Eva Myrdal på Folk och Freds konferens ”Samarbete mot Nato-medlemskap”

14
1963

Tack för inbjudan att tala här på temat att bygga motstånd mot svenskt Natomedlemskap.

 

Folk och Freds konferens 2023!

Här ger jag några exempel på motståndet under tioårsperioden 2012 till 2022. Därefter några tankar kring pågående opinionsarbete med sikte på att bygga en enhetsfront. Under de första minuterna kanske ni uppfattar en berättelse om nederlag men budskapet – om jag lyckas – är något annat.

Här diskuteras praktik – teorin ligger underförstådd och kan diskuteras i annat sammanhang.

Vi minns alla hur det var förra året. Ännu den 26 mars kunde jag säga på föreningen Nej till Natos och Folket i Bild/Kulturfronts manifestation på Sergels torg i Stockholm:

Det är utmärkt att statsminister Magdalena Andersson sagt offentligt att det inte nu är tid för Sveriges regering att ansöka om medlemskap i Nato.”

SAP, landets största parti, hade påbörjat en U-sväng i Nato-frågan och vi ville bidra till en offentlig debatt. Folket i Bild hade tagit initiativ till Nordiska Fredsamtal i Degerfors redan 2012 för att samla intresserade att bli kunnigare och bilda opinion mot Sveriges pågående aggressionskrig i USAs och Natos ledband och mot Värdlandsavtalet med Nato som då började diskuteras offentligt. Föreningen Nej till Nato bildades när frågan om värdlandsavtal hettade till 2014 – och har agiterat troget på gator och torg på många håll i Sverige sedan dess.

Varje initiativ står på föregångares axlar – och talare och skribenter var personer som under många år – och i andra sammanslutningar – drivit frågor mot kolonialism, aggressionskrig och kärnvapen. Stor nytta har vi haft av nätsidan Alliansfriheten.se sedan 2015. Torrt och icke-agitatoriskt har den bl. a hävdat FN-stadgans förbud mot aggressionskrig, benat ut det internationella rättsläget och länkat till publicerade texter av såväl krigsförespråkare, som Peter Hultqvist, som krigsmotståndare. Det är plågsamt att läsa fiendens texter – eller hur? Men känner man inte sin motståndare kommer man alltid att förlora – det är en mycket gammal sanning.

Vi kan se tillbaka på tio år av agitation driven av flera små fredsorganisationer, partier och tillfälliga enhetsfronter mot Sveriges aggressionskrig och Nato-samarbete. Minns demonstrationen mot krigsövningen Aurora i Göteborg 2017 med ambitionen att vara nationell och som organiserades av 33 organisationer och partier – den samlade mellan 3000 och 5000 deltagare. 90 till 151 personer per organisation och parti. Varför så få?

Man kan diskutera paroller och talare – men en fundering vi borde ha är att det inte räcker med att samla föreningar – vi måste också nå utanför respektive förenings begränsade krets av aktiva.

Vi som arbetat på skilda håll men med samma mål eller tillfälligt gemensamt med samma mål kan konstatera att vi inte förmådde stoppa Sveriges aggressionskrig i Natos ledband – de blev bara fler åtminstone fram till sommaren 2022. 20 års krig under Nato’s rules of engagement i Afghanistan har gett oss en officerskår lojal med Natos generaler. Värdlandsavtalet stoppades inte utan blev till en Natoansökan. Men motståndet upphörde inte heller och det är vad fortsättningen handlar om.

Bara en dryg månad efter Anderssons försäkran, i tal på Ung Vänsters m fls demonstration den 7 maj tvingades jag notera att statsminister Magdalena Andersson den 24 april meddelat svenska folket, via Svenska Dagbladet, att det inte kommer att bli någon folkomröstning i frågan om Natomedlemskap: ”Det finns viktiga frågor i en sådan folkomröstning som man inte kan diskutera. Viktiga frågor som inte kan komma upp på bordet

Budskapet är tydligt. Vi medborgare skall betala och dö för Nato – inte undersöka innebörden i ett medlemskap och inte debattera offentligt.

