Kriget i Ukraina måste få ett slut – Tänk nytt!

19
1262
Konstantinovka

Detta är en artikel av fredsaktivisten läkaren och fil dr i pedagogik Karin Utas Carlsson, som är aktiv i flera fredsorganisationer och i olika sammanhang. Vi råkar dessutom var kurskamrater i medicinarkursen i Uppsala hösten 1964. Hon ansvarar också för siten ”Lära för fred. Från våldskultur till fredskultur.” https://www.laraforfred.se/. En förkortad version av artikeln kommer att publiceras i tidningen Proletären. Jag såg själv programmet som Karin diskuterar, och blev upprörd. Mina kommentarer finns efter Karins artikel.

Karin Utas Carlsson. Med lic, barnläkare. Fil.dr. pedagogik (fredsundervisning) Fredsaktivist

________________________

Karin Utas Carlssons artikel

Onsdagen den 18 okt. visade SVT diskussionsprogrammet ”Sverige möts” om Ukrainakriget. En panel på sju personer skulle avhandla kriget och vad man kan göra.

Det var en besvikelse att där inte fanns utrymme att ta in bakgrund och orsaker till kriget, och debatten slutade i total uppgivenhet kring vad som kan göras. Skälet är att man fastnat i ett ensidigt pro-västligt tänkande som fastställer vem som är ond och vem som är god. Dvs hela skulden läggs på Ryssland något som går att göra när man börjar sin bedömning 24 februari 2022. Då tänker man Ryssland mot ett angripet Ukraina. Men det handlar om ett proxy-krig mellan Ryssland och Väst, och Ukraina är utnyttjat och utsatt.

Låt oss se på konflikten ur ett uppifrånperspektiv! Konfliktforskaren John Burton (som var med och skapade FN-stadgan) utgick från att det finns grundläggande behov bakom konflikter. När dessa hotas och inte tillfredsställs, sa han, leder det till våld. Därför fungerar inte avskräckning som grund i säkerhetspolitiken. Inte heller hämnd, kan man tillägga. Våld leder till mer våld i en stigande spiral. Han visade på likheterna mellan konflikter på global och lokal nivå.

Konflikter kan inte lösas om man inte förstår orsakerna. Vi behöver se vilka behov som inte tillfredsställs och över tid hotats. När väst inte lyssnar på Rysslands upprepade krav (sedan Sovjetunionens upplösning 1991) att få sina säkerhetsbehov tillgodosedda får vi problem. Ukraina har också uppenbara behov av säkerhet. Hur är det med USA, övriga Nato-länder och EU? Här är det inte lika tydligt.

I Ukrainakriget står kärnvapenmakter emot varandra i en dödlig konflikt. När Ryssland upplever sin existens som nation hotad av Nato som flyttar sina gränser allt närmare Rysslands gränser, och när väst lika envist hävdar nationens (Ukrainas) rätt att bestämma vilken allians de ska få ingå i utan hänsyn till konsekvenser, går vi mot ett kärnvapenkrig. Då finns inte utrymme för förändring. I och med att panelen beslutat sig för att skulden ligger hos den ryska sidan enbart, och ingen tanke fanns att tänka nytt, ledde det till påfallande stor brist på förslag för fred.

Det finns då inte någon lösning alls annat än fortsatt utnötningskrig. Det är grymt och hemskt! Ukraina kommer att bli ännu mer förstört, lidandet mångfaldigat och de materiella skadorna oerhörda. Och återuppbyggnaden, miljöförstöringen, klimatet, ekonomin…. Stora resurser behövs för omställning. När ska kriget ta slut med det sättet att tänka? Vinst för Ukraina och väst, tänkte man under debatten. Hur realistiskt är det? Ryssland är ett stort land, en stormakt, som kämpar för sin överlevnad (varför ska vi inte tro dem?), och inget tyder på förändring.

Man hann i debatten aldrig tala om elefanten i rummet: kärnvapnen. Varför vill Ryssland till varje pris ha en säkerhetszon, varför är Ukraina ”den röda linjen”? Natos doktrin handlar om att använda kärnvapen och konventionella vapen. USA förbehåller sig rätten att använda kärnvapen först, liksom Ryssland gör. När USA 2019 sade upp INF-avtalet som förbjuder utplacering av kort- och medeldistansrobotar, och när dessutom Natos gränser flyttades allt närmare Rysslands västra gräns upplevde man på den ryska sidan detta som hotfullt. Ukraina (och Georgien) inbjöds från 2008 att söka medlemskap i alliansen, och detta upprepades i ett försvarssamarbete med USA från 2021. Nato talade om ”den öppna dörren”.

Det fanns hela tiden ett hot att kärnvapen skulle komma att placeras i Ukraina och riktas mot t ex Moskva eller Sankt Petersburg (och många fler städer). Varseltider har här stor betydelse. Med de moderna kärnvapnen blir tiden väldigt kort, några minuter, när dessa vapen är placerade inom litet avstånd från målet. Under den här tiden ska det hotade landet hinna bedöma om det är fråga om ett äkta anfall, eller om det är feltolkning eller misstag. Sådana tillbud och olyckor har inträffat många gånger.

Ryssland begärde alltså en säkerhetszon: ett neutralt Ukraina och tillbakadragande av Natos styrkor från Rysslands gränser (nyligen utplacerade missiler i Rumänien oroade efter att USA sagt upp ABM-avtalet, antiballistiska missiler, 2002). Detta är inte konstigare än att USA sedan 1823 (!) skyddar sitt land genom att främmande trupper inte tillåts på syd- och nordamerikanska kontinenterna (Monroedoktrinen), MEN västsidan tolkade på sämsta tänkbara sätt Rysslands begäran som uttryck för imperialistiska ambitioner (vilja att återupprätta Sovjetunionen).

Utan förutfattade meningar är Rysslands ståndpunkt högst rimlig. I synnerhet om man jämför med Kubakrisen 1962, då USA skyddade sitt territorium mot Sovjetunionens utplacering av missiler på Kuba. Då var det mycket nära ett kärnvapenkrig, men då fanns bättre kommunikation mellan ländernas ledare. I dag är det ännu farligare genom polarisering och upptrappning inte minst psykologisk. Misstron mellan parterna är enorm.

Allt är upplagt för att detta förfärliga krig kommer att fortsätta länge och följas av ett tredje världskrig som kan komma att innefatta kärnvapen eftersom existentiella behov hotas. Det är grymt och cyniskt. När nu Finland fått Natomedlemskap och Sverige är nära, upplever förstås Ryssland hoten från väst ännu mer. Natomedlemskap tror människor ger ökad säkerhet. Tron på avskräckning genom våld och hot är grundmurad i säkerhetspolitiken. Hela detta tänkande i makt och dominans i stället för fredligt samarbete och ickevåld har inte lett till fred. Tvärtom. Kanske är det i stället så att rädslan för kärnvapen ger upphov till krig – slå till först för att visa allvar, skydda sig.

Nu förhandlar USA med Danmark, Sverige och Finland om att placera vapen och personal på våra territorier (DCA- avtal defense cooperation agreement). USA svarar aldrig på frågor om de medför – eller förvarar – kärnvapen. Tror Ryssland att det finns kärnvapen på en plats är det uppenbarligen ett mål för anfall, ur deras synpunkt för att förebygga anfall mot deras land. Det är ett oerhört farligt spel som kan utlösa kärnvapenkrig i Europa. Även ett begränsat kärnvapenkrig ger eldstormar som ger upphov till aska som når stratosfären och cirklar runt jorden i åratal. Enligt Svenska Läkare mot Kärnvapens forskning med simulering av ett begränsat krig mellan Indien och Pakistan kan det leda till kyla, mörker och svält i åratal och mer än 1 miljard döda. Jag har hört lättvindigt tal om kärnvapenvintern. En kärnvapenvinter blir ingen lätt död om man inte har ”turen” att befinna sig nära den s k nollpunkten och har nåden att dö direkt.

