Folk och Freds konferens 2023! Lyssna!

7
2112

 


Internationellt fredsforum lördag 7 januari
i samband med konferensen People and Peace 8-9 januari 2023
Fred och alliansbyggande mellan öst och väst och syd och nord är de frågor som tas upp vid ett internationellt forum den 7 januari kl. 16.00-19.30 UTC+1. Det internationella forumet initieras av nätverket Perople and Peace i Sverige tillsammans med International Peace Bureau (IPB) och nätverket Prague Spring 2 (PS2).

Forumet inleds med en diskussion om tillståndet i världen med Walden Bello från Focus on the Global South, Amineh Kakabave, tidigare parlamentsledamot i Sverige född i Kurdistan som Erdogan vill ska utvisas från Swden och Ingeborgs Breines, WILP Norge och tidigare ordförande i IPB och Unesco-chef. Kommentarer lämnas av Sean Conner, Neringa Tumenaite och Maximiliam Isendahl, tre unga aktivister från freds-, antirasist- och Via Campesina-rörelserna. I ett andra avsnitt behandlas behovet av freds- och klimatallianser över gränserna särskilt av den ryske krigsmotståndaren Aleksey Sachnin, pacifisten Yurii Sheliazhenko från Ukraina, den socialistiska feministen Enikö Vincze från Rumänien, Soumya Dutta, klimaträttviseaktivister från Indien och Leo Gabriel, medlem av det internationella rådet för World Social Forum.

Tid: 7-8-9 januari 2023.
Plats: Online och på plats i Sälen, Sverige.
PROGRAM MÄNNISKOR OCH FRED 2023 (Folk och Fred)
Lördag 7/1 – Internationellt forum, på engelska
Avsnitt 1 – Världens tillstånd, 16:00-18:00 (UTC+1)
Walden Bello, Fokus på det globala syd, Filippinerna
Amineh Kakabaveh, socialist och kurdisk frihetskämpe
Ingeborg Breines, WILPF Norge
Kommentarer:
Sean Connor, verkställande direktör, IPB
Neringa Tumenaite, antirasistisk ungdomsrörelse, UNITED
Maximiliam Isendahl, jordbrukare, Via Campesina Sverige.
Sektion 2 – Fred och alliansbyggande öst-väst och syd-nord, 18:15-19:30 (UTC+1)
Yurii Sheliazhenko, ukrainska pacifistiska rörelsen.
Aleksey Sachnin, antikrigsdemonstrant, Ryssland
Enikő Vincze, socialistisk antikrigsfeminist och bostadsaktivist, Rumänien.
Soumya Dutta, aktivist för klimaträttvisa, Indien
Leo Gabriel, PS2 och medlem av World Social Forum International Council.
Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/83735402659?pwd=SzA4bHZRa3dvdFlWUFA4S1dUTkVPUT09

Söndag 8 januari – Människor och fred, dag 1, svenska och andra nordiska språk
10.00-10.15 Öppningsceremoni
10.15-12.00 – Session 1 – Situationen och vad gör vi nu?
Ann-Margrethe Livh, internationell arena och solidaritetsaktivist
Jonathan Feldman, ekonomihistoriker engagerad i freds- och miljöfrågor
Tomas Magnusson, tidigare ordförande IPB
12:00-13:00 – Lunchpaus
13:00-15:00 – Session 2 – Nej till kärnvapen och ett globalt Nato
Ulla Klötzer, Kvinnor för fred Finland
Stefan Lindgren, författare till boken Dö för NATO, (dö för NATO)
Valter Mutt, utrikespolitik
Eva Myrdal, Samarbete mot Nato-medlemskap
15:00-15:30- Rapport och kommentar till Folk och Försvar i Sälen med Natos chef Jens Stoltenberg, Sveriges statsminister Ulf Kristoffersson och Finlands utrikesminister Pekka Haavisto som talare.
Lars-Gunnar Liljestrand, Rädda alliansfriheten
15:45-17:45 – Session 3 – Är rättsstaten och demokratin båda kastade i papperskorgen?
Pia Björstrand, försvarsadvokat för miljöaktivister och talesperson för Climate Action.
Håkan Cifci, medlem av utrikesutskottet i Kurdiska nationalkongressen.
Andi Olluri, mediekritisk författare
19:00-20:30 – Kvällssession 4 – Nordiska fredssamtal
Inledare:
Marko Ulvila, fredsaktivist Finland och initiativtagare till finsk-svenskt samarbete om nej till Nato-medlemskap och Rojava-solidaritet.
Marianne Laxén, pacifist och feminist, Finland
Liss Schanke, WILPF Norge
Hasse Schneidermann, Fredsministeriet, Danmark
Ingalill Bjartén, fredsaktivist, Sverige