Riksdagens majoritet var enig. Frågan bannlystes från samtliga riksdagspartiers valrörelse. Det vi medborgare kunde konstatera var att inte något av riksdagspartierna vände sig till oss – vi som försörjer dem – för att söka stöd och för att kunna kombinera motstånd i riksdagen med organiserat motstånd i civilsamhället runt landet.

Från partier och stora organisationer blev det tyst. Men inför SAPs interna slutdiskussion tog Svenska Fredskommittén ett nationellt initiativ och gick ut med ett upprop till över 230 föreningar i Sverige. Ett 40-tal slöt upp för en digital diskussion och det fattades beslut om att genomföra manifestationer runt om i landet i anslutning till det datum som angetts för SAPs interna beslut. Beslutet tidigarelades med kort varsel. Redan den 16 maj fattade den dåvarande regeringen beslut om att ansöka om Natomedlemskap.

Vilka föreningar som anslöt till Svenska Fredskommitténs appell varierade över landet och ingenstans var deltagandet i manifestationerna överväldigande.  I Stockholm togs två skilda initiativ till demonstrationer samma dag, lördag 21 maj- som var och en inte samlade mer än några hundra deltagare.

Här har vi anledning att stanna upp. Praktiken visade oss som svarat på appellen att det ännu inte fanns någon organiserad kraft i Sverige som förmådde mobilisera opinionen att visa samlat motstånd. Vi insåg att huvuddelen av människorna här i Sverige inte är organiserade i föreningar. Digitala bubblor når bara dem som vistas i dem. Vi måste ut på gator och torg – och vi måste var och en i vår vardag arbeta där vi finns. Sven Britton, läkare och mångårig medlem i SAP och i läkare mot kärnvapen har tagit fasta på detta. I SAPs Aktuellt i Politiken den 3 januari kunde vi läsa hans upprop för att skapa nätverket ”Socialdemokrater för militär alliansfrihet”. Han siktar mot det långvariga motståndet och skriver om ett framtida nätverk att det ” kan vara med och påverka utvecklingen av den framtida försvars och utrikespolitiken även i händelse av ett slutligt godkännande av den inlämnade Nato-ansökningen.”

Socialdemokrater för Militär Alliansfrihet- ett upprop

Kanske kan motsvarande initiativ tas av medlemmar i andra riksdagspartier? Det skulle vara en pusselbit i motståndet – men trycket behöver komma från gatan – de många, den allmänna opinionen. Vi behöver arbeta vidare för att hitta en gemensam plattform bortom organisationsegoism och kortsiktiga taktiska vinster.

Svenska Fredskommitténs initiativ utvecklades i augusti till ett nationellt nätverk av föreningar och enskilda för kunskapsuppbygge och opinionsarbete – Nätverket Nej till svensk Natoanslutning som beslutat arbeta fram till ett eventuellt riksdagsbeslut om medlemskap. Ett nätverk utan styrelse med bara en samordningsgrupp som håller kontakt över landet, inga stadgar, ingen budget – allt löses lokalt med inriktning på agitation men grundat i en gemensam plattform som formulerar problem och krav och de sammanfattande parollerna:

 • Ja till svensk alliansfrihet – Dra tillbaka ansökan om svenskt NATO-medlemskap
 • Inga kärnvapen eller Natobaser på svensk mark – Gör inte Sverige till en måltavla
 • Inga svenska soldater till NATO:s krig
 • Skriv under FN:s förbud mot kärnvapen – Nej till kärnvapen
 • Vi kräver global nedrustning – Ja till fred

Notera den sista parollen. I Nätverket ingår de som är för ett värnpliktsbaserat territoriellt försvar som agerar inom Sveriges gränser och de som är pacifister. Motståndet mot en svensk Natoanslutning är dock av övergripande gemensamt intresse. Och en värld utan vapen är en önskad framtid lätt att enas kring.

Nätverket utgår från: ”Vad kan vi göra?” -dvs. hur kan vi driva frågan för alliansfrihet och mot ett svenskt Natomedlemskap.