I vågskålen ligger miljarder människors liv och vår civilisation som vi känner den. Också andra arter är utrotningshotade. Att vi i det läget inte skulle lyssna på Rysslands önskan att se till också deras säkerhet, det vi kallar gemensam säkerhet, är orimligt (jämför Olof Palme-kommissionen 1982). Ryssland har upprepade gånger, såsom vid Putins tal 17 december -21 och i utrikesministern Lavrovs brev till utrikesministrarna i EU i januari 2022, bett om det de kallar ”indivisible security” att inte något land ska tillgodose sin säkerhet på någon annans bekostnad. Ett land blir säkert först när alla är det. Detta är just innebörden i gemensam säkerhet och bör tas med i förutsättningarna för samtal. Det skulle kunna skapa avspänning. Detta skulle gjorts för länge sedan. Minskavtalet 2015 är något att bygga på. Det handlade om autonomi med kulturella rättigheter i Donbas, inte självständighet. Det är naturligtvis nu mycket svårt att gå tillbaka när hat och misstro vunnit terräng, och flyktingar både till Ryssland och väst ändrat situationen.

Ja, vad göra för att få slut på Ukrainakriget? Det blir värre, mer hat, mer förstörelse ju längre man väntar.

Här kommer förslag: vapenvila under överinseende av OSSE (organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och FN, kanske folkomröstningar, samtal och förhandlingar där man använder samma måttstock för alla länder – säkerhet för alla, lyssnar på alla – med respekt (något som saknas i dagens russofoba situation där man utsett en fiende), löser konflikter med hjälp av medlare, slutar sända vapen, lyfter sanktionerna även om det blir stegvis. Behandlar motståndaren som partner i problemlösning. Helt enkelt utnyttjar kunskaper i konflikthantering och diplomati. Det bör ske väldigt snabbt men då behövs nytt tänkande. Fredsrörelsen behöver enas för fred, gå ut på gatorna och få med sig människor i miljoner. Det finns mycket positivt som händer redan idag. Även i USA och europeiska länder. Låt oss lyfta blicken till allt som händer i de andra världsdelarna. Låt oss lägga resurserna på klimat- och social rättvisa. Om inte …. Ja, då finns anledning att vara rädd. Ännu finns möjligheter om vi samlar oss och tänker rättvist och med förnuft.

Redaktörens kommentarer
I programmet menade riksdagsman M Oscarsson (KD) att Ryssland vill erövra hela Ukraina, och upprätta imperium. Rysslands handlingar (och ord) visar att detta är fel. Ska man erövra behövs en numerär överlägsenhet, dvs. minst en miljon man, som flera experter (bl.a. Tunander) påtalat.Viktig fråga från Ola Tunander: Har Ryssland brutit mot internationell rätt? Del III Ryssland gick in med max. 200 000, varav 40 000 mot Kiev, troligen färre än den ukrainska styrkan där. Troligen för att kamouflera huvudmålet Donbass. Krigsförloppet där Ryssland inte verkar inriktat på att erövra territorium talar för detsamma.

I mars 2022 var Ryssland beredd att avstå från erövrat land och en överenskommelse med Ukraina var nära enligt bl.a. Israels premiärminister Bennet som var en fredsmäklare. Boris Johnson for snabbt till Kiev och Ukraina drog sig undan. Fredsinitiativ av Turkiets president Erdogan och av Israels premiärminister Bennet

Ryssland erkänner Ukraina som stat, och har inte krävt Zelinskys avgång, medan Zelinsky kräver Putins avgång för samtal om fred.

Putin avvisade före 2022 inviter från Donbass om anslutning till Ryssland. Han trodde på och talade för FN-stödda Minsk II, vilket Macron och Merkel saboterade enligt medgivande i år. Frankrikes expresident Hollande bekräftade Merkel: Minsk II var för rusta upp Ukraina och lura ryssarna.

Skulle innebära ökad självständighet för Donbass inom Ukraina.Frankrikes expresident Hollande bekräftade Merkel: Minsk II var för rusta upp Ukraina och lura ryssarna. Medan Gunilla Herolf i panelen sa att Ryssland omedelbart bröt mot Minsk II, utan mothugg.

Imperium ja. KD:s utrikespolitiske talesperson M Oscarsson är helt blind för USA:s imperium med 700-800 militärbaser och kontrollen över Nato, för Nato:s utvidgning och hot mot Ryssland.

Ukraina har kommit att bli en spjutspets för USA-Nato, i USA:s uttalade mål att försvaga Ryssland. Med Zelinskys tal om Nato-medlemskap, ev. kärnvapen i Ukraina och upptrappning av det långvariga inbördeskriget mot landsmännen i Donbass. Upptrappat ii februari 2022 före Rysslands angrepp och 14000 döda enligt FN-källor.

Biden instruerar Stoltenberg.

Stoltenberg har nu medgivit att Nato:s utvidgning var en orsak till kriget. Stoltenberg: NATO-utvidelse førte til russisk invasjonVarför ville ej USA/Nato seriöst gå i diskussion om Rysslands (och andra staters) säkerhet, baserat på olika tidigare internationella överenskommelser?

Att Ryssland reagerade starkt är förståeligt, men jag fördömde direkt angreppet på bloggen på morgonen 24/2 2022. Ett-årsminne: ”Accepterar inte Rysslands angrepp i Ukraina”
Den stora majoriteten av världen stater ställer inte upp på sanktionerna. Ukraina lär inte vinna kriget militärt. Ryssland anser tydligen att man slåss för sin existens som stat. (Har ni sett kartorna i olika militärtidskrifter med uppstyckning av Ryssland?)

Kriget har gjort Ukraina ännu mycket mer beroende av USA/Nato. ”Han som bestämmer” (Biden) är lika intresserad av fred i Ukraina som i Mellanöstern. Som politiker i USA säger så slåss Ukraina för USA medan Ukrainas försvarsminister sagt att Ukraina strider för Nato.

Nej! Det behövs vapenvila och fred i Ukraina! Garanterad säkerhet för Ryssland och Ukraina. Afrikanska ledare, Kina och andra har kommit med intressanta förslag. Här ett positiv besked ”Kiev öppnar för förhandlingar? Fredssamtal om Ukraina kan börja först när Kiev häver sitt förbud mot sådant förhandlingar, sade Rysslands president Vladimir Putin på en presskonferens i Beijing i onsdags. Enligt Putin har det kommit signaler från vissa ukrainska tjänstemän om att fredssamtal kan vara möjliga.https://tass.com/politics/1692945

Medan USA och Nato nu trappar upp kriget mot Ryssland i Ukraina (https://www.indianpunchline.com/biden-gives-booster-dose-to-the-faltering-ukraine-war/)

Krigshaukene i Washington vil ha storkrig – og hvem kan hindre dem?


:

Föregående artikelÄr ett regionalt krig i Västasien (Mellanöstern) oundvikligt?
Nästa artikelStödet för Palestina mot Israels etniska rensning växer
Karin Utas
Karin Utas Carlsson är barnläkare. Hon är också fil dr i pedagogik och fredsaktivist.

19 KOMMENTARER

 1. Enligt Scott Ritter har Ukraina inte särskilt lång väg kvar innan man befinner sig i samma läge som Japan 1945. Villkorslös kapitulation väntar. Ukrainas styrkor har igenom hela kriget koncentrerats till regionen västerom Donetsk. Det är därför som staden Donetsk fram till denna dag utsatts för terrorbombning från Kievs artilleri utan att Ryssland kunnat stoppa terrorn. Nu börjar dessa styrkor vara utnötta och därefter börjar slutet närma sig.

  Artikeln är bra skriven men vissa detaljer saknas. Som att det i botten fanns ett löfte från västmakterna att inte utvidga Nato österom Tysklands gränser, ursprungligen rentav Västtysklands gränser. Varken Sovjetunionen eller Ryssland har deklarerat rätten till oinskränkt bruk av kärnvapen tvärtom mot vad USA gör. Här krävs i artikeln en precisering. Ryssland har gått från Sovjetunionens löfte att aldrig vara den som först brukar kärnvapen till att förklara att om nationens existens hotas kommer alla medel att tas ibruk, även kärnvapen. Denna ändring har kommit till för att landets konventionella styrkor inte är lika stora som Sovjetunionens utan i värsta fall kunde övermannas. Det skulle då röra sig om taktiska vapen och kräva ett mycket utsatt läge som för närvarande inte föreligger.