Måndag 9 januari – Folk och Fred (sändning från Sälen, dag 2)
10:00-12:00 – Pass 5 – Ukraina och den globala konflikten med plundring, svält, förgiftning och krig
Annika Lillemets, solidaritetsaktivist för Afrika
John Hörnquist, tidigare redaktör Socialistisk Debatt och internationalist
Tord Björk, aktiv i Jordens Vänner Sverige och medgrundare av Nätverket för Människor och Fred, rådsmedlem i Internationella Fredsbyrån.
12:00-12:30 – Rapport och kommentarer om Folk och Försvar
12:30-13:30 – Lunchpaus
Avslutningsceremoni
13:30-15:00 – Session 6 – Bygg landet nu!
Inledning 13:30-13:40, Talare 13:40-14:20, Samtal 14:20-15:00.
Helena Thau, livsmedelsförsvar, Edsele
Siri Lundström, Skogsförsvaret, Holmsta.
Jonathan Lange, ung syndikalist, övergång underifrån och energiförsvar.
Maria Engelbrektsson, byakademin
Jörgen Andersson, Fjällbete och Nordiskt nätverk för regenerativt jordbruk.
15:00-15:45 Paus för fika m.m.
15.45-17.30 Session 7 – De-eskalering för social och ekologiskt rättvis övergång
KG Hammar, aktiv inom den kristna fredsrörelsen
Ellie Cijvat, aktiv i flyktingpolitiska rörelsen, fd ordförande för Jordens Vänner

Thomas Wallgren, professor i filosofi vid Helsingfors universitet och fredsaktivister
17.30-18.00 Antagande av uttalandet för Människor och fred 2023, avslutningsceremoni

Detta internationella fredsforum kommer i en tid då vi står inför accelererande krig, sociala och ekologiska konflikter samt konflikter mellan nord och syd. I denna situation är det både ett växande internationellt samarbete mellan rörelser samt starka kopplingar till lokala och nationella erfarenheter av betydelse. En allians mellan freds-, miljö- och övergångsrörelser har vuxit fram. Arbetet för att bygga upp förtroende lokalt och skydda mat, skog och energi är gift med solidaritet mot alla former av förtryck och behovet av nedrustning för en social och rättvis övergång.
Här ger den drastiska förändringen i Sverige av 200 års framgångsrik alliansfri politik en erfarenhet av internationellt intresse. Ansökan om medlemskap i Nato har öppnat upp för påtryckningar på Sverige. Sverige har redan upphävt sitt förbud mot vapenexport till Turkiet, ett av flera krav som den turkiska regeringen har ställt på Sverige. Svaret på behovet av att ta itu med den mångfacetterade krisen på alla nivåer och de akuta hoten mot kurder i Sverige har medfört att man måste nå ut internationellt både till grannländerna och utanför. Dessa och andra frågor kommer att tas upp under den 8-9 januari av svenska och nordiska talare.
Folk och Fred startade för tre år sedan som ett svar på hur vapenindustrin och Nato-anhängare mer och mer dominerade det årliga mötet i Sälen som kallas Folk och Försvar. Sålunda är vår store vapenhandlare Jacob Wallenberg en av talarna denna gång tillsammans med Natos chef Jens Stoltenberg. Konferensen sponsras följaktligen också av Bill Gates, USA:s största ägare av jordbruksmark och globalt inflytelserik i många frågor. Alla parlamentspartier deltar också, som alla är överens om den nuvarande politiken att drastiskt öka militärbudgeten.
Vi hoppas kunna bidra till den gemensamma kampen över alla gränser för fred och klimaträttvisa och ser ert deltagande i detta evenemang som mycket välkommet.

