbete.

   Denna princip rådde inte det minsta i det fascistiska Tyskland.

  • Likt Erik Axel Karlfeldt kunde Hitler ”tala med bönderna på böndernas sätt och med lärde män på latin”.

   Och det gjorde han på ett så smart sätt att även du gått på tricket. Nej, dum var han inte, han kunde sin historia bättre än någon av dagens politiker och han kunde förvrida huvudet på massorna. Felet med honom var ett förvridet psyke, men hade han levt i en värld där chansen till kupper inte förelegat hade han sannolikt bättre än någon av sina hejdukar anpassat sig till sin miljö och i sin hemstad Linz varit ett dragplåster vid stambordet.

   Med de lärde eller rättare sagt kapitalisterna talade han på deras vis och de förstod att de här hade sin bästa vän som skulle berika dem över alla deras fantasier genom att öppna tillgången till österns skatter under och ovan jord.

   Det socialistiska Standard Oil försåg honom med olja ända tills USA gick in i kriget och de socialistiska General Motors och Ford byggde åt honom alla de fordon han behövde både före och under kriget. Västmakterna t.o.m. bombade selektivt så att de amerikanska socialistiska företagens fabriker inte skulle ta alltför stor skada för att kunna återuppta produktionen. Och det var inte monstret Stalin som lade Dresden i grus och aska, det var socialisterna Churchill och Roosevelt.

   Efter kriget hade Natos samtliga chefer sin bakgrund i nazisternas militär och deras spionchef Gehlen fick lära upp det socialistiska USA hur man bygger upp en spionorganisation, honom har CIA att tacka sina framgångar för. Sedan kom han tillbaka till Tyskland och fortsatte att basa där hemma.

   • Ford-koncernen gick först med vinst i det fascistiska Tyskland sedan man under Hitler lagt stora ordrar hos Ford-koncernen. Ford drog sig inte tillbaka från Hitlers Tyskland i och med kriget; det fortsatte dessutom att leva och utvecklas på tysk mark även efter Hitler.

    Fords högste chef, Henry Ford Sr. och Hitler hade en omfattande brevkorrespondens med varandra och de beundrade varandra. Det var Henry Ford Senior som skrev den ökända boken ”Den evige juden” där Ford varnade just för marxismen, socialismen och judarna – och som blev en given och evig talepunkt för Goebbels.

    Fast i den uppochnedvända världen som Jan Nybondas så väl beskriver är alltid alla motgångar och genanta pinsamheter för bourgeoisien alltid i längden ”socialistiska”; ja, förr ”judiska”, då.

    Så när förr borgerligheten alltid skällde på ”det judiska”, skäller de idag på socialisterna och naturligtvis ”araberna och svartskallarna” och så woke då förstås (som tack och lov inte fastnat i svensk debatt). Det vet alla. Moderater på högerkanten, ”Krist”-”demokrater” och ”Sverige”-”demokrater” har bara bytt ut ett enda ord (”judarna”) i den gamla stenkakan. Världsbilden är ännu densamma. Fast de är emot gasen som redskap numera. Tydligen. Fast inte hos gamle Jean-Marie LePen, högernationalismens gud i Europa. Där gillar man bra pris på gas, som ändå liksom ”inte inträffat”…

 9. USA skyddar ingen och inget annat land än det egna !
  USA kräver världsdominans genom hot, sanktioner, upprustning och vapenmakt på andra länders bekostnad, för att underkuva dem och göra dem till lydiga lakejer och plundra dem. Det är exakt vad deras utrikes doktrin förmedlar. Detta är välkänt sedan länge och är bevittnat av historiska fakta runt om i världen .
  USA kräver sannolikt på sikt att de nordiska länderna och EU ska fungera som proxy-armèer på samma sätt som Ukraina utnyttjas, för att få kontroll över andra länders naturtillgångar. Kommer de gå i land med det? USA kommer aldrig att acceptera några konkurrerande stormakter. De länder som inte underkastar sig kommer att utsättas för sanktioner och straff av olika slag. Det är vad den senaste historien visar. Ska EU underkasta sig den ordningen eller befria sig från USA:s hegemoni slaveri? Necons galna hundar i Washington som styr USA:s utrikespoliti, kommer sannolikt bli deras eget fördärv.till slut. De har gapat över mer än de kan svälja. Låta Europa föra proxy-krig mot Ryssland medan USA piskar på propagandamaskineriet i väst för sin räkning. Är det Sveriges hållning att ingå i USA:s krigsmaskin? Man tror att man lever i en förfalskad värld, full av sinnesrubbade politiker och totalt vansinne.

 10. […] Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga! Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete. Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november Skiftet: […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here