  Internationell rätt brukar läggas på undantag när kriser tillspetsas. Den som fördömer Rysslands ingripande bör komplettera med en förklaring vad man borde ha gjort i stället. Med en enorm truppkoncentration som stod beredd att falla in i Donetsk. Skulle man ha inväntat attacken och från läktaren ha betrakat ett masslakt i Donetsk, typ Gaza, och vad sedan ? Historien får fälla domen och därtill är det för tidigt. Artikelns förslag om vapenvila är något patetiska efter vad som förevarit. Vapenvila kommer på Rysslands villkor. Varför skulle de efter alla svek och bedrägerier acceptera något annat ? Scott Ritter säger även att han inte vet en enda toppmilitär värd sitt salt som skulle ha bedömt att Ukraina skulle kunna besegra Ryssland. Och i Nürnberg föll domar även mot dem som förespråkat fortsatt krig trots hopplöst läge. Här skulle hela det europeiska ledargardet sitta med åtal på halsen. Ett hopplöst krig som de ursinnigt drivit på till den sista ukrainaren enligt mottot ”Vår bästa investering”.

  Den stora krigsfaran har förflyttats till Mellanöstern eller Västasien. Vad en trängd och fanatisk regim sittande på kärnvapen kan ta sig till i sin desperation är en skrämmande fråga.

  Men för att återgå till artikeln: Se upp Sverige med den östra grannen ! Politiken har fullständigt gått överstyr och kommande presidentvalskampanj kommer att bli en syn, inte för gudarna men för Lucifer och hans adepter. Det diskuteras amerikanska militärbaser och kärnvapen som om dessa vore nyårssmällare. Denna lättvindighet kan mycket väl komma att skapa just den situation som i slutändan leder till bruk av de kraftigaste vapnen och dessa kommer även att förstöra Sverige. Minns att kriget 1939 började med att Stalin ansåg Leningrad vara hotat p.g.a. gränsens närhet och han förslog en utväxling av områden. Nu ligger gränsen på något längre avstånd men med amerikanska baser och robotar med kärnstridsspetsar blir läget värre än någonsin.

  • Mycket värdefullla kommentarer du lämnar Jan.

   Jag har också undrat vad Ryssland skulle ha gjort istället. Kanske inväntat anfallet mot Donbass, som troddes nå full styrka i mitten av mars – 2022? Med följd att ytterligare Donbassbor blev kanonmat innan Ryssland ändå troligen hade ingripit? Eftervärlden får döma.

   Den här artikeln publicerad på newsvoice.se den 25 okt. 2023 är tänkvärd. ”FN-artikel från andra världskriget kan rättfärdiga Rysslands ingrepp i Ukraina”.

   https://newsvoice.se/2023/10/fn-artikel-ryssland-ukraina/

   • 31.10.2023 (11:30)
    https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12483506@egNews
    Briefing av det ryska försvarsministeriet om USA:s militärbiologiska aktivitet
    Ryska federationens försvarsminister fortsätter att analysera den militära och biologiska verksamheten i USA i Ukraina och på andra håll i världen.

    Under den senaste informationen uppmärksammade den ryska sidan flyttningen av oavslutade ”ukrainska” projekt till andra länders territorium. Det visades att afrikanska stater – Demokratiska republiken Kongo, Sierra Leone, Kamerun och Uganda – har hamnat i USA:s ökade intresse. De amerikanska myndigheternas kunder är Defense Threat Reduction Agency (DTRA), National Security Agency och det amerikanska utrikesdepartementet.

    Idag, med Nigeria som exempel, vill den ryska sidan visa att de uttalade målen för folkhälsoprojekt inte är i linje med verkligheten.

    Således hävdar det amerikanska försvarsdepartementet att biologiska projekt i Nigeria syftar till att bekämpa hiv och aids. Effektiviteten av detta program väcker dock allvarliga farhågor. Trots årliga anslagsökningar på totalt cirka 100 000 000 USD har hiv-incidensen förblivit praktiskt taget oförändrad och motsvarar 2009 års siffror. Dödligheten bland hiv-smittade visar också en ogynnsam utveckling.

    Antalet nigerianska medborgare som får antiviral terapi med produkter från Gilead Pharmaceutics har dock stadigt ökat under finansieringsperioden och nått 60 % av det totala antalet patienter. Det bör noteras att det tidigare nämnda läkemedelsföretaget är anslutet till Pentagon och testade sina läkemedel på ukrainska medborgare.

    Det tyder på att amerikanska läkemedel, även med den dokumenterade ökningen av konsumtionen i Nigeria, inte har en påtaglig terapeutisk effekt, och nigerianska medborgare utnyttjas som en ”gratis klinisk resurs”.

    Sålunda, under täckmantel av ”folkhälsofrågor” på den afrikanska kontinenten, löser Pentagon sina egna uppgifter: den övervakar den biologiska situationen, samlar in och exporterar prover av smittämnen och deras vektorer.

    Denna aktivitet fortsätter till idag. I augusti 2022 undertecknade DTRA ett treårskontrakt med RTI International, en USA-baserad ideell organisation som syftar till att övervaka hot mot infektionssjukdomar i Nigeria.

    Det har redan upprepade gånger noterats att en av Pentagons uppgifter är så kallat ”biologiskt spionage”, det vill säga att analysera epidemisituationen längs gränserna för geopolitiska motståndare och i de förväntade regionerna av militära kontingentutplaceringar.

    Den ryska sidan har data som bekräftar att Pentagon satte uppgifter för att övervaka den biologiska situationen i de territorier i Irak och Afghanistan som gränsar till Kina, Turkiet, Pakistan och Saudiarabien.

    Dokumenten betonar behovet av att Pentagon-entreprenörernas anställda förs till ledande positioner, och fältarbete var tänkt att tilldelas de lokala specialister som kan interagera med de relevanta ministerierna. Samtidigt rekommenderas det att minimera bevisen som är kopplade till entreprenören genom att göra korta resor till Afghanistan och Irak från Dubai-kontoret endast om det behövs.

    För att undvika anklagelser mot Pentagon genomfördes vissa projekt under täckmantel av det amerikanska utrikesdepartementet. Vi vill uppmärksamma det amerikanska utrikesdepartementets forskningsprogram i Afghanistan: det inkluderade att studera patogenerna för särskilt farliga och ekonomiskt betydelsefulla sjukdomar, dvs. tularemi, mjältbrand, mul- och klövsjuka, insamling av biologiska prover på territoriet för landet och transporterar dem till USA.

    Och nu måste uppmärksamheten uppmärksammas på inblandningen av Central Intelligence Agency i USA:s militära biologiska program. Efter det etablerade mönstret utfördes arbetet genom entreprenörer: Johns Hopkins University och RAND ideella organisation, som tidigare varit involverade i projekt med dubbla användningsområden.

    Det bör påminnas om att den 18 oktober 2019, två månader innan de första officiella rapporterna om en ny coronavirusinfektion, höll Johns Hopkins University en övning kallad Event 201 i New York City. Händelsen utövade handlingar i en epidemi av ett tidigare okänt coronavirus, som enligt scenariot överfördes från fladdermöss till människor via en mellanvärd.

    Det har redan noterats att spridningen av covid-19-pandemin enligt detta scenario, liksom den höga beredskapen hos amerikanska läkemedelsföretag att producera ”anti-COVID”-läkemedel väcker oro över händelsens avsiktliga karaktär och USA. ’ deltagande i det.

    Inblandningen av RAND, en ideell organisation som specialiserat sig på politiska frågor, i CIA:s biologiska projekt väcker också oro.
    Denna organisation använde artificiell intelligens för att planera storskaliga biologiska attacker.

    Till exempel indikerar RAND-rapporten som är i vår ägo att användningen av sådana tillvägagångssätt ”…kan hjälpa till att planera och genomföra en biologisk attack…”. Det noteras att det intelligenta systemet är kapabelt att välja den lämpligaste typen av biologisk formuleringslagring, välja metoder för maskering, leverans och applicering av patogena material.

