Kom till möte mot DCA-avtalet! Gatuteater och tal. Onsdag 8 maj kl. 16.30 på Medborgarplatsen

3
219

Flera möten mot DCA – (Defence Cooperation Agreement) har hållits och fler planeras.

Men detta är det enda med Gatuteatergruppen Disarm som presenterar

”Fuck the DCA”

  • Dessutom flera talare: Maj Wechselmann, filmare och producent; Eva Jonson sjukgymnast & Ordförande i Riksföreningen Nej till Nato; Göran Drougge, lärare och ständig fredsaktivist; Suzan Afshar och Mesir Taki., fredsaktivister;  Andreas Falk, arkitekt och boende nära Bergabasen; Moderator: Anders Romelsjö, läkare och fredsaktivist.

Arrangör: Arbetsgruppen mot DCA/Nätverket Nej till Nato.

Läs flygbladet nedan!

Kräv att riksdagen säger nej till avtalet som gör Sverige till
uppmarschområde för krig!

Regeringen har tecknat ett militäravtal med USA, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA). Riksdagen väntas ta ställning till det senare i vår. Kräv att riksdagens ledamöter säger
nej till avtalet!

• DCA är inget försvarssamarbetsavtal. Det handlar inte om försvar av svenskt territorium utan om en
stormakts utnyttjande av svenskt territorium för syften som inte nödvändigtvis motsvarar svenska intressen.
• Det handlar inte om samarbete på lika villkor, utan om överlåtelse av suveränitet till främmande makt utan
att Sverige får några som helst garantier i utbyte eller något inflytande över beslutsprocessen.
• Under minst tio år framöver ska USA enligt avtalet ”obehindrat” kunna utnyttja svenskt territorium och
svenska militära resurser – inklusive flygplatser, hamnar, övningsområden och andra anläggningar på
sjutton orter från Kiruna i norr till Revingehed i söder – för att lagra materiel och hysa in manskap.
• USA:s väpnade styrkor tillåts röra sig fritt på svenskt territorium med egna vapen och egen utrustning och
under eget befäl. De lyder inte under svensk lag.
• Sverige saknar enligt avtalet inspektionsrättigheter. Lagring av kärnvapen och övningar för kärnvapenkrigföring kan komma att förekomma på svenskt territorium.
• Liknande avtal med Finland, Norge och Danmark gör hela Norden, nästan hela Östersjön samt västra
Arktis till ett samordnat militärt operationsområde för en främmande stormakt. Det ökar spänningen
mellan kärnvapenmakterna och minskar Sveriges och övriga nordiska länders möjligheter att spela en
fredsbyggande roll i världspolitiken.
• DCA undergräver Sveriges suveränitet och ökar risken att vårt land blir indraget i krig, även ett eventuellt
kärnvapenkrig.
Kräv av riksdagen:
• Att beslutet om DCA uppskjuts minst ett år, så att svenska folket hinner sätta sig in i vad förslaget
innebär för vårt lands säkerhet.
• Att riksdagsledamöterna bestämt avvisar DCA och alla planer på att dra in Sverige i krig.

Red: Nedan länkar till några andra artiklar om DCA, som publicerats på Globalpolitics.se
Björn Backengård: Remissvar till DCA
Viktigt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
INTERNATIONELLTDemokratiFNimperialismkärnvapenkrigNatoUSA Remissvar: Stoppa DCA!
Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga!
Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete.
Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november
Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!”
Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag”
Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet.

Föregående artikelNya unika boken ”Bortom Ukraina Svensk ideologi och propaganda i det nya kalla kriget”
Nästa artikelICC kräver ett slut på hoten mot domstolen i samband med utredningen av Gazakriget
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here