 1. Nu när en svensk ansökan att bli medlem i Nato lämnats in – men ännu inte bifallits av alla Nato medlemmar. Vi måste hävda Sveriges rätt att besluta enligt svensk lag och de internationella konventioner vi anslutit oss till och motsätta oss Turkiets krav på utlämning av politiska flyktingar i strid med detta. Och makthavarna vilar inte på hanen – de lägger många förslag till beslut i riksdagen för att förbereda Natomedlemskapet – lagen mot utlandsspioneri fick de igenom före jul, nu gäller det Nato-trupps tillgång till Sveriges territorium och en utredning om möjligheten att skicka personer som genomgått värnplikt till Natos krig. Vi måste läsa på nu och formulera krav grundade i fakta.
 2. ”Vad kan vi göra?” OM ansökan bifallits av alla Natos medlemsländer och riksdagen står inför att rösta om promemoria Ds 2022:24 med förslag om att riksdagen godkänner Sveriges Natomedlemskap. Nätverket Nej till svensk Nato-anslutning kommer att skicka en appell för en nationell manifestation utanför riksdagen med sikte mot bredast möjlig anslutning – 1/10 bara av Stockholms invånare är 200 000 människor. Vi behöver vara många som förarbetar detta på gator och torg.
 3. ”Vad kan vi göra?” OM riksdagens majoritet röstat ja till Sveriges Natomedlemskap? Natoanhängarna kan inte kriga utan soldater och pengar – riksdagsbeslut kommer att vara snubbeltråd för dem inför varje omröstning – pålästa kan vi resa motstånd mot varje beslut – att JAS patrullerar Arktis för USAs räkning, att vi exponerar oss för anfall genom Nato-baser, att värnplikt betyder krigstjänst för USA. Unga som skall mönstra är en viktig grupp att komma till tals med!

Och det räcker inte med analys och genomtänkta argument. En genväg är att gestalta analysen – i bild, dikt eller med sång och scenkonst. Se på initiativet som Karin Sunvisson med flera tecknare tog – Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato som samlat över 130 tecknare att skapa bilder på temat. Utställningen visades en kort tid i Stockholm, och nu i Göteborg, katalogen – vars överskott går till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen – är nästan slutsåld och flera av bilderna har använts för plakat i demonstrationer och affischer på sta’n.

I sådana initiativ finns stor kraft. Om alla vi som är motståndare till Sveriges Nato-medlemskap förmår fortsätta att arbeta – om inte gemensamt så åtminstone parallellt med insikten om att det som gynnar USAs och Natos krig är det omedelbara hotet och ett större problem för var och en av oss än det vi uppfattar som parallellorganisationernas bristande analys – om vi förmår detta kommer vi att förbereda vägen för kommande generationers kunskapsunderbyggda motstånd. Och ingenting skulle ju bli bättre av att ge upp!

 

Föregående artikel97 procent av ungrarna är emot sanktioner mot Ryssland?
Nästa artikelLiberal! Fosterlandet räknar med dig, bevara alla dina krafter åt det!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

14 KOMMENTARER

 1. Bra men det är väldigt dåligt information för att få medlemmar till Nej till NATO.
  Riksföreningen nej till NATO har i princip ingen information om hur du blir medlem.
  Verkar nästan som sabotage.
  Det borde stå med stora bokstäver.
  VILL DU BLI MEDLEM I NEJ TILL NATO!?
  Hur man engagerar sig och program för träffar och aktiviteter m.m.
  Här finns mycket att göra.
  Tack för en jättebra sida.
  Mvh

  • Man bör bygga ett hus som står stadigt på en solid grund! Stämningen i huset måste vara gästvänlig! Då vill folket gå in i huset.

   ”Nej till Nato” (två negativa ord) i Växjö vill inte ha nya medlemmar och nya talare. De tror inte på yttrandefrihet eller åsiktsfrihet till folket i realiteten.

