Förslag till lösning på Ukrainakriget

10
2145

Detta är en artikel 7/3 av av Greg Mello Los Alamos studiegrupp vid Consortiumnews. Rolf Nilsson översatte.
https://consortiumnews.com/2022/03/07/a-proposed-solution-to-the-ukraine-war/

Förslag till lösning på Ukrainakriget

Ett slut på invasionen och kriget i Ukraina kan bara garanteras om Rysslands säkerhet i sig är garanterad. Säkerheten är i stort sett odelbar. Säkerhet för en stat kräver säkerhet för andra, säger Los Alamos Study Group.

* Om en liten stund publiceras här en ny artikel om förhandlingsläget.

En av de mest respekterade och bäst informerade anti-kärnvapenkrigs-grupperna i världen är Los Alamos Study Group. Den grundades i slutet av det kalla kriget i Los Alamos, New Mexico, där de första kärnvapenbomberna designades och byggdes, LASG:s mål att avlägsna kärnvapen ur utrikespolitiken. Den har vunnit epokgörande segrar i processer om miljö-, medborgerliga rättigheter och informationsfrihet i USA, tillhandahållit hundratals genomgångar på toppnivå och spelat en avgörande roll för att förhindra produktionen av kärnelementen i plutoniumstridsspetsar. När kärnvapenkrig hotar Ukraina, har LASG släppt denna anmärkningsvärda och brådskande analys av riskerna och lösningarna. John Pilger.

John Pilger

Sedan den ryska invasionen av Ukraina började har det som var en regional konflikt blivit ett globalt hybridkrig, med allt större insatser, inte minst risken för kärnvapenkrig.

Den kanske största faran ligger i skillnaderna i motiv mellan parterna, vilket också är den grundläggande orsaken till detta krig: Ryssland söker säkerhet, medan USA och dess NATO-allierade har använt Ukraina för att förneka dem den säkerheten – för att ”bryta sönder Ryssland”, i Henry Kissingers fras från 2015. USA vill inte ha fred, såvida det inte är freden i ett erövrat Ryssland. Därför finns det inget självklart slut på upptrappningarna och mot-upptrappningarna. USA och NATO ser möjligheter i kriget, som de har försökt så hårt att provocera fram.

Paul Wolkowitz. Bild Wikipedia.

 

Tragedin är, att få människor tycks förstå att roten till Ukrainakrisen är en specifik strategi, känd som Wolfowitz-doktrinen, uppkallad efter Paul Wolfowitz som, i egenskap av biträdande utrikesminister i George HW Bush’s administration, var en av författarna till ett dokument från 1992, vilket lade fram ett nykonservativt manifest, som syftade till att säkerställa amerikansk dominans av världsfrågor, efter Sovjetunionens kollaps.

”Vårt första mål”, enligt dokumentet, ”är att förhindra att en ny rival [till USA] återuppstår, antingen på det forna Sovjetunionens territorium eller någon annanstans. … Detta är ett dominerande övervägande, som ligger till grund för [en] regional försvarsstrategi och kräver att vi strävar efter att förhindra någon fientlig makt från att dominera en region, vars resurser, under konsoliderad kontroll, skulle vara tillräckliga för att generera global makt.”

Wolfowitz-doktrinen utlöste användningen av Nato, efter det kalla krigets slut, som ett instrument för blodig aggression mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen. Den förklarade i själva verket att diplomatin var död och att den amerikanska makten styrde med våld, om nödvändigt. Ett återuppstått Ryssland lett av Vladimir Putin kom härnäst och, vid horisonten, ett Kina på uppgång.

Den Washington-konstruerade kuppen i Ukraina 2014 , som störtade en vald ledare som försökte stärka sitt lands relation med grannlandet Ryssland, var en produkt av 1992 års doktrin och den extremism den representerade. Victoria Nuland, en nykonservativ ideolog och president Barack Obamas ”speciellt utsedda person” i Ukraina, har spelat samma roll i president Joe Bidens utrikesdepartement.

1992 års doktrin utvecklas i en ökänd RAND-studie om hur man ’överanstränger’ och, med Kissingers ord, ”krossar Ryssland.” Detta är USA:s utrikespolitik i dag: ett faktum som väl förstås av den ryska ledningen, som ser sitt land som effektivt belägrat av USA.