——————————————————————————————————

Freds- miljö- och omställningsrörelsen manar till samling för Folk och
Fred igen samtidigt som vapenindustrin har klassträff i Sälen i början av
januari. Deras konferens heter Folk och Försvar. Den var tidigare
vad den heter men det folkliga är borta och försvar förbytt till
ideologiskt anfall.
Folk och Försvar befolkas huvudsakligen av personer från militären och
försvarets tankesmedjor, ofta tillsammans med näringslivets eller
utländska tankesmedjor som Atlantic Council vars uttalade syfte är att
främja USAs överhöghet i världen. Och andra som gillar krig. Inte för
dödandets skull utan för affärerna.  Samtliga riksdagspartier
deltar också som alla är eniga om den rådande upprustningspolitiken.
Som en reaktion gör vi en alternativ konferens på temat Fred på
Jorden – Fred med jorden. Vi samlar också några i Sälen men sänder
främst över nätet. Men vi är inte bara en reaktion. Vi börjar nu
aktivt skissa på alternativa system för naturbruk, för
livsmedelsförsörjning, för robusta byar, för jordbruk som gynnar
kolinlagring och biologisk mångfald. För återskapande av
civilsamhällen med hållbar matproduktion. Vi bygger fred.
Vi låter modiga människor komma till tals, tex Amineh Kakabaveh, NATO
motståndare som står upp mot svenska regeringen och Erdogan för
kurdernas rättigheter, Aleksej Sachnin, rysk krigsmotståndare, Pia
Björnstrand, försvarsadvokat för klimataktivister och talesperson för
Klimataktion, Sean Connor, generalsekreterare för Internationella
fredsbyrån som uppmanar till eldupphör i krigen under julen, Thomas
Wallgren, professor i filosofi, socialdemokrat och NATO-motståndare i
Finland, Helena Thau som värnar om maten från Samförsörjningsgruppen
i Edsele (Matvärn), Siri Lundström, från Skogsvärnet i Holmsta som arbetar för
återskapande av allmänningar i skogen och Jonathan Lange, ung
aktivist från Kraftvärnet och Omställning underifrån.
Tid: 7-9 januari 2023.
Plats: På nätet och på plats i Sälen.
Anmälan: För att delta i Zoom anmäl dig till: . För att delta i arrangemanget från Sälen anmäl dig till .
Mer information: Thorsten 070-5200761, Tord 072-2151690.
Arrangör: Nätverket Folk och Fred.
Kostnad: Det kostar inget att delta. Allt arbete görs ideellt och inga arvoden utgår till de medverkande. Boende i Sälen till ordinarie stugpriser. Om du vill stanna och åka skidor: 0280-22222 på Sälens B&B

Läs mer! https://www.facebook.com/folkochfred

Föregående artikelOckså veteraner i USA vill avsluta kriget i Ukraina 
Nästa artikelTre gånger som Soleimani räddade amerikanska liv.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Aleksej Sachnin. som skall vara med i Folk och Fredskonferensen 2023. Honom har jag hört för många år sedan, det finns inget tvivel om att han verkligen är en Putin hatare, han har alltid i alla intervjuer talat väldigt illa om Putin, så det har känts väldigt överdrivet. Kunde de inte hitta någon mer neutral person.

  I alla fall har han trots alla dessa år med ”Putin hat” i Sverige, så råkade han skriva om högerextremt våld i Ukraina, och genast blev han misstänkliggjord att han trots allt ”Putin hat” var en kreml agent.

  Det är så sjukt, så få se hur mycket han måste spy ut nu för att alla skall förstå att han verkligen hatar Putin. Han kanske måste överdriva, för så sjukt är Sverige i dag. Att man måste överdriva för att inte hamna i båset ”kremlagent”.

  Tord Björk skrev om karaktärs mordet på Aleksej Sachnin 26 augusti 2020, bl.a. följande:

  ”För Sachnin gick det sämre. Han förlorade inte bara Ordfront som plattform. Så länge han enbart skrev kritiska artiklar mot Putin eller om sina fängslade partikamrater var dörrarna öppna hos DN, partier och mänskliga rättighetsorganisationer. När han i någon enstaka artikel också skrev om högerextremt våld och förföljelse av oppositionen i Ukraina stängdes de plattformar han haft och mycket mer förutom Aftonbladets kultursida.”

  Så här skriver Sachnin:
  ”De ukrainska oligarkerna förlitade sig på rena fascister, och förde en blodig och diskriminerande politik mot de miljontals rysktalande invånarna i Donbass. Men det gör inte att man kan bortse från huvudfakta: Nu är det Putins Ryssland som har startat kriget.”

  Han undviker det faktum att Ukraina startade ett krig mot Donbass, det var krigsflygplan och pansarvagnar. Det sa f.d. nato rådgivaren och underrättelseofficeren Jacques Baud också som var i Ukraina år 2014 då Ukraina startade kriget mot Donbass. Baud Säger att Ukraina startade kriget. Sachnin undviker att säga att det var ett krig, men det var faktiskt ett krig.