    Det är uppenbart att sådan forskning är oförenlig med Washingtons engagemang för icke-spridning av biologiska vapen.
    De tillgängliga dokumenten vittnar om ett pågående program i USA fokuserat på produktion av biologiska vapen.

    Samtidigt försöker den amerikanska administrationen utöka programmets omfattning. Den 23 mars 2023 godkändes en ny amerikansk biotillverkningsstrategi utvecklad av det amerikanska försvarsdepartementet. Dokumentet ställer upp långsiktiga mål för utvecklingen av bioteknik och sökandet efter dess militära tillämpningar.

    Det uttalade målet är att ”…säkra teknisk suveränitet inom bioproduktion och överträffa strategiska rivaler…”.

    I oktober 2023 tillkännagav det amerikanska försvarsdepartementet lanseringen av ett program för att utbilda proffs för att implementera biotillverkningsstrategin (BioFab-programmet). Tidigare militär personal med bakgrund inom biomedicinsk krigföring kommer att prioriteras som kandidater.

    Projektet leds av underförsvarsministern för forskning och teknik, och den tekniska basen för utbildningen kommer att tillhandahållas av nio stora tillverkningsföretag som är specialiserade på genomforskning, bioinformatik, cell- och vävnadsodlingsarbete.

    Utbildningsprogrammet består av en två månader lång förkurs och en industriell praktik som ’…fördjupar deltagarna i verkliga biotillverkningsupplevelser…’. Som noterats i det officiella pressmeddelandet daterat 11 oktober 2023 ”…USA:s försvarsdepartements verksamhet kommer att fokusera på att revitalisera USA:s inhemska tillverkningskapacitet…som förbättrar USA:s strategiska konkurrenskraft samtidigt som det möjliggör morgondagens militär…”.

    Dessa uttalanden, i kombination med användningen av en banbrytande teknisk bas och involvering av specialister med forskningserfarenhet av dubbel användning, kan indikera USA:s försök att återskapa teknologier för storskalig produktion av biologiska formuleringar som en del av ett offensivt biologiskt program .

    Vi har redan noterat att för att minska den politiska skadan från Rysslands avslöjanden, tvingades Washington begränsa sin biologiskt-militära närvaro i Ukraina. Vissa oavslutade projekt flyttades till Östeuropa, Afrika och Sydostasien.

    Samtidigt upprätthåller USA ett stort intresse för att bedriva forskning i Ukraina. Faktumet om genomförandet av USA:s ”vetenskapliga program” i Ukraina bekräftades i januari 2023 av John Kirby, samordnare för strategisk kommunikation vid det nationella säkerhetsrådet.

    Dessutom behåller den amerikanska administrationen kontrollen över vissa ukrainska biosajter och förväntar sig att återuppta sin verksamhet när konflikten är över. I december 2022, i ett brev till ukrainska entreprenörer, bekräftade det USA-baserade CH2M Hill sin avsikt att fortsätta samla in farliga patogener i de västra delarna av landet samtidigt som antalet laboratorier som lagrar sådana prover minskar. Andra uppgifter inkluderar kontroll av sanitär och epidemiologisk situation och implementering av hård- och mjukvarukomplex för bioriskhantering. Dessutom är ukrainska organisationer skyldiga att lämna rapporter om sitt arbete inom dessa områden.

    År 2023 återupptar det ukrainska vetenskaps- och teknologicentret (USTC), som är den främsta mellanhanden som distribuerar Pentagon-anslagen, sin verksamhet i Kiev. Med finansiering från US Agency for International Development och medling av USTC, genomfördes en biologisk hotresponsutbildning vid Danila Halytsky Lviv National Medical University från augusti till september 2023.

    Enligt det ryska försvarsministeriet deltog i utbildningen representanter för ukrainska statliga myndigheter, inklusive Ukrainas säkerhetstjänst och den nationella polisen, samt anställda i västerländska ideella organisationer.

    Det är värt att notera att fågelinfluensaviruset för närvarande anses vara den mest omfattande studerade mikroorganismen i högisolerade laboratorier. Det är fortfarande föremål för intensiv uppmärksamhet i media, har potential för överföring mellan arter och är mycket dödligt för människor. Det är ingen slump att användningen av detta speciella patogena biologiska medel inkorporerades i träningsscenariot.

    Avsikten med övningen är följande: Det har förekommit rapporter om fall av infektionssjukdomar i Nikolayev-regionen, Ukraina. Proverna samlas in och analyseras. Den drar slutsatsen att det är ”mycket sannolikt” att händelsen är ett resultat av ett biosabotage från Ryska federationen. Informationen om utbrottet bevakas av media, främst västerländska medier, för att uppmärksamma situationen, och sjukvårdspersonal går ut på gatorna med plakat för att hålla Ryssland ansvarigt för att ha brutit mot sina konventionsförpliktelser.

    En utredning inleds därefter med hjälp av FN:s generalsekreterares mekanism för att försäkra det internationella samfundet om att uppgifterna är transparenta och opartiska.

    Scenariot resulterar i att Ryssland anklagas för bristande efterlevnad av BWC:s krav, misskrediteras på den internationella arenan och införa ytterligare sanktioner mot Ryssland.

    Vi kompletterar listan över siffror i den ukrainska militärbiologiska dossiern med deltagare i utbildningen, som ägde rum i Lviv. Bland dem finns:

    Filippa Lentzos, medlem av UK Biosecurity Steering Board, deltog i utbildningen som moderator. Under de senaste åren har Lentzos varit aktiv med att publicera material som syftar till att misskreditera Ryska federationen i biosäkerhetsfrågor på den internationella arenan.

    Gemma Bowsher, från Institutionen för krigsstudier vid King’s College London, är specialiserad på intelligensanalys och mediedesinformationsteknik.

    Oksana Kucheryava, kommunikationschef vid Folkhälsocentret vid Ukrainas hälsoministerium, leder projekt för statliga organisationer i Ukraina och USA och är ansvarig för medieplanering. Hennes engagemang i utbildningen tyder på att frågorna kring spridning av desinformation i media praktiserades inom ramen för evenemanget.

    Det visade sig också att chefen för referenslaboratoriet för diagnos av virala och mycket farliga patogener Irina Demchishina var närvarande vid det tidigare evenemanget. Tidigare har vi noterat att Demchishina agerade som mellanhand i samverkan med Pentagon-entreprenörerna Black & Veatch och Metabiota, och övervakade genomförandet av DTRA-projekt i Ukraina.

    Vi skulle vilja notera närvaron av företrädare för Ukrainas säkerhetstjänst och Ukrainas nationella polis vid utbildningen. Detta beror inte bara på händelsens begravda karaktär, utan också på den eventuella inriktningen av ukrainska säkerhetstjänster för att utföra provokationer med biologiska vapen ”under någon annans flagga”.
    Vi kommer att fortsätta att analysera inkommande dokument och hålla dig informerad.

  • 1 november 2023, 10:42 – Armé.
   Ukraina har aktiverat sina sista reserver på grund av de ryska truppernas framgångar
   Kiev oberoende: Ukrainska väpnade styrkor kan inte motstå rysk luftfart.

   Myśl Polska krönikör Krzysztof Podgórski uppgav i sin artikel att den överbefälhavare för den ukrainska väpnade styrkan, Valery Zaluzhny, använde sina sista reserver när den ryska armén gick över till ”aktivt försvar”. Den ukrainska försvarsmakten har inte tillräckligt med flygplan, så de kan inte motstå rysk luftfart. Kiev ber Washington att öka mängden militärt stöd mot bakgrund av uttömmande reserver. Läs mer om vad som händer i artikeln av Gazeta.Ru.
   En krönikör för den polska publikationen Myśl Polska, Krzysztof Podgurski, skrev att i oktober tvingades överbefälhavaren för de väpnade styrkorna i Ukraina (AFU), Valeriy Zaluzhny , att överföra styrkor mellan sektorer och mobilisera de sista reserverna.