   Det är typ sju vid Växjös ”speakers corner” som sedan häckar på bankmaffians Facebook och som lockar in folket dit. Om Facebook har lurat dem med falska tittarsiffror och bots vet jag inte, men resultatet är talande. Skälv har jag ingen Facebook. https://stallman.org/facebook.html

   När man påtalar dubbelmoralen med att befinna sig på bankmaffians plattformar, trots att det finns bättre och de vet bättre, så blir de sura och så tar de bara mikrofonen ifrån dig. De tål inte minsta kritik, kritik i all välmening för att locka till goda plattformar och därigenom skapa världsfred.

   Mitt tal som jag hade förberett ville de därefter inte höra alls.

   Klart att det går dåligt för världsfreden när en organisationen inte består av toleranta, varma och välkomnande individer, som kan ta kritik och kan förändra sig till det bättre.

   Vill man dessutom ha något som t.ex. ”världsfred” måste man formulera det man vill ha med enbart positiva ord, ord som folk föreställer sig, d.v.s. bara ha sådana ord i sina slogans som man vill se!

   Välkomna alla varma goda människor som föreställer sig världsfred! Börja med att meditera om ni vill be om ursäkt till alla fredliga människor som ni vill attrahera! Vill ni inte det så säger det allt om er!

 2. Det är ett i sanning europeiskt politiskt och intellektuellt totalhaveri vi bevittnar.

  Europa: med 800 miljoner invånare, världens och världshistoriens politiska urhem, världens rikaste och mest produktiva kontinent, kan inte ta hand om sin jords säkerhet, sina länders diplomati och tänka egen utrikespolitik; än mera sköta sin säkerhetspolitik, som vuxen och myndig.

  Det måste, här, skötas av någon annan. En amerikansk lillebror med kulturellt-historiskt mindervärdeskomplex, och 300 miljoner invånare – måste kallas in cowboy style och med sin kulturellt inbyggda våldsamma, vapenfetischistiska berserkerism, för att ”skydda Europa”.

  Det är ynkligt. 400 miljoner europeiska män ligger alla tydligen på divaner, dricker rödvin och läser poesi och filosofi dagarna i ända.

  När ska vi européer för en gång skull ta ansvar för egen säkerhet, ha egen diplomati och egen säkerhets- och utrikespolitik?

  När skall Europa bli fritt, självständigt och sköta sin egen trädgård, helt enkelt?

  Européer är inte herre i eget hus. Det är dags att bli det!

  När skall 1945 års amerikanska ockupationstrupper åka hem?

  • @Johan de Naucler 20 januari, 2023 At 17:17
   Håller med delvis. Men Europa är inte världens och världshistoriens urhem i något avseende, det är Kina. Världen som vi känner den idag bygger helt på det historiska Kina, kinesisk teknologi, kultur och samhälle. Bara att nämna papperet, tryckerikonsten, medicinen, akupunktur, penicillinet, porslinet, skeppsbyggnad, kompassen, rodret, alkohol (9,000 år sedan), te, masugn och smides ugn att tillverka stål, seismografen, papperspengar, gaffeln, åran, järnplogen, nudlar, ätpinnar, blåsbälgen, tandborsten, veven, armborsten, fotboll, astronomiska datorer (mekaniska), biografen (Magic Lantern), lack, jordbruksmetoder, slussar, kardan knuten (gimball), glass, spinnrocken, ketchup, toalettpapperet, amalgam, tändstickan, kameran (pinhole), spelkort, silke, paraplyet, flerstegsraketen, brons, decimalsystemet, tändstickan, skottkärran (militär uppfinning), spagetti, dragselen (för hästar). propellern, helikoptern (faktiskt 400 FK), trippmätare, stigbygeln, fall hammaren, flygplanet (hängflygare), klockan, osv. Det blir många sidor. Det blev underlaget för vad vi idag kallar ”väst”. Utan detta hade ”väst” aldrig uppstått.