  Men han har kontakt med antikrigsrörelsen i Ryssland, som tror att Ryssland ljuger med allt de säger och skriver, att alla döda på gatorna i Donbass var rysk propaganda.

  Masha som är en antikrigprotestant i Moskva, lyssna på henne och förstå hur de tänker och hon tror att de är så fastlåsta i sitt tankesätt så att de inte kommer att lyssna på henne, när hon berättar hur verkligheten ser ut i Donbass. Så indoktrinerade är de i anti-rysk propaganda, så de tror att de döda på gatorna i Donbass är skådespelare.

  https://www.youtube.com/watch?v=0OysQ7yQl_o

  • Tack, jag har ingenting att göra med programmet i Folk och Fred i år. Mina två föreslagna talare Eva Myrdal och Andi Olluri deltar.

 2. Man blir mållös, nu skall Kakabaveh vara med på Folk och Freds konferensen, när YPG som hon tigger pengar till begår kriminella handlingar i Rojava området.
  Medan syrier svälter, och YPG får 376 miljoner dollar, svenska skattekronor. YPG som är USA:s närmaste allierade och privata tjuvar som stjäl Syriens olja och vete, varför i herrans namn skall vi ge dem någonting överhuvudtaget. USA skall väl försörja sina egna tjuvar och hantlangare.
  Om jag kunde skulle jag skatte vägra, men det går inte. Det går utför med Sverige, hur skall man få skattemoral, när pengar kastas till kriminell verksamhet, medan syrier svälter.
  I riksdagen argumenterade man för att de slåss mot IS, men i verkligheten är det mest syriska arabarmén, Iran och Ryssland som har gjort avgörande insatser mot IS i Syrien. Det har även Pentagon rapporterat om.

  // Pentagon har skrivit en rapport om insatsen som USA gör mot IS i Syrien är lika med noll. Det är Ryssland. syriska armen. Iran och Libanesisk Hizbollah som strider mot IS i Syrien. Mellan januari till juli 2021 bombade Ryssland 100 mål i Syrien medan USA bombade 12 mål. Det offentliga USA beskriver en motsatt verklighet mot rapporten.//

  Eftersom Ryssland gör en så stor insats mot IS, vilken belöning skall Sverige ge dem?.
  Häva sanktionerna som är olagliga och kriminella mot Syrien?.
  Vet våra politiker överhuvudtaget någonting, skall de här medlen gå till den stora armé som kurderna lovat USA att skapa?.
  Våra riksdagsmän kallar YPG för frihetskämpar, vet de inte att de förtrycker andra minoritetsfolk i området Rojava?. Att de skjuter mot demonstranter som demonstrerar mot deras förtryck.

  USA styr helt kurderna i området vilket är välkänt, de har själva valt att vara allierade med USA. De släppte ut farliga IS-krigare för vidare transport till Ukraina för att slåss mot ryssarna, har våra skattekronor gått till transporten kan man undra.

  Assyrier, armenier och andra syrier måste acceptera att bli styrda eller utvisade från området av kurdisk milis, de som levt tillsammans i generationer innan kurdisk milis tog över området.
  De kurdiska styrkorna har samarbete med de amerikanska illegala ockupanterna.
  I media får vi en romantiserad bild av kurdiska krigare, och en lögnaktig berättelse om att de är i majoritet i de områden där de tvingar på befolkningen sina regler och sitt språk.
  Det går snabbt för ett folk att bli förtryckare.

  Den syriska journalisten Sarah Abed berättade att de kidnappade unga kristna pojkar och skickar dem till frontlinjen. (Detta är precis som de islamistiska syriska krigarna klagade över att Erdogan gjorde med dem, lät dem gå i fronten för att bli kanonmat medan turkisk militär fick gå längre bak för att få skydd)
  Det pågår en etnisk rensning och tvångsutvisning av ursprungsbefolkningen.
  Laith Marouf säger till RT:
  ”Så, verkligheten är att vi har en etnonationalistisk kolonialstat för bosättare som upprätthålls av imperiet, kallad Rojava – och den säljs på exakt samma sätt som Israel såldes på 1940-talet. Det är som att klippa och klistra propaganda som säger att vi skapar en utopi av sekulär och socialistisk regering i ”havet av barbariska araber .”
  RT slutar med att skriva:
  Och du kan vara säker på att om det varit Syrien som begått dessa brott, skulle media rapportera högt och regelbundet. Men eftersom de bärs ut av marionetter från väst är allt tyst på den fronten.