   Enligt journalisten misslyckades den ukrainska vår-sommaroffensiven, därför var den ryska armén enligt militärvetenskapens principer tvungen att gå från en defensiv position till en offensiv. Eftersom grusvägar blir oframkomliga på hösten trodde västerländska strateger att den ryska armén skulle börja rycka fram efter köldknäppet. Befälhavaren för den ryska väpnade styrkan, general Valery Gerasimov , inledde dock en attack i slutet av september i år, och inte i en sektor, utan längs hela frontlinjen. Av denna anledning uppstod krissituationer på den ukrainska sidan i många områden, varför Kiev mobiliserade sina sista reserver.

   Den ukrainska försvarsmakten kan inte bekämpa ryska flyganfall
   Den ukrainska publikationen Kyiv Independent skriver, med hänvisning till en källa, att Ukraina särskilt väntar på flygplan, inklusive F-16-stridsflygplan, som de västallierade lovade att överföra för att ändra förloppet för fientligheterna. Utrustningen ska levereras inom tre till fyra månader. Det råder för närvarande brist på flygplan i Ukraina. På grund av detta blir attackteam ständigt ”offer för ryska flygplan med glidbomber.” Vapnen från västländerna hjälpte Ukraina att gå till offensiven, men den ukrainska försvarsmakten kan inte ge ett överväldigande slag, eftersom utrustningen anländer med förseningar.

   Ett annat problem för den ukrainska armén var ryska befästningar och minfält. Ukrainas väpnade styrkor saknar moderna medel för att röja territoriet, jordflyttningsutrustning och pontonbroar, och utan detta har utrustningen inget utrymme att manövrera. Dessutom är den ukrainska militären inte redo för strid. De behöver år av träning, men de får bara veckor. Enligt publikationens källa förstår inte ukrainska befälhavare ny utveckling, vilket också hindrar framsteg vid fronten.

   Under de senaste fem månaderna har Ukraina gjort försök att gå framåt. Det var svårt för henne, trupperna var utmattade. Publikationens källa tror att Kiev tog en kort paus för att omfördela trupper och resurser.

   En annan källa inom militär underrättelsetjänst sa att Kiev fortfarande har operativa reserver, men det är inte tillrådligt att använda dem nu, det är nödvändigt att vänta på flygplan för att stödja infanteriet från luften.

   Ukraina vände sig åter till USA
   Politisk krönikör Lara Seligman skriver att USA:s stöd till Ukraina är hotat på grund av krisen i Mellanöstern och en förändring av ledarskapet i den amerikanska kongressens representanthus. Samtidigt är Kiev i stort behov av att fylla på sina reserver. Enligt journalisten tigger Ukraina USA att öka det militära stödet. Journalisten nämnde förra veckans besök av den ukrainska delegationen i USA som ett exempel på de ukrainska myndigheternas oro. Sedan överlämnade ukrainska representanter till de amerikanska myndigheterna en ”önskelista” som innehöll nya vapen och utbildning för ukrainska väpnade styrkor.
   I synnerhet efterfrågar Ukraina nya luftförsvarskapaciteter, taktiska ATACMS-missiler, som Seligman sa att Biden-administrationen redan i hemlighet har skickat till Kiev, samt utbildning för militär personal i operationer från fartyg till land.

   Seligman skriver att höga amerikanska militära tjänstemän tror att intensiteten i striderna oundvikligen kommer att falla under vintern, så Kiev har bara några veckor på sig att göra framsteg på slagfältet. Samtidigt har den nya talaren Mike Johnson redan gjort det klart att snacket om att tilldela ytterligare medel för att hjälpa Ukraina förpassas till bakgrunden, och de har för avsikt att ta upp ett lagförslag om bistånd till Israel för diskussion .

   Pentagon uppskattar att de har cirka 5,4 miljarder dollar kvar av tilldelade medel som kan spenderas på att finansiera Kiev. Ukrainas president Vladimir Zelensky uppmanar USA att fortsätta ge militär hjälp. Europeiska politiker ber också Washington att inte begränsa finansieringen.
   https://www.gazeta.ru/army/2023/11/01/17810371.shtml

 2. ”Nu ligger gränsen på något längre avstånd men med amerikanska baser och robotar med kärnstridsspetsar blir läget värre än någonsin.”

  Ja, men Borgarna och deras nyttiga boskap och fähundar Socialdemokraterna vill ha det så.
  De litar fortfarande på demokrati från Amerika och Västvärldens överlägsenhet som ger rätten att leda Världen.

  Kanske ett nederlag för Västvärlden i Ukraina kan få etablissemang och ledare i Väst att åtminstone börja tänka i andra banor att makten över Världen kanske måste börja delas mera lika?

 3. Rösta för samverkan, hälsa och fred! Hittills finns det två partier som förstår. Vetenskapliga partiet och Partiet Besegra Statskuppen. Även Partiet MoD och KP kan vara nära, tror jag.

  Om ditt parti är infiltrerat av bankmaffians agenter, som använder lögn för att knäcka partiets samverkansförmåga inifrån, samt därför vägrar samverka för hälsa och fred så lämna det, starta ett äkta parti för samverkan och fred och anslut dig till oss!

  Vi behöver inte vara så många som gör rätt. Men en sak är 100% säker. De som tänker fel och gör fel kan aldrig leda oss rätt! Lämna dem! Det kan enbart bli rätt om vi gör rätt! Ta första steget innan det är för sent!

  Namnet ”Nej till NATO” är f.ö. kontraproduktivt. ”Ja till fred” eller ”Ja till världsfred” är positivt och uttrycker vad vi alla vill (utom bankmaffian som tjänar på oförmåga att samverka, på krig och på att injicera ohälsa). Med rätt namn drar man fler människor.

  Ni vet att jag har rätt. Låt inte prestigen stoppa er! Sahra Wagenknecht insåg också att jag hade rätt till slut. Pseudovänstern repellerar folket. Man måste bryta sig loss från det som är ofolkligt, ohälsosamt och ofredligt! Folket måste få bra alternativ SOM SAMVERKAR, ty vi har en 4%-spärr!

  Ska det vara så svårt att fatta? Hur många decennier behöver du för att fatta?

 4. Om någon säger ’att kriget måste få ett slut’,; så pratas det om, utan Något som helst insikt om hur dynamiken i världspolitiken just nu ser ut.

  Jag kan Också säga att; kriget måste ta slut.. Men vad har det för bäring, om jag inte begriper huur jag ska göra… Visst, jag kan vara en välavlönad hotshot, utan insikt, men vad hjälper det dom som dör varje dag i, i detta fallet de sionistmordiska patetmördarnas utrotningsattack i Gaza.

  Ohhh….Krigjeet mjååsjte ta sljuut, sljuut…’vi mååste va määnskliga. Ook, sluta då o läsa crappet, o sluta ’lita’ på ’a…holen’.

  • Folket måste ingenting. De har röstat för NATO-partiernas krigsförbrytelser i flera decennier nu. S.k. ”sossar” har också hoppat på tåget mot helvetet nu. Så när kärnvapnen träffar centrala Stockholm så är det 100% självförvållat. Demokratiskt beslutat landsförräderi/folkförräderi.

   Fredligare människor har också gjort fel i flera decennier, genom att repellera folket med frågor av obetydlig vikt i jämförelse med fred och hälsa, samt vägrat bred samverkan. Deras hjärnor är ur funktion och de kommer inte ens förstå det när huden brinner när kärnladdningarna detonerar. Det är bara någon annans fel. Inte deras eget fel för att de varit repellerande.

  • Den ryska försvarsmakten fortsätter att dra åt ringen kring Avdievka.
   Ett antal fiendens telegramkanaler skrev om det framgångsrika anfallet av ryska krigare på ett stenbrott nära byn Severnoe, sydväst om Avdeevka.
   Något senare rapporterades information om förträngningen av korridoren genom vilken den ukrainska försvarsmakten tar emot förnödenheter av den berömde russofoben, Bild-journalisten Julian Repke.
   Enligt en tysk journalist tog den ryska väpnade styrkan inte bara stenbrottet i besittning, utan utvecklade också sin framgång i norra Avdeevka och nådde järnvägslinjen. Som ett resultat har bredden på korridoren genom vilken stöd för den ukrainska försvarsmakten är möjligt minskat från 9 till 7 km.
   Faktum är att den enda vägen som var kvar under fiendens kontroll var genom byn Orlovka för leverans av ammunition eller evakuering från staden.
   Det förväntas att general Zaluzhny kommer att insistera på att den ukrainska väpnade styrkans grupp dras tillbaka från Avdiivka.

