Folk och Fred utmanar Folk och försvar! Reservera tid idag!

4
2844

Nätverket Folk och Fred bildades i våras och planerar sedan länge en alternativ konferens till Folk och Försvar 10-11 januari.

Syfte

Verka för fred. Kritisk granska centrala budskap som framförs av Folk och Försvar och allierade aktörer samt presentera alternativ baserat på alliansfrihet, avspänning och fred. Påverka svensk opinion i dessa frågor.

Mål

Att nå ut brett med ett fredsbudskap via fysiska möten, sociala medier, press, radio och TV. Att visa på andra strategier än de som förs fram på Folk och Försvars möten för att minska risken för krig och öka möjligheten till säkerhet för människors liv och hälsa i Sverige och utomlands, såsom stärkande av civilsamhället, aktivt fredsarbete, alliansfrihet och dialog.

Budskap

Plattform för Nätverket Folk och Fred:

 • För freden, miljön och välfärden – stoppa militära upprustningen!
  • Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen!
  • För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
  • Fred på Jorden och Fred med Jorden!
Folk och fred foton på några av deltagarna av Folk och Freds webbinarium ”Nato,Nato överallt” 3 december.

Pressmeddelande: Folk och Fred utmanar Folk och försvar

I år utmanar freds-, miljö-, omställnings- och småbrukarrörelsen svenska folket med konferensen Folk och fred som hålls 10 – 11 januari. Talare kommer delta från sju olika fredsorganisationer, två jordbrukarrörelser, lokala initiativ på landsbygden och i storstaden, miljöorganisationer som Jordens Vänner, Skydda skogen, Fridays for future, och End Ecocide Sweden samt en tidigare ärkebiskop, f.d. kulturchef på Dagens Nyheter och tidigare ambassadör. Med filosofisk inspiration under Elin Wägners motto Fred med Jorden presenterad av Bondbönorna i Prästmon.

Konferensen kommer uppmana till deltagande i det internationella firandet av att FN:s förbud mot kärnvapen som träder i kraft 22 januari runtom i hela världen och kräva att Sverige återupprättar sitt deltagande i kampen för kärnvapennedrustning. USA och andra länder ska inte längre kunna utnyttja värdlandsavtalet med Nato för att avhålla Sverige från att skriva under det avtal som vi länge varit bland de främsta att framhålla som viktigt för säkerheten för vårt land och för världen. Anpassligheten till Nato måste upphöra!

Den civila beredskapen och nödvändigheten att ta hoten mot mänsklighetens överlevnad på allvar sätts också i centrum för Folk och fred. Vikten av att bygga tillit i lokalsamhället både på landsbygden och i staden inte minst i tider av pandemi och kris ställs i fokus av flera talare. De stora frågorna om hur vi kan skapa ett försvar som sätter mänsklig säkerhet i centrum, motverkar fiendebilder, försvarar visselblåsare och verkar för en omställning av samhället som skyddar den biologiska mångfalden och tar oss ur klimatnödläget. Detta i ett samarbete över nationsgränser för att rädda vår planet och verka för avspänning mellan stormakter i stället för kapprustning.

Folk och fred är ett initiativ som växt fram i protest mot att rikskonferensen Folk och Försvar som brukar hållas i Sälen alltmer tagits över av påverkansorganisationer betalda av Svenskt Näringsliv och utländska intressen som det USA baserade Atlantic Council. Av 67 talare på Folk och försvar 2020 kom en enda person från en folkrörelse. I år är inte en enda av talarna från en folkrörelse. Ordet ”folk” i Folk och förvar förlorar alltmer av sin betydelse. 2020 kom två talare från den av Svenskt Näringsliv finansierade organisationen Frivärld till för att påverka samhället i storföretagens intresse, därtill två från Atlantic Council. I år kommer återigen två från Frivärld och därtill en företrädare för Timbro som också betalas av Svenskt Näringsliv med samma syfte. Därtill inleder Carl Bildt debatten om framtida försvaret som tillsammans med vapentillverkaren SAAB och Wallenberg tillhör de 37 medlemmar i Atlantic Councils internationella råd.”