   500 år före britterna seglade kineserna runt i dåtidens värld, handlade och upptäckte, men störde ingen och skövlade eller dödade ingen. Det var hundratals fartyg, med mellan åtta till fem master, under befäl av Amiral Zheng He, upp till nästan 200 meter långa, med fyra däck, så stora att man drev jordbruk och boskapsskötsel ombord. Besättning och manskap uppgick till 28,000 man.
   https://www.thoughtco.com/thmb/4YX-H2rNZqNDbkyn8PeGeWAGOHc=/1500×0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/Zhengship-5b51065346e0fb0037a0774c.jpg

   Europa byggde på kolonisationen, militär makt, krigiska erövringar, stölder, folkmord, och förtryck. Det pågår till denna dag.

   Europa är bara en liten halvö på baksidan av Asien, som nu åter blir mänsklighetens centrum,

   Idag återtar Kina steg för steg sin historiska ledande roll.

   • Nja – det var en lång katalog med kinesiska tveksamheter. Penicillin och urverket: nej. Är det något kinesisk medicin aldrig förstod sig på var det antibiotikum.

    Européer som hade med sig välfungerande mekaniska ur som gåvor till kinesiska kejsarhuset förstod sig kineserna inte på: de förlitade sig på de gamla hopplösa kinesiska vattenuren som fungerade minst sagt halvdant.

    Med urhem menade jag i vårt koncept här på Global Politics för politik, demokrati, filosofi och deklarationen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna (Frankrike 1789, 1792): det jämlika medborgarsamhället, som Kina aldrig gått in i; möjligen ön Taiwan på senare år.

    När allt kommer omkring är det grekiska alfabetets tecken de äldsta nu existerande under användning i världen. Äldre än de kinesiska tecknen. Avsevärt.

    Det är ingen slump att Mao ville logiskt byta till europeiska bokstäver (latin). Fast det vore ju oerhört synd på de vackraste av språktecken vi känner i världen i just de kinesiska!

    Men visst: Kina är världens nu äldsta sammanhållande nation och kultur, men dess utveckling har också haft avsevärda hack och avbrott precis som de 1000 första förlorade år när kristendomen infördes i Europa med de 1000 första åren av ignorant medeltida stagnation och politisk idioti: de mest mörka och repressiva i vår världsdel.

    Men politiskt och filosofiskt tankemässigt står vare sig Europa eller Kina efter varandra på något vis. De kompletterar ofta varandra mycket väl.

    Utan amerikansk geopolitisk idioti kommer och kan Kina och Europa ha en strålande gemensam framtid, som världens viktigaste industriella import- och exportekonomier: Euroasiens herrar i eget hus!

    • @Johan de Naucler 21 januari, 2023 At 10:50
     Inga tveksamheter alls. Kina har varit mycket duktiga att dokumentera, så det går att upprepa allt idag för att kolla. Penicillinet användes endast för yttre infektioner. Man kan framställa det idag efter gamla beskrivningar och prova. Kina förstod sig mycket bra på antibiotikum. Man använde till exempel honung, örter, alkohol och jod. Det går att repetera allt idag från beskrivningar.

     Kinesisk medicin går tillbaka till Huangdi (”den gule kejsaren”), en av grundarna av den kinesiska civilisationen, kanonen för inre medicin som kallas Huangdi neijing (den gula kejsarens inre klassiker) under det 3:e årtusendet f.Kr. Den används fortfarande i uppdaterad form.

     Urverket uppfanns 723 eller 725 e.Kr av den kinesiske matematikern och munken Yi Xing. Rudimentära klockor fanns före det i Europa, men de hade inte den flyktmekanism som är karakteristisk för mekaniska urverk.

     1090 byggde Su Song en 12 meter hög astronomisk klocka, eller mekanisk dator, som inte bara visade tiden, utan även planeternas lägen. Klockan förstördes men man har byggt en kopia efter Su Songs beskrivningar.

     Grekiska alfabetet kom till under järnåldern, alltså omkring 800 f.Kr. och har inte utvecklats längre. Före det använde grekerna syllabic skrift. Japans Katakana och Hiragana är andra exempel. Det kinesiska skrivsystemet går bevisligen tillbaka omkring 6,000 år. En stor skillnad är att förstås att Kinas skivsystem är inte bokstäver, och har kontinuerligt utvecklats, även till denna dag. Skrivtecknet för Internet uppfanns knappas för 6.000 år sedan.