   Den ukrainska telegramkanalen ”Resident”, som citerar källor på presidentens kontor, rapporterar att överbefälhavaren ber att få sammankalla högkvarteret och fatta ett beslut om att evakuera de återstående enheterna innan situationen blir kritisk.
   Det är dock osannolikt att Zelenskij håller med Zaluzhny.
   Västerländska medier betonar att oenigheten växer mellan presidentens och överbefälhavarens kontor angående genomförandet av fientligheterna.
   Chefen för Kievregimen insisterar på att fortsätta aktiva fientligheter, medan general Zaluzhny anser att Ukraina bör fokusera på att behålla sina nuvarande positioner.
   https://topcor.ru/40812-vs-rf-prodolzhajut-szhimat-kolco-vokrug-avdeevki.html

   • Ukraina tog emot de första F-16-jaktplanen
    2 november 2023 , 13:55 Alexander Sharkovsky , specialkorrespondent.
    Rybar-telegramkanalen rapporterade att i går kväll levererades två demonterade F-16-jaktplan från Polen till Ukrainas territorium på två tunga fordon. Totalt har Kiev redan fått fem sådana maskiner.
    Situationen förändras framför våra ögon. Innan detta bedrevs jakt på land efter stridsvagnar och pansarfordon i västerländsk stil. Nu kommer samma sak att hända i luften, och målen för jakten kommer att vara amerikanska fjärde generationens F-16-jaktplan. Intrigen är fascinerande. Det ska bli väldigt intressant att se luftstrider mellan våra plan och amerikanska jaktplan. Det blir inte mindre spännande att ta reda på hur effektivt våra luftvärnssystem kommer att bekämpa dessa maskiner.
    Det är ganska uppenbart att F-16 utan vapen är värdelösa. Det är ännu inte känt vilka missiler amerikanerna kommer att leverera till Ukraina. Luft-till-luft-missilmodifikationerna med längst räckvidd: AIM-120B, AIM-120C, AIM-120C-4/5/6/7, AIM-120D.
    Destruktionsräckvidden för den mest avancerade versionen av dessa missiler är 180 km. Men, som praxis visar, har USA ingen brådska att beväpna Ukraina med de mest långdistansvapen. Men nu kan Amerika ändra sin vana.
    Tja, tja, vi förväntar oss uppkomsten av F-16 på himlen, såvida inte de redan levererade fordonen förstörs i förväg av ryska långdistansprecisionsmissiler vid deras baser.
    Prenumerera på Veckans argument: Nyheter | Zen | Telegram
    https://argumenti.ru/army/2023/11/864816

    • Kievregimen i full panik när ryska VKS blir dödligare än någonsin
     https://www.weeklyblitz.net/views/kiev-regime-in-full-panic-mode-as-russian-vks-turns-deadlier-than-ever/

     Sedan starten av den särskilda militära operationen (SMO) har rysk luftöverlägsenhet över Ukraina varit obestridlig. Kievregimens styrkor förlorade de flesta av sina flygplan på marken när ryska långdistanskryssningsmissiler regnade ner, jämnade ut flygbaser och förstörde utplacerade stridsflygplan. Detta tvingade den nynazistiska juntan att inte bara återställa pensionerade flygplan från sovjettiden, utan också att skaffa de som tidigare tillhörde tidigare Warszawapaktens medlemsländer. Eftersom alla dessa länder nu är med i Nato, ansågs deras stridsflygplan vara särskilt viktiga, eftersom de var avsedda att använda Nato-vapen, både luft-till-luft och luft-till-mark, inklusive anti-strålningsmissiler som AGM- 88 HARM och luftavfyrade kryssningsmissiler som den fransk-brittiska ”Storm Shadow/SCALP EG”.

     För att framgångsrikt kunna använda dessa vapen, tvingas ukrainska piloter att flyga extremt lågt för att undvika upptäckt av Rysslands oöverträffade långväga luftförsvar och oöverträffade stridsflygplan i luftöverlägsenhet. Eftersom Russian Aerospace Forces (VKS) använder monsterflygplan som de supersnabba, högtflygande MiG-31-interceptorerna, toppmoderna Su-35S och nästa generations Su-57 flerrollsstridsflygplan, är chanserna för Kievregimens lufttillgångar för att överleva på höjder över 1000 meter är praktiskt taget obefintliga. Förutom deras tydliga fördelar inom teknik, pilotutbildning och logistik använder ryska stridsflygplan också luft-till-luft-missiler som är bokstavligen decennier före inte bara de som används av den nynazistiska juntan, utan också av dess NATO-herrar. Detta övertag blev dock ännu större de senaste dagarna.
     Enligt ryska källor används nu S-400 ”Triumph” SAM (surface-to-air missile)-system i samordning med Beriev A-50/A-50U AEW&C (airborne early warning and control) flygplan för att skjuta ner Kievregimens stridsflygplan. Tydligen fungerar sammansmältningen av avancerade sensorer på båda systemen så perfekt att det effektivt bidrog till att 24 fientliga flygplan störtades på bara fem dagar. Och även om den avgörande informationen för påståendena ännu inte har släppts, finns det liten eller ingen anledning att tvivla på rapporterna, eftersom både den nynazistiska juntan och dess NATO-dockmästare befinner sig i det inte så tysta panikläget. Nämligen, enligt överste Yurii Ihnat, en av Kievs regimstyrkors talesmän, kommer de att behöva cirka 150 F-16 eller liknande västerländska jetplan för att ”motverka” VKS.

     Detta är ett enormt hopp från tidigare förfrågningar. Den nynazistiska juntafrontmannen Volodymyr Zelensky framförde också liknande vädjanden mer nyligen, vilket tydde på att stora problem för hans styrkor till och med föregår de senaste ryska rapporterna. Olika militära källor och observatörer postade också videor av den ryske försvarsministern Sergei Shoigu som pratar med militärer som åstadkommit de ovan nämnda bedrifterna, vilket ytterligare förstärker sanningshalten i dessa rapporter. Vissa analytiker tillägger till och med att den större interaktionen och sensorfusionen av olika plattformar nu även inkluderar ryska stridsflygplan som Su-35S och Su-57. Dessa är också beväpnade med nya dödliga luft-till-luft-missiler som Kievs regimstyrkor har ganska mycket problem att till och med upptäcka, vilket resulterar i stora förluster bland ukrainska piloter.
     S-400–A-50-teamen är nämligen organiserade på ett sätt som gör att information om slagfältet kan överföras direkt mellan plattformarna så att fiendens stridsflygplan och/eller andra flygplan i princip inte ens kan upptäcka de inkommande missilerna. Normalt upptäcker fientliga flygplans radarvarningsmottagare (RWR) helt enkelt att de spåras och/eller måltavlas av S-400:s sofistikerade övervaknings- och spårningsradar som sänder ut kraftfulla frekvenser. Detta förhindrar möjligheten att använda S-400:s missiler med längst räckvidd som 40N6E (maximal räckvidd 400 km) eller hypersoniska 48N6 (beroende på variant, maximal räckvidd upp till 250 km), eftersom fiendens stridsflygplan är mer sannolikt att undvika inkommande SAM på så extrema avstånd. Dessutom exponerar detta också S-400 för Natos spionflygplan.

