”Folket gör revolutionen”: stakar ut en antiimperialistisk väg i Västafrika

0
875

© L’intelligent d’Abidjan Par DR Achy Ekissi, Secrétaire général du parti communiste révolutionnaire de Côte d’Ivoire (Pcrci)

Peoples Dispatch: Sahelregionen har upplevt en rad uppror och statskupper under de senaste åren. Hur ser du på folkrörelsernas roll i att utmana förtryckande regimer och främja social förändring?

Achy Ekissi: En del människor tror att de folkliga upproren idag i Sahel, oavsett om det är i Guinea, Burkina Faso, Mali eller Niger, utlöstes av utländska makter, i synnerhet Ryssland. I själva verket föddes dessa rörelser ur de västafrikanska folkens medvetenhet mot den franska imperialismen. I själva verket beror det på att den franska imperialismens herravälde har gått för långt. Denna dominans känns mer och mer, och uppfattas och ogillas i allt högre grad.

Det finns två skäl till detta: för det första har den panafrikanistiska, antiimperialistiska rörelsen i denna region genomfört en enorm mängd agitation* och propaganda* för att fördöma den franska imperialismen. För det andra har den franska imperialismen begått så många misstag genom att klamra sig fast vid vissa reaktionära regimer, att folket till slut har beslutat sig för att angripa dessa regimer och den franska imperialismen.

PD: Mot bakgrund av den senaste tidens uppror och statskupper, hur kan socialistiska rörelser i Elfenbenskusten och Sahel stödja människors strävan efter verklig demokrati och social rättvisa?

AE: Det är den grundläggande frågan, för alla dessa förändringar som vi ser, är verkligen förändringar som har åstadkommits genom statskupper. En statskupp är ett verk av en grupp soldater, men de behöver inte nödvändigtvis vara folkets soldater. Det är grupper av soldater som antingen kommer att strida mot sin tidigare arbetsgivare, det vill säga den makt som anställer dem, eller till och med för att lösa motsättningar sinsemellan.

Idag har folkliga rörelser tvingat kuppregeringar att ikläda sig antiimperialismens dräkt. I praktiken har dessa rörelser tvingat dessa regimer att röra sig i en viss riktning – befrielsen av Västafrika. Men det är de socialistiska partierna och de kommunistiska partierna som i dag måste vara med i folkrörelsen, de måste stödja den. Det är det enda sättet att få bukt med kuppförsöken.

PD: Uppror har ofta sitt ursprung i missnöje kopplat till ekonomisk ojämlikhet och politiskt förtryck. Vilket är det bästa sättet att ta itu med dessa problem?

AE: Idag står den huvudmotsättningen mellan folken i Västafrika och den franska imperialismen. Det bästa sättet att närma sig denna fråga, är att stödja folkliga rörelser mot den franska imperialismen. Dessa rörelser måste själva skaffa ledare, måste med nödvändighet själva bilda avantgardepartier, som kommer att följa i kölvattnet av det arbete som utförs, som kommer att driva rörelserna framåt tills vi uppnår allt vi vill, nämligen Afrikas befrielse från Frankrike, imperialismens ok, och sedan upprättandet av demokratiska och antiimperialistiska regeringar. Det handlar om att få bort imperialistiska militärbaser från dessa länder och att återlämna makten till folket. Det är det enda sättet att göra verkliga framsteg.

Massorna måste kämpa för att ge sig själva ett eget ledarskap, som är tillräckligt starkt för att kunna ta över rörelsen.

PD: Statskupper har ofta komplexa internationella dimensioner. Vilka strategier kan användas för att utmana utländsk inblandning och främja självbestämmande i regionen?

AE: Vi måste lägga grunden för den antiimperialistiska kampen. Att tala vagt om icke-inblandning är inte produktivt. Vi har imperialismen som är dominerande och som har sina arméer stationerade i regionen. Man börjar med att göra sig av med denna imperialism. Niger, där den franska armén är på väg att lämna landet, är ett typexempel!

Så det finns en grund för en kamp som går bortom det faktum att du är soldat, eller kommunist, eller det ena eller det andra. Det är en patriotisk kamp som inte vill ha dessa arméer. Detta är den första akten. Den andra akten är att gå bortom det faktum att den franska armén har lämnat – där har vi makthanteringen. Här måste vi se till att det är patriotiska organisationer som tar över styret av landet.

PD: En del hävdar att uppror och statskupper kan vara en möjlighet till progressiv förändring. När du funderar på dessa argument, tror du att progressiva kan ta tillfället i akt genom att driva på för en politik som gynnar arbetarklassen och de marginaliserade grupperna?

AE: Revolutionen görs av folket, den kan inte beordras. Man vet inte när folket kommer att resa sig, och revolutionen kan komma ur en mängd olika omständigheter. Vi ser det i Afrika idag, dit soldater har gått för att driva bort den makt som vill förtrycka dem.