     Mao ville heller aldrig byta till europeiska bokstäver, han standardiserade förenklad kinetiska. Det var amerikanarna i Japan som ville byta till europeiska bokstäver, men det fungerade inte.

     Kina och Europa kommer att ha en strålande gemensam framtid, men jänkarna gör vad dom kan för att stoppa det. Det kommer inte att gå vägen.

     http://www.reference.com/history-geography/invented-mechanical-clock-589f441396fcd82c
     https://www.ancientpages.com/2019/01/14/ancient-chinese-ingenuity-created-sophisticated-time-keeping-machines-proof-of-remarkable-ancient-knowledge/
     https://www.pbslearningmedia.org/resource/astronomical-clock-story-of-china/astronomical-clock-story-of-china/
     https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_clock
     https://en.wikipedia.org/wiki/Su_Song
     https://www.amazon.com/Heavenly-Clockwork-Astronomical-Clocks-Medieval/dp/0521087163
     https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Greek_alphabet
     https://academic.oup.com/jac/article/71/3/572/2364412?login=false
     https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/oldest-ever-chinese-writing-discovered-shanghai-00645

     Hur mycket kan du själv i ämnet?

     • Nja – mycket helyllehyllningar och ren propaganda till Kina här. Varför tappade man då så mycket på och längs vägen i historien i Kina och i Beijing anser sig man ännu vara ett ”utvecklingsland” tillhörande tredje världen, trots att stora delar av Kina idag måste i alla fall delvis anses som ett modernt industriland?

      Bland arkeologer anses grekiska tecknen idag vara de äldsta i världen som ännu används och kan läsas. Det var ju just genom grekiskan man lärde sig om de minst 5000 år gamla egyptiska hieroglyferna – som jämförelse.

      Jag vet inte vad man i Kina skriver och inte om Mao, jag är ingen sinolog, men i väst står i många böcker att Mao gärna ville standardisera kinesiska språket och för tryckerier och genom skrivmaskiner standardisera med latinska tecken. Om det var endast en tanke eller en igångsatt reform på papperet som förslag kan nog ingen svara på. Mao hade ju många idéer på sin kammare. En god maskinskrivare i Kina skrev då 6-8 tecken i minuten. Trögt…

      Vaccin till exempel, slog aldrig heller ens i tanken i Kina – det är europeisk medicin det med, liksom periodiska systemet och modern kemi och fysik. Många kinesiska nobelpristagare har verkligen inte närapå alls skådats i naturvetenskapen heller. Det var ju i princip Stalin och Chrusjtjov och Sovjetunionen som fick börja industrialisera Kina – från grunden.

      Någonstans tappade man allt dessa äldre historiska framgångarna på vägen. Kanske vi måste fråga oss lite kritiskt varför…?

     • @Johan de Naucler 22 januari, 2023 At 13:11
      Inte propaganda utan fakta, som normalt mörkas i Sverige. Att man ”tappade” på vägen beror dels på yttre krafter, men även på att Kina bryter helt nya vägar. Man provade åtskilliga variationer av ”demokratin” mellan 1913 och 1949. Det var en verklig katastrof. Man provade att kopiera andra länders rättsväsende, både Tyskland, Japans och Rysslands, det fungerade inte heller. Man anser sig vara ett utvecklingsland för Kina är inte homogent lika utvecklat överallt. Kina är bara utvecklat till omkring 20%. Det är 20% som är ett industriland. Det är mycket som återstår.

      Kinas skriftspråk är 8,000 år gammalt. Det grekiska är det äldsta fonetiska bokstavsalfabetet, men är som skriftspråk betydligt yngre än Kinas, men Kinas skriftspråk är inte ett fonetisk bokstavsalfabet. Det är ett piktografisk system. Mao standardiserade skriftspråket med förenklad kinesiska. Det var aldrig tal om att använda latinska alfabetet, det går helt enkelt inte t genomföra.
      —Chinese writing ’8,000 years old’
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6669569.stm

      Däremot har man använt latinska systemet som bas för att ge en del folk ett eget skriftsystem därför att dom inget hade, utan förlitade sig på muntlig tradition. Hani folket är ett.