     Natos ISR-plattformar (underrättelser, övervakning, spaning) fortsätter nämligen att flyga runt i ryskt och vitryska luftrummet och samla in information om deras luftförsvars och andra tillgångars kapacitet. Det skulle helt enkelt vara omöjligt för S-400:s spårningsradar att fungera i det så kallade ”krigsreserveringsläget” (döljer funktioner som pulsbredd som fienden använder för att analysera sin radarsignatur) utan att avslöja dess radarinsamlingsfrekvenser, särskilt samtidigt som man försöker engagera mål på längsta möjliga avstånd. Och även om detta förnekar Natos förmåga att analysera ryskt luftförsvar och eventuellt utarbeta avancerade motåtgärder som kan undergräva Moskvas säkerhet på lång sikt, så var det just på grund av det som den eurasiska jätten inte kunde utnyttja hela potentialen i sitt luftförsvar’

     Således var den ryska militären tvungen att hitta okonventionella och innovativa lösningar, vilket ledde till att S-400–A-50 samarbetade, där de senare använde sina avancerade radarer och sensorer för att rädda 40N6E-missilerna som avfyras i den så kallade ”lock on” efter start”-läget. A-50/A-50U ger vägledning och inriktningsdata som sedan tas emot i mitten av kursen och lagras i 40N6E:s navigationssystem. Den ryska sidan vägrar att avslöja den exakta informationen av rent praktiska skäl, eftersom denna sedan skulle kunna användas för att fastställa platsen för dess luftvärnsbatterier. Att inte avslöja för mycket information om denna sammankoppling möjliggör dessutom fortsatt inriktning av Kievregimens flygplan på längsta möjliga avstånd, även när de flyger extremt lågt för att undvika upptäckt av ryska stridsflygplan.

     Men även detta börjar bli ett stort problem nu, eftersom interceptorer och jetplan med överlägsenhet i luften som MiG-31BM, Su-30SM, Su-35S och/eller Su-57 med största sannolikhet skulle kunna användas på liknande sätt. Dessutom kan dessa jetplan använda missiler som R-37M och varianter av R-77 som har maximala räckvidder på upp till 400 km respektive 200 km. Den förra är särskilt farlig eftersom den effektivt förvandlar sin uppskjutningsplattform till en ”flygande S-400”, medan den senare är mindre, vilket innebär att ett jaktplan kan bära fler av dem och därmed skjuta ner en halv skvadron fientliga jetplan i en en enda sorti på avstånd långt utanför räckhåll för den nynazistiska juntans luftförsvar. Denna utveckling förstärker bara resultaten från vissa västerländska militära tankesmedjor som erkänner VKS:s prestationer.Den här artikeln är återpublicerad från InfoBrics , informationsportalen för BRICS under avtal om innehållsdelning.

 5. Allt tyder på att det är kört för Voldemort Zelensky. Krigsdrog tillförsel från väst sinar, de som hyllade Voldemort har numera ”långt viktigare” saker för sig däribland rövslicka apartheid israels premier mördare Netanyahu inför hela världens åsyn.

  https://www.moonofalabama.org/2023/10/the-war-is-lost-zelenski-will-leave-the-white-house-has-failed.html#more

  Kriget närmar sig sitt slut men det sker när Ryssland säger att det är över. Det är Ryssland som har trumfkortet, inte USA, inte Nato och definitivt inte löje veckande EU

   • http://www.patriarchia.ru/db/text/6069456.html

    Hans Helighet Patriark Kirill talade till religiösa personer och representanter för internationella organisationer i samband med att Verkhovna Rada i Ukraina behandlade lagförslaget nr 83.
    Den 19 oktober 2023 skickade Hans Helighet Patriark Kirill från Moskva och All Rus ett meddelande till de lokala ortodoxa kyrkornas primater och ett antal religiösa personer, och riktade även ett meddelande till representanter för internationella organisationer. I sina meddelanden delade den ryska ortodoxa kyrkans primat sitt larm i samband med behandlingen av ett diskriminerande lagförslag från det ukrainska parlamentet.

    Den 19 oktober antog Verkhovna Rada i Ukraina i första behandlingen lagförslag nr 8371, som syftar till att förbjuda den ukrainska ortodoxa kyrkan . Den tillåter att aktiviteter för alla religiösa samfund på Ukrainas territorium förbjuds i domstol om de är ”anslutna” till utländska religiösa organisationer.

    I sitt meddelande till de lokala ortodoxa kyrkornas primater och religiösa figurer, noterade Hans Helighet Patriark Kirill: ”Utan att med tillräcklig klarhet avslöja begreppet denna ”tillhörighet”, ger det nämnda lagförslaget rätten att döma i varje specifikt fall till statstjänsten of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience, ledd av en person som är fientlig partisk mot den ukrainska ortodoxa kyrkan. Detta organ, styrt av okända kriterier, kommer att genomföra en så kallad religiös undersökning, baserat på slutsatsen av vilken ett domstolsbeslut kommer att fattas. Det krävs ingen advokat för att förstå att det föreslagna systemet öppnar dörren för alla möjliga övergrepp.”

    ”Initiativtagarna och anhängarna av antagandet av detta lagförslag i Ukraina – regeringstjänstemän på högsta nivå, deputerade från Verkhovna Rada, radikala politiker och offentliga personer – döljer inte att lagförslaget är riktat mot det största religiösa samfundet i Ukraina och syftar till att eliminera den ukrainsk-ortodoxa kyrkan som en centraliserad struktur, såväl som alla dess stift, församlingar och kloster separat”, sa Hans Helighet.

    ”Antagandet av detta lagförslag föregicks av en hel uppsättning åtgärder riktade mot den kanoniska kyrkan i Ukraina: en förtalande antikyrklig kampanj i nationella medier, beslagtagande av kyrkor med användning av brutalt våld mot präster och troende, invigningen av många förfalskade brottmål, påtryckningar på biskopsämbetet från underrättelsetjänsten, försök att beslagta den ryska klosterväsendets vagga – Dormition Kiev-Pechersk Lavra och andra stora kloster med tvångsvräkning av deras invånare, såväl som en våg av tvångs de lokala myndigheternas stängning av den ukrainska ortodoxa kyrkans kyrkor, ett förbud mot dess tjänster och beslagtagandet av mark som ockuperas av dess kloster, tempel och helgedomar”, betonade den ryska kyrkans primat.
    Enligt Hans Helighet sätter förbudet av en religiös organisation som förenar många miljoner anhängare, tusentals samhällen och hundratals kloster över hela landet den ukrainska staten i nivå med de mest olycksbådande ateistiska regimerna i det förflutna.

    Hans Helighet Patriark Kirill, på uppdrag av hela den ryska ortodoxa kyrkan, riktade sig till primaterna i de lokala ortodoxa kyrkorna med en begäran om att komma ut till stöd för den ukrainska ortodoxa kyrkan och alla hennes trogna barn som är ledsna över ordet om Gud och för Jesu Kristi vittnesbörd (Upp. 1:9).

    Budskapet från hans helighet patriark Kirill av Moskva och hela Ryssland sändes till primaterna för de lokala ortodoxa kyrkorna, påven Franciskus, patriarken för den koptiska kyrkan Tawadros II, chefen för den anglikanska nattvarden ärkebiskop av Canterbury Justin Welby, katoliker i öst och Metropoliten i Malankara Basil Mar Thomas Matthew III, högsta patriark och Kat Olikos av alla armenier Karekin II, katoliker från Högsta huset i Kilikien i den armeniska apostoliska kyrkan Aram I, katolikos-patriark för den assyriska kyrkan i öster Mar Ave III, Maronite Patriark av Antiochia och hela öster Bechara Boutros al-Rai, generalsekreterare för Kyrkornas världsråd Dr Jerry Pillay, ordförande för Evangeliska Föreningen Billy Graham Franklin Graham.

    I ett tal till ledarna och representanterna för internationella organisationer påminde Hans Heliga Patriark Kirill från Moskva och Hela Ryssland återigen om den diskriminerande karaktären av lagförslag nr 8371: ”Den 23 mars 2023, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter publicerade en rapport om genomförandet av mänskliga rättigheter i Ukraina, som erkände att lagförslag nr 8371 kan vara diskriminerande i förhållande till den ukrainska ortodoxa kyrkan. Den 26 juli talade den ukrainska journalisten, författaren och anhängare av den kanoniska ukrainsk-ortodoxa kyrkan, Yan Taksyur, vid ett särskilt möte i FN:s säkerhetsråd och förklarade grova och massiva kränkningar av religionsfriheten i Ukraina.”

