Folkrätt, alliansfrihet och försvar på s-kongressen

1
1150

 

Utgivarna på Alliansfriheten.se har publicerat en mycket viktig, intressant och aktuell artikel. Folkrätt, alliansfrihet och försvar på s-kongressen.

Jag återger begränsat utdrag på kanske 1/5 av texten och rekommenderar att Du läser hela artikeln.


Folkrätt, alliansfrihet och försvar på s-kongressen

I motionsfloden till den nyss avslutande socialdemokratiska partikongressen fanns många motioner som ställde sig bakom respekt för folkrätt, bevarad alliansfrihet och nej till fortsatt närmande till Nato. Även om de flesta motionerna avslogs visar de på en stark opinion bland socialdemokraterna.

Bild i Expressen. Från Anarkias blogg ”Vad ska SAS göra i Libyen? (https://annarkia.se/internationellt/nato-internationellt/vad-ska-jas-gora-i-libyen.htm)

Libyen: Finspångs arbetarkommun hade motionerat om granskning av Sveriges deltagande Libyenkriget 2011.

Partistyrelsens svar var kortfattat:

”Sveriges bidrag i insatsen i Libyen 2011 bestod av mellan fem och åtta JAS Gripen och ett transportflygplan med lufttankningskapacitet. Den svenska insatsen bestod i att upprätthålla flygförbudszonen, det vill säga en begränsad del av uppgifterna enligt resolution 1973. Beroende på tidpunkt bestod den svenska styrkan av mellan 125 och 250 personer. Styrkan utförde sitt uppdrag inom det givna mandatet. Mot denna bakgrund ser inte partistyrelsen någon anledning till en oberoende utvärdering av insatsen i Libyen.”

Svaret innehåller påståenden som inte har stöd i vad som verkligen skedde under kriget…..

Allmän värnplikt: Södertälje arbetarkommun motionerade om ett återinförande av den allmänna värnplikten. Utgivarna på Alliansfrihetn.se skriver ”Ett i sanning demagogiskt svar på en motion om allmän värnplikt!” om partistyrelsen svar.

Kärnvapen: Flera motioner förde fram kravet att Sverige skall skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW).
Ett upprop undertecknat av 100 kända s-profiler (politiker, kulturarbetare och opinionsbildare) publicerades i Aftonbladet under kongressen.
Partistyrelsens linje som segrade var att Sverige kan gå med som observatör men inte skriva under utan att konventionen förändrats.

Föregående artikelFinns det ingen gräns för svartmålningen av Ryssland?
Nästa artikelVår förfalskade historia om Första Världskriget avslöjad! Nu pågår försök att skriva om Andra världskrigets historia!
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

 1. Inlägget och förslagen är givetvis angelägna och klassiska.

  Men är de aktuella som fungerar i vår tid i Europa? I det nya 21:a århundradet?

  Jag skulle (tyvärr) säga helt nej. Tankarna är dessvärre lika gamla och mögliga som Nato självt.

  Dagens Europa med väldigt många mindre, och rentav små, länder behöver stöd, samarbete och uppbackning i sina sociala strukturer som i säkerhetspolitiska sammanhang.

  Det som inte längre fungerar för Europa är det Washington-styrda Nato. Nato har idag i sin roll som säkerhetsorganisation helt just spelat ut sin roll, och är idag Europas nya delande järnridå, som i sin helhet för Europa är helt destabiliserande och skapar ovänskap och fientliga rörelser av nationalistisk intolerans till och med inom länder, som slutat fungera som Ukraina och Georgien. Vi vet att det är det icke-europeiska Washington som är dessa processers upphovsman liksom den som mest tjänar på en amerikansk kaoszon som delar Europa i två delar. Men Europa måste andas med sina båda lungor!

  Europa i sin helhet måste återupprätta sin egen ledarroll på den egna kontinenten. All militär organisation och alla vapenslag måste permanent ställas under helt och fullt EUROPEISKT kommando och befäl.

  Om Europa som är en del av världens huvudkontinent, Euroasien, bör Europa idag för sin egen ekonomiska och politiska välfärd och säkerhet utvecklas i samförstånd och samarbete med de stora länderna just på denna stora kontinent: Ryska Federationen, Indiska unionen Bharat, Folkrepubliken Kina och Iran och säkert många fler.

  Europa har på sikt ingenting gott i sin egen utveckling att låta Europas ekonomiska och säkerhetsmässiga perspektiv och framtid skötas i…Washington; den synnerligen desperata förlorarspelaren i det geopolitiska utvecklingen här; för allt amerikanarna tar i blir kaos, folkmord, död, ruiner och aska. Det har vi lärt oss de senaste 30 åren och det kommer inte att vare sig ändras eller försvinna av sig självt.

  De amerikanska Förenta staterna är den all-europeiska fredens och broderskapens främsta och enda fiende.

  Det är dags för en all-Europeisk försvarsorganisation mellan Grönland och Ural! Det förutspådde till och med general de Gaulle på 1960-talet, en högerkonservativ viktig ståndpunkt.

  Ett första steg torde rimligen vara att förbjuda icke-europeiska kärnvapen och icke-europeiska flyg- och flottbaser på Europas heliga jord, och vi blir därmed den sista kontinenten i världen som upphör att ha koloniala militärbaser på den egna kontinenten. Det är vi värda!

  Ett andra steg är förbud mot landbaserade kort- och medeldistanskärnvapen som bara kan nå andra länder i Europa.

  Men det viktigaste är just att upprätta huvudregeln att på Europas jord får militära utrustningar bara stå under strikt europeiskt kommando och ett förbud mot icke-europeiska baser och vapen på land och till sjöss i Europa.

  Att tro att Europa kan utvecklas med Nato är en villfarelse, men inte heller utan Nato. De små länderna behöver ett större samtänkt gemensamt koncept. Lika säkerhet för alla, eller så blir det ingen alls: som nu med Nato, Europas sjuke senile man, döende med den amerikanska geopolitiken. Och det är mycket farligt. Europa riskerar dras in och med ett desperat och dysfunktionellt amerikanskt geopolitiskt spel, som blir alltmer svagare också ekonomiskt, och Europa riskerar kollapsa när Washington drar med sig Europa i sitt eget fall. Det är de dystra framtidsutsikterna.

  Vad vi måste diskutera är vilka NYA EUROPEISKA försvarsstrukturer som kan ersätta det gamla mögliga Nato med en helt ny modern europeisk struktur.

  Där ligger framtidens hela politiska utmaning. Européer är vana att tänka till med de gamla grekiska och romerska filosoferna: vi kan lösa detta själva på egen hand. Europa behöver inte det förvirrade messianska frikyrkligt galna Washington!

  Europa förtjänar något bättre än att inhysa strukturer från världens våldsammaste krigsaktör som bara på sikt är till för att kontrollera ett ofritt, pseudo-ockuperat Europa och geopolitiskt söndra och härska i det inte av Europa och Euroasien.

  Europas militära och säkerhetspolitiska framtid ligger i en fulleuropeisering och en de-amerikanisering för att vi i Europa skall bli helt fritt, oberoende och framför allt efter 75 år under Washingtons ok, få resa stolt på ryggen som fria och befriade europeiska folk som inte egentligen har några europeiska fiender oss emellan sedan 1945: den fientligheten har alltid kastats på oss från en huvudstad på andra sidan oceanerna.

  Europa kan bli broderligt fritt och oberoende. Det är Europas tur att avkolonisliseras!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here