Tord Björk

Tord Björk

För Nätverket Folk och Freds Aktions- och kommunikationsgrupp


Folk och fred inleds söndag kl 10:30 och avslutas måndag kl 15. Bland talarna märks KG Hammar, f.d ärkebiskop och medlem i Kristna freds, Janine O’Keeffe, Fridays for Future om andra hot än de militära, Karin Utas Carlsson, Fredsam, Gösta Alfvén, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Gudrun Schyman, fd partiledare, ordförande i Fria Pensionärer, Jonas Wangsten, ordförande i Småbrukarna, Elena Martinez medlem i Skydda skogen och representant för End Ecocide Sweden, Lars Drake, Folket i Bild/Kulturfront, Maria Engelbrektsson, Drömme, och Thorsten Laxvik, jordbrukare Edsele, ByAkademin, Arne Ruth, fd Kulturchef på Dagens Nyheter om behandling av visselblåsare i vår tid och även unga röster som Mariam Nordmark, Grönt initiativ i Tensta.

KG Hammar. Bild i Kyrkans Tidning.

Programmet hittar du här på Nätverket Folk och Freds hemsida som tagit initiativ till konferensen med stöd av bl.a. Omställningsnätverket och Sveriges Fredsråd: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021

Folk och fred kommer ledas från Sälen med talare samlade också i Stockholm och har som syfte att fortsätta att hållas varje år. Folk och försvar samlar sina talare i år enbart i Stockholm.

Gudrun Schyman. Wikipeida.

Vårt motto är Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Mer information om Nätverket Folk och Fred hittar du här.

Tord Björk, för Nätverket Folk och Freds Aktions- och kommunikationsgrupp.


Program för konferensen Folk och Fred i Januari 2021

Den svenska alliansfriheten har under mycket lång tid gynnat Sverige och även minskat risken för krig mellan stormakterna. Sverige gynnas inte av dagens mycket nära samverkan med Nato. Sverige bör sträva efter dialog och goda relationer med alla länder, särskilt grannländer. Sverige bör återta sin roll som oberoende internationell medlare.

Sverige bör argumentera för nedrustning globalt, särskilt på avveckling av kärnvapenarsenaler. Ett steg på vägen är att ratificera Förbudet mot kärnvapen som kommer att bli internationell lag i januari 2021.

Lars Drake, fredsaktivist.

Det svenska värnpliktsbaserade militära försvaret bör vara tydligt inriktat på försvar, inte på angrepp eller vedergällning. Det svenska försvaret ska utformas så att svenskt territorium inte kan användas av någon stormakt i angrepp på något annat land. Uppgiften bör klaras genom omställning inte anslagsökning. Områden som fredsarbete, ökad självförsörjning med livsmedel, stärkande av civilsamhället, välfärd, miljö och klimat måste däremot ges högre prioritet än idag.

Helheten i Folk och Freds rikskonferens kommer förhoppningsvis att utgöra ett slagkraftigt alternativ till Folk och Försvars konferens 2021.

Upplägget har anpassats till rekommendationer som beror på Corona och kommer att genomföras som ett webbinar via plattformen Zoom, med utsändning från flera mindre möten i bl.a. Sälen, Stockholm, Göteborg och Malmö.

• ​För freden, miljön och välfärden – stoppa militära upprustningen!
• Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen!
• För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
• Fred på Jorden och Fred med Jorden!

KONFERENSSCHEMA – FOLK OCH FRED 2021
Varje pass innehåller en kort inledning och avslutas med tid för diskussion/frågor.

SÖNDAG 10 JANUARI 2021

Formellt öppnande av rikskonferensen i Sälen, kl. 10:00-10:30
• Representanter för lokala grupper och Nätverket Folk och Fred.
• Vad är Nätverket Folk och Fred?

Vilka hot finns det mot Sverige?, kl. 10:30-12:00
• Svensk försvarspolitik och närmandet till Nato. Sven Hirdman, fd statssekreterare och Moskvaambassadör.
• Militära styrkeförhållanden och hotbild. Lars Drake, Folket i Bild/K.
• Rymdens nyttjande i krig, Agneta Norberg, Sverige Fredsråd.
• Andra hot än militära. ​Janine O’Keeffe, ​Fridays for Future.

Lunchrast 12:00-13:30

Folkrätt, säkerhetspolitik och internationellt samarbete, kl. 13:30-15:00
• Folkrätt och alliansfrihet. Lars-Gunnar Liljestrand.
• Stormakterna och internationellt samarbete. Anders Romelsjö, Folket i Bild/K och Michel Nocetti.
• En nödvändig ny grund för svensk säkerhetspolitik. Karin Utas Carlsson, Fredsam.

Michel Diaz Nocetti Stockholmsavdelningen av Nej till Nato.