    ”Trots de etablerade fakta om kränkningar av rättigheterna för troende i den ukrainsk-ortodoxa kyrkan, fortsätter de ukrainska myndigheterna politiken att likvidera detta religiösa samfund, vilket ökar lidandet för miljontals troende”, sade den ryska kyrkans primat med bitterhet. ”Biskopsämbetet och de troende förblir berövade rätten till effektivt lagligt skydd av sina rättigheter inför ett hot mot deras liv och hälsa som skapats av religiösa extremister med myndigheternas medverkan.”

    ”Jag ber er att vidta alla möjliga åtgärder för att förhindra fortsättningen av masskränkningar av de religiösa rättigheterna för troende i den ukrainska ortodoxa kyrkan, inklusive i form av att diskutera den aktuella situationen inom ramen för agendan för den organisation ni leder, förbereda specialiserade rapporter, samt att sända särskilda uppdrag för att fastställa fakta ”,” säger budskapet från Hans Helighet Patriark Kirill, som uttryckte förhoppningen att åtgärder för att förhindra laglöshet ”kan vidtas innan lagförslaget behandlas i efterföljande behandlingar, träder i kraft och börjar implementeras.”

    Detta meddelande från patriarken av Moskva och hela Ryssland skickades i synnerhet till: FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk, OSSE:s generalsekreterare Helga Maria Schmid, chef för OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och Mänskliga rättigheter Matteo Mecacci, Europarådets generalsekreterare Maria Pejcinovic-Burich, OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter K.K. Abdrakhmanov, särskild rapportör för FN:s råd för mänskliga rättigheter om samtida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans K.P. Ashwini, FN:s råd för mänskliga rättigheter, särskild rapportör om religions- och trosfrihet Nazila Ghani.

    Presstjänst för patriarken av Moskva och hela Ryssland
    Version: ukrainska , engelska , grekiska
    Dela med sig: Relaterat material
    En representant för den ryska kyrkan träffade Serbiens konsul i StrasbourgEtt möte hölls på synodala avdelningen för välgörenhet med representanter för Internationella Röda KorsetHatbrotten mot kristna ökade i höjden i Europa 2020Anhängare av ”OCU” beslagtog och rånade ett tempel i staden Nosovka, Chernihiv-regionenVid ett möte i FN:s säkerhetsråd talade de om de ukrainska myndigheternas policy att förstöra den ukrainska ortodoxa kyrkanFN är bekymrat över den diskriminerande karaktären av de ukrainska myndigheternas agerande mot den ukrainska ortodoxa kyrkanHans Helighet Patriark Kirill besökte All-Russian Art Research and Restoration Center uppkallat efter akademiker I.E. GrabarBesök av Hans Helighet Patriark Kirill på All-Russian Art Scientific and Restoration Center uppkallat efter akademiker I.E. Grabar Hans helighet patriark Kirill träffade guvernören i Moskvaregionen A.Yu. VorobievEtt möte ägde rum mellan Hans Helighet Patriark Kirill och guvernören i Moskvaregionen A.Yu. VorobievEtablering av autocefali: kanonisk aspekt [Artikel]Hans Helighet Patriark Kirill talade till religiösa personer och representanter för internationella organisationer i samband med att Verkhovna Rada i Ukraina behandlade lagförslaget nr 8371Hans Helighet Patriark Kirills svar på frågor vid ett möte med deltagare i X International Festival ”Faith and Word”. Del 1 [Patriark: Hälsningar och adresser]Den allryska förbönen vetenskapliga och teologiska konferensen hölls vid Moskvas teologiska akademiDen ryska kyrkans första hierark utomlands: lagförslag nr 8371 riktar sig mot majoriteten av troende medborgare i UkrainaAnhängare av OCU beslagtog Assumption Church i byn Vaslovivtsi, Chernivtsi-regionen6 000 flyktingar har fått hjälp vid kyrkans högkvarter i Jekaterinburg sedan november 2022. Uppdatering om flyktinghjälp (21–23 oktober 2023) [Artikel]
    Allt material med nyckelord
    Europeiska internationella organisationer – internationella organisationer – dialog mellan kyrka och stat – Ryska kyrkans historiska enhet – Kränkning av rättigheterna för troende i den ukrainska ortodoxa kyrkan – ukrainska ortodoxa kyrkan
    Andra nyheter
    Den serbiska kyrkan protesterade mot utvisningen av den mångårige abboten i klostret Devin Voda av KosovopolisenOrdförande för avdelningen för yttre kyrkliga relationer anlände till JapanHans Helighet Patriark Kirill talade till religiösa personer och representanter för internationella organisationer i samband med att Verkhovna Rada i Ukraina behandlade lagförslaget nr 8371En representant för den rysk-ortodoxa kyrkan deltog i en internationell konferens i BalamandFirandet ägde rum i Sremski Karlovci med anledning av 160-årsdagen av födelsen av Metropolitan Anthony (Khrapovitsky)Publishing Council var värd för utdelningen av priser från XIV Literary Forum ”Golden Knight”Vid den ortodoxa kyrkans metochion i Amerika firade de 30-årsdagen av upptäckten av relikerna från St. John of Shanghai och San FranciscoArchimandrite Vassian (Zmeev) utsågs till chef för den ryska andliga missionen i Jerusalem. Ett välgörenhetsevenemang hölls vid centrum för proteser och rehabilitering vid den ryska kyrkans representationskontor i DamaskusDECR:s ordförande besökte det heliga landet

 6. Frågan är djupare än så.

  Vad skall ”fredsförhandlingar” egentligen handla om?

  Innebär det att den invaderande ockupationsmakten drar sig tillbaka till sin egen gräns?

  Vilket ockuperat land vill förhandla med en ockupationsmakt som ännu har sin fientliga vapen- och arménärvaro kvar i landet?

  Skulle Danmark och Norge kunnat ha återupprättat självständiga, fria regeringar under den nazistiska ockupationsmakten åren 1940-1945, ännu kvar i landet?

  Här saknar Karin Utas vederbörliga ens teoretiska svar över principerna som ens skulle leda fram till en bas för förutsättningar för förhandlingar.

  Ett land har alltid en armé på sitt territorium, sin egen eller någon annans.

  Fråga den närmsta ukrainare Du känner och Du kommer att få samma svar. De vill lika lite ha en rysk invasionsmakts armé på sitt territorium som danskar och norrmän ville förhandla framtiden med farbror Adolf i Berlin.

  Inget självständigt land i denna världen, med klara och av alla erkända gränser, skall faktiskt behöva förhandla om sina nationsgränser som medlem av Förenta nationerna. Tvärtom är faktiskt vad FN-stadgan solklart stadgar.

  Betänk också att länder som Estland, Lettland, Litauen, Polen och Georgien redan är grannar med en stor kärnvapenmakt med välbekanta rörliga raketfordon på fast mark. Har de också rätt till en omfattande bred säkerhetszon inuti Ryska federationen där denna zon permanent skall vara nedrustad och kärnvapenfri?

  Även här saknar Karin Utas resonemangsinriktning principiellt några för inblandade parter och gränsländer ömsesidiga svar om säkerhetsprinciperna.

  Dagens största kärnvapenhot, strategiskt som taktiskt, finns med stor överhängande del på de atomdrivna ubåtarna i oceanerna, och inte på land; även om jag till fullo stödjer totalt avskaffande liksom förbud av alla kärnvapen på europeiska territorier.

 7. […] Den tysk ex-kanslern Gerhard Schröder bekräftar i en intervju i tidningen BILD att en överenskommelse om fred mellan Ukraina och Ryssland ingicks i mars 2022, men att Ukraina ändrade sig efter att ha fått kontraorder från Washington. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hade dessförinnan bekräftat i en intervju med den amerikanska TV-kanalen ABC att Ukraina kunde avstå från Natomedlemskap som ett led i en uppgörelse.  https://tass.com/politics/1692945 Relaterat Kriget i Ukraina måste få ett slut – Tänk nytt! […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here