      ”6-8 tecken i minuten” Kom då ihåg att 6-8 tecken motsvarar kan motsvara 30-40 latinska tecken. Det var därför det inte fungerade att byta i Japan. Jag använder båda, och det är så mycket enklare att läsa de kinesiska tecknen än att stava sig igenom de europeiska. En blick, och man har meningen, istället för att stega sig genom en lång rad av latinska tecken.

      Kina vaccinerade folk för 2,200 år sedan, speciellt smittkoppor. Källa WHO.

      Kina hade sitt eget ”periodiska system”. Sedan vet jag inte vad ”modern kemi och fysik” är. Inte är det mycket som har ändrats. Araber och kineser har sedan antiken varit ledande.

      Att inte många kinesiska nobelpristagare har skådats i naturvetenskap beror på att vetenskap i Kina är mycket ung. Nobelpriset i fysik 1949 tilldelades Hideki Yukawa för hans ”förutsägelse av mesonernas existens på grundval av teoretiskt arbete om kärnkrafter” då hade Kina 90% analfabetism. Ingen speciellt bra grund för att vinna nobelpris. Bara 0.26% gick på universiteten 1949. Idag leder Kina i vetenskapliga publikationer. 55% går ut universiteten. Huvudsakligen i vetenskapliga ämnen. Ingenjörsvetenskap nummer ett.

      Det var varken Sovjet, Stalin eller Khrushchev som drev industrialisering i Kina. Sovjet gav viss teknisk assistans fram till 1958, men där bröts relationerna. Mao Zedong föraktade Khrushchev som vek och oduglig. Det som drev utveckling var personer som Rewi Alley, bland annat hans Gung-Ho rörelse. Det var helt internt inom Kina. Man bjöd i utländska pensionerade ingenjörer och skickade ut studiegrupper. Det var så jag smet i in i Kina första gången omkring 1970.

      Kina tappade sina historiska framgångar dels på grund av att det saknades ledare. När Dowager Cixi (1835-1908) dog efter att ha skickligt och kraftfullt styr Kina i 40 år, fanns ingen som kunde ersätta henne. Kejsaren, då barn, PuJi (1906 – 1967) var både oförmögen och olämplig att ta ledningen. Yttre västliga krafter roade sig med att plundra Kina, bland annat med ”koncessions”, ockupationer. Kina förföll, och det var inte förrän när DengXiaoping motvilligt tog ledningen 1978 efter Mao Zedong frånfälle 1976 som utvecklingen började. Just nu är Kina mitt uppe i en liknade utveckling och XiJinping är idag motsvarigheten till DengXiaoping.

     • Tack för många upplysningar om kinesisk historia.

      Mig veterligen har dock inga föregångare till den franska medicinens upptäckt med vaccin någonsin förekommit i världen, vare sig tidigare eller på annan plats.

      Men det som fattats den kinesiska historien och utvecklingen är ju att landet inte samlat tagit med sig vare sig sina egna tidiga uppfinningar, vetenskapliga miljöer och utvecklingspotential in i modern tid; Europa hade verkligen närapå samma fenomen med den tidiga kristendomens olyckliga införande då kunskap och utveckling gick rakt ned i mörkaste källaren i Europa, som dock kunde återhämta sig med bl.a. arabisk hjälp (det gömmer många européer ofta -och gärna?- bort) och med renässansen och upplysningen, som däremot saknats i Kina.

      I princip var ju den kinesiska första industrialiseringen från 1950 en blueprint på den sovjetiska, som väl helt bröts så sent som året 1962. Vad jag hört fick kineserna nästan allt de ville av Moskva ha, utom just atombomben (som Kina snabbare än något annat land tog fram till år 1964).

     • Bara som ett post scriptum till de gamla kinesiska skrivtecknen som påstås vara äldre än de grekiska bokstäverna: kan dagens kineser verkligen läsa och tyda dessa urgamla tecken? Jag skulle nog påstå att det är ytterst tveksamt.