Potentialen hos amerikanska missiler som riktas mot Moskva, från tidigare sovjetiska satellitländer, tillsammans med Natos trupper, är den verklighet Ryssland ser. Ett militariserat och våldsamt antiryskt Ukraina, som används som ett verktyg av USA, med en uttryckt önskan om kärnvapen, på randen av att invadera rysk-sympatiserande provinser vid den ryska gränsen – allt det blev för mycket för Ryssland. Vad tror du att USA skulle göra om en sådan situation uppstod i Mexiko eller Kanada?

Sedan 2014 har Las Alamos Study Group gjort det till en del av vår verksamhet att förstå konflikten i Ukraina och dess betydelse för världen. Det året höll vi offentliga möten och seminarier, där vi diskuterade det och har sedan dess försökt undersöka utvecklingen så gott vi kunnat. Under Obama-administrationen tog vi våra bekymmer till det nationella säkerhetsrådets kontor – och var bestörta över den brist på kunskap och förståelse vi där fann.

Många icke-statliga organisationer (NGOs) har tagit ställning i denna konflikt. Enligt vår uppfattning är de flesta (inte alla) av deras uttalanden ytliga och/eller utelämnar orsakerna till invasionen som Ryssland förstår dem, eller är i överensstämmelse med USA:s och Natos propaganda.

Studiegruppens grundläggande slutsatser

 • Att förstå varför Ryssland invaderade innebär inte att tolerera invasionen. Rysslands uppfattning är den om ett existentiellt hot för dess själva existens. Övertygelsen i den uppfattningen är uppenbar, med tanke på de allvarliga risker som Ryssland tar i denna invasion, som vi återigen varken behöver motivera eller fördöma. Rysslands åsikt måste respekteras, oavsett om vi håller med eller inte. Förenta staternas och Natos misslyckande, under loppet av decennier, att respektera Rysslands position och att tillhandahålla ett humant och rimligt tillmötesgående av Rysslands säkerhetsbehov, är den främsta, om inte den enda, materiella orsaken till den nuvarande konflikten.
 • Att tala om för Ryssland vad de ska göra är problemet, inte lösningen. Vi i Nato-länder och i västvärlden mer allmänt, och i fredsorienterade grupper, bör begränsa våra imperativ och bedömningar till vad vi själva kan göra, i våra egna länder och i förhållande till Nato. Det är absolut nödvändigt att, så gott vi kan, skapa fred i Ukraina och att inte blåsa under eller vidga denna konflikt ytterligare. Våra ord kan döda eller läka.
 • Ett slut på invasionen och kriget i Ukraina kan bara åstadkommas om Rysslands säkerhet i sig är garanterad. Säkerheten är i stort sett odelbar. Säkerhet för en stat kräver säkerhet för andra. Detta är en kärnprincip för europeisk säkerhet, vilket Ryssland med rätta insisterar på. Det borde USA tillmötesgå. Den grundläggande orsaken till den nuvarande konflikten är USA:s önskan att försvaga eller ”bryta sönder” Ryssland.
 • Mänskliga rättigheter, inklusive rätten till politiskt självbestämmande, är grundpelare i västerländska värderingar och institutioner. Ukrainas regering har förnekat mänskliga rättigheter och politiskt självbestämmande för folken i Donbass. Omkring 13 000 människor har, enligt FN, dött under de åtta åren sedan kuppen 2014. Den ukrainska regeringen har en tydlig folkmordspolitik mot ryska minoriteter. Sedan den USA-sponsrade kuppen 2014 har USA och dess europeiska allierade använt Ukraina för att undergräva den ryska säkerheten.
 • Nazistiska och nynazistiska förband och ideologier i Ukraina innebär en klar fara för mänskliga rättigheter och mänskligt liv överallt.
 • Organisationer för fred och kärnvapennedrustning borde vara oroade över stödet från icke-statliga organisationer för USA:s ansträngningar att demonisera och destabilisera Ryssland.

Vad studiegruppen vill

1.Vi vill så snart som möjligt ha en framförhandlad fred. I våra egna länder bör alla ansträngningar göras för att uppnå detta. Vi ser inte de ansträngningarna.