Till att börja med är det inte a priori att lösa folkmassornas problem eller strävanden. Men det är en öppning, och denna klyfta kan utnyttjas av revolutionärer, av revolutionära partier, för att avancera mot befrielse. Det betyder att vi inte bara kan säga: ”Okej, militären avsatte Blaise Compaoré [Burkina Fasos förre president] eller de avsatte Bazoum”, och förvänta oss att militären kommer att förverkliga folkets strävanden.

Militären kan bara förverkliga folkets strävanden om den ställer sig under revolutionära partiers och organisationers ledning.

PD: Den senaste kuppen i Niger har väckt oro över de demokratiska institutionernas bräcklighet. Hur ser du på de demokratiska processerna i regionen?

AE: Närhelst det har varit ett uppror eller en kupp så är det inte spontana händelser eller situationer. Det finns utlösande faktorer. När det gäller Niger fanns masken redan i frukten, så att säga. Det var en djup politisk kris.

Krisen bestod i att en man som Bazoum kom till makten genom att organisera ett massivt bedrägeri. Detta var den första frågan, och den misshagade människor i hans eget läger. För det andra började han rensa ut folk från sitt läger. Under tiden led folket och fick nog av makthavarna. Så krisen fördjupades steg för steg.

Droppen som fick bägaren att rinna över, var när Bazoum ville avsätta och ersätta medlemmar av sitt presidentgarde. Vad hände efter kuppen den 26 juli, när imperialismen såg att dess springare hade fördrivits? Imperialismen spände sina muskler och ville slåss mot militären som hade genomfört den [kuppen]. Man började komma med flera sanktioner och kräva att militären skulle dra sig tillbaka från makten och återinsätta Bazoum.

Soldaterna hade då inget annat val än att vända sig till de folkliga demonstrationer som stödde kuppen, och det är bra för folket. I dag är dessa soldater med folket, för att bekämpa den franska imperialismen. Kommer detta verkligen att leda till att deras ambitioner uppfylls? Man måste vara Gud för att veta det, men vad vi kan säga är att vi uppmuntrar folket i Niger att kämpa för sina djupaste ambitioner.

PD: Uppror och statskupper leder mycket ofta till folkförflyttningar och humanitära kriser. Vad tror du är det bästa sättet att möta behoven hos internflyktingar och flyktingar i Sahel?

AE: Humanitära frågor löses av dem som har de humanitära resurserna. Idag är det FN:s … Det finns de som vägrar att ta emot [bistånd] och inför sanktioner mot Niger. Finns det något alternativ? Afrikansk solidaritet är det enda alternativ som återstår, möjligt genom regeringar som har möjlighet att hjälpa Niger, som är lyhörda för vad som händer och som är emot sanktioner. För det är sanktionerna som är problemet. Det är imperialismens handlingar som är problemet.

Det finns en folklig mobilisering i landet som vi måste hoppas på och uppmuntra. Vi måste be Afrikas folk – i Ghana, Elfenbenskusten, Benin, nästan överallt – att ge sitt stöd, om så bara till en början moraliskt stöd, stöd till kampen, och sedan kanske till och med materiellt stöd.

PD: Materiellt stöd i vilken bemärkelse? Vad skulle användas för att hjälpa folket i Niger?

AE: Låt oss börja med det politiska stödet. Stödet börjar till exempel med att spränga gränsspärrar, sanktioner och andra liknande åtgärder. I dag finns det fortfarande ingen verklig mobilisering mot sanktioner. Folklig mobilisering för att få dessa sanktioner upphävda är det första man måste göra. Och sedan, när dessa sanktioner har upphört, kan vi skicka in livsmedel och förnödenheter för att vara exakt.

Nu har människor i länder som Elfenbenskusten, Senegal och Benin, som står på randen till krig, ett dubbelt ansvar. Det första är att hindra deras regeringar, att fördöma dem, så att de upphör med förberedelserna för en aggression mot Niger. För det andra bör dessa länder vara medvetna om att det kan vara deras tur efter Niger.

De bör förbereda sig på risken för oroligheter i sina länder, iscensatta av imperialismen och dess agenter.

PD: Hur ser du på att socialistiska rörelser samarbetar med andra progressiva krafter, både lokalt och internationellt, för att stödja ansträngningar för social och politisk omvandling i Niger och Sahelregionen, särskilt mitt i de pågående upproren och politiska omvälvningarna?

AE: Det är ett mycket bra initiativ som socialistiska rörelser kan mobilisera för att hjälpa folket i Niger, Burkina Faso och Mali. För det andra måste det sägas att inrättandet av alliansen av Sahelstater är en viktig del. Detta får dock inte begränsas till militär nivå.

Människor behöver arrangemang för att kämpa mot imperialistisk dominans, och i den västafrikanska underregionen är det främst fransk dominans. Så vi stöder dessa allianser, vi stöder dessa mobiliseringar, och vi stöder kampen för att hjälpa Niger, Mali och Burkina Faso.

* Här används orden i sin ursprungliga betydelse. (ö.a.)

Föregående artikelKinas ”USA som världspolis”
Nästa artikelFN-chef för mänskliga rättigheter anser att Israels insatser i Gaza är ett ”skolboksexempel på folkmord”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here