      Jag hörde den berömde egyptiske arkeologen Zawid Hawass som i ett av (väldigt) många program han varit med i på all världens tv-kanaler, att den äldsta läsbara skrift vi har i världen som ännu används och går att tyda är just grekiska, som av många arkeologer jag åtminstone hört är det nu äldsta läsbara och använda skriftspråket i världen alla kategorier.

      Undertecknad har bara studerat -ytterst marginellt- det grekiska språket liksom en del latin, och jag understryker att jag är ingen som helst specialist på vare sig antik uråldrig kinesiska eller grekiska.

      Men även jag förvånades över de arkeologiska påståendena att när dagens läsbara kinesiska tecken togs fram, var de grekiska bokstäverna som vi ännu känner dem, redan avsevärt ”gamla”. Och kan tydas än idag. Dagens moderna grekiska är ju ihopslaget av tre äldre ”grekiskor” och den som studerat antik grekiska kan inte ofta hänga med i dagens nygrekiska.

      Det är kanske så att det rentav finns flera parallella teorier om detta som inte är förenliga. Vi vet ju idag att det uppvaknade och patriotiskt nationalistiskt Kina är stolt över så mycket, att allt i alla sammanhang alltid automatiskt blir äldre och bättre än allt occidentalt.

      Som när i sovjetisk nyhistoria där de ryska uppfinningarna räknades som både cykeln och flygplanet. Som sovjetiska humortidningen Krokodil en gång uttryckte det: ”Sovjetunionen – elefantens urhem”.

 3. Stollenberg har under alla sina resor nu mycket hårt uppmanat till fortsatta stenhårda stödet och direkt beväpning till Ukraina. Han har tagit varje tillfälle i medierna under hela året tills nu där han stenhårt uppmanar till mera vapen mera beväpning och EJ släppa på stenhårda stödet till Ukraina. Nu igen på Davos ekonomiska forumet gick han direkt öppet och körde samma sak och sa just denna mening klart och tydligt ATT DET ÄR MERA VAPEN som kommer leda till fred? Det är MÅSTE mera vapen för att få fred? MERA VAPEN ÄR ENDA SÄTT OM VI SKA HA/FÅ FRED.Hör ni ens hur de låter? Hur fan kan man vara såna klantskallar. Gått 1år snart med många döda utan MINSTA lilla prat om fred. Man vill förgöra Ryssland HELT och så mycket de bara går. Nu tävlar man från Nato länderna där man setts/ses i Tyskland om vad alla länder kan bjuda över varandra av det bästa modernaste man har för att skicka utan att MINSTA lilla tänka på konsekvenserna då många av dessa tunga vapen ENDAST är offensiva och EJ defensiva. Även Sverige har godkänt över 4miljarder paket nu, av senaste och där man uppfyllt det Ukraina krävt HELT år genom att skicka Archer bland annat. Hur kan Nato komma fortsatt undan i medierna utan MINSTA lilla seriösa granskning av denna krisen någonsin. Varken Usa, Nato eller Ukraina har blivit granskade ihop med denna långa krisen,hur fan är det möjligt? MERA VAPEN ÄR MÅSTE OCH ENDA SÄTT SOM KOMMER LEDA TILL FRED säger Stollenberg IGEN det är HELT otroligt

 4. Vore det inte bättre att demonstrera för fred och nej till Nato utanför propagandamaktens kommunikationscentral, (dvs TV-huset) i stället för på ett torg någonstans mitt i ”fjollträsk” ? För det är ju därifrån lögnens megafoner opererar och hjärntvättar folk till idioter. Kanske en enda begåvad (icke köpt) journalist skulle kunna titta ut och fråga vad som står på (förhoppningsvis).

  • Sådana manifestationer har skett, har själv varit med.
   Nämligen för exakt 10 år sedan! Det passerade 10-20 personer och ingen ville stanna till (och verka visa intresse som kunde ses av kolleger).

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here