2.Vi vill få ett slut på ytterligare eskalering och breddning av konflikten, som hotar hela världens välbefinnande och säkerhet. Inget av våra länder bör införa eller transportera vapen eller bedriva militär verksamhet eller tillhandahålla utbildning eller stöd av något slag i Ukraina. Fredsgrupper borde motsätta sig all sådan upptrappning. ”Att hjälpa Ukraina” med militärt ”bistånd” är bara ett sätt att få fler människor dödade i tjänst för långsiktiga amerikanska mål att förstöra Ryssland.

3.Vapen bör inte tillhandahållas civila individer, gäng, kriminella, barn och ”stay-behind”, gerilla eller Volkssturmgrupper. Detta orsakar bara onödigt lidande och skadar utsikterna för fred nu och på lång sikt. Det finns under rådande omständigheter ingen ära eller legitimitet i en sådan taktik.

4.’Alla ekonomiska sanktioner – som skadar vanliga medborgare mer än eliter – bör hävas. Ekonomiska sanktioner är massförstörelsevapen, med globala effekter.

5.Vi vill ha en kvantifierad, rättvis, de jure (lagenlig, ö.a.) avnazifiering av den ukrainska regeringen och landets lagar.

6.Donbassregionens oberoende inom de administrativa gränser som gällde innan konflikten bör accepteras av alla fredsorganisationer och stater.

7.Krims demokratiska beslut att återansluta sig till Ryssland bör accepteras av alla fredsorganisationer och stater.

8.Fredsgrupper bör stödja ett neutralt, demilitariserat (d.v.s. utan tunga vapen eller förmåga att utöva militär makt) Ukraina, som är liknande, eller identiskt med det resultat som Ryssland eftersträvat.

9.Civila områden får inte användas för militära installationer eller artilleribaser. Detta är faktiskt olagligt. Det finns bevis för att de ukrainska väpnade styrkorna ägnar sig åt denna avskyvärda praxis.

10.Ukraina bör inte tillåtas gå med i Nato. Det var ett centralt krav från Ryssland och ett som vi alla borde stödja.

11. Nato bör upplösas. Som den största militära alliansen i världen, förbrukar Nato mer resurser än all världens militär tillsammans, och har genomfört flera anfallskrig, i strid med FN:s stadga och Nürnbergs principer. Nato är också en kärnvapenallians.

12.USA och de fem stater som har amerikanska kärnvapen på sina territorier bör, gemensamt eller individuellt, avsluta arrangemang för nukleärt värdskap, samt avsluta utbildningen av icke-amerikanska piloter i kärnvapenanvändning och den framtida användningen av icke-amerikanska dubbel-kapabla flygplan för kärnvapenuppdrag.

13.Det är uppenbart att allt ovanstående är brådskande om dödandet ska upphöra och det ska bli en varaktig fred i Europa.

Greg Mello är verkställande direktör för Los Alamos Study Group i Albuquerque, New Mexico.

Föregående artikelVice utrikesminister Nuland bekräftar USA-finansierade biolabb i Ukraina. Påstås ha undersökt coronavirus hos fladdermus
Nästa artikelFortsatta förhandlingar i Ukraina. Ska Putin och Zelensky snart träffas?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Wolfowitzdoktrinen nämner inte bara Ryssland utan också Europa.

  ”The third goal is to preclude any hostile power from dominating a region critical to our interests, and also thereby to strengthen the barriers against the reemergence of a global threat to the interests of the U.S. and our allies. These regions include Europe, East Asia, the Middle East/Persian Gulf, and Latin America.”

  https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2008-003-docs1-12.pdf

  Ringvåldnaderna i Rosenbad och försvarshögkvarteret är således allierade med en makt vars doktrin pekar ut oss som fiende. Dollarn som internationell handelsvaluta är symbol för makten och euron dess rival ända sedan Saddam började sälja olja i den, Iran funderade på saken och Khadaffi ville ersätta den med en afrikansk gulddinar. Med Ukrainakrisen accelererar nu avdollariseringen i öst, Sverige lierar sig med Storbritannien och knyter sig till five-eyes medan EU efter sitt självmord per sanktioner faller samman i energikaos och ekonomiskt haveri.

  • Slutsatsen som man dra från Rysslands militära operationer i Ukraina blir därmed följande.
   Ryssland har begravt Wolfowitzdoktrinen. USA har misslyckati att fullborda våtdrömmen ”fulls spectrum dominance”. Dags att retirera till den sfär som Monroe doktrinens sfär.