  De rysktalande i Donbass är däremot frihetskämpar som inte förtrycker andra minoriteter, såg att de hjälpte romer att bli evakuerade till Ryssland, som har blivit förtryckta och bortjagade av ukrainare. De flesta romer har nog flytt helt från Ukraina, när deras läger sattes i brand och de blev slagna under ropen ”försvinn dit där ni hör hemma” av ukrainska patruller.
  Så de förtjänar mer att få sitt eget styre, för de har blivit utsatta för ett kriminellt förtryck, vilket kurderna i Syrien aldrig varit med om, utan blivit behandlade med respekt av Syrien.

  QSD/SDF är olika benämningar men är samma sak. YPG ingår där som den mest dominanta parten
  Local sources told SANA that QSD militia gunmen raided Hittin farm in Raqqa northern countryside, and the town of Jdaidet Kaheet, in the eastern countryside.

  QSD gunmen encircled the area for several hours, opened random fire to intimidate the citizens, then they kidnapped a number of civilians and took them handcuffed to their headquarters in the area.

  Bushra Dabin / Hala Zain

  Intensiteten i kidnappningarna ökar, är det tack vara svenska skattekronor?
  Socialdemokraterna köpte Kakabaveh röst för 376 miljoner dollar.

  Skall pengarna gå till mutor för kurdernas kriminella verksamhet att röva bort unga män, som i årsskiftet då 30 unga pojkar blev bortrövade i byar i området Rojava?.
  Skall pengarna gå till bortrövande och fängslande av journalister i området? .

  • Jag har kraftigt protesterat mot att man i förslag till uttalande från konferensen nämner Rojava i positiva ordalag.

   ”Uttalandetexten har varit ute på remiss i arbetsgruppen och i nätverket.
   Texten kommer att arbetas vidare på så att man går igenom de insamlade förslagen på kvällen efter det internationella forumet.
   Därefter kommer det putsade förslaget presenteras på dag 1 söndag, före lunch, där man ber konferensen att ta ställning till texten.
   Det färdiga uttalandet antas i samband med avslutningen, dag 2.”

  • Det är många som hedrar Soleimani på 3-årsdagen för hans död.
   I Palestina en stor ceremoni för honom, så också i Irak.
   Det var nog Bolton som lyckades lura Trump att utfärda dödsdomen mot Soleimani, och Trump som inte fattar någonting om utrikespolitik, trodde väl att han skulle bli en hjälte som vågade avrätta en fiende till USA. CNN beskrev Soleimani som en stor terrorist.

   En irakisk domstol har nu utfärdat en arresteringsorder på Trump, att han skall ställas inför rätta för den kriminella handlingen som han beordrade.

   Top Iraqi MP urges immediate withdrawal of all US-led forces from Iraq

   🔹The Fatah (Conquest) Alliance in the Iraqi parliament has called for an immediate withdrawal of all US-led foreign military forces from the country, days after the anniversary of the assassination of top anti-terror commanders by the US military.

   Barry Grossman says, we would have not seen a complete defeat of Daesh and other terrorists in Iraq and Syria without the efforts of General Soleimani and Abu Muhandis.

   ”The architect of the Defeat of ISIS in Iraq and Syria”
   Ammar Kazmi on General Soleimani’s role in the defeat of the Daesh terrorists

   En präst i Aleppo hyllar general Soleimani

   https://www.youtube.com/watch?v=4jNtb4Fgyl4

   Samma präst som Tulsi Gabbard intervjuade vid besök i Syrien och blev utfryst i USA.
   Rev. Ibrahim Nseir of the Arab Evangelical Presbyterian Church of Aleppo walked with Congresswoman Tulsi Gabbard in front of the rubble that was once his congregation’s place of worship. He describes the destruction of their church when it was taken over and bombed in 2012 by terrorists who want Syria to become an Islamic State. gabbard.house.gov

   https://www.youtube.com/watch?v=bwA2Sfo3HIc

   Det var inte tal om att USA och EU skulle sluta bomba Syrien, tvärtom ropade alla BOMBA!!!
   Märklig värld jag lever i.

 3. Aleksej Sachnins behandling liknar till 100% Andrej Nekrasovs behandling. När han gjorde filmen om Litvinenko, blev han Västeuropas gunstling. När han gjorde sedan filmen ”Magnitskij lagen – bakom kulisserna” blev han utstött direkt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here