Fikarast 15:00-15:30

Kärnvapenförbud, vapenexport och civilt försvar, kl. 15:30-17:00
• Vapenexportens krigsdrivande roll. KG Hammar, fd Ärkebiskop, Kristna Freds.
• Mandom, mod och morske män – dags att civilisera säkerheten. Gudrun Schyman, fd partiledare, Ordförande i Fria Pensionärer.
• FN:s förbud mot kärnvapen. Gösta Alfvén, Svenska Läkare mot Kärnvapen och Britta Ring, Kvinnor för fred​​, om uppropet till Regeringen.

Middagsrast 17:00-18:30

Filmvisning, kl 18:30-20:00
• Visning av Maj Wechselmanns film ”Atomen i mänsklighetens tjänst?”.

MÅNDAG 11 JANUARI 2021

Kriget mot naturen – det tärande naturbruket, kl. 10:00-11:30
• Skogen i människans tjänst – så mycket kol skulle kunna inlagras. Stig-Olof Holm, ekolog vid Umeå Universitet, Elena Martinez medlem i Skydda skogen och representant för End Ecocide Sweden.
• Bönder gör inte bara mat – så omvandlas våra matjordar till klimatgaser. Jonas Wangsten, ordförande i Småbrukarna.
• En rättighetsbaserad fredskultur – naturens rättigheter och lokalsamhällens rättigheter. Ingrid och Nikolas Berg, ekopedagoger och författare, ByAkademin.
• Utmaningar i förorten. Arne Johansson, Norra Järvas Stadsdelsråd, och Mariam Nordmark, Grönt initiativ i Tensta om Hästa gård, odling, beredskap och hållbarhet.

Lunchrast 11:30-13:00

Det närande naturbruket – Fred med Jorden, kl. 13:00-14:30
• Fred med Jorden – om Elin Wägners tankar. Introduktion av miljövetare Linda Isaksson, Bondbönorna i Prästmon.
• Det nya miljonprogrammet – vägen till ruralisering. Maria Engelbrektsson,
Drömme, ByAkademin.
• Maten visar vägen – samförsörjning i en by, konkret fredsarbete. Thorsten Laxvik, jordbrukare, Edsele, Sollefteå kommun.
• Ändra systemet – inte klimatet. Men hur? Stig Broqvist, Jordens Vänner i Helsingborg.

Tord Björk

Fikarast 14:30-15:00

Desinformation om desinformation – skapande av fiendebilder, kl. 15:00-16:00
• Vad ligger bakom trakasserierna mot freds- och miljörörelserna? Tord Björk, Aktivister för fred.
• Behandling av visselblåsare i vår tid. ​Arne Ruth, fd Kulturchef på Dagens Nyheter.
• Bristande balans i EU:s och svenska myndigheters säkerhetspolitiska analyser. Lars Drake, Folket i Bild/K.

Avslutande diskussion och perspektiv på fortsatt arbete, kl. 16:00-17:00
• Kampanjgruppens förslag presenteras och diskuteras.

Konferensen avslutas.

Schemat kommer anpassas för korta inslag med personer från övriga nordiska länder samt ett ungdomsinitiativ med Extinction Rebellion, Finland.

Konferensen kommer att livestreamas på www.facebook.com/folkochfred samt går att se där och på vår
Youtubekanal i efterhand.

Anmälan till webbinariet sker på https://folkochfred.wordpress.com/contact där du även kan bli medlem i Nätverket Folk och Fred.

Föregående artikelMännen bakom The GREAT RESET: Hur framtiden KAN se ut 2021 – om de kontrollerande eliterna får som de vill?
Nästa artikelFolk och Fred: Replik på debattartikel i SvD:
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Konferensen kommer alltså att livestreamas rakt upp på plattformar som ägs av de storbolag och banker som äger orwellska krigshetsande medier, istället för att läggas upp på en anständig plattform, som ex. Internet Archive?

  Vill ni verkligen att fredliga anständiga människor ska logga in om bli hjärntvättade till dumhet på de där plattformarna?

  Vill ni verkligen att människor ska dela med sig av sina data till samma monopol-ägda storföretag och banker som en dag kanske ger dem en kula i huvudet?

  Nåväl. Då är ju allt perfekt. Fortsätt lura ut människor på de där plattformarna då! Använd INTE öppna fria plattformar som rekommenderas av FSF då!

  Vad är förresten poängen med direktsändning? Är det inte bättre att dela upp filmsekvenserna och skapa mindre klipp med olika upplösning, samt ha filer på Internet Archive som går att ladda ned, så att människor slipper köra Javascript, eller blir bort-lockade av Youtube till andra dumheter?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here