 2. Det här var en av de sämsta skrivbordskonstruktioner jag sett på år och dag. Helt utan kontakt med verkligheten och enbart intresserad av att styrka Ryssland medhårs. Ryssland är tydligen någon sorts politikens egen ”snöflinga” som ska behandlas med lämpor. Och när vi diskuterar upplevda hot – varför nämns inte de upplevda hot som de fd sovjetiska/ryska lydstaterna känner inför rysk imperialism?

  Den här texten känns mera angelägen:
  https://www.americanpurpose.com/articles/preparing-for-defeat/?fbclid=IwAR3F4g1GwqMlGM1Dl-sdZEMSF_-IJfGhWcZdCrLrox7gVBkWXox9UDJwAwk

  • Det bästa som kan hända Ukraina att landet styckas itu i minst tre delar. Östra delen (Donbas/Luhansk) bildar en egen stat. Odessa och hela östkusten blir en del av Donbas/Luhansk. De västra delarna skänks till vardera i Ungern, Romanien, polen och Moldavien. Kiev regionen blir ett mandat som administreras under Rysslands överinseende. På så sätt finner ett mångårigt problem sin definitiva lösning. Dessutom begravs Nato-anspråk på att införliva Ukraina och hota Ryssland. Slutet gott, allting gott

 3. Lite utanför ämnet kanske men tycker det är värt att uppmärksamma Ryssland har vänner även i Västra Europa.
  En sådan är fransyskan Marion som sjunger och spelar dragspel på Youtube.
  Nu talar hon ryska riktigt bra, lyssna på videon nedan.
  Jag följde henne tidigare om vad hon berättade och fick uppfattningen hon gör allt själv.
  Det man ser på filmerna alltså. Ryska språket har hon också lärt sig själv via Internet och Youtube.
  Det fungerar faktiskt.
  Det här bara att hålla på. Har en del annat att göra nu men har inte lämnat intresset för ryska.
  Det blir ändå lite varje dag. Mest på kvällen eller ibland natten.

  Marion förstår att hennes kontakt med Ryssland kan brytas av kommande politiska beslut så hon meddelar här sina lyssnare i Ryssland om alternativa vägar.
  Det ser ut som hon för tillfället kan lämna de Västeuropeiska kanalerna och istället lägga upp sin musik och sång på ryska kanaler.
  Jag tror Marion är 25 år nånting. Verkligen duktig och ambitiös tjej för sin ålder.

  https://www.youtube.com/watch?v=dSj2wcLLwII

  • Han satte dem i förhöjd beredskap. Kan tolkas som hot och/eller uttryck för att man känner sig hotad.

 4. Vad vi ser nu är en storbrand som egentligen pyrt under några decennier där stormakterna utövat ett antal mindre proxykrig för att nu riskera eskalera till nära en total katastrof, när dessa stormakter militärt står alltför nära varandras gränser. Förvisso finns inte USA;s militära förband vid Rysslands gräns, så sant. Men här menar jag i detta fallet måste Rysslands tolkning och intresse väga mycket tungt. Något USA måste inse och inte agera med inställningen att inte blanda sig i en lokalt uppkommen konflikt.
  Tveklöst ett mycket allvarligt tillstånd det borde vara möjligt att förhindra med tanke på vad förevarit i framförallt i mellanöstern där deras krig förekommit/förkommer med samma förödande verkan vi nu riskerar att drabbas av över hela Europa.
  Till detta ser vi inte enbart ett militärt krig utan även ett omfattande informationskrig som sköljer över oss, där varje lands officiella hållning ”styr” det stora medieutbudet med en kraft som hindrar varje annan åsikt att tränga igenom. För att använda en före detta president uttalande efter 9/11 ”den som inte är med oss är emot oss”. Som i alla sammanhang stort som smått breder inte sällan en tystnadskultur ut sig när rädslan griper tag i oss.

 5. En ukrainsk vänsterorganisation, Arbetarrörelsens samordningsråd (KSRD), uttalade sig tidigt om konflikten mellan Ryssland och Ukraina: https://kommunisten.nu/?p=12397. Hur stor denna organisation är undandrar sig min bedömning, men den har i varje fall funnits sedan 2010. Deras perspektiv behövs nog i denna debatt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here